Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala cu cls. I-VIII Nr.

2 Lugoj
C.C.A.J.Timiş

Concursul Regional
„Matematica ... de nota 10”
- ediţia I, 30 aprilie 2011 -
CLASA a IV a

1. Ce cifră putem scrie în locul literei pentru ca relaţia să fie adevărată: 8 a 56 > 8756
A.6 B.9 C.0 D.7 E.5

2. Care este cel mai mare număr de opt cifre, folosind doar cifrele 7,8,0,2, fiecare luate de câte
două ori:
A.87028702 B.87782020 C.77882002 D.88277200 E.88772200

3. O carte costă cât 2 reviste. Dacă o carte şi o revistă costă la un loc 30 lei, află câţi lei plăteşte
Tudor pentru 2 cărţi şi 3 reviste.
A.70 lei B.80 lei C.90 lei D.100 lei E.10 lei

4. 750 este mai mic decât 430 x 2 cu:


A.100 B.110 C.320 D.860 E.99

5. Numărul de 14 ori mai mare decât cel mai mic număr de patru cifre diferite este:
A.14.000 B.15.322 C.14.322 D.14.321 E.13321

6. a=3+3x3-3:3-3:3x3
Deci, a este:
A.7 B.11 C.3 D.8 E.9

7. Puneţi paranteze astfel încât să existe egalitatea:


8x9:3+5=9
A.(8x9:3)+5=9 B.8x(9:3)+5=9 C.(8x9):3+5=9 D.(8x9):(3+5)=9 E.8x(9:3+5)=9

3
8. din diferenţa numerelor 1050 şi 345 este:
5

A.423 B.75 C.323 D.429 E.433

9. Numărul a din egalitatea de mai jos este:


[( 2 x a - 100 ) : 3 + 100] : 2 = 100
A.100 B.200 C.50 D.210 E.300

10. Care este valoarea lui „ a „dacă:


a=b+c
b=2xc
c = 22 - [ 4 + 2 x (2 + 36 : 9)]
A.17 B.18 C.28 D.9 E.10
11. Ionel cumpără 8 cutii de vopsea. El foloseşte numai 3. Câte cutii au mai rămas. (fracţie)
4 3 5 3 8
A. B. C. D. E.
8 3 8 8 5
12. Un om ducea la piaţă, într - un coş, doi cocoşi, o găină şi un iepure şchiop. Câte picioare
mergeau spre piaţă?
A.10 B.12 C.9 D.2 E.11

13. Într-o cutie sunt 8 bile albe şi 8 bile negre. Câte bile vei lua, fără a privi, pentru a fi sigur că ai
luat cel puţin o bilă de fiecare culoare?
A.8 B.10 C.4 D.1 E.9

14. Suma a două numere este 240. Aflaţi numerele ştiind că restul este 20, iar câtul lor este 4.
A.35;185 B.134;26 C.96;94 D.22;220 E.44;196

15. Perimetrul unui pătrat estre 320 cm. Jumătatea sfertului laturii pătratului este:
A.20 B.15 C.12 D.10 E.5

16. Un lup şi un iepure pleacă unul spre celălalt. După ce trec unul de celălalt se opresc, între ei
fiind o distanţă de 14 m. Care este lungimea drumului dintre cele două puncte de pornire, dacă lupul
a parcurs 100 m., iar iepurele 90 m.?
A.190 m B.104m C.204m D.162m E.176m

17. Pentru împrejmuirea unui teren dreptunghiular cu lungimea de 135m şi lăţimea de 18m se
folosesc 3 rânduri de sârmă. Câţi metri de sârmă sunt necesari dacă este prevăzută o poartă de 3m.
A.350m B.450m C.909m D.456m E.150m

18. Într-o ladă era o cantitate de 7 ori mai mare decât în alta. Se transferă 210 kg. mere din prima
ladă în a doua şi atunci în cele două lăzi sunt cantităţi egale. Câte kg. de mere erau la început în
fiecare ladă?
A.70;490 B.70;870 C.60;480 D.30;210 E.40;360

19. Sorana îşi propune să citească o carte. Dacă ar citi câte 12 pagini pe zi, ar termina cartea în 35
zile. Câte pagini trebuie să citească pe zi pentru a o termina în numai 28 zile?
A.10 B.18 C.15 D.20 E.14

20. Două caiete costă cât 8 vocabulare. Cât vor costa 6 caiete, dacă 16 vocabulare costă 80 lei?
A.120 B.130 C.100 D.220m E.142m

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Total


punctaj maxim 30. Timpul efectiv de lucru este de 90 minute.
Concursul Regional
„Matematica ... de nota 10”
- ediţia I, 30 aprilie 2011 -

Barem de corectare şi notare- clasa IV

1. B - 1 pct.
2. E - 1 pct.
3. A - 1 pct.
4. B - 1 pct.
5. C - 1 pct.
6. D - 1 pct.
7. D - 1 pct.
8. A - 1 pct.
9. B - 1 pct.
10. B - 1 pct.
11. C - 1 pct.
12. D - 1 pct.
13. E - 1 pct.
14. E - 1 pct.
15. D - 1 pct.
16. E - 1 pct.
17. C - 1 pct.
18. A - 1 pct.
19. C - 1 pct.
20. A - 1 pct.
Oficiu 10 pct.
Total: 30 puncte

S-ar putea să vă placă și