Sunteți pe pagina 1din 4

CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTRI SERVICII


Denumirea obiectivului de investitie BAZIN DE INOT DIDACTIC REABILITARE
SI MODERNIZARE IMOBIL DIN STRADA INTRAREA CIRESULUI
1.1.Prezentul caiet de sarcini are ca obiect achizitionarea serviciului: Elaborare
expertiza tehnica si audit energetic la obiectivul de investitie: Bazin de inot didactic
Reabilitare si modernizare imobil din strada Intrarea Ciresului
1.2.Cod CPV:71319000-7(Servicii de expertiza)
1.3. Investitor : Municipiul Bistrita
2. DATE GENERALE PRIVIND CONSTRUCTIA
Cladirea situata in intravilanul municipiului Bistrita, strada Intrarea Ciresului are un
regim de inaltime parter si o suprafata construita de 457,00 mp.
Cladirea a avut destinatia de PUNCT TERMIC care deservea cu energie termica si
apa calda menajera blocurile din zona , iar in prezent in incinta cladirii functioneaza un Post
de transformare.
Principalele caracteristici ale imobilului:
structura de rezistenta este realizata din stalpi si grinzi din beton ;
planseul este executat din fasii prefabricate, tip terasa in zona Punctului termic, iar
in zona Postului de transformare 20/04 KVA este executata o invelitoare din tabla ;
inchiderile sunt executate din caramida ;
inaltimea libera este de aproximativ 5.00 m
cos de fum amplasat intre punctul termic si fatada blocului din vecinatate.
INVESTIGATII:
In prezent cladirea este dezafectata de partea de utilaje si instalatii care deserveau
punctual termic.
La o vizualizare atenta a cladirii s-a constatat :
- desprinderi de tencuiala la peretii exteriori si peretii interiori (la partea inferioara
a peretilor);
- desprinderea tencuielilor la tavane din cauza infiltratiilor de apa;
- degradarea hidroizolatiei peste terasa;
- tamplarie din tabla degradata , geamuri sparte sau lipsa;
- instalatia electrica existenta din interiorul Punctului termic este nefunctionala ;
- instalatia sanitara degradata;
- lipsa instalatiei de incalzire ;
Descrierea facuta se rezuma la constatarea aspectelor fizice de suprafata si nu au
fost facute sondaje pentru a putea observa si alte fenomene.
INTERVENTIlLE PROPUSE se refera la posibilitatea de a reabilita si moderniza
cladirea, de a realiza recompartimentari interioare cum ar fi bazin de inot, birouri, grupuri
sanitare si vestiare pentru ambele sexe precum si alte dotari necesare functiunii principale.

Se va studia si posibilitatea de extindere a constructiei in plan vertical si orizontal . Totodata


se va analiza starea cosului de fum.
3.SCOPUL EXECUTIEI SERVICIULUI:
Expertiza tehnica si Auditul energetic vor sta la baza elaborarii Proiectarii obiectivului de
investitii : BAZIN DE INOT DIDACTIC REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL DIN
STRADA INTRAREA CIRESULUI, astfel incat in urma implementarii acestuia sa se obtina o
cladire sigura din punct de vedere structural, moderna din punct de vedere functional, eficienta
din punct de vedere energetic si cu un aspect urbanistic adecvat .
4. DESCRIEREA SERVICIULUI :
4.1. Expertiza tehnica
Pentru evaluarea constructiei in discutie, prestatorul va efectua urmatoarele categorii de
activitati :
releveul constructiei existente, inclusiv cosul de fum ;
colectarea informatiilor despre constructia existenta referitoare la istoria si functiunea
cladiri ,caracteristicile structurale,ale terenului de fundare, ale elementelor nestructurale
si ale finisajelor ;
stabilirea proprietatilor mecanice ale materialelor ;
identificarea starii de afectare fizica a constructiei ;
stabilirea obiectivelor de performanta urmarite si pe aceasta baza a starilor limita si a
cerintelor care decurg ;
evidentierea cauzelor care au condus la degradarea constructiei pentru a stabili
masurile de indepartare a acestora ;
intocmirea raportului de expertiza cu formularea concluziilor si precizarea masurilor
necesare
Procesul de expertiza ( evaluare ) propri-zisa cuprinde :
verificarea exigentelor de conformare si alcatuire structurala potrivit materialelor
structurale utilizate ;
verificarea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca elementele nestructurale ;
cuantificarea starii de degradare a constructiilor ;
verificarea conditiilor de rezistenta structurala ;
realizarea studiului geotehnic
Documentaiile geotehnice vor respecta prevederile Normativului cu INDICATIV NP
074-2007 privind documentaiile geotehnice pentru construcii.
Studiu geotehnic va fi supus verificrii unui specialist verificator de proiecte pentru
domeniul Af - rezistena i stabilitatea terenului de fundare a construciilor i a masivelor de
pmnt.
Plata realizarii si verificrii studiului geotehnic intr n atribuiile proiectantului .
Pe baza rezultatelor evaluarii calitative si a evaluarii prin calcul se stabileste
vulnerabilitatea constructiilor in ansamblu.
Se va efectua analiza fundatiei, analiza materialelor componente din care sunt realizate
constructiile.
Masurile (solutiile) de interventie (consolidare ) trebuie fundamentate din punct de vedere
tehnic, functional, tehnologic, economic, al incadrarii in mediul construit.

Rapoartele de expertiza vor contine o sinteza a procesului de evaluare,care va duce pana


in final la decizia de a efectua lucrarile de reabilitare si modernizare si anume:
Datele istorice referitoare la perioada efectuarii constructiilor si nivelul
reglementarilor de proiectare aplicate
Datele privitoare la sistemul structural si la ansamblul elementelor nestructurale.
Descrierea starii constructiilor la data evaluarii.Se vor evidentia degradarile produse.
Activitatea desfasurata pentru evaluarea cladirii, rezultatele examinarii si studiilor
efectuate in vederea evaluarii, precum si concluziile referitoare la siguranta structurii si
eventuala necesitate a interventiilor de consolidare structurala si nestructurala, inclusiv natura
si proportiile acestor interventii, trebuiesc prezentate in raportul de expertiza a constructiei.
Realizarea expertizei tehnice asupra constructiei va avea ca baza de lucru :
Legea calitatii in constructii-Legea nr.10/1995 ;
HGR nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare i expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor i a construciilor;
Normativul P100-3/2008-Cod de proiectare seismica, partea a III-a-Prevederi pentru
evaluarea seismica a constructiilor existente;
Normativul cu indicativul NP 074-2007 privind documentatiile geotehnice pentru
constructii ;
4.2. Auditul energetic
Realizarea auditului energetic si al lucrrilor de intervenie are drept scop creterea
performanei energetice a constructiei respectiv reducerea consumurilor energetice pentru
nclzirea cladirii, n condiiile asigurrii i meninerii climatului termic interior, precum i
ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului Bistria.
In urma efectuarii auditului energetic se va elabora certificatul de performanta energetic,
corespunzator starii tehnice initiale
La realizarea auditului energetic al cladirii se vor parcurge urmatoarele etape :
- evaluarea performantei energetice a cladirii in conditii normale de utilizare pe baza
caracteristicilor reale ale sistemului constructiei ;
- identificarea masurilor de modernizare energetica si analiza eficientei economice a
acestora ;
- intocmirea raportului de audit energetic ;
Avand in vedere PAED (Planul de Actiune privind Energia Durabil) al municipiului
Bistrita aprobat prin HCL nr.79/26.05.2012, care prevede reducerea emisiei de CO2 cu 20%
pn n 2020, la intocmirea auditului energetic pachetul de masuri prevazut trebuie sa asigure
un consum de energie pentru incalzire de maxim 100kWh/mp/an
Deasemenea se va avea n vedere utilizarea surselor neconventionale de energie atat
pentru producerea energiei electrice cat si pentru apa calda si incalzire.
Coninutul cadru al auditului energetic este prevzut n :
- Legea nr.372/13.12.2005-republicata privind performanta energetica a cladirilor ;
-Ordinul nr.157/2007 al Ministerului Transporturilor,Constructiilor si Turismului pentru
aprobarea reglementarii tehnice, Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor
publicat n M.O., partea I, nr. 126/21.02.2007 ;

-Ordinul nr.1071/16.12.2009 privind modificarea si completarea Ordinului nr.157/2007pentru


aprobarea reglementarilor tehniceMetodologie de calcul al performantei energetice a
cladirilor,cu modificarile si completarile ulterioare ;
-Deasemenea se vor respecta toate Normativele si normele specifice in vigoare ;
5. DURATA CONTRACTULUI
Termenul pentru nceperea ndeplinirii obligaiilor contractuale de ctre Ofertant va fi de
la data semnrii contractului de ambele pri.
Contractul va avea o durat de max. 30 de zile calendaristice .
6. PREDAREA EXPERTIZEI TEHNICE SI A AUDITULUI ENERGETIC
Expertiza tehnic si auditul energetic se pred beneficiarului, pe suport de hrtie n 5
exemplare originale din fiecare, precum i n format electronic -2CD (1 CD in format PDF si 1
CD scanat cu semnaturi ).

VICEPRIMAR,
PETELEU IOAN

DIRECTOR EXECUTIV,
FECHETE VALENTINA
NICOLETA

SEF SERVICIU INVESTITII,


BRETFELEAN

Intocmit: Bloiu Titiana / 2 ex

S-ar putea să vă placă și