Sunteți pe pagina 1din 36

INSTITUTULCENTRALDECERCETARE,PROIECTARE IDIRECTIVARENCONSTRUCII Biroulexecutiv DECIZIANr.

55din20decembrie1986 PRIVINDAPROBAREAINSTRUCIUNILORTEHNICE PENTRUEXECUTAREAPLACAJELORDINFAIANA, MAJOLICAIPLACICERAMICESMLUITECESAROM" INDICATIVC686 Biroul executiv al Consiliului tiinific al Institutului central de cercetare, proiectare i directivarenconstrucii Avndnvedereprevederileart.5,literad"dinDecretulnr.170/1976,ctiavizulCTE ICCPDCnr.596din13noiembrie1986 In temeiul Decretului nr. 170/1976, modificat prin Decretul nr. 31/1983, privind organizarea i funcionarea Institutului central de cercetare, proiectare i directivare n con strucii,ctiLegeanr.5/1978,emiteumtoarea: DECIZIE: 1.SeaprobInstruciuniletehnicepentruexecutareaplacajelordinfaian,majolici plciceramicesmluiteCESAROM"avndindicativulC686. 2. Instruciunile tehnice de la pct. 1 intr n vigoare la data publicrii n Buletinul construciilor.Elesevorpublicaincoleciadenormativeiinstruciuni. LaaceeaidatnceteazvalabilitateaInstruciunilortehnicepentruexecutareaplacajelor din faian, majolic i plci ceramice smluite CESAROM" indicativ C 675, aprobate de IGSICcuordinulnr.103/5.VI.1975. PREEDINTELEBIROULUIEXECUTIV, DIRECTORGENERAL, Ing.VALERIUCRISTESCU

INSTRUCIUNITEHNICEPENTRUEXECUTAREA PLACAJELORDINFAIANA,MAJOLICA IPLACICERAMICESMLUITE CESAROM INDICATIVC686 Elaboratede: INSTITUTULDECERCETRINCONSTRUCIIIECONOMIA CONSTRUCIILORINCERC

Directoradj.tiinific:Dr.ing.R.Constantinescu eflaboratorFHA:Ing.I.Marcu Responsabillucrare:Ing.L.PopescuResponsabildinpartea ICCPDC:Arh.CI.Popeteanu

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU Indicativ:C686 EXECUTAREA PLACAJELOR DIN nlocuiescC675 FAIANA, MAJOLICA I PLACI CERAMICE SMLUITECESAROM 1.OBIECT 1.1.Prezenteleinstruciunitehnicestabilesc: modulde executarepe antier a placajelordin faian majolic i plci ceramicesmluite CESAROM modul de executare n fabricile de prefabricate a placajelor ceramice CESAROM pe panourile mari de beton i a placajelor de faian sau majolic, pe pereii cabinelor spaiale pentrubi. 2.DOMENIULDEFOLOSIRE 2.1.Plciledefaian,majoliciplcileceramicesmluiteCESAROMsepotaplicape pereidinzidrie,dinbetonmonolitturnatncofrajedeinventar,dinpanourimaridebeton,pe pereidinelementeprefabricatedebetoncelularautoclavizatsaudinzidriedinblocurimicide betoncelularautoclavizat,ctipepereiidinbetonaicabinelorspaialeprefabricatepentrubi. 2.2. Placajele realizate din plci de faian, majolic i plci ceramice CESAROM se aplic: la interior, n cldiri de locuit i socialculturale n ncperi ca: bi, buctrii, grupuri sanitare,saloanedespital,slideoperaie,culuare,laboratoare,magazinealimentare, Elaboratede: Aprobatede ICCPDC INSTITUTULDECERCETRI cudecizianr.55 NCONSTRUCIIIECONOMIA din20XII 1986

CONSTRUCIILORINCERC

precuminncperilecudestinaiesimilaraferenteconstructiilorindustriale,comerciale sausocialculturale lainterior,nhaleindustrialeiuneledepozite,lacareprocesultehnologicimpuneanumite cerinedeigien la exterior, numai cuplci ceramice smluite CESAROM,pefaadele cldirilor de locuit, socialculturale sau industriale n acest caz executantul este obligat s cear fabricii productoareverificarearezisteneilanghedezghe,conformprevederilordinSTAS781380, pct.2.4.Observaie"iconf.pct.4.4.Deasemeneasevaineseamadecondiiiledelapct.2.3. demaijos. 2.3. Plcile smluite se pot folosi fr restricii de mrime a suprafeei, n ncperi cu umiditate relativ a aerului peste 60% cu aciune continu i cu procese umede (bi publice, buctriidelocuine),laplacareainterioarapereilor. De asemenea, ele se pot folosi i la placarea exterioar a pereilor, numai cu luarea de msuricorespuztoarepentruprotejarealatrecereavaporilor,cadeexemplu: bariercontravaporilor interspaiideventilare ventilareaspaiilorinterioare limitarealacelmult25%dinsuprafaaaferentacestorncperietc. Aceste msuri se vor introduce pe baz de calcule higrotermice, n scopul ndeplinirii condiieievitriiefectuluideacumularenpereteaapeiprovenitedincondensulvaporilor,care poateduceladesprindereaplacajelor. 2.4.PlcileceramicedecalitateaaIIasevorutilizalaplacareasuprafeelorcesegsesc ladistanelacarepercepereadefectelornumaiesteposibil,cadeexemplulafaadencepndde laetajul II inporiunilecarenupotfivzutedeaproape,dinbalcoane,lojiisauterase. Pe baza acestor criterii, proiectantul va stabili n proiect poriunile n care se pot folosi plciledecalitateaaIIa. 2.5.Plcileceramicecusmaldiscontinuu,precumicelenesmluitenusevorutilizala executareaplacajelorexterioare,nncpericuumiditaterelativaaeruluimaimarede60%i nicincelencarepereiipotfifrecventudaicuap(bi,spltorii,slideduurietc). 2.6 . In cazurile cnd exploatarea placajelor se face n condiii neobinuite (agresivitate chimic, ca de exemplu n industria laptelui, a zahrului etc, ocuri termice alternante, grad accentuat de uzur prin frecare etc), adaptarea placajelor se va face numai dup asigurarea condiiilor tehnice dovedite ca favorabile, pentru situaiile speciale respective, pe baz de ncercriprealabiledelaborator.Acestecondiiivorfiprevzutedectreproiectani,cuacordul beneficiarului. 2.7.Nuserecomandfolosireaplacajelorceramiceinterioarecarefacobiectulprezentelor instruciuni tehnice n ncperile industriale la care se produc trepidaii sau vibraii datorit utilajelorsaumainilordeexploatare. 2.8.NuseadmiteplacareacuplciceramiceCESAROMabazinelorsaurecipienilorcare nmagazineazapsaualtelichide. De asemenea, nu se admite placarea exterioar a jardinierelor cu plci ceramice CESAROMdacnusauluatmsurideizolarehidrofugasuprafeelorinterioarealecuveide beton. 2.9.PlcileceramicetipCESAROM,avndorezistenredusla ocuriilauzuraprin circulaie (zgriere, mtuire, ciobirea smalului etc), nu se vor folosi pentru pardoseli dect n mod cu totul excepional, n ncperi cu circulaie foarte restrns, la executarea bordurilor n afarazonelordecirculaie,avnddoarunroldecorativ. Prevederealornproiectenasemeneasituaiisevafacenumaicuacordulbeneficiarului. Plcilecusmaldiscontinuuicelenesmluitenusevorfolosilaexecutareapardoselilor nniciunuldincazuri.

3.MATERIALEFOLOSITE 3.1. Plci de faian snt de form ptrat sau dreptunghiular i se livreaz n dimensiunile,calitileicaracteristicileprevzutenSTAS23386(fig.1). 3.2.Plcidemajolic sntdeformptratiselivreazndimensiunile,calitilesi caracteristicileprevzutenSTAS940580. Sepotlivraiplcidealtedimensiuniiformatencondiiileindicatenstandardelecelor doumateriale(faianimajolic).

Fig.1.Plci,defaian: a plcisimpleb plcicumarginearotundc plcicu doumarginirotunde. 3.3. PlciceramicesmluiteCESAROMselivreaznformatele,dimensiunilei caracteristicile indicate n STAS 781373 (ptrate, dreptunghiulare, plane, n relief etc). 3.4. Nisipsilieiosderusaudecarier,binesplat,grunosconformSTAS166776 nusevafolosinisipdemare. 3.5.CimentPa35,cimentM30,STAS150078. 3.6.Ap, conf.STAS79080. 3.7.Varpast,conf.STAS14080varhidratatnpulbere,contSTAS920180. 3.8.Cimentportlandalbconf.STAS705580. 3.9.Pigmeninaturali,conf.STAS647661. 3.10. Silicatdesodiusoluie,conf.STAS290261. 3.11. AracetDP25sauD50,conf.STAS705880. 3.12. RomacrilERfabricatdeUzinaChimicRnov,conformcaietuluidesarcini. 3.13. ALUTCHIT,conf.NI739879,elab.deCIPARm.Vlcea. 4.CONDIIIDETRANSPORTlDEPOZITAREAPLACAJELOR Transport 4.1.Plcileceramice(faian,majoliciCESAROM)sevortransportaambalate ncutii,cumijloacedetransportacoperite,curateiuscate. CondiiiledeambalarencutiisntdatedeSTAS23386,STAS940580siSTAS781380. 4.2. In mijloacele de transport cutiile se vor aeza n stive lunduse msuri pentru mpiedicareadeplasriistivelorntimpultransportului,spreaseevitadeteriorareaambalajuluii mprtiereaplcilor. Depozitareapeantier 4.3.Cutiilecuplciceramicesevordepozitanncpericurateiuscate,nstivedemax. 1,5 m nlime, pe platforma cu suprafaa plan sau pe rafturi n locuri ferite de lovituri i umiditate.Plcilenusevorscoatedincutiilelornaintedeafitransportatelaloculdelucru.La loculdelucru,plcileceramiceCESAROMlivratelipitepehrtiesevoracoperiastfelcasfie feritedeumiditate.

5.EXECUTAREALUCRRILORDEPLACAJEPEANTIER 5.1.La aplicareaplcilorceramicepepereiportanidezidriesaubetoncare sntpui subsarcinchiarntimpulexecuiei intririilor,ceeacemrete fenomenuldecontraciei curgerelent,estenecesar,caplacareassefaccelpuinlaolundupncrcareacugreutatea permanent(executareaintegralaacestorziduriiacoperireacldirii). Executantulmpreuncuproiectantul,pebazadatelordecaredispunprivindcontraciilei tasrile,potapreciaacesttermen,lucrupecarelvorconsemnantrunprocesverbalcomun. Lucrricaretrebuieterminatenainteaexecutriiplacajelor 5.2. Inainte de nceperea placrii pereilor interiori i exteriori, trebuie s fie terminate urmtoarelelucrri.: nvelitoareacldirii,inclusivterasele,logiile,balcoanele,cuamenajareascurgerilornsoluia definitiv sau provizorie (jgheaburile i burlanele excutnduse pe msura avansrii placrii), astfel nct supafeele pe care se execut grundul i placarea s fie ferite de aciunea precipitaiiloratmosferice toateprofilele,olbancurile,glafurileetc. Fig.2.Racordarea placajului cupervazurilorusilor.

montareatocurilorlaferestreiatocurilorsaucptuelilorlaui,n afar de pervazuri care se vor monta dup executarea placajelor montarea cptuelilor se va face astfel nct s se asigure ca per vazurilecevorfibtuteulteriorsacopererostuldintretoc,respectiv cptuealaipereteleplacat,fig.2. tencuireatavaneloriasuprafeelorcarenuseplacheaz montareaconductelorsanitare,electrice,denclzire,ngropatesub placajulde plci ceramice prevedereade conducte aparente trebuie n generai evitat n cazul n care o asemenea soluie este totui adoptat, proiectantul va analiza alternativele executrii prealabile sauulterioareaplacajului probele conductelor de scurgere, probele de presiune ale conductelor de alimentare cu ap, probele instalaiilor de nclzire (la rece i la caid) i lucrrile de acoperire cu plas derabiinclusivtencuireasa montarea diblurilor sau a dispozitivelor pentru fixarea consolelor obiectelor sanitare etc., pentrucadupexecutareaplacajului,fielafaade,fielainterior,snusemaiexecuteguriprin spargerieventualeleguriulterioareurmeazafidatenumaicuburghiedeasemenea,trebuie s fie executate n prealabil i eventualele lucrri care necesit spargeri pe faa zidului opus celeiplacate,pentruaseevitadislocareaplacajuluisaustrpungereaperetelui mbrcminile pardoselilor reci, din mozaic turnat, plci de mozaic, plci de gresie, marmur etc. din ncperi ai cror perei urmeaz a fi placai, se pot executa fie nainte, fiedupmontareaplacajelor,nfunciedeposibilitilede organizareaexecuieilucrrilor, de posibilitatea de degradare a pardoselii, n funcie de natura materialului din care este executat,decheltuielilelegatedeprotejareapardoseliintimpullucrului. Imbrcminilepardoselilor(delemn,dinprodusepebazadepolimerisinteticietc),carese degradeaz la umiditate mare, vor fiexecutate numai dup montareaplacajului. La pardoselile

careseexecutnaintedemontareaplacajuluiilacaresntprevzuteplintesauscafe(turnate monolitsauprefabricate),acesteasevorefectuaastfel: plintelesauscafeleprefabricatesevormontanaintedeexecutareaplacajului,acordnduseo ateniedeosebitlarealizareaniveluluifadeliniadevagriziaorizontalitilor,astfelcaele spoatconstituielementuldebaz(orizontalilanivel)alviitoruluiplacaj plintelesauscafeleturnatemonolitsevorexecutadupmontareaplacajuluincazulncare imbrcminile pardoselilor se execut naintea montrii placajului, se vor lua msuri de protecieaacestorantimpulexecutriilucrrilordeplacare. Pregtireasuprafeeipereilorpecareurmeazaseaplicaplcileceramice 5.3. Inaintedeaplicareagrundului,suprafeelepereilordezidrie,betonsaubetoncelular autoclavizatsevorpregtinconformitatecuprevederiledinnormativelespecificematerialului dincareesterealizatperetele Normativpentruexecutarealucrrilordetencuielilaconstrucii,indicativC.1883 Instruciunitehnicepentruproiectareaiexecutareapereilor,planeeloriacoperiurilor dinelementedebetoncelularautoclavizat,indicativP.10482. Sevor verifica n prealabil suprafeele zidriilor de crmid sau suprafeele pereilorde beton,attcuprivirelaabaterilepeverticaliorizontal,cticuprivirelaeventualeleviciisau degradriaparente,pentruasestabilicorecturilecaretrebuiefcutenvedereaplacrii. 5.4.Aplicareaplcilorceramicepepereisevafacenumaipesuprafeeuscate,pregtiten prealabil, dup cum se indic la pct. 5.6 i care prezint abateri de la planitate cuprinse ntre limitele 3 mm/m pe vertical i 2 mm/m pe orizontal eventualele neregulariti locale nu trebuiesdepeasc10mm(umflturisauadncituri).Incazulcndacesteabaterisntdepite, suprafeelevorfindreptatesaucompletatecumortardecimentcuaceeaicompoziiecaamor tarului folosit la placare, sauprin tierea ieiturilor.Grosimea stratuluide mortar (dintre dosul plcilorisuprafaaperetelui)trebuiesfiecuprinsntre1...2cm. 5.5. Inainteanceperiilucrrilordeplacaresevornlturaeventualeleresturidemortarde peperei,praf,petedegrsimeetc.Pereiipecarevorfiaplicateplciledefaianimajolicnu trebuiesfietencuii,iarrosturilezidriei(orizontaleiverticale)trebuiessecureebinepeo adnciturdecea1cmpentrucamortaruldefixaresadere,ctmaibinepeacestesuprafeen cazul suprafeelor netede ale pereilor de beton turnat monolit sau a suprafeelor de beton ale panourilor mari, pentru c mortarul de fixare s adere ct mai bine pe aceste suprafee, este necesarssecreezeorugozitateasuprafeelorprintrouoarpriuireaacestora. 5.6.Dupexecutarealucrrilordelapct.5.3....5.5,sevaaplica: pe perei de crmid sau beton, un pri din mortar de cimentnisip (03 mm), dozaj volumetric 1 : 2 i ap pn la consistena de 1012 cm pe conul etalon (STAS 14680) mortarulsevaaplicacumistriasaucanciocul,fiinddeoconsisten fluidi nuseva netezi grosimeapriuluivafide35mm dup24orede la aplicarea priului se va aplica grundul care se vaexecuta cu mortarde 3 ciment avnd dozajul de 400 kg ciment la m nisip (03 mm), introducnduse n amestec, pentruo maibun lucrabilitate i 0,05(1/20)pri var past(deconsisten 12 cm) la o parte ciment,nvolumedozajulvolumetriceste1:3,5:0,05(ciment:nisip:varpast)consistena mortarului trebuie s fie plastic, i s corespund la o scufundare a conului etalon de 6 cm grosimeagrunduluivafi12cm.Pepereidezidriegrundulsevaaplican2straturi,fiecare decea10mmgrosime.Celdealdoileastratsevaaplicadupceprimulsazvntat,iarfaalui se va netezi cu drica de lemn. Pe pereii de beton, grundul dac se va putea executa n grosimemicvafiaplicatntrunsingurstratde5...10mmgrosime. Suprafaagrunduluisevazgriacumistriasaucuajutorulariciului(driccucuie).

Planitateasuprafeeigrunduluisevaverificasubdreptarulde1,2mlungime,adminduse cel mult dou unde cu sgeata de maximum 3 mm, verificarea planitii se va face n mod deosebitndreptulracordriidintreplacaj itencuialadepeporiuneaadiacentacestuia,peo banddecca.30cmlime.Grundulselas824oresseusuce,nainteaaplicriipropriuzise aplacajului. Incazulplacajuluidefaian(majolic),mortaruldegrundnusevaaplicanstratcontinuu pe suprafaa peretelui, ci se va aplica pe spatele fiecrei plci, conform tehnologiei, de la pct. 5.13...5.28. 5.7.Incazulplacajelordinplcidefaianimajolic,lucrrilepregtitoareseefectueaz pnlarealizareapriuluideciment.IncazulplacajelordinplciceramiceCESAROM,lucrrile pregtitoare se efectueaz pn la realizarea priului i grundului cu mortarele indicate la pct. 5.6. Mortarelepentrustraturiledepriigrundconformpct.5.6.,sevorpreparacucimenturile indicatelapct.3.5. 5.8. In cazurile speciale de aplicare a placajelor din plci, de faian sau majolic n ncpericuumiditatemare(peste75%)ca:bipublice,spltoriicomune,etc,sauncamere cu aburi n care se produc vapori de ap suprasaturai, se vor executan prealabil lucrrile de hidroizolare (la perei i pardoseli), n conformitate cu prevederile din Normativul pentru proiectarea i executarea hidroizolaiilor din materiale bituminoase la lucrrile de construcii", indicativC.11280.Inacestencperinusevorfolosiplciledefaiancudimensiunimaimici de15 15cmiplcileCESAROM,carecreeazrosturidese. In mod special, se va da atenie deosebit n ceea ce privete etanarea punctelor unde hidroizolaia este strpuns de ctre ancorele pentru susinerea stratului de protecie a hi droizolaieisaudectreconducteledeinstalaiesanitar,electricsaudenclzirecentral.

In fig. 3 se indic modul cum se execut placajele de faian (majolic) la ncperile cu umiditate mai mare de 75% , n fig. 4 se indic cazul aplicrii placajelor de faian (majolic) n camerelecuaburicuvaporideapsuprasaturai. 5.9.Incazulcndlaparteasuperioarapereilordebetoncufaaplaninetedseaplicun finisaj cu o past subire de 23 mm grosime, conform indicaiilor din prescripiile tehnice n vigoare,laparteainferioarapereilorrespectivisepoateaplicaplacajuldefaiansaumajolic,cu un

Fig. 4. Executarea placajului de faian n camere cu aburi cu vapori de ap suprasaturai: M perei din beton sau crmid b strat suport al hidroizolatiei (tencuial de mortar de ciment dricuit fin, dozaj 1 : 4) c izolaie vertical hidrofug de 3 mm grosime (2 straturi carton asfaltat + 3 straturi bitum) d zid de crmid plin de 6,3 cm grosime pentru protecia hidroizolatieie placajdinplcidefaianf pardoseal dinmozaicturnat.

mortarspecial,carespermitaplicareasanstratsubiresubplacajioracordarecorespunztoare cu finisajul prii superioare, conform pct. 5.23. Pregtirea acestor perei se va face prin aplicareapriuluidecimentconf.pct.5.6.

Trasareasuprafeelorpentruplacareacuplcidefaianimajolic 5.10.Trasareasuprafeelorcareurmeazaseplacasevafaceattfadeorizontalcti fadevertical,n felulurmtor(fig.5): Se va aeza pe cant un dreptar de lemn (f) de maximum 2 m lungime la nivelul suprafeeifiniteapardoselii,li

K2)KZ)k2) Fig.5.Trasareasuprafeelorpentruplacareacuplcidefaian: areperedepardosealb placdefaiancnivelcubul deaerd repereverticaleefircuplumbf dreptar.

pit de suprafaa care se placheaz dreptarul va avea limea egal cu nlimea viitoarei plinte (1015 cm) i va rezema pe 2 repere (a) alturate (aceleai repere care indic nivelul suprafeei finisate a pardoselilor), care s fie dea lungul aceluiai perete orizontalitatea dreptarului va fi controlatcunivelacubuldeaer(c). Verticalitateasuprafeelorcareurmeazaseplacaseobinecuajutorulunorrepereverticale (d) alctuite din buci de plci de faian fixate provizoriu cu mortar de ipsos pe suprafaa respectiv a tencuielii, la cca. 1 m distan ntre ele, n imediata vecintate a suprafeei care se placheaz. Aplicareareperelor,pentruplacareapereilorcuplcidefaianimajolic,sevafacenaafel nctdosulplcilorcaresevormontaulterior(b)scorespundpeverticalcufaatencuieliidepe suprafaapereteluicarermneneplacat(cuexcepiasuprafeelordebetoncarenusetencuiesc). Firul cu plumb (e), lsat la faa reperelor trebuie s reprezinte linia suprafeei placajului de faian,careurmeazsseexecute.

Trasarealinieidevagriz 5.11. Incazulplacriipereilornncperiundepardosealanuesteexecutat,nivelulacesteia sevastabilifadeliniadevagriz,caresevatrasaastfel:cuajutorulfurtunuluidenivelsevatrasa liniadevagriznncperearespectivplecnddelacota+1,00mdeasupraniveluluipodestuluifinit alscriii,marcndaceastcotnncperepepereteledelngu,setraseazapoiaceastliniepe toipereiincperii. TrasareasuprafeelorpentruplacareacuplciceramiceCESAROM 5.12. Grundul suprafeei care se placheaz i acelei care se tencuiete, se traseaz n prealabil. Se folosesc cuie btute sau martoridin mortar,pe care se fixeaz privizoriu careperde suprafa cte o plac ceramic, aezat la faa grundului ce urmeaz a se executa (fig. 6) se va urmrinprimulrndverticalitateamuchiilorpereilorgrunduii,pentruaseevitaaspectulneplcut allimilorneegalealeplcilorlacoluri(vezimuchiaa1b1: dinfig.7).

Fix.7.Efectulneverticalitiimuchiilorpereilor placiculimineegalelacoluri. Dupcesapunctat,nvedereaaplicriigrundului,suprafaadeplacat(a ,b1 a2 ,b2 etc.fig. 7)cuunnumrsuficientdepuncteladistancorespunztoarelungimiidreptarelorfolosite(1,20 2,00)setrecelapunctareasuprafeeiceurmeazafitencuit(bl c1 b2,c2 etc.fig.7). Pentru aceasta se stabilete n prealabil decalarea ce trebuie realizat ntre suprafeele grundului de pe poriunea placat i de pe cea tencuit, innduse seama ca ultimul rnd al placajuluisfieaplicatctmaiuniform,petoatlungimea,ntencuialaadiacent. Lastabilireadecalrii sevaineseamadeindicaiiledinfig.8. Dup terminarea operaiilor de trasare, se poate trece la executarea aplicrii placajului, n urmtoareasuccesiunedeoperaii: a)pentrupereidinbeton(panouriprefabricatesauturnatemonolit),conf.fig.8 aplicarea priului pe toat nlimea peretelui i dricuirea sa de la tavan pn la linia despritoareazoneiceseplacheaz
1

aplicareagrunduluipezonaceseplacheaz aplicareapasteiiaplacajului executareascafeideracordare aplicareagletuluipezonasuperioaraperetelui aplicareavopseleideulei. b)pepereidinzidrie: aplicareapriului,grunduluisitinciuluipesuprafaacermnetencuit aplicareapriuluiigrunduluipesuprafaaceurmeazafiplacat executareaplacajului. Pentruoracordarecorespunztoareatencuieliicuplacajul,nvedereaevitriiunorsituaiica celeartatenfig.9,sevafacedealungulmargineisuperioareaplacajuluiocompletarecumortar detinci,folosinduseabloanedelemn. Aplicareaplcilordefaianimajolic 5.13. Plcile se vor cura de praf prin periere pe dos i vor fi inute n ap cel puin o or naintedemontare,casseumezeascsuficientipentruanutrageapadehidratareacimentului dinmortariasemicoraastfeladerenamortaruluifadeplac. Inaintedeafiaplicatepeperei,plcilevorfilsatessescurg23minute,dupscoaterea dinap. 5.14. Aezarea plcilor se va face n rnduri orizontale ncepnd de la coluri,de la stnga la dreapta i de la plint sau scafnsus. Cnd nu snt prevzute plinte sau scafe, plcile de faian (majolic) se vor racorda cu pardoseala n unghi drept, avnd grij ca pe linia de racordare s se execute o etanare satisfctoare, astfel ca apa s nu se poat infiltra ntre pardo sealiplacaj. 5.15. Primele dou plci se vor fixa cu mor tar deasupra cantului dreptarului (f) (fig. 5), re zemnduseuorpecantul

Fig.8.Racordareaplacajului cutencuiala:apri3mmdricuitbglet12mmc vopsea deulei d grund5mm e past de ciment var 3 mmfplacajceramiclipitpehrtie2XX2cmgrost 15mmhscafdinmortardegrundipri3mmne driscuit.

Fig. 10. Folosirea bolobocului metalic, a dreptarului si a firului cu plumb montatpedreptar. acestuiaplacadin stingsefixeazdefinitiv,iar ceadindreaptasefixeazprovizoriu,urmndca aceastadinurmsse fixezedefinitivdupterminareamontriipcilordinacelairnd,deoarece iniialnusepoatefaceotrasareexactalocurilorocupatedefiecareplacpeperete. La nivelul marginilor superioare ale primelor dou plci, care se fixeaz la capetele dreptarului, se va ntinde o sfoar(fig. 5) care va indica nivelul orizontal pentru fixarea plcilor intermediare.Fixareaplcilorsevafacenaafelnctfaavzutsfieprefectvertical,deci pedireciafiruluicuplumb. 5.16. Aezarea plcilor n rndul urmtor i n celelalte raduri se va face n acelai mod, pstrnduseacelaisensdemontare,cusinguradeosebirecceledouplcidelacapetelerndului urmtorsevorfixadeprimulrnddeplcidejaexistente. 5.17.Parteadesusaplacajuluisevatermina,nmodcurent(ntreplacaji tencuialapereilor), cu plci cu o margine rotunjit sau smluit racordarea ntre zona placat i restul pereilor se poatefaceicubordurispeciale. 5.18. La placarea suprafeelor orizontale cu plci de faian (majolic), n cazul glafurilor, marginilelaczidebaieetc.sevaprevedeopantdecca2%spreinterior. 5.19. Rosturile orizontale ale placajelor trebuie s fie n prelungire i n linie dreapt, cu limea. uniform de 0,5 mm. Rosturile verticale pot fi n prelungire (fug pe fug) sau esute (alternate)avndlimeademax.1mm. 5.20.Plinteleiscafelesevormontadupaceleairegulicaiplciledefaian(majolic), adic tot cu mortar de ciment, n locul lsat liber dintre nivelul suprafeei pardoselii i marginea inferioaraprimuluirnddeplciaplacajului. Suprafaascafeloriplintelorvaieinafarasuprafeelorplacajuluicumin.2mm(diferena dintregrosimeaplcilordincareseexecutplintasauscafaisuprafaaplcilordefaian). 5.21. Montarea plcilor se face prin aplicarea pe dosul fiecrei plci, cu mistria, a mortaruluiindicatlapct.5.6.

Mortarulseaplicngrosimedecca2cm,naafelnctsacoperecelpuin2/3dinsuprafa apoisefixeazplacapeperetenloculrespectiv,prinapsareacumnaiprintrouoarciocnire cuminerulmistrieiastfelcasurplusuldemortarsiasdeasupra,indreptulplcii.Laterminarea montriifiecruirnddeplci,surplusuldemortarsenetezetecumistriapesuprafaadeplacarea rndului urmtor. Se recomand ca minerul mistriei s fie mbrcat cu un nveli de cauciuc. De asemenea,mortaruldelegturdintreplciistratulsuportnutrebuiesformezeuncmpcontinuu, ci trebuie s aib ntreruperi n dreptul rosturilor, pentru ca n acest fel s se limiteze contracia mortarului. 5.22. Plcile trebuie s fie fixate pe perete cu striurile de pedosorizontale (n afara cazului cnddesenulfeeivzuteimpuneoanumitorientare). Eventualele goluri rmase n dosul plcilor se vor completa cu mortar, dup executarea fiecruirnd,cuajutorulmistriei,pelaparteasuperioaraplcilor. 5.23.Aplicareaplcilordefaiancupastesubiriadezive,namesteccupolimeri,peperei debetoncufaaplaninetedsaupepereidezidrie,acrorsuprafeeaufostaduselaplanitate prinlucrriledepregtire,sevafacepeunstratdepriconformpct.5.6i5.9grosimeaacestui stratvafide3...5mm. Aplicareaplcilorsepoatefacecuunadinurmtoareledoupasteadezive,pastaAcuAracet DP25ipastaBcuRomacrilER. A.Plciledefaian(majolic)isuprafalapereteluicustratuldepriuscat,seamorseazn prealabilcuosoluiedeAracetDP25(D50),cuapndozajvolumetricde1:3.Amorsaselas 12oresseusucepeperete(1orvarai2orenanotimpurile'recisauumede),iarpespatelepl cilorselassseusuce1/2or...1or(varairespectivnanotimpurilerecisauumede),plcile fiindmaiporoaseabsorbamorsamairepede. Plcileseapliccuurmtoareapastadezivciment:nisip01mm:AracetDP25:ap,n proporievolumetric5pri:2pri:1parte:2...3pri. Dup amestecarea componenilor uscai (nisipul cu cimentul) se adaug componenii lichizi (Aracetul cu ap 1,5...2 .pri) cnd Aracetul este mai puin vscos cnd Aracetul este mai gros trebuieadugatappnla3pri. Pastaseaplicpespateleplcilorngrosimede3...5mm. LapreparareacompoziieidepriiapasteiadezivesevafolosicimentPA35. B.Plciledefaianseimerseaznprealabilnap,timpde12ore.Dupaceeaplcilese aplicpestratuldepricuopastavndcompoziia:ciment:nisip01mm:RomacrilER:ap, nproporievolumetric1parte:4pri:1parte:0,5...1parte. Pastaseaplicpespateleplcilorngrosimede3...5mm. Tehnologiademontajaplcilorvafisimilarcuceadelapct.5.14...5.20. 5.24. Pentru completri la colurile intrnde sau ieinde ale ncperii, precum i la aezarea plcilorcurosturialternante,plciledefaiansevortia ladimensiunile necesare.Pentrutierea plcilorsevafolositietorulcudiamantsaudispozitivulcurolclintrusadesculepentruaplicarea plcilorceramice(6MartieTimioara)tiereasevafacecuplacaaezatcufaasmluitnsus, dupcaresentoarceplacacufaan jos iinndonpalm se lovete cuciocanulde30gdea lungullinieicorespunztoaretieturiidinsmal,provocndrupereaeiladimensiunilenecesare. 5.25.Gurireaplcilorpentrutrecereaevilor,pentrufixareasuporturilormetaliceetc.seva facecuciocneluldefaianarprevzutcuciocdinoeldur,iarlrgireaacestorgurisevafacecuun cletespecial(fig.17). 5.26.Dupcesaufixat34rndurideplci seva verificaplanitatea suprafeeiplacatecu dreptarulde2mlungime,attndreciaverticalctindireciaorizontal.

5.27. Dup cea 56 ore de la montare, resturile de mortar de pe suprafaa plcilor se vor cura prin frecare cu o crp umezit eventualele pete de grsime se vor cura cu derivai de petrol(benzinsaupetrosin)iapoicuap. 5.28. Umplerea rosturilor orizontale precum i a rosturilor verticale (n prelungire sau alternante) se va face ulterior cu ciment alb, folosinduse o pensul cu peri moi i un paclu din materialplastic.Aceastoperaiese vaexecutalaunintervaldetimpde68oredelanceperea aplicrii,dupcesaexecutatntreagasuprafaaplacajuluinncperearespectiv. Dupoordelarostuiresevatergedeasemeneasuprafaaplacajuluicuocrpumezitn ap. EtanareantrepereteleplacatirebordulcziidebaiesevafacecuopastdecimentAracet DP25ndozaj5:1iappnlaconsistenadelucrusaucuchitulALUTCHIT. AplicareaplcilorceramiceCESAROM.Condiiigeneralepentruaplicareaplacajului ceramicCESAROM 5.29. Aplicarea plcilor CESAROM se va face dup detaliile de arhitectur din proiect, trasnduse n prealabil liniile verticale i orizontale de la care se ncepe placarea sau se schimb culoarea,formaplciloretc.trasareasefacecuaparateiuneltedetrasareadecvate,caresasigure o suficient precizie pentru ncadrarea n abaterile admise. La trasare se recomand folosirea boloboculuimetalic,aplicareaacestuiapesuprafaagrunduluifcnduseprinintermediulunui dreptarde1,20mlungime. Deasemenea,serecomandcafirulcuplumbsfiemontatpeundreptar,conf.fig.10.Nuse admitdectdreptareconfecionatecaataredinlemnuscatcufibreparalele,avndmuchiivii,perfect rectiliniiiparalele. Marcarealiniilordelimitativesevafacecuajutoruldreptarelorsauauneisforipudratecupraf colorat(negrudefum,etc.).Inacest scopsepoatefolosiruleta cusfoarlacareprafulcoloratse introducencorpulruletei. 5.30. Aplicarea plcilor CESAROM se va face n panouri lipite pe hrtie, pentru plcile cu dimensiuni pn la 40 X 40 mm inclusiv lipite pe benzi de hrtie pentru plcile de margine cu muchierotunjitibucatcubucatpentrucelecudimensiunimaimaride40X40mmsauunele piesespeciale(plcicudoumuchiiadiacenterotunjitesauplcinetedederacordare). 5.31. Aplicarea plcilor ceramice pe suprafeele interioare ale pereilor se va face conform proiectului,fiesubformdelambriuride1,201,60sau1,80mnlime,fiepentreaganlimea pereilor. In cazul n care placarea se execut la nlimea de peste 1,80 m se vor utiliza schele interioaredemontabile,alctuitedinpieseuormanevrabile,pentruaseevitadegradarealucrrilor executate anterior (pardoseli, placaje, obiecte sanitare etc). Totodat se vor lua msuri pentru protejareaobiectelorsanitaremontate. Aplicarea panourilor de plci ceramice se va face n rnduri orizontale, putnduse adopta ordineademontarefiedejosnsus,fiedesusnjos,nfunciederacordare,obligateidemsura ncareacesteracordrisntmaipretenioasefiinduorvizibile. In fig. 11 se indic orientativ, pentru cazuri curente diferitele posibiliti ale ordinii de montare. Panourile cu plci avnd dimensiunile mai mari de 28 X28 mm se vor monta de jos n sus existndpericolulcapnlantrireapasteielesalunecesubgreutateaproprie. Aplicareaplcilorbucatcubucatsevafaceinrnduriorizontalencepnddejosnsus.

Fig.11.Diferiteleposibilitialeordineidemontareaplacajelorinterioareordinede montarecurentordinedemontareposibil. Dac aplicarea plcilor se face de jos n sus, primul rnddepanouri saudeplaci se va aplica: delamargineasuperioaraplinteisauscafei(ncazulncareaceastaesteexecutat, sau de la marginea superioar a unui dreptar de lemn, montat orizontal i la nivel, rezemat pe pardoseal, cu marginea superioar la nivelul viitoarei plinte (n cazul n care aceastaseexecutdupterminareaplacajului). Placajul se poate aplica i pn la nivelul pardoselii fr plint sau scaf, ns aceast soluienuesterecomandabildeoarecesepotproduceinfiltraiideapnpardoseal(labi, buctrii), dac racordarea nu este corect executat, iar poriunea inferioar a placajului poate fi uordeteriorat sau murdrit n timpul exploatrii. Pardoseala, n acest caz, va fi executatnainteaplacajului,trebuindssedeaoatenie

deosebitasigurriiuneimuchiirectiliniilaracordareaeicuperetele(frondulrinplanvertical sauabateridelaorizontalitate). 5.32. Aplicarea plcilor ceramice pe faade ordinea de montare se stabilete n funcie de profile, balcoane, logii etc, urmrinduse ca rosturile de lucru s fie plasate n poriuni unde continuitateasuprafeeiesteruptfiedeprofile,fiedeschimbriledeculoarealeplacajului,etc.In fig.12seindicorientativ,pentrucazuricurente,diferiteposibilitialeordineidemontare. Proiectantul va alege distana ntre profile un multiplu de rnduri de plci, spre a se evita tiereaplcilorlaultimulrnddelangprofilulsuperioralporiuniiplacate.Laparteasuperioara schelei se va executa o acoperire provizorie, pentru a se asigura protecia suprafeelor pe care se executgrundulsauplacajuldeaciuneaprecipitaiiloratmosferice.Deasemenea,sevorprevedeala nivelullacareseexecutplacareaelementedeproteciempotrivarazelorsolare,pentrucalucrrile degrunduiresauplacareafaadeisseexecutelaumbr. 5.33.Laaplicareaplcilor,grundultrebuiesfientritsuficient,dartotuisaiboumiditate de5...6%msuratcuaparatultipHigromette". Informativ,sepoateconstatacgrundulareumiditateanecesar,stropindomiccantitatede appesuprafaaluiaceastanutrebuiesfieabsorbitimediat.

Aplicareaplcilorlivratelipitepepanouridehrtie 5.34.Panouriledeplciceramicelipitepehrtiesevoraplicapestratulsuportcuopastde ciment,cuadaosde25%varpastdeconsisten12cm(frnisip),carevafintinspesuprafaa pereteluintrunstratuniformdecea5mmgrosimepeporiunicarespoatfiplacatenaintede 2 prizacimentului(cea4m ). Serecomandcasuprafaagrunduluisfieexecutatfoartengrijit,ncarecazgrosimeapastei poatefiredusla3mm,ceeacemretesiguranaplanitiisuprafeeiplacategrosimisub3mm nuseadmit. Pentruasigurareaaplicriipastein grosimiuniforme,serecomandfolosireade ghidajedin ipcidelemn(lameledeparchetcu grosimide5mm)saudinfiredematerialplasticcuseciune circularde5,respectiv3mmdiametru.Acesteasefixeazlanivelpesuprafaagrundului,dinloc inloc,cupastdeipsos. naintedeafiaplicate,panouriledeplciceramicesevorintroducentrunvascuaptimpde 30secunde(fig.13).Pentruaseevitarupereahrtiei,panoulsevandoinjumtate,cuhrtiaspre interior, avnduse grij ca ndoirea s se fac dea lungul rostului dintre plci (din mijlocul panoului),(fig.14). Fiecarepanoutrebuieseparatintrodusnvasulcuap,iarcufundareanutrebuiesdurezemai mult de30 secundedeoarece se poateproduce nmuierea excesiv a adezivului cu care snt lipite plcileidesprinderealordepehrtie.Operaiadecufundareapanourilorsepoateexecutadectre unmuncitorauxiliar,careledperndfaianaruluipemsuraaplicriilor. Umezireaplcilorsepoatefaceiprin introducereapanourilornendoitentrotavmetalic cu un fund intermediar din tabl perforat. Tava se aeaz orizontal i va conine ap suficient pentruudareaplcilorpetoatgrosimeafraumezihrtia(fig.13).

Panoulseintroducenappetablaperforat,cuhrtiansus,iarlascoatere(dup30secunde) sevandoilajumtate,camaisus. 5.35.Fiecarepanoudeplci,ndoitlajumtate,sevapensulapespateculaptedeciment,apoi sevaaplicapestepastadeciment.Dacmontareasefacedejosnsus,panoulsevaaplicaculatura orizontalinferioarrezematdemuchia.

plintei sau dreptarului, ndoitura panoului fiind vertical. Dup aceea se va dezdoi lateral cealaltjumtateapanouluiisevaaplicapestepastadeciment(fig.11a). Dacmontarease facedesusn jos,panoulsevaaplicapestepastadeciment,culatura opusndoiturii, la limitasuperioaraporiuniideplacat,astfelcandoiturasfieparalelcu aceasta apoi se va dezdoi n jos cealalt jumtate a panoului i se va aplica peste pasta de ciment(fig.14b). 5.36.Panourileurmtoarenacelairndorizontalsevoraplicanacelaimod,avnduse grij ca rosturile dintre panouri s aib aceeai lime ca i rosturile dintre plcile lipite pe panourile respective. Se va da atenie ca rosurile orizontale dintre plcile panoului ce se monteaz s cad exact n prelungirea rosturilor dintre plcile panourilor montate anterior pe acelairnd. 5.37. Fiecare panou de plci se va bate uor dup aplicare, n special la racordarea cu panourilealturate,pentrucafeelevzutealetuturorplcilorpanouluisfiesituatenacelai plancualpanourilorvecine. Batereasepoatefacecuodricsaucuunbttordelemndestejar(fig.15)cufaa debatereperfectplan. 5.38.Rndulurmtordeplcisevaaplicanacelaimod,ncepndcuojumtatedepanou, pentruaserealizaesereapanouriloria seevitarealizareaunuirostvizibilpenlimeamai multorpanouri.

Panourilese vorrezemapemuchiasuperioarapanourilordinrndulmontatanterior(n cazulaplicriidejosnsus),sausevorghidademuchiainferioarapanourilordinrndulmontat anterior(ncazulaplicriidesusnjos). Sevadaateniecarosturileverticaledintreplcilepanouluicesemonteazscadexact nprelungirearosturilorntreplcilepanourilordinrndulmontatanterior. 5.39. Dup1530minutedelamontare,hrtiadepefaapanourilorsevaudacuajutorul unuiburete(bidinea,crpmbibatcuap,isevandeprtaprintragerendireciadungilor imprimatepehrtie,apucndodelauncol). Dachrtianusedezlipetecuuurin,sevandeprtaprinfrecarecuoperieudatnap, avndfireledinmaterialplastic. Esteinterzisfolosireanacestscopaperiilorcufiredinsrmcarepotdeteriorasmalul plcilor. 5.40.Lafiecarerndorizontal,dupdezlipireahrtieisevaverifica: orizontalitatea marginii superioare (sau inferioare) a rndului respectiv, cu dreptarul i bolobocul poziia plcilor ce eventual depesc linia orizontal se va rectifica printro batere uoarcubttorulndreptarulaezatpeste(sausub)muchiaplcilordinpanoulrespectiv(fig. 16) continuitatea rosturilor orizontale i verticale dintre plcile panourilor, cu cele din panourilevecinecorectareapoziieiplcilor,sevafaceprintrotrecerecumuchiapacluluin restdealunguldreptaruluiaezatnlungulrostuluirespectiv(fig.16)

poziia corect a plcilor fa de nivelul general al suprafeei placajului cele a cror poziienuestecorectsevorndreptaprinciocnireuoarcucoadamistriei,iardacacestlucru nu este posibil se vor scoate cu vrful mistriei i se vor montadin nou aplicnduse pe spateo cantitatemicdepastdecimentcuadaosde25%varpast planitatea suprafeei placate, cu ajutorul dreptarului i bolobocului dac suprafaa nu esteplansevarectificaporiunearespectivprinbatereauoaraplcilorcudricametalicsau cubttorul,conf.pct.5.37. Verificareasevafaceimediatdupscoatereahrtieidepepanouriledinrndulrespectiv,att timp ct pasta de ciment nu a fcut priz, pentru a fi posibile rectificrile necesare fr compromitereaadereneiplcilor. 5.41. Dup terminarea placrii poriunii pe care sa aplicat pasta de ciment rosturile dintre plci se vor umple cu lapte de ciment au ciment alb, cu sau fr amestec de pigmeni minerali, folosinduseopensulcuprulmoalesau

un paclu din material plastic. Excesul de lapte de ciment se va ndeprta cu o crp umezit, imediatdupuscarealapteluidecimentdinrosturi. 5.42. In cazul cnd pe lungimea peretelui nu intr un numr ntreg depanouri se vor folosi benzitiatedinpanouri,avnddimensiunilenecesare.Incazulncarenuncapeunnumrntreg deplcisevormontanporiunilemaipuinvizibile(pecolurileintrnde,subpervazurileuilor etc.)plcitiate. 5.43.Pentrutiereaplcilorcudimensiunipnla2828mminclusiv,sevafolosiunclete

cubraelungi,avndguracumuchiileascuitesiconfecionatedinoeltare (fig.17). Pentrutiereaplcilorcudimensiunide40X 40mmsau50X50mmsevafolosidispozitivul detiatcurol. Dacnusedispunederol,tiereasmaluluiplcilorcudimensiunide40X40mmsau50 X50mmsepoatefaceprinzndplacantromenghinizgriindocuajutorulunuizgrieciascuit dinoelvidiaplimbatdectevaoripebuzamenghineiiapsatcuputere. 5.44. Lamargineasuperioaraplacajuluiracordareacutencuialasefacedepreferincuplci cumuchiasuperioararotunjit,acesteafiindlivratepebenzidehrtieisevoraplicadeasupra ultimuluirnddeplci,lafelcalaplcilenpanouri. 5.45.La placarea suprafeelor frnte (nie, stlpi, palei i altele) se va ncepe aplicarea panourilordelauncolieind

(asevedeaordineaindicatnfig.18)aceastapentrucancazulncarepesuprafaarespectivnu ncepe un numr ntreg de plci, ultimul rnd de plci ce urmeaz a fi tiate s se gseasc spre poriunimaipuinvizibile(coluriintrnde).Rnduldeplcitiatesevamascalacolulintrndprin grosimeaplcilorcesevoraplicapecealaltsuprafaadiacentcolului(fig.18,detaliileaib). Lacolurileieindesevorfolosiplcicumuchiarotunjitaplicatelamargineaplacajuluidepe unadinsuprafee,astfelcaacesteasacoperemuchiaplcilordemarginedepecealaltsuprafa adiacentcolului(fig.18detaliilecid). 5.46. Panourile ce cad n dreptul evilor ce ies din perete, al dozelor etc, se vor decupa, sconduse numrul minim de plci necesare dup montarea panoului decupat, poriunea rmas neplacatsecompleteazcuplcilerezultatedindecupare,montatebucatcubucatitiatdup conturulstrpungerii. Infig.19searatctevaposibilitidedecupareapanoului. Prinproiectsevaprevedeacatoatestrpungerilesfiemascatecurozetemetalice,iartraseele conductorilor electrici s fie astfel alese, nct s se evite ca dozele de legtur s cad n zonele placatesau,cndaceastanuesteposibil,sfieamplasatenlocurictmaiascunse.

Tiereanjurulstrpungerilortrebuiessefaccugrij,astfelcamarginileplcilortiates fieacoperitecompletderozetesaudecpcelelentreruptoareloriprizelor. 5.47. In cazul cnd sau montat dibluri anterior placrii, poziia lor se va marca pe msura executrii placajului prin cuie care se nchid n rosturile dintre plci, sau prin scoaterea uneia sau douplci. Pentrustrpungereaulterioaraplacajuluidectreuruburilecarefixeazobiectelededibluri, plcilesevorguricuburghiedemnsauelectrice. Oridecteoriesteposibil,serecomandsserenuneladibluriledelemnissefoloseasc dibluri din material plastic, a cror introducere se poate face dup placare n guri practicate cu burghie. Aplicareapanourilordeplcipestlpirotunziisuprafeecurbe 5.48. Pentru executarea grundului se vor confeciona abloane turnate din past de ipsos cu curburarespectiv,caresevoraplicacupastdeipsos,lanivel,lasuprafaace

urmeazafigrunduit.Acesteabloanevorservicaghidajdreptaruluilanivelareagrundului. 5.49.La stlpii rotunzi se vor confeciona abloane din past de ipsos, n form de semicerc saude sectorde cerc, n funcie dediametru stlpului. Grosimea ablonului de ipsos se va alege astfel ca ncrctura de grund s nu depeasc 2 cm iar pe perimetrul ablonului s ncap un numrntreg deplciceramice(fig.20). Dupexecutareagrunduluiabloanelesevorscoateiloculsevacompletacumortar. 5.50.Restuloperaiilor demontareapanourilorsevorexecutacailaplacareapereilor. Executareapardoselilorcupanourideplciceramice 5.51.Aplicareaplcilorceramicelapardoselisevafacencondiiileprevzutelapct.2.9. Pentruauurantreinereaicirculaia,laexecutareabordurilordecorativeapardoselilor,se vorfolosipanourideplcisaubenzidecupatedinpanouri,cuplcidedimensiunide4X 4cmsau 5X 5cm.

5.52.Panouriledeplciceramicesevoraplicapesteunstratde3cmgrosimedinmortarde ciment, cu dozaj de 400 kg ciment la m,de consisten 6 cm. Stratul de mortar se va nivela cu dreptarul tras pe fii de ghidaj executate n prealabil, astfel ca s rezultesuprafee plane, respectndusepanteledescurgere. Eventualeleneregularitisevornetezicudricadelemn.Subdreptarulde1,20mlungimese admitcelmult2undecusgeatademax.2mm. 5.53. Dup executarea stratuluide mortar nu seadmite efectuarea n ncperile respective a unor lucrri de zugrveli, tencuieli etc, care pot deteriora stratul suport sau l pot murdri, compromindaderenaplcilorceramice. 5.54. Pe suprafaa stratului suport se traseaz liniile de delimitare a cmpurilor conform proiectului. 5.55. Aplicareapanourilorse va facepeun stratde3mmgrosime,dinpastdeciment,cu 2 adaosde5%varpast,peporiunicarespoatfiplacatenaintedeprizacimentului(cea4m ). 5.56.Panouriledinplciceramicesevorintroducenaptimpde30secunde,dupcarevorfi pensulate pe spate cu laptede ciment. Aplicarea panourilordeplci, baterea cudrica, asigurarea continuitiirosturilor,ndeprtareahrtieidepepanouriledeplci,corectarearosturilor,apoziiei plcilorfadenivelulgeneralalmbrcminii,aplanitiietc.sevorfaceconformindicaiilorde laplacareapereilor. 5.57. Dup 24 ore de la aplicare se ntinde pe suprafaa mbrcminii un lapte de ciment foarte fluid, cu adaos de Aracet E50, care se introduce n rosturi cu ajutorul periilor cu fire din materialplasticexcesuldelaptedecimentsevandeprta. 5.58.Pestembrcminteaastfelexecutatseatern,nvedereaprotejriiei,foidehrtie.La dareanfolosinacestefoisevorndeprta,iarsuprafaaplacatsevasplacuap,cucrpesau periimoi.Nusevorfolosiperiicufiredesrmcarepotdeteriorasmalulplcilor. Aplicareaplcilorceramicecudimensiunimaimaride40X 40mmmontatebucat cubucat 5.59 Plcileceramicesmluitecudimensiunimaimaride40X 40mmnelipitenpanouripe hrtiesevoraplicapestratulsuportcumortardecimentavnddopajulde400kgcimentlamnisip (0...3mm),cuadaosde0,05(1/20)prinvolumpastdevar(consistena12cm),laopartede ciment. 5.60. Inainte de a fi aplicate plcile ceramice smluite se vor introduce ntrun vas cu ap, undevorfiinutetimpde15...30min. 5.61. Aplicarea plcilor ceramice smluite se va face n rnduri orizontale ncepnd de la coluri, de jos n sus, primul rnd de plci rezemnd pe muchia dreptarului sau plintei (la placri interioare). 5.62. Inaintedeaplicareaplcilorsevafacepentruprimulrnddeplciompriredeproba lungimii peretelui de placat, innduse seama de abaterile la dimensiuni ale plcilor i de dimensiunileiabaterileprobabileladimensiunialerosturilor,astfelcasrezulteunnumrntreg deplcinfunciedeaceastasevavariagrosimearosturilordintreplci,carensnuvatrebuis depeasc2mm. Dacperetelearelungimeamaimarede4mserecomandfolosireaunorcalibrelimitative,cu lungimea egal cu un submultiplu din lungimea peretelui i totodat egal cu un numr ntreg de plciplusrosturi(dimensiuneamodulataplcii). 5.63.Pentruaplicareaprimuluirnddeplci,ncazulincareperetelearelungimeamaimic de 4 m, se vor monta dou plci de ghidaj, la extremitile acestui rnd, ntre ele aplicnduse celelalteplci,dealunguluneisforintinslaparteasuperioarilafaaplcilordeghidaj.

La perei mai lungi de 4 m se vor trasa pe toat lungimea peretelui, cu ajutorul calibrului limitativ,extremitileacestuia,precumireperiintermediari.Inpuncteletrasatesevorfixaplcide ghidaj,ntreeleaplicndusecelelalteplci,camaisus. Fixareaplcilordeghidajsevafaceastfelcafaalorsrezultenacelaiplanvertical,pentru aceasta,folosinduse dreptarulibolobocul. 5.64. Rndurile urmtoare de plci se vor monta rost pe rost, plcile rezemnd pe rndul de plcimontatanterior. Pentruobinereaplanitiiiorizontalitiirndurilorsevormontaplcideghidajladistana decea4mntreele,iarntreacesteasevoraplicacelelalteplcidealunguluneisforintinsela parteasuperioarilafaaplcilordeghidaj. 5.65.Lafiecare4...5rndurideplcimontatesevaverificaverticalitateaporiuniiplacatecu ajutorul firului cu plumb, precum i orizontalitatea ultimului rnd, cu ajutorul dreptarului i al bolobocului. 5.66.Pentrumontareauneiplcisevaaplicapespateleacesteia,cumistriadefaianar,mortar de grosime de cea 1,5 cm, n aa fel nct s acopere cel puin 2/3din suprafa apoi se va fixa placa de perete n locul respectiv, prin apsarea cu mna i printro ciocnire cu minerul mistriei, astfelcamortarulsajunglagrosimedecea1cmisumplecompletspateleplcii,iarsurplusul demortarsiaslaparteasuperioarindreptulplciiacestasevandeprtaapoicumistria.Se recomandcaminerulmistrieisfiembrcatcuunnvelidecauciuc. Dacgrundulesteuscat,pemsuraaplicriiplcilor,sevaaplicanprealabilunpride cimentfoartefluid. 5.67. Racordarea rndurilor de plci la colurile ieinde se va face utiliznduse plci specialecuunuldincanturilesmluite(fig.21).Laprimulrnddeplcidelamargineasuperioara placajuluiseutilizeaz,pentrurealizareacoluluiieind,plcicudoucanturismluite.

Fig.22:Detaliuderacordarelacolintrndaplcilorcudimensiunimaimaride40X40 mm.

5.68. Laplacareasuprafeelorfrnte(nie,stlpi,paleietc.)aplicareaplcilorsevancepe de la colurile ieinde. Dac lungimea poriunii de placat este mai mic i nu se poate realiza placareacuunnumrntregdeplcisevaproceda astfel: la colurile intrnde de la ultima plac ntreag se va monta oblic la 45 oplac tiat (la dimensiunea necesar) dintro plac fr relief, de aceeai culoare i dimensiuni : pe cealalt suprafaadiacentcoluluiplacarea se vancepedelamargineaplciimontateoblic(fig.22). Tiereaplcilorsevafacecurola,conformcelorartatelapct.5.43. 5.69. Injurulevilordeinstalaii,consolelor,obiectelorsanitaresauaparatelorelectricesevor folosi plci fr relief, de aceeai culoare i dimensiuni, care se vor tia dup conturul respectiv. Tiereasevafacecugrij,astfelcagaurarezultatspoatfimascatprinacoperireacurozete,n cazulevilordeinstalaii,respectivcucapeteleprizelor,ntreruptoareloretc. 5.70.Racordareaplacajelorcupervazurileuilorsevafacenfunciededetaliulrespectiv din proiect,cuplciavndreliefsauavandacestlucrunuesteposibil,cuplcifrreliefavndaceeai culoareiaceleaidimensiuni. Aplicareaplacajelordefaian,majolic i CESAROMpepereidinelementedeb.c.a. 5.71. Aplicarea placajelor (faian, majolic, CESAROM),pe elemente plane de b.c.a i pe zidrie din blocuri mici din b.c.a se va face dup efectuarea lucrrior pregtitoare, conform punctelor5.3...5.5,cuurmtoarelemortareitehnologiedelucru: a)peelementeplanedinb.c.a: pridecimentpreparatdinciment : nisip01mm:AracetDP25,ndozaj1:3:0,15iap pnlaconsistenade1214cmseapliccumistria,dinstropire,unstrat de 23mmgrosime mortaradezivpreparatdinnisip01mmciment:varpastAracetDP25,ndozajvolumetric 2:4:2: 0,50 i ap pn la consistena de 1012 cm se aplic cu mistria un strat de 810 mm grosime placajulceramicCESAROMlipitpehrtieseumezetenprealabilnaptimpde30secunde, dup care se aplic prin presare pe mortarul adeziv, proaspt, conf. tehnologiei de la pct. 5.34 ... 5.47. PlacajulceramicCESAROM.livratnelipitpehrtieseumezetenprealabilnaptimpde1 or,dupcareseapliccumortaruladezivaplicatcumistria,pespatelefiecreiplcipestestratul demortaradezivaplicatpeperetengrosimeele5mminetezit,conf.tehnologicidelapct.5.61... 5.70. Placajuldefaian(majolic)seumezetenprealabilnaptimpde1or,dupcareseaplic cu mortarul adeziv aplicat pe spatele fiecrei plci, peste priul de ciment dat pe perete, conf. tehnologieidelapct.5.13...5.28. b)pezidriedinblocurimicidinb.c.a: pridecimentpreparatdinciment:nisip03mm:AracetDP25,ndozaj1:4:0,3iappn laconsistenade1113cmgrosimeapriuluivafide23mm mortardefixareaplcilor,preparatcuaceeaicompoziiecalapriavndnsoconsistende 78cmigrosimeastratuluide20mm mortaradezivpreparatdin nisip01mmciment: varpast:AracetDP25,ndozaj2:4:2: 0,50iappnlaconsistena1012cmseapliccumistriaunstratde810mmgrosime placajulceramicCESAROM,lipitpehrtiesaunelipitiplacajuldefaian,.umeziteiaplicate calalit.acumortaradeziv,nspestestratuldemortardefixare.

6. EXECUTAREA PLACRII PANOURILOR MARI DE BETON IN FABRICI DE PREFABRICATE 6.1.Placareapanourilormari(debeton)cupanourideplciceramiceCESAROMsepoateface: cuplacajulaplicatlafaasuperioarapanouluidebeton(tehnologiadeturnarecufaaplacatn sus) cuplacajulaezatpefundulcofrajului(tehnologiadeturnarecufaaplacatnjos). Indicaiipentruproiectare 6.2. La ntocmirea proiectelor pentru finisarea panourilor maride beton cu panouri de plci ceramice,proiectantulvaaveanvedereurmtoarele: a)Suprafeeleceurmeazafiplacatevorfimodulatepectposibilnfunciededimensiunile panourilordeplciceramicelipitedehrtie.Incazulncaresuprafaarespectivnupoatecuprinde unnumrntregdepanourieasevacompletacubenzitiatedinpanouriledeplci. b) Contururile suprafeelor placate (fie de jur mprejurul panoului de beton, fie n jurul golurilorferestreetc.),trebuieastfeltratatenctsseinseamadefaptulcplcilemontatepe contursevordesprinde,daccantullornuestefixatnmortar(fig.23).

Fig.23.ncadrareaconturuluipanouluimarecumortar. Proiectantul, n rezolvarea panoului mare, poate adopta i soluii prin care s asigure acoperireamarginiiplcilorcuelementeconstructive(fig.24). c) n cazul cnd pe acelai panou mare se prevd placaje cu desene sau finisaj din placaj ceramiccombinatcualtefinisaje(betoanerachetate,sablate,buciardate,aplicridecribluride roci diverse colorate, etc), se vor da detaliile i cotele necesare pentru trasarea corect a suprafeelorrespective. 6.3. Proiectantul va ntocmi panotajul panourilor de plci ceramice n cazul suprafeei panouluimareastfel: mprirea suprafeei panoului mare n cmpuri care s cuprind un numr de plci ntregi obinereaunuinumrminimdetipuridelimidebenziipanourideplciceramice succesiuneamontajuluipanourilordeplciceramicepecmpuri,astfelnctlamontajs sepoatcompensapeparcursabaterilenvedereaevitriicumulriilor. Infig.25sedunexempluderealizareapanotajuluiunuipanoumare. 6.4. Laproiectareapanourilormarilacareplacareaserealizeazprinaezareaplacajuluipe fundulcofrajului,proiectantulvaineseamadeurmtoarele: la ntocmirea panotajului de plci ceramice conf. pct. 6.3 se va avea n vedere c, compoziiadecorativestevzuta dinspatentimpulmontajului,deciinversatstngadreapta

lastabilireastructuriipanoului,grosimeastratului debetonexteriorsevaprevedeadecel puin6cm,astfelnctntrespateleplcilorceramiceiplasadearmturisexistesuficientbeton de acoperire, pentru caprin montarea armturii s nu fie micate panourile ceramice din poziia iniial

panouldebetontrebuiesaiboprofilaieaconturuluictmaisimpl,pentrucabetonarea marginilorpanouluidebetonssepoalfacecompletiuor,iardecofrareassepoatefectuafr dificultiideteriorrialemarginilorcaresantrenezeiplacajulceramic. Aplicareaplacajului 6.5. Pentru placarea panourilor de beton destinate unei aceleiai faade se vor folosi numaipanourideplciceramicedinacelailotomogenizat. Folosireapanourilordinplcidinaltlotsevaputeafacenumaipefaadediferitealeaceluiai blocsaupeporiunidefaadlacaredifereneledenuanesntmaipuinvizibile,nniciuncazn cadrulaceluiaipanoumare. Inacestscop,fabricadepanourimarivadepozitacutiilecupanourideplcipeloturi. Benziledinpanouriledeplciceramicesecroiescdinponourintregiisedepoziteazn stive,petipuridelimi,lngloculdelucru. 6.6.Placareapanourilormariturnatecufaaplacatn sussevaexecutaastfel: a) Dup turnarea i vibrarea ultimului strat de beton de la partea superioar a structurii panouluimare,dacpesuprafaabetonuluiapareexcesdeapsevarspndiunamestecdenisip(0 ...1mm)iciment(frap),nraportde3:1,careseva nivelacuundreptarghidatdemarginea cofrajului,acruimuchiesfiecorelatfadenivelulfinalalpanouluicugrosimeaplacajului(fig. 26).

Se vor corecta denivelrile cu drica de lemn. Suprafaa astfel nivelat trebuie s fie umed, astfelcpudratcuunstratde1...3mmdecimentaceastassehidratezecompletformndopast. Consistenastratuluicerezultpeaceastcaletrebuiesfieastfelnctplcilecesevormontas nusemplntenbetonlabatereadefinitiv,cinumainpastadecimentcaretrebuiesptrundn rosturiledintreplci. b)Setraseazpesuprafaapanouluimarecontururilecmpurilorceurmeazafiplacate,conf. detaliuluidepanotajproiectat.Trasareasepoatefacecuajutorulsforii,pudratecuprafcoloratsau cualtemijloace. Pe contururile unde plcile snt racordate cu mortar i la marginile dintre supraele placate i celeprevzutecualtfinisajsevorplasaipcipentrudelimitareapanourilor(fig.27) c) Aplicarea panourilor de plci ceramice i a benzilor de panouri se va face nainte de nceperea prizei pastei de ciment. Fiecare panou sau band de panou se va introduce, nainte de aplicare, ntrun vas cu ap timp de cea 30 secunde, conf. pct. 5.34 i se pensuleaz pe spate cu laptedeciment,conf.pct.5.35.

Aplicareapanourilordeplciceramicesevafacecuhrtiansus,nordineaartatndetaliul depanotaj(ase vedeaexempluldin fig.25),avndusegrijs seasigurecontinuitatearosturilor dintreplcilepanouluicesemonteaz,cualeplcilordinpanourilemontateanterior. Batereapanourilorpentrufixareanpastadeciment,precumiasigurareaplanitiisevaface conf.pct.5.37.

Fig.27.ncadrareaconturuluipanouluimarecuipci. d) Indeprtareahrtieidepefaapanourilordeplciceramicesevafaceatuncicndpastade ciment sa ntrit suficient nct plcile s nu se smulg odat cu hrtia, dar este ns destul de plastic ca s permit efectuarea rectificrilor necesare fr compromiterea aderenei plcilor. Indeprtareasevafaceconf.pct.5.39. Prinrectificaresevaurmricontinuitatearosturilordintreplci,poziiaplcilorfadenivelul generalalplacajului,planitatea,etc,conf.pct.5.40. e) Se scot ipcile de delimitare a prii placate n dreptul contururilor ce se protejeaz cu mortar i se execut tencuirea acestor benzi de ncadrare. De asemenea, se scot ipcile care delimiteaz suprafeele ce se finiseaz prin tencuieli, etc. i se completeaz cmpul cu finisajul respectiv,atuncicndacestaeste compatibilcuoaburireprealabil(fig.28).ncazcontrarse vor stabiliinstruciunispeciale. Cele de mai sus snt valabile pentru cazurile curente pentru cazurile speciale, productorul panourilormaripoateadoptaialteprocedeedefinisare,cucondiiadealeexperimentaielabora normeinternedefabricaie,cevorfiaprobatenconformitatecudispoziiilelegalenvigoare. f)Panoulmareastfelpregtitsesupunetratamentuluitermoumeddentrire. Intructprinaburiresereduceuneoridinstrlucireaplcilor,atuncicndacestlucrunupoatefi acceptat, se poate admite ca aburirea s se fac nainte de scoaterea hrtiei, n care caz montarea panourilordeplciceramicetrebuiessefaccumareprecizie,ntructocorectareulterioararos turiloriapoziieiplcilornumaiesteposibil. Inacestcazhrtiatrebuieperforatlaintersecia rosturilordintreplci,pentruapermitedegajarealiberavaporilorntimpulaburirii,naafelnct snusecompromitaderenaplcilor. 6.7.Placareapanourilormariturnatecufaaplacatnjossevaexecutaastfel: a) Se curbine fundul cofrajului i se execut trasarea cmpurilor ce urmeaz a fi placate, conf.detaliuluidepanotajproiectat. b)Seungcudecofrolsuprafeelecenuvorfiplacate,avndusegrijcadecofrolulsnufie aplicatnexces. c)Seintroducenap,timpde30secunde,fiecarepanoudeplcisaubanddepanou,conf. pct.5.34.evitnduseudareahrtiei,dupcaresepensuleazpespateculaptedeciment,pemsura

aplicriiluipefundulcofrajului.Aplicareasevafacecuhrtianjos,nordineaartatndetaliulde panotaj,avndusegrijsseasigurecontinuitatearosturilordintreplcilediverselorpanouri. Pentruevitareadeplasriiulterioareapanourilordeplciceramice,sevalipiprovizoriufiecare panou,aplicndpefundulcofrajuluiosoluiedesilicatdesodiu,pestecaresevoraezapanourilecu hrtianjos. d)Secompleteazcumortarbenziledencadrareaconturuluipanouluimaresauagolurilor (dac acest lucru este prevzut n proiect). In ce privete tehnologia completrii cmpurilor cu alt finisaj,sevorrespectaindicaiiledelapct.6.6. e) Seaplicnprimstrat,decca3cmgrosime,debetonplasticcuagregatepnla15mmi 3 dozajde350kgcimentlam ,avndconsistenacorespunztoareuneirspndiride4950cm. Aceststratse vaturnacugrijdelamicnlime,astfelcas nu sedeplasezepanourilede plciceramice.Indesareaacestuistrat,precumiaezareaulterioaracelorlaltestraturicomponente ale panoului mare, se va executa n funcie de alctuirea general a panoului mare i de tipul de platformdeturnare(sistemdevibrareinclzire). Productorul este obligat s fac experimentri pentru a stabili succesiunea operaiilor i msurile necesare pentru evitarea deplasrii plcilor ceramice, pe baza crora se vor elabora normeinternedefabricaie,ce vorfiaprobatenconformitatecudispoziiilenvigoare. f) Dup decofrare, hrtia de pe faa panourilor de plci ceramice se va ndeprta conf. pct. 5.39. g) Inainte de depozitarea panourilor, suprafeele placate vor fi verificate se vor completa plcilelips,iarceledenivelatesevorscoatecudaltainlocuicuplcimontatecupastadeciment. 6.8.Dupdecofrareapanourilormari(indeprtareahrtieilaceleturnatecufaaplacatn jos), se efectueaz umplerea rosturilor dintre plci cu lapte de ciment, ciment alb sau colorat cu adaos de pigmeni minerali, conf. pct. 5.41., urmat de curirea cu crpa umezit a suprafeei placate. 6.9. Tratarea ulterioar a suprafeelor care nu snt placate (buciardare, rachetare, sablare, zugrvire,etc),sevafacecudeosebitgrij,lundusemsurideprotejareasuprafeei,placate. 7.EXECUTAREAPLACAJELORCUMODELEDECORATIVE 7.1. Pentru executareade placaje cu modele decorative, se va elaboraproiectul respectiv la scara1:1,desenndusenacestscopuncaroiajavndochiurileegalecudimensiunilemodulateale plcilor, pe acest caroiaj se va executa desenul decorativ dorit n culori, care se va mpri n sectoarecudimensiunicorespunztoarepanourilorobinuite,pentruplcilerespective. 7.2. Desenul se va aeza pe o planet i se va acoperi cu un geam semicristal de 5 mm grosime.Pegeamseaeazorammetaliccuungrtardesrmsaulameledintabldeoel,avnd ochiurile de dimensiunile modulate ale plcilor. Grosimea srmei sau a lamelelor se va lua corespunztorgrosimiirosturilordintreplci.Srmelesaumuchiasuperioaralamelelortrebuies se gseasc la 1 ... 1,5 mm mai jos dect faa superioar a plcilor astfel ca s se permit lipirea hrtieipeplci,laasamblareanpanouri. 7.3.Plcileceramice(comandatenvracncantitileiculorilenecesarerealizriidesenului) sevoraezacufaasmluitnsusnochiurilegrtarului,npoziiaprevzutndesenulcoloratde subfoaiadesticl. 7.4.Dup reproducerea n placaj ceramic a desenului, se va aplica pe suprafaa acestuia o foaiedehrtielipitcuadeziv(comandatedeasemeneadelafabricodatcuplcileceramice). Foile de hrtie se vor lipi astfel, ca la fiecare panou s rmn vizibile marginile acestuia pe o distandecea5mm.

7.5.Panourile se vor numerota pe hrtie ntro anumit ordine care va trebui respectat la montarealor,permindastfelreconstituireadesenului.Inacest scop,numerotareasevafacecu cifremari,conf.fig.29,pentruanusemontadesenulrsturnat.

7.6.Duplipireahrtieisevaintroducenramdeasuprapanouluiunfundrigid(dinplacaj, placfibrolemnoas,etc.)iprinrsturnarearameimetalicecugrtarsevascoatepanoulpefundul rigidcuhrtianjos. Manipulareapanouluiesteinterzistimpde24ore,necesarepentruntrireaadezivului. 7.7.Montareapanourilorsevafacencondiiileartatelacap.5,dacaplicareasefacedirect pe antier, sau n condiiile artate la cap. 6, ncazul n care aplicarea se face pe panouri mari n fabricideprefabricate. 8.SCULEIDISPOZITIVE 8.1. Sculele i dispozitivele necesare executrii placajelor cu plci ceramice snt indicate n anex. 9.RECEPIALUCRRILOR 9.1.Larecepionarealucrrilordeplacajeinterioareiexterioaredinplciceramicesmluite, comisia de recepie va controla aspectul general al placajului n ceea ce privete uniformitatea culorii i corespondena acestuia cu proiectul, planitatea, verificalitatea sau orizontalitatea suprafeelorplacate,execuiangrijitarosturilor,fixareaplcilorpeperei. Verificarea orizontalitii sau verticalitii rosturilor sau a suprafeelor, se va executa cu ajutorulunuifircuplumb,alniveleicubuldeaerialunuidreptar.

9.2. Placajul trebuie s prezinte o uniformitate a culorii pe ntreaga suprafa nu se admit diferenieri de tonuri ntre diversele panouri montate i nici diferenieri suprtoare n cadrul aceluiaipanounuseadmitpetedemurdrie,locurivizibilecusmaldefectetc. 9.3.Suprafaaplacajuluitrebuiesfieplansubdreptarulde1,20mlungimeseadmitecel multoundcusgeatademax.2mm. 9.4. Liniile de intersecie ale placajului de pe suprafeele adiacente la coluri intrnde sau ieindetrebuiesfieverticaleirectilinii. 9.5.Rnduriledeplcitrebuies fieregulate,curosturirectiliniiincontinuare,delime uniform nu se admite diferenierea panourilor de plci n cmpul general al placajului datorit neuniformitii rosturilor de pe conturul lor. Rosturile trebuie s fie bine umplute cu lapte de cimentalbsaucoloratcupigmeni. 9.6.Plcileceramicetrebuiesfiebinefixatepesuprafaasuportlaciocnireauoaraplcii cuun corp cu suprafa mic de lovire, trebuie s rezulte un sunet plin. In cazul cnd se constat dupsunet,cuneleplani nusntbinefixate(suna gol),sevorscoateise vorfixadin nou(cu past,respectivmortardeciment). Inasemeneacazurisevaverificaprinncercridesmulgereiaderenaplciloradiacente. 9.7.Liniilederacordareasuprafeelorplacatecuplintasauscafa,trebuiesfierectilinii,fr ondulrinplanverticalsauorizontal,iarrostultrebuiesfieetanatcupastdeciment. 9.8.Laracordareasuprafeeiplacajuluicutencuiala,aceastatrebuiesacoperejumtatedin grosimea plcii, iar linia de racordare trebuie s fie dreapt, fr ondulri n plan vertical sau orizontal.Nuseadmiteracordareatencuieliicuplacajulprinscafdemortardecimentsaupastde ipsosinicicanivelulsuprafeeiplacajuluisfiesubnivelultencuielii. 9.9Injurulstrpungerilorprinsuprafaaplacat(evideinstalaii,dozeelectrice,etc),gurile din placaj trebuie s fie mascate cu rozete metalice, respectiv capacele ntreruptoarelor,prizelor, etc. Guriledinjuruluruburilordefixareaunorobiectesanitarenutrebuiesfievizibiledesub elementefixate(oglind,etc). 9.10. La panouri mari se vor urmri toate condiiile de mai sus precum i cele cuprinse n normainternrespectiv. 9.11. innd seama c asemenea lucrri snt lucrri cu un caracter de finisaj pretenios, introduseanumepentrumbuntirea calitii,recepiase vafacecutoatexigena,nerespectarea condiiilordemaisusconducndlarespingerealucrrii. 10.NTREINEREAPLACAJELOR 10.1.Intreinereaplacajelordefaian,majoliciplacajeceramiceCESAROMsepoate facedupcelpuin28ziledelamontareaacestora. 10.2. Se recomand ca placajele s se ntrein prin splare n diagonal cu ap cldu, cu detergeni i spun, care s nu conin ns cantitate mare de grsimi, deoarece depozitarea grsimilordinspunnrosturifavorizeaz depunereaprafului. Dupsplareplacajelevorfiterseprinfrecarecuocrpmoale. 10.3. Pentru ntreinerea placajelor se vor evita acele substane i materiale, care ar putea provoca zgrierea sau deteriorarea glazurii plcilor. Astfel, se vor exclude bureii de srm, piatr ponce,pulberilecarenuauogranulaiefin.

11.EXECUTAREALUCRRILORPETIMPFRIGUROS 11.1. Executarea placajelor exterioare cu plci ceramice smluite CESAROM pe timp friguros la temperaturi mai mici de +5C, este interzis. De asemenea, se interzice executarea placajelor la exterior n sezonul friguros, atunci cnd se prevede coborrea temperaturii sub+5C, ntroperioadde14zileurmtoareexecutriiplacajelor. 11.2. Executarea placajelor interioare (faian, majolic i placaje CESAROM) pe timp frigurosesteadmiscucondiiacantimpulexecutriilucrriloricelpuin14ziledelaaplicare, C sseasigurenncperilerespectiveotemperaturdecelpuin+5 C,prinmijloaceledenclzire corespunztoarencazulncperilorcudestinaiefrigorific,punereanfunciuneainstalaiilorde rcirenusevafacedectdupcelpuin14ziledelaaplicareaplacajului. 11.3. Panourile mari de beton placate din fabric cu placaje ceramice smluite nu se vor 0 depozitalaexteriorsauinteriornlocuricuotemperaturmaimicde+5 C,dectdupoperioad detimpdeminimum14ziledelaconfecionarealor. 12.TEHNICASECURITIIMUNCII 12.1.Laexecutarealucrrilordeplacajecuplciceramicesevoraveanvedereprevederiledin: Normerepublicanedeprotecieamuncii,aprobatedeMinisterulMunciiiMinisterulSntii cuordinelenr.34/1975i60/1975icompletatecuordinelenr.110/1977inr.39/1977 Normele de protecie a muncii n activitatea de construcii montaj, aprobate de MCInd. cu ordinul nr. 1233/D/ 1980, precum i Normele de prevenire i stingere a incendiilor, aprobate de MCInd.cuordinulnr.742/D/1981. ANEXA

SCULE I DISPOZITIVE PENTRU EXECUTAREA PLACAJELOR DIN PLACI DE FAIANA,MAJOLICAICERAMICACESAROM Metrudezidar Furtundenivel Nivelacubuldeaer Dreptardelemnde1,20...2,00mlungime Ruletmetalicde2m Vinclumetalic Ciocandezidar Sfoarsauruletcusfoar Cretpentrutrasare Creiondulgheresc Mistriedezidar Mistriedefaianar Dricmetalic Dricdelemn Dispozitivcurolmetalic Diamantpentrutiere Cletespecialcubraelungipentrutiatplci Vaspentruap

Tavcusuportperforatpentru udareaplcilor Zgriecicuvrfdinoelvidia Ciocanmicde30g Cuitpentrutiathrtie Bttordestejar Pensulcuprmoale paclu(20x15cm)dinmaterialplastic Bidinea Burete Pensulcufiredinmaterialplastic paclu Daltmicpentrubeton Ramcugrtarmetalic,pentrurealizatmodeledecorative Geamsemicristalde5mmgrosimepentruprotejareahartieicudesenuldecorativ Trusdesculepentruaplicareaplacajelorceramiceproductor Intr.6Martie" Timioara

CUPRINS PAG. Cap.1.Obiect Cap.2.Domeniudefolosire Cap. 3.Materialefolosite Cap.4.Condiiidetransportidepozitareaplacajelor Cap.5.Executarealucrrilordeplacajepeantier Cap.6.Executareaplacriipanourilormaridebetonnfabrici deprefabricate Cap.7.Executareaplacajelorcumodeledecorative Cap.8.Sculeidispozitive Cap.9.Recepialucrrii Cap.10.Intreinereaplacajelor Cap.11.Executarealucrrilorpetimpfriguros Cap.12.Tehnicasecuritiimuncii

S-ar putea să vă placă și