Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație


Examenul național de bacalaureat 2022
Proba E. d)
FIZICĂ
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Simulare
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă fracțiuni de punct.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total
acordat pentru lucrare la zece.
A. MECANICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. b 3p
3. d 3p
4. a 3p
5. b 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
A. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
reprezentarea corectă a tuturor forţelor care acţionează asupra corpului m1 4p
b. Pentru: 4p
0 = G2 − T 2p
G2 = m2g 1p
rezultat final T = 1N 1p
c. Pentru: 4p
0 = T + Gt1 − Ff 2p
Gt1 = m1g sin 1p
rezultat final Ff = 16 N 1p
d. Pentru: 3p
Ff = N 1p
N = m1g cos 1p
rezultat final  = 0,8 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
A. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
2
mv 0
Ec0 = 2p
2
rezultat final: Ec 0 = 9 J 1p
b. Pentru: 4p
2 2
mv B mv 0
− = Lf 2p
2 2
Lf = −mg  d 1p
rezultat final:  = 0,55 1p
c. Pentru: 4p
LG = −mgh 2p
h=R 1p
rezultat final: LG = −4 J 1p
d. mv B2
= E p max 2p 4p
2
E p max = mghmax 1p
rezultat final: hmax = 1,25 m 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 1 Simulare


Barem de evaluare și de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. c 3p
3. d 3p
4. a 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
B. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
p0V1 = 1RT 1p
m1 = 1  1 2p
rezultat final m1  18,7 g 1p
b. Pentru: 4p
p2V2 =  2RT 1p
m2
2 = 2p
2
rezultat final p2 = 6  105 Pa 1p
c. Pentru: 4p
 am = 1 +  2 2p
p0Vf =  amRT 1p
rezultat final Vf  66,5 L 1p
d. Pentru: 3p
m + m2
am = 1 2p
 am
rezultat final am = 10 g/mol 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
B. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
U2 =  CV T2 1p
T2 = 3T1 1p
p1V1 =  RT1 1p
rezultat final U2 = 3 kJ 1p
b. Pentru: 4p
Q23 =  Cp (T3 − T2 ) 1p
T3 = 9T1 1p
Cp = Cv + R 1p
rezultat final Q23 = 8,4 kJ 1p
c. Pentru: 3p
V
L34 =  RT3 ln 4 2p
V3
rezultat final L34 = 3,96 kJ 1p
d. Pentru: 4p
reprezentare corectă 4p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 2 Simulare


Barem de evaluare și de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. d 3p
2. d 3p
3. b 3p
4. b 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
C. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
Re = R1 + R2 + R3 2p
rezultat final Re = 36  1p
b. Pentru: 4p
E
I= 2p
Re + r
U = I  Re 1p
rezultat final U = 18 V 1p
c. Pentru: 4p
R23 = R2 + R3 1p
Rx  R23
Rp = 1p
Rx + R23
Re = R1 + Rp 1p
rezultat final Rx = 7,5  1p
d. Pentru: 4p
Ux = I   Rp 1p
E
I = 2p
Re + r
rezultat final Ux = 7,5 V 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

C. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
P = R1I02 2p
rezultat final P = 14,4 W 1p
b. Pentru: 4p
U2
W2 = 2  t 1p
R2
U2 = U1 1p
U1 = I1R1 1p
rezultat final W2 = 3,2 kJ 1p
c. Pentru: 4p
P1 = I12R1 1p
U2
P2 = 2 1p
R2
P = P1 + P2 1p
rezultat final P = 20 W 1p
d. Pentru: 4p
R1
= 3p
R1 + r
rezultat final  = 80% 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 3 Simulare


Barem de evaluare și de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

D. OPTICĂ (45 de puncte)

Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. c 3p
3. a 3p
4. b 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

D. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
C = 1/ f 1p
1 1 1
− = 2p
x2 x1 f
rezultat final x2 = 60 cm 1p
b. Pentru: 3p
d = −x1 + x2 2p
rezultat final d = 90 cm 1p
c. Pentru: 4p
x
= 2 2p
x1
y2
= 1p
y1
rezultat final −y 2 = 10 mm 1p
d. Pentru: 4p
construcția corectă şi completă a imaginii 4p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

D. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p

i= 2p
2
rezultat final i = 45 1p
b. Pentru: 4p
 = 180 − r − i 1p
 = i −r 2p
rezultat final  = 105 1p
c. Pentru: 4p
sin i = n sin r 3p
rezultat final n = 2  1,41 1p
d. Pentru: 4p
c
v= 3p
n
rezultat final v  2,1 108 m/s 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 4 Simulare


Barem de evaluare și de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului

S-ar putea să vă placă și