Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj Elev..................................................

I.S.J.Timiş Şcoala..............................................
Profesor...........................................

CONCURSUL JUDEŢEAN
„MATEMATICA ... DE NOTA 10”
Ediţia a VI-a, 27 mai 2016
CLASA a VI-a A[C.E.S]

1. Numărul 12 mii 13 sute 15 ,scris cu cifre arabe este


___
A) 121315 B) 13315 C)12000130015 D) XIIICCCXV E) ALTFEL

2. În mulţimea numerelor întregi, rezultatul calcului 1 + 2 · 3 ˗ 9 =

A) 0 B) 2 C) -2 D) -3 E) nu este posibil

3. În mulţimea numerelor raţionale, rezultatul calcului 3 : (1 / 3) =

A) 1 B) 0 C) 1/9 D) 6 E) 9

4. Comparaţi numerele 23 şi 32 , în această ordine, folosind simbolul

A) = B) ≡ C) > D) < E) ǁ

5. Rădăcina pătrată a numărului 729 este

A) 7 B) 17 C) 27 D) 37 E) 365

6. Complementul unui unghi de 27° este

A) 27° B) 72° C) 77° D) 63° E) 90°


7. Un triunghi isoscel cu baza 4m şi cealaltă latură de 3m are perimetrul egal cu

A) 7m B) 11m C) 433m D) 12m E) 10m


8. Un triunghi cu baza de 4cm şi înălţimea de 3cm are aria egală cu

A) 6m2 B) 12m C) 6m D) 12m2 E) 7m2


9. Un pătrat cu perimetrul de 10 m, are aria ergală cu

A) 100m2 B) 6,25m C) 2,5 m 2 D) 62,5m2 E) 6,25m2


10. Un pătrat cu aria de 729m2 are perimetrul egal cu

A) 364,5 m B) 27m C) 2,7 m D) 108m E) 108m 2


Barem de corectare – răspunsuri corecte, clasa a VI-a A[C.E.S]

1 B
2 C
3 E
4 D
5 C
6 D
7 E
8 A
9 E
10 D

S-ar putea să vă placă și