Sunteți pe pagina 1din 2

"Investeşte în oameni!


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Axa prioritară 5. - Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.1 - Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare in regiunea Centru
Titlul proiectului: Dezvoltare antreprenoriala prin coaching
Nr. Contract: POSDRU/105/5.1/G/75471
Beneficiar: SC Synthesis Management Consultants-SMCSRL

Va informam ca S.C.International Computer School S.R.L. este operator cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date cu
modificarile si completariel ulterioare.
Numarul sub care este inregistrat operatorul la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal : 0007150 / 29.04.2009

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR

Nume participant (nume şi prenume) ____________________________________________


CNP______________________,adresa:_______________________________________________________
_________________________________________________________________

Sunt de acord ca datele cuprinse in Anexa 17 – Formular de identificare grup tinta si in toate formulare din
proiect referitoare la grupul tinta, sa fie utilizate in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date cu
modificarile si completariel ulterioare.

O DA O NU

Data
Semnatura

2
"Investeşte în oameni!”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Axa prioritară 5. - Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.1 - Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare in regiunea Centru
Titlul proiectului: Dezvoltare antreprenoriala prin coaching
Nr. Contract: POSDRU/105/5.1/G/75471
Beneficiar: SC Synthesis Management Consultants-SMCSRL

S-ar putea să vă placă și