Sunteți pe pagina 1din 33

Clasa: Clasa a IV-a

An școlar: 2016-2017

Disciplina: Muzică și mișcare

Număr ore/săptămână: 1h

Programa școlară: OMEN 5003/02.12.2014

Manual: Muzică și mișcare


Editura CD PRESS, 2016
Autori: Lăcrămioara-Ana Pauliuc,
Costin Diaconescu

Din aceeași serie (clasa a IV-a):


Limba și literatura română
Matematică (2 oferte)
Științe ale naturii
Istorie
Geografie
Educație civică

Mai multe detalii pe www.cdpress.ro


PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ

UNITATEA NUMĂR
COMPETENŢE
DE CONŢINUTURI ORE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
SPECIFICE
ÎNVĂŢARE ALOCATE

SEMESTRUL I

Cântare vocală
♫ Cântare vocală în colectiv, în grupuri,
individual
 Poziţie
 Emisie naturală
 Ascultarea şi preluarea tonului
 Semnal de debut
 Dicţie
 Sincronizare cu colegii
 Cântare cu acompaniament
1.1., 1.2., 1.3., 2.1.,
1. AM ÎNVĂŢAT 2.2., 3.1., 3.2.
Cântare instrumentală 2 ORE S1–S2
ÎN CLASA a III-a
♫ Utilizarea de jucării muzicale

Elemente de limbaj muzical


♫ Melodia – diferenţierea înălţimilor sunetelor,
elemente de notaţie
 Portativ, cheia Sol, note muzicale de la Do 1 până
la Do 2

Mişcare şi muzică
 Mişcări sugerate de ritm
UNITATEA NUMĂR
COMPETENŢE
DE CONŢINUTURI ORE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
SPECIFICE
ÎNVĂŢARE ALOCATE
Cântare vocală
♫ Cântare vocală în colectiv, în grupuri, individual
 Poziţie, emisie naturală, ascultarea şi preluarea
tonului, semnal de debut, dicţie
 Sincronizare cu colegii

Cântare instrumentală
♫ Percuţie corporală diversă
♫ Utilizarea de jucării muzicale, instrumente
muzicale simple până la nivel de ansamblu
orchestral
♫ Cântare cu acompaniament realizat de cadru
didactic şi/sau de copii (jucării, percuţie
corporală, instrumente muzicale)

Elemente de limbaj muzical


1.1., 1.2., 1.3., ♫ Melodia – diferenţierea înălţimilor sunetelor,
2. ÎNVĂŢĂM SĂ
2.1., 2.2., 3.1., elemente de notaţie 5 ORE S3–S7
CÂNTĂM
3.2., 3.3.  Portativ, cheia Sol, note muzicale de la Do1 până
la Do 2
 Legătura dintre text şi melodie – strofa şi refrenul
 Semnul de repetiţie

♫ Ritmul
 Valori de note (doime, pătrime, optime) şi pauze
(de pătrime şi optime), în măsura de 2 timpi.

♫ Genuri muzicale
 Folclorul copiilor

♫ Elemente de formă
 Strofă şi refren
 Repetiţie/schimbare

Muzică şi mişcare
♫ Dansuri populare
♫ Mişcări de tactare a măsurii
♫ Mişcări sugerate de ritm, melodie, expresivitate
♫ Mişcări libere

UNITATEA NUMĂR
COMPETENŢE
DE CONŢINUTURI ORE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
SPECIFICE
ÎNVĂŢARE ALOCATE
Cântare vocală
♫ Cântare vocală în colectiv, în grupuri,
individual
 Poziţie, emisie naturală, ascultarea şi preluarea
tonului, semnal de debut, dicţie
 Sincronizare cu colegii
 Cântare cu acompaniament

Cântare instrumentală
♫ Utilizarea de jucării muzicale, instrumente
muzicale simple până la nivel de ansamblu
orchestral
1.1., 1.2., 1.3., 2.1.,
3. SĂ CÂNTĂM,
2.2., 3.1., 3.2. Elemente de limbaj muzical 10 ORE S 8 – S 17
SĂ COLINDĂM
♫ Melodia – diferenţierea înălţimilor sunetelor,
elemente de notaţie
 Portativ, cheia Sol, note muzicale de la Sol sub
portativ până la Do 2
 Alteraţii* (diez, becar, bemol)
 Legătura dintre text şi melodie – strofa şi refrenul
 Semnul de repetiţie

♫ Ritmul
 Valori de note (doime, pătrime, optime) şi pauze
(de pătrime şi optime), în măsura de 2 timpi.

♫ Genuri muzicale
 Folclorul copiilor
 Colinde
 Dansuri

♫ Elemente de formă
 Strofă şi refren
 Repetiţie/schimbare

Muzică şi mişcare
♫ Dansuri populare
♫ Mişcări de tactare a măsurii
UNITATEA NUMĂR
COMPETENŢE
DE CONŢINUTURI ORE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
SPECIFICE
ÎNVĂŢARE ALOCATE

SEMESTRUL al II-lea

Cântare vocală
♫ Cântare vocală în colectiv, în grupuri,
individual
 Sincronizare cu colegii
 Cântare cu acompaniament

Cântare instrumentală
♫ Percuţie corporală diversă
♫ Utilizarea de instrumente muzicale simple

Elemente de limbaj muzical


♫ Melodia – diferenţierea înălţimilor sunetelor,
elemente de notaţie
 Portativ, cheia Sol, note muzicale de la Sol sub
portativ până la Sol 2
4. SĂ CÂNTĂM, 1.1., 1.2., 1.3., 2.1.,  Alteraţii* (diez, becar, bemol) 9 ORE S 18 – S 26
SĂ DANSĂM 2.2., 3.1., 3.2., 3.3.  Legătura dintre text şi melodie – strofa şi refrenul
 Semnul de repetiţie

♫ Ritmul
 Valori de note (doime, pătrime, optime) şi pauze
(de pătrime şi optime), în măsurile de 2 şi 3 timpi.

♫ Genuri muzicale
 Folclorul copiilor
 Dansuri
 Genuri clasice/de divertisment

♫ Elemente de formă
 Strofă şi refren
 Repetiţie / schimbare
Muzică şi mişcare
♫ Dansuri de societate şi moderne
♫ Mişcări de tactare a măsurii
♫ Mişcări sugerate de ritm, melodie, expresivitate
♫ Mişcări libere

UNITATEA NUMĂR
COMPETENŢE
DE CONŢINUTURI ORE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
SPECIFICE
ÎNVĂŢARE ALOCATE
Cântare vocală
♫ Cântare vocală în colectiv, în grupuri,
individual
 Sincronizare cu colegii
 Cântare cu acompaniament

Cântare instrumentală
♫ Percuţie corporală diversă
♫ Utilizarea de jucării muzicale

Elemente de limbaj muzical
♫ Melodia – diferenţierea înălţimilor sunetelor,
elemente de notaţie
5. SĂ 1.1., 1.2.,  Portativ, cheia Sol, note muzicale de la Sol din 8 ORE S 27 – S 34
INTERPRETĂM 2.1., 2.2., octava mică până la Sol 2
3.3.  Legătura dintre text şi melodie – strofa şi refrenul
 Semnul de repetiţie
♫ Ritmul
 Valori de note (notă întreagă, doime, pătrime,
optime) şi pauze (de pătrime şi optime), în
măsurile de 2, 3 şi 4 timpi.
♫ Timbrul
 Sunete din mediul înconjurător
 Diferenţierea tipurilor de voce umană (copil,
femeie, bărbat)
 Diferenţierea anumitor instrumente muzicale
♫ Dinamica
 Nuanţele
♫ Elemente de formă
 Strofă şi refren
 Repetiţie/schimbare

Muzică şi mişcare
♫ Mişcări de tactare a măsurii
♫ Mişcări sugerate de ritm, melodie, expresivitate
♫ Mişcări libere
PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Nr. ore alocate 2


AF – activitate frontală
AI – activitate individuală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1 : AM ÎNVĂŢAT ÎN CLASA a III-a
AG – activitate în grup
AC – activitate colectivă Perioada : săptămâna 1 – săptămâna 2
AMII – activităţi multimedia de învăţare
Competenţe
Activităţi de învăţare Conţinuturi (detalieri) Resurse Evaluare
specifice
Recapitulare
♪ Prezentarea facilităţillor ♪ Familiarizarea cu facilităţile ♪ Manual (pag. 8 – 13) ♪ Observare
manualului digital pianului virtual, cu activităţile sistematică
♪ Joc educativ introductiv interactive din varianta digitală a ♪ Computer ♪ Evaluare orală
♪ Dialog despre sunetele din manualului ♪ Evaluare scrisă
mediul înconjurător, modul de ♪ Dialog pe baza materialelor ♪ Videoproiector
receptare a sunetelor şi calităţile multimedia din varianta digitală a
sunetelor manualului ( pag. 8 – 9) ♪ Varianta digitală a
♪ Recapitularea elementelor de ♪ Joc educativ pe grupe şi în manualului în vederea
1.1., 1.2., 1.3.,
notaţie muzicală învăţate în clasa colectiv, folosind diverse obiecte (ex. utilizării pianului virtual şi a
2.1., 2.2., 3.1.,
a III-a, utilizând materialele multimedia creioane, monede, beţigaşe) activităţilor multimedia
3.2.
de învăţare din varianta digitală a ♪ Transcriere portativului cu
manualului note muzicale din manual ♪ caietul de muzică,
♪ Transcrierea în caietul de ♪ Reamintirea unor cântece diferite materiale pentru
muzică a notelor muzicale învăţate în învăţate în clasa a III-a confecţionarea jucăriilor
clasa a III-a ♪ Confecţionarea unei jucării muzicale, creioane, radiere,
♪ Interpretarea în cor a unor muzicale utilizând materiale
cântece învăţate în clasa a III-a reciclabile sau materiale accesibile
♪ Confecţionarea unei jucării (pag. 12 – 13)
muzicale
Evaluare
♪ Evaluare orală ♪ Formularea orală de ♪ Manual (pag. 14) ♪ Evaluare scrisă
♪ Evaluare scrisă întrebări şi răspunsuri ♪ Calculator ♪ Evaluare orală
♪ Jocuri interactive – în ♪ Videoproiector ♪ Portofoliu
completarea evaluării (din manualul ♪ Alegerea răspunsurilor ♪ Varianta digitală a
digital - pag. 14) corecte din chestionar manualului (pag. 14)
♪ caietul de muzică,
♪ Completarea portativului cu creioane, radiere,
notele muzicale care lipsesc (pag.
14)

♪ Jocuri interactive din


varianta digitala a manualului
(pag. 14)

Nr. ore alocate 5


AF – activitate frontală
AI – activitate individuală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 2 : ÎNVĂŢĂM SĂ CÂNTĂM
AG – activitate în grup
AC – activitate colectivă Perioada : săptămâna 3 – săptămâna 7
AMII – activităţi multimedia de învăţare
Competenţe
Activităţi de învăţare Conţinuturi (detalieri) Resurse Evaluare
specifice
Predare - Învăţare ♪ Manual ( pag. 16 – 21) ♪ Observare
sistematică
♪ Joc educativ introductiv ♪ Joc educativ introductiv de ♪ Computer
descoperire ♪ Portofoliu
♪ Dialog despre principalele ♪ Videoproiector
elemente în cântarea vocală corectă ♪ Dialog pe baza materialelor ♪ Autoevaluare
individuală şi corală multimedia din manualul digital cu ♪ Varianta digitală a utilizând materialele
1.1., 1.3., 2.1., privire la principalele elemente în manualului în vederea utilizării multimedia din manualul
2.2., 3.1., 3.3. ♪ Jocuri muzicale educative vederea obţinerii unei sonorităţi pianului virtual, a activităţilor digital
corecte, atât în cântarea individuală, multimedia
♪ Exerciţii de respiraţie şi vocalize cât şi în cântarea corală (poziţie,
emisie naturală, dicţie, ascultarea şi ♪ caietul de muzică,
♪ Exerciţii ritmice preluarea tonului, semnal de debut) creioane, radiere,

♪ Modalităţi de construcţie ♪ Exerciţii de respiraţie pentru ♪ Cântece din manual:


melodică a cântecelor obţinerea unei emisii naturale corecte
şi susţinere vocală a unei fraze - Joc popular (cântec
♪ Interpretarea cântecelor muzicale interpretat la pian)
din manual ♪ 6 exerciţii vocale (vocalize) - Cântă! de Alexandru
pentru obţinerea unui sunet clar, Pașcanu (cântec
natural, pentru o dicţie corectă şi interpretat la pian)
agilitate vocală moderată (manualul
digital, pag.18 – 6 statice cu vocalize
şi 6 audio cu vocalize)
♪ Modalităţi de construcţie
melodică, legătura dintre text şi
melodie, modalităţi de repetare a unui
fragment muzical ( static - manualul
digital, pag. 19)
♪ Solfegierea, cântarea cu
text şi la pianul virtual a cântecelor
Joc popular şi Cântă. Analiza
construcţiei liniei melodice
♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Predare - Învăţare ♪ Manual (pag. 22 – 27) ♪ Observare
două vocalize sistematică
♪ Un exerciţiu de respiraţie, la ♪ Computer
♪ Dialog despre durata sunetelor alegere, din cele existente în manual. ♪ Portofoliu
din mediul înconjurător O vocaliză pentru obţinerea unei ♪ Videoproiector
emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Autoevaluare
♪ Exerciţii ritmice de descoperire pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Varianta digitală a utilizând materialele
a duratelor sunetelor moderate (la alegerea cadrului manualului în vederea utilizării multimedia din manualul
didactic, din cele existente în varianta pianului virtual, a activităţilor digital
♪ Jocuri educative digitală a manualului, pag. 18). multimedia,

♪ Învăţarea şi interpretarea ♪ Exerciţii de descoperire şi de ♪ caietul de muzică,


1.1. , 1.2., 2.1.,
cântecelor din manual exersare a duratelor sunetelor în creioane, radiere,
2.2., 3.1., 3.3.
muzică, la alegerea cadrului didactic
♪ Audiţie muzicală ♪ Cântece la alegerea
♪ Jocuri educative de utilizare a cadrului didactic:
sunetelor de diferite dimensiuni la
alegerea cadrului didactic - Cântec de toamnă de
Nicolae Lungu (cântec
♪ Solfegierea, cântarea cu interpretat la pian)
text şi la pianul virtual a cântecelor din - Mişcă vântul frunzele de
manual, la alegerea cadrului didactic. Dimitrie Cuclin (cântec
Analizarea construcţiei liniei melodice. interpretat la pian)
Interpretarea cântecelor cu - Voinicii de Nelu Ionescu
acompaniament (cântec interpretat la
pian)
♪ Audierea cântecului Greier, - La pădure din folclorul
copiilor
greieruş de Dorica Buzdugan - Un elefant (cântec
interpretat la pian)
- Greier, greieruş de
Dorica Buzdugan (poate
fi audiat cu pozitiv şi
negativ)
- Mierla din folclorul
copiilor

♪ Audiție muzicală:

- Greier, greieruș de
Dorica Buzdugan
♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Predare - Învăţare ♪ Manual (pag. 28 – 29) ♪ Observare
două vocalize sistematică
♪ Un exerciţiu de respiraţie, la ♪ Calculator
♪ Dialog despre durata tăcerii ♪ Portofoliu
alegere, din cele existente în manual.
din mediul înconjurător ♪ Videoproiector
O vocaliză pentru obţinerea unei
emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Autoevaluare
♪ Exerciţii ritmice de descoperire ♪ Varianta digitală a utilizând materialele
pentru obţinerea unei agilităţi
a duratelor pauzelor din muzică manualului în vederea utilizării multimedia din manualul
moderate (la alegerea cadrului
didactic, din cele existente în varianta pianului virtual, a activităţilor digital
♪ Învăţarea şi interpretarea multimedia,
digitală a manualului, pag. 18)
cântecelor din manual
♪ Exerciţii de descoperire şi de ♪ caietul de muzică,
exersare a pauzelor în muzică creioane, radiere,
1.1., 1.2., 2.1.,
2.2., 3.1., 3.3.
♪ Solfegierea, cântarea cu ♪ instrumente muzicale de
text şi la pianul virtual a cântecelor din percuţie
manual. Analizarea construcţiei liniei
melodice. Interpretarea cântecelor cu ♪ Cântece la alegerea
acompaniament de instrumente cadrului didactic:
muzicale de percuţie
- Furnicuţa cea micuță de
Lăcrămioara Pauliuc
- Ploaia de Petre Tipordei
(cântec interpretat la
pian)

♪ Audiție muzicală:
- Mica serenadă de
W.A.Mozart
♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Predare - Învăţare ♪ Manual (pag. 30 – 33) ♪ Observare
două vocalize sistematică
♪ Un exerciţiu de respiraţie, la ♪ Calculator
♪ Exerciţii ritmice de descoperire alegere, din cele existente în manual. ♪ Portofoliu
şi exersare a măsurii de 2/4 O vocaliză pentru obţinerea unei ♪ Videoproiector
emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Autoevaluare
♪ Exerciţii de tactare a măsurii de pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Varianta digitală a utilizând materialele
2/4 moderate (la alegerea cadrului manualului în vederea utilizării multimedia din manualul
didactic, dintre cele existente în pianului virtual, a activităţilor digital
♪ Jocuri educative varianta digitală a manualului, pag.18) multimedia,

♪ Învăţarea şi interpretarea ♪ Exerciţii de descoperire şi de ♪ caietul de muzică,


cântecelor din manual exersare a măsurii de 2/4. creioane, radiere,

♪ Mişcări sugerate de ritm şi ♪ Jocuri muzicale educative cu ♪ jucării muzicale,


1.1., 1.2., 1.3.,
melodie utilizarea jucăriilor muzicale instrumente muzicale de
2.1., 2.2., 3.1.,
percuţie
3.2.
♪ Solfegierea, cântarea cu
text şi la pianul virtual a cântecelor din ♪ Cântece la alegerea
manual. Analiza construcţiei liniei cadrului didactic:
melodice. Interpretarea cântecelor cu
acompaniament - Fluturaş de Constantin
Romaşcanu (cântec
♪ Mişcări sugerate de melodia interpretat la pian)
şi ritmul cântecului Drag mi-e jocul - Joc muzical(cântec
românesc interpretat la pian)
- Drag mi-e jocul
românesc
♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Recapitulare ♪ Manual (pag. 34 – 35) ♪ Observare
două vocalize sistematică
♪ Un exerciţiu de respiraţie, la♪ Varianta digitală a manualului în
♪ Joc educativ ritmico-melodic alegere, din cele existente în manual. vederea utilizării pianului virtual, ♪ Portofoliu
O vocaliză pentru obţinerea unei a activităţilor multimedia
♪ Învăţarea, analizarea şi emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ caietul de muzică, ♪ Autoevaluare
interpretarea cântecelor din manual pentru obţinerea unei agilităţi creioane, radiere utilizând materialele
moderate(la alegerea cadrului multimedia din manualul
♪ Mişcări sugerate de ritm şi didactic, din cele existente în varianta ♪ jucării muzicale, digital
melodie digitală a manualului, pag. 18) instrumente muzicale de
percuţie
♪ Jocuri educative ♪ Joc muzical educativ cu
utilizarea valorilor învăţate ♪ Cântece la alegerrea
cadrului didactic:
♪ Solfegierea, cântarea cu - Culesul viilor de
1.1., 1.2., 1.3., text şi la pianul virtual a cântecelor Lăcrămioara Ana
2.1., 2.2., 3.1., Culesul viilor şi Dacă vesel se Pauliuc
3.2. trăieşte. Analiza construcţiei - Dacă vesel se trăieşte
liniei melodice.

♪ Mişcări sugerate de melodia


şi ritmul cântecului Dacă vesel se
trăieşte

♪ Evaluare orală Evaluare ♪ Manual (pag. 36) ♪ Evaluare scrisă

♪ Evaluare scrisă ♪ Formularea orală de ♪ Calculator ♪ Evaluare orală


întrebări şi răspunsuri
♪ Evaluare prin audiţie muzicală ♪ Videoproiector ♪ Portofoliu
♪ Alegerea răspunsurilor
♪ Jocuri interactive – în corecte din chestionar ♪ Varianta digitală a
completarea evaluării manualului
♪ Recunoaşterea unor melodii
audiate ♪ caietul de muzică,
creioane, radiere
♪ Jocuri interactive utilizate în
vederea completării evaluării (din
manualul digital, pag.36)
Nr. ore alocate 10
AF – activitate frontală
AI – activitate individuală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 3 : SĂ CÂNTĂM, SĂ COLINDĂM
AG – activitate în grup
AC – activitate colectivă Perioada : săptămâna 8 – săptămâna 17
AMII – activităţi multimedia de învăţare
Competenţe
Activităţi de învăţare Conţinuturi (detalieri) Resurse Evaluare
specifice
♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Predare - Învăţare ♪ Manualul – pag. 38 –39 ♪ Observare
două vocalize ♪ Un exerciţiu de respiraţie, la sistematică
alegere, din cele existente în manual. ♪ Calculator
♪ Exerciţii de intonaţie pentru O vocaliză pentru obţinerea unei ♪ Portofoliu
descoperirea notei muzicale Si sub emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Videoproiector
portativ pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Autoevaluare
moderate (la alegerea cadrului ♪ Varianta digitală a utilizând materialele
♪ Exerciţiu de scriere a înălţimii didactic, din cele existente în varianta manualului în vederea utilizării multimedia din manualul
sunetelor muzicale digitală a manualului, pag. 18) pianului virtual, a activităţilor digital
multimedia,
♪ Exerciţiu de intonaţie a ♪ Exerciţii de intonaţie pentru
sunetelor muzicale învăţate descoperirea notei muzicale Si sub ♪ caietul de muzică,
portativ şi de recunoaştere a înălţimii creioane, radiere,
♪ Învăţarea şi interpretarea tuturor sunetelor învăţate, cu
1.2. , 1.2., 2.1., cântecelor din manual ♪ Cântecele din manual:
2.2. utilizarea scării muzicale din varianta
digitală a manualului (pag. 38)
♪ Joc muzical educativ - Cloşca (cântec
♪ Exerciţiu de intonaţie, în interpretat la pian)
ştafetă, a sunetelor învăţate - Limba românească de
I. Cârţu
♪ Solfegierea, cântarea cu
text şi la pianul virtual a cântecelor
Cloşca şi Limba românească.
Analizarea construcţiei liniei melodice.
Interpretarea cântecelor cu
acompaniament de instrumente
muzicale de percuţie sau jucării
muzicale

♪ Joc muzical educativ în


echipe
♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Predare - Învăţare ♪ Manualul – pag. 40 – 41 ♪ Observare
două vocalize ♪ Un exerciţiu de respiraţie, la sistematică
alegere, din cele existente în manual. ♪ Calculator
♪ Exerciţii de intonaţie pentru O vocaliză pentru obţinerea unei ♪ Portofoliu
descoperirea notei muzicale La sub emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Videoproiector
portativ pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Autoevaluare
moderate (la alegerea cadrului ♪ Varianta digitală a utilizând materialele
♪ Exerciţiu de scriere a înălţimii didactic, din cele existente în varianta manualului în vederea utilizării multimedia din manualul
sunetelor muzicale digitală a manualului, pag. 18) pianului virtual, a activităţilor digital
multimedia,
♪ Exerciţiu de intonaţie a ♪ Exerciţii de intonaţie pentru
sunetelor muzicale învăţate descoperirea notei muzicale La sub ♪ caietul de muzică,
portativ şi de recunoaştere a înălţimii creioane, radiere,
1.1., 1.2., 2.1., ♪ Învăţarea şi interpretarea tuturor sunetelor învăţate cu
2.2. cântecelor din manual utilizarea scării muzicale din varianta ♪ Cântece din manual:
digitală a manualului (pag. 40)
♪ Joc muzical educativ - Moş Martin şi Albinuţa
♪ Exerciţiiu de intonaţie, în de Lăcrămioara Ana
ştafetă, a sunetelor învăţate Pauliuc (cântec
interpretat la pian)
♪ Solfegierea, cântarea cu
text şi la pianul virtual a cântecelor - Cântec de leagăn
Moş Martin şi Albinuţa şi Cântec de
leagăn. Analizarea construcţiei liniei
melodice. Interpretarea cântecelor cu
acompaniament de jucării muzicale

♪ Joc muzical educativ în


echipe
♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Predare - Învăţare ♪ Manualul – pag. 42 – 43 ♪ Observare
două vocalize ♪ Un exerciţiu de respiraţie, la sistematică
alegere, din cele existente în manual. ♪ Calculator
♪ Exerciţii de intonaţie pentru O vocaliză pentru obţinerea unei ♪ Portofoliu
1.1., 1.2., 2.1., descoperirea notei muzicale Sol sub emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Videoproiector
2.2. portativ pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Autoevaluare
moderate (la alegerea cadrului ♪ Varianta digitală a utilizând materialele
♪ Exerciţiu de scriere a înălţimii didactic, din cele existente în varianta manualului în vederea utilizării multimedia din manualul
sunetelor muzicale digitală a manualului, pag. 18) pianului virtual, a activităţilor digital
multimedia,
♪ Exerciţiu de intonaţie a ♪ Exerciţii de intonaţie pentru
sunetelor muzicale învăţate descoperirea notei muzicale Sol sub ♪ caietul de muzică,
portativ şi de recunoaştere a înălţimii creioane, radiere,
♪ Învăţarea şi interpretarea tuturor sunetelor învăţate cu
cântecului din manual utilizarea scării muzicale din varianta ♪ Cântecul din manual :
digitală a manualului (pag. 42)
♪ Joc muzical educativ - Douăzeci pitici voinici de
♪ Exerciţiiu de intonaţie, în Gheorghe Cucu
ştafetă, a sunetelor învăţate

♪ Solfegierea, cântarea cu
text şi la pianul virtual a cântecului
Douăzeci pitici voinici. Analizarea
construcţiei liniei melodice.
Interpretarea cântecului cu
acompaniament de jucării muzicale

♪ Joc muzical educativ în


echipe
♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Predare - Învăţare ♪ Manual (pag. 44 – 45) ♪ Observare
două vocalize ♪ Un exerciţiu de respiraţie, la sistematică
alegere, din cele existente în manual. ♪ Calculator
♪ Dialog pe baza imaginilor din O vocaliză pentru obţinerea unei ♪ Portofoliu
varianta digitală a manualului emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Videoproiector
(pag. 44) pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Autoevaluare
moderate (la alegerea cadrului ♪ Varianta digitală a utilizând materialele
♪ Învăţarea şi interpretarea didactic, din cele existente în varianta manualului în vederea utilizării multimedia din manualul
1.1., 1.2., 1.3., cântecelor din manual pianului virtual, a activităţilor digital
2.1., 2.2., 3.1., digitală a manualului, pag. 18)
multimedia
3.2. ♪ Mişcări sugerate de ritm şi ♪ Dialog despre dansurile
melodie populare având la bază imaginile din ♪ caietul de muzică,
varianta digitală a manualului creioane, radiere,
♪ Audiţie muzicală (pag. 44)
♪ jucării muzicale,
♪ Solfegierea şi cântarea cu instrumente muzicale de
text a cântecelor din manual. percuţie
Analizarea construcţiei liniei melodice.
Interpretarea cântecelor cu ♪ Cântecele din manual:
acompaniament
- Hai să întindem hora
♪ Mişcări sugerate de melodiile mare
şi ritmurile unor dansuri populare - Mândru-i jocul Haţegana
- Ca la noi la Fălticeni
♪ Audierea materialelor din
manualul digital (pag. 44, 45) ♪ Audiție muzicală:

- Hora
- Ciuleandra – prelucrare
folclorică în interpretarea
Corului de Copii Radio,
dirijor Eugenia
Văcărescu Necula
♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Predare - Învăţare ♪ Manualul – pag. 46 – 47 ♪ Observare
două vocalize ♪ Un exerciţiu de respiraţie, la sistematică
alegere, din cele existente în manual. ♪ Calculator
♪ Dialog pe baza imaginilor din O vocaliză pentru obţinerea unei ♪ Portofoliu
varianta digitală a manualului (pag. 46) emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Videoproiector
pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Autoevaluare
♪ Învăţarea şi interpretarea moderate (la alegerea cadrului ♪ Varianta digitală a utilizând materialele
colindelor din manual didactic, din cele existente în varianta manualului în vederea utilizării multimedia din manualul
1.1., 1.2., 1.3., digitală a manualului, pag. 18) pianului virtual, a activităţilor digital
2.1., 2.2. ♪ Audiţie muzicală multimedia,

♪ Dialog despre semnificaţia ♪ caietul de muzică,


colindatului pe baza imaginii din creioane, radiere
varianta digitală a manualului
(pag. 46) ♪ Colindele din manual:

♪ Solfegierea şi cântarea cu - O, ce veste minunată


text a colindelor din manual. ( video pag. 46)
Analizarea construcţiei liniei melodice. - Deschide uşa creştine
(video pag. 47)
♪ Audierea colindelor din - Trei păstori
manualul digital (pag. 46, 47) (video pag. 47)
- Steaua sus răsare
(video pag. 47)
1.1., 1.2., 1.3., ♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Predare - Învăţare ♪ Manualul – pag. 48 – 49 ♪ Observare
2.1., 2.2. două vocalize ♪ Un exerciţiu de respiraţie, la sistematică
alegere, din cele existente în manual. ♪ Calculator
♪ Dialog pe baza imaginilor din O vocaliză pentru obţinerea unei ♪ Portofoliu
varianta digitală a manualului emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Videoproiector
(pag. 48) pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Autoevaluare
moderate (la alegerea cadrului ♪ Varianta digitală a utilizând materialele
♪ Învăţarea şi interpretarea didactic, din cele existente în varianta manualului în vederea utilizării multimedia din manualul
Pluguşorului, a Caprei şi a Sorcovei digitală a manualului, pag. 18) activităţilor multimedia digital

♪ Dialog despre semnificaţia ♪ caietul de muzică,


obiceiurilor populare la trecerea creioane, radiere, diferite
dintr-un an în altul, pe baza imaginii materiale pentru
din varianta digitală a manualului confecţionarea unei
(pag. 48) sorcove

♪ Memorarea şi interpretarea
Pluguşorului, a Caprei şi a Sorcovei
cu acompaniament de instrumente
de percuţie şi jucării muzicale
♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Predare – Învăţare* ♪ Manualul – pag. 54 –55 ♪ Observare
două vocalize ♪ Un exerciţiu de respiraţie, la sistematică
alegere, din cele existente în manual. ♪ Calculator
♪ Dialog pe baza imaginii din O vocaliză pentru obţinerea unei ♪ Portofoliu
varianta digitală a manualului emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Videoproiector
(pag. 54) pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Autoevaluare
moderate (la alegerea cadrului ♪ Varianta digitală a utilizând materialele
♪ Exerciţiu de intonaţie a didactic, din cele existente în varianta manualului în vederea utilizării multimedia din manualul
sunetelor muzicale naturale şi a celor digitală a manualului, pag. 18) activităţilor multimedia digital
alterate
♪ caietul de muzică,
1.1., 1.2., 1.3., ♪ Exerciţii de scriere creioane, radiere
2.1., 2.2., 3.1. ♪ Dialog pe baza imaginii din
varianta digitală a manualului în
♪ Învăţarea şi interpretarea vederea descoperirii efectului pe care ♪ Cântec din manual:
cântecului din folclorul copiilor Alunelul îl au diezul şi becarul asupra înălţimii
sunetelor muzicale (pag.18) - Alunelul
♪ Mişcări sugerate de ritm şi Exemplificarea auditivă se poate
melodie realiza pe pianul virtual

♪ Exerciţiu de intonaţie, în
ştafetă , a sunetelor învăţate

♪ Exerciţii de scriere a notelor


muzicale învăţate, a alteraţiilor şi a
notelor muzicale alterate
♪ Solfegierea şi cântarea cu
text a cântecului Alunelul. Analizarea
construcţiei liniei melodice.

♪ Mişcări sugerate de melodia


şi ritmul cântecului Alunelul

♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Predare - Învăţare ♪ Manualul – pag. 56 –57 ♪ Observare


două vocalize ♪ Un exerciţiu de respiraţie, la sistematică
alegere, din cele existente în manual. ♪ Calculator
♪ Dialog pe baza imaginii din O vocaliză pentru obţinerea unei ♪ Portofoliu
varianta digitală a manualului emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Videoproiector
(pag. 56) pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Autoevaluare
moderate (la alegerea cadrului ♪ AMII - varianta utilizând materialele
♪ Exerciţiu de intonaţie a didactic, din cele existente în varianta digitală a manualului în vederea multimedia din manualul
sunetelor muzicale naturale şi a celor digitală a manualului, pag. 18) utilizării activităţilor multimedia, digital
alterate ♪ Dialog pe baza imaginii din
1.1., 1.2., 1.3., varianta digitală a manualului în ♪ caietul de muzică,
2.2. ♪ Exerciţii de scriere vederea descoperirii efectului pe care creioane, radiere
îl are bemolul asupra înălţimii
♪ Învăţarea şi interpretarea sunetelor muzicale (pag. 56) ♪ Cântecul din manual:
cântecului Bondarul
♪ Exerciţiu de intonaţie, în - Bondarul de Grigore
ştafetă, a sunetelor învăţate Teodosiu

♪ Exerciţii de scriere a notelor


muzicale învăţate, a alteraţiilor şi a
notelor muzicale alterate

♪ Solfegierea şi cântarea cu
text a cântecului Bondarul. Analizarea
construcţiei liniei melodice.

♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Recapitulare ♪ Manualul – pag. 58 – 59 ♪ Observare


1.1., 1.2., 1.3., două vocalize sistematică
2.1., 2.2. ♪ Un exerciţiu de respiraţie, la
alegere, din cele existente în manual. ♪ Calculator
♪ Joc educativ melodic O vocaliză pentru obţinerea unei ♪ Portofoliu
emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Videoproiector
♪ Învăţarea, analizarea şi pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Autoevaluare
interpretarea cântecelor din manual moderate (la alegerea cadrului ♪ AMII - varianta utilizând materialele
didactic, din cele existente în varianta digitală a manualului în vederea multimedia din manualul
♪ Mişcări sugerate de ritm şi digitală a manualului, pag. 18) utilizării activităţilor multimedia, digital
melodie
♪ Joc educativ melodic de ♪ caietul de muzică,
♪ Joc educativ recapitulare a unor cântece învăţate creioane, radiere,
la ora de muzică şi mişcare
♪ Cântecele demonstrative
♪ Solfegierea, cântarea cu din manual:
text a cântecelor Ce petrecere - Ce petrecere frumoasă
frumoasă şi Veveriţa. Analizarea - Veveriţa de
construcţiei liniei melodice. I.D.Nicolescu

♪ Mişcări sugerate de
cântecele Ce petrecere frumoasă şi
Veveriţa

♪ Joc educativ de găsire a unor


termeni muzicali în pătratul muzical

♪ Evaluare orală Evaluare ♪ Manual – pag. 60 ♪ Evaluare scrisă


♪ Formularea orală de
♪ Evaluare scrisă întrebări şi răspunsuri ♪ Varianta digitală a ♪ Evaluare orală
manualului în vederea utilizării
♪ Alegerea răspunsurilor activităţilor multimedia ♪ Portofoliu
♪ Jocuri interactive – în corecte din chestionar
completarea evaluării ♪ Calculator
♪ Jocuri interactive utilizate în
vederea completării evaluării ♪ Videoproiector
(pag. 60)
♪ caietul de muzică,
creioane, radiere
Nr. ore alocate 9 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 4 : SĂ CÂNTĂM, SĂ DANSĂM
AF – activitate frontală
AI – activitate individuală Perioada : săptămâna 18 – săptămâna 26
AG – activitate în grup
AC – activitate colectivă
AMII – activităţi multimedia de învăţare
Competenţe
Activităţi de învăţare Conţinuturi (detalieri) Resurse Evaluare
specifice
♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Predare - Învăţare ♪ Manual – Sem.II , pag. ♪ Observare
două vocalize ♪ Un exerciţiu de respiraţie, la 8 – 11 sistematică
alegere, din cele existente în manual.
♪ Recapitularea unor cunoştinţe O vocaliză pentru obţinerea unei ♪ Calculator ♪ Portofoliu
dobândite în primul semestru emisii naturale corecte şi o vocaliză
pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Videoproiector ♪ Autoevaluare
♪ Exerciţii ritmice de descoperire moderate (la alegerea cadrului utilizând materialele
şi exersare a măsurii de 3/4 didactic, din cele existente în varianta ♪ Varianta digitală a multimedia din manualul
digitală a manualului, sem. I, pag. 18) manualului în vederea utilizării digital
♪ Exerciţii de tactare a măsurii de pianului virtual, a activităţilor
3/4 ♪ Recapitularea notelor multimedia
muzicale, a duratelor, alteraţiilor
1.3. , 1.2., 1.3., ♪ Jocuri educative ritmice şi învăţate în semestrul I (statice pag. 8) ♪ caietul de muzică,
2.1., 2.2. melodice creioane, radiere
♪ Exerciţii de descoperire şi de
♪ Învăţarea şi interpretarea exersare a măsurii de 3/4. ♪ jucării muzicale,
cântecelor din manual instrumente muzicale de
♪ Exerciţii de tactarea măsurii percuţie
de 3/4 după modelul din manualul
virtual (static pag. 9) ♪ Cântece din manual:

♪ Jocuri muzicale educative cu - Plopul după George


utilizarea jucăriilor muzicale sau a Breazul (cântec
instrumentelor muzicale de percuţie interpretat la pian)
- Greieraşul de D.D.
♪ Solfegierea, cântarea cu Stancu (cântec
text şi la pianul virtual a cântecelor interpretat la pian)
Plopul şi Greieraşul. Analizarea -
construcţiei liniei melodice.
Interpretarea cântecelor cu
acompaniament

♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Predare - Învăţare ♪ Manual (pag. 12 – 17) ♪ Observare


două vocalize ♪ Un exerciţiu de respiraţie, la sistematică
alegere, din cele existente în manual. ♪ Calculator
♪ Dialog pe baza imaginilor din O vocaliză pentru obţinerea unei ♪ Portofoliu
varianta digitală a manualului emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Videoproiector
(pag. 12, 13, 14, 16, 17) pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Autoevaluare
moderate (la alegerea cadrului ♪ Varianta digitală a utilizând materialele
♪ Învăţarea şi interpretarea didactic, din cele existente în varianta manualului în vederea utilizării multimedia din manualul
cântecelor din manual la alegerea digitală a manualului, sem. I, pag. 18) pianului virtual, a activităţilor digital
cadrului didactic multimedia
♪ Dialog despre dansurile
♪ Mişcări sugerate de ritm şi de societate şi dansurile moderne ♪ Cântece
melodie având la bază imaginile din manualul din manual la alegerea cadrului
virtual (pag. 12, 13, 14, 16, 17) didactic:
- Menuet de J.S.Bach
♪ Audiţie muzicală ♪ Solfegierea, cântarea cu (cântec interpretat la
text şi la pianul virtual a cântecelor din pian)
manual. Analizarea construcţiei liniei - Dansul de Edith Wiski
1.2., 1.3., melodice. Interpretarea cântecelor cu (cântec interpretat la
2.1., 2.2., acompaniament de instrumente pian)
3.1., 3.2., 3.3. muzicale de percuţie - Valsul (cântec interpretat
la pian)
♪ Mişcări sugerate de - Vals din opereta Liliacul
dansurile de societate: menuet, vals, de Johann Strauss, fiul
polca, mazurca - Polca de Josef Strauss
(cântec interpretat la
♪ Audierea unor pagini pian)
muzicale din literatura muzicală - Mazurca (cântec
universală interpretat la pian)

♪ Audiţii muzicale:
- Menuet de Luigi
Boccherini
- Valsul florilor din baletul
Spărgătorul de nuci de
Piotr Ilici Ceaikovski
- Polca fierarului de Josef
Strauss
♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Predare - Învăţare ♪ Manual (pag. 20 – 21) ♪ Observare
două vocalize ♪ Un exerciţiu de respiraţie, la sistematică
alegere, din cele existente în manual. ♪ Calculator
♪ Exerciţii de intonaţie pentru O vocaliză pentru obţinerea unei ♪ Portofoliu
descoperirea notei muzicale Re 2 emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Videoproiector
pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Autoevaluare
♪ Exerciţiu de scriere a înălţimii moderate (la alegerea cadrului ♪ Varianta digitală a utilizând materialele
sunetelor muzicale didactic, din cele existente în varianta manualului în vederea utilizării multimedia din manualul
digitală a manualului, sem. I, pag. 18) activităţilor multimedia digital
♪ Exerciţiu de intonaţie a
sunetelor muzicale învăţate ♪ caietul de muzică,
creioane, radiere
1.1., 1.2., 2.1., ♪ Învăţarea şi interpretarea
2.2. ♪ Exerciţii de intonaţie pentru
cântecului din manual descoperirea notei muzicale Re 2 şi ♪ Cântecul din manual :
de recunoaştere a înălţimii tuturor - Iepuraşul de
♪ Mişcări sugerate de ritm şi sunetelor învăţate cu utilizarea scării D.D. Stancu
melodie muzicale din varianta digitală a (cântec interpretat la
manualului (pag. 20) pian)

♪ Exerciţiiu de intonaţie, în
ştafetă, a sunetelor învăţate

♪ Solfegierea, cântarea cu
text a cântecului Iepuraşul. Analizarea
construcţiei liniei melodice.
Interpretarea cântecului cu mişcare
sugerată de melodie şi text (pag. 21)
♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Predare - Învăţare ♪ Manual (pag. 22 – 23) ♪ Observare
două vocalize ♪ Un exerciţiu de respiraţie, la sistematică
alegere, din cele existente în manual. ♪ Calculator
1.1., 1.2., 2.1., ♪ Exerciţii de intonaţie pentru ♪ Portofoliu
2.2. O vocaliză pentru obţinerea unei
descoperirea notei muzicale Mi 2 emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Videoproiector
pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Autoevaluare
♪ Exerciţiu de scriere a înălţimii moderate (la alegerea cadrului ♪ AMII - varianta utilizând materialele
sunetelor muzicale didactic, din cele existente în varianta digitală a manualului în vederea multimedia din manualul
digitală a manualului, sem. I, pag. 18) utilizării activităţilor multimedia digital
♪ Exerciţiu de intonaţie a
sunetelor muzicale învăţate ♪ caietul de muzică,
♪ Exerciţii de intonaţie pentru creioane, radiere
♪ Învăţarea şi interpretarea descoperirea notei muzicale Mi 2 şi
cântecului din manual de recunoaştere a înălţimii tuturor ♪ Cântecul din manual :
sunetelor învăţate cu utilizarea scării
♪ Mişcări sugerate de ritm şi muzicale din varianta digitală a - Lăcrămioare de I.D.
melodie manualului Vicol (cântec interpretat
la pian)
♪ Exerciţiiu de intonaţie, în
ştafetă, a sunetelor învăţate

♪ Solfegierea, cântarea cu
text a cântecului Lăcrămioare din
manual. Analizarea construcţiei liniei
melodice. Interpretarea cântecului cu
mişcare sugerată de melodie şi text
♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Predare - Învăţare ♪ Manual ( pag. 24 – 25) ♪ Observare
două vocalize ♪ Un exerciţiu de respiraţie, la sistematică
alegere, din cele existente în manual. ♪ Calculator
♪ Exerciţii de intonaţie pentru O vocaliză pentru obţinerea unei ♪ Portofoliu
descoperirea notei muzicale Fa 2 emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Videoproiector
pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Autoevaluare
♪ Exerciţiu de scriere a înălţimii moderate (la alegerea cadrului ♪ AMII - varianta utilizând materialele
sunetelor muzicale didactic, din cele existente în varianta digitală a manualului în vederea multimedia din manualul
digitală a manualului, sem. I, pag. 18) utilizării activităţilor multimedia, digital
♪ Exerciţiu de intonaţie a
1.1., 1.2., 2.1., sunetelor muzicale învăţate ♪ caietul de muzică,
2.2. creioane, radiere
♪ Exerciţii de intonaţie pentru
♪ Învăţarea şi interpretarea descoperirea notei muzicale Fa 2 şi
cântecului din manual de recunoaştere a înălţimii tuturor ♪ Cântecul din manual :
sunetelor învăţate cu utilizarea scării - Vai, săracul pui de cuc
♪ Mişcări sugerate de ritm şi muzicale din varianta digitală a de Nelu Ionescu (cântec
melodie manualului (pag. 24) interpretat la pian)

♪ Exerciţiu de intonaţie, în
ştafetă, a sunetelor învăţate

♪ Solfegierea, cântarea cu
text a cântecului Vai săracul pui de
cuc. Analizarea construcţiei liniei
melodice. Interpretarea cântecului cu
mişcare sugerată de melodie şi text
♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Predare - Învăţare ♪ Manual ( pag. 26 – 27) ♪ Observare
două vocalize ♪ Un exerciţiu de respiraţie, la sistematică
alegere, din cele existente în manual. ♪ Calculator
♪ Exerciţii de intonaţie pentru O vocaliză pentru obţinerea unei ♪ Portofoliu
descoperirea notei muzicale Sol 2 emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Videoproiector
pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Autoevaluare
♪ Exerciţiu de scriere a înălţimii moderate (la alegerea cadrului ♪ AMII - varianta utilizând materialele
sunetelor muzicale didactic, din cele existente în varianta digitală a manualului în vederea multimedia din manualul
digitală a manualului, sem. I, pag. 18) utilizării activităţilor multimedia, digital
♪ Exerciţiu de intonaţie a
sunetelor muzicale învăţate ♪ Exerciţii de intonaţie pentru ♪ caietul de muzică,
1.1., 1.2., 2.1., descoperirea notei muzicale Sol 2 şi creioane, radiere
2.2. ♪ Învăţarea şi interpretarea de recunoaştere a înălţimii tuturor
cântecului din manual sunetelor învăţate cu utilizarea scării ♪ Cântecul din manual :
muzicale din varianta digitală a - Oda bucuriei de Ludwig
♪ Mişcări sugerate de ritm şi manualului (pag. 26) van Beethoven (cântec
melodie ♪ Exerciţiu de intonaţie, în interpretat la pian)
ştafetă, a sunetelor învăţate
♪ Solfegierea, cântarea cu
text a fragmentului muzical Oda
bucuriei de Ludwig van Beethoven,
din manual. Analizarea construcţiei
liniei melodice. Interpretarea
cântecului cu mişcare sugerată de
melodie şi text
♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Recapitulare ♪ Manualul ( pag. 30 – 31) ♪ Observare
două vocalize ♪ Un exerciţiu de respiraţie, la sistematică
alegere, din cele existente în manual. ♪ Calculator
1.1., 1.2., 1.3., ♪ Exerciţii ritmice O vocaliză pentru obţinerea unei ♪ Portofoliu
2.1., 2.2., emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Videoproiector
♪ Scrierea în caietul de muzică a pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Autoevaluare
tuturor notelor muzicale învăţate moderate (la alegerea cadrului ♪ Varianta digitală a utilizând materialele
didactic, din cele existente în varianta manualului în vederea utilizării multimedia din manualul
♪ Învăţarea, analizarea şi digitală a manualului, sem. I, pag. 18) activităţilor multimedia, digital
interpretarea cântecelor din manual
♪ caietul de muzică,
♪ Joc educativ ♪ Exerciţii ritmice în măsura de creioane, radiere
¾
♪ Cântecele din manual:
♪ Transcrierea în caietul de
muzică a exerciţiilor ritmice - Foaie verde lămâiţă de
Dumitru Georgescu Kiriac
♪ Solfegierea, cântarea cu - (cântec interpretat la
text a cântecelor Foaie verde lămâiţă pian)
şi Nea Alecu din manual. Analizarea - Nea Alecu (cântec
construcţiei liniei melodice a celor interpretat la pian)
două cântece.

♪ Puzzle muzical - Joc educativ


de reconstituire a unor cântece
învăţate.
♪ Evaluare orală Evaluare ♪ Manual (pag. 32) ♪ Evaluare scrisă
♪ Formularea orală de
♪ Evaluare scrisă întrebări şi răspunsuri ♪ Calculator ♪ Evaluare orală

♪ Jocuri interactive – în ♪ Completarea portativului cu ♪ Videoproiector ♪ Portofoliu


completarea evaluării notele muzicale care lipsesc
♪ AMII - varianta
♪ Exerciţii ritmice de digitală a manualului în vederea
completare a măsurilor utilizării activităţilor multimedia
♪ Alegerea răspunsurilor
corecte din chestionar ♪ caietul de muzică,
creioane, radiere
♪ Jocuri interactive utilizate în
vederea completării evaluării
(varianta digitală a manualului,
pag. 32)
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 5 : SĂ INTERPRETĂM

Nr. ore alocate 8 Perioada : săptămâna 27 – săptămâna 34


AF – activitate frontală
AI – activitate individuală
AG – activitate în grup
AC – activitate colectivă
AMII – activităţi multimedia de învăţare
Competenţe
Activităţi de învăţare Conţinuturi (detalieri) Resurse Evaluare
specifice
♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Predare - Învăţare ♪ Manual (pag. 34–37) ♪ Observare
două vocalize ♪ Un exerciţiu de respiraţie, la sistematică
alegere, din cele existente în manual. ♪ Computer
♪ Exerciţii ritmice de descoperire O vocaliză pentru obţinerea unei ♪ Portofoliu
şi exersare a măsurii de 4/4 ♪ Videoproiector
emisii naturale corecte şi o vocaliză
pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Varianta digitală a ♪ Autoevaluare
♪ Exerciţii de tactare a măsurii de moderate (la alegerea cadrului manualului în vederea utilizării utilizând materialele
4/4 didactic, din cele existente în varianta pianului virtual, a activităţilor multimedia din varianta
digitală a manualului, sem I, pag. 18) multimedia digitală a manualului
♪ Învăţarea şi interpretarea
1.1., 1.2., 2.2., cântecelor din manual ♪ Exerciţii de descoperire şi de ♪ caietul de muzică,
exersare a măsurii de 4/4. creioane, radiere,

♪ Tactarea măsurii de 4/4 ♪ Cântecele din manual:

♪ Solfegierea, cântarea cu - Răsună codrul de Ioan


text şi la pianul virtual a cântecelor din D. Chirescu (fragment)
manual. Analizarea construcţiei liniei - Rapsodia I de George
melodice. Enescu (fragment)
♪ Audiţii:

- Rapsodia op. 11 nr. 1 în


La major de George
Enescu
1.1., 1.2., 2.2. ♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Predare - Învăţare ♪ Manual (pag. 38 – 39) ♪ Observare
două vocalize ♪ Un exerciţiu de respiraţie, la sistematică
♪ Computer
alegere, din cele existente în manual.
♪ Exerciţii ritmice de descoperire ♪ Portofoliu
O vocaliză pentru obţinerea unei
a notei întregi emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Videoproiector
pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Autoevaluare
♪ Jocuri educative ritmice moderate (la alegerea cadrului ♪ Varianta digitală a utilizand materialele
didactic, din cele existente în varianta manualului în vederea utilizării multimedia din varianta
♪ Învăţarea şi interpretarea pianului virtual, a activităţilor
cântecului din manual digitală a manualului, sem. I, pag. 18) digitală a manualului
multimedia, computer,
♪ Exerciţii de descoperire şi de videoproiector,
exersare a duratelor sunetelor în ♪ caietul de muzică,
muzică în măsura de 4/4 creioane, radiere,

♪ Joc educativ cu utilizarea ♪ Cântecul din manual:


valorilor de note
- Pacea de G. Fr. Haendel
♪ Solfegierea, cântarea cu (cântec interpretat la
text şi la pianul virtual a cântecului pian)
Pacea. Analizarea construcţiei liniei
melodice.
♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Predare - Învăţare ♪ Manualul (pag. 40 – 41) ♪ Observare
două vocalize ♪ Un exerciţiu de respiraţie, la sistematică
alegere, din cele existente în manual. ♪ Computer
♪ Dialog pe baza imaginilor din O vocaliză pentru obţinerea unei ♪ Portofoliu
varianta digitală a mannualului emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Videoproiector
pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Autoevaluare
♪ Joc muzical educativ moderate (la alegerea cadrului ♪ Varianta digitală a utilizând materialele
didactic, din cele existente în varianta manualului în vederea utilizării multimedia din varianta
♪ Învăţarea şi interpretarea digitală a manualului, sem. I, pag. 18) pianului virtual, a activităţilor digitală a manualului
1.1., 1.2., 2.1., multimedia
cântecelor din manual
2.2.,
♪ Dialog despre intensitatea
♪ Mişcări sugerate de ritm şi sunetelor din mediul înconjurător şi ♪ Cântecele din manual:
melodie din muzică, având la bază imaginile
din varianta digitală a manualului - Moș Ene pe la gene –
Lăcrămioara Ana
♪ Audiţie muzicală ♪ Joc muzical educativ de Pauliuc (cântec
descoperire a nuanţelor în muzică interpretat la pian)
- Sunt român – George
♪ Solfegierea, cântarea cu Breazul și Nicolae Saxu
text şi la pianul virtual a cântecelor (cântec interpretat la
Cântec de leagăn şi Sunt român. pian)
Analizarea construcţiei liniei melodice.
Interpretarea cântecelor cu
acompaniament

♪ Mişcări sugerate de
un cântec popular

♪ Audierea unui fragment din


Simfonia op. 94 Surpriza de J. Haydn

♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Predare - Învăţare ♪ Manualul (pag. 42 – 43) ♪ Observare


două vocalize ♪ Un exerciţiu de respiraţie, la sistematică
alegere, din cele existente în manual. ♪ Computer
♪ Dialog pe baza imaginilor din O vocaliză pentru obţinerea unei ♪ Portofoliu
varianta digitală a manualului (pag. 42) emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Videoproiector
pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Autoevaluare
♪ Joc muzical educativ moderate (la alegerea cadrului ♪ Varianta digitală a utilizând materialele
didactic, din cele existente în varianta manualului în vederea utilizării multimedia din varianta
1.1., 1.2., 2.1., ♪ Învăţarea şi interpretarea digitală a manualului
digitală a manualului, sem. I, pag. 18) pianului virtual, a activităţilor
2.1., cântecelor din manual multimedia,
♪ Dialog despre desfăşurarea
♪ Audiţie muzicală în timp a sunetelor muzicale ♪ Cântecele din manual:
♪ Joc muzical educativ de
- Pârâiaş pârâiaş de
descoperire a tempoului în muzică
Dimitrie Cuclin
♪ Solfegierea, cântarea cu - Merge raţa către lac de
text şi la pianul virtual a cântecelor Liviu Comes
Pârâiaş, pârâiaş şi Merge raţa către
lac. Analizarea construcţiei liniei ♪ Audiţie muzicală:
melodice. Interpretarea cântecelor
însoţite de mişcări sugerate de ritm şi - fragmente muzicale în
melodie tempouri diferite
1.1., 1.2., 2.1., ♪ Dialog pe baza imaginilor din Predare - Învăţare ♪ Manual (pag. 44 – 47) ♪ Observare
2.2., 3.3. varianta digitală a manualului (pag. 44) ♪ Un exerciţiu de respiraţie, la sistematică
alegere, din cele existente în manual. ♪ Computer
♪ Jocuri muzicale O vocaliză pentru obţinerea unei ♪ Portofoliu
emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Videoproiector
♪ Învăţarea şi interpretarea ♪ Autoevaluare
cântecelor din manual pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Varianta digitală a utilizand materialele
moderate (la alegerea cadrului manualului în vederea utilizării a multimedia din varianta
♪ Jocuri ritmice didactic, din cele existente în varianta activităţilor multimedia, digitală a manualului
digitală a manualului, sem. I, pag. 18)
♪ caietul de muzică,
♪ Dialog despre sunetele din creioane, radiere
natură şi posibilitatea redării acestora
cu propriul corp sau diferite materiale ♪ Cântecele din manual:
♪ Jocuri muzicale de redare a
unor sunete din natură - De-a trenul
- Să cântăm, să imităm de
♪ Solfegierea, cântarea cu Lăcrămioara Ana
text a cântecelor din manual. Pauliuc
Analizarea construcţiei liniei melodice. - Sus la munte de
Interpretarea cântecului cu mişcare Lăcrămioara Ana
sugerată de melodie şi text. Pauliuc

♪ Jocuri ritmice în grup cu


redarea onomatopeelor
1.1., 1.2.,2.1., ♪ Dialog pe baza imaginilor din Predare - Învăţare ♪ Manual (pag. 48) ♪ Observare
2.2., varianta digitală a manualului (pag. 48) ♪ Un exerciţiu de respiraţie, la sistematică
alegere, din cele existente în manual. ♪ Computer
♪ Învăţarea şi interpretarea O vocaliză pentru obţinerea unei ♪ Portofoliu
cântecului din manual emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Videoproiector
pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Autoevaluare
♪ Audiţie moderate (la alegerea cadrului ♪ Varianta digitală a utilizând materialele
didactic, din cele existente în varianta manualului în vederea utilizării multimedia din varianta
♪ Concurs de audiţii digitală a manualului, sem. I, pag. 18) activităţilor multimedia, digitală a manualului

♪ Dialog despre timbrul vocii ♪ caietul de muzică,


umane. Asemănări şi deosebiri creioane, radiere

♪ Solfegierea, cântarea cu ♪ Audiție muzicală:


text a cântecului Ghiceşte cine te-a - Alunelul oltenesc de
strigat Nicolae Lungu în
♪ Audierea unor lucrări corale interpretarea Corului
interpretarte dde cor de copii, cor de Academic Radio, dirijor
femei, cor de bărbaţi, cor mixt Dan Mihai Goia
♪ Organizarea unui concurs de - Brâul amestecat de
audiţiii pe baza materialelor audio din Pretorian Vlaiculescu în
varianta digitală a manualului interpretarea Corului de
Copii Radio, dirijor
Eugenia Văcărescu
Necula

♪ Dialog pe baza imaginilor din Predare - Învăţare ♪ Manual (pag. 49 – 55) ♪ Observare
varianta digitală a manualului (pag. 49, ♪ Un exerciţiu de respiraţie, la sistematică
50, 51, 52, 54) alegere, din cele existente în manual. ♪ Computer
O vocaliză pentru obţinerea unei ♪ Portofoliu
♪ Învăţarea şi interpretarea emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Videoproiector
cântecelor din manual pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Autoevaluare
moderate (la alegerea cadrului ♪ Varianta digitală a utilizând materialele
♪ Audiţie didactic, din cele existente în varianta manualului în vederea utilizării multimedia din varianta
digitală a manualului, sem. I, pag. 18) activităţilor multimedia digitală a manualului
♪ Joc ritmic
♪ Dialog despre timbrul ♪ caietul de muzică,
instrrumentelor. Asemănări şi creioane, radiere,
deosebiri. Descoperirea diferitelor
instrumente muzicale pe baza ♪ Cântece din manual:
1.1., 1.2., 2.1., materialelor video din varianta digitală - Vioriţa mea de
2.2., 3.3. a manualului (pag. 49, 50, 51, 52, 54) Lăcrămioara-Ana
Pauliuc
♪ Solfegierea, cântarea cu - Toboşarul de
text a cântecelor Vioriţa mea, Lăcrămioara-Ana
Toboşarul, Xilofon dac-aş avea Pauliuc
- Xilofon dacă-aş avea –
♪ Audierea unor lucrări Lăcrămioara-Ana
instrumentale Pauliuc

♪ Audiţii muzicale:
- Materiale video cu
exemplificări ale
sunetelor tuturor
instrumentelor unei
orchestre simfonice
1.1., 1.2., 2.1., ♪ Un exerciţiu de respiraţie şi Recapitulare ♪ Manual (pag. 56 - 57) ♪ Observare
2.2., 3.3. două vocalize ♪ Un exerciţiu de respiraţie, la sistematică
alegere, din cele existente în manual. ♪ Computer
♪ Jocuri muzicale O vocaliză pentru obţinerea unei ♪ Portofoliu
emisii naturale corecte şi o vocaliză ♪ Videoproiector
pentru obţinerea unei agilităţi ♪ Autoevaluare
♪ Învăţarea şi interpretarea moderate (la alegerea cadrului ♪ Varianta digitală a utilizând materialele
cântecului demonstrativ din manual didactic, din cele existente în varianta manualului în vederea utilizării multimedia din manualul
digitală a manualului, sem. I, pag. 18) activităţilor multimedia digital
♪ Concurs de audiţii muzicale
♪ Jocuri educative de ♪ caietul de muzică,
recapitulare a cunoştinţelor creioane, radiere
acumulate pe parcursul anului şcolar
♪ Cântecul din manual:
♪ Solfegierea, cântarea cu - Cucule, pasăre sură de
text a cântecului Cucule, pasăre sură. Ioan D. Chirescu
Analizarea construcţiei liniei melodice.

♪ Concurs de audiţii muzicale


care va avea la bază majoritatea
materialelor audio şi video din
varianta digitală a manualului
♪ Evaluare orală Evaluare ♪ Manual (pag. 58) ♪ Evaluare scrisă
♪ Formularea orală de
♪ Evaluare scrisă întrebări şi răspunsuri ♪ Computer ♪ Evaluare orală

♪ Rezolvarea fișei de evaluare ♪ Videoproiector ♪ Portofoliu


♪ Jocuri interactive – în
completarea evaluării ♪ Jocuri interactive utilizate în ♪ Varianta digitală a
vederea completării evaluării manualului

♪ caietul de muzică,
creioane, radiere