Sunteți pe pagina 1din 2

Test Clasa a VII a Unitatea de invatare :Patrulatere

1. a) b) c) 2. a) b) c) 3. a) b) c)

Paralelogramul este patrulaterul convex care are : Laturile opuse paralele Laturile opuse sunt perpendiculare Laturile opuse nu sunt congruente Trapezul isoscel este trapezul : Cu laturile paralele necongruente Cu un unghi drept (90) Cu laturile paralele congruente Un dreptunghi este patrat daca diagonalele dreptunghiului sunt : Paralele Congruente Perpendiculare

4. Un dreptunghi cu lungimile laturilor de 10 cm respectiv 6 cm are perimetrul egal cu a unui romb Latura rombului are lungimea de : a) 8 cm b) 10 cm c) 6 cm 5. a) b) c) Aria unui patrat cu lungimea laturii de 1,2 cm este : 144 cm 14,4 cm 1,44 cm 6. Intr-un patrat masura unghiului format de diagonale este a) 90 0 . b) 45 0 c) 180 0 7. Aria unui patrat se calculeaza astfel : a) l b) L x l c) B X h 8. Perimetrul unui dreptunghi cu latimea de 5cm si lungimea de 3 ori mai mare ca latimea este : a)16cm b) 40cm c) 20cm

9. Un romb cu lungimile diagonalelor de 4cm respectiv 3cm are aria egala cu : a) 12cm 2 b) 7cm 2 c) 6cm 2 10. Daca intr-un paralelogram ABCD, m( A)=2m( B) atunci m( A) este: 0 a) 60 b) 120 0 c) 90 0

Barem de corectare : 1a ; 2- c ; 3- b ; 4-a ; 5- c ; 6-c ; 7-a ; 8-b ; 9-c ; 10- b . (1p fiecare)