Sunteți pe pagina 1din 106

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar


Varianta 001

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
G = mg
Rezultat final: G = 700 N
b.
∆E = Lneconserva tiv
E i = mgh şi LFf = − µmgl cos α
Rezultat final: E f = mgh(1 − µctgα )
c. reprezentarea corectă a funcţiei de gradul I
d. m ⋅ v2
E f = Ec =
2
v = 2 gl (sin α − µ cos α )
Rezultat final: v = 20m / s
e. ∆E c = LFf
mv 2
= − µmgd
2
Rezultat final: d = 40 3 m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 002

Subiectul A. MECANICĂ
III. a.
mv 02
Ec 0 =
2
Rezultat final: Ec 0 = 72 J
b.
mv12 mv 02
= − µmgA
2 2
v1 = v 02 − 2µgA
Rezultat final: v1 = 5 m / s
c.
mv12
E= + mgh
2
Rezultat final: E = 98 J
d.
legea conservării energiei
mv12 mv 22
+ mgh =
2 2
v 2 = v12 + 2gh
Rezultat final v2 = 7 m / s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 003

Subiectul A. MECANICĂ

Nr. Item Soluţie, rezolvare


III.a.
Primul interval: [0,2 min, 0,3 min]
Al doilea interval: [0,7 min, 0,8 min]
b.
Epot = mgh
h = 10 m
c.
v0 = 12,5 m/s
în 0,2 min camionul parcurge 150 m = 1,5 hm
Graficul corect
d.
∆Epot = mg∆h
∆Epot = mg∆h = − 1 MJ,
d
din graficul trasat la pct. c, pentru x = 375 m sau din graficul din enunţ, cu t = = 30 s = 0,5 min
v0
e.
∆h
panta = sin α =
∆d
20 m
panta = = 0,133 = 13,3%
150 m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 004

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
E A = E c A + E pA
EA = m ⋅ g ⋅ h
Rezultat final: E A = 1,25J
b.
LFf = Ff ⋅ d
h
d = AB =
sin α
Ff = µ ⋅ N
N = Gn
G n = m ⋅ g ⋅ cos α
Rezultat final: LFf = 0,625J
c.
E A = E B + LFf
E B = E A − LFf
Rezultat final: E B = 0,625 J
d.
m ⋅vB
2
E B = E cB =
2
2E B
vB =
m
Rezultat final: v B = 5m / s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 005
Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
E = ct.
Ec = mg ( H − h)
Rezultat final: Ec = 140 J
b. L = Fd cos α
L = − µmghctgα
Rezultat final: L = −10,38 J
c. ∆Ec = L
mv12 mvII2
− = LGt + LFf
2 2
Rezultat final: v1 ≅ 9,19m / s
d.
L = mgH
Rezultat final: L = 200 J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 006

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
F = m ⋅a
Precizarea că valoarea rezultată din grafic este F = 20 N
F
a= = 10 m s 2
m
b. observaţia că L = Aria

L=
(10 + 4) ⋅ 20 = 140 J
2
c. L = ∆E c
4 ⋅ 20
observaţia că L = Aria = = 40 J
2
m ⋅ v2
∆E c =
2
2 ∆Ec
v=
m
Rezultat final: v = 2 10 m s ≅ 6,3 m s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 007

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
P = Fv 1
Rezultat final: F = 1000N
b.
L = ∆E C
2
mv 1
L=−
2
Rezultat final : L = −90kJ
c.
L = −Fr d
Fr = F
Rezultat final: d = 90m
d.
d
∆t =
v med
v1
v med =
2
Rezultat final : ∆t = 12s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 008

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
Ec = E p
v = 2 gh
Rezultat final: v = 4, 47 m / s
b.
E f − Ei = LFf
Ec = m ⋅ g ⋅ h − µ ⋅ m ⋅ g ⋅ h ⋅ ctgα
Rezultat final: Ec = 5 J
c.
LF f = ∆Em
LF f = −mgh
Rezultat final: LF f = −10 J
d.
mv 2
0− = − µ ⋅ m ⋅ g ⋅ cos α ⋅ x
2
v2
x=
2µ g
Rezultat final: x = 1, 73m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 009

Orice altă rezolvare care conduce la rezultate corecte se va puncta corespunzător.


Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
L = E c − Ec 0
mv 20
Ec 0 =
2
L = Fd
Rezultat final: m = 8kg
b. P = F ⋅vm
P = 241W
c. L = −Fd
m ⋅ v 20
− Fd = −
2
Rezultat final: d = 20m
d.
m ⋅ v 02
− = −mgh(1 + ctgα )
2
h ≅ 4,17m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 010

Subiectul A. MECANICĂ
III. a.
reprezentarea corectă a tuturor forţelor ce acţionează asupra sistemului
expresia lucrului mecanic efectuat de forţa de tracţiune: L = Fd cos α
Rezultat final: F = 20N
b.
condiţiile de echilibru pe verticală m1g = N1 + F sin α şi m 2 g = N 2
LFf
expresia coeficientului de frecare µ =
[( m1 + m 2 )g - F sin α ]d
Rezultat final: µ = 0,3
c.
Fd cos α
P= = Fv medie cos α
∆t
0+v
Observaţia v medie =
2
Expresia teoremei de variaţie a energiei cinetice Ltot = ∆E c

2(LF − LFf )
v = , v = 11,2m / s
m1 + m 2
Rezultat final: P ≅ 112W
d.
teorema variaţiei energiei cinetice FD cos α + Ff D cos 180 0 = (m1 + m 2 )v 2 / 2
Rezultat final: v ≅ 15,9m / s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 011

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
F = m ⋅a
F
a=
m
Rezultat final: a = 2m / s 2
b. observaţia că forţa este minimă în intervalul 4 − 6m
∆x = 2m
c. L = Aria
Rezultat final: L = 18J
d.
∆E c = L
2L
v=
m
m m
Rezultat final: v = 3 2 = 4,23
s s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 012

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
E p = mgh
h = A sin α
Rezultat final: E p = 25000 J
b.
Lf = −Ff A
Ff = µN
N = mg cos α
Rezultat final: Lf = −12975 J
c.
Lc = E p + Lf
Rezultat final: Lc = 37975 J
d.
1
η= = E p / Lc
1 + µctgα
Rezultat final: η ≅ 65 ,83%
e.
P = Lc / t
Rezultat final: P ≅ 949 ,37W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 013

Subiectul A. MECANICĂ

Nr. Item Soluţie, rezolvare


III.a.
F = ma
Graficul corect
b.
xm = 4 hm
Justificare (până acolo acceleraţia este pozitivă, deci până acolo viteza creşte)
c.
Lucrul mecanic este dat de aria subgraficului
L = 0,8·106 J = 0,8 MJ (se acceptă şi 8 kN·hm, dar nu se acordă puncte dacă lipsesc U.M.)
d.
mv12
Ecin =
2
Ecin = 0,8 MJ
v = 20 m/s
e.
Viteza (constantă) este 28,2 m/s
Durata este 3,5 s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 014
Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
E = mgh
E = mgd sinα
Rezultat final: E = 50J
b. teorema de conservare a energiei aplicata corect
Rezultat final: E c = 50J
c. L = ∆E c
mv 2
= E c − µmgA
2
Rezultat final: v = 5 2 m
s
d. legea conservarii energiei aplicata corect
m
x =v
k
Rezultat final : x = 0,7m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 015

Subiectul A. MECANICĂ
III.a. mv 0
2
Ec =
2
Rezultat final: E c = 10J
b. − G − F = ma ; N
t f − Gn = 0
Gt = mg sin α , G n = mg cos α
F f = µN
Rezultat final: a = −7,5m / s 2
c. ∆E = LF f
E f = mgh şi LFf = − µmgA cos α
Rezultat final: A = 6,6m
d. LFf = − µmgl cos α
Rezultat final: LFf total = −3,33J
e. Pentru: E p = mgh
Rezultat final: E p = 6,6J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 016

Subiectul A. MECANICĂ
III. a.
mv 02
= mghmax
2
Rezultat final: hmax = 3,2 m
b.
grafic realizat corect
c.
mv 02 mv12
= + mgh
2 2
mv12
3⋅ = mgh
2
Rezultat final: v = 4 m / s
d.
răspuns corect – viteza va fi mai mică decât v 0
justificarea răspunsului
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 017

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
mv 2
Ec =
2
v = 2 gh
Rezultat final: v = 15m / s
b.
mv 2
LF f = m ⋅ g ⋅ h −
2
mv 2
− µ ⋅ m ⋅ g ⋅ cos α ⋅ AB = m ⋅ g ⋅ AB ⋅ sin α −
2
Rezultat final: AB = 15m
c.
LF f = ∆Em
LF f = −m ⋅ g ⋅ h ⋅ cos α ⋅ AB
Rezultat final: LF f = −30 J
d.
E p = LFf + Ec
Rezultat final: E p = 60 J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 018

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
m = m1 + m 2
E A = E c A + E pA = E pA
E pA = m ⋅ g ⋅ h
Rezultat final: E A = 2000 J
b.
E A = E B + L ⇒ E B = E A − LFf
LFf = Ff ⋅ A
h
A= = AB
sin α
Ff = µ ⋅ m ⋅ g ⋅ cos α
Rezultat final: E B = 1000 J
c.
m ⋅vB
2
= m ⋅ g ⋅ h − µ ⋅ m ⋅ g ⋅ A ⋅ cos α
2
v B = 2 ⋅ g (h − µ ⋅ A ⋅ cos α ) = 2 ⋅ g ⋅ h(1 − µ ⋅ ctgα )
Rezultat final: v B = 5 2m / s
d.
Lforizontală = EB

m ⋅vB
2 2
vB
µ ⋅m ⋅g ⋅d = ⇒d =
2 2⋅µ ⋅g
h  1 
d =  − A ⋅ cos α  = h − ctgα 
µ  µ 
Rezultat final: d = 5 3 m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 019

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
reprezentarea forţelor
∆Ec = LFf + LGt
v2
d=
2 g ( µ cos α + sin α )
Rezultat final: d ≅ 2,13m
b.
E p = mgh
E p = mgd sin α
Rezultat final: E p ≅ 30 J
c. E = ct.
E p = Ec
Rezultat final: v1 ≅ 5,48 m / s
d.
N − Gn = 0
N = mg cos α
Rezultat final: N = 14,1N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 020

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
P = F ⋅v
P
F = = 5000 N
v
b.
F − µ mg = ma
F P
a= −µg = −µg
m mv
Rezultat final: a = 4 m s 2
c.
P P
v= =
F m(a + µ g )
P P
v max = =
Fmin µ mg
Rezultat final: v max = 35 m s
d.
m ⋅ v max
2
∆E c =
2
∆Ec = 612500 J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 021

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
2E 0
v0 =
m
Rezultat final: v 0 = 10m / s
b.
v0
Purcare = − µmg cos α
2
Rezultat final : Purcare = −69,2W
c.
Legea conservării energiei la coborâre pe planul înclinat
E = mgA(sin α − µ cos α )
Rezultat final: E = 36,96J
d.
Lf = − µmgd
Rezultat final : Lf = −8J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 022

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
Fcosβ−µN − mgsinα = 0
Fsinβ + N − mg cosα = 0
F = mg (sinα + µcosα) /(cosβ + µsinβ)
Rezultat final: F = 60 3 / 7N ≈ 14,9N
b. L = −mgh
L = −1J
c.
F = mg cosα / sinβ
Rezultat final: F = 20 3N ≈ 34,6N
d.
G G
LFf = Ff ⋅ d = Ff ⋅ d ⋅ cos 180° = −Ff ⋅ d
L = −1J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 023

Subiectul A. MECANICĂ

Nr. Item Soluţie, rezolvare


III.a.
1 m/s = 3,6 km/h
v1 = 10 m/s
v2 = 15 m/s
b.
Frez
a=
m
P
Ft =
v
P
− R1
v1
a1 =
m
a = 5 m/s 2
c.
G G
Frez = ma
P
R2 = − ma2
v2
R2 = 2·103 N sau 2 kN
e.
precizarea că la deplasarea cu viteza maximă forţa rezultantă este nulă
P
v max =
R3
m km
v 3 = 20 sau v 3 = 72
s h
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 024

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
mv 2
Ec =
2
E p = mgh
Ec = E p

v2
h=
gh
Rezultat final: h  31, 25m
b.
LG = m ⋅ g ⋅ h
Rezultat final: L  312,5 J
c.
LF f = −m ⋅ g ⋅ h
Rezultat final: LF f = −312,5 J
d.
E f − E0 = LFf
mv 2
0− = µ ⋅ m ⋅ g ⋅ x ⋅ cos π
2
v2
x=
2µ g
Rezultat final: x = 125m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 025

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
∆F
k=
∆x
N
Rezultat final: k = 100
m
b.
F = Ff
kx = µmg
Rezultat final: x = 4cm
c.
L = Aria
Rezultat final: L = 0,06J
d.
kxu = µmg
kx a − µmg = ma
xu µg
=
xa a + µg
xu
Rezultat final: = 0.5
xa
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 026

Subiectul A. MECANICĂ
III. a.
expresia puterii mecanice P = Ftr ⋅ v
Condiţia de mişcare cu v =const. Ftr = mg sin α + Ff = mg (sin α + µ cos α )
Rezultat final: P = 3,75W
b.
LG = −mgh
Rezultat final LG = −5J
c.
LFf = Ff ⋅ d ⋅ cos 180 0
d = h / cos 60 0
LFf = − µmgh ⋅ tg 60 0
Rezultat final: LFf = −2,5J
d.
energia mecanică se conservă în absenţa frecărilor E p = E c
mgh = mv 2 / 2
v = 2gh
Rezultat final v = 10m / s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 027

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
E c 0 = mv 02 / 2
Rezultat final: E c 0 = 25 J
b.
L f = ∆E c
∆E c = mv 2 / 2 − mv 02 / 2
Rezultat final: Lf = −16 J
c.
E c 0 = mgh + Ff A
E c = mgh − Ff A
Rezultat final: h = 0 ,85 m
d.
Lf = −2 AFf
Ff = µmg cos α
Rezultat final: µ ≅ 0 ,47
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 028
Subiectul A. MECANICĂ
III.a. mv 02
= mghmax
2
hmax = v med t ; t = 2s
v0
v med = ;
2
v 0 = gt
Rezultat final: v 0 = 20 m
s
b. t = 0 ⇒ E c 0 = 400J
mv 02
E c0 =
2
Rezultat final: m = 2kg
c. E = ct ⇒ E c 0 = mgh max
Rezultat final: h max = 20m
d. E c0 = E c + E p
E c = E p ⇒ E c 0 = 2E p
E c0
mgh =
2
Rezultat final : h = 10m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 029

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
∆E c = Ltotal
Ltotal = F ⋅ d
Rezultat final: d = 2m
b. ∆x
vm = , ∆x = d
∆t
v
vm =
2
Rezultat final: v = 2m / s
c.
m ⋅ v2
Ec =
2
Rezultat final: m = 4kg
d. ∆E c = LF1 + LF
∆E c = (F − F1 ) ⋅ D
Rezultat final: F1 = 20N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 030

Subiectul A. MECANICĂ
III. a.
hmax = 7,2 m
mv 02
mghmax =
2
Rezultat final: v 0 = 12 m / s
b.
mv 02
Ec 0 =
2
E c 0 = 36 J
Rezultat final: m = 0,5 Kg
c.
Lg = ∆E c
Rezultat final: Lg = −36 J
d.
E c0
Ec =
4
Ec 0 = Ec + mgh
Rezultat final h = 5,4 m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 031

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
mv 2
Ec =
2
Rezultat final: Ec = 36 J
b.
Em f − Emo = LFt + LFf
mv2 2
Em f =
2
mv 2
Em0 = 1
2
LF f = Ff ⋅ d ⋅ cos π
Rezultat final: LF f = 72 J
c.
L
P=
∆t
Rezultat final: P = 14, 4W
d.
Ff
µ=
G
Rezultat final: µ = 0,1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 032

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
E p0 = m ⋅ g ⋅ h
m ⋅v2
E c0 =
2
E = E c0 + E p0
Rezultat final: E = 7750 J
b.
E = m⋅g ⋅H
E
H =
m⋅g
Rezultat final: H = 155m
c.
Se aplică principiul conservării energiei mecanice E cfinal = E
m ⋅v2
E cfinal =
2
2E
v =
m
Rezultat final: v = 10 31m / s = 55,67m / s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 033

Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
III.a.
L
P=
∆t
P0 = Rv 0
b.
Ftr 1 = R + pG
P1 = (R + pG )v 0
c.
Ftr 1 = R − pG
P1 = (R − pG )v 0
d.
P1 + P2
P0 =
2
P0 = 118 kW
e.
P = Ft v cu Ft = const.
Graficul corect (dreaptă prin origine)
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 034
Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
L
P=
∆t
L = F ⋅d
F ⋅d
P=
∆t
Rezultat final: P = 500W
b.
∆Ec = LF + LFf + LG + LN
Rezultat final: ∆Ec = 600J
G G
c. L = Ff ⋅ d = −Ff ⋅ d
Rezultat final: L = −400J
d. ∆Ec = L
Ec = L
Rezultat final: Ec = 600J
e.
2 Ec
v=
m
Rezultat final: v = 10m / s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 035

Subiectul A. MECANICĂ
III.a. Pentru:
Lrez = Aria
Lrez = 140 J
b. Pentru:
Lf = −Ff x
Lf = − µ mgx
Rezultat final: Lf = −10 J
c. Pentru:
∆E c = Lrez
Rezultat final: ∆E c = 140 J
d. Pentru:
m ⋅v 2
∆E c =
2
2 ∆Ec
v=
m
Rezultat final: v = 2 70 m s ≅ 16,7 m s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 036

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
L = Fd cos α
Rezultat final: L = 5640 J
b.

Lf = − µ (mg − F sin α )d
Rezultat final : Lf = −1036 J
c.
∆EC = L
F cos α − µ (mg − F sin α ) = ma
EC = [F cos α − µ (mg − F sin α )]d
Rezultat final: EC = 4604 J
d.
v
Pmed = F cos α
2
2E C
v =
m
Rezultat final : Pmed = 756,11W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 037

Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
III.a.
km m
v = 18 =5
h s
b. L = ∆E c
(
m v 22 − v 12 )=L
2
2Lg
G= 2
v 2 − v 12
Rezultat final G = 20kN
c. observaţia că viteza creşte liniar
v + v2
vm = 1
2
d = v m ⋅ ∆t
L
∆t =
P
Rezultat final: d = 62,5m
d.
P = F ⋅vm
2P
F =
v1 + v 2
Rezultat final F = 6kN
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 038

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.

m ⋅ v 20
Ec 0 =
2
Ec 0 = 12,5kJ
b.
LG = G ⋅ d = −mgl
LG = −0,2J
c.
F = m⋅a
Lt = F rez ⋅ d
∆Ec = Lt
Rezultat final: a = −6 ⋅ 10 5 m / s 2
d. ∆Ec = Lrez + LG
Lrez = −11999,8J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 039

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
L = Aria
Rezultat final: L = 3J
b.
∆E c = L
c. ∆Ec = L' = Aria
Rezultat final: Ec = 1J
d.
mv 2
Ec =
2
2Ec
v=
m
m
Rezultat final: v = 2
s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 040

Subiectul A. MECANICĂ
III. a.
E p = mgh
Rezultat final E p = 6J
b.
E c + E p = E pmax
v 0 = 2g (hmax − h )
Rezultat final v 0 = 4 15 ≈ 15,5m / s
c.
LG = −∆E p = mgh
Rezultat final LG = 6J
d.
E c + E p = E pmax ; E c = E p
2E p = E pmax ; h = hmax 2
Rezultat final h = 6,15m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 041
Subiectul A. MECANICĂ
III.a. reprezentare corecta a fortelor pe plan inclinat
ma1 = Gt − Ff
a1 = g (sin α − µ cos α )
g 2 
a1 =  h − µ1 L − h 
2
L 
m
Rezultat final: a = 4,4 2
s
b. L = ∆E c
mv 2
maL =
2
v = 2aL
m
Rezultat final : v = 13,26
s
c. Lf = ∆E c
mv 2
− = Lf
2
Rezultat final: Lf = −88J
d. Lf = −Ff d
Ff = µ 2 mg
Lf
Rezultat final : d = − ; d = 22 m
µ2g
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 042

Subiectul A. MECANICĂ

Nr. Item Soluţie, rezolvare


III.a.
L = ∑ F ⋅ ∆x
Lucrul mecanic este aria de sub graficul forţei
Rezultat final L = 110 kJ

b.
E p = mgh
Rezultat final E p = 100 kJ
c.
E c = Ltotal − E p
m ⋅v 2
= Ltotal − E p
2
Rezultat final: v = 2 m / s
d.
P = F ⋅v
Rezultat final: P = 12 kW
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 043

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
E A = EB
mv 2
EB =
2
E A = mgh
Rezultat final: v = 10m / s
b.
LG = −∆E p
∆E p = −mgh
Rezultat final: LG = 50J
c. LFf = ∆E c
LFf = − µmgd
2
mv 1 m ⋅ v2
∆E c = −
2 2
Rezultat final: d = 18,75m
d. LFf total = ∆E c
mv 2
∆E c = −
2
LFftotal = − µmgd
Rezultat final: D = 25m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 044

Subiectul A. MECANICĂ
III. a.
F
a=
m
Rezultat final: a = 4 m / s 2
b.
observaţia că forţa scade de la valoarea maximă la zero în intervalul 1 − 3 m
Rezultat final: ∆x = 2 m
c.
L13 = ∆E c
mv 2
Ec =
2
L12 = Aria...
Rezultat final: v = 4 m / s
d.
L14 = Aria I − Aria II
Rezultat final L14 = 7,5 J
e.
observaţia că forţa depinde liniar de timp
F + F3
Fmed = 1 = 5N
2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 045

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
E C = 0 → h = hmax
Rezultat final: h max = 5 m
b.
E = E c max
Rezultat final: E = 10 J
c.
E = E p max = mgh max
Rezultat final: m = 0 ,2 kg
d.
E = E c max = mv 02 / 2
Rezultat final: v 0 = 10 m / s
e.
E = Ec + E p
E c = fE p
E p = mgh
Rezultat final: h = 4 m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 046

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
E0 = m ⋅ g ⋅ H
Rezultat final: E 0 = 200J
b.
EA = E c A + E pA = E 0
0

E c A = m ⋅ g ⋅ (H − h )
Rezultat final: E c A = 160J
c.
E c rãmasã = 25%E c A
Rezultat final: E A = E c rãmasã + E pA = 80J
d.
Ff = µ ⋅ N
N = Gn
h 3
sin α = ⇒ α = 30 0 , cos α =
A 2
Ff Ff
µ= =
N m ⋅ g ⋅ cos α
2
Rezultat final: µ =
5 3
e.
LFf = Ff ⋅ A
E CB = E A − LFf = E B

2 ⋅ EB
vB =
2
m
Rezultat final: v = 8m / s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 047

Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
III.a. conservarea energiei
E1 = E 2
E p1 = E c 2
v = 2gh
Rezultat final: v = 28,2 m s
b.
A
vm =
∆t
h
A=
sin α
v
vm =
2
Rezultat final: ∆t = 5,6s
c.
L = ∆E c
L = −mgh
Rezultat final L = −32kJ
d.
L = ∆E c
L = −Ff d
Rezultat final d = 160m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Orice altă rezolvare care conduce la rezultate corecte se va puncta corespunzător.

Subiectul B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ


Nr. Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I . 1. a. 2p
2. d. 3p
3. d. 5p
4. a. 2p
5. b. 3p
II.a. Pentru: 3p
N = ν ⋅ NA 1p
Rezultat final: N = 12,046 ⋅ 10 23 molecule 2p
b. m 1p 4p
Pentru: ρ =
V
V = ν ⋅ Vµ 2p
Rezultat final ρ = 0,18 kg m 3 1p
c. Pentru: 4p
V µ V1 1p
=
T0 T1
T1 = 2T0 2p
−3
Rezultat final: V1 = 44,8 ⋅ 10 m 3 1p
d. Pentru: 2p
N 1p
n=
V
Rezultat final: n = 2,7 ⋅ 10 25 m −3 1p
e. Pentru: ∆U = νCV ∆T 1p 2p
Rezultat final: ∆U = 6813 J 1p
III.a. Pentru: transformarea 1 → 3,V − cst. 1p 6p
L13 = 0 1p
Transformarea 3 → 2, p − cst . 1p
L32 = p 2 ∆V 1p
L = L13 + L32 1p
Rezultat final: L = 160kJ 1p
b. Pentru : 4p
lucrul mecanic este numeric egal cu aria subgraficului 2p
Rezultat final: L142 = 100 kJ 2p
c. Pentru: 5p
∆U 12 = νC v (T 2 − T1 ) 2p
2p
∆U 12 =
5
(p 2V2 − p1V1 )
3
Rezultat final: ∆U 12 = 550 kJ 1p
TOTAL SUBIECT 45p
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Orice altă rezolvare care conduce la rezultate corecte se va puncta corespunzător.

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


Nr. Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I . 1. c. 3p
2. c. 2p
3. d. 3p
4. b. 5p
5. a. 2p
II.a. Pentru: scrierea corectă a legilor lui Kirchhoff 3p 6p
rezolvarea corectă sistemului de ecuaţii 2p
Rezultat final: I 1 = 0,45 A 1p
b. Pentru: 3p
rezolvarea sistemului de la punctul a) 2p
Rezultat final: I 2 = 1,27 A 1p
c. Pentru: 6p
U = IR 2p
I = I1 + I 2 2p
Rezultat final: U = 3,18V 2p
III. a. Pentru: 6p
R s = R1 + R 2 1p
R1R 2
Rp = 1p
R1 + R 2
Ps = Pp 1p
r = Rs R p 2p
Rezultat final: r = 1,7Ω 1p
b. Pentru: 5p
2
E
P2 = R2 2p
(R 2 + r )2
P2
E= (R 2 + r ) 2p
R2
Rezultat final: E = 2,35V 1p
c. Pentru: 2p
E
I sc = 1p
r
Rezultat final: I sc = 0,7 A 1p
c. Pentru: 2p
2
E
Pmax = 1p
4r
Rezultat final: Pmax = 0,8W 1p
TOTAL SUBIECT 45p
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Orice altă rezolvare care conduce la rezultate corecte se va puncta corespunzător.

Subiectul D. OPTICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I . 1. c. 3p
2. b. 2p
3. b. 5p
4. c. 2p
5. d. 3p
II.a. Pentru: 4p
1 1 1 1p
= −
f x 2 x1
x2 2p
β = = −2
x1
Rezultat final: f = 20cm 1p
b. Pentru: 4p
1 1p
f =
 
(n − 1) 1 − 1 
 R1 R 2 
R1 → ∞ , R 2 = f (n − 1) 2p
Rezultat final R 2 = 10cm 1p
c. Pentru: 3p
1 2p
f'=
 n  1 1 
  
 n − 1 R − R 
 a  1 2 
Rezultat final: f ' = 80cm 1p
d. Pentru: 4p
1 1 1 1p
= −
f ' x' 2 x1
y '2 x' 2p
= 2 =
y1 x1
Rezultat final y ' 2 = −3,6m 1p
III. a. Pentru : 5p
hc
λ0 = 3p
Lext
Rezultat final: λ 0 = 619nm 2p
b. Pentru: 5p
2
hc me v
= Lext + 2p
λ 2
2p
Rezultat final: v = 395 k m s 1p
c. Pentru: 3p
m v2
Us = e 2p
2e
Rezultat final: U s = 0,44V 1p
d. Pentru 2p

ne
I= 1p
∆t
Rezultat final: n = 10 19 electroni 1p
TOTAL SUBIECT 45p
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 048
Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
Ep = mgh
Rezultat final: Ep = 40J
b. E 2 = E1
mv 2
= mgh
2
Rezultat final: v ≅ 6,32m / s
c. ∆Ec = − µmgd ′
d′ = h/ µ
Rezultat final: d = 10m
d. mv ′ 2 mv 2
− = − µmgd
2 2
h′ = h − µd
Rezultat final: h ′ = 1,8m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 049

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
∆E p + ∆E c = Lf , ∆E c = 0
Lf = ∆E p = −mgh
Rezultat final: Lf = −2,5 J
b.
Lf = − µ mg A − µ mg d
h
A=
sin α
 h 
Lf = − µ mg  + d 
 tg α 
1
µ=
1 d
+
tgα h
1
Rezultat final: µ = ≅ 0,37
1+ 3
c.
∆E p + ∆Ec = Lf
mv 2 h
− mgh + = − µ mg
2 sin α
 µ 
v = 2gh1 − 
 sin α 
Rezultat final: v = 2,86 m s
d.
mv 2
∆E p + ∆Ec = 0 , − mgh + =0
2
v = 2gh
Rezultat final: v = 10 m s ≅ 3,16 m s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 050

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
∆ECAB = ECB − ECA
3
∆E C AB = −
2
mv 0
8
Rezultat final: E C AB = −300J
b. E pB = mgh
h = A sin α
Rezultat final: EpB = 415,2 J
c.
L = L AB + LBC
L AB = ∆E C AB
LBC = −mgA sin α
Rezultat final: L = −415,2J
d. mv 0
2
E B = mgh + = 515,2J
8
2
mv 0
EC = = 400J
2
Rezultat final: ∆E BC = −115,2J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 051

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
∆E pg = mgh
Rezultat final: ∆E pg = 100 J
b.
Kh 2
Le =
2
Rezultat final: Le = 25 J
c.
L = ∆E pg + Le
Rezultat final: L = 125 J
d.
mg + K∆l max = Mg ;
g (M − m )
∆lmax =
K
Rezultat final: ∆lmax = 3 m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 052

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
E A = m ⋅ g ⋅ hA
Rezultat final: E A = 1050 J
b.
E A = EB
m ⋅ vB
2
m ⋅ g ⋅ hA = m ⋅ g ⋅ hB +
2
v B = 2 ⋅ g ⋅ (hA − hB )
Rezultat final: v B = 8 m / s
c.
L = m ⋅ g ⋅ (hA − hB )
Rezultat final: L = 960J
d.
∆E = Lr adică E B − E A = Lr
m ⋅ v B′2
m ⋅ g ⋅ hB + − m ⋅ g ⋅ hA = Lr
2
m ⋅ v B′2
Lr = m ⋅ g ⋅ (hB − hA ) +
2
Rezultat final: Lr = −866,25 J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 053

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
P = F ⋅v
Rezultat final P = 1,8MW
b.
F − Fr = 0 ; Fr = k ⋅ Mg
Rezultat final k = 0,1
c.
F − Fr' = (M − m )a
Fr' = k (M − m )g
Rezultat final a = 0,2m / s 2
d.
Teorema variaţiei energiei cinetice LFf = ∆E c
mv 2
kmgd op cos 180 0 = −
2
v2
d op =
2k ⋅ g
Rezultat final d = 450m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 054

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
E = mgh = mgl sin α
Rezultat final: E = 30J
b.
L = mgh
Rezultat final: L = 30J
c.
a = g (sin α − µ cos α )
m
a = 2,5
s2
∆Ec = mal
Rezultat final: ∆Ec = 15J
d.
0 − E c = Lf = − µmgd
Ec
d =
µmg
Rezultat final: d = 3 = 1,73m
e.
µ ' = tgα
Rezultat final: µ ' = 0,58
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 055
Subiectul A. MECANICĂ
III.a. LfAB = −FfAB ⋅ d
FfAB = µ 1mg
Rezultat final: LfAB = −125J
b. L = ∆E c
E cB − E cA = LfAB
mv 02
E cB = + LfAB
2
Rezultat final : E cB = 125J
c. E cC = 0
E cC − E cB = −(Gt + FfBC )A
h
A= = 2h
sin α
Gt = mg sin α
FfBC = µ 2 mg cos α
Rezultat final: h = 1,25 m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 056
Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
III.a.

• aplicarea teoremei variaţiei energiei cinetice la mişcarea pe pantă şi pe drumul orizontal:

m ⋅v2 m ⋅v2
• = m ⋅ g ⋅ h − µ ⋅ m ⋅ g ⋅ d ⋅ cos α ; = µ ⋅m⋅g ⋅d
2 2
• h = d ⋅ sin α
sin α
Rezultat final: µ = ≅ 0,268
1 + cos α
b.
• exprimarea lucrului mecanic al forţei de frecare pe pantă şi pe drumul orizontal:
L1 = − µ ⋅ m ⋅ g ⋅ d ⋅ cos α ; L2 = − µ ⋅ m ⋅ g ⋅ d

• Rezultat final: L = L1 + L2 = − µ ⋅ m ⋅ g ⋅ d ⋅ (1 + cos α ) = −m ⋅ g ⋅ d ⋅ sin α = −1500 J

c. aplicarea legii conservării energiei mecanice: E i = E f


Ei = m ⋅ g ⋅ h ; Ef = m ⋅ v 2 / 2
Rezultat final: v = 10 ⋅ 2m / s ≅ 14,1m / s
d.
N1 = m ⋅ g ⋅ cos α ; N 2 = m ⋅ g
Rezultat final: N1 / N 2 = cos α = 3 / 2 ≅ 0,866
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 057

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
E initial = mgH
Rezultat final: E initial = 3000 J
b. LFf = −Ff d
Ff = f ⋅ mg
Rezultat final: LFf = −300J
c. Lnecons = ∆E
∆E = E final − E initial
mv 2
E final =
2
Rezultat final: v = 30 2m / s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 058

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
reprezentarea corectă a: greutatăţii
fortei de frecare
reactiunea planului
b.
E p = mgh
h = l sinα
Rezultat final: E p = 175J
c.
L = Fd cos(F , d )
Ff = µN
N = mg cosα
L = − µmgl cos α
Rezultat final: LFf ≅ −30,27J
d.
Lt = ∆Ec
LG = mgl sinα , LN = 0
Rezultat final: Ec ≅ 144,73J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 059

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
R x = Ft - Ff
R x = 40 N şi Ff = 20 N
Rezultat final: Ft = 60 N
b.
P = L / ∆t
L = Ft ∆x1, cu ∆x1 = x1 - x 0 = 400 m
Rezultat final: P = 2400 W
c.
L1 = ∆E c 1
L1 = R x1∆x1, cu R x1 = 40 N
E c initial = 0 şi E c final = mv 12 / 2
Rezultat final: v 1 = 80 m/s
d.
L2 = ∆E c 2
L2 = R x 2 ∆x 2 , cu R x2 = -20 N, ∆x 2 = x 2 - x1 = 350 m
E c initial = mv 12 / 2 şi E c final = mv 22 / 2
Rezultat final: v 2 = 60 m/s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 060

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
reprezentarea corectă a: greutăţii, forţei de tracţiune
greutăţii tangenţiale
greutăţii normale
reacţiunii normale N
forţei de frecare
b.
Lc = Lu + L f
Rezultat final: Lc = 2500 J
c.
Lu
η=
Lc
Rezultat final: η = 80%
d.
m ⋅v 2
Ec =
2
Rezultat final: v = 10m / s
e.
Ep = m ⋅ g ⋅ h
E = Lu = E c + E p
E − Ec
h=
m⋅g
Rezultat final: h = 15m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 061

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
F F
=
G t (M + m )g
F
Rezultat final: = 0, (6)
Gt
b.
L = Fh cos 180°
Rezultat final: L = − 4J
c.
L = MgH
Rezultat final: L = 4J
d.
v2
(M + m ) + (M + m )gh − (M + m )gH = − F (H − h )
2
F
v = 2(H − h )(g − )
M+m
Rezultat final: v = 5,78 m / s
e.
mv 2 E pm
E pm − (mgh + ) = F (h − )
2 mg
mv 2
mgh + − Fh
E pm = 2
F
1−
mg
Rezultat final: E pm = 1,165J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 062

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
L = Gh cos 0°
h = l (1 − cos α )
L = mgl (1 − cos α )
Rezultat final: L ≅ −1,35J
b. Ec + Ep = const . ,
mv 2
mgh =
2
v = 2gl (1 − cos α )
Rezultat final: v ≅ 1,6m / s
c. mv ′2
mgh′ + = mgh
2
h
h′ =
2
Rezultat final: h′ ≅ 0,13m
d. mv ′′2
= mgH
2
v ′′ = 2gH
Rezultat final: v ′′ ≅ 6,32m / s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 063

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
G = mg
Rezultat final: G = 1N
b.
Precizarea că L = Aria
Rezultat final: L = 1,5 ⋅ 10 −2 J
c.
∆E c = L
mv 2
=L
2
2L
v=
m
15
Rezultat final: v = ≅ 0,39 m s
10
d.
F
a=
m
Rezultat final: a = 10 m s 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 064

Subiectul A. MECANICA
III.a.
L
d =
F cos α
Rezultat final: d = 2m
b.
Lf = − µ (mg − F sin α )d
Rezultat final: Lf = - 4J
c.
L
P=
t
Rezultat final: P = 30W
d.
Legea conservării energiei
E C = mgh
Rezultat final: E C = 20J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 065

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
EB = m ⋅ g ⋅ hB
hB = OB ′ ⋅ tgα
Rezultat final: EB = 2,88 ⋅ 10 −3 J
b.
m ⋅ g ⋅ y C = m ⋅ g ⋅ hB
y C = hB
xC = − y C / tgβ
Rezultat final: y C = 5,77 cm şi xC = −5,77 cm
c.
m ⋅ v B2
+ m ⋅ g ⋅ hB = m ⋅ g ⋅ hA
2
v B = 2 ⋅ g (hA − hB )
hA = A′O ⋅ tgβ
Rezultat final: v B = 9,19 cm / s
d.

m ⋅ g ⋅ hA = m ⋅ g ⋅ hB + E cinB
′ = 2,11⋅ 10 −2 J
Rezultat final: E cinB
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 066
Orice altă rezolvare care conduce la rezultate corecte se va puncta corespunzător.

Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
III.a.

• aplicarea teoremei conservării energiei mecanice:

E i = E f ; E i = M ⋅ v A2 / 2 ; E f = M ⋅ g ⋅ H

Rezultat final: v A = 8 m / s
b.
• exprimarea lucrului mecanic al forţei de greutate:
LG = −M ⋅ g ⋅ H

• Se scade 1p pentru absenţa semnului minus

Rezultat final: LG = −2880 J = −2,88 kJ

c. aplicarea teoremei variaţiei energiei cinetice: ∆E C = LG + Lr


• ∆E C = −M ⋅ v A2 / 2
• LG = −M ⋅ g ⋅ h

Rezultat final: h ≅ 2,67 m


d. ∆E C = LG + Lr
• ∆E C = M ⋅ (v 12 − v A2 ) / 2 ; LG = −M ⋅ g ⋅ h
Rezultat final: Lr = M ⋅ [g ⋅ h1 + (v 12 − v A2 ) / 2] = −360 J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 067

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
∆E p = mgh = mgl / 2
Rezultat final ∆E p = 30kJ
b.
LFf = Ff ⋅ A ⋅ cos 180 0 ; Ff = µmg cos α
Rezultat final LFf = −10380J
c.
LFtr = LFf + LG
LG = − ∆E p = −mgl / 2
Rezultat final LFtr = 40380J
d.
Pm = L / ∆t
Pm = 403,8W
e.
Ftr = Ff + G sin α ;
v = Pm / Ftr
E c = mv 2 2
Rezultat final E c = 6J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 068

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
E p = mgh
sin α = h / ∆x
Rezultat final: E p = 240 J
b.
Lf 1 = - Ff 1∆x
Ff 1 = -µN
N = mg cos α
Rezultat final: Lf 1 = - 48 J
c.
∆E = L f
∆E = E final - Einitial cu E c initial = 0 şi E p initial = mgh
Lf = -Ff ∆x / 2
Rezultat final: E final = 216 J
d.
∆Ep = Lf1 + Lf2
Lf1 = - µmg∆x cos α, Lf2 = - µmg∆x ′
∆Ep = - mg∆x sin α

Rezultat final: ∆x = 16 3 m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 069
III.a. Ff = µN
N = mg
Rezultat final: Ff = 10N
b. observaţia că lucrul mecanic este egal cu aria figurii determinata de variatia forţei
Rezultat final : LF = 100 J
c. L = ∆E c
mv 2
= LF − Ff ⋅ x
2
m
Rezultat final: v = 4
s
d. observaţia că asupra corpului acţionează numai forţa de frecare
mv 2
= Ff d
2
Rezultat final : d = 4m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 070

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
E p = mgh
Rezultat final: E p = 40 J
b.
L = Fh
Rezultat final: L = 100 J
c.
Ec = L − E p
Rezultat final: E c = 60 J
d.
∆E c = L
∆E c = mv 2 / 2
Rezultat final: v = 10 m / s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 071

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
Ec = E p E 1 mv 0
2
v0
⇒ Ec = = ⋅ ⇒v =
E = Ec + E p 2 2 2 2
m
Rezultat final: v = 7,09
s
b.
2
v0
h=
2g
Rezultat final: h = 5m
c.
L = Lu + Lc
Rezultat final: L = 0
d.
v = v0
m
Rezultat final: v = 10
s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 072

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
v = 40 m s
mv 2
Ec =
2
Rezultat final: E c = 2 ⋅ 10 6 J
b.
∆E 12 = Lr
Lr = mgh 2 − mgh1
Rezultat final: Lr = −25 ⋅ 10 6 J
c.
∆E 21 = Lr + L
L = mgh1 − mgh 2 − Lr = 2mg (h1 − h2 )
Rezultat final: L = 50 ⋅ 10 6 J
d.
L
P=
t
d
t =
v
Rezultat final: P = 2 ⋅ 10 5 W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 073

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
Ff = µN
N = mg cos α
LFf = −Ff h
Rezultat final: LFf = −2,5J
b.
∆E c = Ltot
E c −sistem = Mgh − mgh − µmgh cos α
Rezultat final: E c −sistem = 22,4J
c.
∆E p −sistem = −Mgh + mgd sin α
Rezultat final: ∆E p −sistem = −25J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 074

Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
III.a.
L = m1gh1
Rezultat final: L = 200J
b.
∆E p = −Lcons
∆E p = −m 2 gh 2
Rezultat final: ∆E p = −200 J
c.
conservarea energiei mecanice
v 1 = 2gh1
v 2 = 2gh 2
v1 h1
=
v2 h2
v1
Rezultat final: = 2
v2
d.
h
∆t =
vm
v
vm =
2
∆t 1 h v
= 1 ⋅ 2
∆t 2 h2 v 1
∆t 1
Rezultat final: = 2
∆t 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 075

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
E0 = m ⋅ v 02 / 2
v 0 = 2 ⋅ E0 / m
Rezultat final: v 0 = 20 m / s
b.
EcA = m ⋅ v A2 / 2
Rezultat final: EcA = 100 J
c.
EB − E A = Lf unde: EB = m ⋅ g ⋅ h ; v B = 0 ; E A = EcA
Lf = −Ff ⋅ d ; Ff = µ ⋅ m ⋅ g ⋅ cos α ; d = h / sin α
h = E A / [m ⋅ g (1 + µ ⋅ ctgα )]
Rezultat final: h = 4 m
d.
E B − E 0 = LfTotal
Rezultat final: LfTotal = −320 J
e.
Lg = −m ⋅ g ⋅ h
Rezultat final: Lg = −80 J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 076
Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
III.a.

• Lucrul mecanic al forţei de frecare: Lf = − µ ⋅ N ⋅ d

• Stabilirea expresiei forţei normale de apăsare: N = m ⋅ g − Ft ⋅ cos α

Rezultat final: Lf = − µ ⋅ (m ⋅ g − Ft ⋅ cos α ) ⋅ d = −200J


b.

• Aplicarea teoremei variaţiei energiei cinetice: ∆E c = Ltotal = Lf + Ltr . ; ∆E c = m ⋅ v 2 / 2

• Exprimarea lucrului mecanic al forţei de tracţiune: Ltr = Ft ⋅ d ⋅ cos α

2 ⋅ (Ft ⋅ d ⋅ cos α + Lf )
• Rezultat final: v = ≅ 16,4 m / s
m
c.
• Exprimarea puterii: P = Ft ⋅ v m ⋅ cos α
• Determinarea vitezei medii: v m = v / 2
Rezultat final: P ≅ 5674,4 W
d. aplicarea teoremei variaţiei energiei cinetice: ∆E c' = L'f ;
L'f = − µ ⋅ m ⋅ g ⋅ x ; ∆E c' = −m ⋅ v 2 / 2
Rezultat final: x = v 2 /( 2 ⋅ µ ⋅ g ) ≅ 67,24 m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 077

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
mv 02
L=
2
Rezultat final: L = 100J
b.
mv 2
E = mgh +
2
h = A sin α
Rezultat final: E = 75J
c.
mv 2 mv 02
+ mgA sin α − = −Ff A
2 2
Ff = µmg cos α
v 02 − v 2 3
Rezultat final: µ = − tgα = ≈ 0,29
2gA cos α 6
d.
mv 2 mv ′ 2
+ mgA sin α =
2 2
v ′ = v 2 + 2gA sin α
Rezultat final: v ′ = 5 3 m s ≈ 8,66 m s
e.
Rezultat final: LG = 0
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 078

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
P = Ft v
Ft = T
Rezultat final: P = 12 kW
b.
G
v = const.
G
→ G
a=0
G
R = ma
G G G
R = Ft + Ff pl. orizontal
Rx = 0 Ry = 0
şi
R x = T - Ff Ry = N - G
Rezultat final: Ff pl. orizontal = 800 N
c.
G G
R1 = ma
G G G G G
R1 = T1 + Ff pl. inclinat + N + G
R1x = 0 R1y = 0
şi
R1x = T1 - Gt - Ff. pl. inclinat R1y = N1 - Gn

Gn = mg cos α, cos α = 1 - sin2 α ЎЦ


1 ⇒G
n ЎЦ
G
Ff pl. inclinat ЎЦFf pl. orizontal = T
Rezultat final: T1 ЎЦ
1800 N
d.
Ep = mgh, cu h = ∆x sin α
∆x = v ∆t
Rezultat final: ∆t = 100 s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 079

Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
III.a.
F − Fr − G = ma
Rezultat final: a = 10m s 2
b.
E p = mgh
Rezultat final: E p = 2500 J
c.
∆E c = Ltot
∆E c = mah'
Rezultat final: E c = 1600 J
d.
∆E p = −LG
Rezultat final: LG = −2500 J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Orice altă rezolvare care conduce la rezultate corecte se va puncta corespunzător.

Subiectul B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ


Nr. Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I . 1. c. 3p
2. a. 5p
3. d. 2p
4. c. 2p
5. b. 3p
II.a. Pentru: p1V1 = ν 1RT1 1p 9p
pV1 = ν '1 RT1 1p
p 2V 2 = ν 2 RT2 1p
pV 2 = ν ' 2 RT2 1p
ν 1 + ν 2 = ν '1 +ν ' 2 1p
Conservarea energiei U 1 + U 2 = U '1 +U ' 2 1p
p1V1 + p 2V2 2p
p=
V1 + V2
Rezultat final: p = 2,42 ⋅ 10 5 Pa 1p
b. Pentru: 3p
( p V + p 2V 2 )T1T2 2p
T = 1 1
p1V1T 2 + p 2V 2T1
Rezultat final F = 220N 1p
c. Pentru: 3p
∆U 1 = U '1 −U 1 1p
3 1p
∆U 1 = V1 ( p − p1 )
2
Rezultat final: ∆U 1 = −435J 1p
III.a. Pentru: 6p
p = nkT 2p
pn 0T0 2p
n=
p 0T0
Rezultat final: n = 3,03 ⋅ 10 8 molecule cm 3 2p
b. Pentru : 4p
3RT 2p
vT =
µ
Rezultat final: v T = 1367 m s 2p
c. Pentru : 5p
3 3p
ε c = kT
2
Rezultat final: ε c = 6,21 ⋅ 10 −21 J 2p
TOTAL SUBIECT 45p
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Orice altă rezolvare care conduce la rezultate corecte se va puncta corespunzător.

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


Nr. Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I . 1. c. 3p
2. c. 2p
3. d. 2p
4. b. 5p
5. a. 3p
II.a. Pentru: legile lui Kirchhoff 6p
Scrierea corectă a trei ecuaţii 3p
Rezolvarea corectă a sistemului de ecuaţii 2p
Rezultat final: I 3 = 4 A 1p
b. Pentru: 4p
U AB = I 3 R 2 2p
Rezultat final: U AB = 16V 2p
c. Pentru: 5p
R3 3p
E1 = E 2
R2 + R3
Rezultat final: E 1 = 8V 2p
III. a. Pentru: 5p
R1R 2
R12 = 3p
R1 + R 2
Rezultat final: R12 = 4Ω 2p
b. Pentru: 4p
A
R=ρ 2p
S
Rezultat final: ρ = 7,5 ⋅ 10 −6 Ω ⋅ m 2p
c. Pentru: 6p
x
R AC = ρ 1p
S
E
I = 2p
R12 + R AC + r
U CA = IR AC 1p
S R12 + r
x = U CA ⋅ 1p
ρ E − U CA
Rezultat final: x = 0,4m 1p
TOTAL SUBIECT 45p
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Orice altă rezolvare care conduce la rezultate corecte se va puncta corespunzător.

Subiectul D. OPTICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I . 1. d. 2p
2. a. 5p
3. c. 3p
4. c. 2p
5. a. 3p
II.a. Pentru: 5p
1 1  1 1  1p
− = (n − 1) − 
x 2 x1  R1 R 2 
1 1 n  1 1  1p
− =  − 1 − 
x ' 2 x1  n'  1R R 2 

1 n' n − 1  1 1  2p
= ⋅  − 
f n n ' −1  x 2 x ' 2 
Rezultat final: f = 9cm 1p
b. Pentru: 2p 3p
1 1 1
= −
f x 2 x1
Rezultat final : x 1 = −90cm 1p
c. Pentru: 4p
1 1p
C'=
f'
n 2p
−1
1 n'
C'= ⋅
f n −1
Rezultat final: C ' = 2,78δ 1p
d. Pentru: 3p
L' = f1 + f 2 2p
Rezultat final : L' = 30cm 1p
III. a. Pentru : 5p
c
n= 3p
v
Rezultat final: v = 2,25 ⋅ 10 8 m s 2p
b. Pentru: 5p
v c
= 3p
λ λ0
Rezultat final: λ = 450 nm 2p
c. Pentru: 5p
v
ν0 = 3p
λ
Rezultat final: ν 0 = 5 ⋅ 10 14 Hz 2p
TOTAL SUBIECT 45p
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 080

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
Sistem conservativ, izolat Em = const
E m = Ec + E p
mv 2
mgH =
2
Rezultat final: H = 500m
b.
mv 2 mv 2
mgH = mgh + 1 =
1 2 2
E c 1 = E p1
2
mv 2 mv
=2 1
2 2
Rezultat final: v 1 ≅ 70,5 m s
c. Lt = Ec 2 − Ec1
2
mv 1
mgd − Fr d = 0 −
2
Rezultat final: Fr = 25,05KN
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 081

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
mgh = mv 2 / 2
v = 2gh
Rezultat final: v = 2 10 ≅ 6,32

b. observaţia E c1 = E p1 / 4
mgh = E c1 + Ep1 = 5 ⋅ Ep1 / 4 = 5 ⋅ mgh1 / 4
Rezultat final: h1 = 1,6m
c. L = ∆E c
L Ff = −mgh
Rezultat final: L = −40J
d.
L Ff = −µ ⋅ m ⋅ g ⋅ d
d = h/µ
Rezultat final: d = 10m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 082

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
mv 2
mgh + − mgh0 = L
2
L v2
Rezultat final: h = + h0 − = 4,2m
mg 2g
b.
mgH max − mgh 0 = L
L
Rezultat final: H max = + h0 = 5m
mg
c.
mv ′ 2
−0 = L
2
2L
Rezultat final: v ′ = = 4 5m s
m
d.
mv ′′ 2
− mgh0 = L
2
2L
Rezultat final: v ′′ = + 2gh0 = 10 m s
m
e.
L = F (h − h0 )
L
Rezultat final: F = = 5N
h − h0
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 083

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
Reprezentarea corecta a: - greutăţii
- reacţiunii planului
- forţei de frecare
b. descompunerea forţei F
N + F sinα − mg = 0
Rezultat final: N = 5N
c.
Ff = µN
F cosα − Ff = ma
Rezultat final: a = 7,65 m s
2

d.
L = Fd cos α
Rezultat final: L = 50 3J = 86,5J
e.
Teorema de variatie a E c : LF + LFf = ∆Ec , v 0 = 0
N si m g -nu efectueaza Lm
LFf = Ff ⋅ d ⋅ cos 180o
Rezultat final: Ec = 76,5J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 084

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
EO = EM
m ⋅ v 02
= m ⋅g ⋅H
2
v0 = 2 ⋅ g ⋅ H
Rezultat final: v 0 = 20 m / s
b.
E M = E p + Ec , Ec = 0
EM = m ⋅ g ⋅ H
Rezultat final: E M = 40 J
c.
E cinP = E potM
Rezultat final: E cinP = 60 J
d.
Lg = Lurcare + Lcadere
Lg = −m ⋅ g ⋅ H + m ⋅ g ⋅ (H + h )
Lg = m ⋅ g ⋅ h
Rezultat final: Lg = 20 J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 085

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
Fr = fgm
Rezultat final: Fr = 2500 N
b.
V = const . → Ft = Fr
Lt = Ft d
Pentru: Lt = 5 ⋅10 6 J
c.
Pt = Ft v
Rezultat final: v = 20 m / s
d.
∆Ec = Lr
∆Ec = −mv 2 / 2
Lr = −Fr d 0
Rezultat final: d 0 = 80 m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 086

Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
III.a. Pentru:
conservarea energiei mecanice
mv 02
E p max = mgh +
2
Rezultat final: E p max = 80J
b. Pentru:
∆E p = −Lcons
−LG = −mgh
Rezultat final: LG = 40J
c. Pentru:
conservarea energiei mecanice
E p max = E c
Rezultat final: E c = 80J
d. Pentru:
condiţia problemei mgH = E c
E p max = mgH + E c
E p max
H =
2mg
Rezultat final: H = 20m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 087
Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
III.a. Pentru:
• Identificarea, din grafic, a energiei cinetice pe care o are corpul la lansare: E C 0 = 50J
• Aplicarea legii conservării energiei: E in = E fin ; E in = E C 0 ; E fin = E p
Rezultat final: E p = 50J
b. Pentru:
• Aplicarea teoremei variaţiei energiei cinetice la mişcarea corpului până la înălţimea maximă:
∆E C = L
m ⋅ v 02
∆E C = − ; L = −m ⋅ g ⋅ hmax
2
• Identificarea, din grafic, a înălţimii maxime hmax = 5 m
Rezultat final: v 0 = 2 ⋅ g ⋅ hmax = 10m / s
c. Pentru: E C 0 = m ⋅ v 02 / 2
2 ⋅ EC0
Rezultat final: m = = 1kg
v 02
d. Pentru:
• Aplicarea teoremei variaţiei energiei cinetice la mişcarea corpului până la înălţimea h :
m
∆E C' = L' ; ∆E C' = ⋅ (v 2 − v 02 ) ; L' = −m ⋅ g ⋅ h
2

v 02 − v 2
Rezultat final: h = = 1,8 m
2g
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 088

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
G
v = const.
G G G
→ aG = 0 → RG = 0
R = Ft + G
Rezultat final: Ft = 2000 N
b.
Lu
Pu =
∆t
Lu = Ft ∆x, ∆x = h
Rezultat final: Pc = 4 kW
c.
E p = mgh
Rezultat final: E p = 20 kJ
d.
Ff = 0 →E =E i f
E i = E ci + E pi = E pi
E fi = E cf + E pf
E cf = 0,6 E pf

Rezultat final: h = 6,25 m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 089

Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
III.a.
E p = Ec
E c = mgh
Rezultat final: E c = 400 J
b.
E1 = E 2
mv 2 h
mgh = + mg
2 4
3
v = gh
2
Rezultat final: v = 17,3 m s
c.
E ' c = fE c
h' = fh
Rezultat final: h' = 10m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 090

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
Sistem conservativ izolat Em = const
E m = Ec + E p
E A = EB ; m ⋅ g ⋅ 2R = m ⋅ g ⋅ h + Ec
Rezultat final: Ec = 40 ⋅ 10−3 J
b.
Conservarea energiei mecanice pornire-sosire
m ⋅ g ⋅ 2R = Ec '
m ⋅v 2
Ec ' =
2
Rezultat final: v ≅ 4,47 m s
c.
Energia mecanica are aceeasi valoare in orice punct 2m ⋅ g ⋅ R
Rezultat final: E m = 200mJ
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 091

Subiectul A. MECANICĂ

III.a.
LFrez = ∆E c
2
(F − Fr ) ⋅ d = mv
2
v = 2(F − Fr ) ⋅ d / m
Rezultat final: v 1 = 1m / s
b. L = F ⋅ d ⋅ cos 0° = F ⋅ d
L = 180J
c. 2
( −Fr ) ⋅ d = − mv
2
2
d = mv 2F
r
Rezultat final: d = 1,25m
d.
v = 2Fd / m
Rezultat final: v = 0,9m / s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 092

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
mv 2
− mgh = LfAB
2
Rezultat final: LfAB = −235,2J
b.
mv 2
0− = LfBC
2
Rezultat final: LfBC = −64,8J
c.
mv 2
0− = − µmgd
2
v2
µ= = 0,05
2gd
Rezultat final: µ = 0,05
d.
0 − mgh = LfABC
LCBA = LfABC = −mgh
mgh − 0 = L + LfCBA
Rezultat final: L = 2mgh = 600 J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 093

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
Ec = m ⋅ v 2 / 2
m =G/g
Rezultat final: Ec = 3750 J
b.
P = F ⋅v
Rezultat final: P = 20 kW
c.
Lf = −Ff ⋅ d
v = const . ⇒ a = 0 ⇒ F − G ⋅ sin α − Ff = 0
Ff = F − G ⋅ sin α
Lf = −(F − G ⋅ sin α ) ⋅ d
Rezultat final: L = −20 kJ
d.
Lt = R ⋅ OA = (F − Ff − G ⋅ sin α ) ⋅ OA
Rezultat final: L = 0
e.
( )
E = Ec + E p = m ⋅ v 2 / 2 + mgh
Rezultat final: E = 15,75 kJ
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 094

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
E m = Ec + E p
mv 2
Ec =
2
E p = mgh
Rezultat final: EmA = 50J
b.
Sistem izolat in camp conservativ
E mA = E mB
mv 2
mgh =
2
Rezultat final: v B = 10 m s
c.
mg − forta conservativa
LG = − ∆E p
Rezultat final: LG = 50J
d.
Teorema de variatie a E c ; L = ∆Ec
2
vB
d=
2µg
Rezultat final: d = 20m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 095

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
E p = mgH
Rezultat final: E p = 40J
b.
Sistem in camp conservativ de forte; E m = ct
E m = Ec + E p
mv 2
Ec =
2
mv 2
mgH = mg (H − l ) +
2
v = 2gl
Rezultat final: v ≅ 4,45 m s
c.
Energia mecanica se conserva
mgH = Ec 1
Rezultat final: Ec 1 = 40J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 096
Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
III.a.
• Lurcare = −m ⋅ g ⋅ h ; Lcoborare = m ⋅ g ⋅ h
Rezultat final: L = Lurcare + Lcoborare = 0
b.
• Aplicarea teoremei variaţiei energiei cinetice la mişcarea corpului până la înălţimea h :
m ⋅ v 20
∆E C = L ; ∆E C = − = −E C 0 ; L = LG + Lf
2
Lf = − µ ⋅ m ⋅ g ⋅ d ⋅ cos α ; LG = −m ⋅ g ⋅ h ; h = d / sin α
• Exprimarea energiei potenţiale: E p,max = m ⋅ g ⋅ h
EC0
Rezultat final: E p,max = = 312,5 J
1 + µ / tgα
c.
Lf = − µ ⋅ m ⋅ g ⋅ d ⋅ cos α ; h = d / sin α
E p,max = m ⋅ g ⋅ h
Rezultat final: Lf = − µ ⋅ E p,max / tgα = −187,5 J
d.
• Aplicarea teoremei variaţiei energiei cinetice la coborârea corpului până în poziţia din care a
fost lansat:
∆E C' = L' ; ∆E C' = E C ; L' = m ⋅ g ⋅ h − µ ⋅ m ⋅ g ⋅ d ⋅ cos α = E p,max + Lf
Rezultat final: E C = E p,max + Lf = 125 J
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 097

Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
III.a. conservarea energiei mecanice E A = E B
E pA = E cB
h = AB sin α
v B = 2gAB sin α
Rezultat final: v B = 8,9 m s 2
b.
∆E p = −Lcons
−LG = mg (R − h )
Rezultat final: LG = 15J
c.
E p A = E cC + E pC
E cC = mg (h − R )
Rezultat final: E cC = 15J
d.
E p A = mgH + E c
condiţia problemei mgH = E c
h
H=
2
Rezultat final: H = 2m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 098

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
mv 2
Ec =
2
Rezultat final: E c = 5·10 4 J ·
b.
L = ∆E c
∆E c = E cf - E ci cu E cf = 0
Rezultat final: L = - 5·10 4 J
c.
′ ′
L = ∆E c
L′
= -F ∆x ′f
L = -Ff ∆x
′ ′ ′
∆E c = E cf - E ci E cf = 0,3 E ci
Rezultat final: ∆x = 14 m′
d.
′ ′
L = ∆E c
L′ = -F ∆x ′cu ∆x ′ = 18 m
∆E ′= E ′- E
f

mv ′
c cf ci

E ′=
2

c
2
Rezultat final: v ′
ЎЦ3,16 m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 099

Subiectul A. MECANICĂ
III.a.
mv 22
− mgh1 = − µmgd
2
v 2 = 2g (h1 − µd )
Rezultat final: v 2 = 5 m s
b.
mgh 2 − mgh1 = − µmgd
h 2 = h1 − µd
Rezultat final: h2 = 1,25m
c.
0 − mgh1 = Lf
Rezultat final: Lf = −1715 J
d.
0 − mgh1 = − µmgA
A = h1 µ = 24,5m
Rezultat final: A − 2d = 0,5m de punctul B , după ce trece de 3 ori prin B
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 100

Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
III.a.
G = mg
Rezultat final: G = 2 ⋅ 10 6 N
b.
F = Ff
Ff = µN = µmg
Rezultat final: F = 20kN
c.
P = F ⋅vM
P
vM =
µmg
Rezultat final: v M = 20 m s
d.
L = Pτ
Rezultat final: L = 48MJ

S-ar putea să vă placă și