Sunteți pe pagina 1din 4

Formarea tonalităților majore și minore cu diezi ( # ) și bemoli (♭) în armură

Pentru formarea tonalităților majore și minore pe alte sunete, se pleacă de la


structura gamelor model Do major natural și la minor natural
cu următoarele fomulele modale prototip:
* Major: ton, ton, semiton, ton, ton, ton, semiton
* minor: ton, semiton, ton, ton, semiton, ton, ton

Prin transpunerea exactă a acestor formule modale prototip pe alte tonici (centre
sonore), se obțin noi tonalități de mod major și mod minor.
Alterațiile care apar în construcția (constituirea) noiilor tonalități se trec la cheie,
formând armura tonalității respective.
Ordinea în care se construiesc și apar tonalitățile majore și minore urmează
principiul succesiunii din cvintă în cvintă perfectă (ordinea naturală pitagoreică).
Armurile cu diezi respectă ordinea: Fa# Do# Sol# Re# La# Mi# Si#

Armurile cu bemonli respecă ordinea: Si♭ Mi♭ La♭ Re♭ Sol♭ Do♭ Fa♭

5p ↓ ← → 5p ↑
Tonalități majore cu bemoli ♭ Do M Tonalități majore cu diezi #

Tonalități minore cu bemoli ♭ la m Tonalități minore cu diezi #


Formarea tonalităților majore și minore cu diezi

Tonalitățile majore cu #

Tonalitățile minore cu #
Formarea tonalităților majore și minore cu bemoli

Tonalitățile majore cu ♭

Tonalitățile minore cu ♭