Sunteți pe pagina 1din 37

Nr. 2230 / 17.12.

2015

Avizat n Consiliul profesoral n edina din 16.12.2015


Aprobat n Consiliul de administraie n edina din 17.12.2015

PLAN DE DEZVOLTARE
INSTITUTIONALA
2015-2020

CUPRINS

ARGUMENT
CONTEXT LEGISLATIV ..
PARTEA I
o Prezentare general ................................................................................
o Scurt istoric ..............................................................................................
o Oferta educaional .................................................................................
PARTEA a II-a .......................................................................................................
o Diagnoza mediului intern ........................................................................
Informaii de tip cantitativ i calitativ .............................................................
Cultura organizaional ..................................................................................
Analiza S.W.O.T. ............................................................................................
o Diagnoza mediului extern Analiza nevoilor educaionale n contextul
politic, economic, social, tehnologic i ecologic (P.E.S.T.E.) ..................................
PARTEA a III-a ......................................................................................................
o Viziune, misiune .......................................................................................
o Obiective strategice, opiuni strategice ...................................................
o Monitorizare / evaluare ...........................................................................
o Planuri operaionale ................................................................................
ECHIPA PROIECTULUI ..........................................................................................
BIBLIOGRAFIE ......................................................................................................

3
4
5
5
6
6
7
7
7
17
19
24
26
26
26
28
30
37
37

PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA


2015-2020
ARGUMENT
Planul de dezvoltare instituional a unitii colare trebuie s reflecte strategia educaional
pe termen mediu, innd cont de strategia educaional la nivel naional, local, de evoluia
economic a zonei n care se afl situat coala, de mobilitatea i cerinele profesionale ale pieii
muncii.
coala funcioneaz i se dezvolt prin efortul combinat al structurii de conducere a colii, al
personalului colii, elevilor i prinilor, acetia alctuind comunitatea educaional.
Planul de dezvoltare instituional ne arat direciile majore de progres, iar modul de
ntocmire a acestuia permite consultarea prilor interesate i implicarea n asumarea scopurilor,
obiectivelor i aciunilor propuse.
La nivelul unitii colare planul de dezvoltare instituional concentreaz atenia asupra
finalitilor educaiei, asigurnd concentrarea tuturor domeniilor funcionale ale managementului
(curriculum, resurse umane, material-financiare, relaii sistemice i comunitare) i asigur coerena
strategiei pe termen lung a colii.
n contextul unei mondializri a economiei, a globalizrii mondiale, a creterii concurenei
internaionale, ca urmare a aderrii i integrrii n Uniunea European, a impactului de noi tehnologii
asupra societii, precum i a pregtirii educabililor pentru a face fa unei evoluii n carier ntr-o
lume aflat n rapid schimbare i n conformitate cu Legea Educatiei Nationale Nr 1/2011,
Curriculum Naional, cu celelalte documente legislative, cu ordinele MEC, cu prevederile normative
ale Inspectoratului colar al Municipiului Bucuresti, principiile pe care s-a fundamentat acest proiect
sunt urmtoarele:
Centrarea actului educaional pe elevii colii:
strategii didactice abordate,
stimularea creativitii,
modernizarea continutului bazei materiale,
stimularea participrii la activiti extracolare si extracurriculare menite s
lrgeasc orizontul elevilor;
Echilibru ntre cerere i ofert:
oferta educaional ine cont att de resursele umane i materiale de care dispune
coala, ct i de solicitarile elevilor i prinilor, precum i de domeniile actuale de
interes: utilizarea calculatorului, comunicarea ntr-o limb modern, educaie pentru
snatate, educaie civic;
Cooperare scoal - comunitate:
participare la programele i aciunile organizate de Primria municipiului Bucureti;
colaborarea cu ONG-uri, Poliia i alte autoriti locale;
Planul de dezvoltare institutionala a scolii are caracter anticipativ si valoare strategica. El are o
determinare multipla: pe de o parte tintele strategice ale dezvoltarii, pe de alta parte, situatia,
conditiile si resursele concrete ale scolii si ale comunitatii pe care aceasta o serveste.
Planul scolii este conceput pe o perioada de 4 ani ca traiect al dezvoltarii institutionale. El are
o valoare strategica, ofera un orizont si directii clare pentru activitatea din scoala noastr, inclusiv
prioritati ale resurselor, i poate fi revizuit pe parcurs
Planul scolii are doua componente strans articulate:
1. O componenta strategica misiunea, obiectivele si optiunile strategice ale unitatii scolare
2. O componenta operationala programele, activitatile si actiunile concrete prin care se ating
obiectivele strategice si se realizeaza misiunea.
Ambele componente ating toate domeniile functionale:
curriculum-ul
3

resursele materiale si financiare


resursele umane
relatiile sistemice si comunitare
Indiferent de optiunea sau de optiunile strategice, beneficiarul ultim al ofertei educationale
este elevul.
Proiectul scolii a fost elaborat de la general la particular:
pe baza misiunii scolii am stabilit tintele strategice pentru dezvoltarea scolara
pe baza optiunile strategice am stabilit programele si actiunile concrete, pe domenii
funcionale.
Planul de dezvoltare institutionala este expresia unei analize, a gandirii si deciziei colective, a
unei comunitati de finalitati si interese, precum si a dorintei comune de schimbare si cooperare. El
este expresia unui efort de echipa aflata intr-un permanent proces de inovare.

CONTEXT LEGISLATIV
LEGEA EDUCATIEI NATIONALE nr.1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare
ORDIN nr. 3637/2014 privind structura anului colar 2014-2015 - Anexa - Programul coala
altfel: S tii mai multe, s fii mai bun!
ORDIN nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anual a
activitii personalului didactic si didactic auxiliar, cu modificrile ulterioare
ORDIN nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a
performanelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual
OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind nfiinarea Consiliului Naional pentru prevenirea i
combaterea violenei n mediul colar
ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469/12.06.2012/nr. 1804/03.07.2012 privind
aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass i Youthpass i a Metodologiei-cadru
cu privire la serviciile de consiliere i orientare a carierei pe tot parcursul vieii.
ORDIN nr. 4576 din 2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile
de personal in invatamantul preuniversitar de stat
ORDIN nr. 4865 din 16.08.2011 privind normele metodologice pentru stabilirea
obligatiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele scolare,
unitatile de invatamant, unitatile conexe, precum si a personalului de indrumare si control
din inspectoratele scolare si a personalului didactic din casele corpului didactic
OMEN
nr. 4959/2013 privind Metodologia de organizare si desfasurare a
concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul
anului scolar in unitatile de invatamant de stat
ORDIN nr. 5248 din 31 august 2011 privind aplicarea Programului "A doua ans
ORDIN nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind
recunoaterea i echivalarea competenelor profesionale dobndite formal, nonformal sau informal
de ctre cadrele didactice care ocup funcii de educatori/educatoare, institutori/institutoare,
nvtori/nvtoare, maistru instructor, antrenor, n vederea ocuprii funciei didactice de
profesor pentru nvmntul precolar, profesor pentru nvmntul primar, profesor de instruire
practic, respectiv profesor-antrenor n cluburile sportive colare, palatele i cluburile copiilor
Ordonana de urgen nr. 49/2014 privind instituirea unor msuri n domeniul educaiei,
cercetrii tiinifice i pentru modificarea unor acte normative
ORDIN nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea
corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efecturii stagiului practic n vederea ocuprii unei
funcii didactice
ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecie a
unitilor de nvtmnt preuniversitar
ORDIN nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare i
funcionare a Consiliului naional de etic din nvmntul preuniversitar
ORDIN nr. 5553 - Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a nvmntului
4

universitar de scurt durat, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu
durat de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licen, pentru cadrele didactice din nvmntul
preuniversitar
Ordinul nr. 5554 /2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a
casei corpului didactic
ORDIN nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
efectuarea concediului de odihn al personalului didactic din nvmnt
ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea
continu a personalului din nvmntul preuniversitar
ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologiei privind sistemul de acumulare,
recunoatere i echivalare a creditelor profesionale transferabile
ORDIN nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii i al
documentelor colare gestionate de unitile de nvmnt preuniversitar
ORDIN nr. 5567 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i
funcionare a unitilor care ofer activitate extracolar
O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calittii educatiei, aprobat cu completri si modificri
prin Legea nr. 87 /2006, cu modificrile ulterioare.
Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violen n unitile de nvmnt
preuniversitar, aprobat prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007 i Legea 29/2010 de modificare a Legii
35/2007
O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitilor
publice

Documente de referin
Raportul ...anul colar 2014-2015
Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul Educaie
Concluziile Consiliului Europei din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea
european n domeniul educaiei i formrii profesionale (ET 2020)
Strategia ARACIP pentru perioada 2011-2015 Rectigarea ncrederii n educaie
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului- http://europa.eu/
Programul Naional de Educaie Parental (1998 - 2004, susinut de UNICEF)
Repere Fundamentale n nvarea i Dezvoltarea Timpurie a copilului de la natere la 7 ani
(2007 - 2009, susinute de UNICEF)
Strategia naional de nvare pe tot parcursul vieii 20152020 aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr. 418/2015

PARTEA I
o Prezentare general a colii Gimnaziale Adrian Punescu
coala Gimnazial Adrian Punescu este amplasat n Aleea Valea Prahovei, nr. 1, sectorul 6,
Bucureti, n cartierul Drumul Taberei, avnd ca obiective apropiate:
Parcul Drumul Taberei
Biserica Sfnta Vineri
Complexul Comercial Auchan Drumul Taberei
Magazinul BILLA
Telefon/Fax: 021.4133020
e-mail: scoalanr205@yahoo.com
site: http://scoala205.scoli.edu.ro

AUTOBUZ
Statia:
Drumul Taberei
Linia: 105,368.
Statia:
Tricodava
Linia: 105, 368.

TROLEIBUZ
Statia:
Tricodava, Bd. 1 Mai
Linia:
69, 71, 93.

TRAMVAI
Statia:
Drumul Taberei, Tricodava
Linia:
41

o Scurt istoric
coala Gimnazial "Adrian Punescu" a fost construit in anul 1968.
Elevii i cadrele didactice din coala ii desfoar activitatea intr-o cldire cu dou nivele i trei
corpuri, avand 24 sli de clas.
Intre anii 1990-2000 coala a fost restaurat cu fonduri de la firma 3M - Fundaia "Prinul Paul"
avand un design modern i plcut.
Din anul 2009 elevii colii beneficiaz de cea mai mare sal de sport din sector, construit intre
anii 2007-2009 prin Compania Naional de Investiii cu o arie desfurat de 1780 de m2 i cu o
suprafa de joc de 560 m2. Sala are 8 vestiare, 10 grupuri sanitare, cabinet medical i central
termic proprie.
Elevii i cadrele didactice beneficiaz de o bibliotec cu peste 17833 de volume, de un cabinet
medical i un cabinet stomatologic, ambele deservite de medici de specialitate i asistente medicale.
Finanarea colii se face de la bugetul de stat (plata salariilor, reparaiilor curente, utilitilor,
dotarea cu manuale i alte materiale didactic auxiliare) i din surse extrabugetare provenite din
inchirieri, sponsorizri, donaii.
La scurta vreme dupa trecerea in nefiinta a lui ADRIAN PAUNESCU, elevii, parintii i profesorii
instituiei noastre cu acceptul familiei poetului, au hotrat ca coala s-i poarte numele, ca semn de
respect i consideraie i pentru a i se menine vie amintirea. Astfel, incepand din septembrie 2011,
suntem onorai s activm la coala Gimnazial "Adrian Punescu" .

o Oferta educaional
CICLUL PRIMAR:
Clasa pregatitoare: 3
Clasa I: 2
Clasa a II-a: 2
Clasa a III-a: 2
Clasa a IV-a: 2

CICLUL GIMNAZIAL:
Clasa a V-a: 2
Clasa a VI-a: 2
Clasa a VII-a: 2
Clasa a VIII-a: 2

CURRICULUM LA DECIZIA COLII (an colar 2015-2016):


Clasa
a II-a
a III-a
a IV-a
a V-a

a VI-a

a VII-a

a VIII-a

Denumire Opional

Cadru didactic

A "In lumea cuvintelor"

Vladu Gratiela

B "Calatorie in tara povestilor"

Andrei Maria

B "La inceput a fost cuvantul"

Iordache Cristina

A "Terra, o planeta minunata"

Alexe Virginia

B "Calator prin Europa"

Safta Felicia

A TIC

Sttescu Adrian Dumitru

B TIC

Sttescu Adrian Dumitru

"Matematica distractiva"

Ionescu Camelia

TIC

Sttescu Adrian Dumitru

B TIC

Sttescu Adrian Dumitru

A TIC

Sttescu Adrian Dumitru

B TIC

Sttescu Adrian Dumitru

"Matematica aplicata. Caleidoscop matematic" Ionescu Camelia


TIC

Sttescu Adrian Dumitru

B TIC

Sttescu Adrian Dumitru

PROGRAMUL SEMIINTERNAT (clasele Preg.-IV): Pedagogii implicai n program asigur


supravegherea elevilor i efectuarea temelor acestora pn la ora 18:00
PROGRAMUL COALA DUP COAL: cuprinde activiti cu sprijin specializat,
ateliere/activiti tematice i de tip recreativ.

PARTEA a II-a
o Diagnoza mediului intern
Informaii de tip cantitativ i calitativ
INFORMAII GENERALE PRIVIND UNITATEA COLAR:
Unitatea colar : coala Gimnaziala Adrian Paunescu, Bucuresti, sector 6
Tipul colii: coal gimnazial
Limba de predare: limba romn
Populaia colar:
Numr de elevi: 427
Numr de clase: 19
Provenien: mediu urban
Personalul colii:
Numr de cadre didactice: 34
Personal didactic auxiliar: 7 persoane

Personal nedidactic: 5 persoane (1 muncitor de ntreinere, 2 ngrijitori curenie si


2 paznici)

RESURSELE CURRICULARE
Planuri-cadru
Scheme orare
CD
Dosarele comisiilor metodice (planificri calendaristice orientative, teste de evaluare
iniial i sumativ, programele de la disciplinele opionale, lista cu mijloacele de
nvmnt existente la nivelul fiecrei comisii, lista cu auxiliarele didactice elaborate
de cadrele didactice i utilizate n procesul de predare-nvare-evaluare)
Auxiliare didactice (culegeri, ghiduri metodologice, teste de evaluare etc.)
Legea Educatiei Nationale, programe colare, ghiduri metodologice, descriptori de
performan pentru nvmntul primar, criterii de evaluare a elevilor de la clasele a
V-a i a VIII-a, metodologii de Evaluare Nationala si Admitere in liceu

RESURSELE MATERIAL-FINANCIARE
Resursele materiale:
nr. spaiilor colare: 27, dintre care :
sli de clas 19
cabinete 4 (Limbi strine, Consiliere, Informatic, AeL )
laboratoare 3 (Fizic, Chimie i Biologie)
biblioteca 1
Cabinet medical: 1
Cabinet Stomatologic: 1
nr. spaiilor sanitare: 7
nr. spaiilor administrative: 5
sal i teren de sport
material didactic coala este dotat satisfctor cu material didactic
modern
acces la reeaua internet
Starea cldirii
coala beneficiat de un program de igienizare - 14 sli de clasa, hol etaj II, 6 grupuri
sanitare si scara elevi, intrarea si vestiarele din sala de sport; reabilitarea integrala a terasei si
2 copertine.
n urm cu apte ani a fost nlocuit tmplria prin finanare obinut de la Consiliul
local.
Nivelul dotrilor cu resurse educaionale
coala are n dotare plane, hri, aparate de proiecie (15 videoproiectoare), 2
televizoare, 2 fax-uri, patru copiatoare, 4 imprimante.
Exist un cabinet de informatica cu 20 calculatoare si un cabinet AeL.
Biblioteca are un numar de peste 17000 de volume.
n mai multe sli de clas exist computere, imprimante.
Finanarea:
din bugetul local pentru burse i lucrri de ntreinere
extrabugetare - contracte de nchiriere a unor spaii din unitatea de invatamant
RESURSELE UMANE
Personal didactic de predare: 34
8

Numr cadre didactice titulare: 20


Numr total cadre didactice din ciclul primar: 11
gradul didactic I: 6
definitivat: 2
debutant : 3
Numr total cadre didactice din ciclul gimnazial: 23
gradul didactic I: 9
gradul didactic II: 1
definitivat: 9
debutante: 4
Numr profesori metoditi: 5
Numr de profesori care au gradaie de merit: 7
Numr de profesori autori de materiale auxiliare curriculare: 3
n ultimii cinci ani colari, toate cadrele didactice au participat la cursuri de formare
continu/perfecionare sau post universitare.
Personal didactic auxiliar: 7 persoane (un secretar, o bibliotecar, un analist programator,
un administrator financiar, un administrator de patrimoniu, 2 pedagogi)
Personal nedidactic: 5 persoane (1 muncitor de ntreinere, 2 ngrijitori curenie si 2
paznici)
Dinamica ncadrrii cu personal n perioada anilor colari 2012-2015
anul colar 2012-2013

cadre
didactice

personal
didacticauxiliar

personal
nedidactic

34

titulari
suplinitori
studii
superioare
SSD

26
8

studii medii
necalificati
doctorat
gradul
didactic I
gradul
didactic II
gradul
definitiv
fara grad
debutanti
necalificati

2
1
1

secretar
administrator
contabil
bibliotecar
analist
programator
pedagog
ingrijitor
muncitor
paznici

anul colar 2013-2014

30
1

34
13
4
11
0
0
1
1
1
0
1
1
2
2
1
2

titulari
suplinitori
studii
superioare
SSD

23
11

studii medii
necalificati
doctorat
gradul
didactic I
gradul
didactic II
gradul
definitiv
fara grad
debutanti
necalificati

1
1
2

secretar
administrator
contabil
bibliotecar
analist
programator
pedagog
ingrijitor
muncitor
paznici
9

anul colar 2014-2015

30
1

33
13
5
10
0
4
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2

titulari
suplinitori
studii
superioare
SSD

14
19

studii medii
necalificati
doctorat
gradul
didactic I
gradul
didactic II
gradul
definitiv
fara grad
debutanti
necalificati

4
0
0

secretar
administrator
contabil
bibliotecar
analist
programator
pedagog
ingrijitor
muncitor
paznici

anul colar 2015-2016

28
1

34
8
2
21
0
2
0
1
1
1
1
1
2
2
1
2

titulari
suplinitori
studii
superioare
SSD

20
14

studii medii
necalificati
doctorat
gradul
didactic I
gradul
didactic II
gradul
definitiv
fara grad
debutanti
necalificati

3
0
0

secretar
administrator
contabil
bibliotecar
analist
programator
pedagog
ingrijitor
muncitor
paznici

28
2

16
1
10
1
6
0
1
1
1
1
1
2
2
1
2

Dinamica privind elevii n perioada anilor colari 2012-2016


anul colar
2012-2013

anul colar
2013-2014

anul colar
2014-2015

anul colar
2015-2016

20
407

19
428

18
444

19
473

Numar clase
Numar elevi

Rezultate la evaluarea naional n perioada anilor colari 2013-2015


anul colar 2013-2014

nr. elevi
prof. limba
si literatura
romana

41

cl. a VIII-a A

11

cl. a VIII-a B

30

MEDIA

43

cl. a VIII-a A

20

cl. a VIII-a B

23

Radu Emilia

Radu Emilia

Neacsa Florentina

Neacsa Florentina

Ionescu Camelia
prof.
matematica
Popa Marina
diriginti

anul colar 2014-2015

Ionescu Camelia
Popa Marina

Radu Emilia

Rusenescu Ileana

Popa Marina

Ionescu Camelia

anul colar 2013-2014

anul colar2014-2015

11,99
22,99

33,99

44,99

55,99

66,99

77,99

10

11

88,99

11

13

99,99

41

43

10

10

Rezultate admitere n clasa a IX-a


Unitatea de
nvmnt

anul colar
2010-2011

Gheorghe Lazar

Sfantul Sava

George Cosbuc

anul colar
2012-2013

anul colar
2013-2014
1

2
1

Nicolae Iorga
Grigore Moisil

1
3

Elena Cuza

I. L. Caragiale
Colegii Nationale

Colegiul National
de Informatica
Scoala Superioara
Comerciala

Colegii economice

Cantemir Voda

Spiru Haret

Dimitrie Cantemir

Octav Onicescu

Matei Basarab

Victor Babes

Dinu Lipatti

Ion Neculce

Tudor Vianu
Nicolae
Kretzulescu

A.D. Xenopol

Virgil Madgearu

1
1

Costin C. Kiritescu

Hermes

Viilor

Ion Barbu
Tudor
Vladimirescu

C. A. Rosetti
Licee Teoretice

anul colar
2014-2015

Stefan Odobleja

3
3

1
3

George Calinescu
Eugen Lovinescu
Sfantul Antim
Ivireanu

1
3

11

Mircea Eliade(cu
prog. Sportiv)

Lucian Blaga
Dimitrie
Bolintineanu

Scoala Centrala

Marin Preda
Liceul de Arte
plastice
Liceul de
Metrologie

Nicolae Tonitza
Traian Vuia

1
1

4
1

Liceul sportiv
Colegiul RomanoCatolic

Clinceni

Sfantul Iosif

Licee Tehnologice

Doamna Chiajna
Carol I

1
2

Mircea cel Batran

Media

Colegii Tehnice

Iuliu Maniu

Petru Maior

Costin Nenitescu

Ioan N. Socolescu
feroviar Mihai I
de Posta si
telecomunicatii
Gheorghe Airinei
de Aeronautica
Henri Coanda
Colegiul Agricol
Grup Scolar
Industrial/Liceu
teoretic
Grup Scolar de
Constructii Montaj

1
1

Dimitrie Gusti

Ilie Radu

Liceu particular

Parasit tara

SPECIALIZARI

2
1

Viaceslav Harnaj

TOTAL

44

36

41

43

matematicainformatica

17

17

10

11

stiinte ale naturii

12

stiinte sociale

filologie

mecanica

economic
turism si
alimentatie
electronica si
automatizari

productie media

tehnici poligrafice

protectia mediului

comert

agricultura

electric/electronic

electromecanica
constructii,
instalatii si lucrari
publice

4
1

arte plastice

sport

36

39

41

TOTAL

46

Activitatea de perfecionare i formare continu a cadrelor didactice n anul colar


2014-2015
Nr.
crt.
1.

2.

Numele i
prenumele
cadrului didactic
Iordache Cristina

Damian Daniela

Cursul/activitatea de
perfecionare
Didactica MEM

Instituia n cadrul
creia s-a urmat
cursul/perfecionarea
ARNIEC

DIDACTICA MODERNA

Sc. Gimn. Adrian Paunescu

Abilitare pe curriculum

Sc. Gimn. Adrian Paunescu

Managementul documentelor
scolare
Consiliere psihopedagogica i
educaional
DIDACTICA MODERNA

Sc. Gimn. Adrian Paunescu

Abilitare pe curriculum

Sc. Gimn. Adrian Paunescu

Managementul documentelor

Sc. Gimn. Adrian Paunescu

13

Sc. Gimn. Adrian Paunescu


Sc. Gimn. Adrian Paunescu

scolare

3.

4.

5.

6.

Consiliere psihopedagogica i
educaional
DIDACTICA MODERNA

Sc. Gimn. Adrian Paunescu

Abilitare pe curriculum

Sc. Gimn. Adrian Paunescu

Managementul documentelor
scolare
Consiliere psihopedagogica i
educaional
Didactica MEM

Sc. Gimn. Adrian Paunescu

Master Mentoratul n educaie

Universitate din Bucureti

Andrei Maria

Didactica MEM

ARNIEC
ARNIEC

Micloi Emilia

Formarea competenelor
cadrelor didactice de integrare a
instrumentelor TIC n
managementul clasei de elevi
Didactica MEM

ARNIEC

Safta Felicia

Alexe Virginia

Sc. Gimn. Adrian Paunescu

Sc. Gimn. Adrian Paunescu


ARNIEC

ARNIEC

7.

Staicu Geanina

8.

Vasilescu Anca

Formarea competenelor
cadrelor didactice de integrare a
instrumentelor TIC n
managementul clasei de elevi
Creativitate n matematic i
tiine la vrstele colare mici
Formarea competenelor
cadrelor didactice de integrare a
instrumentelor TIC n
managementul clasei de elevi
Finalizare grad I

9.

Ungureanu Alina

Grad I

10.

Cojanu Alina

Definitivat

11.

Omrani Stefania

Finalizare doctorat

12.

Bejenariu Izabela

Curs de Consiliere si orientare

CCD Bucuresti

13.

Jeberean Luminita

Integrare TIC

ARNIEC

Univ. Eilinogermaniki
Grecia
ARNIEC

Activitatea educativ participri cu elevii la spectacole, expoziii, excursii, vizite


etc. n anul colar 2014-2015
Nr.
crt.
1.

Activitatea
Excursii

Vizite/ excursii/ vizionri


spectacole
Excursie tematic ,,Micii Brutari
Bucuresti Arefu, Arges
14

Coordonator proiect
si profesori implicati

Nr. de
elevi

Alexe Virginia
Micloi Emilia

120

2.

3.

Vizionri

Vizite

Excursie la Pietrosani - Ferma de


animale
La Brasov
La Moeciu
Vizionare spectacol la Teatrul
ndric ,,Muzicanii din Bremen,,
Vizionare spectacol ,,Pupza din tei
Festivalul Fulgilor de nea

Don Pasquale - Opera Comic


pentru copii
Vizionare film Hobbitul la
CINEMACITY
Vizit la Fabrica de pine Vel Pitar
Biserica ,,Sfnta Vineri - elevii
claselor a VIII-a
La Institutul de studierea
materialelor i Institutul pentru
fizica pmntului

18
28
150cls. 0-IV
29
120

10
15

Micloi Emilia
Petcu Elena
Ionescu Camelia
Bejenariu Izabela
Ionescu Camelia
Rusenescu Ileana
Vasilescu Anca
Dinu Ctlin
Ionescu Camelia
Pun Cristina
Radu Emilia

32
50

Staicu Geanina
Staicu Geanina
Radu Emilia
Staicu Geanina
Staicu Geanina

28
28
20
28
28
210

Am plecat s colindm! La
ROMEXPO
Ziua limbilor europene

Toi nvtorii i
profesorii
Toi nvtorii
Cls. 0-IV
Toi nvtorii
Cls. 0-IV
Petcu Elena
Omrani Stefania
Ungureanu Alina

Recital de toamna!

Radu Emilia

Vizita la Biblioteca Metropolitana


din Bucuresti: MIRACOLUL
SARBATORILOR DE IARNA
Trgul de carte
La Muzeul Militar
La Tipografia Everest
La Scoala Muzicilor Mitlitare
La Opera Romana ateliere de lucru
La Unitatea 79 de pompieri
Serbri

Damian Daniela
Damian Daniela
Micloi Emilia
Andrei Maria
Staicu Geanina
Petcu Elena

55

Radu Emilia

La Colegiul GH. ASACHI

4.

Andrei Maria
Damian Daniela
Staicu Geanina
Cojanu Alina
Damian Daniela
Cojanu Alina
Radu Emilia
Staicu Geanina
toti nvtorii

Ziua Naional a Romniei


Serbare Halloween
Magia Crciunului

15

90

22
15

210
210
10
Cls. a
VIII-a
20

5.

6.

Expoziii

Festivaluri

Culorile toamnei
Culorile primverii
,, n prag de srbtoare parteneriat cu Scoala speciala ,,Sf.
Maria
Festivalul Naional al anselor Tale
,,Sunt cetean European!

Ion Daniela
Neacsa Florentina
Ungureanu Alina
Damian Daniela
Micloi Emilia
Alexe Virginia
Petcu Elena

Micloi Emilia
Petcu Elena
Staicu Geanina
Radu Emilia
Rusenescu Ileana
Ungureanu Alina
Ionescu Camelia

60
25
6

60

Participri la programe / proiecte / concursuri n anul colar 2014-2015


Nr.
crt.

Titlul proiectului

Scop

1.

Cercetator in
devenire
Proiect municipal

2.

Fii activ,
cvolecteaz
selectiv!
Proiect national

3.

SNAC Strategia
Nationala de
Actiune
Comunitara Proiect national

diseminarea metodei investigrii


tiinifice n predarea tiinelor i
matematicii
Dezvoltarea
la
elevi
a
competentelor necesare pentru
investigarea stiintifica
Constientizarea elevilor si a
comunitatii
locale
asupra
problemelor de mediu
Igienizarea spatiilor verzi
Colectarea si reciclarea deseurilor
Dezvoltarea unui parteneriat
intre elevii Scolii Adrian Paunescu
si elevii Scolii de hipoacuzici
,,Sf.Maria in vederea desfasurarii
unor activitati educative si
artistice i de ajutor comunitar

4.

Clubul de lectur

5.

6.

Coordonator proiect
si profesori implicati

Nr. de
elevi

Micloi Emilia
Alexe Virginia
Andrei Maria
Popa Marina
Staicu Geanina

120

Alexe Virginia
Micloi Emilia
Andrei Maria

50

Petcu Elena
Staicu Geanina
Neaca Florentina
Omrani tefania
Alexe Virginia
Andrei Maria
Popa Tudorita
Micloi Emilia
Damian Daniela
Safta Felicia
Radu Emilia

130

Imbogatirea vocabularului
Insusirea limbii literare
SigurInfo
Cultivarea si dezvoltarea la elevi a Bejenariu Izabela
grijii pentru siguranta pe internet Micloi Emilia
Popa Marina
Leaf s nvtm Educatie ecologic si protejarea Dirigintii si invttorii
despre pdure- mediului nconjurtor
Plant Tree for
peace
16

100

150

7.

Festival
Cltorie n jurul
lumii municipal

8.

Junior
Achievement

9.

Si noi avem
drepturi!

10.

i eu triesc
sntos! - SETS

11.

Prima zi la
bibliotec

Promovarea valorilor nationale si Micloi Emilia


europene
Dirigintii si invttorii
Respectarea
diferentelor
culturale
prin
valorificarea
pozitiva a celorlalte culture de pe
mapamond
Educatie antreprenoriala
Micloi Emilia
Damian Daniela
Andrei Maria
Safta Felicia
Alexe Virginia
Staicu Geanina
Promovarea si sustinerea
Safta Felicia
drepturilor copilului
Popa Tudorita
Staicu Geanina
Alexe Virginia
Dezvoltarea deprinderilor de a
Alexe Virginia
tri sntos
Staicu Geanina
Safta Felicia
Popa Tudorita
Iordache Cristina
Andrei Maria
Formarea competenelor de citire Micloi Emilia
i stimularea gustului pentru
Damian Daniela
lectur
Andrei Maria
Cojanu Alina

400

120

Cultura organizaional
Emblema colii Gimnaziale Adrian Punescu :

Prima condiie a dezvoltrii organizaionale este formarea unei culturi puternice,


proces n care competenele umane ale managerului sunt hotrtoare.
Valorile dominante sunt: cooperare, munca n echip, respect reciproc, ataamentul
fa de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou,
creativitate, entuziasm, dorin de afirmare.
Conducerea colii a elaborat Regulamentul de Organizare i Funcionare i
Regulamentul intern.
n ceea ce privete climatul organizaiei colare am putea spune c este un climat
deschis, caracterizat prin dinamism i angajare a membrilor instituiei colare; este un climat
stimulativ care ofer satisfacii, relaiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de
respect.
Directorul este receptiv i ascult sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente i
sincere la adresa acestora, le respect competena, le ofer o larg autonomie, i sprijin i
evit un control strict birocratic.
17

Toate acestea se reflect pozitiv n activitatea instructiv-educativ i n conduita


cadrelor didactice.
Ambiana n unitatea colar: atmosfera este deschisa, nu exist conflicte majore,
dac apar anumite conflicte ele sunt rezolvate n mod obiectiv.
Relaiile dintre director - personal, profesori - profesori, profesori - elevi se bazeaz pe
comunicare, colaborare, respect reciproc.
Mediul social de provenien al elevilor: n urma efectuarii analizei mediului social de
provenien a elevilor, s-au constatat urmatoarele:
- majoritatea elevilor provin dintr-un mediu social defavorizat (venituri mici, omaj,
condiii modeste de via, din familii cu multi copii);
- numrul elevilor care provin din familii monoparentale este n cretere;
- lipsa de timp a prinilor genereaz lipsa de supraveghere i de ndrumare a copiilor;
- modele comportamentale negative: mass-media si internetul.
Calitatea personalului: cadrele didactice sunt pregtite din punct de vedere
profesional, fapt constatat n urma inspeciilor, rezultatelor obinute. Exist interesul n ceea
ce privete participarea la cursuri de perfecionare/formare continu.
Managementul unitaii colare: se desfaoar pe baza planului managerial, n
colaborare cu membrii Consiliului de Administraie i a Consiliului profesoral. Cadrele
didactice sunt organizate n comisii metodice pe arii curriculare, fiecare comisie avnd un
responsabil. Exist comisii de lucru pe probleme. Responsabilii de comisie metodic i ai
comisiilor de lucru ntocmesc planul managerial al comisiei de care rspund.
Relaii cu comunitatea:
Implicarea prinilor n activitaile manageriale este foarte bun, avnd o buna
relaionare cu Consiliul Reprezentativ al Prinilor si Asociatia de Parinti a scolii. Exist
disponibilitate din partea cadrelor didactice n ceea ce privete asistena acordat prinilor
(se organizeaz: lunar ntlniri-lectorate i sptmnal consultaii individuale cu prinii).
Exist i prini care manifest dezinteres fa de coal i educaia elevilor, ceea ce se
reflect n comportamentul copiilor, n atitudinea lor faa de coal. Un rol important n
contracararea acestor disfuncionaliti l are consilierul psihopedagog din coala.
Colaborarea cu autoritaile locale este bun, apreciem programele acestora i
participm la acestea.
Parteneri sociali:
- PMB Sector 6;
- ISMB si ISMB Sector 6;
- Administratia Scolilor Sector 6;
- DGASPC Sector 6;
- liceele, colile i grdiniele din Bucuresti;
- Poliia de proximitate
- Jandarmeria i Poliia Comunitar;
- Firma SIVECO- Programul AeL;
- Asociaia parintilor;
- Salvati Copiii!
- Fundatia Joyo;
18

- CCDG;
- Agentia Nationala Anti-Drog;
- Biblioteca Metropolitana Bucuresti;

Analiza S.W.O.T.
Pentru a realiza o bun diagnoz a organizaiei colare, vom aplica metoda S.W.O.T.,
analiznd att mediul intern ct i mediul extern, pe urmtoarele nivele :
a) curriculum;
b) resursele umane;
c) resursele materiale i financiare;
d) relaiile cu comunitatea.

19

Analiza S.W.O.T.

PUNCTE TARI

CURRICULUM

RESURSE UMANE

Pentru
fiecare
nivel
de
colarizare, coala dispune de
ntregul material curricular (planuri
de nvmnt i programe colare,
programe
colare
alternative,
auxiliare curriculare manuale,
caiete de lucru, ghiduri de aplicare,
culegeri de probleme, ndrumtoare
etc.)
Utilizarea curent n procesul de
nvmnt
a
echipamentului
informatic,
a
aparaturii
i
materialelor pentru laboratoare, sal
de sport i bibliotec
cursurile colare se desfoar
numai n prima parte a zilei (orele 814)

Ponderea cadrelor didactice


titulare cu gradul didactic I este de 44
%
Existenta in unitate a 5 cadre
didactice metodisti ai ISMB
Relaiile interpersonale (profesorelev, conducere-subalterni, profesoriprini,
profesori-profesori
etc.)
existente favorizeaz crearea unui
climat educaional deschis, stimulativ
Exist o bun delimitare a
responsabilitilor cadrelor didactice
(exist 34 comisii constituite pe
diverse probleme) precum i o bun
coordonare a acestora
Existena unei baze de date
privind populaia colar, cadrele
didactice, normarea de personal
didactic

20

RESURSE MATERIALE I
FINANCIARE
Starea fizic a spaiilor colare i
ncadrarea n normele de igien
corespunztoare
Existena
cabinetelor,
laboratoarelor funcionale pentru
anumite discipline : informatic,
fizic i chimie, biologie, cabinet de
asisten psihopedagogic
coala beneficiaz de o sal de
sport
coala dispune de fonduri
bneti extrabugetare
coala are bibliotec

RELAII CU COMUNITATEA
Semestrial Comisia diriginilor
organizeaz
ntlniri
cu
reprezentani ai Poliiei n scopul
prevenirii delincvenei juvenile
Existena i disponibilitatea
Asociaiei prinilor coala 205 de
a se implica n activitatea colii
n coal se desfoar dou
programe:
1. Semiinternat
2. coala dup coal
n
coal
se
deruleaz
numeroase
programe
de
parteneriat
ntlniri semestriale cu Comitetul
reprezentativ
al
prinilor,
suplimentate
de
consultaii
individuale cu prinii
Dezvoltarea relaiei profesorielevi-prini se realizeaz i prin
intermediul serbrilor colare
Contactele cu diverse instituii
pentru realizarea unor activiti
extracurriculare precum: excursii,
vizite la muzee, vizionri de
spectacole, aciuni caritabile, etc.

PUNCTE SLABE

Organizarea defectuoas a CD :
managerial oferta colii nu
satisface nevoile tuturor elevilor;
resurse umane insuficienta
diversitate a abilitilor cadrelor
didactice n raport cu solicitrile
beneficiarilor.

OPORTUNITI

Identificarea oportunitilor de
formare a cadrelor didactice.
CD ofer posibilitatea satisfacerii
dorinei de informare i cunoatere n
diferite domenii de activitate
Oferta CD vine n sprijinul prevenirii
fenomenului de absenteism colar i
contribuie la dezvoltarea unei
motivaii intrinseci pentru nvare.
CD
permite
valorificarea

Slab motivare datorit salariilor


mici
Slab participare la cursuri de
formare i perfecionare datorit
accesului la aceste cursuri prin
achitare de taxe
Conservatorismul i rezistena la
schimbare a unor cadre didactice
Conservatorismul unor cadre
didactice privind aspecte precum :
organizarea i desfurarea leciilor,
centrarea activitii didactice pe
nevoile
elevului,
informatizarea
nvmntului etc.
Disciplin deficitar n resurs
uman calificat
Resurse
umane
insuficiente
(personal nedidactic)
utilizarea
insuficient
sau
ineficient a metodelor interactive,
inclusiv a calculatorului si internetului
in desfasurarea activitatilor didactice;
Numrul de ntlniri i activiti
comune ale cadrelor didactice n
afara orelor de curs favorizeaz
mprtirea experienei, creterea
coeziunii grupului, o comunicare mai
bun
Existena i varietatea cursurilor de
formare i perfecionare
Posibilitile
financiare
de
stimulare, motivare a cadrelor

21

Fondul de carte al bibliotecii nu


este reactualizat
Sala de sport nu este dotat cu
suficiente mijloace de nvmnt
Materialul
didactic
este
insuficient i depit
Fondurile bneti nu sunt
suficiente
pentru
stimularea
cadrelor didactice i elevilor, pentru
achiziionarea unor echipamente i
materiale
didactice,
pentru
ntreinerea spaiilor colare
Nivelul sczut de motivare i
responsabiulizare
pentru
rezultatele muncii
insuficienta
dotare
cu
calculatoare performante

Slabe legturi de parteneriat cu


O.N.G.-uri
Lipsa unor parteneriate cu firme
i licee n vederea realizrii unei
orientri vocaionale adecvate
Disfuncionaliti
sau
comunicare formal, n relaia
coal-familie i, n unele cazuri,
coal-autoriti locale

Descentralizare i autonomie
instituional
Parteneriat cu comunitatea
local (primrie, prini), ONG,
firme
Existena unor spaii ce pot fi
nchiriate n scopul obinerii unor
fonduri bneti
Posibilitatea antrenrii Asociaiei
prinilor coala 205 n activitatea

Disponibilitatea
i
responsabilitatea unor instituii de
a veni n sprijinul colii (Primrie,
ONG, Biseric, Poliie)
Posibilitatea
privind
desfurarea de activiti comune
prini-profesori-elevi
Interesul liceelor de a-i
prezenta oferta educaional
Responsabilitatea (altor coli)

AMENINRI

abilitilor individuale
Modificarea i completarea Legii
nr. 1/2011 ca document strategic
pentru sistemul educaional
Existena ROFUIP
Existena Metodologiei cadru de
organizare i funcionare a consiliului
de administraie din unitatile de
invatamant preuniversitar
Strategia ministerului privind
mbuntirea calitii i eficienei
sistemelor de educaie i de formare
profesional, facilitarea accesului
tuturor la sistemele de educaie i
formare profesional
Insuficienta
diversificare
i
adecvare a CD la cerinele i
solicitrile
prinilor i elevilor poate scdea
motivaia acestora pentru nvare
precum i interesul pentru aceast
unitate de nvmnt. Exist riscul
micorrii numrului de cereri de
nscriere n instituie.
Baza material existent nu
permite realizarea tuturor solicitrilor
(opiunilor) beneficiarilor.
Posibile
modificprii
ale
curriculumului
nensoite
de
acordarea infrastructurii umane i
material (formarea cadrelor didactice
i existena materialelor auaxiliare)

didactice
colii
ntlnirile frecvente, de cte ori Existena fondurilor strucurale
este cazul, ntre cadrele didactice i Capacitatea colii de a obine
prinii elevilor (edinele cu prinii fonduri extrabugetrare
la nivelul clasei / colii, consultaiile)

Existena
strategiei
privind
prevenirea criminalitii i violenei n
unitile de nvmnt preuniversitar

instituii
omoloage
pentru
schimburi de experien
Colaborarea cu Primria Sector
6, Administraia colilor Sector 6,
Poliia
local,
Jandarmeria,
Administraia Spitalelor i Serviciilor
Medicale Primria Bucureti etc.
Existena la nivelul Consiliului
Local Sector 6 a unor programe de
colaborare i parteneriat cu
unitile colare

Atractivitate
sczut
pentru
profesia de cadru didactic din motive
financiare
Scaderea motivaiei i interesului
pentru
activitile
profesionale
(colaborare
cu
prinii,
perfecionarea,
activitile
extracurriculare,
confecionarea
materialelor didactice, pregtirea cu
profesionalism a leciilor etc.)
Fluctuatia de personal didactic
datorat numarului mic de clase din
scoala
Neimplicarea suficient a familiei
in susinerea activitii scolare a
elevilor
Elevi ramasi in grija bunicilor, a

Intreresul i impliocarea sczut


a prinilor n cunoaterea i
rezolvarea problemelor colii
autonomia financiar a colii
este incomplet fiind ngrdit de
unele dintre prevederile legale

22

Administrarea
necorespunztoare a resurselor
materiale i financiare existente
Degradarea spaiilor colare
datorit fondurilor bneti limitate,
alocate pentru ntreinerea colii
Contiina moral a elevilor
privind pstrarea i ntreinerea
spaiilor colare
Ritmul accelerat al schimbrilor
tehnologice conduce la uzura
moral a echipamentelor existente
Lipsa prghiilor pentru a motiva
financiar cadrele didactice cu
rezultate deosebite n procesul
educativ
Inexistena unui buget planificat

altor rude, a prietenilor, ca urmare a


plecarii parintilor la munca, in
strainatate;
Implicarea
material
i
educaional insuficient a unor
prini, membri ai Asociaiei prinilor

23

i aprobat acordat formrii


profesionale la nivelul unitilor
colare
Imposibilitaea
unor
cadre
diudactice de a-i achipa cursurile
de formare
Insuficienta
digitalizare
a
unitilor colare n contextulvitezei
de circulaie a informaiei n mediul
extracolar

o Diagnoza mediului extern Analiza nevoilor educaionale n contextul


politic, economic, social, tehnologic i ecologic (P.E.S.T.E.)

Analiza P.E.S.T.E.
Politic:
Politica educaional a guvernului vizeaz consolidarea rolului colii ca principal
instituie de educaie i nvmnt iar politica educaional la nivel regional i local este n
favoarea dezvoltrii relaiilor de colaborare ntre oficialiti i coala noastr cu scopul 16
descentralizrii i flexibilizrii, al descongestionrii activitatii ceea ce dovedete eficient n
dezvoltarea pozitiv a actului educational.
Politicile educationale stabilesc obiective prioritare, inscrise in Programul de guvernare
2013-2016. In acest sens, strategia de guvernare in educatie vizeaza indeplinirea
urmatoarelor obiective:
Cresterea performantei sistemului romanesc de invatamant
Asigurarea politicilor de echitate sociala
Asigurarea deprinderilor si competentelor care sa permita dezvoltarea personala,
intelectuala si profesionala din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii
Intarirea gradului de coeziune sociala si cresterea participarii cetatenilor la
programele de dezvoltare economica si sociala prin promovarea cetateniei active
Stimularea inovarii si creativitatii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate
nivelurile de educatie si de formare profesionale.
Promovarea politicilor publice bazate pe nevoile sistemului, identificate in urma unor
studii si analize
Respectarea principiului autonomiei in educatie si a principiului responsabilitatii
publice si intarirea mecanismelor legale de functionare a acestor principii
Integrarea tinerilor pe piata muncii prin dezvoltarea de politici care sa asigure un
nivel ridicat de crestere si de ocupare durabila a fortei de munca, bazate pe
cunoastere
Cresterea resurselor financiare alocate educatiei, inclusiv prin atragerea unor surse
de finantare private
Respectarea principiului dialogului social
Asumarea rolului de stat membru al Uniunii Europene prin participarea la politicile si
initiativele comune in domeniul educatiei, cercetarii, atat la nivelul Uniunii, cat si in
afara acesteia.
Economic:
Din acest punct de vedere se constat la nivel naional creterea ratei omajului pe
fondul orientarii tinerilor cu preponderen spre liceele teoretice i nu spre colile
profesionale, dei cererea de locuri de munc n domeniu depete oferta.
Studiul Centrului de Resurse si Asistenta Educationala arata faptul ca cei mai multi
elevi si parinti opteaza pentru continuarea studiilor la trecerea in ciclul liceal la
specialitatea Matematica-Informatica, in detrimentul unor specializari e
perspectiva oferite de invatamantul tehnologic si profesional.

24

Se constata o insuficienta cunoastere, de catre elevii de clasa a VIII-a si de catre


parintii acestora, a tendintelor de pe piata muncii, fapt ce se reflecta in optiunile
facute la admiterea in clasa a IX-a, majoritatea indreptandu-se catre liceele teoretice.
Cu toate c legislaia financiar permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul
unitailor de nvmnt, intresul agenilor economici n acordarea de sponsorizri
sau donaii pentru coli este n continuare sczut. Nivelul mic al ctigurilor lunare n
familiile elevilor influeneaz negativ posibilitatea lrgirii bazei didactice a
nvmntului , la nivel de unitate colar, prinii nemaifiind dispui s sprijine
financiar coala.
Toi aceti factori econmici au efecte grave: dezinteres, absenteism ridicat. Tocmai
de aceea impactul programelor sociale (supliment de hran, manuale, rechizite
gratuite, burse) este ridicat.
Social:
Prinii sunt n general interesai de educaia copiilor lor. Totui, implicarea acestora
n procesul instructiv-educativ a sczut.
Elevii colii Gimnaziale Adrian Punescu provin, n general, din familii cu venituri
medii, din familii cu mai muli copii. De asemenea, proporia familiilor dezorganizate este
foarte mare.
Existena programelor Semiinternat i D a fcut ca la coala Gimnazial Adrian
Punescu s fie nscrii i copii din alte cartiere ale Bucuretiului i chiar din comunele
limitrofe cartierului Drumul Taberei, ai cror prini lucreaz n apropierea colii, i care
rmn n coal dup terminarea cursurilor, pn la orele 18.00.
Tehnologic:
Tehnologicul se oglindete ntr-o desfurare bun a procesului instructiv-educativ,
coala ofer baza material i condiii specifice pentru realizarea unei instruiri adecvat
nevoilor tnrului, pentru formarea sa ( resursele financiare, din pcate , nu rspund intru
totul cerinelor colii pentru o real dezvoltare a capacitilor tnrului de azi, ca
reprezentant al societii de mine).
Pregatirea elevilor pentru o societate a cunoasterii, a globalizarii informatiilor si a
generalizarii tehnologiilor avansate presupune utilizarea maximala a resurselor IT de care
dispune unitatea scolara. Prin programul SEI s-a realizat dotarea unitatii scolare cu retele de
calculatoare conectate la internet, implementarea AeL sau a altor programe educationale
informatice, instruirea profesorilor in utilizarea softurilor educationale.
In anul scolar 2015-2016 s-au introdus orele de TIC la clasele V-VIII ca CD. De
asemenea, se va urmari pregatirea premiselor pentru utilizarea manualelor scolare
digitizate, precum si crearea de biblioteci virtuale, in conformitate cu prevederile Legii
Educatiei Nationale 1/2011, respectiv a proiectelor MEC, vizand actualizarea si
modernizarea mijloacelor si materialelor didactice utilizate la clasa.
Ecologic:
Conform datelor oficiale, Municipiul Bucuresti se inscrie printre cele mai poluate
centre urbane din Europa. Exista indicatori de poluare ridicati la calitatea aerului, apei si a
solului, factori ce influenteaza starea generala de sanatate si confort a locuitorilor, dar mai
ales a copiilor.
Pe msura ce tehnologia se perfecioneaza, stilul nostru de via se schimb.
Preocuprile n domeniul ecologic, din grija fa de generaiile viitoare, au n vedere
reducerea polurii, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea i refolosirea lor.
25

PARTEA a III-a
o Viziune, misiune

DEVIZA COLII
UN VIITOR MAI BUN CU O SCOALA MAI BUNA

VIZIUNEA COLII
Instituie de educaie, coala Gimnaziala Adrian Paunescu i propune s contribuie
la dezvoltarea liber, integral i armonioas a copiilor din comunitatea noastr, la
formarea personalitii lor pentru a deveni ceteni europeni care respect valorile
democraiei i ale umanitii dovedind autonomie i creativitate.

MISIUNEA COLII
A fi un bun educator presupune a fi, in primul rand, un cadru didactic orientat spre
viitor, cu responsabilitate fata de misiunea educarii si invatarii.
Misiunea scolii este de a crea un climat educational propice invatarii personalizate
prin confruntarea cu propriile limite, educarea de atitudini proactive, de competente de
tip rezolvare-de-probleme, de lucru in echipa si de comunicare eficace si eficienta.
Misiunea scolii este orientata spre:
Promovarea unui management educational de calitate, att la nivelul instituiei
ct i la nivelul fiecrui colectiv de elevi, care sa incurajeze performantele elevilor si ale
cadrelor didactice
Dezvoltarea si popularizarea unui sistem de valori culturale, stiintifice, morale si
civice, care sa contribuie la formarea si consolidarea competentelor, necesare elevului
bucurestean, de a se adapta actualelor cerinte sociale si economice in cursul traseului
educational si profesional, in contextul statutului de cetatean activ-cetatean european;
cresterea gradului de participare a sectorului educativ (elevi si profesori) la activitatile
cetatenesti (voluntariat), cu asumarea rolului de promotori si de modele civice.
Dezvoltarea parteneriatelor educationale, cu implicare activa, in egala masura,
din partea scolii, comunitatii, parintilor, in functie de necesitatile societatii si individuale.

Obiective strategice, opiuni strategice

Obiective strategice:
OS 1. Asigurarea calitii actului educaional
OS 2. Formarea continu a cadrelor didactice n perspectiva unui nvmnt activparticipativ, centrat pe elev
OS 3. Realizarea de programe educaionale specifice nevoii de formare a elevilor
OS 4. Crearea unui climat de siguran fizic i libertate de gndire i exprimare
OS 5. Dezvoltarea de proiecte/parteneriate educaionale (locale, municipale, regionale,
naionale, europene)
OS 6. Redimensionarea relaiei coal-familie-comunitate
OS 7. Reconsiderarea managementului la nivelul unitatii si al clasei din perspective
descentralizarii, egalizarii si valorificarii sanselor
26

OS 1. Asigurarea calitii actului educaional prin:


Stabilirea unei strategii care s vizeze mbuntirea calitii educaiei;
Implementarea i evaluarea acestei strategii;
Participarea echipei manageriale, a cadrelor didactice la cursuri de management
educaional;
Antrenarea elevilor capabili de performan n vederea participrii lor la concursuri i
olimpiade colare;
Crearea unui curriculum la decizia colii (CD) n concordan cu resursele umane i
materiale din coal;
Utilizarea laboratorului de informatic, a echipamentelor TIC disponibile
OS 2. Formarea continu a cadrelor didactice n perspectiva nvmntului
activ-participativ, centrat pe elev, prin:
Participarea cadrelor didactice la cursurile de perfecionare/formare;
Participarea cadrelor didactice la consfatuiri, cercuri pedagogice, edinele comisiilor
metodice, alte forme
Diversificarea ofertei CD-ului;
Consultarea elevilor si a prinilor pentru stabilirea disciplinelor opionale.
OS 3. Realizarea de programe educaionale specifice nevoii de formare a elevilor prin:
Antrenarea i participarea elevilor la activiti curriculare i extracurriculare care s-i
formeze ca viitori ceteni europeni activi;
Realizarea unui demers educational care s asigure anse egale elevilor cu nevoi
speciale
Organizarea Consiliului Elevilor astfel nct membrii acestuia s participe activ la bunul
mers al programului educativ din coal cu implicaie direct n societate.
Participarea la activitati cetatenesti (voluntariat, cu asumarea rolului de promotori si
de modele civice)
OS 4. Crearea unui climat de siguran fizic i libertate de gndire i exprimare, prin:
Asigurarea securitatii elevilor de catre Primaria Sector 6
Realizarea parteneriatelor cu diferite instituii, cu Poliia, cu Jandarmeria i cu Serviciul
Circulaie al Poliiei locale;
Libertatea alegerii apartenenei la culte religioase n conformitate cu tradiia familiei,
conform legii;
Dezvoltarea paginii web a colii, realizarea unei reviste a cadrelor didactice i elevilor,
a unor site-uri de colaborare on-line
OS 5. Dezvoltarea de proiecte/parteneriate educationale (locale, judeene, interjudeene,
naionale, europene) prin:
Participarea la cursuri de formare pentru elaborarea de proiecte;
Formarea unor echipe pentru ntocmirea proiectelor de parteneriat educational;
Cultivarea n rndul elevilor a nevoii de educaie permanent;
Cunoaterea standardelor educaionale europene.
OS 6. Redimensionarea relaiei coal-familie-comunitate prin:
Realizarea unui parteneriat cu prinii elevilor, la nivelul colii;
Lectorate cu printii pe diferite teme;
Identificarea i stabilirea n cadrul edinelor cu prinii a adevratelor probleme cu
care ei se confrunt n educarea propriului copil;
Susinerea unor dezbateri care au ca scop principal rezolvarea acestor probleme;
Implicarea prinilor, a membrilor comunitii locale n organizarea i desfurarea
unor activiti educative
27

Realizarea de parteneriate cu ONG-uri specializate, Administraia colilor, DGASPC


Sector 6)
OS 7. Reconsiderarea managementului la nivelul unitatii si al clasei din perspective
descentralizarii, egalizarii si valorificarii sanselor prin:
Asigurarea aplicarea planului de invatamant, a programelor scolare si a metodologiilor
privind evaluarea rezultatelor scolare;
Valorificarea in conditii optime a bugetului referitor la finantarea costurilor pe elev, in
urma descentralizarii financiar-contabile si a cheltuielilor de personal;
Elaborarea planurilor manageriale anuale si a proiectelor de incadrare pe discipline;
Elaborarea instrumentelor de lucru si de evaluare interne utilizate in indrumarea si
controlul activitatii;
Opiuni strategice:
Opiunile strategice propuse vor indica prioritile fiecrui obiectiv strategic n alocarea
i utilizarea resurselor disponibile
I. Urmrirea implementrii reformei manageriale n toate ariile de activitate majore
(educativ, tiinific, financiar, administrativ) pentru a dezvolta caracteristici instituionale
de calitate
II. Creterea calitii procesului instructiv-educativ, a nivelului de competen si
performan a elevilor
III. Atragerea resurselor financiare i dezvoltarea bazei materiale
IV. Optimizarea relaiei coala familie-comunitate, prin promovarea unei politici de
colaborare cu autoritile administrative, organizaii nonguvernamentale n cadrul
procesului de dezvoltare a instituiei.

o Monitorizare / evaluare
Implementarea Planului de dezvoltare instituional va fi realizat de ctre ntregul
personal al colii.
Monitorizarea reprezint urmrirea descriptiv i factual a realizrii proiectului i se
concentreaz pe adunarea de informaii cantitative i calitative.
Evaluarea presupune emiterea de judeci privind progresul nregistrat n vederea
atingerii obiectivelor propuse.
Se va urmri sistematic:
-Corespondena ntre ceea ce s-a fcut i ceea ce s-a planificat;
-Realizarea de aciuni corective n cazul nerespectrii termenelor sau nendeplinirii unor
indicatori de calitate.
Ce anume urmrim i ce evalum, pe parcursul i la sfritul activitilor propuse:
- Progresul: gradul de avansare n raport cu obiectivele i termenele propuse.
- Costurile: concordana/neconcordana dintre resursele planificate i cele efectiv
utilizate (finane, de timp, dotare).
- Rezultatele: respectarea indicatorilor de realizare a obiectivelor propuse.
- Calitatea: nivelul atingerii scopului propus, valoarea adugat i valoarea creat n
urma realizrii obiectivelor.
Procesul de evaluare va fi asigurat att de ctre echipa managerial ct i de ctre
echipa de realizare actualizare a PDI-ului prin:
- ntlniri i edine de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
- Includerea de aciuni specifice n planul de activitate al Consiliului de Administraie, al
Consiliului Profesoral, al tuturor comisiilor;
- Prezentarea de rapoarte n cadrul Consiliului Profesoral i al Consiliului de
Administraie;
28

- Revizuire periodic i realizarea coreciilor necesare.


Activitile de monitorizare i evaluare vor consta n:
- Realizarea procedurilor de monitorizare a obiectivelor.
- Discuii cu cadrele didactice i elevii asupra schimbrilor care au avut loc n procesul
de predare nvare evaluare.
- Monitorizarea periodic a implementrii aciunilor individuale.
- Comunicarea aciunilor corective prin raportare la rezultatelor obinute.
- Interpretarea datelor privind nivelul de atingere a intelor.
- Stabilirea impactului asupra comunitii.
- Elaborarea unor Ghiduri pentru interviuri sau Ghiduri de observaii.
- Completarea Fielor de analiz a documentelor colii.
- Realizarea unor produse concrete - rezultatele materiale ale proiectului.
- nregistrri video i fotografii.

29

o Planurile operaionale
a) DEZVOLTARE CURRICULAR (CD)
OBIECTIVE

ACTIVITI

Identificarea cererii i
nevoilor de educaie ale
beneficiarilor

Aplicarea
de
chestionare (elevi i
prini)

RESURSE
-

Identificarea
resurselor
existente
n
vederea
alctuirii CDS

Dezbateri cu prinii
i n cadrul comisiilor
metodice

Dezvoltarea
curriculare

ofertei

Elaborarea
de
programe
pentru
disciplinele optionale

RESPONSABILITI/TERMENE

prini, profesori, elevi


chestionare
adresate
elevilor i prinilor
alocarea timpului necesar
unor discuii cu beneficiarii
reglementrile n vigoare
privind organizarea CDS
profesori i nvtori
spaii i dotri materiale
existente
reglementri n vigoare cu
privire la organizarea CDS
cadre didactice
baza material
cursuri de perfecionare
oferite de CCD, universiti

- nvtori,
dirigini
Alctuirea unui centralizator al
coordonai de directorul colii i opiunilor
de Comisia pentru curriculum
Termen februarie

Comisia pentru curriculum


director
profesori, nvtori

Termen februarie
- Comisia pentru curriculum
- director
- profesori, nvtori
Termen februarie - martie

Realizarea ofertei colii n


funcie
de
nevoile
beneficiarilor
i
de
resursele existente

Avizarea programelor
pentru CDS de catre
Consiliul
de
Administratie
si
director

cadre didactice
baza material
autoritatile locale

30

INDICATORI DE PERFORMAN

- director
- Consiliul de Administratie
Termen martie

- Listarea resurselor existente


privind potenialele opionale

- ntocmirea unei liste cu


abiliti, competene pentru
cadrele didactice cu atestate,
diplome, certificate etc.
- Achiziionarea
de
noi
echipamente
i
materiale
didactice
- Oferta pentru fiecare an de
studiu s conin cel puin un
opional

b) DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE


OBIECTIVE

ACTIVITI

RESURSE

RESPONSABILITI/TERMENE

Identificarea nevoilor i
posibilitilor de formare

Oferta ISMB si CCD


de
cursuri
de
perfecionare

conducerea colii
oferta de la CCD,
universiti etc.
- chestionar
adresat
cadrelor didactice privind
nevoile lor de formare
- centralizatorul opiunilor
beneficiarilor

conducerea colii
Comisia
pentru
perfecionarea i formarea
cadrelor didactice
- Responsabilii
comisiilor
metodice
Termen - septembrie

Atragerea i selectarea de- Participarea


la
personal
didactic simpozioane, sesiuni
competent
tiinifice,
cercuri
pedagogice,
alte
activiti
emonstrative
Perfecionarea i formarea - Participarea cadrelor
continu
a
cadrelor didactice la cursuri de
didactice
perfecionare

resursele materiale i
financiare ale colii
- poziia geografic i
reputaia colii
- oferta curricular a colii

- conducerea colii
Termen - permanent

ofertele CCD, universiti,


dezbateri tematice ale
Consiliului profesoral
- activitatea
comisiilor
metodice
- abonamente la reviste de
specialitate
- achiziionarea de ctre
biblioteca colii de lucrri
tiinifice
adresate

31

conducerea colii
Comisia de formare i
perfecionare
- Coordonatorii
comisiilor
metodice
- Consiliul de administraie
Termen - permanent

INDICATORI DE PERFORMAN
Dezbatere
n
consiliul
profesoral
i
comisiile
metodice privind nevoile i
posibilitile de formare

Numr mare de candidai


la concursurile de ocupare a
catedrelor vacante

Realizarea de ctre toate


cadrele didactice a orelor
obligatorii de formare
- ntruniri tematice la nivel
de comisie metodic
- Participare la cercurile
pedagogice
- Cuprinderea personalului
didactic auxiliar la cursurile
de formare

Inscrierea
cadrelor
didactice la concursul
pentru
acordarea
gradatiei de merit

cadrelor didactice
informaii obinute prin
Internet
resurse financiare proprii
prestigiul colii
cabinete i laboratoare
leadership

mbuntirea rezultatelor
elevilor

Activiti
demonstrative
n
cadrul
comisiilor
metodice i cercurilor
pedagogice
Utilizarea
unor
strategii
activparticipative, centrate
pe elev
Ore de pregatire
suplimentara
i
consultatii

resurse financiare proprii


cabinete i laboratoare
baza logistic existent

Participarea cu elevii
la olimpiadele i
concursurile scolare
avizate de ISMB si de
MECS

Motivarea adecvat
cadrelor didactice

Obinerea de performane
colare

- Consiliul de administraie
- Comisii metodice
- Conducerea colii
Termen conform calendarului

Consiliul de administraie
Comisii metodice
Conducerea colii

Monitorizarea activitilor
realizate de fiecare cadru
didactic
- Acordarea de recompense
Monitorizarea activitilor
realizate de fiecare cadru
didactic

Termen conform calendarului

resurse financiare proprii


baza logistic existent

cadrele didactice

Termen conform calendarului

32

Monitorizarea
concursurilor colare
- Acordarea de recompense

Dobndirea
competene TIC

de

Consolidarea deprinderii
de lucru n echip

Lectii desfurate n
laboratorul AeL

- resurse financiare proprii


- baza logistic existent

Realizarea
de portofolii, pe grupe de elevi
-

reteaua internet
biblioteca scolii
echipamentul electronic
din dotare

- cadrele didactice,
prof.
coordonator
laboratorului AeL
Termen permanent

nregistrarea lectiilor AeL si


popularizarea acestora

- cadrele didactice
Termen permanent

Mape
cu
portofolii
selectate de ctre profesorii
coordonatori

RESPONSABILITI/TERMENE

INDICATORI DE PERFORMAN
-

al

c) ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE I DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE


OBIECTIVE

ACTIVITI

RESURSE

Alctuirea de strategii de
atragere de fonduri (fundraising)

Derularea
unor
programe/proiecte

scrisoarea de intenii a
colii
- cadre didactice i prini
- baza material existent

Continuarea contractelor
pentru
obinerea
fondurilor extrabugetare

Rennoirea
contractelor
nchiriere

contractele existente

de

33

conducerea colii, cadrele


didactice
Termen - permanent

directorul colii
Administratia
sector 6
Termen octombrie

Planul
strategic
privind
obinerea
de
resurse
financiare
- Informarea prinilor privind
situaia economic a colii
prin intermediul edinelor cu
prinii la nivel de clas i
coal
Obinerea
de
fonduri
Scolilor extrabugetare

Identificarea surselor de
finanare

Discuii n cadrul
consiliul
de
administratie

ncheierea de contracte de
sponsorizare

Cereri
sponsorizare

de

Gestiunea
resurselor
financiare n conformitate
cu planul de dezvoltare al
colii

Informare
periodic a privind
gestionarea
fondurilor
extrabugetare

instituii
potenial
partenere
cadrele didactice
prinii
instituii partenere
Consiliul de administraie

directorul colii,
didactice
Termen - permanent

cadrele

- directorul colii
Termen - permanent

Listarea posibilelor surse de


finanare

Creterea numrului de
contracte i a fondurilor
extrabugetare cu 15 %
- Atingerea
tuturor
obiectivelor
din
planul
strategic

planul de dezvoltare al
colii
- Consiliul de administraie
- Asociatia de Parinti

- Consiliul de administraie
- cadrele didactice
- Asociatia de Parinti
Termen - semestrial

RESURSE

RESPONSABILITI/TERMENE

INDICATORI DE PERFORMAN

d) DEZVOLTAREA RELAIILOR COMUNITARE

OBIECTIVE

ACTIVITI

Identificarea
potenialelor
instituii partenere

ntlniri cu
reprezentani ai unor
instituii

biserica, poliia, primria,


ONG, instituii culturale i
educative

- directorul
- consilierul educativ
- cadrele didactice
- prinii
Termen permanent

Stabilirea de
contacte; negociere

Realizarea de proiecte
de parteneriat

biserica, poliia, primria,


ONG, instituii culturale i
educative

- consilierul educativ
- cadrele didactice
- prinii
Termen septembrie

34

Centralizarea potenialilor
parteneri
- ntruniri ale Comisiei pentru
relaii cu comunitatea

Avizarea de ctre ISMB a


proiectelor propuse

Planificarea
activitilor comune

Realizarea
programelor

edine de lucru cu
partenerii

Vizite la diferite istituii


Concursuri
Expoziii
Aciuni ecologice
Serbri colare
Excursii didactice

instituii partenere
coala

reprezentanii instituiilor
partenere
cadrele didactice
conducerea colii
spaii de ntlnire
baz material

nvtori i diriginii
directorul
consilierul educativ
- coordonatorii de proiecte
Termen - septembrie/octombrie

Alctuirea de programe de
activiti de ctre fiecare clas
i centralizat la nivelul colii

- Director
- nvtori i diriginii
- consilierul educativ
- Comisii
Termen permanent

Respectarea schemei de
programe
- Atingerea obiectivelor
urmrite de fiecare program

e) ELABORAREA I DISTRIBUIREA MATERIALELOR DE PREZENTARE

OBIECTIVE
Identificarea mediilor
de distribuire a
informaiilor
Elaborarea planurilor
concrete de
prezentare a imaginii
colii

ACTIVITI
-

Discuii n cadrul
comisiilor metodice i
Consiliului profesoral
- Elaborarea fiei de
prezentare a colii

RESURSE
-

cadre didactice
Consiliul reprezentativ al
elevilor
- cadre didactice,
specialiti
- resurse financiare
- laboratorul de
informatic

35

RESPONSABILITI/TERMENE

INDICATORI DE PERFORMAN

Consilierul cu imaginea colii


Termen: permanent

Comisia de promovare a
imaginii colii
Termen - octombrie

Specificarea a cel puin 3


medii eficiente de distribuire
a informaiilor
- Alctuirea a cel puin 3
planuri de promovare a
imaginii colii

Realizarea planurilor
(pagina web)

Selectarea materialelor
i realizarea paginii web
i a celorlalte site-uri
online

Alctuirea unui plan


de evaluare continu
a impactului i
materialelor
distribuite

Chestionare adresate
prinilor, elevilor,
membrilor comunitii
locale

cadre didactice, prini


resurse financiare
laboratorul de
informatic
- elevi
- directorul
- Comisia de promovare a
imaginii colii

36

Comisia de promovare a
imaginii colii
Termen - anul colar

Publicarea pe Internet a
prezentrii colii

Elaborarea unui instrument


de colectare a datelor

directorul
Comisia de promovare a
imaginii colii
Termen - octombrie

ECHIPA PLANULUI DE DEZVOLTARE INSTITUIONAL


Olobeanu Arma
Bejenariu Izabela
Alexe Virginia
Vlad Mihaela Nela
Bltreu Nely Sabina

Director
Profesor
Profesor pentru nvmnt primar
Secretar
Analist programator

BIBLIOGRAFIE
1) Iosifescu, ., (cord.): Manual de management educaional pentru directorii de uniti
colare, Editura ProGnosis, Bucureti, 2000
2) Iosifescu, ., (cord.): Standarde manageriala i de formare managerial, ISE,
Bucureti, 2001
3) Cerchez N. i Mateescu E.: Elemente de management colar, Editura Spiru Haret, Iai,
1995
4) ROFUIP 2014
5) Iosifescu, ., (cord.): Proiect de dezvoltare instituional Plan de aciune al colii
Culegere de bune practici, Lucrare editat n cadrul proiectul POSDRU Calitate n
managementul unitii colare
6) http://www.edu.ro
7) http://www.edu.ro/index.php/articles/c5
8) http://www.ise.ro

37

S-ar putea să vă placă și