Sunteți pe pagina 1din 1

DECIZIE DE NUMIRE A DIRIGINTELUI DE SANTIER .

Noiembrie 2010

Subsemnatul Rusu George si Mihaela, cu domiciliul in mun. Iasi, str. Rediu, nr. 8, bl. 482 B, titular al Autorizatiei de Constructie nr. 1190 din 22.11.2010, pentru executarea lucrarilor de construire: Construire Locuinta si Imprejnuire Teren Proprietate cu aplasamentul in mun. Iasi, str. Aleea Ioan Petru Culianu, nr. 12 B, documentatia fiind elaborata de catre colectivul de proiectare din cadrul SC. FLORIN PROIECT COMPANY SRL, cu sediul in Mun. Vaslui: Arhitectura - arh. Leonard Negruti,Structura - prof. ing. Florin Onofrei, Instalatii ing. Camelia Carpinsky, Verificator de proiect cerinata A prof. dr. ing. Ioan Serbanoiu, geotehnician cerinta Af prof. dr. ing. Dorel Platica; Numim pe D-nu ing. Toader Prisecaru, cu domiciliul in mun. Iasi, Sos. Pacurari, nr.23,Bl. 542, sc.A, Ap 4,Et.4, nr. telefon: 0232-264-171, avand autorizatia de Dirigintie de Santier, nr. 00016796/2010 ca sa urmareasca lucrarile de constructii si sa intocmeasca Cartea Tehnica a Constructiei, in cadrul proiectului sus mentionat ca Diriginte de Santier.