Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de activitate didactică

Data: .28 05. 2019

Clasa: a IV- a

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii

Disciplina: Matematică

Unitate tematică: Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute

Subiectul: Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă

Tipul lecţiei: Consolidare

Obiectivul fundamental: Consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor referitoare la rezolvarea de probleme, cu operaţiile aritmetice cunoscute, ce
necesită reprezentare grafică

Competenţe specifice:

2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 1 000 000 sau cu numere fracţionare
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre şi de împărţiri la numere de o cifră sau două
cifre si impartirea cu rest
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente diverse
5.2. Organizarea datelor în tabele şi reprezentarea lor grafică
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 1 000 000

Obiective operaționale:

O1- să completeze rebusul, răspunzând la întrebările date;

O2- să identifice relaţiile dintr-o problemă, utilizând reprezentarea grafică a acestora;

O3- să precizeze tipurile de probleme ce se rezolvă prin metoda figurativă, prin raportare la datele problemei;
O4- să enumere etapele de rezolvare a problemelor cu metoda figurativă;

O5- să rezolve problemele cu reprezentare grafică, respectând etapele de lucru.

Strategia didactică

Metode și procedee didactice: exerciţiul, metoda cadranelor, elemente de joc didactic, explicaţia, conversaţia

Mijloace didactice: fişă de lucru, mijloace audio-vizuale, brăduţ, globuri, rebus

Forme de organizare: frontal, individual


Scenariul activităţii didactice

Nr Secvenţele Ob Conţinut instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


Crt activităţii
didactice Metode şi Mijloace Forma de
procedee didactice organizare
1. Moment Se stabileşte liniştea în clasă Conversaţia Frontal
organizatoric Se pregătesc materialele necesare pentru buna
desfăşurare a lecţiei.
2. Captarea Pentru captarea atenţiei elevii vor fi antrenaţi
atenţiei în rezolvarea unor probleme:

 Văruitul apartamentului meu a costat 1000 de


lei. Familia mea are 2 persoane. Dacă ar fi
avut 4 persoane, atunci văruitul ar fi costat
…..

 Un elefant bea o dată 70 litri de apă. Ştiind că


într-o zi bea de 2 ori apă, aflaţi câţi litri bea în
2 zile?(280 l)

 Peste 6 ore vor fi patru ore după miezul nopţii.


Ce oră este acum?

 Cinci copii parcurg împreună în 5 minute o


alee de 500 m. Dacă grupul ar fi 10 copii,
atunci aleea ar fi avut ….. câţi metri?
3. Verificarea Se verifică tema din punct de vedere cantitativ Conversaţia Frontal
conținuturilor şi se rezolvă probleme la care au întâmpinat
anterioare eventuale neclarităţi.

Pentru verificarea cunoştinţelor referitoare la


terminologia matematică, elevii vor completa Conversaţia Rebus Frontal
un rebus.

4. Prezentarea, Elevii vor fi înştiinţaţi că vor rezolva Expunerea Frontal


explicarea și probleme în care vor utiliza operaţiile studiate
valorizarea şi pe care vor trebui să le reprezinte grafic. Se
conţinutului scrie titlul lecţiei şi se schiţează obiectivele
propus pentru lecţiei.
consolidare

Se prezintă un filmuleţ în care sunt prezentate


reprezentări grafice ale unor problemele.
Elevii vor identifica pe baza graficului, datele Mijloace Evaluez capacitatea
care se cunosc şi vor numi tipul de probleme audio- de a identifica
(Probleme în care se cunosc: suma şi vizuale relaţiile unei
diferenţa, suma şi raportul sau diferenţa şi Exerciţiul Frontal probleme şi tipul
raportul). acestora, pe baza
reprezentării
Se explică modalitatea de desfăşărare a orei.
Astfel elevii vor primi câte o fişă de lucru, pe
care sunt scrise diverse probleme care se
rezolvă prin metoda grafică. Pe fişă se
regăsesc trei probleme cu nivel mediu şi
câteva probleme cu un grad mai ridicat de Explicaţia Frontal
dificultate.

Problemele de nivel mediu vor fi rezolvate la


tablă şi explicate cu ajutorul elevilor. Se vor
reaminti etapele de rezolvare a unor probleme Fişa de
ce necesită reprezentare grafică: lucru
1. Datele problemei
2. Reprezentare grafică Exerciţiul Evaluez capacitatea
3. Rezolvarea problemei de rezolvare a
4. Verificare Individual problemelor,
Elevii cu cerinţe educaţionale speciale vor
respectând
primi altă fişă de lucru, în care se regăsesc
exerciţii şi probleme cu adunarea numerelor algoritmul
naturale.

În ultima parte a orei, se va organiza o scurtă


discuţie pentru a se fixa conţinutul ce a fost
consolidat.

5. Evaluare
Se fac aprecieri generale şi individuale despre Evaluez gradul de
modul de rezolvare a problemelor ce au fost Conversaţia Frontal participare a
propuse, dar și despre gradul de cooperare a elevilor.
elevilor. Se evidenţiază elevii cei mai harnici.

S-ar putea să vă placă și