Sunteți pe pagina 1din 5
 
Caracterizare personaje
Romanul "Enigma Otiliei" este conceput pe două planuri: destinul unui tânăr, Felix, careînainte de a-şi face o carieră parcurge o criză erotică şi apoi ca istorie a unei moşteniri, în centruldiscursului narativ fiind
Costache Giurgiuveanu
.Portretul acestuia este realizat prin tehnica balzaciană. El este tipul avarului burghezBătrânul este descris prin prisma lui Felix: "capul era atins de o calviţie totală şi faţa păreaaproape spână şi din cauza aceasta pătată. Buzele îi erau întoarse în afară şi galbene de atâtafumat acoperind doar doi dinţi vizibili ca nişte achii de os."Aspectul exterior al casei, apoi interiorul sunt o parte din sufletul zgârcit al bătrânului. Elnu acceptă ideea unei servitoare, căci aceasta ar însemna un sacrificiu bănesc.Faptele, întâmplările, vorbele şi gesturile îl definesc tot mai viu pe bătrân.Moş Costache o ţine pe Marina, femeie celibatară, slabă de minte, dar oarecum rudă , înschimbul serviciilor făcute. Singura slăbiciune a acestui bătrân ciudat este Otilia, fiica vitregă.Fata exercită asupra acestuia o mare influenţă, fiind ca un tampon între el şi ceilalţi membri aifamiliei, atenuând pe cât posibil răutăţile provocate de avariţia bătrânului. El apreciază obiecteleşi chiar oamenii după profitul pe care-l poate obţine prin ei. Deşi îi este apropiat, moş Costacheîl înşală şi pe Pascalopol cu o sumă mică, profitând de neatenţia acestuia. Acest lucru îi produceo mare mulţumire.Felix este nepotul lui şi are o sursă importantă de bani, dar şi lui Felix îi micşorează venitul prindiferite ciupeli zilnice.S-ar părea că bătrânul o iubeşte sincer pe Otilia, ceea ce umanizează personajul, dar ezitările cu care se acoperă îl împiedică să ducă actele la bun sfârşit. Actele de generozitate faţăde Felix şi de Otilia sunt destul de rare şi neconvintoare. Stie singura cale de a-ioferi fetei un echilibru este adopţiunea sau întocmirea unui testament în favoarea ei. Nu o face şiabia după primul atac al bolii, speriat de insistenţele cu care rudele îi caută banii, moş Costacheintenţionează să treacă o sumă de bani pe numele fetei.Pentru moş Costeche banul reprezintă un scop în sine. La bătrân orice se poatetransforma în bani. Imobilele se pot închiria studenţilor şi, când aceştia nu au bani pentru a plătichiria , se pot confisca bunurile acestora, localurile pot fi închiriate pentru nunţi, cursurileunivesitare se vând şi se cumpără printr-o reţea specială a lui moş Costache.In opinia lui moş Costache, băncile nu oferă garanţie pentru banii lui, de aceea îi păstrează în casă.Costache o iubeşte sincer pe Otilia, dar nu întreprinde nimic pentru viitorul ei. Inmomentul în care primeşte o scrisoare anonimă, defăimătoare la adresa fetei este disperat, voinds-o ferească de răutăţile lumii. Dar nu întreprinde nimic, în faţa banilor dragostea pentru Otilia păleşte. Personajul se îndraptă acum spre tragic.Pe la sfârşitul lui septembrie, bătrânul are un atac urmat de paralizie. In tot timpul bolii,cheile şi cutia cu bani sunt singura lui grijă şi nu se simte bine decât ştiindu-le lângă el. Moarteaîi va veni tot de la bani. Stănică află ascunzătoarea lor şi îi fură chiar sub privirile disperate ale bătrânului. Patima fusese pentru el devorantă.Gesturile personajului pun în evidenţă caracterul acestuia. Politeţea lui e servilă, mâinileîi sunt într-o continuă mişcare, orice se leagă de bani îi declanşează o bâlbâială ciudată. La masăare gesturi care îi trădează avariţia: manâncă cu lăcomie, vârând capul în farfurie.Costache este o fire slabă, ezitantă, un fricos, care s-a comportat incorect cu mam Otilieicare i-a lăsat o avere. Moartea lui nu survine natural, ci de pa urma unui şoc,de aceea sfârşitul arevalore de simbol. Totuşi autorul a creat în jurul personajului său o aură de simpatie, generată deînţelegerea şi îngăduinţa de care dau dovadă, în raport cu bătrânul avar, Otilia, Pascalopol şiFelix, ei înşişi frustraţi de patima acestuia.
 
Otilia Mărculescu
Este un personaj modern, realizat prin tehnica pluriperspectivistă, în fiecare pagină eafiind alta. Fata sparge tiparele clasice care reunesc un avar, un arivist, o babă absolută, o fată bătrână, fiind înconjurată de admiratori, iubită de papa Giurgiuveanu şi de tânărul Felix, apoi dePascalopol.Ea este admirată de băieţii de la Universitate, invidiată de rude, curtată vulgar de Stănică,agasată de Titi. Otilia stârneşte oricui dorinţa de a o stăpâni. Nimeni nu va reuşi cu adevărat.Fiecare va cunoaşte mai mult sau mai puţin din ea, dar Otilia va rămâne, cu toată evoluţia ei, o"enigmă".Cititorului îi este prezentată direct prin intermediul lui Felix Sima, care abia sosit în casalui moş Costache şi neprimit cum s-ar fi aşteptat, dă să plece. Înainte să-i vadă chipul, îi audevocea "cristalină". Apoi îi apare în faţa ochilor "fata subţirică, îmbrăcată într-o rochie foartelargă la poale...". Se prezintă acestuia simplu şi direct. De la început se poartă ocrotitoare cuFelix, îl introduce în atmosfera familiei şi tot ea face prezentările.Portretul fetei este schiţat de la început: "Fata părea să aibă 18 -19 ani. Faţa măslinie cunasul mic şi ochii foarte albaştri arată şi mai copilăroasă între multe bucle şi gulerul de dantelă."Otilia se defineşte prin gesturi, prin fapte prin comportamentul care stârneşte reacţiidiferite în jur. Marina, servitoarea privind la fuga fetei spune "A început nebunia". Felix ourmează şi o admiră tocmai pentru această imprevizibilitate. Pascalopol o ocroteşte văzând în eao posibilă soţie, Costache se lasă mângâiat, Aglae şi Aurica se întunecă de invidie, Stănică nu pierde ocazia să spună "deşteaptă fată", iar Titi să caute un moment să strecoare o obscenitate,convins că nu este nimic rău în aceasta.Camera fetei o prezintă pe aceasta ca într-o oglindă: răsfăţată, dezordonată, înclinată sprelux, copilăroasă, instabilă, dar cu atât mai fermecătoare.Otilia este un personaj modern pentru că derutează, trecând brusc de la o stare la alta.Este conştientă de aceasta, afirmând că are un temperament nefericit, se plictiseşte repede, suferăcând este contrariată, este capricioasă.Caracterul ei este pus în evidenţă prin tehnica pluriperspectivistă. Fata apare diferit înochii celor din jur. Aglae o consideră zănatică, Stănică, aflând de logodna acesteia cu Pascalopol,încearcă să-l determine pe moşier să renunţe la ea spunându-i că e o fată care greşeşte uşor.Aurica e de părere că Otilia este şireată şi destrăbălată, caută numai bărbaţi în vârstă, de aceea nuînţelege cum Felix poate ieşi pe stradă cu ea.Pentru Felix, Otilia este "o fată cuminte" de care se îndrăgosteşte nebuneşte, dar faţă decare are ezitări în a lua hotărâri decisive.Pascalopol o consideră foarte frumoasă, are răbdare cu ea, "e o rândunică", o doreşte desoţie. Mai târziu, Otilia va renunţa la Pascalopol, iar enigma ei se justifică prin faptul că nu arestablitate, e o boemă.Otilia se mişcă într-o lume fixată pentru totdeauna în tipare. Moş Costache nu o înfiiazăşi Otilia va fi sacrificată de familia care doreşte atât de mult moştenirea. "Părinţi ai Otiliei suntaproape toate personajele romanului, căci fiecare, prin mişcarea sa, determină soarta fetei. Aglaee geniul rău, Pascalopol geniul bun, "papa Giurgiuveanu" avarul indecis s-o înfieze, Felix, untânăr labil, indecis să o salveze.În această lume, se strecoară Otilia, subţirică şi delicată, imprevizibilă şi generoasă, cuun zâmbet de amărăciune pe buze.
Felix Sima
El reprezintă "vocea autorului", fiind tot timpul martor al evenimentelor şi actor atuncicând este nevoie de mişcare, pentru a crea câmp de acţiune celorlalte personaje. El călătoreştemult, cunoaşte şi prin el cunoaştem multă lume. El este martor şi actor în acelaşi timp. De altfel,intriga romanului se declanşează o dată cu sosirea lui în casa lui Costache Giurgiuveanu.
 
Potretul fizic al tânărului este realizat prin descriere. Uniforma neagră îi era strâns petalie ca un vestmânt militar, iar gulerul tare şi şapca umflată îi dădeau un aer bărbătesc. Faţa îiera juvenilă, aproape feminină din pricina şuviţelor mari de păr care-i cădeau de sub şapcă.Terminase liceul la Iaşi şi venise la Bucureşti, la tutorele său Costache Giurgiuveanu, săurmeze cursurile Facultăţii de medicină. Tânărul e studios, s-a dedicat cărţilor şi lumea luiadevărată este lumea ştiinţei.Primul contact cu familia Giurgiuveanu îl face chiar în seara sosirii. Otilia este cea care-l prezintă celorlalţi membri ai familiei şi, într-un fel, atenuează contactul dur cu aceştia. Bãtrânul îl primeºte rece, chiar ostil. Aglae îl priveºte cu duºmãnie, vãzând în el un posibil pretendent lamoºtenirea lui Costache. Îl numeºte orfan care trebuie sã-ºi facã un rost ca sã nu cadã pe capulaltuia.Bãiatul este complexat de situaþia lui de orfan ºi orice aluzie îi trezeºte o puternicãrevoltã. Ceilalþi vãd în lipsa pãrinþilor o infirmitate, Otilia însã îl protejeazã din primelemomente. Ea devine întruparea feminitãþii.La început, faþã de Otilia nu are decât sentimente de prietenie, apoi totul se transformãîn dragoste. Prima noapte în casa lui moº Costache o va petrece în camera Otiliei. Camera feteidevine pentru Felix un tãrâm al visului ºi al misterului feminin. Apropierea de Otilia se producedatoritã faptului cã ea era orfanã, maturizarea lui Felix se va produce rapid ºi Otilia îl va ajuta sãse încadreze în familie.Ea este protectoarea lui, îl ajutã sã se îmbrace, îi cumpãrã chiar o cravatã. Devine din ceîn ce mai apropiatã de el. Totodatã, în sufletul lui Felix se naºte un sentiment de gelozie faþã dePascalopol, moºierul tomnatic, cu o culturã aleasã, la început manifestatã sub forma uneiaversiuni faþã de domnul "gras", care stãruie mereu în preajma Otiliei.Transformarea lui Felix în casa din strada Antim se va produce rapid. Libertatea îirisipeşte timiditatea, dându-i sentimentul valorii lui personale. Devine ambiţios, vrând sădepăşească condiţia de orfan tolerat în acea casă, aşteaptă cu nerăbdare să înceapă facultatea, să-şifacă o carieră.Pascalopol îl priveşte pe Felix, la început, cu o politeţe rezervată, apoi convingându-sede inofensivitatea lui începe să-l privească mai prietenos şi chiar "patern".Felix va ajunge să facă o obsesie pentru Otilia. Zi şi noapte este dominat de chipul ei. Incaiete, scria caligrafic "Iubesc pe Otilia". El o iubeşte sincer pe fată, dar ezită, e labil. De aceea,Otilia îl va prefera pe Pascalopol care-i asigură stabilitate şi protecţie, acceptând, nu fără uneleremuşcări, să devină doamna Pascalopol.
Clanul Tulea
Clanul familiei Tulea, prin Aglae şi Stănică Raţiu, sunt spiritul rău al familiei, prinferocitatea şi lăcomia lor. Aglae şi Aurica sunt cele care "muşcă" cel mai tare din bucuria tinereţiicelor doi orfani - Felix şi Otilia, pizmuindu-i şi amărându-le viaţa.Portretul
Aglaei
este fixat de la început prin detalii precise ce indică trăsăturile morale:cam de aceeaşi vârstă cu Pascalopol, cu faţa gălbicoasă, buzele subţiri, acre, nasul încovoiat şiascuţit, obrajii brăzdaţi de câteva cute mari, ochii bulbucaţi, vulgară şi rea, "viperă:LK'', cum ocalifică Otilia.Ea dirijează ofensiva împotriva Otiliei, pe care o vrea cât mai departe de Costache, acărui moarte n-o afectează deloc, urmărind numai banii lui.Acreala, lăcomia de bani, de avere, spiritul cârcotaş, răutatea sunt trăsăturile carealcătuiesc tipul "babei absolute".
Aurica
este fiica cea mică a Aglaei, fata bătrână cu dorinţe erotice neîmplinite,dezechilibrată psihic, pierzând orice decenţă şi bun simţ, vulgară. A fi acostată pe drum de unindivid mai bine îmbrăcat nu i se prea necuviincios. Unica ei preocupare este căsătoria, oricât de banală ar fi, considerând-o "un noroc". Se informează despre toate nunţile cunoscuţilor, merge latoate, colectează beteală de la nunţi, merge la ghicioarele în cărţi.

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505