Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA

Facultatea

POLITEHNICA

CHESTIONAR

DISCIPLINA: AlgebrA ~iElemente

VARIANTA

C

DIN BUCURE~TI

_

DE CONCURS

de AnalizA Matematicl

MIA

1. Sa se rezolve eeuatia 2x+1 = 8. (5 pet.)

a) x=5;

b) x=2;

e) x=3;

d) x=4;

e) x=O;

t) x=-3.

2. Sa se calculeze I = J~(x2 - x)dx

a) I=.!.·

2'

b) 1=2'

,

c)

1=

d) I

,

(5 pet.)

= ~.

3'

e)

3. Ecuatia ~ x-I

+ x = 7 are solutia: (5 pet.)

a) x=6;b)

x=l;c)

x=O;d)

x=-I;e)

1=

6'

,

x=2;t)

t) 1=

x=5.

!

6

NumArullegitimatiei de bancli

Numele

Prenumele tatlilui

Prenumele

4. Suma solutiilor eeuatiei x2 - x - 2 = 0 este: (5 pet.)

a)

2; b) 3; c) 5; d)

J2 ; e)

1; t) O.

5. Fie numarul complex

a) Izl=6;b)

Izl=O;e)

z = 1+ 2i . Atunei: (5 pet.)

Izl=.J7;d)

Izl=-I;e)

Izl=~;t)

123

6. Sa se caleuleze determinantul D = 4

5

6. (5 pet.)

 

789

 

a)

D=3;b)

D=I;c)

D=5;d)

D=2;e)

 

D=O;t)

D=4.

7.

Fie E =

[4

+ {j8 +~

. Atunci: (5 pet.)

 

8

a)

E=6;

b) E=3;

Ie

fu

nctla

. f ()

x

=

c) E=12;

d) E=28;

x+m,

{2X2

+ X + 2,

x~O

x < 0

.

e) E=I;

t) E=7.

etermmatl m E ~

D

l!J)

a) m=4;b)

m=ll;c)

m=2;d)

m=l;e)

m=5;t)

m=7.

Izl=4.

pentru care

netla

fu

.

9. Multimea solutiilor ecuatiei Ix -11 = 3 este: (5 pet.)

a) 0;b) {-2,4};c)

{5};d)

{3};e)

{5,7};t)

{O,I}.

MIA-C

f

este contmua

.

x

(5

_

pet.

)

_

_

_

10.Pentru

mEC\{O}

se

define~te

legea

Sa se calculeze

suma modulelor

valorilor

a) 4; b)

J2 ; c)

.J3 ; d)

J5;

e) 2; f)

1.

de

compozitie:

ZI*Z2=mzIZ2-im(ZI+z2)-m+i,

lui m pentru care simetricul

elementului

1+ i este

'v'ZI,z2EC.

2 +i . (5 pet.)

11.

Fie functia

g: lR ~

lR,

2

g (x ) = foX et

2

dt. Atunci:' (5 pet.)

a) g este concava;

f) g este descrescatoare.

b) g are doua puncte de extrem;

c) g este convexa;

d)

g' (0) = 7; e) g este crescatoare;

12. Mu1timea

valorilor

este: (5 pet.)

lui

m E lR

pentru

care

ecuatia

2ln

Ixl = mx2 + 1

are

doua

solutii

reale

distinete

a) m{«>,-:' JU[>l

b)

me[.~,_);

e)

m E ( -00, e12}

f) m E (-00,1)

.

13. Calculati

E = C~ +cl. (5 pet.)

14.

a)

E=2;b)

E=15;c)

E=-5;d)

E=O;e)

E=20;f)

Fie

polinomul

f = X3

-

3X2

+ 2X.

Daea

xl'

x2,

E = xl + x~ +xi

este egala eu: (5 pet.)

a) 5; b) 7; c) 2; d) -2;

e) 4; f)

-4.

c)

m{~ }U(l,e];

E=10.

x3

sunt

radacinile

15. Fie h: lR~

lR, h(x)

3

= x3 -3x.

2

1

Atunei

2

-;d) --;e) -;f)-.

4

3

2

3

a) -4;b)O;c)

h'(l)

este: (5 pet.)

d)

mE(-<o,o]Ut~};

polinomului

f,

atunei

16. Fie matrieele:

3

A = (1

4

2) ~i B = (

-1

0

2

1). Sa se determine

matrieea

C = AB - BA.

(5 pet.)

17.

a)

c=( ~1

:}

b) C=( ~

:}

c) C=( =~~}d) c=G

Solutia reala a eeuatiei

~ x -

3

x-I

2

= x

a)

-1;

b)

231

-;

e)

7

-; 5

d) 1; e) 0; f)

--.

11

este: (5 pet.)

~2} 0) C=(~

~}

l) c=(

18.

Sa se rezolve

sistemul

{x- y = 1

x+2y=4

a) x=2,y

=1; b) x=-2,y

=-2;

. (5 pet.)

c) x=-I,y

=3;

d) x=5,y

=-4;

e) x=4,y

=0;

f) x=O,y

~

=-1.

~5}

MIA-C