Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA _________________________________________________________________

SANTIERUL ____________________ PUNCT DE LUCRU _________________________


OBIECTUL _________________________________________________________________

PROCES – VERBAL PENTRU PROBE


LA INSTALATIILE ELECTRICE
Nr.____________ Data ______________

Subsemnatii :
1.________________________________________________
2.________________________________________________
3.________________________________________________

intruniti la obiectul de constructie :


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
am verificat instalatia electrica interioara si coloana RENEL , constatand ca
aceasta este executata conform proiectului si a normativelor in vigoare .
Instalatiile pot fi puse in functiune .
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal .

Numele Prenumele Semnatura


BENEFICIAR : ____________________________________________________
MAISTRU
AUTORIZAT ____________________________________________________