Sunteți pe pagina 1din 27

PROGRAMUL DE STUDII

RESURSE UMANE ÎN EDUCAȚIE. FORMARE ŞI MANAGEMENT


ECHIPA ȘI MANAGEMENTUL ECHIPEI

SOLESCU Nicoleta
RUE II

2019 - 2020
Cuprins
.............................................................................................................................................................................................................. 1
1. TITLUL PROIECTULUI DE PROGRAM DE FORMARE: .......................................................................................................................................................................... 3
2. PUBLIC ŢINTĂ: ..................................................................................................................................................................................................................................................... 3
3. INGINERIE DE FORMARE: .................................................................................................................................................................................................................................... 4
3.1. DEFINIREA PROFILULUI DE FORMARE ................................................................................................................................................................................................. 4
3.2.ANALIZA NEVOILOR DE FORMARE: ......................................................................................................................................................................................................... 6
3.3.FORMULAREA OBIECTIVELOR GENERALE ALE FORMĂRII ........................................................................................................................................................... 7
4. PRECIZAREA MODULUI ÎN CARE SE CONSTITUIE ECHIPA DE FORMATORI ................................................................................................................................. 7
5. STABILIREA STRATEGIEI DE EVALUARE FINALĂ A PROGRAMULUI DE FORMARE .................................................................................................................. 8
6. Calcul costuri .............................................................................................................................................................................................................................................................. 8
7. Metode de promovare a programelor.............................................................................................................................................................................................................. 8
REALIZAREA INGINERIEI PEDAGOGICE............................................................................................................................................................................................................... 8
8. ATRIBUȚII ALE FORMATORILOR PENTRU ACEASTĂ ETAPĂ ............................................................................................................................................................... 8
8.1. Conținuturile implicate de program (ca tematică generală).......................................................................................................................................................... 9
8.2. Formele de organizare pe teme. ................................................................................................................................................................................................................ 9
8.3. Detalierea activităților pe trunchi comun și opționale (dacă este cazul) Se punctează suplimentar complexitatea ............................................. 9
8.4. Orarul ..................................................................................................................................................................................................................................................................10
TIMP ALOCAT ..........................................................................................................................................................................................................................................................10
8.5. Desfăsutătorul activităților (Realizarea unui tabel care să cuprindă):....................................................................................................................................17
1.METODĂ DE INTRODUCERE A FORMATORULUI/ METODĂ DE SPARGERE A GHEȚII INDIVIDUAL ..................................................................................18
2.DETALIEREA UNEI SECVENȚE DIN PROGRAM CU DETALII METODOLOGICE .............................................................................................................................19
PLANIFICAREA PE MODULE/ UNITĂŢI TEMATICE ..................................................................................................................................................................................21

2
1. TITLUL PROIECTULUI DE PROGRAM DE FORMARE:
,, MANAGERII INSTRUIȚI DES AU ECHIPE DE SUCCES"

2. PUBLIC ŢINTĂ:
Programul de formare ,, Managerii instruiți des au echipe de succes" se
adreseaza tuturor persoanelor care doresc să își îmbunătățească performanțele la locul de
munca si care, prin natura poziției si a functiei lor, coordoneaza echipe indiferent de nivelul
ierarhic deținut într-o companie, organizație sau instituție publică sau privată, de
domeniul activităților sau mărimea echipelor de care răspund și care sunt:
✓ persoane nou numite sau promovate în poziții de conducere a unor echipe, departamente
sau organizații, și care doresc să dobândească competențe în conducerea acestora;
✓ manageri de orice nivel care doresc să își consolideze competențele în conducerea
echipelor de oameni aflați în subordine în vederea atingerii scopurilor și obiectivelor
strategice;
✓ persoane care dețin funcția de manager de proiect și pentru care competențele de
leadership și de eficientizare a performanțelor echipei sunt esențiale pentru succesul
proiectului de care sunt responsabili;
✓ angajați care doresc să devină manageri.

3
Specificarea modului de recrutare
Înscrierea la acest program de formare se face în limita locurilor disponibile prin
trimiterea unui e-mail la adresa formarecontinua@adultiformati.ro în care se vor preciza
datele de contact, perioada în care ar dori să facă formarea și motivul pentru care dorește
participarea la acest program.
Pentru aceste cursuri grupa se consituie din minimum 15 cursanți, maximum 25,
iar în funcție de completarea grupelor se pot schimba datele începerii cursurilor.

3. INGINERIE DE FORMARE:
3.1. DEFINIREA PROFILULUI DE FORMARE
La baza societăţii, a familiei şi a funcţionării sociale în general stă modul în care
oamenii îmbină efortul şi imaginaţia pentru a-şi îmbunătăţi calitatea vieţii prin atingerea
obiectivelor comune. În întreaga lume, organizaţiile descoperă forţa echipelor şi a
leadership-ului adecvat lor.
Pe măsură ce organizaţiile trebuie să schimbe ceea ce fac, ele vor trebui să schimbe
şi modul în care o fac. Se pare că oamenii au tendinţa de a codifica practici de succes din
trecut, de a le transforma în reguli pentru viitor şi de a-şi consuma energia pentru a păstra
şi întări aceste reguli chiar şi după ce ele nu se mai aplică. Cu alte cuvinte, procedurile şi
practicile tradiţionale mor foarte greu! Iată de ce rolul liderului este atât de important
pentru succesul organizațiilor: conducerea se ocupă de viziune, direcţionare, eficacitate şi
rezultate, concentrându-se asupra ideilor, inspirându-se din principii corecte şi valori.
4
Orice manager, indiferent de poziţia în organigramă sau misiunea postului în
contextul strategiei, are un obiectiv de atins şi nu-l poate atinge singur, ci numai cu ajutorul
echipei pe care şi-o formează sau o are la dispoziţie. Trebuie să fie realist în privinţa
lucrurilor pe care le poate schimba. Orice manager adevarat este OM si modelator de
OAMENI. El caută fapte, analizează, examinează, conştientizează, calculează, evaluează,
anticipează, ia decizii, sesizează consecinţe şi oportunităţi, sesizează
amănuntele, vede ansamblul; dar nu se lasă copleşit nici de amanunte, nici de ansamblu.
Filozofia lui de viaţă trebuie dobândită prin experienţă şi muncă.
Managerul a existat dintotdeauna peste tot. Deşi nu a fost inventat el a fost (și s-a)
reinventat mereu, în locul potrivit, la momentul potrivit. Locul acţiunii unui manager a fost
şi este ,, aici” iar momentul ,, acum”. De aceea managerul care ,, pleacă de jos”,
(re)inventându-se, dovedește eficienţă în comparaţie cu cel care este ,, uns” pe criterii
subiective. Adevăratul manager, acela care impune respect, apare dintre aceia care au
respect pentru sine, îi respectă pe cei din jur şi îi convinge şi pe ei să se respecte, este sincer
cu sine şi cu colegii, este serios, constructiv, găseşte soluţii practice pentru îmbunătăţirea
activităţii. Munca în echipă pune accent pe relaţiile interpersonale, capacitatea de a scoate
la iveală problemele şi de a rezolva conflictele şi înţelegerea sentimentelor şi personalităţii
celorlalţi. Echipa este instrumentul care asigură managerului un succes susţinut şi de
durată. În cele mai multe cazuri, performanţa echipei depăşeşte suma performanţelor
individuale ale membrilor săi.
Un manager iscusit profită de avantajele muncii în echipă. Astfel, selectând atent şi
motivând membrii echipei va reuşi să formeze o echipă de succes.
5
3.2.ANALIZA NEVOILOR DE FORMARE:
Nevoia de formare s-a identificat prin analiza temeinică a relaţiei manager-echipă şi a
importanţei pe care o are o echipă eficientă în cadrul organizaţiei. Am realizat necesitatea acestei
activităţi de formare pornind de la analiza SWOT privind munca în echipă:

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


Echipele pun cel mai bine în aplicare Lipsa angajamentului
strategiile organizaţionale Teama de conflict
Echipele presupun: Absenţa încrederii
-relaţii deschise, ascultare activă, empatie, Evitarea responsabilităţilor
comunicare multilaterala, înţelegere reciprocă Neatenţia le rezultate
şi rezolvarea rapidă a conflictelor. Concentrarea asupra îndeplinirii sarcinilor în
-flexibilitate, adaptabilitate şi creativitate. detrimentul muncii de îmbunătăţire a relaţiilor
-performanţe superioare. dintre membri;
-recunoaşterea şi aprecierea realizărilor
individuale şi de grup.
Echipele încurajează transformarea scopurilor
individuale în obiective ale grupului.
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
Oportunitatea de a acumula noi cunoştinţe - Scăderea performanţelor individuale, pentru că
asigură membrilor şansa de a-şi îmbunătăţi sarcinile şi alte activităţi importante sunt lăsate
sau extinde deprinderile şi cunoştinţele. pe seama grupului ca întreg.

6
Echipele au potenţialul de a crea o sinergie Ineficienţa grupului în cazul deciziilor rutiniere
pozitivă. sau în cazul deciziilor luate sub presiunea
Dezvoltă strategii de repartizare a rolurilor şi timpului.
a responsabilităţilor pentru produsele Subperformanţa grupului format din membri
muncii trecând accentul de la individ la grup; selecţionaţi pentru gândirea lor critică: din
Dezvoltă un scop şi realizează produse cauza tendinţei distructive caracteristice acestor
competitive; persoane, echipa se poate limita la ,,demolarea”
Dezvoltă motivaţii pentru implicarea în tuturor soluţiilor, grupul fiind incapabil să
procesul muncii; aleagă una dintre ele.

3.3.FORMULAREA OBIECTIVELOR GENERALE ALE FORMĂRII


1. Cunoaşterea şi înţelegerea caracteristicilor construirii unei echipe eficiente;
2. Conştientizarea responsabilităţilor ce revin în conducerea echipei;
3. Prevenirea unor probleme şi a unor disfuncţii în cadrul echipei prin aplicarea unor măsuri şi soluţii
adecvate;
4. Stabilirea unor relaţii pozitive manager-echipă.

4. PRECIZAREA MODULUI ÎN CARE SE CONSTITUIE ECHIPA DE


FORMATORI
✓ Nivelul de pregătire a formatorilor;
✓ Experiența în formarea adulților;

7
5. STABILIREA STRATEGIEI DE EVALUARE FINALĂ A
PROGRAMULUI DE FORMARE
✓ chestionare;
✓ fişe de observaţie;
✓ fişe de evaluare;
✓ produse realizate în atelierele/grupele de lucru;
✓ proiectarea activităţii în echipă.

6. Calcul costuri
✓ închiriere spațiu: 3500 lei/ lună
✓ promovare online: 400 lei/ lună
✓ promovare în instituții: 200 lei

7. Metode de promovare a programelor


✓ online – facebook, Instagram, site official.
✓ amplasarea afișelor în diferite instituții.

REALIZAREA INGINERIEI PEDAGOGICE

8. ATRIBUȚII ALE FORMATORILOR PENTRU ACEASTĂ


ETAPĂ
Inspector de specialitate formare, evaluare și selecție profesională – 242404

Manager formare - 242406

8
Evaluator în sistemul formării profesionale – 242411

Organizator/ conceptor/ consultant formare – 242403

8.1. Conținuturile implicate de program (ca tematică generală).


1. Cunoaşterea echipei. Autocunoaşterea
2. Importanţa şi caracteristicile echipei. Tipuri de echipe.
3. Etapele evoluţiei echipelor. Construcţia unei echipe eficiente.
4. Roluri individuale în echipă. Aspecte ale muncii în echipă.
5. Conducerea echipei

8.2. Formele de organizare pe teme.


o expunere
o dezbatere
o exerciţii aplicative
o studiu de caz
o lucrul pe grupe
o joc de rol
o chestionar
o exemplificar

8.3. Detalierea activităților pe trunchi comun și opționale (dacă este cazul) Se


punctează suplimentar complexitatea
Trunchiul comun al programului de formare este de a forma și de a perfecționa managerii
pentru a învăța să își coordoneze echipele într-un mod cât mai eficient. Opționale nu sunt, dar în
9
funcție de nivelul cursanților înscriși se for face adaptări pentru a obține rezultate cât mai bune
într-un timp relative scurt.
În cadrul acestul program de formare pentru manageri vom pune accentul pe un volum cât
mare de informații, dar puse într-un context practic.

8.4. Orarul

Sesiuni de formare de cate 6 ore desfasurate în fiecare zi a weekendurilor


programate.
TIMP ALOCAT: 12 de ore pe parcursul a două zile. Vor fi incluse atât cursuri teoretice cât şi
activităţi aplicative ce vor fi distribuite astfel:
8 ore – cursuri teoretice
10 ore – activităţi aplicative
2 ore – evaluare finală

10
Ziua 1: Cunoaşterea echipei. Autocunoaşterea. Importanţa şi caracteristicile echipei. Tipuri de echipe. Etapele
evoluţiei echipelor. Construcţia unei echipe eficiente

10:00 – 16:30*

Activitatea Interval orar Durata Descriere Materiale Cine?


(min.)

Primire cursanti 09:30 – 10:00 30 min Acomodare in sala de curs, Lista de prezenta, Organizatori si
inscriere pe lista de prezenta, mape cursanti
impartirea materialelor didactice

Expunere 10:00 – 10:05 5 min Prezentarea obiectivelor cursului; Laptop, Formator si


videoproiector, cursanti
Prezentare detaliilor
pointer, fisier
tehnice/organizatorice relevante
PowerPoint

IceBreaker 10:05 – 10:20 15 min Aplicatie pentru facilitarea Flipchart+coli, markere Formator si
interactiunii cursantilor cursanti

11
Formator
Expunere 10:20 – 11:10 50 min Prezentarea resurselor de Laptop,
cercetare si documentare: videoproiector,
diferente, modalitati de pointer, fisier
utilizare, flux de lucru. PowerPoint,
flipchart+coli,
markere, coli de
scris, pixuri

Expunere 11:10 - 11:30 20 min Prezentarea modului de Flipchart+coli, Formator


lucru pentru eventualele markere
situatii in care apar
disfunctionalitati ale
resurselor de cercetare si
documentare.

Pauza 11:30 – 11:45 10 min Formator si


cursanti

Dezbatere 11:45 - 12:15 30 min Identificarea celor mai Flipchart+coli, Formator si


frecvente posibile markere cursanti
+
intrebari ale utilizatorilor,
Expunere cat si a raspunsurilor
potrivite pentru fiecare
situatie.

Formator si
Aplicatii 12:15 – 12:55 40 min Aplicarea informatiilor Calculatoare
cursanti
practice dobandite asupra conectate la
resurselor de cercetare si internet
documentare

Brainstorming 12:55 – 13:05 10 min Implicarea activa a Laptop, Formator si


cursantilor in videoproiector, cursanti
descoperirea celor mai pointer, fisier
frecvente provocari ce pot PowerPoint,
impiedica desfasurarea cu flipchart+coli,
succes a unei prezentari markere, coli de
scris, pixuri

12
Dezbatere 13:05 – 13:10 5 min Analiza raspunsurilor Laptop, Formator si
obtinute in etapa videoproiector, cursanti
precedenta si structurarea pointer, fisier
acestora in grupe tematice PowerPoint,
flipchart+coli,
markere, coli de
scris, pixuri

Formator si
Pauza 13:10 – 13:50 40 min Prânz
cursanti
Aplicatii 13:50 – 14:10 20 min Implicarea activa a Laptop, Cursanti
practice cursantilor in identificarea videoproiector,
unor potentiale elemente- pointer, fisier
raspuns pentru situatiile PowerPoint,
problema identificate flipchart+coli,
anterior markere, coli de
scris, pixuri
Expunere 14:10 – 14:30 20 min Prezentarea unor concepte Laptop, Formator
si modele teoretice privind videoproiector,
elementele necesare pointer, fisier
elaborarii unei prezentari PowerPoint
de succes

Exemplificare 14:30 – 14:40 10 min Construirea unui exemplu Flipchart+coli, Formator si


concret care sa integreze markere, coli de cursanti
conceptele prezentate scris, pixuri
anterior

Aplicatii 14:40 – 15:00 20 min Facilitarea interiorizarii Flipchart+coli, Formator si


practice conceptelor prezentate markere, coli de cursanti
anterior prin implicarea scris, pixuri
activa a cursantilor in
dezvoltarea unor scurte
prezentari ad-hoc, care sa
respecte regulile trasate

13
Formator
Expunere 15:00 – 15:15 15 min Prezentarea unor Laptop,
concepte si modele videoproiect
teoretice privind or, pointer,
metodologia si elaborarea fisier
documentatiei specifice PowerPoint
unei prezentari de succes,
organizarea unei
prezentari, formarea
continua, dezvoltarea
personala si limbaj non-
verbal

Formator si
Pauza 15:15 – 15:30 15 min
cursanti

Formator si
Exemplificare 15:30 – 15:40 10 min Construirea unui exemplu Flipchart+coli
cursanti
concret care sa integreze , markere, coli
conceptele prezentate de scris,
anterior pixuri

Formator si
Aplicatii practice 15:40 – 16:05 25 min Facilitarea interiorizarii Flipchart+coli
cursanti
conceptelor prezentate , markere, coli
anterior prin implicarea de scris,
activa a cursantilor in pixuri
dezvoltarea unor scurte
prezentari ad-hoc, care sa
respecte regulile trasate
Formator si
Inchiderea 16:05 – 16:30 25 min Concluzii; Intrebari si Flipchart+coli
cursanti
sesiunii de raspunsuri , markere, coli
formare Ziua 1 de scris,
pixuri

14
Ziua 2: Roluri individuale în echipă. Aspecte ale muncii în echipă. Conducerea echipei

10:00 – 16:15

Activitate Interval orar Durata Descriere Materiale Cine?


a (min.)

Primire 09:30 – 10:00 30 min Acomodare in sala de Lista de prezenta Organizatori


cursanti curs, inscriere pe lista de si cursanti
prezenta

Aplicatii 10:00 – 10:20 20 min Inventarierea Flipchart+coli, Formator si


practice informatiilor prezentate in markere, suport cursanti
ziua precedenta si a de curs, coli de
cunostintelor dobandite scris, pixuri

Aplicatii 10:20 – 10:30 10 min Formatorul va facilita Flipchart+coli, Formator si


practice alegerea unui subiect de markere, coli de cursanti
prezentare pentru fiecare scris, pixuri
cursant

Aplic 10:30 – 11:00 30 min Aplicarea informatiilor Laptop, Formator si


atii obtinute in modulele videoproiector, cursanti
pract anterioare prin sustinerea pointer, fisier
ice unei prezentari in fata PowerPoint,
audientei formate din flipchart+coli,
colegi si formator. markere, coli de
Feedback din partea scris, pixuri
audientei dupa modelul
KiSS.
Stabilirea procesului de
sustinere individuala a
prezentarilor si de oferire
a feedbackului.
Sustinerea unei prezentari
+ feedback-ul primit.

15
Pauza 11:00 – 11:15 15 min Formator si
cursanti

Aplica 11:15 – 12:30 75 min Sustinere prezentari Flipchart+coli, Formator si


tii + feedback-ul primit markere, coli de cursanti
practi scris, pixuri
ce
Formator si
Pauza 12:30 – 13:10 40 min Prânz
cursanti

Formator si
Aplica 13:10 – 14:40 90 min Sustinere prezentari Flipchart+coli,
cursanti
tii + feedback-ul primit markere, coli de
practi scris, pixuri
ce
Formator si
Pauza 14:40 – 15:00 20 min
cursanti

Formator si
Aplica 15:55 – 15:45 45 min Sustinere prezentari + Flipchart+coli,
cursanti
tii feedback primit markere, coli de
practi scris, pixuri
ce
Formator si
Inchider 15:45 – 16:15 30 min Concluzii; Intrebari si Flipchart+coli,
cursanti
ea raspunsuri markere, coli de
sesiunii scris, pixuri
de
formare

16
8.5. Desfăsutătorul activităților (Realizarea unui tabel care să cuprindă):
Tema Forma de activitate Câteva subpuncte Metode preconizate Loc în orar
prin care se din conținut în abordarea
realizează învățării și în
grupare/ regrupare

Cunoaşterea echipei. Conversația Cine sunt? Echipa Ice Breaking Sâmbătă/ 1h


Autocunoaşterea Jocul de rol este reflexia mea? Fiecare cursant se va
prezenta, va împărtăși
experiențele
personale.
Importanţa şi Predare Care este importanța Metoda studiului de Sâmbătă/ 2h
caracteristicile echipei. Exemplificare echipei într-o caz
Tipuri de echipe. Discuție insituție? Brainstorming
Managerul este
responsabil de
funcționarea echipei.
Ce fel de echipă
consideri ca este cea
mai productivă?

17
Etapele evoluţiei Preadre Pașii pe care îi Metoda studiului de Sâmbătă/ 3h
echipelor. Exemplificare parcurge orice caz
Construcţia unei echipe Discuție echipă. Videoproiector
eficiente. Joc de rol Care este nivelul Jocuri de rol
echipelor din care au
făcut parte.
Roluri individuale în Discuții O retrospective a Discuție în grupul Duminică/ 3h
echipă. Joc de rol programului de mare
Aspecte ale muncii în Evaluarea formarii formare.
echipă.

1.METODĂ DE INTRODUCERE A FORMATORULUI/


METODĂ DE SPARGERE A GHEȚII INDIVIDUAL
Icebreaking-ul va fi realizat cu ajutorul unui joc de cunoaștere.
VÂNĂTOAREA DE COMORI SUFLETEȘTI
Obiective vizate:
✓ Cunoaștere, comunicare;
Timp de desfășurare:
✓ 15 minute

18
Descrierea procedurii:
Tema este găsirea lucrurilor valoroase din interiorul ființei celuilalt, nu a celor pe care le poartă pe el sau cu el.
Scopul este găsirea numărului maxim de persoane din grup, care prețuiesc aceleași idei, virtuți etc.
Gata de joacă?
1. Găsește o persoană care poartă același număr la pantofi- ca și tine
2. Găsește o persoană care poartă căciulă
3. Găsește doua persoane care au citit cărți scrise de Jojo Moyes.
4. Găsește o persoană care are aceeași culoare pe unghii ca și tine
5. Găsește două persoane care săptămâna trecută au fost la film, teatru.
6. Găseşte două persoane cărora le place să bea cafea, coca, bere, apă minerală etc. ca şi ţie; discutaţi
dacă e bine, cum se poate scăpa de obiceiurile rele
7. Găseşte persoane care pe lângă şcoală au şi serviciu temporar; ce avantaje şi greutăţi au din aceasta?

2.DETALIEREA UNEI SECVENȚE DIN PROGRAM CU


DETALII METODOLOGICE
Prin acest curs de formare se urmăreşte dobândirea de către manageri a
competenţelor şi tehnicilor necesare pentru formarea echipei, dezvoltarea abilităţilor
de a interacţiona şi empatiza cu membrii echipei.
Acest curs va contribui la identificarea şi dezvoltarea abilităţilor necesare
managerilor în vederea eficientizării echipei şi optimizării relaţiei dintre manager şi
membri acesteia.

19
COMPETENŢE STABILITE SPRE FORMARE LA CURSANŢI:

Cunoştinţe:
● însuşirea caracteristicilor specifice echipei:
- tipuri de echipe
- etapele evoluţiei echipelor
- roluri individuale în echipă
- elemente sociale ale funcţionării echipei
- conducerea echipelor
Abilităţi/capacităţi :
● managerii vor fi capabili să:
- traseze direcţii şi responsabilităţi clare
- comunice eficient cu membri echipei
- manifeste respect pentru membri echipei
- fie corecţi faţă de echipă
- fie consecvenţi în acţiunile lor
- demonstreze competenţă
Atitudini :
● să stabilească o relaţie pozitivă cu echipa dând dovadă de: responsabilitate, fermitate, consecvenţă,
răbdare, disponibilitate, claritate în exprimarea cerintelor, corectitudine, empatie,.

20
OBIECTIVE GENERALE:

5. Cunoaşterea şi înţelegerea caracteristicilor construirii unei echipe eficiente;


6. Conştientizarea responsabilităţilor ce revin în conducerea echipei;
7. Prevenirea unor probleme şi a unor disfuncţii în cadrul echipei prin aplicarea unor măsuri şi soluţii adecvate;
8. Stabilirea unor relaţii pozitive manager-echipă.

PLANIFICAREA PE MODULE/ UNITĂŢI TEMATICE


1) Cunoaşterea echipei. Autocunoaşterea
2) Importanţa şi caracteristicile echipei.Tipuri de echipe.
3) Etapele evoluţiei echipelor.Construcţia unei echipe eficiente.
4) Roluri individuale în echipă.Aspecte ale muncii în echipă.
5) Conducerea echipei.

PLANIFICAREA PE MODULE/UNITĂŢI TEMATICE

Mijloace de
Nrt. Obiective de Metode/forme de Modalităţi de
Conţinut tematic instruire/materiale de
crt. referinţă activitate evaluare
învăţare

21
*O1 - identificarea 1.Cunoaşterea echipei. Autocunoaşterea - echipament IT
- expunere
de către manageri Dialogul deschis între manageri despre (computer,
- dezbatere Analiza rezultatelor
a tipului de subiecte privind climatul instituţional. videoproiector)
1. - exerciţii aplicative evaluării pe grupe
manager pe care îl Informarea managerilor despre - coli flipchart
- joc de rol sau ateliere de lucru
reprezintă, scopul,obiectivele,desfăşurarea cursului, - CD cu prezentări
- chestionar
autocunoaşterea; oportunităţi. power point

2.Importanţa şi caracteristicile
echipei.Tipuri de echipe
Observaţia
*O2-înţelegerea Rolul echipei în organizaţie:
Studiul de caz
rolului echipei în -pun cel mai bine în aplicare strategiile
Discuţii de grup
organizaţie organizaţionale
- echipament IT Referate
- datorită echipelor, organizaţiile învaţă (şi
(computer, Cutia cu temeri şi
reţin) mai eficient - expunere
videoproiector) cutia cu speranţe
-echipele multifuncţionale promovează - dezbatere
2. - flipchart
managementul de înaltă calitate - exerciţii aplicative
- CD cu prezentări
-echipele promovează inovaţia datorită - studiu de caz
power point Observaţia
schimbului de opinii - lucrul pe grupe
- fişe de documentare Studiul de caz
- echipele aduc implicare şi angajament
- fişe de lucru Discuţii de grup
-promovează creativitatea şi inovaţia
Investigaţia
Cunoaşterea şi înţelegerea de către manageri
a caracteristicilor echipei:
Obiective comune

22
*O3- identificarea Interdependenţă
caracteristicilor Angajare
echipei şi a Responsabilitate
tipurilor de echipe Clasificarea echipelor
a.Echipe speciale, constituite pentru
rezolvarea problemelor
b. Echipe autoconduse
c. Echipe interfuncţionale

*O4-descrierea 3.Etapele evoluţiei echipelor. Construcţia


fazelor de unei echipe eficiente.
dezvoltare a Etapa de formare ("forming") - expunere
echipei Faza de antrenare ("storming") - dezbatere - echipament IT
Faza de normare ("norming") - exerciţii aplicative (computer, Analiza rezultatelor
Faza de funcţionare ("performing") - studiu de caz videoproiector) evaluării pe grupe
3.
(,,Unde se află - flipchart sau ateliere de lucru
echipa ta?) - CD cu prezentări Discuţii de grup
power point

Construcţia unei echipe eficiente.


Caracteristicile care fac o echipă eficientă:

23
*O5-înţelegerea • direcţii şi responsabilităţi clare;
caracteristicilor • membri bine informaţi, inteligenţi;
care fac o echipă • proceduri rezonabile de operare;
eficientă • relaţii interpersonale bune;
• succes şi eşec împărtăşit cu ceilalţi;
• relaţii externe bune.

Preferinţele pentru munca în echipă;


perspectiva individualistă sau colectivă în
colaborarea cu ceilalţi; deprinderi sociale de
bază ca receptivitatea, comunicarea şi
cooperarea; capacitatea de a lucra în echipă,
*O6-selectarea care presupune colaborare, interes pentru
criteriilor utilizate grup şi conştiinţă interpersonală.
în formarea
echipei

24
*O7- identificarea 4.Roluri individuale în echipă.
rolurilor pe care le ,,Executant”/,,Prezident”/
pot juca membri ,,Modelator/,,Săditor/
unei echipe ,,Căutător de resurse”/ ,,Monitor”/
,,Lucrător în Echipă”/ ,,Analizator final”
4.
Aspecte ale muncii în echipă.
Principalele aspecte ale muncii în echipă sunt
*O8- înţelegerea legate de comunicare, scopuri
conceptului de comune,coeziune, echitate, autonomie şi
muncă în echipă leadership
5.Conducerea echipei
*O9- exersarea Îndatoriri generale:
deprinderile de -crearea condiţiilor care să asigure
conducere şi îndeplinirea sarcinii,
-chestionar - fişe de lucru
crearea condiţiilor -formarea şi menţinerea unităţii echipei şi
- fişe de documentare
care să asigure instruirea
- proiecte
succesul echipei -susţinerea echipei în vederea succesului.
5. Evaluare ,discuţii

Rolurile conducătorului:
-autoapreciere -fişă de autoevaluare
Rolul de leadership
Rolul de management
*O10- identificarea Rolul de instruire
elementelor

25
generale ale rolului EVALUAREA MODULULUI
de conducător
ANALIZA REZULTATELOR

EVALUAREA STAGIULUI/CURSULUI se va realiza prin intermediul următoarelor mijloace:


✓ chestionare;
✓ fişe de observaţie;
✓ fişe de evaluare;
✓ produse realizate în atelierele/grupele de lucru;
✓ proiectarea activităţii în echipă.

EVALUARE FINALĂ: Chestionar de evaluare a procesului formativ


CHESTIONAR DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII
NR.
ITEMI DA PARŢIAL NU
CRT.
Consideraţi că programul a răspuns
1.
nevoilor dumneavoastră de formare?
Consideraţi că programul şi-a atins
2.
obiectivele?
S-au folosit strategii/metode/tehnici
3.
adaptate conţinutului?

26
Mijloacele de prezentare au fost folosite
4.
eficient?
5. Evaluarea a fost corelată cu obiectivele?
Consideraţi eficientă comunicarea
6.
formator-cursanţi?
Consideraţi eficientă comunicarea între
7.
membrii grupului?
8. S-a realizat motivarea grupului?
9. Timpul alocat a fost suficient?
10. Cursul a oferit satisfacţie cursanţilor?
Ce sugestii aveţi pentru îmbunătăţirea
11.
cursului?

27

S-ar putea să vă placă și