Sunteți pe pagina 1din 5

Jocul culorilor

Grupa mică
Obiective operaționale:
 Să recunoască obiectele usuale,jucării
 Să sesizeze însușiri simple ale obiectelor grupate pe criterii comune
 Să identifice criteriul propus de educatoare (culoare) în formarea grupelor de obiecte
sau imagini
 Să selecteze obiectele după criteriul culorii
 Să identifice și să denumească culori potrivit vârstei
 Să așeze grupele construite după culoare în diverse poziții spațiale
 Să aprecieze global cantitatea, prin expresia ”multe/puține”
 Să verbalizeze corect acțiunile și rezultatele obținute
Sarcina didactică:
 Constituirea grupelor de obiecte după criteriul culorii, denumirea criteriului de
grupare.
Regulile jocului:
 Copiii realizează sarcinile primite de la educatoare la semnalul dat, prin vocea
diferită a personajelor participante la joc, și aplaudă după un răspuns bun
Elementele de joc:
 Păpușile Tom și Jerry
Conținutul matematic:
 ”grupă de obiecte”, ”culoarea obiectelor”, ”poziția spațială”
Strategii didactice:
 Metode și procedee : explicația, demonstrația, exercițiul
 Material didactic:
a) Demonstrativ: păpușile Tom și Jerry, jucării, tablă magnetică, obiecte uzuale,
diagrame din sârmă, minge
b) Distributiv: coșulețe cu jetoane reprezentând jucării, obiecte, diagrame, creioane
colorate.
Strategie stimulativ – evaluativă:
 Aprecieri, recompense
Resurse temporale : 20 de minute
Beneficiile jocului la nivel de grupă :
Beneficiile jocului la nivel individual:
Momentele activității Conținutul activității
Activitatea educatoarei Activitatea copiilor
Introducerea în joc -aranjează măsuțele și scaunele -intră ordonat în sala de grupă și
Pregătirea clasei pentru sub formă de careu își ocupă locurile
activitate -pregătește materialul
-prezintă, sub formă de -participă la conversația cu cele
surpriză, păpușile prin care va două păpuși
Anunțarea titlului conduce jocul
jocului
-prezintă succesiv materialul -receptează, descoperă
Captarea atenției demonstrativ, ascuns sub materialul, îl denumesc
șervețel

-anunță (prin păpuși) titlul și -repetă titlul jocului și scopul


scopul jocului: ”Jocul acestuia
culorilor”
-propune, prin vocea păpușii - denumesc jucăriile
Tom, identificarea jucăriilor de
pe masa sa

-cere, prin vocea păpușii Jerry, -constituie grupa vaselor, a


gruparea jucăriilor după formă, păpușilor, a bărcuțelor etc.
Prezentarea regulilor la aruncarea mingii (raspunde copilul care prinde
jocului mingea)
-cere gruparea obiectelor - formează grupa șervețelelor, a
uzuale după formă prosoapelor, a periilor de dinți
Reactualizarea etc.
cunoștințelor -o păpușă solicită constituirea - descrie și motivează acțiunea
grupelor după criterii -receptează sarcina
simultane: formă, mărime, în -grupează imagini, jucării, după
diagramele de sârmă de pe criterii propuse
tabla magnetică (face abstracție -verbalizează acțiunea (ex:
de criteriul culorii) ”grupa tractoarelor mari”,
”grupa buburuzelor mici”etc.)
-anunță scopul și repetă titlul -repetă titlul jocului
jocului ”Jocul culorilor”

-cere copiilor să sorteze jucării -sortează jucăriile după cele trei


Executarea jocului de și obiecte după criteriul culorii culori în diagrame distincte
probă (roșu, gablen și albastru)

-prin personajele-păpuși, -la semnal, constituie grupe după


Prezentarea conduce copiii în activitatea de criteriile propuse
conținutului și dirijarea alcătuire a grupelor de jucării-
învățării obiecte după formă, mărime,
culoare, până la epuizarea
materialului demonstrativ
(acordă atenție denumirii
criteriilor de grupare
-antrenează copiii în următorul -recunosc culoarea și grupa
joc-exercițiu : ” La ridicarea corespunzătoare acesteia, o
unei palete colorate, veți așeza așază în poziția spațială cerută
grupa jucăriilor de aceeași
culoare acolo unde păpușa
Tom va indica cu paleta”

-păpușile propun poziții -verbalizează corect, motivează


spațiale cunoscute: ”jos, pe acțiunea (respunde copilul care a
covor”, ”sus, pe măsuță”, ”sub prins mingea iar răspunsurile
tablă”, ”în fața catedrei”, etc. corecte sunt recompensate prin
(dacă nivelul grupei permite, aplauze)
diversifică și complică
gruparea după criterii cu accent
pe motivarea acțiunii)
-prin păpuși solicită denumirea -receptează sarcina și denumesc
materialului din coșulețe, cu materialul individual
care copiii vor desfășura ”Jocul
culorilor”

-propune constituirea grupelor -constituie grupa mașinuțelor,


Executarea jocului de jetoane după formă mngilor, șervețelelor
(referitor la imaginile de pe
jetoane)

-solicită copiilor să constituie -selectează jetoanele, obținând


subgrupe, după criteriul culorii, grupa șervețelelor roșii, galbene,
Consolidarea în diagrame individuale albastre (motivează acțiunea)
deprinderii de grupare a
obiectelor după formă, -prin păoușa Tom indică în sala -receptează și realizează sarcina
culoare etc. de grupă p culoare, cerând propusă (constituie grupa
copiilor ca din grupa de jetoane obiectelor roșii prin încercuire
să le aleagă pe toate cele care și motivează acțiunea)
au culoarea respectivă
(efectuează două-trei exerciții
de acest fel)

-cu ajutorul păpușii Jerry -constituie în diagrama


introduce sarcina de grupare individuală grupa cerută de
după mărime și culoare păpușă

-arată un jeton mare roșu, -grupează jetoanele după


cerând constituirea grupei de criteriul dat
jetoane mici roșii
-cere prin păpuși, identificarea -denumesc grupele de obiecte
unor obiecte din sala de grupă din sală: ”grupa creioanelor
Introducerea unei care au aceeași culoare cu cea albastre”, grupa mingilor
sarcini mai dificile propusă (se va realiza sub galbene” etc
forma unui joc-exercițiu oral)
-solicită rezolvarea cerinșelor -receptează sarcinile succesiv
de pe fișa individuală: -lucrează independent fișa
”Colorați cu roșu căciulițele!”
Realizarea feedback- ”Colorați cu galben mănușile!”
ului și obținerea ”Colorați cu albastru
performanței cămășile!”
”Formați grupe după culoare și
încercuiți-le!”
”Colorați imaginile mari cu
albastru!”
”Colorați imaginile mici cu
galben!”
”Colorați cum doriți grupa
motanilor și grupa șoriceilor.
Încercuiți grupa cu cele mai
multe obiecte!”
-evaluează rezolvarea fișelor -participă la evaluarea
rezultatelor
-fixează titlul jocului și -repetă în cor și individual titlul
apreciază modul de desfășurare jocului
al activității

Încheierea activității -oferă copiilor recompense -mulțumesc celor două peronaje


pentru participare
-propune un film de desene -urmăresc și comentează filmul
animate cu peripețiile lui Tom ajutați de educatoare
și Jerry ca program recreativ
(vizionarea acestui program va
avea loc ăn caadrul activităților
complementare)
Fișă individuală