Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA POLITEHNICA Facultatea

DIN BUCURE~TI _

NumArullegitimatiei de bancli Numele _ _ _

CHESTIONAR DE CONCURS
DISCIPLINA: AlgebrA ~i Elemente de AnalizA Matematicl
VARIANTA

Prenumele tatlilui Prenumele

MIA

1. Sa se rezolve eeuatia
a) x=5; b) x=2;

2x+1

= 8. (5 pet.)
d) x=4; e) x=O;

e) x=3;

t) x=-3.

2. Sa se calculeze I = J~ (x2
a) I=.!.

x)dx (5 pet.)

2'

b) 1=2'

c) 1=

o d) I = ~. e) 1= 6' t) 1= _.!..
, 3' , 6

3. Ecuatia ~ x-I + x = 7 are solutia: (5 pet.)


a) x=6;b) x=l;c) x=O;d)
x2
-

x=-I;e)

x=2;t)

x=5.

4.

Suma solutiilor eeuatiei


a) 2; b) 3; c) 5; d)

x - 2 = 0 este: (5 pet.)

J2 ; e) 1; t) O.

5. Fie numarul complex z = 1+ 2i . Atunei: (5 pet.)


a) Izl=6;b) Izl=O;e) Izl=.J7;d) Izl=-I;e) Izl=~;t) Izl=4.

123 6. Sa se caleuleze determinantul D = 4 5 6. (5 pet.) 789


a) D=3;b) D=I;c) D=5;d) D=2;e) D=O;t) D=4.

7. Fie E =..[4 + {j8 + ~


a) E=6; b) E=3;

. Atunci: (5 pet.)
d) E=28; e) E=I;

c) E=12;

t) E=7.
este contmua.. pet. (5 )

Ie nctla 8 F fu . a) m=4;b)

f ()

x =

x+m, X {2X2

x~O + + 2, x < 0 D m=l;e)

. etermmatl m E ~ pentru care netla .. l!J) fu .


m=5;t) m=7.

m=ll;c)

m=2;d)

9. Multimea solutiilor ecuatiei Ix -11 = 3 este: (5 pet.) a)

0;b)

{-2,4};c)

{5};d) {3};e) {5,7};t) {O,I}.

MIA-C

10.Pentru

mEC\{O}

se define~te legea de compozitie:

ZI*Z2=mzIZ2-im(ZI+z2)-m+i,

'v'ZI,z2EC.

Sa se calculeze suma modulelor valorilor lui m pentru care simetricul elementului a) 4; b)

1+ i este 2 +i . (5 pet.)

J2 ; c)

.J3 ; d) J5; e) 2; f) 1.
2 2

11. Fie functia a)

g: lR ~

lR,

g (x ) = foX

et

dt. Atunci:' (5 pet.)

este concava; b)

are doua puncte de extrem; c)

este convexa; d)

g' (0) = 7;

e)

este crescatoare;

f) g este descrescatoare.
12. Mu1timea valorilor este: (5 pet.) lui m E lR pentru care ecuatia 2ln Ixl = mx2

+ 1 are doua solutii reale distinete

a)

m{>,-:' JU[>l
e12}

b)

me[.~,_);

c)

m{~

}U(l,e]; d) mE(-<o,o]Ut~};

e) m E ( -00,

f) m E (-00,1) .

13. Calculati E = C~ + a) E=2;b) 14. Fie

cl. (5 pet.)
E=-5;d)
-

E=15;c)

E=O;e)

E=20;f) xl'
x2,

E=10.
x3

polinomul

f = X3

3X2

+ 2X.

Daea

sunt

radacinile

polinomului

f,

atunei

E = xl + x~ + xi este egala eu: (5 pet.)


a) 5; b) 7; c) 2; d) -2; e) 4; f) -4. 15. Fie h: lR ~ lR, h(x) = x3 -3x. Atunei h'(l) este: (5 pet.)

a) -4;b)O;c)

-;d) --;e) 4 3

1 2 -;f)-. 2 3

16. Fie matrieele: A =

3 2) (1 4 ~i B = ( -1 2 Sa se determine 0 1). :}
c)

matrieea C = AB - BA. (5 pet.)

a)

c=( ~1 :} b) C=( ~

C=(

=~~}d) c=G

~2} 0) C=(~ ~} l) c=( ~

~5}

17. Solutia reala a eeuatiei ~ x - x-I 3 2

= x este: (5 pet.)

a) -1; b) -; e) -; d) 1; e) 0; f) --. 7 5 11

231

18. Sa se rezolve sistemul

x+2y=4 {x- y = 1
=-2;

. (5 pet.) c) x=-I,y =3; d) x=5,y =-4; e) x=4,y =0; f) x=O,y =-1.

a) x=2,y =1; b) x=-2,y

MIA-C

S-ar putea să vă placă și