Sunteți pe pagina 1din 2

ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI ROMANIEI

A. Atributiile Presedintelui Romaniei in raport cu Parlamentul


a) Adresarea de mesaje parlamentului ci privire la problemele natiunii. Constitutia stabileste obligatia celor 2
camere ale Parlamentului de a se intruni in sedinta comuna pt a primi mesajul presedintelui fara al dezbate
insa. Mesajul nu produce efecte juridice.
b) Atributii legate de convocarea Parlamentului .Presedintele poate convoca parlamentul in 2 situatii :
- convocarea parlamentului in max. 20 de zile de la data alegerilor.
- Convocarea Parlamentului in sedinta extraordinara
c) Atributii legate de dizolvarea Parlamentului. Presedintele poate dizolva Parlamentul dupa consultarea in
prealabil a presedintilor celor 2 camere si a liderilor gruparii parlamentare in situatia in care Parlamentul nu a
acordat votul de incredere pt formarea Guvernului in termen de max.60 de zile de la prima solicitare si numai
dup a respingerea a cel putin doua solicitari de investiture. Parlamentul poate fi dizolvat in cursul unui an o
singura data, si nu poate fi dizolvat in ultimile 6 luni de mandat, in timpul starii de asediu, de razboi, ori al
starii de urgenta.
d) Atributii privind promulgarea legilor. Constitutia prevede ca legile se trimit spre promulgare Presedintelui
Romaniei.
PROMULGAREA – reprez. actul, seful de stat autentifica textul legii constatand astfel regularitatea adoptarii
sale.Promulgarea se realizeaza prin emiterea unui decret presidential in temeiul caruia legea urmeaza sa fie numerotata
si publicata. Presedintele trebuie sa asigure promulgarea legilor in cel mult 20 de zile . In acest scop legea va fi
examinata sub aspect constitutionalitatii sale , a oportunitatii solutiilor pe care le contine, al redactarii si acuritatii
dispozitiilor stabilite. Ca urmare a acestei examinari , daca rezulta ca o anumita prevedere a legii sau legea in
ansamblul sau nu este corespunzatoare , Presedintele Romaniei poate cere Parlamentului sa o reexamineze. In caz de
necontitutionalitate cererea se adreseaza Curtii Constitutionale prin care I sa confirmat constitutionalitatea,Presedintele
Romaniei este obligat apoi sa promulge legea in max. 10 zile.

B.ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI IN RAPORT CU GUVERNUL


Potrivit Constitutiei cele mai importante atributii in relatia Presedinte - Guvern sunt :
a) Desemnarea candidatului pt functia de prim-ministru.
b) Numirea Guvernului pe baza votului acordat de Parlament
c) Revocarea si numirea unor membri ai Guvernului la propunerea primului ministru in caz de remaniere
guvernamentala.
d) Consultarea Guvernului cu privire la probleme urgente si de o importanta deosebita
e) Participarea la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme de interes national cu privire la politica externa,
apararea tarii etc. Presedintele prezideaza sedinta Guvernului la care participa.
f) Poate cere urmarirea penala a membrilor Guvernului pt fapte savarsite in realizarea functiei precum si
suspendarea din functie atunci cand se cere urmarirea penala de catre Senat sau Camera Deputatilor.

C. ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI IN RAPORT CU ALTE AUTORITATI PUBLICE

Ca sef al executivului , Presedintele Romaniei , conduce activitatea unor autoritati ale administratiei publice
care sunt autonome fata de Guvern. Astfel Presedintele este si Presedinte al Consiliului Suprem de Aparare a
Tarii.avand dreptul sa convoace lucrarile acestuia, sa-i coordoneze si sa-i indrume activitatea acestuia.
Potrivit art.119 din Constitutie C.S.A.T.organizeaza si coordoneaza unitar activitatile care privesc apararea
tarii si securitatea, participarea la mentinerea securitatii internationale si la apararea colectiva si in sistemele de alianta
militara precum si la actiuni de restabilire si mentinere a pacii.
Presedintele propune Parlamentului numirea unor persoane pt functii de conducere ale unor autoritati
administrative , respectiv directorii serviciilor de informatii (S.R.I. ori S.I.E. )

D. ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI IN RAPORT CU PUTEREA JUDECATOREASCA


Aceste atributii privesc :
- Numirea judecatorilor si procurorilor cu exceptia celor stagiari la propunerea Consiliului Suprem al
Magistraturii

1
Dupa numire acesti dobandesc un statut juridic special devenind inamovibili (presupune rpotectia judecatorilor si
procurorilor in fata oricaror imixtiuni exterioare , acestia ne putand fi transferati si nici chiar promovati fara acordul
lor)
- Acordarea gratierii individuale care consta intr-o masura de clementa in virtutea careia o persoana condamnata
penal este scutita de executarea totala sau partiala a pedepsei stabilite prin hotararea judecatoreasca de condamnare
ramasa definitive.

E. ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI IN RAPORT CU CURTEA CONSTITUTIONALA


- Numeste o treime din judecatorii Curtii Constitutionale
- Sesizeaza Curtea Constitutionala cu privire la neconstitutionalitatea unor legi, insa la randul sau Curtea
Constitutionala :
a) Verifica respectarea procedurii alegerii Presedintelui si confirmarea rezultatului sufragiului.
b) Constata existenta imprejurarilor care justifica interimatul in exercitarea functiei de Presedinte al Romaniei
c) Da aviz consultativpt propunerea de suspendare din functia de Presedinte a Romaniei.

F. ATRIBUTII ALE PRESEDINTELUI IN RAPORT CU POPORUL


- se refera la institutia referendumului. Potrivit prevederilor art.90 din Constitutie, Presedintele dupa consultarea
Parlamentului poate sa-si exprime vointa prin referendum cu privire la probleme de interes national.

G. ATRIBUTII INDEPLINITE IN SITUATII EXCEPTIONALE PREVAZUTE DE CONSTITUTIE

Presedintele Romaniei poate declara cu aprobarea prealabila a Parlamentului, mobilizarea partiala sau generala a
fortelor armate. In cazul unei agresiuni armate indreptate inpotriva tarii, presedintele ia masuri de respingere a
agresiunii si le aduce neantarziat la cunostinta parlamentului printr-un mesaj
Totodata presedintele instituie , potrivit legii, starea de asediu sau de urgenta in intreaga tara sau in unele
localitati si solicita Parlamentului incuviintarea acestei masuri in termen de 5 zile.

H. ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI IN DOMENIUL POLITICII EXTERNE


- Incheie tratate internationale in numele Romaniei , negociate de Guvern, pe care le supune spre ratificare
Parlamentului intr-un termen rezonabil.
- Primeste scrisori de acreditare a reprezentantilor diplomatici ai altor state
- La propunera Guvernului acrediteaza sau recheama reprezentantii diplomatici ai Romaniei si aproba infiintarea
, desfiintarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.
ACTELE JURIDICE ALE PRESEDINTELUI
In exercitarea atributiilor sale , presedintele emite decrete care pot fi cu caracter normativ sau individual si care
se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (partea I ); nepublicarea duce la inexistenta decretului.
Unele dintre decretele Presedintelui trebuie sa fie contrasemnate de prim-ministru.Decretele Presedintelui sunt
calificate ca acte administrative producatoare de efecte juridice.

RASPUNDEREA JURIDICA A PRESEDINTELUI ROMANIEI


In tara noastra Presedintele se bucura de imunitate , insa imunitatea nu inlatura raspunderea sa politica si
juridica. Raspunderea politica a Presedintelui este prev.in Constitutie in art.95 in cazul savarsirii unei fapte grave prin
incalcarea prevederilor Constitutionale. In aceste situatii Presedintele poate fi suspendat din functie de catre Camera
Deputatilor si Senat , reunite in sedinta comuna, prin vot dupa consultarea Curtii Constitutionale. Cu privire la situatiile
ce i se imputa Presedintelui da explicatii Parlamentul .Daca propunerea de suspendare se aproba in cel mult 30 de zile,
se organizeaza un referendum pr demiterea Presedintelui.
RASPUNDEREA PENALA
Intervine atunci cand Presedintele Romaniei a comis fapta de inalta tradare (art.96 din Constitutie )
FAPTA DE INALTA TRADARE – este cea mai grava incalcare a juramantului si a intereselor nationale in exercitiul
atributiilor prezidentiale.
Camera Deputatilor si Senatul pot hotara in sedinta comuna punerea sub acuzare a Presedintelui pt aceasta
fapta cu votul a cel putin 2 / 3
Competenta de judecata apartine Inaltei Curti de Casatie si Justitie, iar la data ramanerii definitive a hotararii
de condamnare a Presedintelui , aceste este demis de drept .
Badea Virginia,01.01.2015
2