Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA :

SANTIERUL:
OBIECTUL:

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CALITATIVĂ

Nr._____ Data_____________

Cu ocazia verificării efectuate la:


____________________________________________________________________________

- Au stat la baza verificărilor următoarele elemente:


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

- Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat următoarele:


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

- Au fost stabilite următoarele măsuri:


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

- Menţiuni speciale:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Numele Prenumele Semnătura


BENEFICIAR: _____________
PROIECTANT: _________ ______ _________________________ _____________
EXECUTANT: _____________
R.T.E. ____________

S-ar putea să vă placă și