Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE DATE SINTETICE

1. Obiectul de constructie
...........................................................................................................
...........................................................................................................
........................................................................................................
2. Investitorul:
..........................................................................................................
3. Delegatii investitorului cu sarcini de verificare a calitatii constructiei:
...........................................................................................................
........................................................................................................
4. Proiectantul lucrarii:
a)
b)

Proiectantul general:

..................................................................
..................................................................
Proiectant specialitate: ..................................................................
..................................................................

5. Verificatorul de proiect:

..................................................................

6. Executantul contructiei:
a) ........................................................................................................
b) Sef de santier: ................................................................................
c) Conducator direct al lucrarilor: .......................................................
.......................................................
7. Data inceperii executiei: ....................................................................

8. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor: .....................................


...........................................................................................................
...........................................................................................................
9. Alte date: ...........................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................