Sunteți pe pagina 1din 63

CHESTIONARE

ADMITERE
2002 - 2012
Algebr i Elemente de Analiz Matematic
Fizic
Geometrie i Trigonometrie
M1A-A
UNIVERSITATEA POLI TEHNICA DIN BUCURETI
Facultatea/Colegiul ___________________________

CHESTIONAR DE CONCURS
Numrul legitimaiei de banc ____________
Numele ______________________________
Prenumele tatlui ______________________
Prenumele ___________________________

DISCIPLINA: Algebr i Elemente de Analiz Matematic_ M1A
VARIANTA A


1. S se calculeze ( ) 1 2 lim + + =

n n L
n
. (4 pct.)
a) 1 = L ; b) 1 = L ; c) = L ; d) 2 = L ; e) 0 = L ; f) nu exist.
2. S se determine suma S a coeficienilor polinomului ( )
4
3
7 8 = X f . (4 pct.)
a) 0 = S ; b) 3 = S ; c) 1 = S ; d) 2 = S ; e)
10
2 = S ; f) 2 = S .
3. S se calculeze
3
008 , 0 09 , 0 . (4 pct.)
a) 0,3; b) 0,5; c) 0,1; d)
3
1
; e) 0,1; f) 0.
4. Funcia : f ,

+
> + +
=
0 , 2
0 , 1
) (
2
x a x
x x x
x f este continu dac (4 pct.)
a) 1 = a ; b) 2 = a ; c) a ; d) 0 = a ; e) 1 = a ; f)
2
3
= a .
5. S se determine m dac ecuaia mx x = | ln | are trei soluii reale i distincte. (4 pct.)
a) |
.
|

\
|

e
1
, 0 m ; b)
e
1
> m ; c)
e
1
= m ; d)
e
1
< m ; e) e = m ; f) 0 > m .
6. S se scrie n ordine cresctoare numerele: 1 , 2 5 , 1 3 = = = c b a . (4 pct.)
a) c b a , , ; b) b a c , , ; c) a b c , , ; d) a c b , , ; e) c a b , , ; f) b c a , , .
7. Fie funcia : f ,
3 2
1 ) ( + + = x x x f . Atunci ) 1 ( f este (4 pct.)
a) 0; b)
2
1
; c) 1 ; d)
3
1
; e)
3
6
1
; f)
3
9
1
.
8. S se determine m astfel nct sistemul

=
= + +
= + +
0
0 2
0
z y x
z my x
z y mx
s admit numai soluia nul (banal).
(4 pct.)
a) 1 m i 2 m ; b) 0 = m ; c) 2 = m ; d) m ; e) nu exist; f) 1 = m .
M1A-A
9. S se calculeze limita
x
x
L
x
3 sin
2 sin
lim
2
2
0
= . (4 pct.)
a)
3
2
= L ; b)
9
4
= L ; c) = L ; d) nu exist; e) 1 = L ; f) 0 = L .
10. Mulimea soluiilor ecuaiei 1 1
3
= x x este (4 pct.)
a) { } 0 ; b) { } 3 , 2 , 1 ; c) ; d) { } 2 , 1 , 0 ; e) ; f) { } 1 .
11. S se determine a astfel nct polinomul 2 3 7 6
2 3 4
+ + + = X aX X X f s se divid prin polinomul
1
2
= X X g . (4 pct.)
a) 2 = a ; b) 2 = a ; c) 1 = a ; d) 7 = a ; e) 0 = a ; f) 1 = a .
12. Funcia ( ) 2 , 0 : f ,
x x
x f
2
2
) (
2
+
= . S se calculeze ( )

=
+
=
n
k
k k
n
f f S
1
) 1 ( ) (
) 1 ( ) 1 ( . (4 pct.)
a) |
.
|

\
|
=
+2
3
1
1 ) 1 (
n
n
n
S ; b) |
.
|

\
|
+ =
+2
3
1
1 ) 1 ( 2
9
8
n
n
n
S ; c)
2
3
1
1
+
=
n
n
S ; d) |
.
|

\
|
+ =
+2
3
3
1 ) 1 (
9
8
n
n
n
S ;
e) |
.
|

\
|
=
+1
3
1
1 ) 1 (
n
n
n
S ; f) |
.
|

\
|
+ + =
+2
3
1
1 )! 1 ( ) 1 (
9
8
n
n
n
n S .
13. Fie
|
|
.
|

\
|
=
1 0
2 1
A i
|
|
.
|

\
|
=
2 0
b a
B . Determinai b a, astfel nct BA AB = . (6 pct.)
a) 1 = = b a ; b) 2 , = b a ; c) 3 , 1 = = b a ; d) 0 , 2 = = b a ; e) nu exist; f) = b a , 2 .
14. S se calculeze
5 3
i i i + + , ( 1 i
2
= ). (6 pct.)
a) 0; b) 3i; c) 1 ; d) i; e) i ; f) 2i.
15. S se determine mulimea ( )( ) { } 0 2 3 3 2 = x x x A . (6 pct.)
a) |
.
|

\
|
=
2
3
,
3
2
A ; b) = A ; c) = A ; d) ( ) 1 , 1 = A ; e) |
.
|

= ,
2
3
A ; f) |
.
|

\
|
= ,
2
3
3
2
, A .
16. Numrul
4
2
5
4
6
P A C + = x este (8 pct.)
a) 0 = x ; b)
2
11
= x ; c) 11 = x ; d) 10 = x ; e) 15 = x ; f) 25 = x .
17. S se rezolve ecuaia 3 2 log log
2 2
= + x x . (8 pct.)
a) 0 = x ; b) 2 = x ; c) nu are soluii; d) 2 = x ; e) 1 = x ; f) 2 = x .
18. S se calculeze

=
1
0
d e x x I
x
. (8 pct.)
a) e = I ; b) 1 = I ; c) 1 = I ; d) 0 = I ; e) e 2 = I ; f) e = I .

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURE~TI
Facultatea _
CHESTIONAR DE CONCURS
DISCIPLINA: AlgebrA ~i Elemente de AnalizA Matematicl MIA
VARIANTA C
1. Sa se rezolve eeuatia 2x+1 = 8. (5 pet.)
a) x=5; b) x=2; e) x=3; d) x=4; e) x=O; t) x=-3.
2. Sa se calculeze I = J~(x2 - x)dx (5 pet.)
a) I=.!. b) 1=2' c) 1= o d) I = ~. e) 1= 6' t) 1= _.!..
2' , , 3' , 6
3. Ecuatia ~x-I +x = 7 are solutia: (5 pet.)
a) x=6;b) x=l;c) x=O;d) x=-I;e) x=2;t) x=5.
4. Suma solutiilor eeuatiei x2 - x - 2 = 0 este: (5 pet.)
a) 2; b) 3; c) 5; d) J2 ; e) 1; t) O.
5. Fie numarul complex z = 1+2i . Atunei: (5 pet.)
a) Izl=6;b) Izl=O;e) Izl=.J7;d) Izl=-I;e) Izl=~;t) Izl=4.
NumArullegitimatiei de bancli _
Numele _
Prenumele tatlilui _
Prenumele _
123
6. Sa se caleuleze determinantul D = 4 5 6. (5 pet.)
789
a) D=3;b) D=I;c) D=5;d) D=2;e) D=O;t) D=4.
7. Fie E =..[4 +{j8+~ . Atunci: (5 pet.)
a) E=6; b) E=3; c) E=12; d) E=28; e) E=I; t) E=7.
8 F fu . f () {2X2 +X +2, x < 0 D .. l!J) fu . f . x (5 )
Ie nctla x = . etermmatl m E ~ pentru care netla este contmua.. pet.
x+m, x~O
a) m=4;b) m=ll;c) m=2;d) m=l;e) m=5;t) m=7.
9. Multimea solutiilor ecuatiei Ix -11 = 3 este: (5 pet.)
a) 0;b) {-2,4};c) {5};d) {3};e) {5,7};t) {O,I}.
MIA-C
10.Pentru mEC\{O} se define~te legea de compozitie: ZI*Z2=mzIZ2-im(ZI+z2)-m+i, 'v'ZI,z2EC.
Sa se calculeze suma modulelor valorilor lui m pentru care simetricul elementului 1+i este 2 +i . (5 pet.)
a) 4; b) J2;c) .J3 ; d) J5; e) 2; f) 1.
2 2
11. Fie functia g: lR~ lR, g(x ) = foX et dt. Atunci:' (5 pet.)
a) g este concava; b) g are doua puncte de extrem; c) g este convexa; d) g' (0) = 7; e) g este crescatoare;
f) g este descrescatoare.
12. Mu1timea valorilor lui m E lR pentru care ecuatia 2ln Ixl = mx2 +1 are doua solutii reale distinete
este: (5 pet.)
a) m{>,-:' JU[>l b) me[.~,_); c) m{~ }U(l,e]; d) mE(-<o,o]Ut~};
e) m E ( -00, e12} f) m E (-00,1) .
13. Calculati E = C~ +cl. (5 pet.)
a) E=2;b) E=15;c) E=-5;d) E=O;e) E=20;f) E=10.
14. Fie polinomul f = X3 - 3X2 +2X. Daea xl' x2, x3 sunt radacinile polinomului f, atunei
E = xl +x~ +xi este egala eu: (5 pet.)
a) 5; b) 7; c) 2; d) -2; e) 4; f) -4.
15. Fie h: lR~ lR, h(x) = x3 -3x. Atunei h'(l) este: (5 pet.)
3 2 1 2
a) -4;b)O;c) -;d) --;e) -;f)-.
4 3 2 3
16. Fie matrieele: A = (1 2) ~i B = ( 0 1). Sa se determine matrieea C = AB - BA. (5 pet.)
3 4 -1 2
a) c=( ~1 :} b) C=( ~ :} c) C=( =~~}d) c=G ~2} 0) C=(~ ~} l) c=( ~ ~5}
17. Solutia reala a eeuatiei ~ x - x-I = x este: (5 pet.)
3 2
231
a) -1; b) -; e) -; d) 1; e) 0; f) --.
7 5 11
{x- y = 1
18. Sa se rezolve sistemul . (5 pet.)
x+2y=4
a) x=2,y =1; b) x=-2,y =-2; c) x=-I,y =3; d) x=5,y =-4; e) x=4,y =0; f) x=O,y =-1.
MIA-C

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURE~TI
Facultatea
CHESTIONAR DE CONCURS
DISCIPLlNA: Fizicii F
VARIANTA F
Numarul legitimatiei de banc11 . _
Numele
Prenumele tatalui
Prenumele _
1. La capetele unui fir conductor se aplica 0 tensiune de 12 v. In timp de 1 minut prin acest fir trece 0 sarcina
electrica de 72 C. Rezistenta electrica a firului este: (5 pet.)
a) 12 Q; b) 16 Q; c) 10 Q; d) 8 Q; e) 14 Q; f) 15,5 Q.
2. Un fir de cupru (coeficientul termic al rezistivitatii a = 4 .10-3 grad-I) are rezistenta Ra = I 0 Q la
temperatura de 0 C. Neglijand dilatarea firului, rezistenta acestuia la temperatura de 100C este: (5 pet.)
a) 8 Q; b) 14 Q; c) 50 Q; d) 6 Q; e) 4 Q; f) 12 Q.
3. Un acumulator cu t.e.m. E = 12V are intensitatea curentului de scurtcircuit 1" = 40 A. Legand la bomele
acumulatorului un rezistor, tensiunea la bomele sale devine V = II V. Valoarea rezistentei rezistoruJui este:
(5 pet.)
a) 4,5 Q; b) 3,5 Q; c) 3,3 Q; d) 4 Q; e) 2,5 Q; f) 3 Q.
4. Doua surse identice de curent continuu avand fiecare t.e.m. de 12 V ~i rezistenta intema de 0,4 Q sunt
legate in paralella bomele unui rezistor cu rezistenta de 5,8 Q. Puterea disipata pe rezistor este: (5 pct.)
a) 12,6 W; b) 18,4'W; c) 23,2 W; d) 12 W; e) 5,8 W; f) 45,2 W.
5. Legea lui Ohm pentru 0 portiune de circuit care nu contine generatoare electrice, scrisa cu notatiiJe din
manualele de fizica, este: (5 pet.)
a) I = E ; b) I = V . c) I = ~ . d) I = VR . e) V = l. f) P = VI .
r ' R ' R+r' , R'
6. in cazul transferului maxim de putere, randamentul unui circuit de curent continuu format dintr-un
generator cu t.e.m. E, rezistenta interna r ~i un rezistor cu rezistenta R este: (5 pet.)
2R RE2
a) 75%; b) 95%; c) 50%; d) --; e) 25%; f) 2
R+r (R+r)
7. Un corp se deplaseaza rectiliniu uniform pe 0 suprafata orizontala pe distanta de 10 m, sub actiunea unei
forte orizontale de ION. Lucrul mecanic al fortei de freeare este: (5 pet.)
a) -1 J; b) 1 J; c) -100 J; d) 100 J; e) -IOJ; f) 101.
8. Un corp este aruncat vertical in sus cu viteza initiala va = 15 m/s. Considerand acceleratia gravitationaJa
g = I 0 m/s2, timpul dupa care corpul revine pe sol este: (5 pet.)
a) 2,5 s; b) 1,5 s; c) 1s; d) 3s ; e) 3,5 s ; f) 2 s .
F-F
9. Caldura se masoara in S.L cu aceea~i unitate de masura ca: (5 pet.)
a) temperatura; b) cantitatea de substanta; c) energia cinetica; d) capacitatea calorica; e) caldura molara;
f) caldura specifica.
10. Utilizand notatiile din manualele de fizica, expresia energiei cinetice este: (5 pct.)
J J J
. m v m v- k x- 2 k v-
a) 2;b) mgh; c) -2-; d) -2-; e) mv ; f) -2-'
11. 0 cantitate de gaz ideal parcurge un ciclu format dintr-o transformare izocora in care presiunea cre~te de 8
ori, 0 destindere adiabatica ~i 0 comprimare izobara. Exponentul adiabatic este r = 1,5. Randamentul
ciclului este: (5 pct.)
a) 0,571; b) 3/16; c) 5/16; d) 5/14; e) 43,8%; f) 4/15.
12. Unitatea de masura a acceleratiei in S.I. este: (5 pct.)
a) s/m; b) m/s2; c) msl; d) m/s; e) ms; f) ms2
13. 0 ma~ina termica ideala functioneaza dupa un ciclu Carnot, temperatura sursei reci fiind 300K tar cea a
sursei calde cu 200K mai mare. In cursul unui ciclu lucrul mecanic produs este L = 0,2 kJ. Valoarea
absoluta a caldurii cedate sursei reci intr-un ciclu este: (5 pct.)
a) 0,] kJ; b) 0,3 kJ; c) 0,5 kJ; d) 0,2 kJ; e) 0,6 kJ; t) 0,8 kJ.
14. Un gaz ideal se destinde adiabatic. La finalul procesului volumul gazului este de 8 on mai mare ~i presiunea
este de 32 de ori mai mica. Exponentul adiabatic este: (5 pct.)
a) 3/5; b) 5/3; c) ],75; d) 3/2; e) 7/5; f) 2.
15. Cunoscfmd R - constanta universala a gazelor perfecte ~i r - exponentul adiabatic, caldura molara la
presiune constanta este: (5 pct.)
a) rR; b) _r_R ;'c) L-R; d) ~; e) (r-1)R; f) (r+1)R.
r-1 r+1 r-1
16. Un autoturism incepe sa franeze cu acceleratie constanta. Dupa ce a parcurs un sfert din distanta pana la
oprire, viteza sa este egala cu 40fj km/h. Viteza autoturismului in momentul inceperii franarii este:
(5 pct.)
a) 50 kmlh; b) 60fj km/h; c) 25 m/s; d) 20m/s; e) 100 kmlh; f) 80 km/h.
17. 0 cantitate de gaz ideal aflata la presiunea de 8,4.106 Pa ~i temperatura de 280K sufera 0 transformare
izocora la sfar~itul careia temperatura devine 250K. Presiunea finala este: (5 pct.)
a) 7 MPa; b) 6 MPa; c) 5,5 MPa; d) 6,5 MPa; e) 7,5 MPa; f) 5 MPa.
18. Peste un scripete fix ideal este trecut un fir de masa neglijabila. Firul trece printr-un man~on fix care
exercita asupra sa 0 forta de frecare constanta egala cu 32N. La un capat al firului este legat un corp de
mas a m] = 3 kg, la celalalt capat unul de masa m2 Sistemul se mi~ca uniform. Se cunoa~te g = 10 m/s2
Masa m2 este: (5 pct.)
a) 3 kg; b) 6 kg; c) 5,5 kg; d) 0,2 kg; e) 6,2 kg; f) 0,5 kg.
F-F
UNIVERSIT ATEA POLITEHNICA DIN BUCURE~TI
Facultatea _
CHESTIONAR DE CONCURS
DISCIPLINA: Fizicli F
VARIANTA D
Numarullegitimatiei de banca _
Numele _
Prenumele tatalui _
Prenumele
1. Doua rezistoare cu rezistentele R1 = 40 ~i R2 = 80 se monteaza in serie, apoi in parale!. Raportul dintre
rezistentele echivalente serie/paralel este: (5 pct.)
a) 1I2;b) 9/2;c)2;d) 3/16; e) 2/9;f) 16/3.
2. Conductoarele AB, BC, CD ~i DA formeaza un circuit dreptunghiular ca in figura, iar conductorul AC este
pe diagonala. Toate conductoarele au aceea~i rezistenta pe unitatea de lungime. Laturi1e dreptunghiului au
lungimile a ~i b = 4a . Rezistenta echivalenta intre punctele B ~i D se noteaza cu RBD, iar cea intre punctele
3
A ~i C cu RAc. Raportul dintre RBD ~i RAC este: (5 pet.)
A b B
'[S]
D C
a) 27/35; b) 24/35; c) 48/35; d) 79/35; e) 62/35; f) 59/35.
3. Pomind :rara viteza initiala un mobil se deplaseaza rectiliniu pe distanta de 100 m. Pe primul ~i ultimul sfert
din distanta parcursa mobilul se mi~ca cu acee~i acceleratie constanta, iar in rest viteza sa este constanta ~i
egala cu 10m / s. Durata deplasarii este: (5 pet.)
a) 5(~+1)s;b) 5~s;c) 0,01h;d) 5(~-1)s;e) 14s;f) 5/~ s.
4. Doua automobile pleaca in acela~i moment unul spre celalalt din doua localitati aflate la distanta de 120 km.
Vehiculele se deplaseaza cu aceea~i viteza constanta de 60 kmIh. Mobilele se intalnesc dupa: (5 pct.)
a) 1,5 h; b) 2 h; c) 75 minute; d) 60 minute; e) 45 minute; f) 3 h.
5. Un corp cu masa de 100 kg se afla la 10 m deasupra solului. Se considera g = 9,81ms-2. Energia potentiala
gravitational a a corpului este: (5 pet.)
a) 9811; b) 9,811; c) 1kJ; d) 98,lOJ; e) 981OJ; f) 98,1kJ .
6. Caldura degajata la trecerea unui curent electric de intensitate I printr-un conductor de rezistentli R, in
intervalu1 de timp ~t este: (5 pet.)
a) 12Mt; b) IR2~e; c) IR2~t; d) I/R2~t; e) eR2 / M; f) I2R2~t.
F-D
7. Un circuit electric simplu este format dintr-o sursa de tensiune cu rezistenta interna r ~i un rezistor cu
rezistenta R = 4r. Randamentul circuitului este: (5 pet.)
a) 0,2; b) 0,3; c) 0,7; d) 0,4; e) 0,6; f) 0,8.
8. Randamentul unui ciclu Carnot care functioneaza intre temperaturile T1 = 600 K ~i T2 = 300K este: (5 pet.)
a) 0,4; b) 0,6;c) 0,75; d) 0,5; e) 0,25;f) 0,55.
9. Relatia Robert-Mayer este: (5 pet.)
a) Cp = Cy + R; b) y = Cp / Cy; c) Cy = Cp + R; d) Cp = Cy - R / 2; e) R = Cp + Cy; f) ~U = Q - L.
10. Expresia legii lui Ohm pentru un circuit simplu este: (5 pet.)
UE U E E E U
a) I=-+-;b) I=-;c) I=-;d) I=-;e) I=--;f) 1=--.
R r r R r R+r R+r
11. Unitatea de masura in SI pentru rezistivitatea electrica a unui material conductor este: (5 pet.)
a) 0; b) O m\ c) 0/ m; d) 02 / m; e) om; f) 02 m .
12. in conditii normale de presiune ~i temperatura (Po, To), densitatea unui gaz ideal este Po' Cunoscand
caldura specifica a gazului la volum constant cy, exponentul sau adiabatic este: (5 pet.)
a) Po ; b) l+~; e) Po ; d) 1+ POTOcy; e) 1- POTOcy; f) 1+ Po
PoTOcy POcy PoTOcy Po Po PoTOcy
13. in cursul unui ciclu termodinamic cu randamentul 11 = 0,2 se efectueaza un lucru mecanic de 1000J .
Caldura cedata sursei reci in cursul ciclului are valoarea absoluta de: (5 pet.)
a) 5kJ; b) 1kJ; c) 6000J; d) 4kJ; e) 2000J; f) 3kJ .
14. Un sistem termodinamic prime~te caldura Q = 400J ~i efectueaza lucrul mecanic L = 200 J. Variatia
energiei sale interne este: (5 pet.)
a) 400J; b) -200J; e) 1000J; d) 800J; e) 200J; f) 600J.
15. Sub actiunea unei forte de 10kN 0 bara metalica nedeformata se alunge~te cu 40 mm. Lucrul mecanic
efectuat este: (5 pet.)
a) 120J; b) 350J; c) 50J; d) 970J; e) 80J; f) 2001.
16. Un mobil se deplaseaza rectiliniu cu viteza constanta de 84km / h. Distanta parcursa de mobil in 1200 s
este: (5 pet.)
a) 100m; b) 68 km; c) 77 m; d) 76 km; e) 50 m; f) 28 km.
17. Dintr-un punct aflat la inaltimea de 40 m se arunca vertical in sus 0 piatra, eu viteza initiala vo = 10m / s.
Se considera g = 10ms-2 Piatra cade pe sol dupa: (5 pet)
a) 3 s; b) 1 s; c) 3,25 s; d) 2,5 s; e) 2 s; f) 4 s.
18. 0 cantitate de gaz ideal al carui indiee adiabatic este y = 1,4 este incalzita izobar ~i efectueaza lucrul
mecanic L = 2J . Caldura primita de gaz in timpul acestui proces este: (5 pet.)
a) 5J ; b) 2J ; c) 7J ; d) 7kJ; e) 3kJ ; f) 101.
F-DM2A-A
UNIVERSITATEA POLI TEHNICA DIN BUCURETI
Facultatea/Colegiul ___________________________

CHESTIONAR DE CONCURS
Numrul legitimaiei de banc ____________
Numele ______________________________
Prenumele tatlui ______________________
Prenumele ____________________________

DISCIPLINA: Geometrie i Trigonometrie__ M2A
VARIANTA A


1. Un con circular drept se desfoar pe un plan dup un sfert de cerc. Atunci raportul dintre lungimea
generatoarei conului i raza bazei conului este (4 pct.)
a) 2; b) 6; c) 1; d) 5; e) 4; f) 3.
2. S se determine lungimea x a laturii unui cub, tiind c lungimea diagonalei cubului este x + 1. (4 pct.)
a)
2
1 3
; b) 2; c)
2
3
; d) 3; e) 1; f)
2
3 1+
.
3. S se determine raportul dintre raza sferei nscrise n cubul de latur 1 i raza sferei circumscrise aceluiai
cub. (4 pct.)
a) 3 4 ; b)
2
3
; c) 3 2 ; d)
6
3
; e)
3
3
; f)
4
3
.
4. Un paralelipiped dreptunghic, cu diagonala de lungime 4 i laturile bazei de lungimi 2 i 3, are nlimea de
lungime (4 pct.)
a) 3 ; b)
2
3
; c) 2 ; d) 2 2 ; e) 3 2 ; f)
4
3
.
5. Fie a, b, c trei drepte necoplanare n spaiu avnd un punct comun, iar M un punct nesituat pe ele. Atunci
planele (M,a), (M,b), (M,c) au proprietatea (4 pct.)
a) au numai un punct comun; b) sunt perpendiculare dou cte dou; c) coincid; d) numai dou dintre cele
trei plane coincid; e) au numai dou puncte comune; f) au o dreapt comun.
6. Seciunea ntr-un cilindru, dus prin axa de simetrie a acestuia, este un ptrat. S se calculeze raportul dintre
raza bazei i generatoarea cilindrului. (4 pct.)
a)
3
1
; b)
2
1
; c)
2
1
; d) 2 ; e) 3 ; f)
3
1
.
7. Determinai produsul soluiilor ecuaiei 0 cos 2 cos
2
= + x x , situate n intervalul [ ] , . (4 pct.)
a)
4
2

; b)
2
; c)
4
2

; d)
2
; e)
2
2

; f)
2
2

.
8. Se d parabola P: x y =
2
. S se determine raza cercului cu centrul n punctul ) 0 , 1 ( C , care intersecteaz
parabola ntr-un singur punct. (4 pct.)
a) 3; b) 4; c) 2 ; d) 1 ; e) 2; f) 1.
M2A-A
9. Calculai

+
12
sin i
12
cos
12
sin i
12
cos

. (4 pct.)
a) 1; b) 1 ; c) 2 ; d)
2
1
; e)
2
1
; f) 2 .
10. O piramid are ca baz un ptrat cu latura de 4 cm. nlimea piramidei este de 4 cm i cade n centrul bazei.
S se calculeze aria lateral a piramidei. (4 pct.)
a) 5 13 ; b) 5 16 ; c) 5 18 ; d) 5 14 ; e) 5 12 ; f) 5 15 .
11. Aflai numrul minim de puncte necoplanare care, luate cte trei, determin patru plane distincte. (4 pct.)
a) 7; b) 8; c) 4; d) 5; e) 6; f) 9.
12. Punctul (1,1) este proiecia originii pe dreapta d. Aflai ecuaia dreptei d. (4 pct.)
a) 0 = y x ; b) 0 = + y x ; c) 0 2 = + y x ; d) 0 2 = + + y x ; e) 0 1 = + + y x ; f) 0 1 = + y x .
13. Fie vectorii j i m a

+ = 2 i j i b

+ = , relativ la un reper ortonormat de versori j i

, . S se determine
parametrul real m astfel nct vectorii a

i b

s fie perpendiculari. (6 pct.)


a)
3
1
= m ; b)
4
1
= m ; c)
2
1
= m ; d)
3
1
= m ; e)
4
1
= m ; f)
2
1
= m .
14. S se calculeze x
2
cos dac
2
3
sin = x . (6 pct.)
a) 1; b)
4
1
; c)
4
3
; d)
2
1
; e)
4
1
; f) 0.
15. Ecuaia planului ce trece prin punctele A(2,0,0), B(0,2,0), C(0,0,2) este (6 pct.)
a) 2 = + z x ; b) 0 = + z y x ; c) 2 = + z y ; d) 2 = + + z y x ; e) 2 = + y x ; f) 0 = + z y x .
16. n triunghiul ABC se dau msurile unghiurilor

90

= A ,

60

= B i lungimea laturii BC = 8. S se calculeze


lungimea laturii AB. (8 pct.)
a) 6; b) 5; c) 1; d) 4; e) 3; f) 2.
17. n triunghiul ABC se cunosc

60

= A i AB = 4, AC = 6. Care este lungimea medianei din B ? (8 pct.)


a) 3 2 ; b) 2 3 ; c) 11 ; d) 3; e) 13 ; f) 7 .
18. Suma soluiilor ecuaiei 1 sin
2
= x , din intervalul [ ] 2 , 0 , este (8 pct.)
a) 3 ; b) 0; c) 2 ; d) ; e)
2

; f)
2
3
.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURE~TI
Facultatea
----------
CHESTIONAR DE CONCURS
DlSCIPLlNA: Geometrie ~iTrigonometrie M2
VARIANTA B
Numarullegitimatiei de banca _
Numele
------------
Prenumele tatalui
--------
Prenumele
-----------
t. Se dau vectorii u = (A-I) T - 3)..1 ~i v = 2T +.I . Sa se determine ). E IR., astfelincat u ~i v sa fie paraleli.
(5 pet.)
1 1 1
a) 2;b) "2;c) l;d) 4";e) 3;f) 7'
2. Determinati a E IR. astfel incat punctul A (0,2) sa se gaseasca pe dreapta de ecuatie x +ay +4 = 0 .
(5 pet.)
a)2;b) -l;c)S;d) -3;e) -2;f)0.
3. In reperul ortonormat xOy se considera vectorii perpendiculari u = T +.I ~i v = 2T +m] . Atunci: (5 pet.)
a) m=O;b) m=3;c) m=2;d) m=-2;e) m=-l;f) m=l.
4. Dreapta care trece prin punctele A(1,2) ~i B(2,S) are ecuatia: (5 pet.)
a) 2y-x+l=0;b}3y+2x-1=0;c) x+3y-1=0;d) 2x-y=0;e) y-3x+l=0;f) 2x-y-l=0.
5. Stiind ca sin x =.! , sa se calculeze cos2 x. (5 pet.)
2
I 3 3 1
a) -"2;b) -4";c)O;d) 4";e)2;f)"2'
6. Daca punctele A (1,2), B (2,4), C (4,).) sunt coliniare, atunci: (5 pet.)
a) A = 2; b) A = 7; c) A = 8; d) A = 10; e) ). = S; f) A = 1.
7. Sa se calculeze produsul P = sin4Socos60. (5 pet.)
J2 17 1H H 1H
a) -' b) -V 6 . c) l' d) - -' e) -' f) - -.
4' "33' 3' 4 3
8D~ Jr .. Jr l 1 (5 ) . aca z =cos - +I SIn-, atuncl z este ega cu: pet.
3 3
a) 1;b) l+i..jj; c) i; d) -1; e) -i; f) fI. 2 . V3
M2-B
9. Sa se calculeze aria unui triunghi echilateral cu latura de lungime 6. (5 pet.)
a) 18; b) 6J2; c) 7J3; d) 36; e) 9; f) 9J3.
10. Sa se calculeze modulul numarului complex z = 1+iJ3 . (5 pet.)
a)2;b)4;c)0;d) -l;e) -2;f) J3.
11. Fie vectorii ii, v astfelindit \lull = 2, Ilvll = 3 ~i u v = 3J3 . Gasiti masura a a unghiului dintre vectorii ii
~i v. (5 pet.)
1[' 1[' 21[' 1[' 1['
a) a=S;b) a=6";c) a=);d) a=3;e) a=O;f) a=2"'
12. Distanta de la punctul 0(0, 0) la dreapta 3x - 4y - 4 = Oeste: (5 pet.)
a) d=3'b) d=4'c) d=!'d) d=.e) d=2'f) d=~.
, , 5' 5' , 4
13. Aria unui patrat este 4. Calculati diagonala patratului. (5 pet.)
a) 2J3; b) 2J2 ; c) 2; d) J2 ; e) 15 ; f) 1.
14. Se da triunghiul dreptunghic de laturi 3,4,5. Sa se calculeze inaltimea din varful unghiului drept. (5 pet.)
a) 2; b) 4,1; c) 4; d) 3; e) 2,5; f) 2,4.
15. Laturile parale1e ale unui trapez au lungimile 4 ~i 6. Sa se determine lungimea liniei mijlocii a trapezului.
(5 pet.)
a) 1~~)-4;-~)6; ~)~; e) 5;f) 1~--~---~~--
16. Perimetrul triunghiului de varfuri 0(0,0), A(l,O), B(O,l) este: (5 pet.)
a) l;b) 2+J3;c) 3;d) 2-J2;e) 2+J2;f) 4.
17. Fie A(l,O), B(0,1), C(-2,0) ~i fie S aria triunghiului ABC. Atunci: (5 pet.)
a) S=!'b) S=l'c) S=3'd) S=~'e) S=~'f) S=2.
2' , , 2' 2'
18. Fie A,B,C unghiurile unui triunghi ABC. Daca sin A = 1, calculati B+C. (5 pet.)
. 1[' 41[' 31[' 21[' 1[' 1['
a)"4;b) S;c) 4;d) );e) 3;f) 2"'
M2-B