Sunteți pe pagina 1din 3

UNITATEA ________________________________________________________________

ŞANTIER ___________________ PUNCT DE LUCRU _____________________________


OBIECTUL _________________________________________________________________

PROCES-VERBAL PRIVIND EXECUTAREA SUDURILOR


Nr. _________ Data ___________

Nr. PE Planş Poziţie montaj Nr. schemă ă Linia nr.


a nr. izometric

_____________ ____________ _____________ ___________________ __________


Numă Numele Numă
r r semnă
Crt. De ordine al sudurii poanson autorizaţie tura

ş
i prenumele sudorilor

Data întocmirii ___________________________ Numele

ŞEF ECHIPĂ
MAISTRU ş
i prenumele

C.T.C.
COORDONATOR SUDURĂ
Anex
PROCESUL-VERBAL PRIVIND EXECUTAREA SUDURILOR
Nr. ăla Data ___________

Beneficiar: ___________________________________________________________________ Plan


Instalaţia: ____________________________________________________________________ de
Obiect: ______________________________________________________________________ referinţă

Nr. cod material Nr. de traseu Dn (mm) Dimensiuni Material Cantitate Nr. S
Pn

ŢEVI

ARMĂTURI

COTURI, CURBE

REDUCŢII, TEURI, CRUCI

FLANŞE

DIVERSE

Descrierea reviziei Data Întocm


______________ _____

Nr. desen ____________________________________________________ Revizia _____________________________________

ÎNTOCMIT

DESENAT

VERIFICAT
APROBAT

S-ar putea să vă placă și