Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.NARMELIA S.R.L.

CUI …………………
BRASOV

DECLARAŢIE INACTIVITATE,

Pentru societatea comercială NARMELIA S.R.L cu sediul în


judeţul BRASOV, localitatea BRASOV, str………………………………. nr…..,
bl…, sc…et.,ap.,TEL.0745155383, nr.ORC:J08/………../……..,
cod fiscal/codul unic de înregistrare: 18146875 şi capital social de
200 LEI, declar, pe proprie răspundere:

- că societatea comercială nu a desfăşurat activitate de la


data înfiinţării până până la sfârşitul exerciţiului financiar
2011,motiv pentru care nu intocmesc bilant,conform
L.82/1991 actualizata .

Prezenta declaratie a fost data pentru a servi la DGFP


…………………………

Nume şi prenume declarant,


RADA ZOIA
Calitate declarant,
ADMINISTRATOR
Semnătura şi ştampila, data:

……………………………………………………..

S-ar putea să vă placă și