Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2017


Proba E. d)
Chimie organic

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE


Varianta 4
Se puncteaz orice modalitate de rezolvare corect a cerinelor.
Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit n barem. Nu se
acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului
total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Subiectul A 10 puncte
1. A; 2. F; 3. F; 4. A; 5. F. (5x2p)
Subiectul B 10 puncte
1. b; 2. d; 3. c; 4. c; 5. c. (5x2p)
Subiectul C 10 puncte
1. c; 2. d; 3. f; 4. e; 5. b. (5x2p)
SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte)
Subiectul D 15 puncte
1. a. notarea denumirii grupei funcionale din molecula compusului (A): grupa funcional hidroxil (1p)
b. determinarea raportului atomic Cprimar : Csecundar : Cteriar : Ccuaternar = 1 : 2 : 5 : 1 (4x1p) 5p
2. a. notarea numrului de electroni neparticipani la legturile chimice din molecula compusului (A): 4 (1p)
b. notarea numrului de legturi (sigma) carbon-hidrogen din molecula compusului (A): 11 (1p) 2p
3. scrierea formulei de structur a oricrui izomer al compusului (A) care conine o grup funcional hidroxil de tip
alcool 2p
4. a. notarea formulei moleculare a compusului (A): C9H12O (1p)
b. determinarea raportului masic C : H : O = 27 : 3 : 4 (3x1p) 4p
5. raionament corect (1p), calcule (1p), m(C9H12O) = 2,72 g 2p
Subiectul E 15 puncte
1. scrierea ecuaiilor reaciilor de cracare a n-butanului (2x2p) 4p
2. raionament corect (3p), calcule (1p), V(n-butan) = 1760 m3 4p
3. scrierea ecuaia reaciei de obinere a 2,4,6-trinitrotoluenului din toluen i amestec nitrant: pentru scrierea corect a
formulelor chimice ale reactanilor i ale produilor de reacie (1p), pentru notarea coeficienilor ecuaiei reaciei (1p)
2p
4. raionament corect (2p), calcule (1p), p(toluen transformat) = 75% 3p
5. scrierea ecuaiei reaciei de obinere a policlorurii de vinil din monomerul corespunztor-pentru scrierea corect a
formulelor chimice ale reactanilor i ale produilor de reacie (1p), pentru notarea coeficienilor ecuaiei reaciei (1p)
2p
SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte)
Subiectul F 15 puncte
1. a. scrierea ecuaiei reaciei de obinere a etanolului din eten, n prezena acidului sulfuric (2p)
b. raionament corect (2p), calcule (1p), V(C2H4) = 179,2 L 5p
2. raionament corect (1p), calcule (1p), formula molecular a acidului (A): C2H4O2 2p
3. scrierea ecuaiei reaciei de obinere a esterului (B) din acidul (A) i etanol-pentru scrierea corect a formulelor
chimice ale reactanilor i ale produilor de reacie (1p), pentru notarea faptului c reacia este reversibil (1p) 2 p
4. a. scrierea ecuaiei reaciei de obinere a trinitratului de glicerin din glicerin i acid azotic-pentru scrierea corect
a formulelor chimice ale reactanilor i ale produilor de reacie (1p), pentru notarea coeficienilor ecuaiei reaciei (1p)
b. raionament corect (2p), calcule (1p), m(sol. acid azotic) = 900 g 5p
5. notarea oricrei utilizri a grsimilor 1p

Prob scris la Chimie organic Varianta 4


Barem de evaluare i de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Subiectul G 15 puncte
1. scrierea formulei de structur a amfionului valinei 2p
2. a. raionament corect (2p), calcule (1p), raport molar glicin : -alanin = 2 : 1
b. scrierea oricrei formule de structur a tripeptidei (P) (2p) 5p
3. scrierea ecuaiei reaciei de condensare a -D-glucopiranozei cu -D-fructofuranoza pentru obinerea zaharozei,
utiliznd formule de perspectiv Haworth 2p
4. a. scrierea ecuaiei reaciei de obinere a argintului din glucoz i reactivul Tollens-pentru scrierea corect a
formulelor chimice ale reactanilor i ale produilor de reacie (1p), pentru notarea coeficienilor stoechiometrici (1p)
b. raionament corect (2p), calcule (1p), m(sol. glucoz) = 180 g 5p
5. notarea numrului de izomeri optici ai alcoolului dihidroxilic: 4 1p

Prob scris la Chimie organic Varianta 4


Barem de evaluare i de notare
Pagina 2 din 2