Sunteți pe pagina 1din 2

1. Lumina care provine de la soare cade pe suprafata unei lame de sticla cu n = 3.

Sa se afle: a)unghiul de incidenta sub care trebuie sa cad alumina, pentru ca lumina reflectata sa fie liniar polarizata b)unghiul dintre raza reflectata si raza refractata in conditiile punctului a)

Rezolvare
a) Deoarece lumina reflectata este liniar polarizata, tgiB = n => tgiB = 3 => iB = 60. b) Conform legii refractiei (fig. alaturata) obtinem: sin iB = n sin r => sin r = Unghiul dintre raza reflectata si raza refractata este = 180 - iB r = 90 = 0,5 => r = 30.

4. Indicele de refractie al unei sticle flint este n = 1,65. Sa se afle valoarea unghiului de incidenta pentru care lumina naturala la reflexia pe suprafata sticlei devine liniar polarizata, daca sticla se afla in: a) aer b) apa cu indicele de refractie na = 1,33 Rezolvare a)Conform legii lui Brewster, daca sticla se afla in aer, tgiB = n => tgiB = 1,65 => iB = 57,78 b)Daca sticla se afla in apa, atunci in cazul polarizarii luminii prin reflexie tgiB = = 1,24 => iB = 51,13

5. un fascicul de lumina naturala cade pe suprafata unei lame de sticla cu indicele de refractie n = 1,5 introdusa intr-un lichid. Directia fasciculului reflectat formeaza unghiul = 97 cu directia fasciculului incident. Sa se afle indicele de refractie al lichidului daca lumina reflectata este liniar polarizata. Rezolvare Deoarece directia fasciculului reflectat formeaza cu fasciculul incident unghiul , atunci unghiul de incidenta este i = = 48,5. Deoarece lumina reflectata este liniar polarizata inseamna ca unghiul de incidenta este acelasi cu unghiul Brewster. Din tgiB = introdusa lama de sticla este apa. => n1 = = 1,33 => lichidul in care este

6. O prisma de diamant cu unghiul A = 30 si cu indicele de refractie n = 2,42 se afla intr-un lichid. Un fascicul de lumina naturala cade pe prisma ca in figura alaturata, paralel cu baza prismei. Sa se afle indicele de refractie al lichidului astfel incat lumina reflectata sa fie polarizata.

Rezolvare Unghiul de incidenta pe suprafata prismei este i = 90 - A = 60. Deoarece prin reflexie lumina se polarizeaza atunci conform legii lui Brewster i = iB : tgiB = = > n1 = = 1,4