Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala cu cls. I-VIII Nr.

2 Lugoj
C.C.A.J. Timiş

CONCURSUL REGIONAL
„MATEMATICA... DE NOTA ZECE”
Ediţia a II – a, mai 2012
CLASA aVI-a

1. Rezultatul calculului 1 + 10 + 100 + 1000 + 10000 + 100000 este ...


A) 1000000 B) 101010 C) 111111 D) 111000 E) 1111111

2. Dacă 3(x + 2) – 9 = 10, atunci x este . . . . .


A) 5 B)12 C) 9 D) 6 E) 0

3. Fie numerele a = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 și b = 2 + 4 + 6 + 8. Atunci:


A) a = b B) a  b C) a + b = 30 D) b – a = 4 E) a + b + 1 = 50

4. Câte unghiuri drepte se formează în desenul următor?

A) 4 B) 2 C) 1 D) 0 E) 3

5. Diferența a două numere naturale este 40, iar suma lor este 60. Atunci câtul dintre numărul mare
și cel mic este . . . .
A)4 B) 2 C)10 D) 15 E) 5

6. În figura de mai jos AB]  AC] iar m( B) = 40. Atunci m( A) este . . . . .

A) 120 B) 80 C) 150 D) 90 E) 100

7. Suma dintre un număr natural de două cifre ab și răsturnatul său ba este 99. Atunci suma
cifrelor a și b este . . . . .
A) 4 B) 6 C) 9 D) 11 E) 10

8. Se consideră șirul de numere naturale: 4, 7, 10, 13, ... Atunci diferența dintre succesorul și
predecesorul termenului aflat pe poziția 100 în șir este . . . . .
A) 4 B) 10 C)6 D) 100 E) 9

9. Aflați măsura suplementului unui unghi dacă măsura complementului acestui unghi este dublul
măsurii sale.
A) 150 B) 60 C) 90 D) 120 E) 75

10. Se consideră fracția zecimală 5,24(63). A 193-a cifră zecimală este . . . . .


A)2 B) 4 C) 3 D) 6 E) 5

11. În figura de mai jos m( ABC) = 90, iar M este mijlocul lui AC]. Atunci m( AMB) este:

A) 30 B) 15 C) 60 D) 45 E) 75

12. Aflați numărul care lipsește din figura următoare:


4 5 12 18
24 30 72
A)90 B) 108 C) 48 D) 54 E) 152

13. Prețul unui televizor este de 1000 RON. După o scumpire cu 10% și apoi o ieftinire cu 10%,
prețul televizorului devine . . .
A) 990 RON B) 1000 RON C) 1100 RON D) 1200 RON E) 900 RON

14. În figura de mai jos se consideră un pătrat cu latura de 8 cm. Prin injumătățiri se obțin alte
pătrate. Aria figurii hașurate este . . . . .

A) 8 cm2 B) 4 cm2 C) 2 cm2 D) 16 cm2 E) 32 cm2

15. Dacă 2x = 6y , atunci numărul xy este cubul numărului . . . .


A) 2 B) 4 C) 6 D) 3 E) 8

16. Următorul termen al șirului: 12, 45, 78, 1011, 1314, . . . este . . .
A) 1317 B) 1614 C) 1415 D) 1516 E) 1617

17. În figura de mai jos dreptele a și b sunt paralele. Valoarea lui x este . . .
A) 100 B) 80 C) 70 D) 90 E) 40

18. Ce număr trebuie pus în locul lui x astfel încât regula din primele două linii să se păstreze și
pentru a treia linie?
2 4 16
1 1 1
5 x 625

A) 10 B) 15 C) 20 D) 50 E) 25

19. Predecesorul unui număr natural de două cifre este pătrat perfect, iar succesorul său este cub
perfect. Atunci numărul căutat este . . . . .
A) 10 B) 17 C) 26 D) 50 E) 65

 1  1  1  1 1
20. Dacă 1    1    1    ...  1    , atunci valoarea lui n este:
 2  3  4  n 2012
A) 1 B) 0 C) 2010 D) 2011 E) 2012

Toate subiectele sunt obligatorii.


Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total punctaj maxim 30 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 90 minute.
Concursul Regional
„Matematica ... de nota 10”
- ediţia I, 30 aprilie 2011 -

Barem de corectare şi notare- clasa a VI-a

1. C - 1 pct.
2. A - 1 pct.
3. B - 1 pct.
4. E - 1 pct.
5. E - 1 pct.
6. E - 1 pct.
7. C - 1 pct.
8. C - 1 pct.
9. A - 1 pct.
10. D - 1 pct.
11. A - 1 pct.
12. B - 1 pct.
13. A - 1 pct.
14. A - 1 pct.
15. B - 1 pct.
16. E - 1 pct.
17. C - 1 pct.
18. E - 1 pct.
19. C - 1 pct.
20. E - 1 pct.
Oficiu 10 pct.
Total: 30 puncte

S-ar putea să vă placă și