P. 1
Varianta Romana - Enigma Otiliei

Varianta Romana - Enigma Otiliei

|Views: 177|Likes:
Published by Danutzu1994
enigma otiliei
enigma otiliei

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Danutzu1994 on Mar 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

VARIANTA 3 (august 2012

)

REZOLVARE

?Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. ?Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 p.) Citeste urmatorul text: De-or trece anii cum trecura, Ea tot mai mult îmi va placé, Pentru ca-n toat-a ei faptura E-un nu stiu cum s-un nu stiu ce .

M-a fermecat cu vro scânteie Din clipa-n care ne vazum? Desi nu e decât femeie, E totusi altfel, nu stiu cum .

De-aceea una-mi este mie De ar vorbi, de ar tacé; Dac-al ei glas e armonie E si-n tacere-i nu stiu ce .

Astfel robit de-aceeasi jale Petrec mereu acelasi drum În taina farmecelor sale E-un nu stiu ce s-un nu stiu cum .

(Mihai Eminescu, De-or trece anii )

Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre urmatoarele cerinte cu pr ivire la text: 1. Numeste câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: a fermecat si tai na. 2 puncte 2. Explica rolul cratimei din secventa: Dac-al ei glas. 2 puncte

utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri. normele de e xprimare.sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. 4 puncte 7. SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) Redacteaza un eseu de doua-trei pagini (600-900 de cuvinte). enuntarea si dezvoltarea core spunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei.sa respecti structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scr is. 4 puncte 8. 4 puncte 6. trebuie: . În elaborarea eseului. 6 punc te Nota! Formularile de tipul Sunt/nu sunt de acord cu afirmatia / Autorul are drept ate când afirma ca / Afirmatia autorului este corecta . Construieste un enunt în care sa folosesti o locutiune/expresie care sa contina substantivul glas. Precizeaza doua motive literare identificate în textul dat. neînsotite de enuntarea proprie i opinii. daca vrem sa scoat em din ele toate roadele pe care le pot da. Mentioneaza doua marci lexico-gramaticale ale subiectivitatii prezente în textu l citat. vei ave a în vedere urmatoarele repere: . 8 pun cte . în care sa prezinti t ema si viziunea despre lume dintr-un roman studiat. prima strofa a poeziei. doua trasaturi ale genului liric. 2 puncte 4. Comenteaza. pri n evidentierea relatiei dintre ideea poetica si mijloacele artistice. în sase-zece rânduri (60-100 de cuvinte). nu se considera ipoteza.3. Ilustreaza. Transcrie doua cuvinte din text a caror forma reprezinta abatere de la normel e actuale ale limbii literare.sa ai continutul adecvat argumentarii pe o tema data: formularea ipotezei/a pr opriei opinii fata de problematica pusa în discutie. Prezinta semnificatia unei figuri de stil din textul dat. 4 puncte 5. cu exemple din text. 4 puncte 9. formularea unei concluzii pertin ente. 16 puncte . 4 puncte SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) Scrie un text de tip argumentativ de 15-30 de rânduri (150-300 de cuvinte) despre munca eficienta. de ortografie si de punctuatie) si limitele de spatiu indicate. În elaborarea textului de tip argumentativ. pornind de la ideile sugerate de afirmatia lui Lucian Blaga: Tr ebuie sa existe o anumita concordanta între actiuni si planuri.

Trecerea timpului. incipit. Sinonime: fermecat a încântat. Metafora. încadrarea în limitele de spatiu indicate 1 punct). într-o orientare tematica. ortografia 2 puncte.prezentarea a patru elemente de structura si de compozitie ale textului narati v. 4. semnificative pentru tema si viziunea despre lume din romanul studiat (de exe mplu: actiune. lizibilitatea 1 punct. -mi. utilizarea limbii literare 2 puncte.sustinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema se reflecta în romanul studiat. eseul trebuie sa aiba minimum d oua pagini (600 de cuvinte) si sa dezvolte subiectul propus. Cratima marcheaza elidarea unei vocale si rostirea într-o singura silaba a doua cuvinte diferite. vazum. va placé. Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerint a/reper). 6. Cuvântul scânteie este o metafora pentru o trasatura fizica ori morala a tinerei iu bite. . secretul. tacerea. 5. asezarea în pagina. 8. Pronume la persoana I: îmi. relatii temporale si spatiale. limbajul personajelor etc.ilustrarea temei romanului studiat prin doua episoade/citate/secvente comentat e. . abilitati de analiza si de argumentare 3 puncte. taina misterul. Nota! Ordinea integrarii reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în sc ris 3 puncte.. . conflict. .) . punctuatia 2 puncte. ajuta la pastrarea rimei. 7. ritmului si masurii versurilor. m. Exemplu: Ea tot mai mult îm i va placé. tehnici narative. într-un curent cultural/literar. Doua trasaturi ale genului liric sunt: a) transmiterea în mod direct a unor idei si sentimente. 3. El a dat glas durerii din suflet. final. registre stilistice. 2. În vederea acordarii punctajului pentru redactare. vazum. a atras.si verbe la persoana I: petrec. perspectiva narativa. REZOLVARE SUBIECTUL I 1.evidentierea a doua trasaturi care fac posibila încadrarea romanului studiat întro tipologie.

Exemplu: îmi va placé. în domeniul afacerilor a fi eficient înseamna sa supravietuiesti. cu mult înainte. i ar momentele/ etapele intermediare trebuie valorificate. când rasadurile sunt duse si plantate în câmp. În centrul romanului se afla istoria . Chiar de Anul Nou. Vara. în cazul de fata. cu alte cuvinte. iubitei. dominate de o t rasatura de caracter prezenta la o foarte mare categorie de oameni. dar profunda. întrucât m unca eficienta reprezinta un deziderat al lumii de astazi. Calinescu marturisea: Noi am pornit de la tipuri umane generale. a stfel încât în perioada competitiei. sunt etape si ele pre conizate. Totusi. începutul unei actiuni trebuie pus în acord cu momentul de competitie. SUBIECTUL al II-lea Sunt de acord cu afirmatia: Trebuie sa existe o anumita concordanta între actiuni si planuri. Petrec mereu acelasi d rum 9. total neistorice si le-am dat un loc de asezare. Pe urma. Mai mult. cantonamentul si odihna. daca vrem sa scoatem din ele toate roadele pe care le pot da. De aceea. în ciuda trecerii ireparabile a timpul ui. desigur. Epitetele au rolul de a ilustra aspecte deosebite ale unei persoane. adica avocatului din roman. notiune atribuit a arivistului. numite ectipuri. clasic este acel scriitor care disting e latura permanenta a fenomenelor. forma de viitor popular: or (trece). intuind universalul în individual. Descrierea cadrului fizic în care se desfasoara actiunea. M-a fermecat. pe care poetul o va purta. În realitate. Exista pentru suc ces în sport. re zultatul sa apara ca o încununare a muncii depuse: finis coronat opus. exista concordanta între actiuni si planuri. precum si prezentarea ca racterelor umane în timp si spatiu. Într-un articol din 1938. o epoca. precum si cuvintele c u valoare stilistica de epitete: nu stiu cum s-un nu stiu ce. autorul preferând o expresie simpla. retinem personifi carea: or trece anii. întrucât autorul intentiona sa-si intituleze rom anul Parintii Otiliei. irigate etc. Stanica Ratiu. atât de asteptat e de lume. s-a produs o conjunctie judicioasa a planurilor cu actiunile. De exe mplu. În al doilea rând. tratate. trecerea timpului amplifica trairea aceasta de pretuire. nu mele personajului devine notiune precum notiunea de tartuferie. Dar pentru aceasta. ea fiind o enigma doar pentru Felix si mosierul Pascalopol. farmecul mist erios al interlocutorului feminin. Romanul Enigma Otiliei a aparut în anul 1938. În prima strofa.b) prezenta eului liric. În primul rând. cei care doresc sa scoata profit din munca la câmp. G. exprimata prin intermed iul eului liric. în agricultura trebuie cultivate acele legume care sunt mai mult cautate pe piata. Dupa G. sunt cautate legumele si fructele de sezon. dominate de o trasatura de caracter. Ideea poetica a primei strofe se refera la dragostea. pentru ca într-adevar. rezulta ca romanul se integreaza în clasicism. Ideea poetica a iubirii permanente este expri mata prin mijloacele artistice mentionate aici. ele sunt pu tine. Chiar tema este balzaciana. o planificare stiintifica a antrenamentelor. G. dar si a perioadei de r efacere. SUBIECTUL al III-lea Primul roman citadin de tip clasic si balzacian apartine criticului si istoricul ui literar G. Mijloacele artistice sunt figurile de stil utilizate. În concluzie. Calinescu. Din aceasta marturisire. Calinescu. Calinescu va înfatisa tipuri caracterologice. pregatesc asa-numitele rasaduri. atesta me toda lui Balzac. Prin urmare. Otilia nu are nicio enigma. sportivul sa fie în forma optima. în domeniul sportului. Acest titlu l a fost dat la dorinta editorului.

avocatul Stanica Ratiu. sa ma lase pe drumuri. apoi adresându-se lui Pascalopol: O sa aiba Oti lia cu cine se distra. romanul este construit prin însumarea unor studii caracterologice. el se teme de lume sa nu-l fure si batrânu l vede în sora lui tocmai aceasta lume care îi doreste averea. iar pe autor îl obsedeaza ideea partenitatii. ia r pe de alta parte. si avaritie. simt ilustrat sub forma declarativa. sora lui. La un joc de table si apoi la un joc de carti. care reprezinta pentru el familia burgheza. s unt mos Costache Giurgiuveanu. Dar papa e batrân. averea lui Costache Giurgiuveanu. care sufla partidele Auricai. care la întrebarea nepotului: Aici sade d-l Constantin G iurgiuveanu?. Grandet. a locului actiunii: casa Giurgiuveanu din strada Sfintii Apostoli din Bucuresti. Persona jul penduleaza între teama fata de sora sa Aglae Tulea. ca sa nu înstraineze ceva din casa stricata de Otilia. prin urmatoarele: consulta un medic. Atunci când îl loveste damblaua pe fratele ei. Pascalopol?. Aglae este apucatoare tot la modul absolut. ce zici. si nu m-as mira. pe Simion Tulea. idee care este urmarita sub aspectul social-economic si în acest sen s este semnificativa marturisirea Otiliei catre Felix: Pe cine avem noi? Pe papa numai. Trasatura dominanta a eroului este antiteza dintre pretinsa dragoste si grija pentru Otili a. si lui Pascalopol. a portretului batrânului Giurgiuveanu. pentru fe-tita lui. îi ocupa casa militareste. Alt personaj care se numara printre parintii Otiliei. anume în cadrul vietii burgheziei capitalei de la începutul secolului al XX-lea. clipind rar si moale. si în primul rând. la cererea lui Pascalopol. Compozitional. Nucleul epic al romanului este istoria averii batrânului avar Giurgiuveanu. Primul care îsi exercita misiunea de protector al celor doi orfani este Costache G iurgiuveanu. încât îsi paraseste sotul . care h otaraste într-un fel mai multe destine. Aceasta raut ate o afiseaza chiar la sosirea lui Felix.unei mosteniri. De altfel. iar indiferenta baiatului ei T iti fata de preocuparile intelectuale o motiveaza cu aceasta maxima elaborata de ea: Cine citeste prea mult. si un simt redus al paternitatii fata de Otilia. a carui vârsta ramâne incerta. dupa întâia criza de paralizie. asemenea eroilor din tragedia antica. când îi spune lui Costache Giurgiuveanu: N-am stiut ca faci azil de orfani. angajeaza o menaje ra care sa-l îngrijeasca. si chiar mosierul Pascalopol. raspunde: nu-nu-nu stiu nu sta nimeni aici. cum o numeste studentul Weissman. . dar în zgârcenia lui. zâmbind cu cei doi dinti. Ea este atât de rea. într-un spital de boli mintale. personaje mânate de un destin s i acest fapt confera romanului caracterul unei opere dramatice. Banii proveneau din averea sotie i pe care o administreaza pentru interese personale. Cei care apar în roman cu misiunea de protectori ai celor doi orfani. urmarind pe de o parte. Tipurile umane din roman actioneaza în gener al constant. dar ca un geniu al raului. baba absoluta. Aglae Tulea. personajul din nuvela cu acelasi nume a lui Barbu Stefanescu-Delavrancea. un Catavencu al ideii de paternitate. Agl ae are cel mai bun aliat. dar nu are curajul sa se desparta de banii lui. desi tin la el . facând specula din vânzarea si schimbarea caselor si tocmai aceasta dorinta de a pastra banii sub saltea îi va pr ovoca moartea. care totusi era un tata devotat si nutrea afectiune umana pentru batrâna slujnica. este Aglae Tulea. Giurgiuveanu se deosebeste de Hagi Tudose. amânând mere u sa treaca o parte din bani pe numele Otiliei. Zgârcenia batrânului. Romanul Enigma Otiliei debuteaza balzacian prin precizarea timpului actiunii: iu lie 1909. întocmai ca bufnitele supa rate. pe care o doj eneste ca nu este mai înfipta la barbati ca Otilia. formarea celorlalte tipuri caracterologice într-un cadru socia l. al carui portret fizic si moral aminteste de E. nu cunosc. 1909-1910. se scrânteste. procesul de formare a eroului martor si actor. o aparitie stranie. Felix. autorul face portretul si celorlalte personaj e: Aglaei si fiicei sale Aurica. Aglae vedea în Otilia pe rivala principala a copiilor ei. asculta de tanti Aglae. refuzând sa depuna o suma de bani pe numele Ot iliei Marculescu. patima pentru bani îl dezumanizeaza într-o masura m ai pronuntata decât în cazul lui Grandet. Ca toti avarii. cheama un preot sa-i sfinteasca locuinta.

autocaracterizându-se uneori: He! He! He! Stanica e profund. Calinescu este romantic si romantismul traieste în acest roman prin descrierea grandioasa a Baraganului. dar agita ideea de familie în mod demagogic. degeaba încercati sa-l luati peste picior!. G. pe la care trecuse si stu dentul Felix. avocatul Stanica Ratiu ocupa un loc aparte. Prin te mperament. dornica d e lux. întrucât apare ca un impostor. reducând totul la vax!. si proprietar ul unui bloc de pe un mare bulevard. Crohmal niceanu. Într-un ar ticol intitulat Camil Petrescu. motivând ca nu poate face apel la parinti denaturati. menite sa explice gestul ei: Cine a fost în stare de atâta stapânire e capabil sa învinga si o dragoste nepotrivita pentru marele sau viitor.Dintre parintii celor doi orfani. generoasa: atunci când paraseste cas a daruieste pianul Auricai. S. dar pentru O tilia. care precum Lai Cantacuzino. De fapt. În materie de demagogie. Criticul Pompiliu Constantinescu îl considera mosierul bla zat. un ocrotitor discret al celor doi orfani. El face caz de familie când vrea sa stoarca douazeci de franci de l a Otilia sau o suta de franci de la Pascalopol. S. fi ica Aglaei. pentru familia sa anemiata si de bila. Nici nu s-a casatorit oficial cu Olimpia. supuse parca unui destin. Pompiliu Constantinescu aprecia ca Otilia poarta enigma eterna a femenitatii îns asi. va ajunge prefectul capitalei într-o scurta guvernare. Pompiliu Constantinescu l-a plasat alaturi de Gore Pirgu. cât mai ales unitatea caracterologica a personajelor. teoretician al romanului. Felix este un luceafar pentru ca ea nu-si poate depasi conditia de femeie . Otilia este o adolescenta care îl tulbura atât pe mosierul Pascalopol. motiv pe care-l invoca atunci când se despa rte de Olimpia. Crit icul Simion Damian l-a caracterizat astfel: Stanica Ratiu este un Tartuffe care îs i traieste cu sinceritate rolul. Un personaj interesant este mosierul Leonida Pascalopol. dar pentru Pascalopol este o fata candida. caruia de la Paris îi trimite ac este rânduri semnificative. De la cla sicism îi apartin atât desfasurarea gradata a actiunii. Lui Felix îi spune demagogic: Am un mandat moral: sa a par interesele generatiei noi fata de cea veche. Georgeta. La întrebarea profesorului universitar Felix de ce s-a despartit de Otilia. Stanica face si considerat ii asupra mersului societatii: Superficialitatea este o boala nationala. Otilia este o enigma întrucât l-a preferat pe Pascalopol. adica altul decât un escroc si un impostor. Crohmalniceanu primul nostru roman citadin de tip clasic si balzacian. Calinescu scria ca romanul apare atunci când începe sa se organizeze o lume de tipuri si de caractere. Felix este un tânar ambiti os care se afirma înca de pe vremea studentiei si care va ajunge profesor universi tar. idealist. G. Stanica are într-adevar geniu. în sensul ca personajele se comporta constant. asemenea unei piese de teatr u. se autoiluzioneaza ca ar fi altfel decât este în realitate. fiind considerat de Ov. Critica literara l-a a sezat pe Stanica Ratiu în galeria arivistilor. vedeam ca se plictiseste si era o chestiune de umanitate s-o las sa-si petreaca libera anii cei mai frumosi pentru mine este o enigma. dar si prin antiteza personajelor. dupa ce furase banii batrânului Giurgiuveanu. Pentru el. St anica Ratiu este un Catavencu al ideii de paternitate. eroul din romanul Craii de Curtea-veche al lui Mateiu Car agiale. Romanul s-a bucurat de aprecierea criticii literare. cât si pe studiosul Felix. noteaza ca au torul realizeaza romanul citadin cu cea mai bogata galerie de caractere din lite . spunându-i lui Simion Tulea : Nu permit sa jignesti pe aceea care în fata lui Dumnezeu este sotia mea si mama fiului nostru. Forta principala a acestui personaj este demagogia paternitatii. St anica Ratiu însurat cu întretinuta unui general. precizând ca scopul casatoriei este procreatia. pentru ca Olimpia nu i-a facut un copil viabil. Otilia marturiseste lui Felix: Am un temperament nefericit: ma plictisesc repede si sufar când sunt contrariata. Este o fata talentata în domeniul pianului. Si Alexandru Piru în Istoria literaturii române de la începuturi pâna azi. cum afirma Ov. nu stie daca o iubeste pe Otilia ca parinte sau ca barbat. Daca Nae Cata vencu urma sa ajunga ministru în proiectata piesa a lui Caragiale De la Berlin. Felix si Otilia sunt tineri în formare care cer ocrotire. în concordanta cu firea lor. Otilia si Felix. Pascalopol îi raspunde: eram prea batrân. eroul romanului Locul unde nu s-a întâmplat nimic de Sadoveanu.

ratura noastra. . În concluzie. tema si viziunea despre lume din romanul de fa?a sunt bine reliefate .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->