Sunteți pe pagina 1din 1

CONSTRUCTOR .....................................................................................................................................................

BENEFICIAR ..........................................................................................................................................................
OBIECTUL ..............................................................................................................................................................
ADRESA ................................................................................................................................................................

PROCES-VERBAL DE MONTARE A CONSTRUCTIILOR METALICE


Nr. ........... Data .....................
Cu ocazia verificarii efectuate la:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Am constat ca urmatoarele constructii metalice din tabelul de mai jos au fost montate in
conformitate cu prevederile proiectului de executie nr. . si ale
normativelor tehnice in vigoare:
TABEL CONSTRUCTII METALICE MONTATE
NR.
CRT.

DENUMIREA CONFECTIEI METALICE


(SUBANSAMBLULUI)

PLAN
MONTAJ NR.

EXECUTANT
NUMELE SI PRENUMELE
FUNCTIA
SEMNATURA

POZITIA

MENTIUNI

BENEFICIAR