Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA

Model-cadru

ROMNIA
Judeul ........................................................ 1)
STEMA
CONSILIUL LOCAL AL .................2) UNITII
....................................................................... 3) ADMINISTRATIV-
TERITORIALE
Codul de nregistrare fiscal: ..... 4)

HOTRREA
nr. .. din .... .... 20.
prvind implementarea proiectului ................... 5)

Avnd n vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:


a) art. 120 i art. 121 alin. (1) i (2) din Constituia Romniei, republicat;
b) art. 8 i 9 din Carta european a autonomiei locale, adoptat la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificat prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) i art. 1166 i urmtoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicat, cu modificrile ulterioare, referitoare la contracte sau convenii;
d) art. 20 i 21 din Legea cadru a descentralizrii nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) i d) din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i
completrile ulterioare;

innd seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, se menioneaz urmtoarele avize, prevzute de lege:
....

n temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) i celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,

lund act de:


a) referatul de aprobare prezentat de ctre primarul .......................... 2), n
calitatea sa de iniiator, nregistrat cu nr. .........../....................... 20...., prin care se susine
necesitatea i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivitii;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, nregistrat cu nr. .........../................................. 20...., prin care se motiveaz, n
drept i n fapt, necesitatea i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivitii;
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ..........................,

constatnd necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea


investiiilor publice de interes local, a cror documentaie tehnico-economic/not de
fundamentare a fost aprobat prin Hotrrea Consiliului Local nr. ........../20.... privind
....
,
Consiliul Local al ............................ 2) ............................3) adopt prezenta hotrre.

Art. 1. - Se aprob implementarea proiectului ............., denumit n continuare


Proiectul.
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevd n bugetul local pentru perioada
de realizare a investiiei, n cazul obinerii finanrii prin Programul Naional de Dezvoltare
Rural - P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 3. - Autoritile administraiei publice locale se oblig s asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiiei pe o perioad de minimum 5
ani de la data efecturii ultimei pli n cadrul Proiectului.
Art. 4. - Numrul locuitorilor i operatorii economici deservii de Proiect, dupa caz,
precum i caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse n anex, care este parte
integrant din prezenta hotrre.
Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, n
dubla sa calitate i de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
Art. 6. - Aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se asigur de ctre
primarul .............................. 2) ......................................3).
Art. 7. - Prezenta hotrre se comunic, prin intermediul
secretarului ..........................2), n termenul prevzut de lege, primarului ...................... 2) i
prefectului judeului .................................... 1) i se aduce la cunotin public prin afiarea
la sediul primriei, precum i pe pagina de internet www..................................... 6).

Preedintele de edin, Contrasemneaz:

. Secretarul 2)
L.S.
.. .
(prenumele i numele)
..
1
(prenumele i numele)
) Se nscrie denumirea judeului.
2
) Se nscrie categoria unitii administrativ-teritoriale solicitante.
3
) Se nscrie denumirea unitii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.
4
) Se nscrie codul de nregistrare fiscal a unitii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
5
) Se nscrie denumirea proiectului aa cum apare ea n cererea de finanare.
6
) Se nscrie adresa paginii de internet a unitii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

NOT: Prezentul model-cadru se adapteaz, n mod corespunztor, potrivit evenimentelor legislative, precum i situaiei
specifice fiecrei uniti administrativ-teritoriale solicitante.

CARTU NECESAR DE INSERAT PE HOTRREA CONSILIULUI LOCAL,


DUP SEMNTURA PREEDINTELUI DE EDIN I CEA A SECRETARULUI
PROCEDUR OBLIGATORIE ULTERIOAR ADOPTRII
HOTRRII CONSILIULUI LOCAL AL NR. /20
Semntura persoanei
Nr. Data
OPERAIUNI EFECTUATE responsabile s
crt. ZZ/LL/AN
efectueze procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotrrii //20 .
2 Comunicarea ctre primarul comunei1+4) //20 .
3 Comunicarea ctre prefectul judeului1+4) //20 .
4 Aducerea la cunotin public2+3+5) //20 .
5 Comunicarea, numai n cazul celei cu caracter individual3) //20 .
6 Hotrrea devine obligatorie i produce efecte3) //20 .
Extrase din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare:
1)
art. 48 alin. (2): Secretarul unitii administrativ-teritoriale va comunica hotrrile consiliului local primarului i
prefectului de ndat, dar nu mai trziu de 10 zile lucrtoare de la data adoptrii.;
2)
art. 49 alin. (2): Aducerea la cunotin public a hotrrilor cu caracter normativ se face n termen de 5 zile de
la data comunicrii oficiale ctre prefect.;
3)
art. 49 alin. (1): Hotrrile cu caracter normativ devin obligatorii i produc efecte de la data aducerii lor la
cunotin public, iar cele individuale, de la data comunicrii.
4)
art. 115 alin. (3): Hotrrile consiliului local se comunic n mod obligatoriu:
a) primarului unitii administrativ-teritoriale;
b) prefectului judeului.
5)
art. 115 alin. (6): Actele autoritilor administraiei publice locale se vor aduce la cunotin public prin grija
secretarului unitii administrativ-teritoriale.

Informaii privind ndeplinirea obligaiilor publicrii pe pagina de internet a Data publicrii pe pagina
........................................... 2) ................................................... 3) de internet la adresa
http://uat.mdrap.ro/
Denumirea documentelor i a informaiilor ce Data aprobrii Data publicrii pe a ultimelor documente i
Nr. fac obiectul publicrii pe pagina de internet la ultimelor pagina de internet a informaii
crt. adresa documente i ultimelor documente Numrul de nregistrare
www............ro informaii i informaii generat automat
A B C D E
bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) aprobate,
1.
inclusiv anexele acestora;
situaiile financiare asupra execuiei bugetare
trimestriale i anuale aferente bugetelor
3.
prevzute la art. 1 alin. (2), inclusiv plile
restante;
bugetul general consolidat al unitii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale, ntocmit potrivit
5. metodologiei aprobate prin ordin comun al
ministrului dezvoltrii regionale i administraiei
publice i al ministrului finanelor publice
registrul datoriei publice locale, precum i
7. registrul garaniilor locale, actualizate anual
programul de investiii publice al
9.
unitii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
Extras din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare:
Art. 761. - (1) Ordonatorii principali de credite ai instituiilor publice locale au obligaia publicrii pe paginile de internet ale
unitilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a urmtoarelor documente i informaii:
a) proiectele bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2) supuse consultrii publice, inclusiv anexele acestora, n maximum dou zile
lucrtoare de la supunerea spre consultare public;
b) comunicrile prevzute la art. 57 alin. (21), n maximum 5 zile lucrtoare de la primire;
c) bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, n maximum 5 zile lucrtoare de la aprobare;
d) situaiile financiare asupra execuiei bugetare trimestriale i anuale aferente bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2), inclusiv plile
restante, n maximum 5 zile lucrtoare de la depunerea la direciile generale ale finanelor publice;
e) bugetul general consolidat al unitii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, ntocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al
ministrului dezvoltrii regionale i administraiei publice i al ministrului finanelor publice, n maximum 5 zile lucrtoare de la prezentarea
n consiliul local;
f) registrul datoriei publice locale, precum i registrul garaniilor locale, actualizate anual, pn la data de 31 ianuarie a fiecrui an;
g) programul de investiii publice al unitii/subdiviziunii administrativ-teritoriale n maximum 5 zile lucrtoare de la aprobare.
(2) Informaiile prevzute la alin. (1) se transmit n format electronic n termen de 5 zile lucrtoare de la termenele prevzute la alin. (1)
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, n vederea publicrii pe pagina de internet a acestuia.
(3) Se consider ndeplinit obligaia prevzut la alin. (2) numai dup obinerea numrului de nregistrare generat automat de
programul informatic dup ncrcarea informaiilor.