Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2017


Proba E. d)
Logic, argumentare i comunicare

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE


Varianta 4

Profilul umanist din filiera teoretic, profilul servicii din filiera tehnologic i toate profilurile i specializrile din
filiera vocaional, cu excepia profilului militar

Se puncteaz oricare alte formulri/ modaliti de rezolvare corect a cerinelor.


Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se
acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A. cte 2 puncte pentru fiecare rspuns corect, astfel:
1-a, 2-d, 3-c, 4-b, 5-c, 6-d, 7-c, 8-d, 9-b, 10-c 10x2p= 20 puncte
B.
1. reprezentarea corect, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagram comun, a raporturilor
logice dintre cei patru termeni 4 puncte
2. cte 1 punct pentru fiecare rspuns corect, astfel:
a-A, b-F, c-F, d-A, e-F, f-A 6x1p= 6 puncte

SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)


A. cte 1 punct pentru precizarea formulelor logice corespunztoare propoziiilor date:
1-SaP, 2-SoP 2x1p= 2 puncte
B. - cte 1 punct pentru construirea, n limbaj formal, subalternei propoziiei 1 (SiP), contradictoriei
propoziiei 2 (SaP), contrararei propoziiei 3 (SaP) i a subcontrarei propoziiei 4 (SoP)
4x1p= 4 puncte
- cte 1 punct pentru construirea, n limbaj natural, a subalternei propoziiei 1, contradictoriei
propoziiei 2, contrarei propoziiei 3 i a subcontrarei propoziiei 4 4x1p= 4 puncte
C. - cte 1 punct pentru aplicarea explicit a operaiilor de conversiune i obversiune, pentru a
deriva conversa i obversa corecte ale fiecreia dintre propoziiile 1 i 3, n limbaj formal
2x2x1p= 4 puncte
- cte 1 punct pentru derivarea, n limbaj natural, a conversei fiecreia dintre propoziiile 1 i 3
2x1p= 2 puncte
- cte 1 punct pentru derivarea, n limbaj natural, a obversei fiecreia dintre propoziiile 1 i 3
2x1p= 2 puncte
D. - construirea, n limbaj formal, a obversei conversei propoziiei 1 (Po~S) 2 puncte
- construirea, n limbaj natural, a obversei conversei propoziiei 1 2 puncte
E. a. cte 2 puncte pentru scrierea, n limbaj formal, a fiecreia dintre opiniile celor doi elevi
(X: SePSa~P, respectiv Y: SiPSo~P) 2x2p= 4 puncte
b. cte 2 puncte pentru precizarea corectitudinii logice a fiecruia dintre cele dou raionamente
(de exemplu, X: SePSa~P, obversiune valid; Y: SiPSo~P obversiune valid)
2x2p= 4 puncte

Prob scris la logic, argumentare i comunicare Varianta 4


Barem de evaluare i de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


A.
1. - cte 2 puncte pentru scrierea schemei de inferen corespunztoare fiecruia dintre cele dou
moduri silogistice date, astfel:
PaM MaP
SeM SiM
SeP SiP 2x2p= 4 puncte
- construirea, n limbaj natural, a unui silogism care s corespund oricreia dintre cele dou
scheme de inferen 4 puncte
2. - cte 2 puncte pentru reprezentarea grafic, prin intermediul diagramelor Venn, a fiecruia
dintre cele dou moduri silogistice date 2x2p= 4 puncte
- cte 1 punct pentru precizarea deciziei privind validitatea fiecrui mod silogistic reprezentat
grafic: aee-2 - mod silogistic valid, aii-1 - mod silogistic valid 2x1p= 2 puncte
Not: Punctajul se acord numai n situaia n care decizia privind validitatea fiecrui mod silogistic
rezult din reprezentarea grafic a acestuia.
B.
- construirea, n limbaj formal, a silogismului valid care s justifice propoziia dat 3 puncte
- construirea, n limbaj natural, a silogismului valid care s justifice propoziia dat 3 puncte
C.
a. precizarea termenului minor al silogismului dat (S- iphone 6) 2 puncte
b. menionarea, n limbaj natural, premisei majore a silogismului dat (Toate lucrurile originale sunt
scumpe) 2 puncte
D.
a. menionarea oricrei reguli de corectitudine pe care o ncalc definiia dat 2 puncte
b. - precizarea oricrei alte reguli de corectitudine a definirii, diferit de regula de la punctul a.
2 puncte
- construirea definiiei cerute, avnd ca definit termenul deal 2 puncte

Prob scris la logic, argumentare i comunicare Varianta 4


Barem de evaluare i de notare
Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și