Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

DATA: 22 XI 2006
GRĂDINIŢA: P.N Nr.2, Vladimirescu
GRUPA: mică
EDUCATOARE: Daşcău Manuela
TEMA: Toamna
SUBTEMA: Din lumea micilor vieţuitoare
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate matematică
SUBIECTUL ACTIVITĂŢII: „Furnici şi boabe de grâu”
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 să realizeze clasificări de obiecte şi fiinţe (după unul sau mai multe criterii asociate);
 să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi.
SARCINA DIDACTICĂ:
 gruparea furnicilor şi boabelor de grâu în perechi, astfel încât între piesele componente ale fiecărei perechi să fie
aceleaşi asemănări şi deosebiri.
REGULILE JOCULUI: copiii sunt în semicerc. Educatoarea numeşte un copil care va alege din coşuleţ o furnică şi un bob
de grâu şi va forma o pereche.
ELEMENTE DE JOC: surpriza, atingerea, aplauzele, mişcarea
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1–să recunoască jetoanele cu furnici şi boabele de grâu prezentate de educatoare;
O2–să formeze cel puţin o pereche formată dintr-o furnică şi un bob de grâu;
O3–să formeze cel puţin o pereche formată dintr-o furnică, o buburuză şi un bob de grâu;
O4–să verbalizeze acţiunile efectuate.
BIBLIOGRAFIE: M.E.N., Programa activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii, Bucureşti, 2005;

1
Maria Petre, Valeria Nistor, Maria Taban, Jocuri didactice pentru grădiniţa de copii, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1976

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

OBIECTIVE ACTIVITĂŢ METODE MIJLOACE


OPERAŢIONAL I DE CONŢINUTURI ŞI DE EVALUAR
E ÎNVĂŢARE PROCEDE ÎNVĂŢĂMÂN E
E T
O1 - exerciţii de „Ce anotimp este afară?” conversaţia -buburuza Corectitudi-
exprimare (…toamnă) explicaţia Baluza nea
orală „De ce este toamnă?” răspunsuri-
(…frunzele au îngălbenit şi au căzut, lor la
afară este mai frig) întrebările
„Cu fructe sunt în anotimpul toamna?” adresate de
(…mere, pere, struguri, prune, nuci) educatoare
„Pentru că se face din ce în ce mai frig
afară furnicile, buburuzele, greieraşii îşi
adună mâncare pentru anotimpul rece,
iarna. Ele îşi adună tot ceea ce pot să care:
resturi de mâncare, boabe de grâu. ”
„Astăzi a venit la voi buburuza Baluza
că s-a gândit că poate aveţi voi ceva
mâncare pentru ea. A adus cu ea şi nişte
furnicuţe iar eu am adus boabe de grâu ca

2
să la dăm să mănânce.”
„M-am gândit că dacă tot au venit la noi
aceste furnicuţe să ne jucăm un joc care se
numeşte „Furnici şi boabe de grâu”” Însuşirea
„Cum se numeşte jocul?” temei
(…Furnici şi boabe de grâu)
„Unul dintre voi va veni şi va alege din explicaţia -coşuleţ cu
coşuleţ o furnică şi din celălalt coşuleţ un demonstra- furnici din Însuşirea
bob de grâu şi o va da furnicii, astfel va ţia hârtie corectă a
forma o pereche dintr-o furnică şi un bob -coşuleţ cu regulilor
de grâu.” boabe de grâu jocului
Pentru a vedea dacă au fost însuşite
corect regulile jocului, execut un joc de
probă.
- exerciţii de Numesc un copil care va alege din conversaţia -coşuleţ cu Formarea
O2 alcătuire de coşuleţ o furnicuţă şi din celălalt un bob exerciţiul furnici din corectă a
perechi din de grâu şi le aşază împreună pe măsuţă hârtie perechii din
două formând astfel o pereche. -coşuleţ cu două
elemente „Din ce este formată perechea ta?” boabe de grâu elemente
O4 - exerciţii de (…dintr-o furnică şi un bob de grâu)
O3 exprimare Solicit şi alţii copii care să formeze
orală perechi de furnici şi boabe de grâu.

-exerciţii de În complicarea jocului sosesc şi conversaţia -coşuleţ cu Formarea


alcătuire de buburuzele care vor să facă parte din problemati- furnici din corectă a
perechi din perechi. Astfel copiii formează perechi zarea hârtie perechii din
trei elemente din furnici, buburuze şi boabe de grâu. exerciţiul -coşuleţ cu trei

3
boabe de grâu elemente
-coşuleţ cu
buburuze din
hârtie
Voi face aprecieri asupra comporta- aprecieri -insigne:
mentului disciplinar al copiilor şi a verbale buburuze
modului în care s-a desfăşurat jocul.
Buburuza Baluza răsplăteşte copiii
pentru că au dăruit mâncare prietenelor ei,
furnicile, cu câte o buburuză prinsă în
piept.

S-ar putea să vă placă și