Sunteți pe pagina 1din 8

Presedintele Romaniei

Ce caracterizeaza acest organ unipersonal, singurul ales la nivelul organelor


centrale ale puterii executive, este faptul ca poate emite pe cale unilaterala, in limitele
competentei sale, acte obligatorii chiar si pentru subiectele care nu fac parte din propria sa
structura, deci poate sa recurga la acte de putere.

Presedintele are 3 functii:

1. Functia de sef al statului


2. Functia de sef al executivului
3. Functia de mediator

1. Functia de sef al statului

Implica exercitarea unei puteri executiv-administrativ efective (regimurile


prezidentiale) sau simpla reprezentare la nivel national sau international (regimul
parlamentar). Regimul Romaniei este semi-prezidential ceea ce rezulta ca atributile puterii
executive se impart intre Presedinte si Guvern. Dupa cum stim ca Presedintele incheie
tratate internationale in numele Romaniei, negociate de Guvern si le supune spre ratificare
Parlamentului, intr-un termen rezonabil.

Putem spune ca aceasta atributie implica reprezentarea statului atat pe plan intern
cat si pe plan extern, ceea ce este caracteristic functiei de sef de stat.

2. Functia de sef al executivului

Poate fi luata in considerare ca urmare a atributiilor pe care acesta le indeplineste:

- prezideaza sedintele Guvernului


- indeplineste atributiile legate de apararea Constitutiei
- instituie starea de asediu sau de urgenta

3. Functia de mediator intre puterile statului, intre stat si societate

Functia de mediator nu poate decat sa excluda functia de sef al statului deoarece exista
un pricnicpiu conform caruia nimeni nu poate fi judecator in propria sa cauza.

Rolul presedintelui

Este stabilit in Constitutie. Rolul acestuia este conferit de faptul ca:

- reprezinta statul atat pe plan intern si international


- ii revine rolul de aparare a tarii
- de a veghea la respectarea Constitutiei si buna functionare a autoritatilor publice


 
Pentru exercitarea perogativelor care i-au fost conferite de Constitutie, s-a organizat
”Administratia prezidentiala” – institutie publica cu personalitate juridica.

Functiile de conducere specifice Administratiei prezidentiale sunt:

- consilieri prezidentiali cu rang de ministru


- consilier de stat cu rang de secretar de stat

Personalul poate fi incadrat in functie numai pe baza increderii acordate de catre


Presedintele Romaniei cu conditia semnarii unui angajament de loialitate stabilit prin
Regulemntul de organziare si functionare. Retragerea increderii are drept efect revocarea
incadrarii, precum si eliberarea sau destituirea din functie ori desfacerea contractului de
munca dupa caz.

2. Atributile presedintelui

Constitutia Romaniei din 1991 a consacrat in structura statului nostru un execitiv bicefal
alcatuit din Presedinte si Guvern. Presedintele are legitimarea directa prin votul
poporului, iar Guvernul are o legitimare indirecta prin votul increderii acordate de catre
Parlament.

1. Atributii exercitate independent

1. convocarea Parlamentului nou ales

Parlamentul nou ales se intruneste la convocarea Presedintelui Romaniei in intervalul


de 20 de zile de la alegeri.

2. solicita presedintilor Camerelor Parlamentului convocarea in sesiuni


extraordinare

Presedintii Camerelor vor proceda la convocarea de sesiuni extraordinare a


Camerelor numai la cererea Presedintelui. Cererea presedintelui ar trebui sa cuprinda si
motivele convocarii, pentru ca este neindoielnic ca presedintii camerelor nu o pot refuza.
Presedintele se poate adresa si numai unei Camere, insa Constitutia prevede ca
presedintele are dreptul de a convoca cele doua Camere la aceeasi ora, data si
loc.Convocarea se poate face verbal, iar cererea nu poate fi respinsa in nici un caz de catre
presedintii Camerelor si nici de membrii, ea fiind obligatorie.

3. adreseaza mesaje si cereri Parlamentului

Presedintele poate adresa mesaje Parlamentului cu privire la principalele probleme


politice ale natiunii, in sedinta comuna a celor doua Camere. Mesajele pot fi facultative sau
obligatorii.

De asemenea Presedintele Republicii se poate adresa Parlamentului si cu cereri sau


solicitari. Presedintele poate cere : reexaminarea legii, incuviintarea masurii prin care a fost
instituita starea de asediu sau starea de urgenta in intrega tara ori in unele localitati, supune
tratatele internationale incheiate de el si negociate de Guvern spre ratificare Parlamentului.


 
4. Promulgarea legii

Presedintele este obligat ca in termen de 20 zile de la primire, sa promulge legea.

5. poate cere o singura data Parlamentului reexaminarea legii sau Curtii


Constitutionale, verificarea constitutionalitatii acesteia

6. desemneaza un candidat pentru functia de prim ministru si numeste


Guvernul pein decret, dupa votul de incredere acordat de catre Parlament

7. desemneaza primul ministru intermiar

8. participa la sedintele Guvernului

9. consulta guvernul

10. In calitate de comandant al fortelor armate si presedinte al Consiliului


Suprem de Aparare a Tarii, convoaca si prezideaza sedintele acestui
organism in care are votul deliberativ

11. numeste in functii publice

12. numeste 3 judecatori ai Curtii Constitutionale

13. mediaza intre puterile statului precum si intre stat si societate

14. are dreptul sa ceara urmarirea penala a membrilor Guvernului.

2. Atributii exercitate la propunerea altor organe de stat

1. numirea judecatorilor inamovibili la propunerea Consiliului Superior al


Magistraturii
2. numirea altor functionari publici la propunerea Consiliului Superior al
Magistraturii
3. initiativa revizuirii Constitutiei la propunerea Guvernului
4. acreditarea sau rechemarea reprezentantilor diplomatici la propunerea
Guvernului

3. Atributii exercitate cu consultarea factorilor politici prevazuti de lege

1. desemnarea unui candidat pentru functia de prim ministru


 
2. atributia de a cere cetatenilor cu drept de vot, dupa consultarea
Parlamentului, sa-si exprime opinia printr-un referendum cu privire la
problemele de interes national

4. Atributii exercitate cu aprobarea prealabila a Parlamentului prin decrete


contrasemnate de primul ministru

1. declararea mobilizarii generale sau partiale

2. incheierea tratatelor internationale in numele Romaniei

3. luarea de masuri in vederea respingerii unei agresiuni impotriva tarii

4. instituirea starii de asediu sau de urgenta

5. Atributii exercitate cu contra semnatura primului ministru

1. conferirea decoratiilor si a titlurilor de onoare

2. acordarea gradelor de maresal, de general sau amiral

3. acordarea gratierii individuale

Actele presedintelui

Presedintele republicii decurge la toate cele 4 forme de activitate pentru indeplinirea functiei
executive:

- actele juridice
- fapte materiale juridice
- operatii administrative
- acte exclusiv politice

In activitatea sa, Presedintele emite urmatoarele acte:

- Actele juridice (decrete, regulament de organizare si functionare a Administratiei


prezidentiale)
- Actele exclusiv politice (mesaje adresate parlamentului cu privire la principalele
probleme ale natiunii). Prin aceste mesaje presedintele nu face altceva decat isi
exprima opinia cu privire la unele evenimente din viata statului.


 
Actele juridice sunt acte administrative si pot avea un caracter normativ sau un caracter
individual.

Actele juridice emise de Presedinte sunt:

- Decretele
- Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei prezidentiale

Actele administrative cu caracter individual pot fi:

- Decrete privind aprobarea unei gratieri individuale


- Revocarea din functie a unui ministru
- Desemnarea unui ministru
- Numirea unui judecator la Curtea Constitutionala
- Numirea sau demiterea unor judecatori sau procurori

Actele administrative cu caracter normativ sunt:

- Decretele
- Regulamentul de organizare si functionare a administratiei prezidentiala

Decretele cu caracter normativ sunt:

- Declararea mobilizarii partiale sau totale


- Luarea masurilor necesare pentru respingerea agresiunii armate indreptate impotriva
tarii
- Instituirea starii de asediu sau de urgenta in intreaga tara sau in unele unitati
administrativ-teritoriale

Actele administrative normative ale Presedintelui Romaniei sunt date in exercitarea


propriei sale puteri, delimitarea competentei fiind atribuita exclusiv Constitutiei.

Controlul legalitatii actelor administrative normative ale Presedintelui, pot fi supuse


controlului de legalitate al instantelor de contencios administrativ, atat pe calea directa a
actiunii in anulare cat si pe calea exceptiei de nelegalitate.

Actele normative ale Presedintelui pe langa conditia de legalitate trebuie sa o


indeplineasca si pe cea de actualitate, dar controlul instantelor jduecatoresti are in
vedere numai legalitatea nu si oportunitatea

Conditiile de valabilitate ale actelor administrative emise de Presedintele Romaniei


 
1. Decretul prezidential si Regulamentul de organizare a Administratiei
prezidentiale pot fi emise numai de Presedintele Republicii si numai in limitele
competentei sale

2. Actele trebuie emise si elaborate cu respectare formelor procedurale


prevazute de lege

- forma scrisa a decretului si regulamentului constituie conditii de valabilitate care


curge din obligatia constitutionala de publicare a lor

- conditile de valabilitate procedurala sunt – contrasemnarea Primului-ministru,


aprobarea de catre parlament, publicarea in Monitorul Oficial

- sunt supuse contrasemnarii de catre Primul Ministru:

a) decretele cu caracter individual privind supunerea spre ratificare de catre


Parlament a tratatelor internationale, acreditarea sau rechemarea sefilor misiunilor
diplomatice

b) conferirea de decoratii si titluri de onoare

Decretele cu caracter normativ:

a) declararea mobilizarii partiale sau generale a fortelor armate

b) cele prin care se iua masuri de respingere a unei agresiuni in caz de agresiune
armata impotriva tarii

Contrasemnarea are 2 semnificatii:

- se indeplineste o conditie de valabilitate in lipsa caruia actul ar fi lipsit de valoare


juridica

-angajeaza raspunderea politica a Primului-ministru si prin el Guvernul Romaniei

Presedintele Romaniei nu poate fi tras la raspundere juridica civila sau penala pentru
decretele care le emite in exercitarea atributiilor cu singura exceptie – daca se dovedeste ca
se face vinovat de inalta tradare

b) Aprobarea de catre Parlament nu este altceva decat o aprobare propriu zisa si reprezinta
o conditie de valabilitate a unui act normativ si poate proveni numai de la un organ cu o
competenta superioara-competenta superioara a otganului emitent.Situatile care prevad
aprobarea Parlamentului sunt:

- declararea mobilizarii partiale sau generale a fortelor armate

- luarea de masuri in caz de agresiune armata

- instituirea straii de asediu sau a starii de urgenta


 
3. Actele pentru a fi valabile trebuie sa un continut conform Constitutiei si legiilor

Presedintele Romaniei vegheaza la respectarea Constitutiei fiind primul garant al


aplicarii acesteia.El este obligat sa asigure strica aplicare si respectare a Constitutiei in
activitatea organelor dar si a propriei sale activitati.

Actul administrativ al presedintelui este inexistent daca este lipsit de elementele


esentiale privitoare la natura si obiectul sau, sau prin nepublicare.

Revocare actelor administrative ale Presedintelui

Revocarea este posibila dupa obtinerea incuvintarii Parlamentului, dar cu respectarea


procedurii ce a dus la emiterea actului, inclusiv aprobarea puterii legiutoare. In cazul in care
Parlamentul nu aproba actul, Presedintele revoca decretul, iar masurile dispuse isi inceteaza
aplicabilitatea.

Revocarea este o operatie posibila prin care efectele juridice ale acestora inceteaza
ex tunc pe motive de ilegalitate sau ex nunc pe motiv de inpoportunitate. Revocarea poate
interveni si pentru un act administrativ individual insa aceasta revocare este discutabila atat
timp cat aceste acte au conferit drepturi individuale unor persoane si au fost realizate
material odata cu publicarea lor in Monitorul Oficial.

Raspunderea Presedintelui

Presedintele Romaniei se bucura de imunitate, care implica neresponsabilitate si


inviolabilitate.

Nersponsabilitatea= presupune ca este aparat de raspundere pe durata mandatului si


dupa incetarea acestuia, pentru faptele penale sau contraventionale sau generatoare de
prejudicii savarsite in legatura cu perogativele functiei

Inviolabilitatea = acesta va raspunde petru orice alta fapta savarsita si care nu are
legatura cu functia exercitata dar numai dupa incetarea mandatului. Dupa incetarea
mandatului va putea fi perchezitionat, retinut, arestat sau trimis in judecata penala ori
contraventionala conform regulilor de drept comun

Raspunderea Presedintelui poate fi:

- Politica
- Juridica


 
Raspunderea politica implica:
a) raspunderea Presedintelui fata de alegatori
b) suspendarea din functie urmata de demiterea Presedintelui
Suspendarea intervine in cazul savarsirii unor fapte grave prin care se incalca
prevederile constitutionale. Suspendarea poate fi initiata de 1/3 din nr deputatilor si
senatorilor si trebuie adusa imediat la cunostiinta Presedintelui. De asemenea Curtea
Constitutionala trebuie consultata pentru a da un aviz consultativ. O data aprobata
propunerea de catre Pralament se instaleaza intermatul functiei asigurat de
presedintele uneia dintre Camere..Demiterea propriu zisa are loc numai dupa
organizarea de catre Parlament al unui referndum prin care populatia isi da acordul
sau nu asupra demiterii. Raspunderea juridica implica:
Parlamentul, in sedinta comuna a celor 2 Camere pot hotara punerea sub acuzare a
Presedintelui, pentru inalta tradarea cu votul a 2/3 din Parlamentari si cererea trebuie
sa decrise motivele imputate Rechzitoriul se face de catre Pralament fiind o
procedura speciala in acest caz , insa numai Inalta Curte va putea solutiona cazul si
va da sentinta. DE la data puneri sub acuzare pana la data demiterii Presedintele se
supenda de drept. La data ramanerii definitive a hotararii de condamnare,
Presedintele Romaniei este demis de drept.

- Raspunderea penala este numai pentru inalta tradare


- Judecata ii revine Inaltei Curti de Casatie si Justitie
- Inalta tradare se leaga numai de faptele savarsite in timpul mandatului
- Inalta tradare are un singur subiect calificat presedintele Romaniei
- Persoana care a fost demisa pentru inalta tradadare nu va mai putea beneficia de
facilitatile conferite privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea
de presedinte a Romaniei.