Sunteți pe pagina 1din 5

19.09.

2019

Fişă de evaluare inițială


Matematică – clasa a IV-a B
1. Scrie cu cifre numerele:

O mie cinci sute două mii trei

Trei mii cinci sute şapte şase mii unnsprezece

XIII XXIV

2. Continuă fiecare şir cu încă 3 numere :


5 326 , 5 327, __________, _________, _________;
9 980 , 9 985, __________, __________, _________;
7 809 , 7 806, _________, ___________, __________;

3. Calculează, efectuând calculele unele sub altele:

568 + 321 = __________ 659 - 458 = __________

72 x 3 = ________ 59 x 8 = _______ 37 x 28 = _______

69 : 3 = ______

147 : 7=______

348 : 6 =______

4. Calculează respectând ordinea efectuării operațiilor:

a)664 - 37 x 8 + 56 : 7 = b) 45 + 3 x ( 24 : 3 + 64 : 4) + 375 x 2 =
5. Află numărul necunoscut:

347 - a = 79 196 + b = 872 c x 4 - 1 = 35 d : 9 = 63


a =

a =

P :

6. a)Scrie fracţia corespunzătoare părţii colorate:

b) Reprezintă fracţia în desen: 2


8

c) Care dintre cele două fracţii este mai mare?


_____-

7. Alin şi Marius au cules împreuna 150 kg de struguri. Marius a cules de 4 ori mai mulţi struguri
decât Alin.
Câte kg de struguri a cules fiecare? (rezolvă problema prin metoda figurativă- segmente)

Datele problemei şi figura:

Rezolvare:

8. Scrie unitatea principală care măsoară:

lungimea
volumul
masa
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

DISCIPLINA: MATEMATICA

CLASA a IV-a

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

Niveluri de competență
Itemul FB B S
Scrie corect 5-6 numere. Scrie corect 3-4 numere
Scrie corect cel putin 1
I1 numar
Completează corect numerele Completează corect numerele Completează corect
I2 care lipsesc din şir cu 1-2 care lipsesc din şir cu 3-6 numerele care lipsesc din şir
omisiuni. omisiuni. cu 6-8 omisiuni.

I3 Efectuează corect calculele de Efectuează corect calculele de Efectuează corect calculele


adunare şi scădere cu maxim 2 adunare şi scădere cu maxim 4 de adunare şi scădere cu
greşeli. greşeli. maxim 6 greşeli.

I4 Efetuează exercițiile, respectând Efetuează exercițiile, respectând Efetuează exercițiile,


ordinea efectuării operațiilor, cu ordinea efectuării operațiilor, cu respectând ordinea efectuării
maxim o greşeală de calcul. maxim două greşeli de calcul/ operațiilor, cu maxim 4
ajunge la rezultatul corect la greşeli de calcul/ respecta
unul dintre exercitii partial ordinea efectuarii
operatiilor , neajungand la
rezultate corecte.

I5 Află numărul necunoscut, cu Află numărul necunoscut, cu Află numărul necunoscut, cu


maxim o omisiune. maxim două omisiuni. maxim trei omisiuni.
I6 Rezolva corect cele 3 cerinte Rezolva corect 2 cerinte Rezolva corect o cerinta

I7 Rezolvă corect problema care se Rezolvă parțial, cu 1 greşeală Rezolvă parțial problema.(o
rezolvă prin 2 operații, folosind problema./ rezolva corect intrebare si o operatie
metoda figurativa. problema dar nu realizeaza si corecta, fara a realiza
segmentele. segmentele/ realizeaza corect
numai figura)
Completeaza tabelul cu 3 unitati Completeaza tabelul cu 2 unitati Completeaza tabelul cu o
de masura de masura unitate de masura.
I8

ITEMI NIVEL FINAL


Rezolvă 6-8 itemi la nivel maxim , restul itemilor la nivel mediu / orice altă combinaţie
Fb
apropiată acesteia, stabilită de învăţător
Rezolvă 3-5 itemi la nivel maxim , 1-2 itemi la nivel mediu , restul la nivel minim / orice altă
B
combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător
Rezolvă 1-2 itemi la nivel maxim , 1-2 itemi la nivel mediu, restul la nivel minim / orice altă
S
combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător
Rezultate obţinute la fiecare item:

ITEM I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8
NIVEL
fb
B
S
I

Rezultate finale:

NIVEL MAXIM MEDIU MINIM NEREALIZAT


NR. ELEVI

Observaţii:

Măsuri ameliorative

REZULTATE DETALIATE PE ITEMI

Nr.
Numele şi prenumele elevului I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Final
crt
1 Butoi Sebastian
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
REZULTATE DETALIATE PE ITEMI

Nr. crt Numele şi prenumele elevului I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Final


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12