Sunteți pe pagina 1din 1

Scoala generala nr.

6 Iacob Muresianu Brasov


Prof.Feru Carmen
Simulare teza unica la matematica
Clasa a VIII-a , semestrul I , noiembrie 2008 Varianta 2
Toate subiectele sunt obligatorii.
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Se acorda 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I ( 48 puncte) Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.
4p 1. a) Valoarea absoluta a numarului 3 5 5 3 este egala cu...
4p b) Rezultatul calculului 20 2 45 5 + este egal cu ..
4p c) Fie numerele a= 450 si b=30 2 .Valoarea raportului
b
a
este egala cu ...
4p 2. a) Rezultatul calculului
12
2
5
4
3
:
4
3

,
_

1
1
]
1

,
_

este egal cu ...


4p b) Descompusa in factori expresia 3x
2
-6x+3 este egala cu ....
4p c) Valoarea de adevar a propozitiei
1 2
1 2
1

este ......
3. Fie multimile A=[-2;3] si B=(-1;2)
4p a) A B = ....
4p b) A Z = ...
4p c) B { -1,0,1,2,3,4}= ...

4. Fie paralelipipedul dreptunghic ABCDA'B'C'D' cu AB=3cm , BC= 4cm si AA'=10cm.
4p a) Suma lungimilor tuturor muchiilor paralelipipedului dreptunghic este egala cu ...cm.
4p b) Diagonala paralelipipedului dreoptunghic este egala cu ...cm.
4p c) Perimetrul triunghiului DBD' este egal cu ...cm.

SUBIECTUL II (42 puncte)-Pe foaia de teza se trec rezolvarile complete.
5p 1. a) Calculati
10
2
2
2
1
0025 , 0
5
1
) 125 (
10
1
2

,
_

+ +
,
_

5p b) Fie multimea A= { 2; 5 ; 9 ;
4
3
; 1,(2) ; 101 } .Calculati A Q , A Z ,
A- Q , A- N
5p 2. a) Efectuati : ( 5x-1)
2
- ( 5x-1)(5x+1) +10x
5p b) Calculati suma si produsul numerelor a=
2
) 7 3 ( si b=
2
) 7 3 ( +
3. Fie piramida patrulatera regulata VABCD cu fetele laterale triunghiuri echilaterale si AB=8cm.
7p a) Desenati piramida patrulatera regulata VABCD.
5p b) Calculati perimetrul triunghiului VBD.
5p c) Calculati inaltimea piramidei VABCD.
5p d) Aratati ca VBVD.
.