Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Școala Gimnazială Marin Preda Siliștea Gumești


Prof. înv. primar: Ciupăgeanu Anișoara
Data: 21.12.2016
Clasa: I
Disciplina: Comunicare în limba română
Subiectul: Sunetul și literele p, P. Scrierea literei p de mână.
Tipul lecției: predare
Scopul lecției: formarea și dezvoltarea competenței de citire și scriere corectă; dezvoltarea achizițiilor de
limbaj.
Obiective operaționale:
- Să identifice literele p, P;
- Să scrie litera p mic de mână;
- Să citească cuvinte și propoziții ce conțin și literele p, P;
- Să scrie cuvinte ce conțin literele p, P;
- Să formuleze enunțuri după cerințe date;
- Să ordoneze cuvinte în propoziții.

Metode și procedee didactice: conversația, explicația, exercițiul, jocul didactic, munca independentă,
lucrul cu fișe.

Mijloace de învățământ: planșe cu litere, jetoane, fișe de lucru, planșă cu anotimpul iarna.

Timp: 45 minute
Forme de organizare: frontal și individual.

DEMERSUL DIDACTIC
Etapele lecției Conținuturile Itemi de evaluare Metode Mijloace de
învățării didactice învățământ
Reactualizarea Se propune un joc: un Se alege orice literă de Jocul didactic, Panoul cu
cunoștințelor elev alege o literă din cele la panou: ex: r-rață, explicația litere
învățate și propune roabă, ridiche, etc.
colegului să spună în 10
secunde, cât mai multe
cuvinte care încep cu
sunetul indicat. Dacă
colegul este mulțumit, îi
propune să numească un
alt coleg pentru a
continua.

Ancora Cadrul didactic prezintă o Elevii formulează conversația Planșa cu


didactică planșă cu anotimpul iarna enunțuri diverse: anotimpul
și solicită elevilor să Copiii sunt pe pârtie. iarna
formuleze propoziții pe Ninge cu fulgi mari și
baza imaginii. Elevii sunt pufoși...
orientați către imaginea
unde Patinatorii Elevii repetă propoziția
patinează pe patinoar. în care toate cuvintele
încep cu sunetul p.
Anunțarea Se anunța elevii că vor explicația
temei și învăța literele p și P, vor
enunțarea scrie litera p mic de
obiectivelor mână, vor citi cuvinte și
propoziții cu aceste litere.
Dirijarea Se descriu literele p și P Elevii dau exemple de Conversația Planșă cu
învățării de tipar, se solicită cuvinte care conțin Exercițiul literele p, P
exemple de cuvinte care sunetul p la început, în Explicația
conțin sunetul p, se interior și la sfârșit,
formulează oral propoziții formulează enunțuri cu
care primul sunet sa fie p. nume de persoane care
respectă aceeași regulă.
Se explică exercițiul 1 de Elevii rezolvă
pe fișa de lucru. independent ex. 1 de pe Fișa de lucru
Se evaluează munca fișă.
independentă.

Se explică scrierea literei Elevii scriu litera p pe Demonstrația


p mic de mână, se caietul tip I. explicația Caietul de
demonstrează și se clasă
solicită elevilor să scrie 2-
3 rânduri pe caietul tip I.

Se explică exercițiul 2 de Elevii citesc și despart în explicația Fișa de lucru


pe fișă. silabe cuvintele de pe fișă.

Se solicită elevilor
transcrierea primei
coloane de cuvinte din
fișă.
Obținerea Se citește model textul de Elevii citesc textul de Lucrul cu fișe Fișa de lucru
performanțelo pe fișă, se numesc câțiva pe fișă. Explicația
r elevi care să citească, se exercițiul
exersează citirea
selectivă: cuvinte formate
dintr-o silabă, propoziția
a doua, propoziția care
conține semnul întrebării.
Evaluare Pe un panou sunt atașate Elevii ordonează Exercițiul Jetoane
jetoane cu următoarele cuvintele astfel: Pavel conversația Caiet de clasă
cuvinte: pălărie, vulpe, poartă pană de vulpe pe
pe, Pavel, pană, de, pălărie. Observă că
poartă. Se solicită elevilor enunțul nu este logic.
să ordoneze cuvintele Corectează enunțul și-l
într-o propoziție. Ce transcriu în caiete.
observați?
Încheierea Se fac aprecieri generale și Elevii sunt receptivi la
activității individuale, se recomandă mesajul doamnei
elevilor să scrie câteva învățătoare.
rânduri cu litera pe care au
învățat-o.
FIȘĂ DE LUCRU

1. Încercuiește literele p și P :
pană, copac, dop, Pavel, pepene, pârtie, sapă, sirop, Portugalia, ceapă, început, Pipidi, popândău,
repede, produs.

2. Citește și desparte în silabe cuvintele:


Ce observați?
pescar ropot dop
păun început sirop
Paul supe potop

3. Citește textul

Păunul

Pavel primește o carte cu animale. Pe copertă este un păun. Penele lui sunt
impresionante. Se arcuiesc asemenea unor seceri.
-Tată, ce pasăre este aceasta?
- Pasărea aceasta este păunul.
- Ce pene pestrițe are!