Sunteți pe pagina 1din 216

NORMATIV PENTRU VERIFICAREA CALIT|II I RECEP|IA

LUCRRILOR DE CONSTRUC|II I INSTALA|II AFERENTE


Indicativ C 56-85
nIocuiete C 56-75
Cuprins
CaietuI I. PREVEDERI GENERALE
1.1. Prezentul normativ cuprinde principalele condi[ii de calitate pe care trebuie s le ndeplineasc
lucrrile de construc[ii i instala[ii aferente acestora, precum i verificrile ce trebuie efectuate pentru a se
constata dac aceste condi[ii au fost ndeplinite.
1.2. Pentru categoriile de lucrri ascunse necuprinse n acest normativ, se vor aplica aceleai prevederi
generale, mpreun cu condi[iile de calitate din prescrip[iile tehnice specifice categoriilor respective.
1.3. Respectarea condi[iilor tehnice de calitate ce trebuie urmrit n primul rnd de efii forma[iilor de
lucru i de personalul tehnic anume nsrcinat cu conducerea lucrrilor, n cadrul activit[ii sale de
ndrumare i supraveghere.
Separat de acestea, se efectueaz verificri :
a) pe parcursul executrii, pentru toate categoriile de lucrri ce compun obiectele de investi[ii, nainte ca
ele s devin ascunse prin acoperire cu (sau nglobate n) alte categorii de lucrri sau elemente de
construc[ii;
b) la terminarea unei faze de lucru ;
c) a recep[ia preliminar a obiectivelor, ce fac parte dintr-un obiectiv de investi[ii.
Verificrile de la poz. a i b se efectueaz conform ,nstruc[iunilor pentru verificarea calit[ii i
recep[ionarea lucrrilor ascunse la construc[ii i instala[ii aferente", din anexa 1.1 a prezentelor prevederi
generale, iar cele de la pozi[ia c, conform reglementarilor n vigoare privind recep[ia obiectivelor de
investi[ii.
1.4. Prezenta prescrip[ie se aplic integral la lucrrile de construc[ii i instala[ii pentru cldiri (locuin[e,
social-culturale, industriale i agrozootehnice) i la obiectele de deservire ale acestora (re[ele edilitare,
unit[i etc.) Pentru alte tipuri de lucrri pe lng prezenta prescrip[ie se va [ine seama i de prescrip[iile
tehnice specifice sau n lipsa acestora de condi[ii tehnice speciale, predate odat cu proiectul.
1.5. Toate condi[iile tehnice de calitate cuprinse n prezenta prescrip[ie sunt extrase din prescrip[iile
tehnice de proiectare, execu[ie i recep[ie, n vigoare la data aprobrii sale. pentru lucrri de construc[ii i
instala[ii aferente, i a cror aplicare este obligatorie. Listele complete ale acestor prescrip[ii sunt
cuprinse n indicatoarele de standarde, publicate anual de .R.S. i n listele normativelor tehnice n
vigoare (publicate anual n Buletinul Construc[iilor). Principalele prescrip[ii tehnice, aplicabile la verificrile
din prezenta prescrip[ie, sunt men[ionate la fiecare capitol n parte.
[top]

. DISPOZI|II COMUNE
2.1. Verificarea calit[ii lucrrilor Se face n scopul confirmrii coresponden[ei acestora cu proiectul, cu
prescrip[iile tehnice specifice i cu prezentul normativ, n limitele indicatorilor de calitate i a abaterilor
admisibile, prevzute de acestea.
Dispozi[iile de antiere, date de beneficiar i proiectant cu respectarea normelor legale n vigoare
au aceeai putere ca i proiectul de execu[ie, din punct de vedere al verificrilor de efectuat.
2.2. Frecven[ele verificrilor sunt men[ionate n prescrip[iile tehnice specifice i n prezentul normativ. n
cazuri speciale, proiectantul poate prevedea n mod justificat mrirea acestor frecven[e.
2.3. n toate cazurile n oare vreun rezultat provenit dintr-o verificare vizual sau ncercare efectuat pe
parcurs, referitoare la rezisten[a, stabilitatea, durabilitatea sau func[ionalitatea lucrrilor, depete n
sens defavorabil abaterile admisibile, prevzute n proiecte sau n prescrip[iile tehnice, decizia asupra
continurii lucrrilor nu va putea fi luata dect pe baza acordului, dat in scris de beneficiar, cu avizul
proiectantului.
2.4. Este cu desvrire interzis a se proceda la executarea de lucrri, care s nglobeze sau s ascund
defecte ale structurilor de rezisten[ sau care s mpiedice accesul i repararea corect sau consolidarea
acestora.
2.5. n cazul n care verificarea se face prin sondaj (la faze de lucrri sau la recep[iile preliminare), n
scopul ob[inerii de date asupra corectitudinii verificrilor i nregistrrilor efectuate pe parcurs, se va
proceda astfel :
- dac un singur rezultat este necorespunztor, se mai efectueaz nc o serie alctuit dintr-un numr
egal de sondaje ;
- dac un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunztor, toate verificrile prevzute n
prescrip[iile tehnice a se efectua pe parcurs trebuie refcute, cu aceleai metode sau cu alte metode care
s dea rezultate echivalente.
2.6. La cererea preedintelui comisiei de recep[ie preliminar a obiectului, ntreprinderea executant va
ntocmi o prezentare sintetic a tuturor verificrilor i ncercrilor efectuate pe parcursul lucrrilor i pe
faze de lucrri; aceast prezentare trebuie s cuprind pe scurt:
- date asupra frecven[ei verificrilor i probelor efectuate pentru fiecare tronson al obiectului, n
compara[ie cu prevederile prescrip[iilor tehnice ;
- interpretarea statistic a rezultatelor ncercrilor efectuate (pentru fiecare tronson i dup caz pe
ansamblu), n compara[ie cu valorile normate (sau de control) i cu abaterile admisibile, cuprinse n
prescrip[iile tehnice ;
- lista ncercrilor suplimentare efectuate pentru cazurile n care probele de control prescrise au dat
rezultate nesatisfctoare, precum i msurile aplicate n cazurile n care aceste rezultate s-au confirmat;
- lista i descrierea sumar a remedierilor efectuate cu artarea succint a cauzelor care le-au fcut
necesare.
ceast prezentare mpreun cu documentele primare de verificare (registre de procese-verbale pentru
verificarea calit[ii lucrrilor ce devin ascunse, trebuie s furnizeze comisiei de recep[ie mpreun cu
sondajele sale proprii - dovada indubitabil c lucrrile executate se nscriu n condi[iile de calitate
prevzute n proiecte i prescrip[ii tehnice specifice, n limitele abaterilor admisibile.
2.7. Pentru recep[ia preliminar sau final a obiectelor de construc[ii, cu instala[ii aferente, proiectantul va
prezenta la cererea comisiei de recep[ie nota prevzut de reglementrile n vigoare, cuprinznd precizri
asupra aplicrii proiectului, observa[iile sale asupra calit[ii lucrrilor, punctul su de vedere asupra
condi[iilor n care recep[ia poate fi admis, confirmarea ndeplinirii obliga[iilor de predare a indica[iilor
asupra normalei ei folosiri i exploatri,
2.8. Comisia de recep[ie este obligat a cerceta existen[a documentelor ncheiate pe parcursul executrii
lucrrilor i care privesc verificrile de calitate i rezultatele ncercrilor efectuate anterior, precum i
documentele privind cazurile prevzute la pct. 2.3. de mai sus.
n toate cazurile privind elementele structurale de construc[ii sau instala[ii, n care aceste documente
lipsesc sau consemneaz verificri efectuate cu o frecven[ mai mic dect aceea prevzut n proiecte
i prescrip[iile tehnice sau n care rezultatele nu corespund condi[iilor de calitate prescrise, comisiile de
recep[ie preliminar, nu pot admite recep[ia dect dac prin ncercri i cercetri suplimentare directe i
expertize tehnice se dovedete c obiectul corespunde scopului pentru care a fost proiectat i
executat i c poate fi exploatat n condi[ii normale. n toate celelalte cazuri, comisia de recep[ie
preliminar este obligat a proceda conform reglementrilor privind efectuarea recep[iilor.
2.9. La controlul i recep[ia lucrrilor se va urmri respectarea etalonului. Etalonul n principiu va fi primul
element prefabricat confec[ionat (element de funda[ie, carcas), primul apartament etc. ; etalon acceptat
de CTC, iar n unele cazuri de proiectant sau beneficiar.
[top]

. PROCEDEE DE VERIFICARE
3.1. n func[ie de momentul efecturii verificrilor conform pct. 1.2. acestea se refer la :
a) Determinarea prin msurtori a coresponden[ei elementelor verificate cu prevederile proiectului,
din punct de vedere al pozi[iilor, dimensiunilor i modului de rezemare;
b) Existen[a documentelor de atestare a calit[ii materialelor semiprefabricatelor, prefabricatelor i
aparatelor utilizate ;
c) Efectuarea ncercrilor i probelor impuse de proiecte i prescrip[iile tehnice i ntocmirea
documentelor cu rezultatele acestora precum i a proceselor verbale de lucrri ascunse;
d) Examinarea existen[ei i con[inutului documenta[iei i proceselor verbale men[ionate mai sus precum
i a sintezelor i concluziilor acestora ;
e) Verificarea direct prin sondaj i efectuarea de ncercri suplimentare n vederea formrii convingerii
organelor de control i comisiilor de recep[ie asupra corectitudinii i valabilit[ii documentelor ncheiate
anterior.
[top]

. CON|INUTUL CAIETELOR
4.1. Principalele condi[ii de calitate i verificrile de efectuat sunt cuprinse n urmtoarele caiete, pe
categorii de lucrri :
CETUL : Terasamente.
: Consolidri i mbunt[iri ale terenurilor.
V: Funda[ii.
V: Beton simplu, beton armat i beton precomprimat.
V : Lucrri hidrotehnice, hidroenergetice, naviga[ii portuare, metrou.
V : Cintre, sprijiniri i cofraje.
V : Zidrii i pere[i.
X : Tencuieli.
X : Placaje.
XI : ZugrveIi, vopsitorii, tapete.
X: Pardoseli
X: Scri, balcoane i parapete
XV: zola[ii
XV: Tmplrie i dulgherie
XV: Geamuri
XV: nvelitori i tinichigerii
XV: Sobe, couri i ventila[ii naturale
XX : Construc[ii dia o[el.
XX: Protec[ie contra agen[ilor agresivi.
XX; mbrcmin[i rutiere.
XX: Ci ferate suprastructur.
XX: nstala[ii electrice.
XXV: nstala[ii de centralizri, electrodinamic i electromecanic, mecanizare i automatizare a triajelor,
bloc de linie automat, bariere automate la treceri la nivel i telecomunica[ii feroviare, telecomenzi.
XXV : nstala[ii, echipamente i re[ele exterioare de telecomunica[ii.
XXV : nstala[ii sanitare.
XXV: nstala[ii de nclzire.
XXV : nstala[ii de ventilare, climatizare i nclzire cu aer cald.
XXX : nstala[ii de gaze.
XXX : Conducte magistrale de transport lichide.
NOTA : CaieteIe XXII XXX au fost abrogate fiind incIuse in normativuI C 56/.
[top]

CAIETUL II TERASAMENTE
1. DomeniuI de utiIizare
1.1. Prevederile prezentului capitol se aplic tuturor lucrrilor de terasamente (spturi i umpluturi de
pmnt n construc[ii de cldiri, ci ferate, drumuri i hidrotehnice n mod diferen[iat, dup destina[ia i
tipul construc[iei din care fac parte.
1.2. Pentru cazul unor lucrri speciale, prevederile prezentului capitol se vor completa prin condi[ii tehnice
speciale, anexate proiectului.
. Prevederi generaIe
2.1. Orice lucrare de terasamente va fi nceput dup efectuarea opera[iei de predare-primire a
amplasamentului, trasrilor reperilor cotei zero, etc. consemnat ntr-un proces verbal ncheiat de
delega[ii beneficiarului, proiectantului i executantului.
2.2. nainte de nceperea lucrrilor de terasamente se va verifica ntreaga trasare pe teren, att n
ansamblu ct i pentru fiecare obiect n parte, determinndu-se dac se ncadreaz n abaterile
prevzute n anexa .. n cazu ln care aceste abateri sunt depite, ncercrile nu pot fi ncepute dect
cu acordul scris al proiectantului.
2.2. La verificrile pe faze de lucrri se vor efectua de ctre comisia respectiv, eventual n colaborare cu
specialitii geotehnicieni, sondaje de verificare a corectitudinii proceselor verbale de lucrri ascunse, cu o
frecven[ de minimum 1/10 din cele prescrise pentru verificrile pe parcursul lucrrilor, iar recep[ia
preliminar de minim 1/20 din acestea sau alte tipuri de verificri pe care comisia le crede de cuvin[. n
cazul unor rezultate necorespunztoare se va proceda conform caietului , pct. 2.5.
2.4. Se va verifica de asemenea dac stratul de pmnt vegetal a fost recuperat dup decapare i a fost
depozitat corect n vederea unor noi utilizri.
2.5. n toate cazurile n care lucrrile sau unele categorii de lucrri se execut n mai multe etape (de ex.
terasamente, etc, pentru ci de comunica[ii, canale, etc), verificrile se vor efectua dup fiecare etap.
2.6. n cazul n care spturile au fost executate n condi[ii speciale (de ex., sub ap, cu sau fr
epuismente, hidromecanizare, forare, etc), se va verifica n mod special dac nu s-au produs dislocri,
afuieri etc, i se va consemna n procesul verbal de lucrri ascunse eventualele deficien[e i msurile de
ndreptare aplicate, conform indica[iilor scrise ale proiectantului
[top]

CAPITOLUL I. CONSTRUC|II, LOCUIN|E,SOCIAL-CULTURALE INDUSTRIALE I
AGROZOOTEHNICE CU OBIECTELE DE DESERVIRE AFERENTE (RE|ELE
EDILITARE, CI DE ACCES etc.)
1.1. La terminarea lucrrilor de spturi pentru funda[ii se va verifica pentru fiecare n parte dimensiunile
i cotele de nivel realizate i se vor compara cu dimensiunile din proiect; n cazul depirii oricrei dintre
abaterile admisibile, este interzis nceperea executrii corpului funda[iilor nainte de a se fi efectuat toate
corecturile necesare aducerii spa[iului respectiv n limitele admisibile.
1.2. n toate cazurile n care se constat c la cota de nivel stabilit pentru proiect natura terenului nu
corespunde cu aceea avut n vedere la proiectare, solu[ia de continuare a lucrrilor nu poate fi stabilit
dect pe baza unei dispozi[ii scrise a proiectantului.
Verificarea naturii terenului sub cota de fundare se va face fie prin probe de laborator, fie prin penetrare
static sau dinamic. ceste probe se vor face cel pu[in cte una la fiecare 200 m
2
suprafa[ de sptur
i minimum 3 pentru fiecare obiect.
1.3. nainte de nceperea executrii corpului funda[iilor se va ncheia un proces verbal de lucrri ascunse,
semnat de beneficiar, constructor i proiectant; n procesul verbal se vor nscrie i toate modificrile
introduse fa[ de proiect.
1.4. Umpluturile (perne) de pmnt, nisip, balast, pietri sau piatr spart, care servesc drept consolidare
a terenului de fundare i pe care se aeaz direct funda[ii, trebuie tratate ca lucrri speciale, verificndu-
se
- coresponden[a cu prevederile proiectului a naturii terenului pe care se aeaz, n aceleai condi[ii ca i
pentru funda[ia propriu-zis (pct. 1.2 i 1.3 de mai sus);
- calitatea materialului utilizat pentru aceast umplutur, neadmi[ndu-se nici o abatere de la proiect. n
sfera de granulozitate, pentru care se admit abateri de I 5% fa[ de componentele de sorturi ;
- respectarea tehnologiei de compactare prevzut n proiect;
- realizarea gradului de compactare prevzut n proiect; determinrile se vor face pe toat grosimea
pernei, cte una pentru fiecare strat elementar prevzut a se compacta cel pu[in una la fiecare 20 m
3

material compactat n zonele n care condi[iile de compactare sunt dificile se vor face probe suplimentare
;
- abaterea admisibil fa[ de gradul de compactare prevzut n proiect este de : - 2% pentru medie i 5%
pentru toate buletinele de ncercri i rezultatele verificrilor men[ionate mai sus se vor consemna n
procese verbale de lucrri ascunse.
1.5. Umpluturile compactate cu maiul greu urmeaz acelai regim ca i al pernelor de la pct. 1.4.
1.6. Pentru umpluturile de pmnt utilizate pentru platforme, ci de acces pietonale sau cu circula[ie auto
uoar, sistematizri verticale, completarea spturilor de funda[ie sau pentru conducte sub pardoseli
etc, se va verifica :
- ndeprtarea pmntului vegetal i a altor straturi indicate n proiect;
- coresponden[a cu proiectul a naturii pmntului utilizat i a tehnologiei de compactare ;
- realizarea gradului de compactare (D), conf. STS 1913/13-1983 a gradului de ndesare (n) a densit[ii
pmntului n stare uscat (Pd) rezisten[ei la penetrare static pe con (R
p
) sau dinamic (Rd), date prin
proiect.
Verificrile se vor efectua pentru fiecare strat elementar n parte i pentru toat grosimea umpluturii ;
frecven[a lor va fi de una la fiecare 50...100 m
3
pmnt compact.
baterile admisibile fa[ de gradul de compactare prevzut n proiect sunt :
- pentru sistematizri verticale : mediu - 10% ; minimum -15%
- jurul funda[iilor i subsolurilor i sub pardoseli; mediu 5% ; minim - 8% ;
- la an[uri de conducte : mediu - 5% ; minim 8%
Rezultatele acestor verificri se vor nscrie n procesele-verbale de lucrri ascunse.
1.7. n cazul pmnturilor sensibile la umezire, n afar de verificrile de la pct. 1.1...1.6 se vor mai
verifica i condi[iile cuprinse n normativul P.777 i n special :
- asigurarea colectrii i evacurii apelor din precipita[ii sau din surse accidentale, pe toat durata
executrii, lucrrilor de construc[ii i instala[ii;
- men[inerea ultimului strat, de 30...50 cm al spturii pn n ziua in care se ncepe betonarea n zona
respectiv ;
- excluderea pmnturilor necoezive (drenante), a molozului, a bulgrilor etc, la executarea umpluturilor
i realizarea gradului de compactare a acestora cu abateri admisibile n limita a 1/4 din cele prevzute la
pct. 1.6.
- executarea umpluturilor i trotuarelor (definitive sau provizorii), imediat dup ce construc[ia a depit
nivelul terenului nconjurtor.
La verificarea pe faze de lucrri i recep[ia preliminar, comisiile respective vor executa sondaje n
punctele critice sau oare prezint dubiu, pentru a verifica dac umiditatea pmntului de sub funda[ii i
din jurul lor se gsete n limitele prescrise de normativul P.7/77. De asemenea, comisiile vor verifica
dac s-au luat msurile necesare pentru a se evita umezirea ulterioar a pmntului de sub funda[ii sau
din jurul lor.
[top]

CAPITOLUL TEBASAMENTE PENTRU INFRASTRUCTURA CAILOR FERATE I
DRUMURILOR
n afara prevederilor STS 2914-76, se vor aplica obligatoriu i urmtoarele :
2.1. n verificarea trasrilor i reperilor, prevzut la pct. 2.2. din prevederi generale, se include i aceea a
dimensiunilor i cotelor de nivel ale amprizei cii ferate sau a drumului, ale platformei, ale an[urilor, ale
drumurilor, picioarelor taluzelor, lucrrilor de aprare.
baterile admisibile la dimensiunile respective sunt date n anexa .2.1.
2.2.n lucrri de spturi, se vor verifica :
- coresponden[a dintre natura straturilor ntlnite i prevederile proiectului.
- dimensiunile i pozi[iile debleelor i taluzelor n compara[ie cu proiectul i cu abaterile admisibile ;
- realizarea pantelor longitudinale i transversale prevzute n proiect, inclusiv ale an[urilor de la fundul
debleelor i an[urilor de gard sau a altor dispozitive de colectare i evacuare a apelor.
- asigurarea planeit[ii i pantei transversale a platformei din pmnt situate sub straturile drenante.
conform STS 3197/2-79.
- existen[a unor posibilit[i de dizlocri, lunecri, a unor infiltra[ii, izvoare, precum i realizarea
prevederilor proiectului de legtur cu nlturarea efectelor nocive ale acestora.
Lista abaterilor admisibile este dat n anexa .2.2.
Verificrile pe parcurs se vor efectua pentru toate elementele componente ale terasamentelor respective
i se vor nregistra n procese verbale de lucrri ascunse.
n cazul n care apar infiltra[ii, izvoare, dislocri, lunecri, neprevzute n proiect, executantul lucrrilor va
ntiin[a telefonic sau telegrafic pe beneficiar i proiectant, pentru a lua mpreun i n cel mai scurt timp
msurile necesare.
La verificrile pe faze de lucrri i la recep[ia preliminar, comisiile respective vor efectua - n afara
examinrii existen[ei i con[inutului actelor ncheiate pe parcurs - i un numr de sondaje de verificare a
corectitudinii acestor acte ; numrul acestor sondaje se stabilete de comisia respectiv, conf. procedurii
de la pct. 2.3 ; 2.4 i 2.5 din caietul .
2.3. La lucrri de umpluturi de pmnt (ramblee) se vor verifica pe parcurs :
- calitatea pmntului ntrebuin[at, care trebuie s fie din aceiai categorie cu cel prevzut n proiect sau
admis de prescrip[ia tehnic specific ; se admite o abatere de +5% la compozi[ia straturilor granulare
prescrise ;
- eliminarea stratului vegetal pe grosimea prescris;
- formele geometrice i pozi[iile tuturor elementelor componente ale rambleului, inclusiv supranl[rile,
supralrgirile i lucrrile anexe (dreruri, aprri, consolidri ale stratului pe care se aeaz, an[uri de
gard, trepte de nfr[ire, racorduri la lucrrile de art), precum i ale gropilor de mprumut (inclusiv
asigurarea curgerii din ele a apelor de precipita[ii) ;
- existen[a unor posibilit[i de instabilitate i a msurilor de prevenire sau ndeprtare a efectelor acestora
;
- respectarea tehnologiei de compactare (inclusiv a grosimii straturilor elementare) i dac se prevede n
proiect, a aceleia de stabilizare ;
- realizarea gradului de compactare sau de ndesare (cu luarea n considerare a indicatorilor de la pct.
3.7) pe toat grosimea umpluturii; dac proiectul nu prevede astfel, se vor lua probe pentru fiecare 50 cm
grosime a rambleului i minimum cte o serie din fiecare 200 m
2
de suprafa[ de platform.
baterile admisibile sunt date n anexa .2.3.
Rezultatele verificrilor de mai sus se vor nscrie n procese verbale de lucruri ascunse (formular 9 -13-
107).
n verificrile pe faze de lucrri i la recep[ia preliminar se va proceda ca a pct. 2.2. (ultimul aliniat).
EX .2.
TOLERELE ERORLE DMSBLE la msurarea distan[elor, unghiurilor i nchiderilor de
drumuire, pentru lucrrile de ci ferate (conform STS 9824-2/75
1. Msurri directe a distan[elor n teren, cu panta ,p"
-
-
-
-
n care: Td este toleran[a, n m
2. Msurarea unghiurilor orizontale, n tur de orizont, serie complet.
- cu teodolit :
- cu tachimetre :
n care T este toleran[a la msurarea unghiurilor, n s
6C i 50C - eroarea de punctare a aparatului respectiv ;
n - numrul direc[iilor msurate, in tur de orizont.
3. nchiderea pe orientare a drumurilor destinate planurilor de situa[ie band, executate n lungul
traseelor.

n care: f este eroarea unghiular a drumuirii, dat n proiect;
- precizia dispozitivului de citire;
n numrul sta[iilor de drumuire
4. ncheierea drumurilor de nivelment geometric.
- nivelment de ordinul (la traseele cilor ferate principale).

- nivelment de ordinul V (la traseele cilor ferate secundare).

T

, T
V
, T
V
sunt toleran[ele respective, n mm.
L lungimea traseului de nivelment, n km.
- nivelment trigonometric (admis la studiile preliminare)

5. Toleran[e la tasare :
a) la reconstituirea punctelor principale din axul traseului, din re[eaua de sprijin, prin intersec[ii directe sau
indirecte : 0,20 m;
b) cnd axul traseului trece prin sau n vecintatea unor puncte obligate :
- pentru nscrierea traseului pe tabliere metalice sau fa[ de rampe, persoane i cheiuri: 0,04 m ;
- idem in axul lucrrilor de art (tunele, viaducte i poduri) : 0,10 m ;
- idem fa[ de lucrri situate n afara distan[elor gabaritice (garduri, stlpi, cldiri etc.) : 0,30 m.
Toleran[ele pentru drumuri sunt conform STS 9824/3-74.
EX .2.2
TOLERAN|ELE ADMISE
Ia trasarea pe teren a construc|iiIor (STAS 98/1-75)
1. Toleran[ele admise la trasarea construc[iilor pe orizontal pentru lungimi.
Tabelul 1
Lungimi n m
Toleran[e n cm
25 50 100 150 200 250
Toleran[e coordonate rectan-
gulare de trasare T/d
1

I 2 I 2 I 3 I 4 I 5 I 5
ot: Pentru lungimi intermediare, toleran[ele se stabilesc prin interpolare.
Toleran[ele prevzute n tabelul de mai sus se majoreaz, func[ie de panta terenului, cu suporturile din
tabelul 2.
Tabelul 2
Panta terenurilor (p) n
grade
p>3 3<p>10 10<p>15 p>15
Sporul de pant % zero 25 50 100
2. Pentru unghiuri, toleran[a de trasare este I 1
0
.
3. Toleran[a admis la trasarea reperului de cota I 0,00 este de I 1 cm.
EX .2.3
GRADUL DE COMPACTARE ADMISIBIL
Fa| de graduI de compactare stabiIit prin proiect conform STAS 91-76 (tabeIuI )
r
crt
Zone de
terasament,
la care se
prescrie
gradul de
compactare,
n % fa[ de
cel din proiect
Gradul decompactare admisibil, n func[ie de natura
pmntului
ecoeziv Coeziv
mbr-
cmin[i
perma-
nente
mbrcmin[i
semi-
permanente
mbrcmin[i
permanente
mbrcmin[i
permanente
1 Primii 30 cm
ai terenului

natural de
sub un
rambleu cu
nl[imea (h)
de:
h>2,00m
h>2,00m100
9595
9297
9293
90
2 n corpul
rambleelor,
cu adncimea
(h) sub patul
drumului:
h>0,50m
0,5h>2,00m
h>2,00m100
100
9597
97
92100
97
9297
94
90
3 n deblee, pe
adncimea de
0,30 m sub
patul drumului
100 100 100 100
ot: Gradul de compactare este raportul dintre densitatea aparent n stare uscat (P
ef
) a materialului
din terasament i densitatea aparent n stare uscat (P
max
) a materialului ob[inut n laborator prin
metoda Proctor normal.
* Se va evita fenomenul de nfoiere superficial.
EX .4
LISTA PRESCRIP|IILOR TEHNICE DE BAZ
Observa|ie important
Orice modificri ulterioare n cursul prescrip[iilor din lista de mai jos ca i orice noi prescrip[ii aprute dup
intrarea in vigoare a celei de fa[ sunt obligatorii chiar dac nu concord cu prevederile din textul
prezentului normativ.
n consecin[, utilizatorii prezentei prescrip[ii trebuie s men[in la curent lista de mai jos, introducnd
treptat n ea modificrile sau completrile survenite.
1. STS 5091-71 Terasamente. Prescrip[ii generale.
2. STS 2914-84 Lucrri de drumuri. Terasamente. Condi[ii generale.
3. STS 2916-73 Lucrri de drumuri i ci ferate. Protejarea taluzelor i an[urilor de
scurgere a apelor.
4. STS 8389-82 Lucrri de mbunt[iri funciare. Diguri. Condi[ii tehnice i metode de
verificare.
5. STS 8388-81 Lucrri de mbunt[iri funciare. Re[ele de desecare. Condi[ii tehnice i
metode de verificare.
6. STS 6054-77 Terenul de funda[ie. dncimea de nghe[.
7. STS 1913/1-82 Terenul de funda[ie. Pmnturi. Determinarea umidit[ii.
8. STS 2745-69 Terenul de funda[ie. Urmrirea tasrii construc[iilor prin metode
topografice.
9. STS 9824/0-74 Trasarea pe teren a construc[iilor. Prescrip[ii generale.
10. STS 9824/1-75 Trasarea pe teren a construc[iilor civile, industriale i agrozootehnice.
11. STS 9824/2-75 Trasarea pe teren a liniilor de cale ferat.
12. STS 9824/3-74 Msurtori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate.
13. STS 9850-74 Lucrri de mbunt[iri funciare. Verificarea compactrii terasamentelor.
14. C 169-83 ormativ pentru executarea lucrrilor de terasamente pentru realizarea
funda[iilor construc[iilor civile i industriale (Buletinul Construc[iilor nr.1/1984)
15. P.70-79 nstruc[iuni tehnice pentru proiectarea i executarea construc[iilor pe pmnturi
cu umflri si contrac[ii mari (Buletinul Construc[iilor nr. 4/ 1979).
16. C.29-85 ormativ privind mbunt[irea terenurilor de fundare slabe prin procedee
mecanice (Buletinul Construc[iilor nr. 5/1978).
17. C.61-74 nstruc[iuni tehnice pentru determinarea tasrilor construc[iilor de locuin[e social-
culturale i industriale prin metode topografice (Buletinul Construc[iilor nr. 4/1975).
18. P.7-77 ormativ pentru proiectarea si executarea construc[iilor fundate pe terenuri slabe
(Buletinul Construc[iilor ar. 5/1978).
19. C.182-77 ormativ pentru executarea mecanizat a terasamentelor de drumuri (Buletinul
Construc[iilor nr. 11/1977).
20. C.D.12-64 ormativ condi[ionat (departamental) privind executarea straturilor de pmnt
stabilizat cu var i ciment n platforma terasamentelor de cale ferat (probat de MTTc
cu ord. nr. 537/1965).
21. C.168-80 nstruc[iuni tehnice pentru consolidarea pmnturilor sensibile a umezire i a
nisipurilor fine prin silicatizare i electrosilicatizare (Buletinul Construc[iilor nr. 12/1980).
[top]

CAPITOLUL TERASAMENTE PENTRU LUCRRI HIDROTEHNICE I DE
MBUNT|IRI FUNCIARE
1. DomeniuI de apIicare
1.1. - Lucrrile hidrotehnice i de mbunt[iri funciare la care verificarea calit[ii se face potrivit
prevederilor prezentului normativ sunt: canalele i rambleele de canale, barajele cu nl[imea maxim de
15 m, digurile, platformele i pernele de loess pentru fundarea construc[iilor hidrotehnice realizate din
pmnturi coezive i/sau necoezive cu dimensiunea maxim a granulei de 20 mm.
ceste verificri nu se aplic terasamentelor executate din piatr spart, bolovni sau anrocamente,
barajelor cu. nl[imea peste 15 m i celorlalte lucrri care se execut potrivit unor condi[ii speciale
prevzute n proiectele de execu[ie.
. Verificri pe faze de Iucrri
2.1. - Verificrile terasamentelor se vor face pe etape de execu[ie pentru : amplasarea obiectivelor,
efectuarea lucrrilor pregtitoare, respectarea formei i dimensiunilor lucrrilor, aspectul acestora,
caracteristicile terenului de fundare i a pmnturilor pentru realizarea umpluturilor, ob[inerea
compactit[ii, modul i ordinea lor de execu[ie. Se va urmri ncadrarea lucrrilor executate n prevederile
proiectului i. prescrip[iilor tehnice n vigoare.
2.2. - Metodele i regulile de verificare pentru lucrrile hidrotehnice i de mbunt[iri funciare, care se
ncadreaz n prezentul normativ, se vor face potrivit :
- STS 5091/71 Prescrip[ii generale ;
- STS 8387/79 Re[ele de iriga[ii ;
- STS 8388/81 Re[ele de desecare ;
- STS 8389/82 Diguri;
- STS 8390/81 Lucrri de combaterea eroziunii solului ;
- STS 9850/83 Verificarea compactrii terasamentelor.
2.3. - Potrivit prevederilor detaliate n standardele men[ionate la pct. 2.2. verificrile pentru :
- respectarea amplasamentului lucrrilor se fac pe baza proceselor verbale de amplasare ;
- pregtirea amprizei lucrrilor i gropilor de mprumut, pe baza proceselor verbale de lucrri ascunse ;
- respectarea formei i dimensiunilor lucrrilor, prin ridicri topometrice ;
- verificarea condi[iilor de aspect se face vizual.
2.4. - n condi[iile prevzute prin proiect i prescrip[iile tehnice n vigoare lucrrile trebuie s se ncadreze
n abaterile limit admisibile pentru amplasamente, dimensiunile sec[iunii transversale, pantele
longitudinale, cele ale taluzurilor, nivelarea terasamentelor prevzute n anexa .3.1. (tabel 13).
n cazul n care nu corespund proiectului sau nu se ncadreaz n limitele abaterilor admisibile, lucrrile
trebuie remediate sau refcute.
2.5. - Caracteristicile terenului de fundare i ale pmnturilor de umplutur se verific pe baza proceselor
verbale ncheiate pe parcursul execu[iei, la care se anexeaz rezultatele determinrilor de laborator i
msurile indicate de proiectant, n cazul unor necoresponden[e fa[ de situa[ia prevzut la proiectare.
2.6. - Stabilirea caracteristicilor de compactare ale pmnturilor de umplutur se face prin ncercri
Proctor (conf. STS 1913/1383), realizndu-se o ncercare la fiecare schimbare de strat i cel pu[in
una la 200010.000 m
3
material compact (v. STS 985083).
2.7. - Verificarea realizrii compactit[ii proiectate se face pe baza analizei pe tronsoane a rezultatelor
probelor efectuate n timpul execu[iei lucrrilor. Se compar media i minimile valorilor realizate ale
gradului de compactare (D) pentru rambleele din materiale coezive, sau ale gradului de indesare (
D
)
pentru cele din materiale necoezive cu valorile indicate n tabelele 1, respectiv 2, din anexa .3.2
Densitatea punctelor de prelevare a probelor este dat n tabelul 3, anexa .3.2.
2.8.- La verificrile compactrii pe faze de lucrri i la recep[iile preliminare se pot efectua i sondaje cu
prelevri de probe, pentru verificarea corectitudinii determinrilor efectuate n cursul execu[iei, conform
prevederilor pct. 2.3., 2.4., 2.5. din caietul . i 2.2. din prezentul capitol. Pentru probele prelevate se
vordetermina, dup caz, valorile D sau D
D
conform STS 9580/74.
Eventual, pentru materiale coezive, se pot folosi i metode fr prelevri de probe ca : penetrarea static,
dinamic, metode radiometrice etc.
2.9. - Se aplic calificativa compactrii tronsonului analizat de la "nesatisfctor - foarte bine",
corespunztor prevederilor STS 838982 (tabel 3, anexa .3.2.). n cazurile specificate de STS
838982, se va reface lucrarea.
2.10. - n zonele cu condi[ii de execu[ie dificile (compactri manuale, racordri cu alte lucrri, ncastrri n
versanti, zone de ntoarcere a utilajului) se prevd puncte suplimentare de verificare. n aceste zone
valorile (D) sau (
D
) pot avea valorile minime din tabelul 1, respectiv 2, anexa .3.2.
2.11. Odat cu verificarea calit[ii rambleelor realizate se vor verifica i msurile de protec[ie a taluzurilor
(nierbare, pereere, etc.) precum i alte lucrri aferente (drenuri, rigole, fascine, blocaje, etc). Se va
verifica coresponden[a cu prevederile proiectului prin sondaje, refcndu-se apoi temeinic zonele
respective.
EX .3.1
ABATERI LIMIT ADMISIBILE PENTRU RE|ELE DE IRIGA|II. CONFORM STAS 887-79
Tabelul nr.1
- Dimensiuni n mm -
Caracteristici Felul lucrrilor Parametrii
bateri limit
admisibile
Observa[ii
1 2 3 4 5
mplasamente Re[ele care alimenteaz
instala[ii mobile de
presiune
Distan[a dintre 2
canale sau 2 conducte
I 0,01 l
l lungimea aripei de
udare
Re[ele aferente irigrii
prin curgere la suprafa[
i prin jgheaburi
Pe toat lungimea
canalului
I 0,005 L
L distan[a ntre ultimele
canale permanente
Jgheaburi
liniament ntre 2
stlpi consecutivi
I 0,03

Conducte
liniament ntre 2
tronsoane succesive,
la conducte din azbo-
ciment i din beton
armat precomprimat
I 0,15

OBSERVE u se admit cumulri de abateri la aliniamentele conductelor i jgheaburilor
EX .3.1 (continuare)
Dimensiuni Canale de pmnt
n rambleu i n
debleu
Canale necptuite, l[imea
de fund (b) pentru:
b>1,5
0,75A bA 1,5
b<0,75

I 0,10
I 0,07
I 0,05
Pentru canale cptuite
l[imea de fund (b)
I 0,07
I 0,05
I 0,03
Canale necptuite, l[imea
la gur (B) pentru:
B>6,0
2,0A BA 6,0
B<2,0

I 0,15
I 0,10
I 0,07

Canale cptuite, l[imea la
gur (B) pentru:
B>6,0
2,0A BA 6,0
B<2,0

I 0,10
I 0,07
I 0,05

dncimea canalului (h)
pentru:
h>0,5
0,5A hA 2,0
h<2,0

I 0,03
-0,03+0,05
I 0,07

EX .3.1 (continuare)
Dimensiuni Canale de pmnt
n rambleu i n
debleu
L[imea coronamentului
canalelor necptuite (a)
pentru:
hK 2,0
h<2,0


I 0,1
I 0,07

L[imea coronamentului
pentru canale cptuite (a)
pentru:hK 2,0
h<2,0
I 0,1
I 0,05
Cota fundului canalului
cptuit i necptuit pentru:
hK 2,0
h<2,0


I 0,05
I 0,03
Cu condi[ia s nu
depeasc abatere
admisibil pentru pant
Cota coronamentului pentru:
h<0,5
0,5A hA 2,0
h<2,0

I 0,03
-0,03+0,05
I 0,07

EX .3.1 (continuare)
Dimensiuni

nclinarea taluzurilor pentru
canale cptuite i
necptuite
I 0,05 Cu condi[iile:
- s nu depeasc abaterea
l[imii la fund (b) i la gur
(B) a canalelor
- nsumarea eventualelor
abateri la ambele taluzuri s
nu depeasc I 0,05
- abaterile sunt accidentale.
baterea se consider fa[
de valoarea absolut a
nclinrii prevzut n proiect.

Jgheaburi Denivelri locale ale
fundului i taluzelor pe care
se aplic cptuelile
I 0,03

nl[imea de gard h
2
I 0,1 Fa[ de dimensiunile
prevzute n proiect

- grosimea cptuelii
- grosimea stratului de
egalizare
I 0,1
I 0,1


Cota de pozare a fundului
jgheabului
I 0,01 Fa[ de cota proiectat
EX .3.1 (continuare)
Dimensiuni Jgheaburi bateri de la verticalitate, a
stlpilor, furcilor, paharelor
u se
admit

Conducte Cota fundului an[ului de
pozare
I 0,05 Cu condi[ia s nu dep-
easc abaterea admisibil
pentru pant
dncimea de la nivelul
terenului la cota genera-
toarei superioare n m: - la
conducte din azbociment
sau din beton simplu
I 0,12 Cu excep[ia situa[iilor specia-
le de traversare a cilor de
circula[ie, care se va face
conform prescrip[iilor tehnice
n vigoare
- la conducte din beton
precomprimat sau din o[el
I 0,10 La re[ele care se amplaseaz
n terenuri macroporice sen-
sibile la nmuiere se vor
adopta msuri conf. Prescri-
p[iilor tehnice n vigoare
Pante Canale i an[uri
de pozare a
conductelor
I 0,05 Fa[ de panta proiectat pe o
lungime minim de 1 km, cu
condi[ia s nu depesc
abaterea admisibil la cota
fundului canalului sau an[-
ului de pozare a conductei
EX .3.1 (continuare)

Jgheburi
I 0,03 Fa[ de panta proiectat pe o
lungime minim de 1 km, cu
condi[ia s nu depesc
cota de pozare a fundului
jgeabului
ndesare - rambleele cana-
lelor
- funda[ia stlpilor
jgheburilor
- panta conductelor
ndici de ndesare -0,03 Fa[ de indicii prevzu[i n
proiect, n puncte izolate, cu
condi[ia ca indicele mediu s
fie egal sau mai mare ca
valoarea indicilor de com-
pactare prevzu[i n proiect
- umplutura la
astuparea
an[urilor de
pozare a
conductelor
Greutatea volumetric
uscat medie, t/mc
I 0,04 Pe baza rezultatelor probelor
prelevate fa[ de cea stabilit
ini[ial de laboratorul de
antier
ivelare ivelarea capital
a terenului
Denivelri accidentale I 0,05 Fa[ de cotele proiectate
ABATERI LIMIT ADMISIBILE PENTRU RE|ELE DE DESECARE CONFORM STAS 888-69
Tabelul 2
- (dimensiuni n mm) -
Caracteristici Parametrii
bateri limit admisibile
Observa[ii
Manual Mecanizat
1 2 3 4 5
mplasamente Devieri maxime la lungimi ale
canalelor de:
- pn la 500
- de la 500 pn la 1000
- de la 1000 pn la 2500


I 0,3
I 0,7
I 1,5

Dimensiuni L[imea la fund pentru b>1,5 I 0,07 +0,20--0.15 Cu condi[ia ca prin
abaterea l[imii la fund i
l[imii la gur, abaterile
nclinrii taluzelor s nu
depeasc 5% din
valoarea acesteia
0,5A bA 1,5 I 0,05 +0,15--0.10
b<0,5 I 0,03 -
L[imea la gur pentru
b>1,5
0,75A bA 1,5
I 0,10
I 0,07
I 0,20
I 0,15
b<0,75 I 0,05 -
EX 3.1 Tabelul 2 (continuare)
Dimensiuni L[imea coronamentului
hK 2,0
h<2,0
I 0,10
I 0,05
I 0,20
I 0,10
La canale cu sec[iuni
mixte
Cota coronamentului I 0,05 +0,10- -0,05
Cota fundului canalului pentru:
hK 1,5
+0,05
+0,10-
-0,10
- cu conditia de a nu se
depsi abaterea admisi-bil
pentru pant
- n cazuri speciale de
execu[ie n etape a
lucrrilor se pot admite
(n primele etape) n
mod provizoriu, abateri
h<1,5
+0,03
+0,05-
-0,10
mai mari, cu realizarea
unor condi[ii minime
stabilite de proiectant i
beneficiar pentru
evacuarea apelor din
sistem
Panta La canale cu lungimi peste 5
km
I 0,05 I 0,10
Fa[ de panta proiectat,
cu condi[ia de a nu
depi abaterea
admisibil la cota
fundului canalului
La canale cu lungimi pn la 5
km
I 0,03 I 0,05
ivelare - fundul canalelor
- suprafa[a taluzurilor
- suprafa[a coronamentelor
I 0,05 I 0,10

ABATERI LIMIT ADMISIBILE PENTRU DIGURI, CONFORM STAS 889-8
Tabelul 3
Elementul digului
bateri limit admisibile
Observa[ii
H>4m H>4m
Cota coronamentului
n m
+0,10
-0,05
+0,10
-0,07
Se refer la cota
final dup tasarea
terenului
nl[imea
bombamentului(m)
+0,05 Prin bombament axial
L[imea, n m:
- a coronamentului
- a banchetei
I 0,20
-0,10

nl[imea taluzurilor
(%)
I 5
nsumarea eventua-
lelor abateri la ambele
taluzuri s nu
depeasc I 5%
ivelarea
coronamentului, n m
I 0,10
-
ivelarea taluzurilor,
n m
I 0,20 I 0,20
EX .3.2
GRADUL DE COMPACTARE PENTRU RAMBLEE DIN MATERIALE COEZIVE. Conform STAS 985-
7
Tabelul 1
Lucrri de mbunt[iri funciare executate
din pmnturi coezive
Gradul de compactare (D)
denumire
nl[ime
(m)
mediu minim
Baraje
Rambleurile canalelor de iriga[ie
Diguri
Platforme
Perne de loess pentru fundarea
construc[iilor hidrotehnice
>15
K 2
<2
>5
-
-
98
95
92
95.92
98
95
92
90
90
90
95
Tabelul 2
Lucrri de mbun-
t[iri funciare execu-
tate din pmnturi
necoezive
atura pmntului Gradul de ndesare
(
D
) (%)
Denumire
Granule cu
dimens de
5.20 mm,
%
mediu minim
Baraje cu nl[imea >
15m
isip fin
isip mijlociu
isip mare,
pietri
< 25
< 25
< 100
90
85
80
75
70
65
Rambleurile
canalelor de iriga[ie,
diguri, platforme
isip sau
pietri < 100 - 70
EX 3.2
CALIFICAREA COMPACTRII TERASAMENTELOR LUCRRILOR DE CONSTRUC|II
HIDROTEHNICE I MBUNT|IRI FUNCIARE Conform STAS 889/8
Tabelul 3
Categoria
de
pmnt
Denumirea
materialului
Procent
de
argil
%
ndice de
plasticitate

P

Umidi-
tate W
Calitatea ndesrii
8
u

mediu
t/m
3

8
u

minim
t/m
3

r
probe
admise
sub 8
u

min
8
u

mediu
t/m
3

8
u

minim
t/m
3

r
probe
admise
sub 8
u

min

isipuri i
prafuri
10 ...12 10...20
1,45-
1,50
1,30 10
1,50-
1,55
1,40 10
B
isipuri i
prafuri
argiloase
Peste
10...20
10...20 10...28
1,48-
1,55
1,35 10
1,55-
1,00
1,45 10
C
Luturi Peste
20...40
20...40 14...50
1,45-
1,55
1,35 10
1,55-
1,60
1,45 10
D
rgile grase i
prfoase
Peste
30...35
35...80 18...34
1,40-
1,50
1,30 10
1,50-
1,55
1,40 10
OT: Prevederile tabelului 3 nu se aplic la bareje pentru care compactarea se va ncadra obligatoriu n
indicii din tabelul 1 i 2, nexa 3.2.
Pentru terasamente aflate permanent sub nivelul apei (canale n ramblee, diguri-baraje, etc) calitatea
ndesrii va fi cel pu[in "bun.
[top]

CAIETUL III: CONSOLIDAREA I IMBUNT|IREA TERENURILOR
CapitoIuI I. DRENAJE I FILTRE
1. DomeniuI de apIicare
1.1. Prevederile acestui subcapitol se aplic la toate lucrrile n care este prevzut realizarea unui
element drenant sau filtrant i anume :
- drenuri i pu[uri de captare a apelor subterane pentru alimentri cu ap ;
- drenuri de asanare n cadrul lucrrilor de drumuri pentru asanarea terenului de fundare i a zonei
limitrofe drumului prin colectarea i evacuarea apelor de infiltra[ie sau prin coborrea nivelului apelor
freatice
- drenuri pentru coborrea nivelului apei pe terenurile agricole ;
-drenuri i filtre la construc[iile hidrotehnice, cum ar fi : baraje, diguri, canale, etc.
- drenuri definitive sau provizorii (pe durata execu[iei) pentru coborrea nivelelor apelor subterane sau
pentru evacuarea apelor de infiltra[ie la diferite tipuri de construc[ii (civile, industriale, social-culturale,
etc).
1.2. - Prescrip[iile se refer numai la elementul drenant sau filtrant al lucrrii respective.
1.3. - Elementul drenant sau filtrant poate fi realizat din :
- material granular
- geotextil.
1.4. - Prevederile cuprinse n acest subcapitol au caracter minimal i sunt obligatorii. Pentru lucrrile cu
un caracter deosebit proiectantul va elabora caiete de sarcini n care se vor prevede i condi[iile de
calitate pe care trebuie s le ndeplineasc elementele drenante sau filtrante executate n cadrul lucrrii
respective.
. - Prevederi generaIe
2.1. Execu[ia lucrrilor se face pe baza unui proiect ntocmit pentru obiectul respectiv.
2.2. - Pe parcursul execu[iei se va verifica coresponden[a dintre datele referitoare la condi[iile litologice i
hidrogeologice din proiect. Eventualele modificri ce trebuie, aduse proiectului din modificarea acestor
condi[ii, se vor face numai cu avizul proiectantului.
. - Verificri ce trebuie efectuate nainte de nceperea IucrriIor
3.1. - Toate materialele ce se utilizeaz la execu[ia elementelor filtrante sau drenante vor fi introduse n
lucrare numai dac n prealabil :
- s-a verificat c sunt livrate cu certificate de calitate care s ateste c au caracteristici corespunztoare
prevederilor din proiect;
- s-au efectuat pe antier ncercrile de verificare conform prescrip[iilor tehnice i cu frecven[a prescris.
3.2. - Se va analiza tehnologia de execu[ie a lucrrilor si se vor aduce adaptrile necesare, impuse de
condi[iile locale si de dotare ale antierului. Toate modificrile ce survin ca urmare a acestor adaptri, vor
fi avizate de proiectantul lucrrii.
. - Verificri ce trebuie efectuate n timpuI execu|iei IucrriIor
4.1. -n timpul execu[iei se va verifica permanent:
- pentru elementele drenante sau filtrante din materia! granular:
4 calitatea i coresponden[a cu indica[iile din proiect
4 grosimea i continuitatea straielor.
- pentru elementele drenate sau filtrante geotextile :
4 continuitatea materialului;
4 calitatea execu[iei mbinrilor i lipiturilor.
4.2. - Pe parcursul execu[iei se va verifica permanent respectarea tehnologiei de execu[ie a lucrrilor.
4.2. Controlul calit[ii lucrrilor se va face conform caietului de sarcini ntocmit pentru lucrarea
respectivi.
5. - Verificri Ia recep|ia IucrriIor
5.1. - Recep[ia lucrri i va consta din :
- verificarea amplasamentului conform proiectului;
- verificarea calit[ii i coresponden[ei cu indica[iile din proiect a materialelor puse n oper ;
- calitatea execu[iei lucrrilor.
5.2. - Recep[ia va fi consemnat n documente ntocmite la faza respectiv. cestea vor constitui
documente n baza crora se va face recep[ia final a lucrrilor ascunse pentru obiectul respectiv.
6. - Prescrip|ii finaIe
Proiectul lucrrii va cuprinde i un program de urmrire de ctre beneficiar a comportrii n timp a
lucrrilor realizate din care s se poat trage concluzii asupra func[ionalit[ii elementelor drenante sau
filtrante din lucrarea respectiv.
EX -1-1
LISTA DOCUMENTELOR TEHNICE DE BAZ
1. STS 1629/2-81 limentri cu ap. Captarea apelor subterane prin pu[uri. Prescrip[ii de proiectare.
2. STS 1629/3-82 limentri cu ap. Captarea apelor subterane prin drenuri. Prescrip[ii de proiectare.
3. STS 10786/3-79 Lucrri de drumuri. Construc[ii anexe pentru colectarea i evacuarea apelor - drenuri
de asanare. Prescrip[ii de proiectare i execu[ie.
4. STS E 11041-77 Lucrri de mbunt[iri funciare. Drenarea teritoriilor irigate. Prescrip[ii de proiectare.
[top]

CAPITOLUL COMPACTAREA CU COLOANE DE PMNT
1. DomeniuI de apIicare
1.1. Prevederile acestui subcapitol se aplic la compactarea cu coloane de pmnt a pmnturilor
sensibile la umezire -PSU - nesaturate, a cror umiditate natural nu depete limita de frmntare a
pmntului cu mai mult de 5%.
1.2. Coloanele de pmnt se folosesc pentru mbunt[irea PSU i se realizeaz : cu soneta specializat
tip ,,Gala[i" sau cu o sonet improvizat pe excavator, astfel :
- fixarea berbecului Bonetei pe punctul de execu[ie a coloanei ;
- executarea gurii coloanei prin batere cu berbecul;
- executarea corpului coloanei prin turnarea n gaur a unor por[ii de pmnt i compactarea lor
succesiv cu un anumit numr de lovituri.
1.3. Tehnologia de mai sus se fixeaz pe baza unor lucrri de compactare experimental, datele furnizate
de acestea fiind la baza ntocmirii proiectului de execu[ie. Lucrrile experimentale de teren nu se execut
dect pentru un amplasament avnd PSU cu caracteristici geotehnice nestudiate anterior.
. Verificri efectuate nainte de nceperea IucrriIor
2.1. naintea nceperii lucrrilor de execu[ie se verific :
- dac proiectul de execu[ie s-a realizat pe baza unor experimentri de teren ;
- dac proiectul de execu[ie cuprinde to[i parametrii necesari realizrii unei bune compactri (diametrul
coloanei, adncimea de compactare, distan[a dintre axele coloanelor, l[imea zonei de gard, cantitatea
de pmnt din corpul unei coloane, numrul de lovituri pentru compactarea unei por[ii de pmnt, cariera
de aprovizionare cu pmnt i caracteristicile geotehnice ale acestuia, densitatea medie n stare uscat a
masivului compactat).
- dac s-a ntocmit ,diagrama etalon" de verificare n adncime a compactrii ;
. Verificri pe parcursuI execu|iei
3.1. Pe parcursul execu[iei compactrii PSU cu coloane de pmnt se verific :
- dac se respect sau se realizeaz parametrii din proiect (v. pct. 2.2.) necesari realizrii unei bune
compactri ;
- dac valorile densit[ilor medii n stare uscat ale masivului compactat sunt 8
dm
>16,5 K/cm
3
;
- dac la executarea gurii coloanei se folosete adaos de ap (se admit cel mult 6 litri ap pentru
strpungerea unui orizont argilos de consisten[ ridicat dar sub supravegherea organului de conducere
a lucrrii);
- dac se respect umiditatea optim de compactare a pmntului ce se introduce n gaura coloanei ;
- dac pmntul este turnat n gaur n por[iile stabilite prin proiect;
- dac se respect nl[imea de compactare a pmntului cu berbecul;
- dac pe timp de iarn se folosete pmnt nghe[at (ceea ce este interzis);
- dac conducerea lucrrilor de compactare este asigurat de un organ tehnic competent;
- dac se execut toate coloanele de pe ,planul compactrii" ;
- dac coloanele se execut verticale i nu nclinate;
3.2. ntr-un registru special se vor trece urmtoarele elemente ce vor fi vizate i de organul tehnic
responsabil cu lucrrile de compactare :
- data fiecrei verificri periodice ;
- rezultatele verificrii ;
- msurile luate n cazul constatrii unor diferen[e importante ale acestor elemente fa[ de datele
proiectului de execu[ie.
. Verificri n vederea recep|iei compactrii
4.1. Recep[ia lucrrilor de compactare cu coloane de pmnt se face pe baza urmtoarelor lucrri finale :
- cur[area i nivelarea suprafe[ei compactate.
- verificarea compactm n adncime pe toat lungimea coloanelor de pmnt prin sondaje de penetrare
static sau sondaje radiometrice.
- verificarea densit[ii pmntului n stare uscat la nivelul planului (tlpii) de fundare, prin determinri de
laborator geotehnic.
4.2. Zonele verificate ca mai sus i gsite necorespunztoare se vor recompacta cu coloane suplimentare
al cror numr se va stabili de proiectant.
EX -2-1
LISTA DOCUMENTELOR TEHNICE DE BAZ
Coloane de pmnt
P 7 -77 ormativ privind proiectarea i executarea construc[iilor fundate pe terenuri slabe BC 5/78
C 29-85 ormativ privind mbunt[irea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice BC 5/78
[top]

CAPITOLUL COLOANE DE BALAST (DRENURI DE NISIP)
1. Domeniu de apIicare.
1.1. Coloanele de balast sau drenurile de nisip se folosesc pentru accelerarea proceselor de consolidare
a terenurilor foarte compresibile (mluri, argile miloase, turbe, etc).
1.2. Deoarece realizarea coloanelor de balast sau drenurilor constituie o faz n executarea unui
ansamblu de lucrri, se va proceda la verificarea acestora pe etape (realizarea coloanelor, stratelor
filtrante, umpluturilor de ncrcare).
. Verificri de efectuat pe parcursuI execu|iei.
2.1. Pentru fiecare faz se ntocmete un proces verbal de lucrri ascunse.
2.2. mplasarea coloanelor sau drenurilor se va verifica pe baza proceselor verbale de amplasare i
controlrii pe teren a densit[ii realizate.
De asemenea, se va verifica coresponden[a stratifica[iei prevzute n proiect cu situa[ia eviden[iat n
timpul execu[iei i respectarea eventualelor msuri complementare indicate de proiectant.
2.3. Pentru verificarea calit[ii coloanelor de balast sau a drenurilor de nisip se va urmri respectarea
adncimii i diametrului coloanelor, precum i a granulometriei i volumului de material filtrant introdus.
Verificarea se va face pe baza proceselor verbale de lucrri ascunse, la care se vor anexa buletinele de
analiz granulometric pentru balast, respectiv nisip. Pentru Verificarea corectitudinii datelor nscrise se
vor executa, prin sondaj, foraje de control n interiorul unor coloane sau drenuri, urmrindu-se n mod
special continuitatea materialului filtrant introdus, lipsa colmatrii acestuia i realizarea adncimii
prevzute.
2.4. Verificrile se vor extinde n mod obligatoriu si asupra calit[ii stratelor filtrante, drenurilor colectoare
i respectrii de realizare a umpluturilor, inclusiv durata perioadelor de repaus prevzute.
2.5. Verificarea func[ionrii coloanelor i drenurilor se va face vizual i prin aparatura pentru urmrirea
evolu[iei presiunii apei n pori n timpul realizrii umpluturilor. n acest fel se vor putea adopta msuri
corespunztoare pentru evitarea refulrilor materialului de funda[ie sau ruperilor rambleului prin
modificarea ritmului de ncrcare, mrimea banchetelor laterale, etc,
2.6. Condi[iile de calitate pentru coloane de balast sau drenuri de nisip se vor verifica potrivit prevederilor
caietului de sarcini ntocmit de proiectantul lucrrii.
[top]

CAPITOLUL CONSOLIDAREA I ETANAREA TERENURILOR PRIN INJECTARE
1. - DomeniuI de apIicare
1.1. - Prevederile prezentului subcapitol se refer la toate lucrrile de injec[ii cu scop de consolidare,
etanare sau compactare i anume :
- injec[ii cu suspensii, geluri sau solu[ii n vederea consolidrii terenurilor n scopul mbunt[irii
caracteristicilor fizico-rnecanice ;
- injec[ii cu mortare, suspensii, geluri sau solu[ii, n scopul micorrii permeabilit[ii terenului;
- injec[ii de legtur executate cu mortare sau suspensii pentru realizarea conlucrrii element de beton -
teren ;
- injec[ii de umplere la extradosul cptuelilor galeriilor, tunelurilor, zidurilor de sprijin, etc.
- injec[ii de ancorare ;
- injec[ii speciale n elementele de beton ale construc[iilor hidrotehnice.
1.2. - Prezentele prevederi au caracter minimal, lucrrile de injectare avnd un caracter deosebit, care
necesit elaborarea unor caiete de sarcini n care se impun condi[ii tehnice speciale pentru fiecare
lucrare.
. - Verificri ce trebuie efectuate nainte de nceperea IucrriIor de injectare
2.1. Se vor verifica materialele componente ale fluidelor de injectare, dac corespund din punct de
vedere calitativ.
2.2. Se vor verifica re[etele de injectare, dac cu materialele achizi[ionate pe antier se ob[in
caracteristicile fizico-mecanice, de stabilitate i de vscozitate prevzute in proiect sau in caietul de
sarcini.
2.3. - Se vor verifica instrumentele de msur ale instala[iilor i utilajelor utilizate (manometre, debitmetre,
etc.).
. - Verificri ce trebuie efectuate n timpuI executrii IucrriIor de injectare
3.1. - n timpul injectrii, este obligatorie urmrirea i nscrierea presiunii i timpului de injectare, precum
i debitul pe fiecare pas de injectare.
O aten[ie deosebit trebuie acordat presiunii de injectare, mai ales n timpul injectrii aproape de
suprafa[a terenului.
3.2. - n timpul injectrii se vor preleva probe din fluidul de injectare i se va verifica n timp constan[a
caracteristicilor lui.
3.3. - Dac este cazul, se vor monta reperi sau microcomparatoare pe care se vor urmri micrile
terenului n timpul injectrii.
3.4. - Func[ie de amplasament, adncimea de injectare, stratifica[ie, etc. se vor urmri zonele unde exist
posibilitatea unor refulri ale fluidului injectat.
. - Verificri ce trebuie efectuate dup executarea injectri
4.1. - n func[ie de tipul de tratare, de natura terenului tratat, controlul eficien[ei injectrii se poate executa
prin :
- efectuarea unei excava[ii n zona masivului-tratat, recoltarea de probe i determinarea propriet[ilor
fizico-mecanice ale acestora (la silicatizarea loessurilor) :
- determinarea rezisten[ei la ncrcri de penetrare static sau dinamic;
- probe de reinjectare ;
- probe de permeabilitate, de absorb[ie specific de ap.
bsorb[iile specifice medii admisibile n voalurile de etanare ale barajelor sunt indicate n nexa -4-1.
- observa[ii asupra tasrii construc[iilor sau umflrii rocilor;
- ncercri de carotaj;
- determinri radiometrice, seismice sau carotaj sonic.
EX
4.1
VALORILE ABSORB|IILOR SPECIFICE MEDII ADMISIBILE LA VOALURILE DE ETANARE ALE
BARAJELOR
nl[imea hidraulic H n
profilul considerat (m)
dncimea voalului
msurat de la
suprafa[a rocii (m)
bsorb[ia specific
limit admisibil (L=1
ml/m
.
min
.
10atm)
25
25-50
25-50

50-75

75
0
10-25
0-25
25-50
0-40
40-75
0-40
40-60
peste60
3
5
2
3
1,5
2
1
1,5
2
OBSERV : 1.La baraje fundate pe roci sensibile la ac[iunea infiltra[iilor de ap se vor adopta limitele
pentru baraje cu H 75 m.
2. n cazul cnd probele de control nu se pot executa la presiuni de 10 atm. (datorit adncimii prea mici
sau caracterului rocii) absorb[ia specific se va calcula considerndu-se c variaz direct propor[ional cu
presiunea.
3. Valorile din tabel vor putea fi reduse corespunztor n cazul cnd debitul calculat este mai mare dect
cel prevzut n proiect.
LISTA PRESCRIP|IILOR TEHNICE DE BAZ
1. - ormativ departamental P.E. 712/79 - Proiectarea i executarea etanrii i consolidrii rocilor
stncoase prin injec[ii.
2. - C. 1G81380 - nstruc[iuni tehnice pentru consolidarea pmnturilor sensibile la umezire i a
nisipurilor prin silicatizare i electrosilieatizare.
[top]

CAPITOLUL 5 PMNT ARMAT
1. - DomeniuI de apIicare
1.1. - Prevederile acestui capitol se refer la lucrrile din pmnt armat cu orice destina[ie i anume :
- la construc[ii hidrotehnice din pmnt armat (canale, diguri, ziduri de chei, baraje);
- la lucrri rutiere din pmnt armat (ziduri de sprijin, platforme, culee de poduri, rampe de acces la poduri
si pasaje) unor elemente din pmnt armat este indicat (estacade, ziduri de compartimentare).
. Prevederi generaIe
2.1. - Toate verificrile cuprinse n acest capitol au caracter minimal i obligatoriu.
2.2. Pentru cazuri deosebite, proiectantul poate prescrie mrirea frecven[ei verificrilor sau alte tipuri de
verificri.
2.3. Lucrrile din pmnt armat necesit o supraveghere continu n timpul execu[iei. O aten[ie deosebit
se va acorda verificri calit[ii materialelor folosite, controlului tehnologiei de execu[ie i execu[iei i
urmririi deforma[iilor i tasrilor n timpul execu[iei.
. Verificarea caIit|ii materiaIeIor
3.1. Condi[iile de calitate pe care trebuie s le ndeplineasc materialul de umplutur sunt :
- s poat fi pus n oper i compactat fr a fi necesare energii de compactare exagerat de mari sau
pregtiri speciale (uscare, corectarea compozi[iei granulometrice. etc.) ;
- n contact cu armtura s aibe un coeficient de frecare mare (0,35);
- s fie ct mai pu[in agresiv fa[ de armtur ;
- materialul granular folosit s nu con[in mai mult de 15% din greutate elemente fine, cu diametrul mai
mic de 0,080 mm i nici mai mult de 25% din greutate, fragmente cu dimensiuni mai mari de 150 mm ;
- n cazul folosirii materialelor cu con[inut mai mare "de particule fine s se determine coeficientul de
frecare dintre pmnt i armtur, care nu trebuie s fie mai mic de 0,35, valoarea pH s se afle sub
valoarea pH = 8...12 i rezistivitatea materialului care trebuie s fie mai mare de 5000 an.
. Armtura
4.1. Caracteristicile materialelor folosite ca armturi trebuie s fie in concordan[ cu cele prevzute n
proiectul de execu[ie. Verificarea acestei concordan[e se face pe baza datelor din proiect i a celor
specificate n certificatele de calitate emise de productor.
4.2. Condi[iile pe care trebuie s le ndeplineasc armturile masivelor din pmnt armat sunt :
- s fie suple i rezistente la trac[iune, fr deforma[ii mari;
- s prezinte nainte de rupere o alungire apreciabil, adic s nu aibe o rupere de tip casant;
- n contact cu materialul de umplutur s prezinte un coeficient de frecare mare (f 0,35);
- s suporte n procesul de execu[ie ac[iunea dispozitivelor de .compactare.
4.3. Periodic se vor executa de ctre constructor prin intermendiul unor laboratoare de specialitate,
verificri suplimentare asupra caracteristicilor fizico-mecanice ale armturilor.
4.4. Orice neconcordan[ ntre datele din proiect i datele nscrise n certificatele de calitate sau
rezultatele verificrilor suplimentare, va fi semnalat imediat, armturile respective fiind excluse de la
folosire.
5. EIementeIe de ecran
5.1. Caracteristicile materialelor folosite n elementele de ecran trebuie s fie n concordan[ cu cele
prevzute n proiectul de execu[ie, verificarea acestei concordan[e se face pe baza datelor din proiect i a
celor specificate n certificatul de calitate emis de productor.
5.2. n cazul elementelor de ecran procurate de la unit[i specializate se va verifica concordan[a dintre
dimensiunile acestora i cele prevzute in proiect, admi[ndu-se urmtoarele toleran[e :
pentru elementele plane de beton :
10 mm la lungime i l[ime ;
I 5 mm la grosime
- pentru elementele semieliptice :
5 mm la lungime
2 mm la nl[ime
0,1 mm n grosime.
5.3. Dalele din beton vor fi executate cu cimenturi compatibile cu agresivitatea materialului de umplutur,
conf. STS 3349-83.
5.4. La elementele de ecran plane din beton vor fi verificate dimensiunile i numrul urechilor de prindere,
urmrindu-se concordan[a cu proiectul.
5.5. u se admit la montaj elemente din beton care prezint fisuri, indiferent de mrimea lor, deteriorri
sau lipsuri n zonele de col[, de margine sau de rost.
6. - ControIuI execu|iei
6.1. - Se va efectua un control permanent asupra calit[ii lucrrilor, i anume :
- verificarea amplasamentului lucrrii;
- verificarea cotei de fundare ;
- controlul gradului de compactare al terenului din sptura de funda[ie ;
- verificarea dimensiunilor funda[iilor pentru ecran ;
- controlul sistemului de captare i evacuare a apelor de infiltra[ie ;
- verificarea grosimii i calit[ii stratului drenant de sub baza masivului din pmnt armat;
- verificarea cotelor liniei de rezemare a ecranului;
- controlul respectrii planului de montaj a ecranului, armturilor i prinderilor acestora.
6.2. Se va supraveghea montarea fiecrui rnd de armtur, verificndu-se ca acestea s fie dispuse
perpendicular pe direc[ia paramentului (n cazul n care acesta este vertical) sau orizontal (n cazul n
care paramentul este nclinat), n rnduri paralele, bine aezate cu latul pe suprafa[a stratului de
umplutur compact. Strngerea piuli[elor va fi moderat, ns va trebui s asigure prinderea
corespunztoare a elementelor, fr a rmne joc ntre ele.
6.3. Se va controla respectarea condi[iilor tehnice privind realizarea umpluturii, verificndu-se periodic
granulometria materialulul folosit i gradul de compactare realizat.
7. - Verificri efectuate Ia recep|ia IucrriIor
7.1.- La recep[ia final a lucrrii se va verifica :
- respectarea trasrii n plan pentru a se nscrie n geometria ansamblului de lucrri prevzute ;
- verticalitatea sau nclinarea indicat n proiect i linearitatea ecranului;
- racordarea ecranului cu lucrrile de terasament nvecinate i alte lucrri adiacente ;
- calitatea materialului din ecran i armtur, pe baza certificatelor de calitate emise de furnizori;
- dispozitivele de scurgere a apelor superficiale ;
- gradul de compactare a terasamentelor i umpluturii
- etaneitatea rosturilor dintre elementele ecranului;
- probleme de estetic a lucrrilor din pmnt armat.
7.2.- Conductorul tehnic al lucrrii, n colaborare cu beneficiarul, este obligat a pregti i preda, ntr-o
form organizat :
- toate documentele ncheiate pe parcursul executrii lucrrilor, inclusiv buletinele de ncercare,
dispozi[iile de antier, actele de control sau expertizare, etc.;
- scurt prezentare sintetic cu concluzii privind calitatea lucrrii executate, n compara[ie cu prevederile
proiectului i ale prescrip[iilor tehnice i dovedit cu actele prezentate.
7.3. - Verificrile directe se vor executa de comisia de recep[ie prin sondaje, n numr suficient pentru a-i
putea forma convingerea asupra corectitudinii actelor prezentate. n caz c o parte din aceste verificri
dau rezultate nesatisfctoare, se va dubla numrul lor ; dac i n acest caz o parte din rezultate sunt
nesatisfctoare, comisia va dispune amnarea sau respingerea recep[iei pn la efectuarea unui
supliment de ncercri i a unei cercetri sau expertizri tehnice de ansamblu. Cercetarea sau expertiza
se va efectua pe baza unei teme date de comisia de recep[ie i va avea ca scop determinarea
posibilit[ilor i condi[iilor n care construc[ia respectiva corespunde destina[iei pentru care a fost
realizat.
[top]
CAPITOLUL 6 ZIDURI DE SPRIJIN I RANFOR|I
1. DomeniuI de apIicare
1.1. Zidurile de sprijin cu sau fr ranfor[i sunt construc[ii din beton, beton armat, zidrie, pmnt armat,
piatr sau alte materiale care se folosesc pentru sus[inerea masivelor de pmnt n vederea
prentmpinrii alunecrilor de teren
. Prevederi generaIe
2.1. sigurarea calit[ii, durabilit[ii i func[ionalit[ii lucrrilor specifice de ziduri de sprijin i ranfor[i
implic verificarea tuturor opera[iunilor necesare pentru realizarea lor precum i a lucrrilor de ntre[inere
periodic.
2.2. De la nceput este necesar s se verifice trasarea de detaliu, platforma de lucru i msurile luate
pentru scurgerea apelor meteorice sau din izvoare i semnalizare a punctului de lucru.
2.3. n cazul unor lucrri n zona cu alunecri de teren, se verific dac evolu[ia n timp a acestor
fenomene de instabilitate impun modificri sau adaptri la situa[ia real de pe teren a data atacrii
execu[iei lucrrilor de sprijin.
. Verificri in timpuI execu|iei
3.1. n timpul execu[iei lucrrilor de spturi este necesar de a cerceta i verifica cu aten[ie prin
observare direct, permanent i martori, starea talazurilor n zona lucrrilor n vederea depistrii unor
eventuale semne, prevestitoare de pierdere a stabilit[ii acestora sau a pere[ilor spturii, cderi de
blocuri, materiale, suprasarcini.
De asemeni, se vor depista cable, conducte i [ine sub observa[ie eventuale construc[ii existente in zon.
3.2. Referitor la execu[ia spturilor pentru funda[ii i verificarea terenului de fundare este necesar de a
se verifica :
- surile de protec[ie a muncii, de siguran[a a circula[iei publice i de antier i stabilirea platformei de lucru
;
- natura i starea de consisten[ a terenului de fundare, pozi[ia eventualelor plane de alunecare, natura i
starea fizic a fiecrui strat ntlni n sptur, infiltra[ii de ap, etc. ;
- cota de fundare i dimensiunile n plan ale gropii de funda[ie, contrapanta terenului la nivelul tlpii
funda[iei ;
- concordan[a intre situa[ia real pe teren i datele tehnice prevzute n proiect.
3.3. Calitatea materialelor utilizate pentru executarea zidurilor de sprijin i ranfor[ilor se verific conform
normelor de calitate specifice pentru aceste materiale.
3.3. Respectarea tehnologiei de execu[ie prevzut in documenta[ie.
3.4. Betonul n funda[ie se va turna aderent de pere[ii spturii, demontnd sprijinirile numai pe msura
turnrii betonului. Sprijinirile rmase i terenul din jurul spturii se verific permanent pentru a evita
accidente.
3.6. n cazul apelor subterane agresive se verific aplicarea msurilor de protec[ie a betoanelor i
armturilor.
3.7. Eleva[ia se va executa n continuarea funda[iei fr ntrerupere de betoane. Eventualele rosturi de
lucru precum i rosturile ntre tronsoane se vor trata i verifica n conformitate cu prescrip[iile tehnice de
tratare a rosturilor.
3.8. Pentru asigurarea calit[ii i func[ionalit[ii lucrrilor de sprijinire pe parcursul execu[iei se vor verifica
dimensiunile n plan i sec[iune, calitatea materialelor puse n oper, drenul din spatele zidului de sprijin
sau ranfor[ilor, pozi[ia barbacanelor, colectarea i evacuarea apelor.
. Verificri Ia recep|ie
4.1. La recep[ia preliminar se verific :
- amplasamentul lucrrii;
- func[ionalitatea drenului i a barbacanelor ;
- dimensiunile, calitatea materialelor, aspectul i nscrierea n peisajul natural;
- actele constatatoare ntocmite la recep[iile pe faze a lucrrilor ascunse.
4.2. La recep[ia final se analizeaz modul de comportare a lucrrilor n cadrul termenului de garan[ie si
dac au fost bine ntre[inute.
4.3. Pentru cazurile de lucrri cu caracter i tehnologii deosebite sau condi[ii de relief sau geotehnice
grele, n proiecte se vor prevedea n plus msuri de verificare i control specifice n concordan[ cu
aceste lucrri sau tehnologii i condi[iile locale de teren.
[top]

CAPITOLUL 7 PROTEC|IA TALUZURILOR EXECUTATE IN TERENURI
STNCOASE
1. DomeniuI de apIicare
1.1. Taluzurile n s[nc se amenajeaz [innd seama de natura geologic a stncilor, de modul cum se
prezint stnca (n sptur nou sau sptur veche) starea de degradare sau fisurare.
1.2. n rocile dure i foarte dure nedegradabile n timp, taluzurile nu se protejeaz.
. Prevederi generaIe
2.1. Calitatea taluzurilor depinde de modul cum s-a executat sptura ultimului strat de stnc de
deasupra taluzului (dac s-au folosit la derocri, ncrcturi mari sau mici, dac s-a folosit pickhamerul).
2.2. Se verific dac nclinarea taluzurilor n roci foarte dure este 10 :1 iar in roci dure 5 :1. Se verific
dac la baza taluzului s-a amenajat o banchet de 0,501,0 m l[ime pentru preluarea materialului
desprins de deasupra.
2.3. Dac taluzul depete nl[imea de 10 m, se verific dac a mai fost amenajat o banchet de
0,51,0 m l[ime la o nl[ime potrivit de 68 m.
2.4. Se verific dac aceast banchet este continu i respectiv s nu aib nl[imi mult diferite n profile
apropiate.
2.5. De asemenea se verific dac nclinarea de deasupra banchetei suplimentare este mai mic dect
nclinarea de dedesubt (dac la baza pentru taluz s-a adoptat nclinarea 10 :1, deasupra banchetei
trebuie s se ia 5 :1 ; dac dedesubt taluzul are 5 :1 deasupra va avea 4 :1).
2.6. La taluzuri foarte nalte se verific dac sunt executate banchete la nl[imi din 67 m n 67 m i
respectnd principiul micorrii nclinrii taluzului fa[ de nclinarea de dedesubtul banchetei respective.
2.7. Pentru nl[imi mai mari de 12 m, pantele se vor stabili pe baz de calcul de stabilitate, conform
STS 2914/76.
. VerificriIe taIuzuriIor in rociIe cu densitate mijIocie
3.1. Verificarea [ine scama de faptul c rocile sunt nedegradabile sau degradabile.
3.2. Taluzurile rocilor nedegradabile de duritate mijlocie se trateaz n acelai mod cu cele ale rocilor
dure cu deosebirea c nclinrile taluzurilor sunt mai mici respectiv 4 :1, banchetele nu au l[imea mai
mic de 1,00 m (pu[ind merge pn la 1.5 m) iar nl[imile de taluz care se pot realiza fr banchete nu
pot depi 8 m. Verificarea trebuie s [in seama de acest lucru.
3.3. Taluzurile rocilor degradabile de duritate mijlocie au aceleai nclinri ca i n rocile nedegradabile.
Trebuie ins protejate n scopul evitrii alterrii progresive. Protejarea se poate realiza prin plase metalice
peste care se aterne pn la nglobare, cu ajutorul aparatului de torcretat, un beton sau un mortar de
ciment.
3.4. Plasei de srm i se verific ancorarea n stnc prin ancore de o[el OB 37 cu diametru 2025 mm
i betonarea corect a acestora.
3.5. n cazul unor por[iuni de taluz cu degradri mai puternice se verific dac plasa de srm a fost
ntrit cu o armtur de 6 mm diametrul dispus n re[ea i fixat cu piroane. Calitatea lucrrilor de
torcretare se poate eviden[ia prin faptul c pe suprafa[a acoperit cu beton prin torcretare nu exist
srm sau fiare n aparen[ i nici fisuri. Calitatea protejrii taluzului se constat prin sunetul auzit n
urma aplicrii de lovituri uoare cu un corp de lemn (coad de lopat). Dac n urma loviturii sun a gol
torcretarea este burduit i nu este suficient.
3.6. n cazul cnd este necesar o protec[ie de taluz contra cderii de pietre pentru o perioad limitat se
verific existen[a unei plase de protec[ie ancorat n stnc.
3.7. Se verific dac srma de legtur a plasei este zincat pentru a se evita rugina i desfacerea
plasei.
. Verificri Ia taIuzuriIe n roci moi
4.1. ceste taluzuri au nclinri mai mici 3 :1 si 2 :1, iar banchetele pot avea l[imi de pn la 2 m.
4.2. nl[imea maxim de taluz fr banchete este de 6,7 m.
4.3. n func[ie de gradul de alterare taluzurile se mbrac n plas de srm ancorat, torcretat sau n
func[ie de faptul c lucrarea este definitiv sau provizorie.
4.4. Verificarea nclinrii taluzelor se face cu ajutorul unor abloane din ipci de lemn iar planeitatea prin
plimbarea longitudinal a abloanelor.
5. Verificri Ia taIuzuri pentru stnci puternic degradate
5.1. La aceste taluzuri protejarea se poate realiza printr-o zidrie sau un pereu.
5.2. Zidurile de protec[ie denumite de cptuire care se construiesc lipite de stnc. Parametrul fe[ei
vzute este 5 :1.
5.3. La nclinri 3:1 i 2:1 stnc se preseaz, grosimea peretelui fiind mai mic la partea superioar i
mai mare la partea inferioar, mai mic la nclinare mai mic i mai mare la nclinare mai mare.
Pentru lucrrile de la pct. 4 verificarea se face conform prevederilor cap. 2, alin. 2.
6. Verificri Ia taIuzuriIe in stnc
6.1. Calitatea spturilor n stnc se eviden[iaz prin
- planeitatea taluzului;
- mrimea denivelrilor constatate dup terminarea spturii;
- modul de asigurare a terenului de deasupra spturii (stnc sau pmnt) pentru ca acesta s nu curg
pe taluz ;
- stabilitatea asigurat n special la friabilitate (plase ancorate, torcretate sau nu, ziduri de cptuire,
pereuri).
[top]

CAIETUL IV. FUNDA|II
CAPITOLUL 1 FUNDA|II DIRECTE I PE PILO|I
1. DomeniuI de apIicare
1.1. Prevederile prezentului capitol se aplic la toate lucrrile de funda[ii, de orice tip (continue, izolate,
radiere, directe, pe pilo[i etc), i executate prin orice procedeu pentru care exist o prescrip[ie tehnic n
vigoare.
1.2. Pentru cazul unor funda[ii de tip special (de ex. din elemente prefabricate) sau executate prin
procedee pentru care nu exist prescrip[ii tehnice in vigoare, se vor aplica aceleai prevederi ca n cazul
genera], ns completate cu condi[ii tehnice speciale, predate de proiectant.
. Prevederi generaIe
2.1. Orice lucrare de funda[ii va fi nceput numai dup verificarea i recep[ionarea ei ca ,faz de lucrri"
a naturii terenului, a spturilor i dup retrasarea general a tuturor funda[iilor, a elementelor geometrice
respective i unde e cazul a fiecrui pilot n parte.
baterile admisibile sunt date n anexa V.1.1.
2.2. n cazul funda[iilor de maini, se va efectua n plus o confruntare ntre proiectul de construc[ie i cel
de montaj i dac este posibil confruntarea se va face direct cu utilajul furnizat.
n cazul funda[iilor pentru stlpi metalici i pentru maini se va verifica n plus i pozi[ia i dimensiunile
pieselor, golurilor i altor elemente nglobate, precum i a elementelor pentru men[inerea pozi[iei
acestora.
2.3. n cazul funda[iilor executate in ap, cu sau fr epuismente, se va verifica n mod special c nu s-au
produs afuieri, ebulmente, prbuiri etc. sau c efectele acestora au fost nlturate, n aa fel nct corpul
funda[iei s poat fi executat corect, conform proiectului.
2.4. n cazul funda[iilor amplasate pe pmnturi sensibile la umezire sau cu contrac[ii mari, se va verifica
n plus msurile luate pentru evitarea umezirii pmntului din jur sau de sub funda[ii i c ultimul strat de
pmnt de 40...50 cm grosime nu s-a spat dect n ziua n care se ncepe executarea corpului funda[iei
n zona respectiv.
n cazul pmnturilor cu contrac[ii mari se va mai verifica i dac s-a executat, n formele i cu
dimensiunile prevzute n proiect, stratele de material granular din jurul funda[iilor.
2.5. n cazul funda[iilor din beton sau beton armat, se vor aplica integral i prevederile caietul V al
prezentului normativ, inclusiv anexa respectiv.
n cazul funda[iilor executate din zidrii (de piatr, crmid etc), se vor aplica integral prevederile din
caiet V, cu diferen[a c abaterile admisibile sunt aceleai ca pentru beton (caiet V).
2.6. Toate verificrile, ncercrile ce se efectueaz pe parcursul lucrrilor de funda[ii i rezultatele
acestora se vor nregistra n procese-verbale de lucrri ascunse.
. Funda|ii directe
Verificrile ce trebuie efectuate, pe parcursul execu[iei, n afara celor de la pct. 2 de mai sus, sunt :
3.1. plicarea msurilor de protec[ie prevzute n proiecte pentru cazul agresivit[ilor naturale (ale apelor
subterane) n special n ce privete tipul de ciment, gradul de impermeabilitate ale betonului i acoperirea
armturilor.
3.2. Realizarea rosturilor de tasare sau dilatare prevzute n proiect.
3.3 Betonarea continu a funda[iei, fr ntreruperi cu durata mai mare dect aceea prevzut in
normativul C. 14079 ; n cazul in care aceasta nu este posibil din cauze organizatorice sau din cauza
mrimii sau formei funda[ie, rosturile de lucru vor fi stabilite n prealabil, cu avizul proiectantului.
3.4 La funda[ii masive pentru maini, se va verifica n plus dac, n cazul c nu s-a putut realiza
betonarea fr ntrerupere, s-au introdus barele metalice suplimentare de consolidare a rostului de
turnare. ceast excep[ie nu este admis pentru funda[iile nemasive, pentru care se aplic normativul
C.14079.
3.5. n cazul betonrii sub nivelul apei subterane se va verifica, dup caz : fie eficacitatea epuismentelor,
inclusiv a msurilor contra afuierii terenului i splrii cimentului din beton, fie respectarea prevederilor
normativului C.14079 n legtur cu betonarea sub ap.
3.6. n cazul funda[iilor de tip pahar pentru ncastrarea stlpilor prefabrica[i, se vor verifica dimensiunile
golului (sec[iuni orizontale i verticale cotele fundului paharului), mpnarea i celelalte legturi provizorii
(care trebuie s asigure echilibrul stabil al stlpului, conform normativului C.14079, P.1077 precum i
ncastrarea definitiv, prin betonare.
3.7. n cazul funda[iilor pentru stlpi metalici i a acelora pentru utilaje se va verifica calitatea pieselor
metalice de prindere (geometrie, caracteristici fizico-mecanice, protec[ia anticoroziv etc.) i pozi[iile lor,
precum i a mortarului sau betonului pentru ncastrare, subbetonare etc.
3.8. Frecven[a ncercrilor ce se efectueaz pe parcursul lucrrilor este aceeai cu aceea prescris
pentru materialele din care este executat corpul funda[iei respective, cu men[iunea special pentru
mbinrile stlpilor prefabrica[i, pentru care se aplic prevederile din normativul C.14079, P.1077.
3.9. La recep[iile pe faze de lucrri i recep[iile preliminare, comisiile respective vor efectua n afar de
examinarea actelor ncheiate pe parcurs, in ce privete frecven[a, con[inutul i ncadrarea in prevederile
proiectului i prescrip[iile tehnice, n limita abaterilor admisibile i o serie de sondaje, n numrul pe
care-l vor aprecia ca necesar, pentru a se convinge de corectitudinea verificrilor anterioare, n special n
ce privete pozi[iile, formele i dimensiunile geometrice i calitatea corpului funda[iilor.
3.10. n cazul fundrii construc[iilor pe terenuri slabe (de tipul argilelor moi, mlurilor. nisipuri afnate,
umpluturilor etc.) executarea i verificarea lucrrilor de funda[ii se va face cu respectarea formativului
C.2985.
. Funda|ii pe piIo|i
4.1. Corpul funda[iilor propriu-zise (care reazem pe capetele pilo[ilor), se va verifica cu aplicarea
integral a prevederilor de la pct. 3 de mai sus.
4.2. Pentru pilo[ii din beton armat sau precomprimat, prefabrica[i sau turna[i pe loc, se vor aplica n
ntregime i prevederile capitolul prezentului normativ (,Lucrri de beton, beton armat i beton
precomprimat").
4.3. La nfigerea pilo[ilor prefabrica[i, se vor efectua pe parcurs urmtoarele verificri :
a) msurarea i nregistrarea ptrunderii fiecrui pilot pentru fiecare grup de 10 lovituri ale berbecului,
respectiv fiecare minut de vibrarea sau de batere cu sonete cu frecven[ mare ; o aten[ie deosebit se va
acorda msurrii i nregistrrii refuzului, n compara[ie cu valorile de control din proiect, fa[ de care
abaterea admisibil este de 10% ;
b) lungimea total a fiei pilotului n compara[ie cu prevederile proiectului i ale studiului geotehnic, tiut
fiind c este necesar a se realiza ptrunderea pn la un anumit strat, precum i o lungime minimal a
fiei; abaterile admisibile sunt date n anexa V.l-l.B.
c) direc[ia de nfigere, starea pilotului i eventualele accidente ntlnite ; se va face men[iune special
asupra cazurilor de rupere sau spargere a pilotului i a necesit[ii nlocuirii lui;
d) reluarea opera[iei de nfigere dup o perioad de repaos de minimum 2 zile la terenuri necoezive i de
minimum 5 zile la terenuri coezive; n acest caz, se vor efectua din nou toate verificrile men[ionate la al.
,a" de mai sus.
4.4. La executarea pilo[ilor fora[i inclusiv, a acelora prin percu[ie (Franki), indiferent de diametrul lor, se
vor efectua dup caz urmtoarele verificri :
a) buna func[ionare a utilajelor de forare i betonare precum i a instala[iilor pentru prepararea, utilizarea
i recuperarea noroiului bentonitic
b) natura i calitatea straturilor strpunse a forare care se vor compara cu prevederile proiectului;
c) fia total a pilotului i natura terenului de la vrful lui ;
d) pozi[ia n plan a forajului, nainte de introducerea carcasei de armturi i de nceperea betonrii;
e) aezarea corect a carcasei de armturi i a pieselor auxiliare, de asigurare a pozi[iei, de ghidare a
dispozitivelor de betonare etc. ;
f) cur[irea fundului i pere[ilor forajului (de material czut, detritus de bentonit etc.) ;
g) compararea continu a volumului de beton introdus cu volumul teoretic, stabilit prin msurarea (la cel
mult fiecare metru de coloan) a nivelului atins de stratul de beton introdus n tub, pentru a stabili dac la
extragerea tubului nu s-au produs surpri de pmnt n interiorul tubului;
h) men[inerea pozi[iei armturilor.
4.5. Dup terminarea opera[iilor de nfigere, respectiv de betonare a pilo[ilor, se va proceda la o retrasare
general a pozi[iei fiecrui pilot i la cartografierea att a pozi[iei in plan ct i a nivelelor vrfului i
capului pilo[ilor, respectiv a fiei realizate ; abaterile admisibile sunt date n anexa V.1-1.B.
4.6. nainte de nceperea executrii corpului funda[iei propriu-zise se vor efectua ncercrile prin
ncrcarea static sau dinamic a numrului de pilo[i prevzu[i in normativul C.16075. Se vor ncerca
de preferin[ pilo[ii la a cror execu[ie s-au ntmpinat dificult[i.
n cazul ncercrilor prin ncrcare dinamic, tasarea admisibil nu trebuie s depeasc 1/4 din
valoarea de control dat n proiect pentru refuz. n cazul ncercrii prin ncrcare static :
- se admite ca tasarea msurat la ncrcarea de calcul s fie de maximum 1,10 tasarea msurat n
cadrul ncercrii de prob conform STS 2561/281 pentru o valoare corespunztoare de ncrcare ;
- n cazul n care nu s-au efectuat ncercri de prob conform STS 2561/281 tasarea admisibil la
ncercarea de control cu ncrcarea de calcul trebuie s fie stabilit de proiectant.
ceste ncercri pot fi considerate ca fcnd parte din verificarea pe faze de lucrri.
4.7. Tot nainte de nceperea executrii corpului funda[iei se va proceda la spargerea capetelor pilo[ilor i
la aranjarea capetelor armturilor provenite din pilo[i care se nglobeaz n corpul funda[iilor. baterile
admisibile sunt date n anexa V-1-1-B, tabelul 3.
n cazul pilo[ilor fora[i, betonul de la partea superioar trebuie ndeprtat i pentru motivul c este de
regul de calitate mai slab.
4.8. La verificrile pe faze de lucrri i la recep[ia preliminar, n afar de examinarea frecven[ei i
con[inutului actelor ncheiate pe parcurs, comisiile respective vor efectua i un numr de sondaje pentru
stabilirea corectitudinii acestor
4.9. Toate lucrrile de funda[ii pe pilo[i se consider de tehnicitate deosebit de ridicat i in consecin[
trebuie urmrite n mod special de proiectant. n cadrul acestei activit[i, proiectantul:
- va participa la nfigerea, respectiv forarea, unei prime serii de pilo[i (de cel pu[in 5% din numrul total),
spre a se convinge despre modul de realizare a refuzului, fiei totale, naturii straturilor de pmnt ntlnie
etc.;
- va participa la efectuarea ncercrilor prin ncrcare static sau dinamic, stabilind cazurile n care
numrul pilo[ilor ncerca[i urmeaz a fi mrit, pentru cazuri de dubiu conform normativului C.16075
- va depune un referat scris, con[innd concluziile i recomandrile sale cu privire la realizarea condi[iilor
avute n vedere la proiectare.
EX
V-1-1
ABATERI ADMISIBILE
. FUD DRECTE
1. bateri privind precizia amplasamentului i a cotei de nivel:
- pozi[ia n plan orizontal a axelor funda[iilor 10 mm
- pozi[ia n plan vertical a cotei de nivel 10mm
2. bateri dimensionale ale elementelor:
- dimensiuni n plan orizontal
4 nl[imi pn la 2 m I 20 mm
4 nl[imi peste 2m I 30 mm
4 nclinarea fa[ de vertical a muchiilor i suprafe[elor
4 pentru 1 m liniar 3 mm
4 pe toat nl[imea 16 mm
- nclinarea fa[ de orizontal a muchiilor i suprafe[elor
4 pentru 1 m liniar 5 mm
4 pentru suprafe[e libere 20 mm
3. bateri dimensionale ale funda[iilor de maini:
- dimensiunile n plan orizontal
4 nl[imi pn la2 m I 20 mm
4 nl[imi peste 2 m I 30 mm
- dimensiunile pr[ilor intrnde sau ieinde a golurilor interioare 20 mm
- cote de nivel ale pr[ilor intrnde sai ieinde i a golurilor interioare 10 mm
- cota de nivel a pr[ii superioare a funda[iei I 0,5 mm
- devierea axelor dispozitivelor de ancorare 10 mm
4. Pentru alte abateri limit la funda[ii directe se aplic prevederile caietului "Beton simplu, beton armat i
beton precomprimat din prezentul normativ.
B FUD PE PLO
1. bateri la trasarea i [ruarea pozi[iei pilo[ilor 5 mm
2. bateri la pozi[ia pilo[ilor pui n oper, fa[ de proiect
- pilo[i dispui pe un rnd 7,0 cm
- pilo[i dispui pe dou rnduri sau mai multe rnduri 10 cm
n cazul pilo[ilor executa[i de pe platforme n ap, valorile de mai sus se dubleaz.
EX
V-1-1
umrul pilo[ilor devia[i de la pozi[ia din proiect nu va depi 25% din totalul pilo[ilor funda[iei respective.
nclinarea pilotului fa[ de vertical sau fa[ de direc[ia stabilit prin proiect nu va depi 1,5% cu
excep[ia pilo[ilor la care aceasta se limiteaz la 2%.
3. baterile pilo[ilor prefabrica[i din beton armat sau precomprimat sunt cele prevzute n tabelele 1, 2 i
3 (cu privire la dimensiuni, aspect, form, pozi[ie i armturi).
Tabelul 1
La dimensiuni
Pilo[i ptra[i i
dreptunghiulari
Pilo[i centrifuga[i
Latura (diametrul) sec[iunii
transversale, n mm
+10
-5
+5
-2
Grosimea peretelui la pilo[ii
centrifuga[i, n mm
-
+10
-2
Tabelul 2
La aspect, form i pozi[ie
bateri
limit
Denivelri locale cu adncimea sau nl[imea de max. 3 mm i
dimensiunea max. de 10mm.buc/m.max
1
Lipsuri de turnare avnd adncimea max. de 3mm, cm
2
max 10
Fisuri cu decshiderea maxim de 0,1 mm i lungimea maxim
de 50 mm buc/m .max
2
nclinarea suprafe[ei de capt pe axa pilotului, grade max 3
Decalarea vrfului pilotului fa[ de axa pilotului, mm max 12
eliniaritatea muchiilor, mm/m max 1
Tabelul 3
Dimensiuni
bateri
limit
Lungimea armturii, %
Distan[a dintre etrieri, mm
Distan[a dintre barele longitudinale, mm
I 0,25
I 10
I 10
4. Confec[ionarea carcasei de armtur, pentru pilo[ii fora[i se va face potrivit prevederilor din proiect.
5. Grosimea stratului de acoperire cu beton a carcasei de armtur, msurat la fa[a exterioar a barelor
longitudinale, se stabilete n func[ie de tipul de pilot i tehnologia de execu[ie a lui.
baterile admisibile fa[ de prevederile proiectului sau prescrip[iilor tehnice: -5mm I 20 mm.
6. ncastrarea pilo[ilor n radier sau grind se face cu respectarea prevederilor proiectului, cu abateri
admisibile de I 20mm.
7. Pilo[ii de prob i de control se vor fixa, ca numr i amplasament, de ctre proiectant i se vor ncrca
dup un program stabilit n proiect. Minimum de pilo[i ncerca[i se stabilete la 2 pilo[i realiza[i la
obiectivul care se recep[ioneaz.
Valorile de control pentru ncercare sunt date la pct. 4.6. di textul capitolului.
EX
V-1-2
LST PRESCRPLOR TEHCE DE BZ
1. STS 2561/183 Teren de fundare. Pilo[i. Clasificare i terminologie.
2. STS 2561/281 Funda[ii pe pilo[i. ncercarea n teren a pilo[ilor de prob.
3. STS 2561/383 Funda[ii pe pilo[i. Prescrip[ii generale de proiectare.
4. STS 2561/474 Pilo[i fora[i de diametru mare. Prescrip[ii generale de proiectare, execu[ie i
recep[ie.
5. STS 605477 dncimea de nghe[.
6. STS 274569 Urmrirea tasrii construc[iilor prin metode topografice.
7. P.777 ormativ pentru proiectarea i executarea construc[iilor fundate pe terenuri slabe (B.C
5/1078).
8. C.D. 72-74 ormativ departamental pentru executarea i recep[ionarea funda[iilor deschise i cu aer
comprimat la poduri (B:C 6/1975)
9. C 160-75 ormativ privind alctuirea i executarea pilo[ilor pentru funda[ii (B.C 6/1975)
10. C 61-74 nstruc[iuni tehnice pentru determinarea tasrilor construc[iilor de locuin[e, social-culturale
i industriale prin metode topografice (B.C. 4/1975).
11. P 10-77 ormativ privind proiectarea i executarea lucrrilor de funda[ii directe la construc[ii (B.C.
3/1978, 12/1978, C 159-73 i C 176-75).
12. STS 1629/2-1981 limentri cu ap. Captarea apelor subterane prin pu[uri. Prescrip[ii de
proiectare.
13. STS 1629/3-1982 limentri cu ap. Captarea apelor subterane prin drenuri. Prescrip[ii de
proiectare.
14. STS 10796/1-77 Lucrri de drumuri. Construc[ii anexe pentru colectarea apelor drenuri de
asanare. Prescrip[ii de proiectare i execu[ie.
15. STS E 1104177 Lucrri de mbunt[iri funciare. Drenarea teritoriilor irigate. Prescrip[ii de
proiectare.
16. PE 712/79 ormativ departamental. Proiectarea i executarea etanrii i consolidrii rocilor
Stncoase prin injectare.
17. C.16380 #9; - nstruc[iuni tehnice pentru consolidarea pmnturilor sensibile la umezire i a
nisipurilor prin silicatizare i electrosilicatizare. Bul. Construc[iilor nr. 12/1980.
18 C 15973 nstruc[iuni tehnice pentru ncercrile de penetrare static. Bul. Construc[iilor 1/1974.
19. C.17684 nstruc[iuni tehnice pentru cercetarea terenurilor de fundare prin penetrare dinamic cu
con. Bul. Construc[iilor 8/1984.
[top]

CAPITOLUL . FUNDA|II DIN PERE|I TURNA|I N TREN EXECUTATE CU
NOROAIE TOXOTROPICE, BARETE, PERE|I CONTINUI I PREFABRICA|I
1. Domeniu de apIicare
1.1. Domeniul de aplicare a baratelor este acelai cu al pilo[ilor fora[i de diametru mare.
1.2. cest sistem de fundare se adopt numai dac prezint avantaje tehnico-economice n compara[ie
eu alte sisteme de fundare de adncime.
. Prevederi comune
2.1. Utilizarea baretelor este in general, indicat atunci cnd sunt ntrunite condi[iile urmtoare :
a. Stratifica[ia recunoscut pe amplasament cuprinde n suprafa[ pmnturi puternic compresibile,
(pmnturi argiloase sau prfoase de consisten[ redus, nisipuri afnate, mluri, turb, etc) ;
b. Cu utilajele disponibile se poate asigura ncastrarea baretei ntr-un strat de capacitate portant ridicat,
pu[in compresibil (nisipuri sau pietriuri ndesate, argile tari, roci stncoase sau semistncoase, etc).
c. Structura transmite funda[iei ncrcri axiale i transversale mari, care nu pot fi preluate cu alte sisteme
de fundare de adncime i nici prin adoptarea unor sisteme de fundare de suprafa[ pe teren mbunt[it.
. Verificri de efectuat
3.1. La executarea funda[iilor de adncime din pere[i mula[i (barate) se vor efectua urmtoarele :
a. Buna func[ionare a utilajelor precum i a instala[iilor pentru prepararea i transportul, pentru utilizarea
i recuperarea materialului bentonitic ;
b. atura i calitatea straturilor strpunse la execu[ia forrii care se vor compara cu prevederile
proiectului ;
c. Fia total a excava[ie: i natura terenului de a baza ei ;
d. Verificarea adncimii excava[iei, care trebuie s corespund cu cea din proiect i cur[irea tlpii
forajului imediat nainte de introducerea carcasei de armtur ;
e. ezarea corect a carcasei de armtur i a pieselor auxiliare de asigurarea pozi[iei i coborrea ei n
traneea forat ;
f. Verificarea tlpii forajului dup coborrea carcasei de armtur cu ajutorul unui fir cu plumb.
g. Executarea betonrii traneei se va face cu cel mult o or dup coborrea carcasei de armtur.
h. n timpul betonrii se va face o msurtoare continu a volumului de beton turnat, comparndu-se cu
volumul teoretic. Msurtoarea se va executa cu ajutorul firului cu plumb dup fiecare arj de beton
turnat i obligatoriu nainte de ridicarea coloanei de betonare ;
i. Coloana de betonare se va men[ine permanent cufundat n masa de beton la partea inferioar cu cca.
2,50-3,00 m;
j. Se va controla permanent pe timpul betonrii pozi[ia carcasei de armtur care va fi ancorat de
grinzile de ghidaj ;
k. Se va controla permanent pe timpul excavrii i betonrii calit[ile noroiului bentonitic care trebuie s
corespund STS 230580 i instruc[iunilor tehnice P 10635 ;
1. Condi[iile de calitate ale materialelor utilizate la confec[ionarea baretelor (ciment, ap, aditivi, agregate,
fluid de foraj, etc.) trebuie s corespund nstruc[iunilor tehnice pentru proiectarea i executarea baretelor
pentru fundarea construc[iilor. P. 10686.
2. Dup terminarea opera[iunii de betonare i ntrirea betonului din barele se va proceda la spargerea
capetelor baretelor ndeprtndu-se betonul slab pe cca. 0,501,00 m n zona de continuare a betonului
cu noroiul bentonitic.
3. Se va verifica integritatea corpului baretelor prin executarea de ncercri cu ultrasunete, la un procent
de 50-100% din numrul baretelor n func[ie de importan[a lucrrii.
3.4. vnd n vedere asimilarea funda[iilor pe barete cu funda[iile pe pilo[ii fora[i executate sub noroi
bentonitic, la execu[ia acestor funda[ii i nainte de executarea corpului propriu-zis al funda[iei se vor face
i aici aceleai verificri i ncercri prevzute la punctele 4.5 ; 4.6 ; 4.7 ; 4.8 ; 4.9 de la pilo[ii fora[i.
[top]

CAPITOLUL . FUNDA|II PE PILO|I DE DIAMETRU MARE I CHESOANE
DESCHISE (PU|URI) DE BETON ARMAT
1. Funda|ii pe piIo|i de diametru mare de beton armat (coIoane)
1.1. Funda[iile pe pilo[i de diametru mare sunt formate din dou pr[i, pilo[ii i funda[ia propriu-zis
(radierul) in care se ncastreaz capetele pilo[ilor.
1.2. Verificarea calit[ii funda[iei (radierului) se realizeaz prin aplicarea prevederilor din anexa 1.1 din
capitolul 1 ,Funda[ii directe". Prezentul punct este valabil (conform STS 2561/474) pentru pilo[ii
executa[i pe loc la care corpul cu diametrul de 600 mm sau mai mare se realizeaz prin forare, cu
cma recuperabil sau pierdut, sau sub noroiul de bentonit ; n gaura forat se introduce carcasa de
armtur i apoi se toarn beton.
1.3. Pilo[ii vor fi executa[i la pozi[iile din proiect. baterile fa[ de pozi[iile din proiect nu vor depi valorile
din anexa .1.B, pct. 2 din capitolul ,Funda[ii directe".
1.4. n timpul forrii se vor ntocmi profile geolitologice. n cazul c nu exist concordan[ cu profilele
avute in vedere la proiectare se va aviza proiectantul pentru a decide dac este necesar s se schimbe
cotele de fundare ale pilo[ilor.
1.5. n timpul forrii cu[itul tubajului, la coloanele executate cu cmi recuperabile sau pierdute, trebuie
s se afle n permanen[ cel pu[in 1 m sub nivelul spturii iar apa din interiorul tubajului s fie deasupra
pnzei freatice cu cca. 3.00m. La coloanele cu spare sub noroi de bentonit se va controla nivelul
noroiului, densitatea, vscozitatea, filtra[ia, decantarea etc.
Dup terminarea spturii se va efectua cur[irea fundului coloanei nainte i dup introducerea carcasei
de armtur.
1.6. nainte de introducere n oper, carcasa de armtur va fi recep[ionat.
1.7. n timpul betonrii se va face un control riguros pentru a se asigura calit[ile fizice i mecanice ale
betonului proaspt i ntrit i continuitatea betonului pe toat lungimea i sec[iunea transversal a
pilotului, evitndu-se prbuirile de pmnt in foraj. Se va verifica adncimea de nglobare in beton a
tubului de betonare i nivelul betonului turnat n gaura forat. Controlul se va face la intervale de
maximum 30 minute dar n mod obligatoriu nainte i dup ridicarea tubulaturii de betonare i a cmii
de foraj.
1.8. Betonarea se va continua peste nivelul captului pilotului prevzut n proiect pe o nl[ime
propor[ional cu diametrul pilotului. ceast nl[ime va fi stabilit de executant astfel inct betonul
contaminat s fie in ntregime ndeprtat, dup ntrire. Verificarea calit[ii betonului se va face n
prezen[a proiectantului.
1.9. Se va trece la execu[ia radierului numai dup ce proiectantul apreciaz c pilo[ii executa[i corespund
din punct de vedere a capacit[ii portante conform prevederilor STS 2561/474 pct. 2.2.
1.10. Rezultatele tuturor verificrilor men[ionate mai sus se nregistreaz n procese verbale de lucrri
ascunse n care se cuprind i tabele conform anexelor (se reproduc anexele 3 i 4 din STS 2561/4
74).
. Funda|ii pe chesoane deschise (pu|uri) de beton armat
Verificrile minimale ce trebuie fcute, n afara celor prevzute la funda[ii directe sunt :
2.1. plicarea msurilor prevzute in proiect cu privire la asigurarea platformelor pe care se execut
chesoanele pentru a nu fi subsplate sau deteriorate n timpul viiturilor.
2.2. Realizarea etapelor de execu[ie a diferitelor tronsoane i a etapelor de lansare i coborre la cota de
fundare a chesonului.
2.3. La chesoanele la care spturile s-au executat necat (sub nivelul apei) nivelarea terenului de
funda[ie se face cu scafandrii.
2.4. baterile admise fa[ de proiect sunt :
a la dimensiunile chesonului (lungime, l[ime, raz.etc-) I 5% din dimensiunile respective, ns
maximum 10 cm ;
b la grosimea pere[ilor de beton armat I 1 cm
c abaterea de la planul orizontal, a partea superioar a chesonului 1/100 din adncimea de coborre.
2.5. antierul va avea pregtite pentru recep[ie urmtoarele :
a axele de referin[ ale chesonului materializate pe teren conform proiectului;
b procesele verbale de recep[ie ale chesonului ntocmite n timpul coborrii, din care sa rezulte
dimensiunile efective ale diferitelor tronsoane i calit[ile materialelor folosite ;
c profilul geolitologic din care s rezulte natura straturilor ntlnite, nclinarea lor etc ;
d probe de teren luate din straturile ntlnite ;
e registrul jurnal al coborrii chesonului.
2.6. Turnarea betonului n interiorul chesonului se va face respectndu-se normele de la funda[iile
directe.
2.7. Pe baza celor de mai sus organele mputernicite vor face recep[ia lucrrilor.
EX
V-3-1
LISTA PRESCRIP|IILOR TEHNICE DE BAZ
- STS 2561/1-83 Teren de fundare. Pilo[i. Clasificare i terminologie.
- STS 2561/2-81 Teren de fundare. Funda[ii pe pilo[i. ncercarea n teren a pilo[ilor de prob.
- STS 2561/3-83 Teren de fundare. Funda[ii pe pilo[i. Prescrip[ii fundamentale de calcul.
- STS 2561/4-74 Teren def undare. Pilo[i fora[i de diametru mare. Prescrip[ii generale de proiectare,
execu[ie i recep[ie.
- Caiet de sarcini Elemente circulare din beton armat executate ci instala[ia F-12. Elaborat de M-
DGEJFC. ntreprinderea de foraje Bucureti. telierul de proiectare. Proiect nr. 5191/83.
- ndrumtor de execu[ie Pilo[i cu diametru mare executa[i prin foraj n sistem hidraulic cu circula[ie
invers i betona[i sub noroi, elaborat n februarie 1971 de ntreprinderea de Foraje Bucureti.
- STS 8316-77 Teren de funda[ie. Prescrip[ii fundamentale de calcul.
- CD 28-74 ormativ departamental pentru executarea i recep[ionarea funda[iilor pe chesoane
deschise i cu aer comprimat la poduri (publicat n B.C. nr.5/1975).
[top]

CAPITOLUL . FUNDA|II SPECIALE PENTRU MAINI GRELE
1. DomeniuI de apIicare
1.1. Prevederile prezentului capitol se aplici la urmtoarele funda[ii
a) Funda[ii pentru maini cu mase n micare de rota[ie cum sunt :
- turboagregate ;
- maini electrice ;
- electropompe de alimentare ;
- ventilatoare, exhaustoare
b) Funda[ii pentru maini cu micare alternativ cum sunt:
- motoare Diesel;
- compresoare cu piston ;
- gatere sau alte maini cu mecanisme biel-manivel.
c) Funda[ii pentru ciocane de forj.
d) Funda[ii pentru concasoare i mori.
e) Funda[ii pentru laminoare.
1.2. Prevederile din acest capitol completeaz prevederile din cap. ,.Terasamente", cap. ,,Funda[ii". cap.
,Beton, beton armat i precomprimat". care se aplic i la funda[ii de maini n toate cazurile cnd nu se
fac, n acest capitol, men[iuni speciale.
1.3. Pentru funda[iile de maini se va da o aten[ie speciala respectrii n detalii a tuturor prevederilor din
proiectul de execu[ie al funda[iei ct i a eventualelor prevederi speciale ce se dau n proiectul de montaj
al utilajului.
1.4. Toate modificrile aduse fa[ de aceste proiecte trebuie nsuite de organiza[ia de proiectare cu
acordul beneficiarului.
. Terasamente pentru funda|ii de maini
2.1. Verificarea i recep[ionarea ca faz de lucrri a naturii terenului, a spturilor dup retrasarea
general a funda[iilor nvecinate este obligatorie nainte de a ncepe lucrrile de betoane.
2.2. Se va face confruntarea ntre proiectul de execu[ie al funda[iei i proiectul de montaj al mainii
respective; dac este posibil confruntarea se va face direct cu utilajul furnizat.
2.3. Verificarea naturii terenului sub cota de fundare se va face prin probe de laborator sau cu alte
metode acceptate de proiectant i se nscrie n procese verbale de lucrri ascunse. ceste probe se fac
cel pu[in cte dou pentru fiecare funda[ie de utilaj.
. Verificri de efectuat n timpuI executrii funda|iei
3.1. Pozi[ia cofrajelor i a cutiilor pentru golurile uruburilor se va verifica i nregistra ca ,.faz de lucrri"
verificndu-se i asigurarea men[inerii lor n pozi[ie n timpul betonrii pentru respectarea abaterilor
admisibile conform anexei V-4-1.
3.2. Pozi[ia armturilor, a pieselor inglobate i a uruburilor de funda[ie se nregistreaz ca ,faz de
lucrri", consemnnd n procesul verbal asigurarea men[inerii lor n pozi[ie n timpul betona[ii.
3.3. Confec[ionarea, transportul i turnarea betoanelor pentru funda[ii de maini se va face conform
ormativului C.14079.
Controlul calit[ii lucrrilor de betonare se va face conform ormativului C.14079, cap. 10 cu
urmtoarele precizri :
3.3.1. Calitatea betonului livrat se va face n mod obligatoriu pe baza ncercrilor pe epruvete
confec[ionate pe antier la fiecare 10 m
3
cte o prob i cel pu[in cile una pentru fiecare funda[ie.
3.3.2. n cazurile cnd prelucrarea rezultatelor ob[inute pe probe indic ,beton necorespunztor" se va
mai face determinarea calit[ii i prin metoda nedistructiv combinat. ,Zonele de verificare" se vor afla
cel pu[in cte una pe fe[ele vzute ale funda[ie dup decofrare i vor avea laturile de min. 1,5 m la
distan[ de cel mult 3 m una de alta.
3.3.3. Zonarea se va face conform pct. 3.3 din anexa X-8 a ormativului C 140-79.
3.3.4. Prelucrarea rezultatelor i interpretarea lor se va face conform cap.4 din anexa X-6 a ormativului
C 140-79.
3.3.5. Se va da o aten[ie deosebit prinderii n pozi[iile artate n proiect a dispozitivelor de amortizare cu
toleran[ele din anexa 5-1.
3.4. n condi[iile n care turnarea funda[iei nu s-a putut realiza fr ntrerupere se va verifica introducerea
de bare de armare suplimentare pentru consolidarea rostului.
ntreruperea betonrii, pozi[ia rostului, numrul i pozi[ia barelor de consolidare se va face numai cu
avizul proiectantului.
EX
V-4-1
ABATERI ADMISIBILE
1. bateri privind precizia amplasamentului ia cotei de nivel:
- pozi[ia n plan orizontala axelor funda[iilor 10 mm
- pozi[ia n plan vertical a cotei de nivelare a betonului de egalizare 20 mm
- cote de nivelare unor eventuale trepte par[iale pe care nu reazem utilajul 10 mm
- cote de nivel ale pr[ii superioare a funda[iei i a treptelor pe care reazem utilajul I 1 mm
2. bateri dimensionale:
- dimensiunile n plan orizontal I 20 mm
- nl[imi pn la 2000 mm I 20 mm
- nl[imi peste 2000 mm (H)I (20+0,002H) I 30 mm
- l[imea rosturilor fa[ de funda[iile nvecinate (fa[ de dimensiunile din proiect) -10 mm
- devierea axelor uruburilor de ancorare nglobate 3 mm
- devierea axelor plcilor metalice i [evilor nglobate 10 mm
- devierea axelor golurilor pentru uruburi de funda[ie 15 mm
3. Pentru alte abateri limit la funda[ii de maini se aplic prevederile caietului V din prezentul normativ.
[top]

CAPITOLUL5. FUNDA|II DE DRUMURI, PLATFORME, PISTE
Pentru determinarea calit[ii lucrrilor de drumuri, platforme, piste se vor avea n vedere verificarea
urmtoarelor elemente:
1. EIemente de infrastructur mai pu|in patuI i funda|ia
1.1. Traseul n plan, dac sunt respectate elementele proiectate, n special curbele de racordare
progresiv. De asemenea trebuie verificat daca traseul a fost predat cu proces-verbal beneficiarului.
1.2. ivelmentul longitudinal, dac sunt respectate cotele niveletei, n special la racordrile verticale.
1.3. Dac sunt respectate nclinrile taluzelor, in special n zonele de racordare cu zidurile de sprijin i
dac trebuie prevzute ziduri n plus sau se poate renun[a la unele dintre ele fie datorit naturii rocii, fie
nclinrii diferite fa[ de cea din proiect. celai lucru n privin[a celorlalte tipuri de lucrri de art,
1.4. Dac se repet cotele la an[uri, rigole, drumuri, camerele de cdere, cminele de vizitare, cminele
de aerisire, radierele i treptele sau tologanele pode[elor.
1.5. Se verific prin luarea de probe de laborator dac pmntul de umplutur din spturi sau gropi de
mprumut este corespunztor.
1.6. Dac depozitele de pmnt nu pericliteaz stabilitatea versan[ilor sau nu obstrueaz vreo vale.
1.7. Dac s-a decopertat stratul vegetal i dac s-au executat treptele de nfr[ire.
. PatuI drumuIui
2.1. Dac patul atest capacitatea considerat la proiectare i n general dac s-a atins gradul de
compactare a terasamentelor. Cu excep[ia unor drumuri de foarte mic importan[ la care funda[ia se
execut direct pe terasamentele compactate, la toate celelalte drumuri, piste, platforme, anterior execu[iei
funda[iilor se execut stratul de form.
2.2. n cazul mai general cnd se execut stratul de form, se verific dac suprafa[a acestui strat este
conform cu prevederile proiectului, respectiv dac are pantele longitudinale i transversale realizate,
dac suprafa[a nu prezint denivelri mai mari dect cele admisibile. Totodat se verific cu ajutorul
deflectometrului cu prghie sau deflectografului Lacroix capacitatea portant a stratului, care nu trebuie
s fie mai mic dect cea luat n considerare in calcul. baterile limit la dimensiuni pentru drumuri sunt
: 0,10 m la l[imea platformei; 0,01 m denivelri fa[ de cotele proiectului respectiv la partea superioar
a stratului de form.
2.3. Verificarea calit[ii execu[iei stratului de form care se execut cu zgur granulat, se efectueaz :
- prin laborator (compozi[ia granulometric a zgurei la fiecare 100 m
3
zgur, umiditatea pmntului.
gradul de frmntare a pmntului dup amestecarea cu var, umiditatea amestecului de pmnt cu zgur
granulat i var, toate aceste ultime trei ncercri n 3 puncte la fiecare 100 m
2
de strat de form). Toate
opera[iile efectuate de laborator se vor nscrie ntr-un registru de laborator in care se vor include i datele
meteorologice i msurile tehnologice asupra execu[iei ;
- prin maistrul de aternere, (realizarea frmntrii pmntului i amestecului cu zgur i var ct mai
omogen, respectarea uniformit[ii grosimii stratului de form i ob[inerea profilului transversal corect).
2.4. n cazul n care nu se execut strat de form, calitatea patului drumului se va controla astfel :
- se execut cteva treceri cu cilindrul compresor cu tamburi netezi, in punctele slabe unde se produc
denivelri, acestea trebuie scarificate, iar patul completat din nou, pe por[iunea ce se consolideaz ;
- se controleaz gradul de compactare a terasamentelor cu ajutorul unor probe prelevate i care se
supun unor ncercri de laborator ;
- dac pe anumite sectoare se observ deforma[ii plastice, se scoate pmntul din por[iunea respectiv i
se stabilizeaz cu var.
Eventual se nlocuiete cu un alt pmnt bun sau cu balast.
- patul trebuie s aib aceleai nclinri cu ale mbrcmin[ilor pentru a se asigura sistemului rutier o
grosime uniform.
2.5. Patul drumului cu sau fr strat de form trebuie recep[ionat dup terminare conform STS 2914
84 ncheindu-se un proces verbal de recep[ie pentru lucrri ascunse. Execu[ia funda[iei poate ncepe
numai dup recep[ionarea patului.
. Funda|ia
3.1. Peste patul amenajat cu sau fr strat de form urmeaz s se execute funda[ia care poate fi dintr-
un singur strat de balast, din mai multe straturi (strat inferior din balast sau nisip, strat superior din piatr
spart sau balast stabilizat cu ciment sau zgur granulat cu var).
3.2. n cazul cnd este vorba de modificarea sau amenajarea unui drum existent fr mbrcminte,
uneori se poate folosi impietruirea lui dac acesta are l[imea suficient, grosimea mai mare de 10 cm i
nu este contaminat cu pmnt (praf sau argil). n vederea folosirii mpietruirii existente aceasta se
scarific i se reprofileaz cu sau fr adaos de material nou.
3.3. Calitatea fiecrui strat de funda[ie este determinat de calitatea materialelor, regularitatea
dimensiunilor (l[ime i grosime) gradul de comportare. Pantele suprafe[ei funda[iei sunt aceleai cu ale
mbrcmin[ii sub care se execut pentru a se asigura posibilitatea executrii cu grosimi constatate a
straturilor superioare de baz i mbrcminte.
3.4. n conformitate cu STS 640084 denivelrile admisibile pentru funda[ii pot fi cu I 0,5 cm diferite de
cele admise pentru mbrcmin[ile sub care se execut. stfel denivelrile admisibile n profilul
longitudinal ale straturilor de funda[ie sub dreptarul de 3,0 m pot fi de maximum 2 cm n cazul funda[iilor
nestabilizate i de max. 1,5 cm n cazul funda[iilor stabilizate.
3.5. Materialele din care se execut straturile de funda[ie i care se recep[ioneaz la furnizor trebuie s
ndeplineasc condi[iile de calitate in conformitate cu nomenclatorul de materiale prevzute n anexa 2
din Decretul 418/80 i cu prevederile standardelor respective de materiale :
- balast STS 66232
- piatr spart STS 66784
- ap STS 79084
Verificarea calit[ii materialelor se face pe toat durata execu[iei lucrrilor de ctre laboratorul de antier,
laboratorul central al ntreprinderii sau de alte laboratoare de specialitate.
3.6. Execu[ia straturilor de funda[ie din balast i piatr spart se va face n conformitate cu STS 6400
84, pct. 3 iar a funda[iilor de balast stabilizat cu zgur granulat n conformitate cu instruc[iunile tehnice
departamentale nr. 12779.
3.7. Pentru o bun comportare a funda[iei att n timpul execu[iei ct i n timpul exploatrii este strict
necesar s se execute evacuarea prin drenare a apelor din funda[ie. Pentru acest scop stratul inferior al
funda[iei se execut pe ntreaga l[ime a platformei la cota superioar fundului an[urilor sau drumurilor
sub rigole. n cazul cnd acest lucru nu este posibil se vor executa drumuri transversale deasemeni
deasupra fundului an[urilor sau drenurilor sub rigole.
3.8. Capacitatea portant se determin prin msurarea modulelor de deforma[ie linear echivalente prin
metoda de ncrcare pe plac sau prin msurarea deflexiunilor cu deflectometrul cu prghie sau cu
deflectograful Lacroix.
ceste determinri trebuie fcute att nainte de nceperea execu[iei stratului inferior al funda[iei (pct. 2.9)
ct i dup terminarea acestuia. De asemeni determinri trebuie fcute pe toate stratele de funda[ie
inclusiv pe stratul superior al funda[iei.
Rezultatele tuturor msurtorilor, determinrilor, verificrilor vor fi [inute la zi n documenta[ia de control i
vor fi consemnate n procesele verbale de recep[ie pe faze pentru lucrrile ascunse.

E
X

V
-
5
-
1
LISTA PRESCRIP|IILOR TEHNICE DE BAZ
STS 6400-84Lucrri de drumuri. Straturi de baz i de funda[ie. Condi[ii tehnice generale.
STS 2914-84 Lucrri de drumuri. Terasamente. Condi[ii generale.
STS 662-82 Lucrri de drumuri gregate naturale neprelucrate.
STS 667-84 Piatr natural pentru drumuri. Condi[ii generale.
STS 790-84 p pentru mortare i betoane.
STS 187-79 nstruc[iuni tehnice departamentale.
[top]
CAPITOLUL 6. LUCRRI ACCESORII PENTRU FUNDA|II (BATADOURI I INCINTE
DE FUNDA|II)
1. Domeniu de apIicare
1.1. Prevederile de la acest capitol se aplica la batardourile i incintele de funda[i alctuite cu palplane
de metal sau de lemn cu mbinri pe toat lungimea care s nu permit infiltra[ii de ap.
1.2. nfigerea palplanelor se realizeaz prin batere cu maiul, cu sond, sau prin vibrare.
1.3. Batardourile se realizeaz pentru a servi la execu[ia chesoanelor i pentru a men[ine platforma de
lucru deasupra nivelului apelor la viituri.
1.4. ncintele de funda[ii realizate cu palplane se execut n terenuri cu pnz freatic i servesc la
realizarea n uscat a funda[iilor directe sau a radierelor n care se nglobeaz capetele pilo[ilor. n
terenurile fr pnz freatic, incintele se realizeaz cu dulapi.
. Prevederi comune
2.1. Batardourile i incintele de funda[ii vor fi amplasate pe baza opera[iunilor de tasare.
2.2. mplasamentul va fi predat prin proces verbal executantului.
2.3. Dimensiunile n plan fiele palplanelor i sprijinirile pere[ilor vor fi conform proiectului iar mbinrile
dintre palplane vor fi corect executate. Calit[ile materialelor vor fi corespunztoare prevederilor
proiectului.
. Verificri ce se execut
3.1. La verificarea batadourilor se vor avea n vedere urmtoarele:
a procesul verbal de predare a amplasamentului ;
b dac s-a respectat cota la nivelul platformei de lucru prevzut n proiect;
c fia palplanei realizat sub fundul albiei i dac aceasta este n concordan[ cu prevederile
proiectului.
Fia palplanei va rezulta din procesul verbal ncheiat de executant i dirigintele de antier.
La verificarea incintelor de funda[ii realizate cu palplane se vor avea n vedere urmtoarele :
a procesul verbal de predare a amplasamentului;
b dimensiunile palplanelor (dulapilor) dac sunt conform proiectului ;
c dac s-a respectat cota la partea superioar a incintei, prevzut n proiect;
d fia palplanei realizat sub nivelul spturii din incint i dac aceasta este n concordan[ cu
prevederile din proiect; fia palplanei va rezulta din proces verbal ncheiat de executant i dirigintele de
antier :
e dac sprijinirile pere[ilor incintei sunt conform prevederilor proiectului n ceea ce privete :
4 calitatea materialelor folosite ;
4 dimensiunile cadrelor i prai[urilor ;
4 alctuirea mbinrilor ;
4 pozi[ia planurilor n care s-au aezat cadrele i prai[urile.
3.4. La incintele de funda[ii n terenuri care nu au pnz freatic pere[ii vor fi cptui[i cu dulapi joantivi
sau cu interspa[ii i se vor face conform prevederilor de la pct. a, b i c de mai sus.
[top]

CAIETUL V BETON SIMPLU, BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT
CAPITOLUL 1 - BETOANE CU AGREGATE NATURALE PENTRU CONSTRUC|II DE
CLDIRI (LOCUIN|E SOCIAL CULTURALE, INDUSTRIALE, AGROZOOTEHNICE)
1. DomeniuI de apIicare
1.1. Prevederile acestui capitol se aplica la executarea tuturor lucrrilor de beton simplu
;
beton armat sau
beton precomprimat n condi[iile prevzute la pct. 1,4. din caietul al prezentului normativ.
1.2. Pentru alte categorii de lucrri precum i pentru cazurile speciale men[ionate n normativul C 140
86, pct. 1.8 se vor aplica prescrip[ii tehnice specifice sau n lipsa acestora condi[ii tehnice speciale.
. ReguIi de verificare
2.1. Verificarea calit[ii materialelor componente i a betonului se va face in conformitate cu prevederile
din anexa X.l. ormativ C 14086.
n cazurile n care oturile de materiale aprovizionate (o[el-beton, ciment, agregate, aditiv sau elemente
prefabricate) nu ndeplinesc condi[iile de calitate garantate, se va interzice sau se va sista utilizarea lor i
se va in cunotin[a productorul, beneficiarul i organele nspectoratului General de Stat pentru Controlul
Calit[ii Produselor. n cunotin[a constatarea se va face n termen de max. 48 ore de la constatare.
n conformitate cu prevederile art. 89 al. 2. din legea 8/1977, furnizorii sunt obliga[i ca n termen de 15 zile
de la primirea comunicrii unit[ii de construc[ii-montaj, s remedieze sau s nlocuiasc materialele sau
elementele de construc[ii necorespunztoare din punct de vedere calitativ.
2.2. Fazele procesului de execu[ie a lucrrilor de beton i beton armat constituie n majoritate lucrri care
devin ascunse, astfel nct verificarea calit[i: acestora trebuie s fie consemnat n procese verbale de
recep[ie calitativ, ncheiate ntre delega[ii beneficiarului i constructorului. u se consider valabile
procesele verbale de recep[ie calitativa ncheiate numai de constructor.
u se admite trece-rea la o nou faz de execu[ie nainte de nchiderea procesului verbal referitor la faza
precedent dac aceasta urmeaz s devin o lucrare ascuns.
n procesele verbale se vor preciza concret verificrile efectuate, constatrile rezultate i dac se admite
trecerea a executarea fazei urmtoare, n conformitate cu precizrile de la pc:t. 2.3., 2.4., 2.7.. 2.8.
Dac se constat neconcordan[e fa[ de proiect sau prevederile prescrip[iilor tehnice se vor stabili i
consemna msurile necesare de remediere conform art. 50 din Legea nr. 8. Dup executarea acestora
se va proceda la o nou verificare i ncheierea unui nou proces verbal.
2.3. La terminarea executrii cofrajelor se va consemna n procesul verbal constatrile cu privire la :
a) alctuirea elementelor de sus[inere i sprijinire ;
b) ncheierea corect a elementelor cofrajelor i asigurarea etaneit[ii necesare ;
c) dimensiunile n plan i ale sec[iunilor transversale;
d) pozi[ia cofrajelor n raport cu cea a elementelor corespunztoare situate la nivelele inferioare ;
e) pozi[ia golurilor.
2.4. La terminarea montrii armturilor se va consemna n procesul verbal constatrile rezultate n urma
verificrilor efectuate cu privire la :
a) numrul, diametrul i pozi[ia armturilor n diferitele sec[iuni transversale ale elementelor structurii ;
b) distan[a dintre etrieri, diametrul acestora i modul lor de fixare ;
c) lungimea por[iunilor de bare care depesc reazemele sau care urmeaz a fi nglobate n elemente ce
se toarn ulterior ;
d) pozi[ia nndi[ilor i lungimile de petrecere a barelor ;
e) calitatea sudurilor;
f) numrul i calitatea legturilor dintre bare ;
g) dispozitivele de men[inere a pozi[iei armturilor n cursul betonrii;
h) modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton i dimensiunile acestuia ;
i) pozi[ia, modul de fixare i dimensiunile pieselor nglobate.
2.5. nainte de nceperea betonrii se va verifica dac sunt pregtite corespunztor suprafe[ele de beton
turnate anterior i cu care urmeaz s vin n contact betonul nou, respectiv dac :
- s-a ndeprtat stratul de lapte de ciment;
- s-au ndeprtat zonele de beton necompactat;
- suprafe[ele n cauz prezint rugozitatea necesar asigurrii unei bune legturi ntre betonul nou i cel
vechi i sunt n stare umed.
2.6. n cursul betonrii elementelor de construc[ii se va verifica dac :
a) datele nscrise n bonurile de transport ale betonului corespund celor prevzute i nu s-a depit
durata admis de transport;
b) lucrabilitatea betonului corespunde celei prevzute ;
c) condi[iile de turnare i compactare asigur evitarea oricror defecte ;
d) se respect frecven[a de efectuare a ncercrilor i prelevrilor de probe, conform prevederilor din
anexa X.l. ormativ C 14086.
e) sunt corespunztoare msurile adoptate de men[inere a pozi[iei armturilor, dimensiunilor i formei
cofrajelor ;
f) se aplic corespunztor msurile de protec[ie a suprafe[elor libere ale betonului proaspt.
n condica de betoane se va consemna :
- bonurile de transport corespunztoare betonului pus n lucrare ;
- ora nceperii i terminrii betonrii ;
- probe de beton prelevate ;
- msurile adoptate pentru protec[ia betonului proaspt;
- evenimente intervenite (ntreruperea turnrii, intemperii etc.);
- temperatura mediului (n perioada de timp friguros).
n cazurile n care conductorul punctului de lucru rspunde direct i de prepararea betonului, acesta este
obligat s verifice n paralel calitatea cimentului i a agregatelor cf. prevederilor de la Cap 4. ormativ
C 14086 precum i modul de dozare, amestecare i transport al betonului. Constatrile acestor
verificri se nscriu n condica de betoane.
2.7. La decofrarea oricrei pr[i de construc[ie se va verifica i consemna n proces verbal :
a) aspectul elementelor, semnalndu-se dac se ntlnesc zone de beton necorespunztoare (beton
necompactat, segregat, goluri, rosturi de betonare etc.) ;
b) dimensiunile sec[iunilor transversale ale elementelor ;
c) distan[ele dintre diferitele elemente ;
d) pozi[ia elementelor verticale (stlpi, diafragme, pere[i) n raport cu cele corespunztoare situate la
nivelul imediat inferior ;
e) pozi[ia armturilor care urmeaz a fi nglobate n elemente ce se toarn ulterior ;
f) pozi[ia golurilor de trecere.
Verificrile de la poz. b)...f) se efectueaz prin sondaj. La consemnarea constatrilor se va [ine seama de
precizrile din anexa X.3. i X.4. din ormativul C 140-86.
2.8. La terminarea montrii elementelor prefabricate se vor consemna n proces verbal constatrile
verificrilor efectuate cu privire la :
a) pozi[ia n plan a axelor elementelor ;
b) respectarea cotelor de nivel;
c) verticalitatea sau orizontalitatea elementelor dup caz;
d) respectarea lungimilor de rezemare ;
e) respectarea dimensiunilor spa[iilor de monolitizare.
La aceste verificri se va [ine seama de precizrile din anexa X 3, i X.4. ormativ C 14086.
2.9. Criteriile pentru aprecierea calit[ii betonului sunt precizate n anexa X.5. din ormativ C 10486 i
se refer la verificarea ndeplinirii condi[iilor tehnice privind caracteristicile betonului n stare proaspt
sau ntrit.
2.10. n vederea asigurrii calit[ii lucrrilor de beton i beton armat este obligatorie efectuarea unui
control operativ i adoptarea de msuri n conformitate cu prevederile din anexa X.6. urmrindu-se :
- evitarea livrrii sau punerii n oper a unui beton ale crui caracteristici n stare proaspt nu
ndeplinesc condi[iile impuse ;
- adoptarea de msuri operative, la sta[ia de betoane pentru corectarea compozi[iei betonului sau a
condi[iilor de preparare ;
- sesizarea cazurilor n care betonul prezint rezisten[e sub limitele admise, fiind necesar analizarea de
ctre proiectant a msurilor sau condi[iilor ce se impun pentru asigurarea rezisten[ei, stabilit[ii i
durabilit[ii elementului sau construc[iei.
2.11. Calitatea betonului pus n lucrare, se apreciaz [innd seama de :
- concluziile analizei efectuate conform prevederilor din anexa X.7. ormativ C 14086, asupra
rezultatelor ncercrii probelor de control, prezentate n buletinul unic emis de laborator, sau
- concluziile interpretrii rezultatelor ncercrilor nedistructive, sau ncercrilor pe carote, dac s-a cerut
efectuarea lor n cadrul controlului operativ sau prin proiect.
2.12. Rezultatul aprecierii calit[ii betonului pus n lucrare, se consemneaz ntr-un proces verbal ncheiat
ntre beneficiar i constructor.
Dac nu sunt ndeplinite condi[iile de calitate se vor analiza de ctre proiectant msurile ce se impun.
2.13. Recep[ia structurii de rezistent, se efectueaz pe ntreaga construc[ie sau pe pr[i de construc[ie
(funda[ie, tronson, scar etc), n func[ie de prevederile programului privind controlul de calitate pe antier,
stabilit de proiectant mpreun cu beneficiarul i constructorul.
ceast recep[ie are la baz examinarea direct efectuat de cei trei factori pe parcursul execu[iei.
Suplimentar se va verifica :
- existen[a i con[inutul proceselor verbale de recep[ie calitativ, privind : cofrajele, armarea, aspectul
elementelor dup decofrare precum i de apreciere a calit[ii betonului pus n lucrare ;
- existen[a i con[inutul certificatelor de calitate, n construc[ii ;
- constatrile consemnate n cursul execu[iei de ctre beneficiar, proiectant, CTC, sau alte organe de
control;
- confirmarea prin procese verbale a executrii corecte a msurilor de remedieri prevzute n diferitele
documente examinate ;
- consemnrile din condica de betoane ;
- dimensiunile de ansamblu i cotele de nivel ;
- dimensiunile diferitelor elemente n raport cu prevederile proiectului ;
- pozi[ia golurilor prevzute n proiect;
- pozi[ia relativ, pe ntreaga nl[ime a construc[iei, a elementelor verticale (stlpi, diafragme, pere[i),
consemnndu-se eventualele dezaxri;
- ncadrarea n abaterile admise conform anexei X.3. din ormativul C 14086 ;
- comportarea la proba de umplere cu ap, n cazul recipien[ilor ;
- respectarea condi[iilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate, compozi[ia
betonului, gradul de impermeabilitate, gradul de gelivitate etc.;
- orice alt verificare care se consider necesar.
2.14. Verificrile efectuate i constatrile rezultate la recep[ia structurii de rezisten[ se consemneaz
ntr-un proces verbal ncheiat ntre beneficiar, proiectant i constructor, precizndu-se n concluzie dac
structura n cauz se atest sau se respinge.
n cazurile n care se constat deficien[e n executarea acestora se va proceda la o nou recep[ie.
2.15. coperirea elementelor structurii cu alte lucrri (ziduri, tencuieli, protec[ii, finisaje etc.) este admis
numai in baza dispozi[iei de antier date de beneficiar i proiectant.
ceast dispozi[ie se va da dup ncheierea recep[iei structurii de rezisten[, sau n cazuri justificate,
dup ncheierea recep[iei par[iale a structurii de rezisten[.
Recep[ia par[ial va consta din efectuarea tuturor verificrilor artate la pct. 2.13. cu excep[ia examinrii
rezisten[elor betonului la vrsta de 28 zile care se va face la recep[ia definitiv a structurii de rezisten[.
n asemenea situa[ii, proiectantul va preciza unele pr[i de elemente asupra crora s se poat efectua
determinri ulterioare i care nu se vor acoperi dect dup ncheierea recep[iei definitiv a structurii.
. ControIuI IucrriIor de torcretare
3.1. Controlul executrii i recep[ionarea lucrrilor de torcretare se execut pe baza prevederilor cap. 10
din ormativul C. 14086 i a urmtoarelor precizri.
3.2. Principalele obliga[ii ce revin conductorului tehnic al lucrrii n ceea ce privete controlul calit[ii n
timpul execu[iei sunt :
- s verifice func[ionarea normal a instala[iilor de torcretare ;
- s verifice calificarea echipei de torcretare ;
- s asigure buna desfurare a lucrrilor de torcretare n conformitate cu prevederile prezentelor
instruc[iuni tehnice.
3.3. Verificarea calit[ii mortarelor i betoanelor torcretate i a aderen[ei lor la suprafa[a suport se va face
prin ciocnirea suprafe[ei. Por[iunile care la aceast verificare prezint un sunet dogit se vor ndeprta i
repara prin retorcretare. Repararea se va face cu aplicarea prevederilor de la cap. 6 instruc[iunilor tehnice
C 13078.
Pentru lucrri speciale, prin proiect se poate prevedea controlul calit[ii torcretului prin carote extrase din
lucrare.
EX
V--l
LISTA REGLEMENTARILOR DE BAZ
1. STS 179981 Construc[ii de beton, beton armat i beton precomprimat. Tipul i frecven[a
ncercrilor pentru verificarea calit[ii materialelor i betoanelor.
2. STS 1275-81 ncercri pe betonul ntrit. Determinarea rezisten[elor mecanice.
3. STS 6657/1-76 Elemente prefabricate din beton, beton armat i beton preeomprimat. Condi[ii tehnice
generale de calitate.
4. STS 6657/2-75 dem. Controlul statistic de recep[ie al caracteristicilor geometrice.
5. STS 6657/3-71 dem. Procedee i dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice.
6. STS 1336-80 Construc[ii. ncercarea in stu a construc[iilor prin ncercri statice.
7. STS 1910-83 Poduri de beton, beton armat i beton precomprimat. Suprastructura. Condi[ii generale
de execu[ie i de recep[ie.
8. STS 3519-76 dem. Verificarea impermeabilit[ii la ap.
9. STS 8036-81 Beton celular autoclavizat. Gazbeton. Condi[ii generale de calitate.
10. STS 6652/1-82 ncercarea nedistructiv a betonului. Metode de ncercare. Clasificare i indica[ii
generale.
11. STS 7563-80 ncercri ale betoanelor. Metode rapide pentru determinarea rezisten[ei la
compresiune.
12 C 1740-86 ormativ pentru executarea lucrrilor de beton i beton armat.
13. C 21-77 ormativ pentru executarea lucrrilor de beton precomprimat. (Buletinul Construc[iilor nr.
11/1977 i broura nr. 158/1977).
14. C 28-83 nstruc[iuni tehnice pentru sudarea armturilor de o[el-beton. (Buletinul Construc[iilor nr.
6/1983).
15. C 54-80 nstruc[iuni tehnice pentru ncercarea betoanelor prin extragere de carote. (Buletinul
Construc[iilor nr. 8/1980).
16. C 117-70 nstruc[iuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele
de beton armat (Buletinul Construc[iilor nr. 9/1970).
17. C 26-72 ormativ pentru ncercarea betonului prin metode nedistructive (Buletinul Construc[iilor nr.
8/1985)
18. C 11-74 nstruc[iuni tehnice privind alctuirea i folosirea in construc[ii a panourilor din placaj pentru
cofraje (Buletinul Construc[iilor nr. 4 1973).
19. C 155-81 nstruc[iuni tehnice pentru prepararea i folosirea betoanelor cu granulit. nstruc[iuni tehnice
pentru proiectarea elementelor din beton i beton armat cu granulit clasa 3 a (Buletinul Construc[iilor nr.
4/1982).
20. P 59-80 nstruc[iuni tehnice pentru proiectarea i folosirea armrii cu plase sudate a elementelor din
beton (Buletinul Construc[iilor nr. 4/ 1981).
21. C 41-76 ormativ pentru alctuirea, executarea i folosirea cofrajelor glisante (Buletinul Construc[iilor
nr. 1112/1976).
22. C 156-72 ndrumtor pentru aplicarea prevederilor STS 6657/371. Elemente prefabricate din.
beton, beton armat i beton precomprimat." Procedee si dispozitive de verificare a caracteristicilor
geometrice (Buletinul Construc[iilor nr. 4/1973).
23. C 162-73 ormativ privind alctuirea, executarea i folosirea cofrajelor metalice plane pentru pere[i
din beton monolit la cldiri. (Buletinul Construc[iilor nr. 7/1974).
[top]

CAPITOLUL : BETOANE REFRACTARE, REFRACTARE-TERMOIZOLATOARE,
TERMOIZOLATOARE
1. DomeniuI de apIicare
1.1. Prezentul capitol se refer la condi[iile de calitate i la verificrile ce trebuiesc efectuate pentru a se
constata ndeplinirea acestor condi[ii, la lucrrile cu betoane refractare i betoane termorezistente,
corespunztor urmtoarelor tipuri, standarizate pn n prezent:
4 Beton termorezistent uor, pe baz de diatomit cu liant stabilizat STS 7980/1-78 ;
4 Betoane termorezistente dense, silicoaluminoase STS 7981-76;
4 Betoane termorezistente silicoalummoase, dense, betoane cu ciment refractar STS
7981/2-80 ;
4 Betoane refractare, silico-aluminoase uoare STS 11485/31 ;
4 Betoane termorezistente silicoaluminoase, uoare STS 11486-81 ;
4 Betoane refractare silico-aluminoase, dense STS 11209-79.
1.2. Prevederile se aplic la betoanele turnate, torcretate, stampate i prefabricate.
1.3. Pentru alte tipuri de betoane refractare, termorezistente, etc, condi[iile de calitate i de verificare se
vor indica prin proiectele de execu[ie sau normele tehnice speciale ale furnizorului.
. Condi|ii i verificri privind caIitatea materiaIeIor utiIizate
2.1. Controlul calit[ii materialelor se efectueaz n conformitate cu prevederile din standardele
men[ionate a punct 1.1 i n conformitate cu STS 619G-81.
2.2. La antier, verificarea calit[ii materialelor are la baz certificatul de calitate, emis de furnizor, ce
trebuie s nso[easc n mod obligatoriu fiecare livrare de betoane refractare i termorezistente.
n certificatul de calitate se va consemna sortimentul de beton i standardul respectiv, data fabrica[iei,
furnizorul, masa net i alte eventuale date ca : termen de garan[ie, etc.
n caz de dubii sau de lips a certificatului de calitate se va recurge la prelevarea de probe n
conformitate cu modul i cantitatea prevzut n standarde ce vor fi trimise la un laborator de
specialitate pentru verificare.
Este interzis utilizarea betoanelor refractare i termorezistente care au fost livrate fr certificatul de
calitate respectiv sau fr avizul unui laborator de specialitate.
2.3. Este interzis utilizarea betoanelor refractare i termorezistente al cror termen privind durata de
depozitare este depit. ceast prevedere se refer n special la liantul livrat separat de agregate
precum i la betoanele livrate gata preparate, n sensul livrrii n amestec prealabil a agregatului i
liantului.
2.4. Probele de laborator ct i certificatele de calitate trebuie s se refere la to[i componen[ii ce
alctuiesc betoanele refractare i termorezistente ce se livreaz sub form ele componen[i separa[i.
2.5. Verificarea calit[ii betoanelor revine comisiei de recep[ie a materialelor, stabilit prin decizie emis
de unitatea respectiv, i conductorului tehnic al lucrrii, cruia i revine i obliga[ia de a asigura i
controla utilizarea tipurilor i sortimentelor de betoane prevzute n proiectul de execu[ie.
2.6. Betoanele livrate sub form de prefabricate se vor recep[iona ,bucat cu bucat in conformitate cu
precizrile din proiectul de execu[ie i cu cele din ormele de fabrica[ie privind defectele limit admise, ca
: rupturi, tirbituri, segregri, fisuri, sprturi, precum si cu toleran[ele dimensionale.
n cazul n care lipsesc indica[iile privind defectele i toleran[ele admise sau n cazul n care acestea
depesc limitele prevzute n proiectul de execu[ie sau n normele de fabrica[ie, folosirea prefabricatelor
respective se va face numai cu acordul scris al proiectantului i beneficiarului dup o examinare i
analiza atent a situa[iei la fa[a locului de ctre aceti factori.
. Condi|ii i verificri privind pregtirea IucrriIor
3.1. Transportul, depozitarea i manipularea materialelor utilizate trebuie s se fac n strict concordan[
cu prevederile din standardele men[ionate la pct. 1, cu instruc[iunile speciale ale furnizorilor i cu
prevederile din proiectele tehnologice ale executantului.
3.2. n acest sens se vor asigura i verifica urmtoarele condi[ii :
- ferirea de umezeal i intemperii a materialelor ; se interzice utilizarea celor degradate din motivele
men[ionate, n special a liantului sau a betoanelor gata amestecate care au suferit deja efectul de priz,
datorit umezelii ;
- pstrarea materialelor n ambalajele n care au fost livrate pn la nceperea opera[iilor de preparare i
de punere n oper.
Se va controla depozitarea n stive i folosirea materialelor n ordinea sosirii, pentru a se evita depirea
termenului de garan[ie privind durata de depozitare. Fiecare stiv va fi etichetat cu sortimentul respectiv,
data de fabrica[ie, cantitate i termenul de garan[ie, n coresponden[ cu certificatul de calitate i celelalte
acte de livrare din partea furnizorului ;
- utilizarea de scule, utilaje i mijloace de transport curate, n scopul feririi cu desvrire a produselor i
componen[ilor de murdrire sau de includerea unor corpuri strine ;
- existen[a la locul de preparare a utilajelor prevzute n proiectul tehnologic (tip de betonier sau
malaxor) precum i a mijloacelor de cntrire pentru dozarea gravimetric sau a vaselor pentru dozarea
volumetrica echivalent ;
- existen[a i afiarea re[etei de preparare a betoanelor refractare i termorezistente la locul de preparare
cu indica[iile gravimetrice i volumetrice necesare, precum i realizarea condi[iilor de dozare
corespunztoare a apei necesar amestecului, n propor[iile indicate n re[ete ;
- verificarea cunotin[elor de specialitate a muncitorilor utiliza[i, n domeniul depozitrii, transportului,
manipulrii i preparrii betoanelor refractare i termorezistente precum i n ceea ce privete
cunoaterea re[etelor de preparare i a ordinei n care se face amestecul i omogenizarea ;
- n toate cazurile se va proceda la definitivarea re[etei de preparare a betoanelor pe baza unor probe
preliminare, care vor asigura ntre altele lucrabililatea betonului fr majorarea dozrii apei n detrimentul
rezisten[ei betonului;
- deasemenea, n toate cazurile se vor preleva cuburi de prob, etalon, i de verificare pe parcurs, ce vor
fi trimise la un laborator de specialitate pentru a se face determinrile necesare (rezisten[a la
compresiune i uzur, conductivitate termic, densitate aparent, porozitate, etc.) pentru fiecare zon din
agregatul termic respectiv, organizndu-se eviden[a betoanelor folosite pe zone i a verificrilor i
determinrilor aferente, precum i eviden[a nominal a echipelor ce au executat diferitele zone ale
cuptorului.
. Condi|ii i verificri privind punerea n oper a betoaneIor refractare i termorezistente
4.1. Verificarea condi[iilor de front de lucru constnd n verificarea, dup caz, a funda[iilor din beton, a
mantalei metalice, a construc[iilor metalice etc. se va face n condi[iile prevzute n proiectul de execu[ie
i proiectul tehnologic.
n acest sens se specific :
- funda[iile din beton nu trebuie s prezinte crpturi i fisuri sau segregri i tendin[e de tasare
diferen[iat. Suprafa[a betonului trebuie s fie plan i perfect nivelat. De asemenea trebuie s existe
rosturile de dilatare prevzute n proiect, precum i golurile, orificiile, etc. prevzute n detaliile proiectului,
de dimensiunile i la pozi[ia indicat n acesta
- carcasele metalice trebuie s corespund prevederilor proiectului de execu[ie, verificndu-se prin
msurtori exacte dimensiunile, echidistan[ele verticalitatea sau orizontalitatea, planeitatea orificiile
(pozi[ionarea i dimensiunile acestora) etc.
Toate sudurile trebuie s fie complet terminate, cur[ite, polizate, fr bavuri i denivelri.
Ovalizrile eventuale ale tubulaturilor trebuie s se inscrie n toleran[ele admisibile iar determinrile s se
fac pe baza condi[iilor speciale prevzute n caietul de sarcini ;
- construc[iile metalice trebuiesc complet terminate cu toate mbinrile i sudurile executate exceptnd
cazurile prevzute n mod expres in proiectul de execu[ie sau n proiectul tehnologic, n care montajul
este indicat s se efectueze dup executarea betonului, din motive de etapizare, care s fac posibil
executarea lucrrilor ;
- se va verifica existen[a ancorajelor i ancorelor sau a digelor de ancorare, sudate pe carcasa metalic,
de tipul, dimensiunile i la echidistan[a prevzut n proiect ;
- se va controla, totodat, respectarea condi[iilor de predare-primire a frontului de lucru nscrise n
nstruc[iunile metodologice aprobate cu Ordinul MCnd. nr. 1204/D/198Q, completate cu ndica[iile
tehnice suplimentare difuzate de MCnd Direc[ia tehnic cu nr. 1116/E/aprilie 1981 ;
- predarea-primirea frontului de lucru n vederea executrii lucrrilor de betonare se va face numai pe
baz de proces-verbal ncheiat n acest sens, i numai dup efectuarea tuturor completrilor i
remedierilor impuse de respectarea condi[iilor de calitate a fronturilor de lucru ;
- procesul-verbal va trebui s confirme c suportul lucrrilor de betonare ce urmeaz a se executa
corespunde ntocmai prevederilor proiectului i prescrip[iilor tehnice, c a fost cur[at i corect pregtit.
4.2. n cazul constatrii unor toleran[e ce depesc limitele admise n proiect se va proceda la remedieri
sau la consultarea proiectantului, continuarea lucrrilor fiind permis numai cu avizul scris al
beneficiarului i proiectantului.
4.3. Pe parcursul executrii propriu-zise a lucrrilor se vor face verificri periodice, la intervale n raport cu
volumul i importan[a lucrrii privind men[inerea condi[iilor ini[iale la cofraje, carcase, construc[ii metalice,
etc.
- se vor verifica rosturile de lucru i rosturile de dilatare, turnarea n carouri alternante n ah a betonului
turnat sau torcretat, respectarea grosimilor si a celorlalte dimensiuni;
- se vor verifica condi[iile de aderen[a a betonului la suport sau ntre straturi, verificndu-se i opera[iile
de asperizare a suprafe[elor executate anterior, n scopul aderen[ei corespunztoare a stratului urmtor,
precum i efectuarea opera[iilor de stropire cu lapte de ciment n astfel de situa[ii;
- se va controla temperatura mediului ambiant care nu trebuie s coboare sub I 5C i s nu depeasc
limita de + 33
0
C. Se recomand efectuarea lucrrilor la temperaturi ntre + 15C i + 25
0
C;
Este interzis efectuarea lucrrilor de preparare i punere n oper a betoanelor n alte condi[ii de
temperatur dect cele men[ionate mai sus, fr asigurarea unor msuri de nchidere i nclzire
corespunztoare ;
- n cazul betoanelor torcretate i a celor stampate se va controla modul de func[ionare corect a
aparatelor precum i modul de utilizare a acestora (distan[a duzei fa[ de suprafa[a de tocretat, pozi[ia
perpendicular a ajutajului sau a tijei ciocanului de stampat fa[ de suprafa[a suport, etc).
- n cazul betoanelor sub form de prefabricate se vor controla dimensiunile acestora i toate celelalte
detalii n raport cu desenul piesei respective. Piesele fisurate sau crpate nu vor fi utilizate ;
- n cazul betoanelor ancorate cu agrafe i crlige metalice sau ceramice se va controla pozi[ionarea
acestora i fixarea lor n conformitate cu prevederile din proiect;
- se vor controla msurile ce se impun n vederea men[inerii umidit[ii betonului pe perioada de priz i
de ntrire a acestuia, cu deosebire n cazul betoanelor cu cimenturi aluminoase i super aluminoase,
cunoscute ca exoterme, fapt ce provoc deshidratarea betonului nainte de realizarea prizei hidraulice a
liantului avnd ca efect reducerea rezisten[ei mecanice i termice;
- se va controla compactitatea betonului prin ciocnire ;dup ntrire, sunetul rezultat trebuie s fie un
sunet metalic n caz contrar se vor lua msuri de ndeprtare a betonului din zona respectiv i se va
reface betonarea ;
- este interzis utilizarea betoanelor a cror priz a nceput nainte de punerea n oper sau a acelora
utilizate n ziua precedent, prin adugare de ap.
Se recomand, n schimb, reomogenizarea betonului nainte de punerea n oper prin turnare, dar fr
modificarea re[etei prin adugarea de ap sau alt component.
5. Condi|ii i verificri pe faze de Iucrri i pentru Iucrri ascunse
5.1. Controlul execu[iei i verificarea calit[ii lucrrilor se va face pe tot parcursul lucrrilor prin
autocontrolul efectuat, de executant. n aceiai msur, C.T.C. i delegatul beneficiarului supravegheaz,
controleaz i particip la recep[ia lucrrii.
n plus, se vor efectua controale i verificri pe fiecare faz de lucrri sau la punctele deosebit de
importante din structura lucrrii precum i la elementele ce devin lucrri, ascunse prin executarea
ulterioar a altor lucrri sau elemente de structur.
ndicarea fazelor de lucrri, a zonelor, a lucrrilor ascunse etc. ce vor necesita verificri speciale se va
face de ctre proiectant prin introducerea n proiectul de execu[ie a Programului privind controlul tehnic
de calitate, n conformitate cu prevederile din Legea nr. 8/1977 pentru asigurarea durabilit[ii, siguran[ei
n exploatare, func[ionalit[ii i calit[ii construc[iilor.
n acest sens, se exemplific executarea cofrajelor i a tiparelor, pozi[ionarea i sudarea corect a
agrafelor i ancorelor metalice sau ceramice, executarea succesiv a straturilor de betoane
termoizolatoare i a betoanelor refractare care le acoper pe cele dinti etc.
5.2. Pentru aceste lucrri i, n special pentru cele ce devin lucrri ascunse prin acoperirea lor cu alte
elemente de structur sau alte lucrri, calitatea lor i coresponden[a cu prevederile proiectului va fi
atestat printr-un proces verbal ce se va ncheia ntre executant i beneficiar.
5.3. Verificarea lucrrilor ascunse se va face n conformitate cu ,nstruc[iunile pentru verificarea calit[ii i
recep[ionarea lucrrilor ascunse la construc[ii i instala[ii ,aferente", urmrindu-se :
- existen[a i examinarea documentelor de atestare a calit[ii materialelor utilizate i a coresponden[ei lor
cu prevederile proiectului i prescrip[iilor tehnice ;
- examinarea vizual i prin msurtori a elementelor componente ale lucrrii ascunse din punct de
vedere al pozi[ionrii, formei, dimensiunilor i a celorlalte condi[ii de calitate ;
- verificarea rezultatelor probelor de control.
Verificarea se va face n cel mult 7 zile naintea opera[iei de acoperire sau nglobare a lucrrilor verificate
n alte elemente de structur sau de alte lucrri.
n toate cazurile n care se constat deficien[e sau abateri peste limitele admise sau nencadrarea n
prevederile proiectelor de execu[ie sau a prescrip[iilor tehnice se va proceda a remedieri, fiind strict
interzis a se executa orice lucrri n continuare, care ar ascunde, prin acoperire sau nglobare, lucrarea
defectuoas n cauz sau care ar mpiedica accesul la ea.
De asemenea, este cu desvrire interzis a se proceda la executarea de lucrri care s ascund
defecte ale lucrrilor de betonare efectuate, cum sunt chituirea superficial a fisurilor, acoperirea acestora
cu tencuieli, etc.
5.4. n toate cazurile n care defec[iunile constatate pun n primejdie rezisten[a, stabilitatea, durabilitatea
sau func[ionalitatea obiectului lucrrile de remediere se vor executa numai cu acordul scris i pe baza
detaliilor date de proiectant.
Dup executarea remedierilor se va consemna ntr-un nou proces-verbal de lucrri ascunse, corecta
executare a acestora.
5.5. Organele care efectueaz verificarea i recep[ia lucrrilor ascunse precum i controlul lucrrilor pe
faze de lucrri se vor indica de ctre proiectant n programul de control tehnic de calitate a lucrrilor sus
men[ionate.
Este obligatorie participarea la aceste controale i verificri a executantului i beneficiarului, solicitndu-
se n raport cu importan[a cazului respectiv i prezen[a organelor CTC ale executantului, a proiectantului
de specialitate i antreprenorului general, precum i interven[ia unui laborator de specialitate, n caz de
necesitate, pentru luri de probe (carote, cuburi, etc.) i determinri n consecin[.
5.6. Toate actele ncheiate cu ocazia controalelor i verificrilor ca : procese-verbale de lucrri ascunse,
procese-verbale de verificare pe faze de lucrri, procese verbale privind remedierea defec[iunilor, precum
i certificatele de calitate a materialelor i certificatele de laborator se vor pstra ndosariate pentru a fi
predate ulterior comisiei de recep[ie preliminar a lucrrilor i pentru a fi incluse n cartea tehnic a
obiectivului.
6. Condi|ii i verificri de efectuat Ia recep|ia preIiminar a IucrriIor
6.1. Conductorul tehnic al lucrrii. n colaborare cu beneficiarul, este obligat a pregti i a preda comisiei
de recep[ie,nso[ite de borderou :
- Toate documentele ncheiate pe parcursul executrii lucrrilor inclusiv certificatele de calitate i
rezultatele determinrilor de laborator, dispozi[iile de antier, procesele-verbale de lucrri ascunse, de
recep[ie pe faze de lucrri, de remedieri efectuate, inclusiv proiectul de execu[ie, caietul de sarcini, etc.
efectund i o scurt prezentare, sintetic, cu concluzii privind calitatea lucrrilor executate.
Proiectantul va prezenta de asemenea, la cererea comisiei de recep[ie, o not ce va cuprinde precizri i
observa[ii asupra calit[ii lucrrilor n cauz i punctul su de vedere n legtur cu admiterea
recep[ionrii lucrrilor.
6.2. Comisia de recep[ie va verifica existen[a documentelor de verificare i va proceda la verificri directe
efectund i eventuale sondaje pentru a-i putea forma convingerea asupra corectitudinii actelor
prezentate.
6.3. Comisia de recep[ie preliminar va proceda, de asemenea, la verificri similare cu cele indicate la
punctul 5 i va proceda la ncheierea procesului-verbal de recep[ie preliminar respectiv.
n cazul n care comisia va constata necesitatea unei amnri, a unor remedieri sau respingerea
recep[iei, se va proceda la ncheierea unui proces-verbal corespunztor n care se vor indica msurile ce
urmeaz a fi luate precum i termenele n care acestea vor fi realizate.
[top]

CAPITOLUL BETOANE HIDROTEHNICE
Pentru betoane hidrotehnice se aplic prevederile de la cap. 1 (Betoane cu agregate naturale) din
prezentul normativ completate cu prevederile instruc[iunilor departamentale PE 71383 n cazul
betoanelor construc[iilor hidrotehnice i cu prescrip[iile tehnice specifice n cazul altor construc[ii
hidrotehnice de beton, anexate proiectelor.
2. Condi[iile tehnice ale betoanelor hidrotehnice ct i a materialelor componente vor fi stabilite n
conformitate cu STS 610280 i cu instruc[iunile PE 71383 cap. 27.
3. Prepararea, transportul, punerea n oper i tratarea betonului hidrotehnic se va face n conformitate
cu instruc[iunile PE 71383 cap. 810.
4. Controlul betonului hidrotehnic se efectueaz prin controlul materialelor componente, prin controlul
betonului proaspt si prin controlul betonului ntrit n conformitate cu standardele n vigoare (vezi anexa
V-3) i cu instruc[iunile PE 713-83 cap. 11 i 12 n care se dau i condi[iile de acceptare in vederea
recep[iei.
5. Este interzis utilizarea betoanelor hidrotehnice a cror termen privind durata de depozitare este
depit. ceast problem se refer n special la liantul livrat separat de agregate precum i la
betoanele livrate gata preparate n sensul livrrii n amestec prealabil a agregatului i liantului.
EX
V.3-1
LISTA DOCUMENTELOR TEHNICE DE BAZA
1. STS 610280 - Betoane pentru construc[ii hidrotehnice. Prescrip[ii tehnice.
2. STS 301183 - Cimenturi hidrotehnice i cimenturi rezistente la sulfa[i.
3. STS 227/1-573 - Cimenturi. ncercri fizice.
4. STS 227/681 - Cimenturi. Determinarea rezisten[elor mecanice pe mortare plastice.
5. STS 166776 - gregate naturale grele pentru betoane i mortare cu lian[i minerali. Metode de
ncercare.
6. STS 460680 - gregate naturale grele pentru betoane i mortare. Metode de ncercare.
7. STS 79083 - p pentru mortare i betoane.
8. STS 862570 - ditiv plastifiant mixt pentru betoane (D-S).
9. STS 862670 - Lignosulfonat de calciu tehnic (LSC).
10. STS 175980 - ncercri pe betoane. ncercri pe betonul proaspt.
11. STS 547G57 - ncercri de laborator ale betoanelor. Determinarea volumului de aer din betonul
proaspt.
12. STS 127581 - ncercri pe betoane. ncercri pe betonul intrit. Determinarea rezisten[elor
mecanice.
13. STS 351076 - ncercri pe betoane. Determinarea gradului de impermeabilitate fa[ de ap.
14. STS 331878 - ncercri de laborator ale betoanelor. Determinarea rezisten[ei la nghe[-dezghe[
(gelivitate).
15. STS 3349 283 - Betoane de ciment. Prescrip[ii pentru stabilirea agresivit[ii apei.
16. STS 544070 - Betoane de ciment. Verificarea reac[iei alcalii agregate.
17. PE 71383- nstruc[iuni tehnice departamentale privind execu[ia i controlul betoanelor construc[iilor
hidroenergetice.
18. PE 707-71 - ormativ departamental pentru calculul elementelor de construc[ii hidrotehnice din beton,
beton slab armat i beton armat.
19. PE 71482 - nstruc[iuni tehnice departamentale pentru rcirea betoanelor hidrotehnice masive.
[top]

CAIETUL VI. LUCRRI HIDROTEHNICE, HIDROENERGETICE, NAVIGA|IE,
PORTUARE, METROU
CAPITOLUL 1 LUCRRI DE REGULARIZARE I NDIGUIRE (RE|ELE DE IRIGA|II)
1. Date generaIe
1.1. Verificarea calit[ii lucrrilor din re[elele de iriga[ie se efectueaz avnd la baz detaliile de execu[ie,
modul de aplicare a acestora, certificatele de calitate ale materialelor folosite ; probele de laborator
privind calitatea betoanelor i a terasamentelor realizate.
1.2. Pentru urmrirea calit[ii lucrrilor executate se ntocmete un grafic pe faze specifice de execu[ie
pentru fiecare obiect i categorie de lucrare.
1.3. Deosebit de controlul calit[ii pe faze specifice, beneficiarul, proiectantul i organul superior
constructorului, efectueaz inopinant controale pe parcursul realizrii lucrrii.
1.4. Controlul calit[ii se va efectua [innd seama de prevederile din ,Sistemul de eviden[a in activitatea
de control tehnic al calit[ii construc[iilor" elaborat de LG.C.S..C. i aprobat conform avizului nr.
271/21.06-80 al Comisiei Guvernamentale pentru ra[ionalizarea sistemului de eviden[ in unit[ile
socialiste, publicat in Buletinul Construc[iilor volumul 2/1981.
1.5. Verificarea va urmri realizarea parametrilor tehnici func[ionali ai construc[iilor ct i aspectul i
finisarea acestora.
. Verificarea caIit|ii re|eIei de canaIe
2.1. Traseul canalelor.
Se va verifica prin coordonatele vrfurilor, respectarea elementelor curbelor, intersec[iile traseului cu
diferite obstacole naturale sau artificiale i modul de rezolvare a acestora (travrsri de vi, drumuri, ci
ferate, conducte, cable, re[ele electrice) etc.
Se va verifica distan[a normal de la ampriza canalului i zona de lucru pn la liniile electrice sau
construc[iile i instala[iile nvecinate.
Datele topografice de verificare se vor amplasa pe planul de situa[ie al traseului canalului din DDE.
2.2. Profilul longitudinal al canalelor.
Se va verifica panta pe tronsoane, cotele fundului amplasamentul cderilor i cotele aferente, cotele
rambleelor i pantele acestora.
Verificarea se va materializa prin profile longitudinale ale canalelor, redactate la scrile profilelor
respective din D.D.E.
2.3. Profilul transversal al canalelor.
Se va verifica l[imea la fund, l[imea coronamentelor, l[imea bermelor, nclinarea taluzurilor, modul de
racordare al biefurilor.
Verificarea se va face prin ntocmirea de profile transversale topografice n fiecare bief de canal, dar nu
mai pu[in de un profil la fiecare 500 m i prin ntocmirea de profile transversale de sondaj (cu
amplasament stabilit la verificarea vizual).
2.4. Rambleele de pe canale
Se vor verifica n ce privete sec[iunile, cotele i pantele, odat cu verificarea elementelor respective
pentru tot canalul, ca la paragrafele 2.1 2.3.
n plus, se va mai verifica natura pmntului din rambleu, dac este corespunztoare cu prevederile din
avizul geotehnic i cu prevederile din D.D.E., amplasamentul, organizarea i fixarea gropilor de
mprumut; greutatea volumetric n gropile de mprumut i n rambleu.
2.5. Construc[iile hidrotehnice de pe canale
Se va verifica amplasamentul construc[iilor la pozi[ia kilometric din DDE, realizarea construc[iilor din
materialele, la dimensiunile i la cotele din DDE.
Pentru betoane se vor ntocmi probele de laborator stabilite prin actele normative.
Pentru funda[ii se va verifica natura materialului i cota de fundare, conform cu avizul geotehnic i cu
datei-3 din DDE. Verificarea se va face n prezen[a proiectantului si a beneficiarului.
2.6. Cptuirea canalelor
Se va verifica, coresponden[a datelor tehnice ale cptuelii cu prevederile din DDE privind componen[a i
calitatea betoanelor, dimensiunile dalelor, grosimea stratului de beton n cadrul executrii de cptueli cu
maini de betonat, aezarea i dimensiunile rosturilor, modul de nchidere a acestora ca material i
aezare n oper.
n cazul cptuirii cu dale prefabricate, se va verifica modul de realizare a acestora (armtura, betonul,
dimensiunile, tehnologia de execu[ie i transport) i calitatea dalelor nainte i dup montaj.
n cazul utilizrii foliilor sau a izola[iilor hidrofuge se se verifica modul de aezare i legare (joantele) a
fiecrui strat, tratarea prealabil conform DDE a stratului de pmnt suport.
nainte de aplicarea cptuelilor se va verifica finisarea canalului la dimensiunile i cotele din DDE, [innd
seama de grosimea cptuelii.
2.7. Tehnologiile de execu[ie
Se va verifica respectarea prevederilor din DDE privind sistema de maini utilizat, procesele tehnologice
pentru fiecare categorie de lucrri, distan[ele de transport i organizarea execu[iei pentru realizarea
acestora dup prevederile din antemsurtori; micarea terasamentelor n lungul canalelor,
amplasamentul, realizarea i finisarea depozitelor de terasamente i a gropilor de mprumut, opera[iile de
finisare a terasamentelor, organizarea i realizarea compactrii rambleelor (umectare, numr de treceri,
utilajul folosit).
. Verificarea caIit|ii re|eIei de conducte
3.1. Traseul conductelor
Se va verifica prin coordonatele vrfurilor de pe traseu ; coordonatele punctelor de distribu[ie; intersec[iile
traseului cu diferite obstacole naturale sau artificiale i modul de rezolvare a acestora (traversri de vi,
de canale, de drumuri i ci ferate, alte conducte sau cable subterane).
Se va verifica unghiul realizat ntre conductele de ordin superior cu acelea de ordin inferior (CP cu CS ;
CP i CS cu antene), paralelismul i lungimea antenelor.
Datele topografice de verificare se vor amplasa pe planul de situa[ie al re[elei de conducte din D.D.E.
3.2. Profilul longitudinal al conductelor
Se va verifica panta conductelor pe tronsoane, cota spturii respectiv adncimea de ingropare,
corespunztoare adncimii de nghe[ a zonei respective, realizarea liniei piezometrice conform
prevederilor din D.D.E.
3.3. Tuburile puse n oper
Se va verifica natura materialului i realizarea tronsoanelor de conducte la sec[iunile din DDE, modul de
lansare, pozare i mufare a tuburilor, realizarea stratului suport al conductei clin balast, nisip sau prin
compactare, conform DDE.
Calitatea tuburilor se va verifica i preliminarea punerii or n oper, eliminnd tuburile degradate prin
transport.
3.4. ccesoriile i dispozitivele de protec[ie
Se va verifica amplasamentul i natura accesoriilor i dispozitivelor de protec[ie, func[ionalitatea i
etanarea acestora, distan[a ntre hidran[i, marcarea vizibil a hidran[ilor, amplasarea n punctele de
maxim i respectiv de minim a dispozitivelor de aerisire-dezaerisire i a vanelor de golire, realizarea
masivelor de ancoraj in amplasamentul i la dimensiunile proiectate, ancorarea corespunztoare a
conductelor de masivele de ancoraj.
3.5. Probarea re[elei de conducte
Probarea re[elei se va face la presiune pe tronsoane i pe total re[ea, la presiunile i n condi[iile stabilite
prin acte normative.
Realizarea capacit[ii de transport a debitelor i realizarea presiunilor n punctele caracteristice se va
face la capactatea maxim a re[elei (cu toate aripile n func[iune) prin verificarea realizrii schemelor de
udare proiectate.
n caz de strangulri pe re[ea, se vor localiza acestea i se vor nltura.
3.6. zolarea i tratarea conductelor.
n cazul conductelor metalice se va verifica realizarea izola[iei cu material i punerea n oper n
conformitate cu prevederile din DDE. Se vor verifica amnun[it legturile dintre tuburi (joantele) dup
racordarea acestora prin sudur.
n cazul unor ape agresive, se va verifica tratarea preliminar corespunztoare a tuburilor din azbociment
i beton armat.
3.7. Tehnologiile de execu[ie
Se va verifica modul de realizare al aezrii i racordrii tuburilor n oper, ca utilaj i faze de execu[ie.
Se va verifica modul de acoperire al tuburilor, manual, n straturi compactate de 10 cm grosime pn la
aezarea unui strat de 30 cm grosime peste generatoarea superioar a tuburilor i realizarea n
continuare a celorlalte faze de execu[ie.
Se va verifica finisarea traseului dup terminarea lucrrilor.
[top]

CAPITOLUL NIVELAREA TERENULUI PENTRU IRIGAREA PE BRAZDE I
OREZARII
1. DomeniuI de apIicare
1.1. n cadrul prezentului normativ, prin nivelarea terenului pentru irigarea prin brazde i inundare
(orezrie) se n[elege o lucrare de terasamente prin care pe o suprafa[ de teren cu pante neuniforme
sau microrelief frmntat, se creeaz pante continui i uniforme pe o direc[ie sau pe dou direc[ii pentru a
se crea condi[ii optime de realizarea udrilor.
ivelarea terenului se execut pe parcele de regul avnd o form rectangular i o suprafa[ variabil.
1.3. n cazul irigrii prin brazde parcelele pot fi nivelate n una sau dou direc[ii cu o suprafa[ de 0,3 ha
4,0 ha.
1.4. n cazul irigrii prin inundare (orezrie) parcelele se niveleaz numai pe dou direc[ii, parcele avnd.
Suprafe[e cuprinse ntre 0,5 2,0 ha.
1.5. Parcelele sunt ncadrate n schema de iriga[ie constituit din trasee de conducte sau canale cu
caracter permanent sau provizoriu.
1.6. Controlul calit[ii lucrrilor de nivelare se refer n principal la
- modul n care se respect prevederile proiectului, caietelor de sarcini i a instruc[iunilor de execu[ie,
inclusiv msurtorilor de verificare a suprafe[ei i amplasrii parcelelor de nivelare i a cotelor realizate ;
- documentele specifice de control a calit[ii lucrrilor de nivelare constnd din profile topografice
executate prin sondaj pe care s apar linia terenului nivelat i linia proiectat (cca. 10% din suprafa[a
proiectat)
- proba cu ap pe fiecare parcela nivelat pentru metoda, ele udare prevzut (brazde, fii sau
inundare).
. ControIuI caIit|ii IucrriIor de niveIare
ceast opera[ie se va face pe tot parcursul execu[iei lucrrilor i va consta din :
- verificri vizuale ;
- verificri ale coresponden[ei lucrrilor de nivelare cu proiectul;
- verificarea tehnologiei prevzute n proiect;
- verificarea documentelor specifice.
2.1. Verificarea aspectului general al terenului nivelat const din :
- verificarea ncadrrii parcelelor de nivelare n schema de iriga[ie.
2.2. Verificarea coresponden[ei lucrrilor de nivelare cu proiectul const din :
- efectuarea unor profile topografice de control prin sondaj pe cca. 10% din suprafa[ (12 profile la o
parcel);
- Confruntarea cotelor din profile cu cele din proiect, pornind de la cotele absolute ale reperelor de baz.
Toleran[ele admise pentru nerealizarea cotelor de proiect sunt de I 5 cm la nivelarea pentru iriga[ie prin
brazde i I 3 cm a nivelarea pentru orezarii.
- Verificarea prin proba cu ap pe parcele corespunztor cu metoda de udare respectiv i anume :
- distribu[ia apei n brazde de lungimea i pe direc[ia prevzut n proiect i verificarea continuit[ii
scurgerii apei la parcelele nivelate cu o pant, idem dar pe ambele direc[ii la percelele nivelate in dou
pante.
2.3. Verificarea tehnologiei prevzute n proiect
- verificarea respectrii admisiei i evacurii apei de iriga[ie din fiecare parcel de nivelare ;
- verificarea tehnologici de execu[ie (utilaje, schema de lucru);
Verificarea respectrii acoperirii cu pmnt vegetal a zonelor unde se prevede aceast opera[ie,
- verificarea gradului de tasare (afnare) a solului in zonele de umplutur n sensul respectrii datelor din
proiect.
2.4. Verificarea documentelor specifice.
ceast verificare const din analiza urmtoarelor documente:
- proiectul de execu[ie (DDE) ;
- profilurile topografice de execu[ie precum i cele executate pentru verificri;
- caietul cu dispozi[ii de antier ;
- procesele verbale de predare a amplasamentelor ;
- Procesele verbale de amplasare a reperelor topografice ;
- regulamentul de exploatare a lucrrilor de nivelare ;
- procesul verbal privind recep[ia lucrrilor de nivelare cnd controlul se efectueaz ulterior recep[iei) ;
- constatrile beneficiarului i proiectantului privind realizarea remedierilor (cnd controlul se efectueaz
dup trecerea perioadei de garan[ie).
CAPITOLUL RE|ELE DE DESECARE , DRENARE
1. Condi|ii generaIe - amenajri ntre canaIe
Pentru asigurarea calit[ii lucrrilor se urmrete :
a. spectul general al terenului, al planit[ii acestuia, nivelri, privale ;
b. spectul general al terenului pe care s-a executat defriarea pentru a se constata eventualele
suprafe[e rmase nedefriate i nivelarea suprafe[ei.
c. Eliminarea corovurilor, a microdepresiunilor dintre canale.
d. liniamentele re[elei de canale i drenuri.
. Verificarea re|eIei de canaIe.
2.1. Verificarea traseului re[elei de canale (pornindu-se de la bornele planimetrice i reperi de nivel din
zon) a elementelor acestora b ; B ; m ; h ; .
baterile admisibile de la pozi[ia in plan i la sec[iune transversal prevzute n proiect sunt date in
anexa 1.1.
2.2. sigurarea cotelor de debuare.
2.3. Pmntul rezultat din excava[ii trebuie mprtiat n straturi conform proiectului (n straturi nu mai
mari de 1020 cm pe distan[a stabilit).
2.4. Realizarea pantelor longitudinale i transversale prevzute in proiect.
2.5. plicarea pe ntreaga suprafa[ i corect (conform proiectului) a lucrrilor de protec[ie a taluzelor.
2.6. Se urmrete racordarea ntre re[eaua de canale i drenuri.
. Re|eaua de drenaj
3.1. Se verific amplasamentul i panta liniilor de dren.
3.2. Constatarea situa[iei lucrrilor ascunse ct verificarea expres a urmtoarelor :
a. Verificarea materialului filtrant n condi[ii :
- de granulometrie.
- permeabilitatea filtrului s fie de 510 ori mai mare ca a pmntului din jurul filtrului.
- filtrului ntre 1225 mm (cond. de protec[ie a tubului.
- materialul granular s-i men[in propriet[ile fizico-mecanice n condi[iile terenului (Fe, Mn, ape freatice
cu reac[ie acid, alcolic).
- materialul s nu con[in substan[e toxice care s nrut[easc situa[ia apei drenate.
- permeabilitatea filtrului s fie de minim 10 mm/zi.
b. u se admit denivelri pe traseul tubulaturii.
c. Tubulatura s fie conform STS 1626/74.
d. Drenurile vor putea fi dispuse cu o pant general, cu o abatere de I 1% din panta proiectat.
e. sigurarea cotei de debuare.

E
X

-
1
LISTA ACTELOR NORMATIVE
1. LEG, DECRETE HCM, GEERLE
Legea nr.8/1977 sigurarea durabilit[ii, siguran[ei n exploatare, func[ionalit[ii i calit[ii construc[iilor.
Legea nr. 7/1977 - Calitatea produselor i serviciilor.
Legea nr. 32/1978 - Stabilirea i sanc[ionarea contraven[iilor.
Decretul nr. 264/1976 - Organizarea i func[ionarea GSC.
H.C.M. nr. 941/1959 modificat prin Hotrrea nr. 29/1959 i H.C.M. nr. 362/60. Msuri referitoare la
circula[ia mrfurilor ntre unit[ile socialiste n scopul asigurrii integrit[ii mrfurilor la expedi[ie, transport
i destina[ie.
2. PRESCRP TEHCE
7.2.1. Cu caracter general
C 16777 - orme privind cuprinsul i modul de ntocmire, completare i pstrare a cr[ii tehnice a
construc[iei.
C 1684 - ormativ pentru executarea lucrrilor de construc[ii pe timp friguros.
Ordinul GSC nr. 20/1977 privind modificrile i completrile aduse la ,nstruc[iunile pentru verificarea
calit[ii i recep[ionarea lucrrilor ascunse la construc[ii si instala[ii.
2.2. Lucrri de pmnt i terasamente
STS 1913/182 Teren de fundare. Determinarea umidit[ii.
STS 1913/376 Teren de fundare. Determinarea densit[ii
STS 1913/476 Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.
STS 1913/5-74 Teren de fundare. Determinarea granulozit[ii
STS 1913/6-76 Teren de fundare. Determinarea permeabilit[ii n laborator.
STS 1913/13-84 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. ncercarea Proctor.
STS 2914-84 Lucrri de drumuri. Terasamente. Condi[ii generale.
STS 8389-82 Lucrri de mbunt[iri funciare. Diguri. Condi[ii generale.
STS 8972/1-84 Teren de fundare. Determinarea compresibilit[ii pmnturilor prin ncercarea
edometric.
STS 9824/0-74 Msurtori terestre. Trasarea pe teren a construc[iilor. Prescrip[ii generale
STS 8942/1-75 Msurtori terestre. Trasarea pe teren a construc[iilor civile, industriale i
agrozootehnice.
STS 8942/2-75 Msurtori terestre. Trasarea pe teren a liniilor de cale ferat.
STS 9824/371 Msurtori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate.
STS 035083 Lucrri de mbunt[iri funciare. Verificarea compactrii terasamentelor,
C 8375 ndrumtor pentru executarea trasrii de detaliu n construc[ii.
C 16983 ormativ privind executarea lucrrilor de terasamente pentru realizarea funda[iilor
construc[iilor civile i industriale (Bul. Construc[iilor nr. 1/1934).
.. Lucrri de funda|ii
STS 2561/183 Teren de fundare. Pilo[i. Clasificare i terminologie
STS 2561/2-81 Teren de fundare. Funda[ii pe pilo[i. ncercarea n teren a pilo[ilor de prob.
STS 2561/4-74 Teren de fundare. Pilo[i fora[i de diametru mare. Prescrip[ii generale de proiectare,
execu[ie i recep[ie.
P 1077 ormativ privind proiectarea i executarea lucrrilor de funda[ii directe la construc[ii.
C 16075 ormativ privind alctuirea i executarea pilo[ilor pentru funda[ii.
.. Lucrri de beton (monoIit, prefabricat)
STS 1275-80 ncercri de laborator ale betoanelor. ncercri pe betonul ntrit. Determinarea
rezisten[elor mecanice.
STS 1759-80 ncercri pe betoane. ncercri pe betonul proaspt.
STS 1799-81 Construc[ii de beton, beton armat i beton precomprimat. Tipul i frecven[a ncercrilor
pentru verificarea calit[ii materialelor i betoanelor.
STS 6652/1-82 ncercarea nedistructiv a betoanelor. Metode de ncercare. Clasificare i indica[ii
generale.
STS 6657/1-76 Elemente prefabricate de beton, beton armat i beton precomprimat. Condi[ii tehnice
generale de calitate.
STS 6657/2-75 Elemente prefabricate de beton, beton armat i beton precomprimat. Controlul statistic
de recep[ie al caracteristicilor geometrice.
STS 6657/3-71 Elemente prefabricate de beton, beton armat i beton precomprimat. Procedee i
dispozitive de verificarea caracteristicilor geometrice.
STS 7563-73 ncercri ale betoanelor. Metode rapide pentru determinarea rezisten[ei la compresiune.
STS 227/1-78 Cimenturi. ncercri fizice. ndica[ii generale
STS 227/2-78 Cimenturi. ncercri fizice. Determinarea fine[ii de mcinare.
STS 227/3-78 Cimenturi. ncercri fizice. Determinarea constantei de volum.
STS 227/4-78 Cimenturi. ncercri fizice. Determinarea timpului de priz.
STS 5296-77 Cimenturi. Determinarea rapid a mrcii cimentului.
C 21-85 ormativ pentru executarea lucrrilor din beton precomprimat.
C 28-83 nstruc[iuni tehnice pentru executarea prin sudarea electrica a mbinrilor i nndirilor la
armturile din o[el-beton.
C 41-76 ormativ pentru ncercarea betonului prin metode nedistructive (Bul. Construc[iilor nr. 8/1985).
C 4176 ormativ pentru proiectarea, executarea i folosirea cofrajelor glisante.
P 4271 ormativ pentru executarea construc[iilor din panouri mari
C 140-79 ormativ pentru executarea lucrrilor de beton i beton armat
C 15672 ndrumtor pentru aplicarea prevederilor STS 6657/371.
C 16273 ormativ pentru alctuirea, executarea i folosirea cofrajelor metalice plane pentru pere[i din
beton monolit la cldiri.
STS 7039/1611 Tuburi de presiune din beton precomprimat. Condi[ii generale.
STS 719479 Sudabilitatea o[elurilor. Elemente de baz.
STS 1125/2,3. 463 Electrozi.
STS 7335/680 Protec[ia contra coroziunii. Construc[ii metalice ngropate. Protejarea conductelor li
subtraversri de ap .fi la treceri prin cmine.
STS 7335/779 Protec[ia contra coroziunii. Construc[ii metalice ngropate. mbinri electroizolante cu
flane.
STS 7335/879 Protec[ia contra coroziunii. Construc[ii metalice ngropate. Prize de poten[ial.
STS 7.145/173 Tuburi i mufe din azbociment pentru conducte sub presiune. Condi[ii generale.
STS 763680 evi din o[el sudate longitudinal pentru instala[ii.
STS 800980 Pregtirea suprafe[elor metalice pentru vopsire. coperiri prin vopsire. Metode de
verificare.
STS 809080 Robinet cu sertar din font Pn 6. Dimensiuni
STS 809180 Robinet cu sertar din o[el Pn 16. Dimensiuni
STS 818380 O[eluri pentru [evi de uz general. Mrci i condi[ii tehnice.
STS 838280 rmturi industriale din font i o[el. Robinet de re[inere cu clapii. Condi[ii speciale.
STS 838773 Re[ele de iriga[ii. Prescrip[ii generale de execu[ie si recep[ie.
STS 832577 Tuburi de presiune din beton precomprimat. Condi[ii generale.
STS 9488-74 Mecanica fluidelor. Terminologie
ormativ Departamental Proiectarea i executarea conductelor pentru iriga[ii i desecri SPF-1981
.D13-1971 ormativ Departamental condi[ionat DF (DGFC) Efectuarea ncercrilor de presiune la
conducte n sisteme de iriga[ii i desecri.
.D8-1979 ormativ Departamental DF (DGEFC) Executarea mecanizat a terasamentelor i
efectuarea controlului de calitate pentru lucrrile de mbunt[iri funciare.
[top]

CAIETUL VII - CINTRE, SPRIJINIRI, COFRAJE
CAPITOLUL 1 COFRAJE PENTRU BETOANE DE DIFERITE TIPURI
1. DomeniuI de apIicare
1.1. Prevederile din prezentul capitol se refer la verificarea calit[ii cofrajelor de diferite tipuri cuprinznd
cofraje cu panouri refolosibile par[ial a elementelor de beton unicate, a cofrajelor din panouri de inventar
demontabile, cofrajelor pitoare i cofrajelor glisante.
. Prevederi comune
2.1. Panourile refolosibile par[ial, sau de inventar ale diferitelor tipuri de cofraje, nainte de montare
trebuie s fie verificate de ctre conductorul tehnic al lucrrii. La verificarea panourilor se vor avea n
vedere urmtoarele aspecte :
- dac prezint rigiditatea necesar pentru a nu se de forma ;
- starea de conservare ;
- dac s-au executat remedierile deteriorrilor aprute anterior.
2.2. Cofrajele montate n oper, avnd forma elementelor ce urmeaz a se betona, nainte de montarea
armturii, se verific de ctre conductorul tehnic al lucrrii mpreun cu proiectantul. Verificrile se refer
la coresponden[a cu prevederile din proiect, la condi[iile de calitate i ncadrarea n abaterile admisibile,
conform normelor m vigoare.
. PrevederiIe specifice cofrajeIor din panouri de inventar, cofrajeIor pitoare i cofrajeIor
gIisante
Tehnologiile de montare i demontare ale cofrajelor din panouri de inventar demontabile. ale cofrajelor
pitoare i ale cofrajelor glisante se vor desfura pe baza unor instruc[iuni elaborate de proiectantul
cofrajelor i a prevederilor din normativele n vigoare.
. Abateri Iimit
bateri limit pt cofraje la construc[ii civile,
industriale, agrozootehnice i speciale
Panourile
cofrajelor
Cofraje gata
confec[ionate
gata
construite
1. bateri limit la dimensiunile
panourilor :
- la lungimi
- la l[imi
2. bateri limit la dimensiunea liber
(lumin)
- pentru plci, pere[i sau grinzi
3. bateri limit la dimensiunile sec[iunilor
transversale
- grosimi pere[i, plci
- stlpi, grind
4. nclinarea limit fa[a de orizontal a
muchiilor i suprafe[elor
- pe un m liniar
- pe toat suprafa[a, la planeu
I 4 mm
I 3 mm
-
-
-


-
-
-
-
I 10 mm
I 2 mm
I 3 mm


2%
1,0%
bateri limit pt cofraje la poduri i
pasarele
Panourile
cofrajelor
gata
confec[ionate
Cofraje gata
confec[ionate
1 2 3
1. bateri limit la dimensiunile panourilor
- la lungimi
I 4 mm -
1 2 3
- la l[imi
2. bateri limit la dimensiunea liber
(lumina) n sec[iuni transversale
- la eleva[ii
- la funda[ii
3. nclinarea fa[ de vertical a muchiilor i
I 3 mm

-
-
-

I 4 mm
I 6 mm
suprafe[elor
- pe un m liniar
- pe toat nl[imea la eleva[ii
4. nclinarea fa[ de orizontal a muchiilor
i suprafe[elor
- pe un m liniar
- pe toat suprafa[a exclusive cuzine[ii
- pe suprafa[a unui cuzinet
5. bateri la pozi[ia n plan a axelor
- pentru funda[ii
- pentru cuzine[i
6. bateri la pozi[ia n plan vertical a cotei
de nivel
- pentru funda[ii
- pentru restul eleva[ii-funda[ii
- pentru cuzine[i

-
-
-
-


-
-

-
-
-

3
2,5

2
1
2,
I 15 mm
I 10 mm

I 20 mm
I 20 mm
I 2 mm
5. baterile limit la confec[ionarea i montarea cofrajelor glisante se vor ncadra n prevederile din
,ormativ privind alctuirea, executarea i folosirea cofrajelor glisante" indicativ C 4176.
[top]

CAPITOLUL CINTRE I EAFODAJE
1. Domeniu de apIicare
1.1. Cintrele sunt construc[ii auxiliare de rezisten[ care n timpul execu[iei sus[in arce sau bol[i.
1.2. Eafodajele sunt construc[ii auxiliare de rezisten[ care sus[in n timpul execu[iei, grinzi sau cadre.
. Prevederi comune
2.1. Cintrele i eafodajele pot fi executate din elemente de beton, de beton armat, de metal sau lemn.
Pentru reducerea consumului de materiale i al costului se recomand ca cintrele i eafodajele s se
execute din elemente de inventar.
. Verificri ce se execut
3.1. La verificarea cintrelor i eafodajelor se vor avea n vedere n afara calit[ii materialelor folosite i
urmtoarele :
3.2. Funda[iile i condi[iile de fundare s fie conform proiectului.
3.3. Elementele de rezisten[ s respecte prevederile proiectului n ceea ce privete sec[iunile, lungimile
i detaliile de mbinare.
3.4. Platformele de lucru s fie executate cu contra-sge[ile prevzute n proiect i amplasate astfel ca s
permit realizarea construc[iei pe care o sus[ine, n conformitate cu planul de trasare din proiect.
3.5. Dispozitivele de descintrare sa fie corespunztor realizate conform prevederilor din proiect.
3.6. nainte de nceperea execu[iei construc[iilor sus[inute de cintre i eafodaje, se va face recep[ia
acestora consemnndu-se ntr-un proces verbal rezultatul verificrilor artate mai sus.
[top]

CAPITOLUL SPRIJINIRI I CPTUELI LA CONSTRUC|II N SUBTERAN -
TUNELURI
1. Domeniu de apIicare
1.1. Prevederile prezentului subcapitol se aplic la lucrrile n subteran pentru tuneluri.
1.2. cestea sunt lucrri auxiliare necesare pentru asigurarea realizrii lucrrilor de zidrie n subteran, n
orice categorie de terenuri
1.3. n func[ie de situa[ia local, natura terenului i adncimea fa[ de nivelul terenului natural al lucrrii,
se poate aplica i la lucrrile de metrou i subtraversri pietonale.
. Prevederi comune
2.1. n terenurile de natur argiloas, nisipuri, pietriuri etc, cu sau fr infiltra[ii i care pot produce
presiuni, se utilizeaz numai lemnul de brad.
2.2. Materialul lemnos necesar execu[iei lucrrilor n subteran trebuie s fie de calitate bun, s nu fie
putred i rscopt.
2.3. n terenurile de natur stncoas lemnul poate fi par[ial nlocuit cu material metalic, conform
prevederilor proiectului.
2.4. Lemnul de esen[ tare, stejarul, se utilizeaz numai pentru pene.
2.5. Construc[ia de lemn se va realiza conform prevederilor proiectului.
2.6. Se va respecta cu stricte[e metoda de execu[ie prevzut i aplicarea ntocmai a procesului
tehnologic.
2.7. n caz de infiltra[ii se vor lua msuri de colectarea i evacuarea apelor.
2.8. Pe toat perioada de execu[ie a lucrrilor n subteran se vor lua msuri de ventila[ie prin prevederea
de instala[ii corespunztoare condi[iilor locale.
2.9. n timpul execu[iei se vor urmri permanent ;
- direc[ia de avansare in conformitate cu prevederile proiectului de ctre topometrul antierului ;
- idem niveleta proiectat ;
- suprafa[a excavat n vederea asigurrii nscrierii lucrrii definitive de zidrie.
2.10. La fiecare sfrit i nceput de zi de lucru se va proceda la verificarea sprijinirilor i interveni imediat
cu remedieri, n locurile unde se constat cedri sau semne de cedare a acestora.
. Verificri de efectuat pe parcursuI execu|iei
3.1. mplasarea conform prevederilor proiectului.
3.2. Respectarea procesului tehnologic de execu[ie.
3.3. Urmrirea direc[iei de avansare i a niveletei
3.4. Verificarea calit[ii materialelor.
EX
V-1
LISTA PRESCRIP|IILOR TEHNICE DE BAZA
- ,ormativ pentru executarea lucrrilor de beton i beton armat indicative C 140-79 (B.C. nr.12/1979 i
brour)
- "ormativ privind alctuirea, executarea i folosirea cofrajelor glisante indicative C 41-76 (B.C. nr.11-
12/1976)
[top]

CAIETUL VIII ZIDARII I PERE|I
1. Domeniu de apIicare
1.1. Prevederile acestui capitol se aplic la verificarea zidriilor i pere[ilor ce intr n componen[a
obiectelor i n condi[iile prevzute la pct, 1.4 din partea -a a prezentei prescrip[ii i care se execut din
urmtoarele materiale : crmizi pline i blocuri ceramice cu goluri verticale i orizontale, blocuri din beton
cu agregate uoare, blocuri i plci din beton celular autoclavizat. blocuri de piatr natural, crmizi
presate din sticl, plci din ipsos i fosfogips pline i cu goluri, fii din beton celular autoclavizat i din
ipsos, plci din azbociment, din profile U de sticl, din lut sau pmnt stabilizat. n acest capitol sunt
cuprinse i verificrile i condi[iile de calitate pentru zidriile refractare pentru cuptoare industriale, couri,
canale de fum i de ventila[ie.
. Verificri de efectuat pe parcursuI executrii IucrriIor.
2.1. Toate materialele. semifabricatele i prefabricatele care se folosesc la executarea zidriilor i
pere[ilor se vor pune n oper numai dup ce conductorul tehnic al lucrrii a verificat c ele corespund
cu prevederile proiectului i prescrip[iilor tehnice. Verificrile se fac pe baza documentelor care atest
calitatea materialelor i le nso[esc la livrare (certificate de calitate, fie de transport), prin examinare
vizual i msurtori.
La materialele indicate la pct. 1.1. se vor verifica dimensiunile, marca, clasa i calitatea n func[ie de
condi[iile tehnice cerute pentru fiecare material.
Crmizile refractare presupun o sortare prealabil pe calit[i i dimensiuni, grupate pe toleran[e. Se va
evita aezarea crmizilor cu defecte sau prelucrate n prealabil prin tiere, cioplire sau lefuire spre
interiorul cuptoarelor.
Verificarea mortarului i betonului provenit de la sta[ii sau centrale de beton se face pe baza fiei de
transport n care se precizeaz marca, consisten[a, con[inutul de agregate mari, temperatura, precum i
prin ncercri pentru controlul realizrii mrcii.
Verificarea armturilor se va face sub raportul diametrelor sortimentului i alctuirilor plaselor sudate prin
puncte.
Pentru ghermele i buiandrugi, verificarea se face bucat cu bucat.
2.2. n cazul n care calitatea materialelor nu corespunde cu cea din proiect, conductorul tehnic al
lucrrii, de la caz la caz, va refuza materialul, va cere acordul scris al proiectantului pentru folosirea lui
sau va solicita verificarea lui prin ncercri de laborator.
2.3. Verificarea calit[ii zidriilor i pere[ilor se face pe tot timpul execu[iei lucrrilor de ctre eful de
echip, maistru, iar la lucrri ascunse i de ctre conductorul tehnic i reprezentantul beneficiarului.
Verificrile se fac vizual i prin msurtori.
2.4. Controlul asupra calit[ii materialelor n momentul punerii n oper va consta din urmtoarele :
a) Zidrii :
- se va examina starea suprafe[elor crmizilor, blocurilor, plcilor de ipsos, crmizilor de sticl,
interzicndu-se folosirea celor acoperite de praf, impurit[i sau ghea[ ;
- se va verifica, n special pe timp clduros, dac se ud. crmizile nainte de punerea n oper ;
- pe msura executrii lucrrilor, se va verifica dac procentul de frac[iuni de crmizi fa[ de cele ntregi
nu depesc limita maxim de 15% ;
- se va examina starea suprafe[elor crmizilor i blocurilor refractare, interzicndu-se folosirea celor cu
tirbituri sau cu col[uri rupte ;
- se va verifica modul de conservare a produselor refractare magnezice (foarte higroscopice)
interzicndu-se utilizarea acelor crmizi care au devenit friabile prin depozitare necorespunztoare :
- prin msurtori cu conul etalon, se va verifica la fiecare punct de lucru i la fiecare arj de mortar ct
mai frecvent dac consisten[a mortarului de zidrie se nscrie in limitele prevzute in normativele P285
; C.1482 i in instruc[iunile tehnice P.10483 ;
8...13 cm la zidrie din crmizi pline i blocuri din beton cu agregate grele sau uoare ;
7..8 cm la zidria din crmizi i blocuri cu goluri verticale i orizontale ;
10...11 cm la zidria din blocuri mici i plci de beton celular autoclavizat;
4....5 cm la zidria din crmizi de sticl ;
11...13 cm la pasta de ipsos pentru plci i fii de ipsos ;
- ghermelele se vor examina bucat cu bucat, verificndu-se forma, dimensiunile lor, protec[ia mpotriva
umidit[ii, conform prevederilor din normativul P285.
b) Pere[i:
- se va examina starea suprafe[elor fiilor de beton celular autoclavizat, fiilor de ipsos, plcilor de
azbociment, profilelor U din sticl, interzicndu-se folosirea celor fisurate i acoperite cu praf sau alte
impurit[i;
- la profilele U din sticl se va verifica dac lungimea acestora corespunde proiectului de execu[ie ;
- ghermelele se vor verifica bucat cu bucat verificndu-se forma, dimensiunile lor i protec[ia mpotriva
umidit[ii.
2.5. Executarea zidriilor i pere[ilor nu va putea ncepe dect numai dup ce se va fi verificat existen[a
proceselor verbale de lucrri ascunse, care s ateste c suportul peste care se execut zidria
corespunde prevederilor proiectului i prescrip[iilor tehnice respective.
Lucrrile de zidrie refractar trebuie s se execute la o temperatur a mediului nconjurtor de minimum
+5"C pentru a fi ferite de ac[iunea nghe[ului.
2.6. Verificarea calit[ii execu[iei zidriilor const din urmtoarele :
- prin msurtori la fiecare zid se va. verifica dac rosturile verticale sunt [esute a fiecare rnd, astfel ca
suprapunerea crmizilor din dou rnduri succesive pe nl[ime s se fac pe minimum 1/4 crmid n
lungul zidului i 1/2 crmid pe grosime ; la blocurile ceramice, din beton cu agregate uoare i din
beton celular autoclavizat se va verifica dac rosturile verticale sunt [esute la fiecare rnd ca
suprapunerea blocurilor s se fac pe 1/2 bloc ;
- la zidria executat din plci de beton celular autoclavizat sau din ipsos se va verifica dac [eserea
vertical s-a fcut la fiecare rnd, iar suprapunerea plcilor s-a fcut pe 1/2 plac ;
- la crmizile presate din sticl se va verifica pozi[ionarea armturilor verticale i orizontale astfel nct
grosimea rosturilor s nu depeasc 8... 10 mm; rosturile verticale la zidrie din crmizi de sticl nu
sunt [esute ca n cazul zidriilor obinuite ;
- se vor verifica grosimile rosturilor orizontale i verticale ale zidriei prin msurarea a 5
:
20 rosturi la
fiecare zid ; media aritmetic a msurtorilor fcute cu precizie de 1 mm trebuie s se nscrie n limitele
abaterilor admisibile din anexa V. 1 ;
- vizual, se va verifica in toate zidurile dac toate rosturile verticale i orizontale sunt umplute complet cu
mortar cu excep[ia adncimii de 1...1.5 cm de la fe[ele vzute ale zidriei; nu se admit rosturi neumplute.
La pere[ii din plci de ipsos rosturile se umplu complet cu pasta de ipsos ;
- orizontalitatea rndurilor de .zidrie se va verifica cu ajutorul furtunului de nivel i dreptarului la toate
zidurile ;
- modul de realizare a legturilor zidriilor se va verifica la toate col[urile, ramifica[iile i intersec[iile,
asigurndu-se executarea lor conform cu prevederile din normativul P285 i instruc[iunile tehnice
C.19079 si C.19879 ;
- grosimea zidriilor se va verifica la fiecare zid n parte. Verificarea grosimii zidriei se va face prin
msurarea cu precizie de 1 mm a distan[ei pe orizontal dintre dou dreptare aplicate pe ambele fe[e ale
zidului. Msurarea grosimii se face
- la trei nl[imi sau puncte diferite ale zidului iar media aritmetic a rezultatelor se compar cu grosimea
prevzut n proiect ;
- verticalitatea zidriei (suprafe[elor i muchiilor) se verific cu ajutorul firului de plumb i dreptarului cu
lungimea de cca. 2.5 m. Verificarea se face n cte trei puncte pe nl[ime la fiecare zid ;
- planeitatea suprafe[elor i rectiliniaritatea. Unitatea muchiilor se va verifica prin aplicarea pe suprafa[a
zidului a unui dreptar cu lungimea de cca. 2,5 m i prin msurarea, cu precizia de 1 mm, a distan[ei dintre
rigl i suprafa[a sau muchia respectiv. Verificarea se face la toate zidurile ;
- lungimea i nl[imea tuturor zidurilor, dimensiunile golurilor i ale plinurilor dintre goluri se verific prin
msurarea direct cu ruleta sau cu metrul. Media a trei msurtori se compar cu dimensiunile din proiect.
2.7. La zidria armat, pe lng cele artat la pct. 2.6. se
- se va verifica dac armarea zidriei sau plasei sudate prin puncte se face n sec[iunile prevzute n
proiect;
- prin msurtori cu precizie de 1 mm se va verifica grosimea rosturilor orizontale [innd seama c
acestea trebuie s fie egal cel pu[in cu suma grosimilor a dou bare plus 4 mm ; totodat se va controla
dac stratul de mortar de acoperire a armturii n dreptul rosturilor este din ciment i are cel pu[in 2 cm
grosime.
2.8. La zidria complex definit conform normativului C.12675 se va verifica la fiecare stlpior de
beton armat urmtoarele :
- trasarea pozi[iei stlpiorilor ;
- sortimentul i diametrele armturilor ;
- dimensiunile i intervalele dintre trepii de zidrie (atunci cnd acetia sunt prevzu[i n proiect);
- pozi[ionarea corect pe nl[imea zidriei a armturilor din rosturile orizontale prin care se realizeaz
legtura dintre stlpiori i zidrie ;
- cofrarea i betonarea stlpiorilor.
2.9. La zidria mixt definit conform normativului P.285 pe lng cele artate la pct. 2.6. se va acorda
o aten[ie deosebit realizrii tuturor legturilor dintre zidul de crmid i cele de beton ; n acest scop se
va verifica dac la fiecare al patrulea rnd se aeaz cte o crmid la intervale de maximum 1 mm n
lungul zidului cu alternarea crmizilor pe nl[imea acestuia, totodat se va controla dac cel pu[in la 1
m pe nl[ime se execut un rnd continuu de legturi n crmizi aezate transversal.
2.10. Pentru elementele de beton armat care ntr n componen[a zidriilor se aplic n mod
corespunztor i prevederile caietului V din prezen[a prescrip[ie.
2.11. La zidria de umplutur i la lucrrile de placare a fa[adelor cu plci de b.c.a. verificrile constau din
urmtoarele :
- se va. verifica dac ancorarea zidriei i a placajelor de stlpi i diafragme se execut conform
prevederilor proiectului n ceea ce privete diametrele i numrul barelor de ancorare sau dimensiunile
platbandelor, sec[iunile in care se face ancorarea, modul de fixare a ancorajelor de elementele de beton
armat ;
- s se verifice vizual dac zidria a fost bine mpnat ntre planee iar rosturile verticale dintre zidrie i
stlpi sau diafragme sunt umplute complet cu mortar ; se va controla dac suprafe[ele stlpilor sau
diafragmelor de beton armat care vin n contact cu zidria se amorseaz cu mortar de ciment.
La zidria refractar, pe lng cele artate la pct. 2.6. se va verifica urmtoarele :
- modul de realizare a cheilor de la bol[i (nu este indicat folosirea cheilor cu grosimi prea mici n partea
inferioar) ;
- executarea rosturilor de dilatare n zidria cuptoarelor i a canalelor de fum ;
- mpnarea cptuelii courilor de fum n structura de rezisten[, tronsonarea izola[iei termice ctre
cptueala i co, precum i etanarea rosturilor cu nur de azbest n dreptul consolelor ;
- modul de realizare a zidriei canalelor de fum independent de cptueala courilor, etanarea fcndu-
se cu nur de azbest;
2.12. Rezultatele tuturor verificrilor prevzute n acest capitol i care se refer la zidrii portante, ce
urmeaz a se tencui se nscriu n procese verbale de lucrri ascunse. De asemenea, se nscriu n
procese verbale de lucrri ascunse, rezultatele verificrilor care au rol de izolare termic sau fonic.
2.13. La controlul i recep[ia cldirilor i a construc[iilor de zidrie de piatr se vor preciza urmtoarele :
- dac materialele i piesele ntrebuin[ate corespunde celor prescrise n proiecte i standarde ;
- dac dimensiunile elementelor de construc[ie executate corespund celor din proiect;
- dac rosturile de dilatare i tasare sunt bine executate n locurile prevzute n proiect ;
- dac nu s-au ivit defecte din cauza tasrilor ;
- dac s-au lsat golurile i an[urile pentru conductele de ap, canalizare. nclzire, prevzute n proiect
;
- verticalitatea zidurilor, stlpilor, uilor i ferestrelor ;
- orizontalitatea glafurilor ;
- dac buiandrugii sunt bine aeza[i deasupra golurilor de centrarea stlpilor precum i a grinzilor
principale i secundare pe stlpi i ziduri;
- executarea conform cu planurile a ncastrrii cornielor ;
- calitatea suprafe[ei pere[ilor de fa[ad netencui[i;
- legtura dintre zidria de umplutur i elementele scheletului.
. Verificri de efectuat Ia ncheierea fazei de Iucru
3.1. Verificrile scriptice constau din examinarea existen[ei i analizarea con[inutului proceselor verbale
de lucrri ascunse la pct. 2.12...2.13, a certificatelor de calitate, a eventualelor buletine de ncercare sau
a actelor ncheiate cu comisia executrii remedierilor, precum i a dispozi[iilor de antier date de
beneficiar, proiectant sau organele de control.
3.2. Verificrile directe se efectueaz prin sondaj i se refer la aceleai elemente ca i cele de la pct.
2.1...2.13, de mai sus, cu frecven[a de cea. 1/4 din aceea de la pct. 2.1...2.13, ns cel pu[in cte unul la
fiecare 100 m
2
de perete.
Verificarea rosturilor zidriei refractare se efectueaz cu lama de control, dimensiunile fiind variabile n
raport cu calitatea zidriei cerut prin proiect;
- zidrie deosebit de ngrijit, cu rosturi pn la 1 mm ;
- zidrie ngrijit, cu rosturi de 12 mm ;
- zidrie izolatoare de crmid din diatomit, cu rosturi de 34 mm.
3.3. Dup executarea recep[iei pe faz, comisia ncheie un proces verbal n care consemneaz
verificrile efectuate, rezultatele ob[inute i concluzia cu privire la posibilitatea continurii lucrrilor sau
propune supunerea lor unei comisii de expertiz
. Pere|ii
4.1. La executarea pere[ilor despr[itori din fii de ipsos sau din beton celular autoclavizat verificarea
calit[ii execu[iei const din urmtoarele :
- piesele metalice folosite la montaj, s fie protejate contra coroziunii ;
- se va verifica modul de prindere a obiectelor sanitare, a tmplriei metalice i de lemn ;
- se va verifica aplicarea amorsei pe canaturile fiilor pe care urmeaz s se aplice pasta de ipsos sau
mortarul adeziv, executarea corect a rosturilor, dac acestea sunt bine umplute.
4.2. La executarea pere[ilor din profile U din sticl, verificarea calit[ii execu[iei const din urmtoarele :
- se va verifica calitatea protec[iei anticorozive a riglelor, montan[ilor i alte elemente metalice, dup care
se va ncepe montajul pere[ilor ;
- nu se vor monta profile sparte, crpate sau care nu ndeplinesc condi[iile tehnice din STS 1155430;
- se va verifica ca tierea profilelor s se fac numai cu scule adecvate ;
- se va verifica respectarea prevederilor referitoare la etanarea rosturilor necesare pentru realizarea unei
bune etaneit[i ;
- umplerea rosturilor verticale cu chit lutchit sau Romalchid se va face numai cu pistolul manual sau
pneumatic, neadmi[ndu-se folosirea altor mijloace ;
4.3. La executarea pere[ilor din plci de azbociment se vor urmri i verifica urmtoarele :
- nu se vor monta plci sau piese accesorii de azbociment deteriorate ;
- se va verifica protec[ia anticoroziv a plcilor i accesoriilor de azbociment folosite in medii agresive.
- marginile vizibile longitudinale i transversale ale plcilor vor fi pe aceiai vertical i orizontal
admi[ndu-se abateri de I 1 cm ;
- se va verifica continuitatea stratului termoizolator n dreptul rosturilor orizontale i verticale dintre plci,
neadmi[ndu-se ntreruperi;
- nu se admite montarea plcilor sau panourilor de material termoizolator care au fost umezite, datorit
transportului sau depozitrii necorespunztoare.
4.4. La recep[ionarea construc[iilor executate din lut sau pmnt argilos stabilizat, comisia de recep[ie va
constata i va consemna n procese verbale dac au fost efectuate ncercrile privind prepararea
amestecului, confec[ionarea blocurilor i dac au fost respectate prevederile cuprinse n C 19279.
5. Verificri de efectuat Ia recep|ia preIiminar a obiectuIui
5.1. Comisia de recep[ie preliminar a obiectului prin membri si de specialitate sau prin specialiti n
afara ei, procedeaz la verificarea scriptic i verificri directe prin sondaje privind dimensiunile,
planitatea, verticalitatea zidriilor i pere[ilor i dimensiunile golurilor.
5.2. n caz c o parte din aceste verificri dau rezultate nesatisfctoare, se va dubla numrul lor ; dac
i n acest caz o parte din rezultate sunt nesatisfctoare comisia va proceda conform punctului 2.3 din
partea -a a prezentului normativ. (Caietul )
EX
V.1
ABATERI LIMIT
AbateriIe Iimit fa| de dimensiuniIe stabiIite prin proiect sau prin prescrip|iiIe IegaIe n vigoare
sunt conform tabeIuIui
r.
crt
Caracteristicile zidriilor i pere[ilor
bateri
limit
mm
Observa[ii
1 2 3 4
1 La dimensiunile zidurilor la grosimea
de execu[ie a zidurilor:
a) din crmizi i blocuri ceramice
- ziduri cu grosimea >63 mm


I 3
La zidurile cu
materiale pro-
venite din
demolri abate-
rile limit se pot
majora cu 50%
- ziduri cu grosimea de 90 mm I 4
- ziduri cu grosimea de 115 mm
+4
-6
- ziduri cu grosimea de 140 mm
+4
-6
- ziduri cu grosimea de 240 mm
+6
-8
- ziduri cu grosimea > 240 mm I 10
b) din blocuri mici de beton cu
agregate uoare :
- ziduri cu grosimea > 240 mm

I 4
- ziduri cu grosimea de 290 mm I 5
- ziduri cu grosimea K 365 mm I 10
c) din blocuri mici, fii i plci de
beton celular autoclavizat :
- ziduri cu grosimea > 126 mm

I 4
- ziduri cu grosimea de 190 mm I 5
- ziduri cu grosimea de 240 mm I 8
d) din plci i fii de ipsos :
- ziduri cu grosimea de 70 mm
I 0,5
- ziduri cu grosimea de 80 mm I 0,5
1 e) din crmizi presate de sticl :
- ziduri cu grosimea de 80 mm
I 2
La zidurile cu
materiale pro-
venite din
demolri abate-
rile limit se pot
majora cu 50%
- ziduri cu grosimea de 40 mm I 2
g) din plci de azbociment ondulat :
- ziduri cu grosimea de 40 mm
I 5
h) din lut i pmnt stabilizat :
- ziduri cu grosimea de 300 mm
I 10
i) din piatr natural :
- ziduri cu grosimea 300 mm
-10
+20
2
La goluri:
a) pt ziduri din crmizi, blocuri
ceramice i din blocuri mici de beton
cu agregate uoare:
- cu dimensiunea golului > 100 cmI 10

- cu dimensiunea golului > 100 cm
+20
-10
b) pt ziduri din blocuri mici, din plci
i fii de beton celular autoclavizat
I 20
c) pt ziduri din plci i fii din ipsos I 20
d) din crmizi presate din sticl I 20
e) din profile de sticl U nchis i
deschis
I 20
f) din plci de azbociment ondulat I 20
g) din lut ipmnt stabilizat I 20
h) din piatr natural I 20
3 La dimensiunile n plan ale
ncperilor:
- cu latura ncperii > 300 cm

I 15

- cu latura ncperii > 300 cm I 20
4 La dimensiunile par[iale n plan(nie,
pale[i, etc)
I 20

5 La dimensiunile n plan a ntregii
cldiri
I 50
Cu condi[ia ca
denivelarea unui
planeu s nu
depeasc 15
mm
6 La dimensiunile verticale :
a) pt ziduri din crmizi, din blocuri
ceramice i din blocuri mici de beton
cu agregate uoare :
- pentru un etajI 20
- pt intrarea n cldire (cu max 3
niveluri)
+50
-20
b) Pt ziduri din blocuri mici i din plci
de beton celular autoclavizat
- pentru un etaj

I 20
- pentru ntreaga cldire (cu 2
niveluri) executat din blocuri mici
I 30
c) pt ziduri din plci i fii de ipsos
- pentru un etaj
I 20
- pentru ntreaga cldire I 30
d) din crmizi presate din sticl
- pentru un etaj
I 20
- pentru ntreaga cldire I 30
e) din profile de sticl U nchis i
deschis
- pentru un etaj

I 20
-pentru ntreaga cldire I 30
f) din plci de azbociment
- pe un etaj
I 20
- pe ntreaga cldire I 30
g) din lut i pmnt stabilizat
- pe un etaj
I 20
- pe ntreaga cldire I 30
h) din piatr natural
- pe un etaj
I 20
6 - pe ntreaga cldire
I 30
7 La dimensiunea rosturilor dintre
crmizi, blocuri sau plci :
- rosturi orizontale
+5
-2
La stlpi portan[i
cu sec[iunea 0,1
m
2
abaterile
limit se
micoreaz cu
50%
- rosturi verticale
+5
-2
- pentru ziduri aparente I 2
8 La suprafe[e i muchii
a) la planeitatea suprafe[elor
- pentru ziduiri portante

3mm/m
Max. 10mm
pentru o camer
- pentru ziduri neportante 5mm/m
- pentru ziduri aparente, portante i
neportante
2mm/m
b) la rectilinitatea muchiilor
- pentru ziduri portante
2mm/m Cel mult 20 mm
pe lungimea
nentrerupt a
zidului
- pentru ziduri neportante 4mm/m
- pentru ziduri aparente, portante i
neportante
1mm/m Cel mult 100
mm pe lungimea
nentrerupt a
zidului
c) la verticalitatea suprafe[elor i
muchiilor
- pentru ziduri portante
3mm/m
Cel mult 10mm
pe etaj i 30 mm
pe ntreaga
nl[ime a cldirii
- pentru ziduri neportante 6mm/m
Cel mult 10mm
pe etaj
- pentru ziduri aparente, portante i
neportante
2mm/m
Cel mult 5mm
pe etaj i cel
mult 20mm e
ntreaga nl[ime
a cldirii
9 bateri fa[ de orizontal, a
suprafe[elor superioare ale fiecrui
rnd de crmizi sau blocuri
a) pentru ziduri din crmizi, din
blocuri ceramice i din blocuri mici de
beton cu agregate uoare
- pentru ziduri portante

2mm/m

- pentru ziduri neportante
3mm/m Cel mult 20mm
pe toat supra-
fa[a nentrerupt
a zidului
b) pt ziduri din blocuri i din plci de
beton celular autoclavizat
- pentru ziduri portante

4mm/m
Cel mult 15mm
pe toat supra-
fa[a nentrerupt
a zidului
- pentru ziduri neportante

6mm/m
Cel mult 20mm
pe toat supra-
fa[a nentrerupt
a zidului
c) pentru ziduri din plci de ipsos
- pentru ziduri neportante

3mm/m
Cel mult 20mm
pe toat supra-
fa[a nentrerupt
a zidului
d) pentru ziduri din crmizi de sticl
- pentru ziduri neportante

3mm/m
Cel mult 20mm
pe toat supra-
fa[a nentrerupt
a zidului
10 La coaxialitatea zidurilor suprapuse
- dezaxarea de la un nivel la
urmtorul
I 10
Cel mult 30 mm
dezaxare
maxim
cumulat pe
toate nivelurile.

- maxim pe ntreaga construc[ie
I 30
11 La rosturile de dilata[ie, de tasare i
antiseismice
+10
-20

- la nl[imea rostului
- la verticalitatea muchiilor rosturilor 2mm/m
Cel mult 20mm
pentru ntreaga
nl[ime a cldirii
EX
V-2
LISTA PRESCRIP|IILOR TEHNICE DE BAZA
Observa|ie important
Orice modificri ulterioare n cuprinsul prescrip[iilor din lista de mai jos, ca i orice noi prescrip[ii aprute
dup intrarea n vigoare a celei de fa[, sunt obligatorii chiar dac nu concord cu prevederile din textul
alturat.
n consecin[, utilizatorii prezentei prescrip[ii trebuie s men[in la curent lista de mai jos, introducnd
treptat n ea modificrile sau completrile survenite.
1. STS 10109/1-82 Construc[ii civile, industriale i agrozootehnice. Lucrri de zidrie. lctuire i calcul.
2. STS 2917-79 Lucrri de zidrie din piatr natural. Prescrip[ii de alctuire.
3. STS 2634-80 Mortare obinuite pentru zidrie i tencuieli. Metode de ncercare.
4. STS 1030-85 Mortare obinuite pentru zidrie i tencuieli. Clasificare i condi[ii tehnice.
5. P 104-83 nstruc[iuni tehnice pentru proiectarea i executarea pere[ilor, planeelor i acoperiurilor din
elemente de beton celular autoclavizat.
6. P 42-71 ormativ pentru executarea construc[iilor din panouri mari (B.C 4/1975)
7. P2-85 ormativ privind alctuirea, calculul i executarea structurilor din zidrie (B.C 11/1985)
8. C 14-82 ormativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uoare la lucrrile de zidrie
(B.C. 9/1983)
9. C 17-82 nstruc[iuni tehnice pentru stabilirea compozi[iei i prepararea mortarelor de zidrie i
tencuial (B.C 1/1983)
10. C 116-76 nstruc[iuni tehnice pentru alctuirea i executarea pere[ilor din plci ondulate din
azbociment (B.C. 11/1982)
11.C 19879 nstruc[iuni tehnice privind tehnologia de fabrica[ie i montaj a plcilor i fsiilor pentru
pere[i despr[itori din ipsos i alte materiale locale (Bul. Constr. 11/1979).
12. C 19079 nstruc[iuni tehnice pentru alctuirea i executarea pere[ilor despr[itori din plci de
fosfogips i de ipsos cu zgur expandat C 19079 (Bul. Constr. 9/1979).
13. STS 1155180 Profile U din sticl.
14. C 19279 nstruc[iuni tehnice pentru executarea lucrrilor de construc[ii din lut i pmnturi
stabilizate C 19279 (Bul. Construc[iilor 9/1979).
15. C 19379 nstruc[iuni tehnice pentru executarea zidriilor de piatr brut C 19379 (Bul. Constr 9/
1979).
16. STS 1069080 Crmizi presate din sticl cu goluri.
17. STS 2863/1,276 Piese presate din sticl pentru construc[ii.
18. STS 183680 Produse termoizolatoare din diatomit.
19. STS 170876 Mas de diatomit pentru izola[ii termice.
20. STS 5185/130 Crmizi i blocuri ceramice cu goluri verticale. Condi[ii tehnice de calitate.
21. STS 5185/280 Crmizi i blocuri ceramice cu goluri verticale. Forme i dimensiuni.
22. STS 45780 Crmizi pline presate pe cale umed.
23. STS 23076 Produse refractare. Clasificare.
24. STS 13176 Crmizi de format rectangular i pan. Forme i dimensiuni.
25. STS 625374 Produse refractare. Umeri pentru bolt. Forme i dimensiuni
26. STS 4473/166 Produse refractare silica pentru cuptoare de topit sticl. Forme i dimensiuni.
27. STS 4473/279 Produse refractare silica pentru cuptoarele de topit sticl. Condi[ii tehnice de
calitate.
28. STS 13674 Produse refractare silico-aluminoase de uz general. Condi[ii tehnice de calitate.
29. STS 274481 Crmizi pentru cuptoarele de nclzire din industria metalurgic i a construc[iilor
de maini.
30. STS 281581 Produse refractare silico-aluminoase. Crmizi pentru cuptoarele rotative din
industria cimentului. Condi[ii tehnice.
31. STS 650271 Crmizi refractare pentru nzidirea cuptoarelor rotative din industria cimentului.
Forme i dimensiuni.
32. Stas 2555-81 Produse refractare silico-aluminoase. Crmizi i blocuri pentru furnale.
33. STS 2816-77 Produse refractare silico-argiloase antiacide.
34. STS 3512/1-79 Produse refractare termoizolatoare silico-aluminoase. Condi[ii tehnice generale de
calitate.
35. STS 3512/2-79 Produse refractare termoizolatoare silico-aluminoase fasonate prin presare. Condi[ii
tehnice speciale de calitate.
36. STS 3512/3-81 Produse refractare termoizolatoare silico-aluminoase fasonate prin turnare i tiere.
Condi[ii tehnice speciale de calitate.
37. STS 8347-76 Produse refractare magnezitice de uz general. Condi[ii tehnice de calitate.
38. STS 134/1-83 Mortare semiacide, de amot i aluminoase.
39. STS 11081-78 Chit refractar silico-aluminos.
[top]

CAIETUL IX: TENCUIELI
1. DomeniuI de apIicare
1.1. Prevederile prezentului capitol se refer la tencuielile dricuite i la gleturile sub[iri (de tip GPC)
aplicate pe pere[i i pe tavane, precum i la tencuielile exterioare dricuite i speciale (simili-piatr,
buciardate, pieptnate) utilizate la cldirile de locuin[e i social culturale.
1.2. u intr n prevederile acestui capitol lucrrile cu rol direct de hidro-termo sau fonoizola[ie, acestea
fiind tratate la capitolul X sau cele pentru protec[ia contra agen[ilor agresivi, tratate la capitolul XX.
. Prevederi generaIe
2.1. Tencuielile fiind lucrri destinate de regul a rmne vizibile, calitatea lor din punct de vedere al
aspectului poate fi verificat oricnd, chiar dup terminarea ntregului obiect i in consecin[ nu este
necesar a se ncheia procese-verbale de lucrri ascunse, dect numai pentru fazele lucrrii; fac excep[ie
tencuielile aplicate la interiorul unor recipien[i n care accesul ulterior nu mai este posibil.
2.2. Verificarea calit[ii suportului, pe care se aplic tencuiala se va face n cadrul verificrii, executrii
acestui suport (zidrie, betoane etc).
Este strict interzis a se ncepe executarea oricror lucrri de tencuial nainte ca suportul n ntregime sau
succesiv pentru fiecare por[iune ce urmeaz a fi tencuit s fi fost verificat i recep[ionat conform
,nstruc[iunilor pentru verificarea lucrrilor ascunse" precum i prezentului normativ.
2.3. Pe parcursul executrii lucrrilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de execu[ie,
prevzut n prescrip[iile tehnice, pregtirea suprafe[ei suport, utilizarea tipului i compozi[iei mortarului
indicat n proiect, precum i aplicarea straturilor succesive fr depirea grosimilor maxime prevzute n
prescrip[ii; de asemenea, este necesar de a se urmri aplicarea msurilor de protec[ie mpotriva uscrii
for[ate (de ex. prin vnt, nsorire), splri prin ploaie, nghe[ri.
. Prevederi pentru materiaIe
3.1. Toate materialele i semifabricatele (de ex. mortarele preparate centralizat) care se folosesc ia
executarea tencuielilor interioare dricuite (inclusiv gleturi sub[iri) i a tencuielilor exterioare dricuite i
speciale se vor pune n oper numai. dup verificarea de conductorul tehnic al lucrrii a coresponden[ei
lor cu prevederile i specifica[iile din standardele n vigoare. Verificrile se fac pe baza documentelor care
nso[esc materialele la livrare, prin examinare vizual [i prin ncerci.: de laborator fcute prin sondaj.
. Prevederi pentru mortare si paste.
4.1. Pentru prepararea diferitelor tipuri i mrci de mortare si pante pentru tencuieli se utilizeaz
materialele prevzute in nstruc[iuni tehnice C. 17-82.
4.2. Perioada maxim de utilizare a mortarelor din momentul preparrii lor variaz n func[ie de natura
liantului astfel :
- la mortarele de var, pentru tencuieli interioare pn la 12 h ;
- la mortarele de ipsos-var, pentru gleturi (cu ntrzietor de priz n amestec), pn la 1 h.
4.3. Consisten[a mortarelor se va stabili n raport cu felul lucrrilor i cu suprafa[a pe care se aplic, astfel
:
- pentru pri[ (aplicare mecanizat), 12 cm ;
- pentru mir (tavane, n cazul aplicrii manuale) 57 cm ;
- pentru grund (aplicare mecanizat) 1012 cm ;
- pentru stratul vizibil, executat din mortar fr ipsos.78 cm.
4.4. Mortarele provenite de la sta[ii sau centrale de mortar, chiar situate n incinta antierului, vor fi
introduse n lucrare numai dac transportul este nso[it de o fi, care s con[in indicarea tuturor
caracteristicilor tehnice ale mortarului.
4.5. Rezultatele ncercrilor de control ale epruvetelor de mortar trebuie comunicate conductorului tehnic
al lucrrii n termen de 48 ore de la ncercare. n toate cazurile n care rezultatul ncercrii este sub 75%
din marca prescris, se va anun[a beneficiarul pentru a stabili dac tencuiala poate fi acceptat. ceste
cazuri se nscriu n registrul de procese verbale de lucrri ascunse i se vor men[iona n prezentarea ce
se pred comisiei de recep[ie preliminar ; aceast comisie va hotr definitiv asupra acceptrii tencuielii
respective.
5. Prevederi pentru executarea tencuieIiIor
5.1. Condi[ii tehnice de execu[ie ale tencuielilor interioare i exterioare privind controlul i pregtirea
stratului suport trasarea i amorsarea suprafe[elor de tencuit, executarea grundului, executarea stratului
vizibil, sunt indicate n ,ormativ pentru executarea tencuielilor umede" C. 18-83.
5.2.n cazul n care se execut lucrri de tencuieli pe timp friguros (la o temperatur mai mic de +5C),
se vor lua msurile speciale prevzute n ,ormativ pentru executarea lucrrilor pe timp friguros" C.16-
84.
5.3. Dup executarea tencuielilor se vor lua msuri pentru protec[ia suprafe[elor proaspt tencuite, pn
la ntrirea mortarului de urmtoarele ac[iuni :
-umiditatea mare, care ntrzie ntrirea mortarului i l altereaz ;
- uscarea for[at, care provoac pierderea brusc a apei din mortarul de pe suprafa[a tencuit, uscare
care poate proveni din curen[i de aer, expunerea ndelungat la razele soarelui, supranclzirea
ncperilor, instalarea sobelor i a cocsierelor n imediata apropiere a pere[ilor proaspe[i tencui[i.
- lovituri, vibra[ii, provenite din darea n exploatare a cldirilor respective nainte de termen ;
- nghe[area tencuielilor nainte de uscarea lor.
6. Recep|ia caIitativ a tencuieIiIor i tratamenteIor sub|iri (gIeturi, incIusiv gipac)
6.1. Tencuielile fiind lucrri destinate n general a rmne vizibile, calitatea lor din punct de vedere
al aspectului poate fi verificat oricnd, chiar dup terminarea ntregului obiect i n consecin[ nu este
necesar a se ncheia procese verbale de lucrri ascunse, ci numai pentru fazele de lucrri; fac excep[ie
tencuielile aplicate la interiorul unor recipient! n care accesul ulterior nu mai este posibil.
6.2. Este interzis a se ncepe executarea oricror lucrri de tencuire, nainte ca suportul n ntregime
sau succesiv pentru fiecare por[iune ce urmeaz a fi tencuit s fi fost verificat i recep[ionat conform
instruc[iunilor pentru verificarea i recep[ionarea lucrrii prezentului normativ.
6.3. Verificarea calit[ii tencuielilor are ca scop principal depistarea defectelor care depesc abaterile
admisibile, n vederea efecturii remedierilor i a lurii de msuri pentru ca acestea s nu se repete n
continuare.
6.4. nainte de nceperea lucrrilor de tencuieli, este necesar a se verifica dac au fost executate i
recep[ionate toate lucrrile destinate a le proteja (de ex. nvelitori, planee etc), a cror execu[ie
ulterioar ar putea provoca deteriorarea lor (de ex. conducte pentru instala[ii, timplrie etc.), precum i
dac au fost montate toate piesele auxiliare (ghermele, praznuri, supor[i, col[are).
6.6. Rezultatele ncercrilor de control ale epruvetelor de mortar trebuie comunicate conductorului tehnic
al lucrrii n termen de 48 ore de la ncercare. n toate cazurile n care rezultatul ncercrii este sub 75%
din marca prescris, se va anun[a beneficiarul pentru a stabili dac tencuiala poate fi acceptat. ceste
cazuri se nscriu n procese verbale de lucrri ascunse i se vor men[iona n prezentarea ce se pred
comisiei de recep[ie preliminar ; aceast comisie va hotr definitiv asupra acceptrii tencuielii
respective.
6.7. Recep[ia pe faze de lucrri se face n cazul tencuielilor pe baza urmtoarelor verificri la fiecare
tronson n parte :
a) rezisten[a mortarului ;
b) numrul de straturi aplicat i grosimile respective (determinate prin sondaje n numrul stabilit de
comisie, iar cel pu[in cte unul la fiecare 200 m
2
);
c) aderen[a la suport i ntre straturi (cu aceiai frecven[ ca la lit. b);
d) planeitatea suporturilor i liniaritatea muchiilor (bucat cu bucat).
e) dimensiunile, calitatea i pozi[iile elementelor decorative i anexe (solbancuri, brie, cornie etc),
bucat cu bucat.
ceste verificri se efectueaz naintea zugrvirii sau vopsirii, iar rezultatele se nscriu in registre de
procese verbale de lucrri ascunse i pe faze de lucrri.
baterile admisibile sunt date n anexa X 1.
6.8. Verificrile care se efectueaz la terminarea unei faze de lucrri, se fac cte una la fiecare ncpere
i cel pu[in una la fiecare 100 m
2
La recep[ionarea preliminar se efectueaz direct de ctre comisie aceleai verificri, dar cu o frecven[
de minimum 1/3 din frecven[a precedent.
6.9. Verificarea aspectului general al tencuielilor se va face vizual de ctre comisia de recep[ie, cercetnd
suprafa[a tencuit, forma muchiilor, scafelor i a profilurilor. Suprafe[ele netencuite trebuie s fie uniforme
ca prelucrare, s nu aib denivelri, ondula[ii, fisuri, mpucturi provocate de granulele de var nestins,
urme vizibile de repara[ii locale etc. De asemenea, se va controla coresponden[a mortarului (cu praf de
piatr, gris de marmur, terasit etc), precum i a modului de prelucrare a fe[ei vzute cu prevederile din
proiect sau cu mostre aprobate (tencuieli cu glet, buciardate, pri[uite etc).
6.10. Verificarea suprafe[elor tencuite ale scafelor pentru lumina indirect se va face seara, cu ajutorul
unei lmpi electrice aezat n imediata apropiere a suprafe[ei, pentru a scoate n eviden[ toate
defectele
6.11. Muchiile de racordare a pere[ilor cu tavanele, col[urile, pale[ii ferestrelor i uilor, glafurile
ferestrelor etc, trebuie s fie vii sau rotunjite, drepte, verticale sau orizontale.
6.12. Suprafe[ele tencuite nu trebuie s prezinte crpturi, por[iuni neacoperite cu mortar a racordarea
tencuielilor cu tmplria, n spatele radiatoarelor etc.
6.13. Suprafe[ele tencuielilor decorative trebuie s nu prezinte por[iuni de prelucrare, culoare i nuan[e
neuniforme, cu urme de opriri ale lucrului, cu fisuri, pete, zgrieturi etc.
6.14. Solbancurile i diferitele profiluri trebuie s aib pantele spre exterior, precum i o execu[ie corect
a lcrimatului.
6.15. Verificarea planeit[ii suprafe[elor tencuite se va face cu un dreptar de 2 m lungime, prin aezarea
acestuia n orice direc[ie pe suprafa[a tencuit i msurarea golurilor ntre dreptar i tencuial.
6.16. Verificarea verticalit[ii i orizontalit[ii suprafe[elor (cu excep[ia tencuielilor pe bol[i nclinate, pe
cupole etc.) i a muchiilor, se va face cu dreptarul, bolobocul i cu firul cu plumb. baterile nu trebuie s
depeasc pe cele admisibile.
6.17. Gradul de netezime a suprafe[elor tencuite se va verifica numai la tencuieli gletuite i se va aprecia
prin plimbarea pe suprafe[ele respective.
6.18. Grosimea stratului de tencuial se va verifica prin baterea unor cuie in zonele respective sau prin
sondaje speciale, care se fac n locurile mai pu[in vizibile, pentru a nu strica aspectul tencuielilor prin
repara[ii ulterioare.
6.19. deren[a straturilor de tencuial la stratul suport se va verifica n general numai prin ciocnirea cu
un ciocan de lemn : un sunet de ,gol" arat desprinderea tencuielilor i necesitatea de a se reface
ntreaga suprafa[ dezlipit; n cazuri speciale, aderen[a la suport a tencuielilor se va face i prin
extrageri de carote din tencuial.
nexa X.1
ABATERI ADMISE LA RECEP|IA CALITATIV A TENCUIELILOR
Denumirea defectului
Tencuial
brut
Tencuial
dricuit
Tencuial
gletuit
Tencuieli la
fa[ad la
cldiri civile
Tencuieli
industriale
Fe[e
vzute
la
lucrri
de
art
Umflturi, ciupituri,
(mpucturi), fisuri, lipsuri
la glafurile ferestrelor la
pervazuri, plinte obiecte
tehnico-sanitare .
maximum
una de
pn la 4
cm
2
la
fiecare m
2

u se admit u se admit u se admit u se admit
u se
admit
Zgrun[uri mari (pn la max.
3 mm) bici i zgrieturi
adnci formate la dricuire
la stratul de acoperire.
maximum 2
la 1 m
2

u se admit u se admit u se admit u se admit
u se
admit
eregularit[i ale
suprafe[elor la verificarea cu
dreptarul de 2m lungime.
u se
verific
Maximum
dou nere-
gularit[i n
orice
direc[ie,
avnd
adncimea
sau
nl[imea
pn la 2
mm
Maximum
dou nere-
gularit[i n
orice
direc[ie,
avnd
adncimea
sau
nl[imea
pn la 1
mm
Maximum
dou nere-
gularit[i pe
1m
2
n orice
direc[ie,
avnd
adncimea
sau
nl[imea
pn la 2
mm
Maximum 3
neregularit[i
n orice
direc[ie,
avnd
adncimea
sau
nl[imea
pn la 3
mm
u se
admit
bateri de la vertical a
tencuielilor pere[ilor
Maximum
cele admise
pentru
elementul
suport
La tencuieli
interioare
maximum 1
mm/m i
maximum 3
mm pe
toat
nl[imea
nc-perii: la
tencuieli
exterioare
maximum 2
mm/m i
maximum
20 mm pe
toat
nl[imea
cldirii
Pn la 1
mm/m i
maximum 2
mm pe
toat
nl[imea
ncperilor
Maximum 2
mm/m i
maximum
20 mm pe
toat
nl[imea
cldirii
Maximum
cele admise
pentru
elementul
suport
u se
admit
bateri fa[ de orizontal a
tencuielilor tavanelor
u se
verific
Maximum 1
mm/m i
maximum 3
mm de la o
latur la alta
Pn la 1
mm/m i
maximum 2
mm ntr-o
ncpere
sau n
limitele
supra-fe[ei
orizontale
marcate de
grinzi
nervuri,
centuri
u se
verific
u se
verific
u se
admit
bateri fa[ de vertical sau
orizontal a unor elemente
ca intrnduri, ieinduri,
glafuri, ornamente, pilatri,
coloane, muchii, brie,
cornie, solbancuri,
ancadramente etc.
Maximum
cele admise
pentru
elementul
suport
Pn la 1
mm/m i
maximum 3
mm pe
toat
nl[imea
sau lugimea
Pn la 1
mm/m i
maximum 2
mm pe
toat
nl[imea
sau lugimea
Pn la 1
mm/m i
maximum 5
mm pe
nl[imea
unui etaj
Pn la 3
mm/m
u se
admit
bateri fa[ de raz, la
suprafe[e curbe
u se
verific
Pn la 5
mm
Pn la 3
mm
Pn la 5
mm
Pn la 6
mm
u se
admit
EX
X-2
LISTA PRESCRIP|IILOR TEHNICE DE BAZA
1. ormativ pentru executarea tencuielilor umede (C.1884);
2. ormativ pentru executarea lucrrilor de zugrveli i vopsitorii (C.376) Caiet V ,Prepararea si
aplicarea pastei GPC" ;
3. nstruc[iuni tehnice privind compozi[ia i prepararea mortarelor de zidrie i tencuial (C. 1782).
4. ormativ pentru executarea lucrrilor de beton i beton armat (C. 14079), nexa V-4.
[top]

CAIETUL X. PLACAJE
1. DomeniuI de apIicare
1.1. Prevederile prezentului capitol se aplic la toate lucrrile de placaje ceramice n cldiri de orice tip i
cu plci din piatr natural, ceramic sml[uit i nesml[uit, faian[ i majolic, sticl colorat, gresie,
crmid aparent, PVC-rigid, PFL ; aceste placaje avnd rol de finisaje i de protec[ie sunt aplicate pe
suport cu mortare, paste sau adezivi de orice fel.
1.2. n cazul placajelor speciale cu rol de protec[ie anticoroziv, prevederile prezentului capitol trebuie
completate cu cele din caiet, din prescrip[iile tehnice specifice i cu condi[ii tehnice speciale predate de
proiectant.
. Prevederi comune
2.1. Placajele fiind lucrri destinate de regul a rmne vizibile, calitatea lor din punct de vedere al
aspectului poate fi verificat oricnd, chiar dup terminarea ntregului obiect i n consecin[ nu este
necesar a se ncheia procese verbale de lucrri ascunse, ci numai pentru fazele de lucrri; fac excep[ie
placajele aplicate n interiorul unor recipien[i n care accesul ulterior nu mai este posibil.
2.2. Orice lucrare de placaje va fi nceput numai dup verificarea i recep[ionarea suportului, opera[ii
care se efectueaz i se nregistreaz conform prevederilor capitolelor respective.
2.3. nainte de nceperea lucrrilor de placaje, este necesar a se verifica dac au fost executate i
recep[ionate toate lucrrile destinate a le proteja (de exemplu nvelitori, planee ee etc sau a cror
execu[ie ulterioar ar putea provoca deteriorarea lor (de exemplu conducte pentru instala[ii, tmplrie etc),
precum i dac au fost montate piesele auxiliare (ghermele, pervazuri, supor[i, col[are etc).
2.4. Toate materialele, semifabricatele i prefabricatele, care intr n componen[a unui placaj, vor fi
introduse n lucrare numai dac n prealabil s-a verificat de ctre conductorul tehnic al lucrrilor :
- c au fost livrate cu certificat de calitate, care s confirme c sunt corespunztoare cu normele
respective ;
- au fost depozitate i manipulate n condi[ii care s evite orice degradare a lor ;
- s-au efectuat la locul de punere n oper dac prescrip[iile tehnice specifice sau proiectul o cer
ncercrile de calitate.
Mortarele provenite de la sta[ii centralizate, chiar studiate n incinta antierului, pot fi introduse n lucrare
numai dac transportul este nso[it de documente din care s rezulte cu precizie caracteristicile fizice,
mecanice i de compozi[ie.
2.5. Principalele verificri de calitate comune tuturor tipurilor de placaje sunt :
- aspectul i starea general ;
- elementele geometrice (grosime, planeitate, verticalitate);
- fixarea placajelor pe suport (aderen[a) ;
- racordrile placajelor cu alte elemente ale construc[iei sau instala[iei;
- coresponden[a cu proiectul.
3. Verificarea pe faze de lucrri se va face, in cazul placajelor interioare, pentru fiecare ncpere n parte,
iar n cazul celor exterioare, pentru fiecare tronson de fa[ad n parte i se refer la urmtoarele obiective
:
a) rezisten[a mortarelor sau pastelor de aplicare a plcilor de placaj (determinat pe cuburi de 7,07 cm
latura, turnate chiar de la prepararea mortarelor i pastelor respective);
b) numrul de straturi din structura placajelor i grosimile respective (determinate prin sondaje, n
numrul stabilit de comisie, dar cei pu[in cte unul a fiecare 100 m-) ;
c) aderen[a la suport a mortarului de poz i ntre spa[iile plcilor i mortarului de poz (cu aceeai
frecven[ ca la pct. b) ;
d) planeitatea suporturilor i liniaritatea muchiilor (bucat cu bucat) ;
e) dimensiunile, calitatea i pozi[iile elementelor decorative care se placheaz (solbancuri, brie, cornie
etc), bucat cu bucat.
baterile dimensionale pentru diferite tipuri de placaje sunt date n anexa X.l.
4. La recep[ia preliminar se va efectua direct de ctre comisii aceleai verificri, dar cu o frecvent de
minimum 1/5 din frecven[a artat la pct. 3.
5. Indica|ii asupra efecturii verificriIor PIacaje exterioare
5.1. Prin examinare vizual se va verifica :
a) coresponden[a elementelor profilate de placaj ale faian[ei cu forma din proiect ; a elementele continue,
situate la acelai nivel (cornie, brie etc), liniile profilului trebuie s fie continue i drepte, neadmi[ndu-
se frnturi sau cuibri ;
b) continuitatea rosturilor dintre plcile placajelor, n sensul c nu trebuie s existe frnturi sau curbri
vizibile ;
c) chituirea rosturilor dintre plcile placajelor cu mortar rezistent la intemperii i colorarea placajelor, afar
de cazul cnd prin proiect se cere altfel ;
d) .frecarea i lustruirea corect a suprafe[elor plcilor la placajele pentru care proiectul prevede o astfel
de finisare ;
e) mrimea i modul de umplere cu mortar a spa[iilor dintre marginile suprafe[ei placajelor i solbancuri,
tocuri de ui, ancadramente, cornie etc. ; aceste spa[ii nu trebuie s depeasc 10 mrn i s fie bine
umplute cu mortar rezistent la intemperii i colorat, de asemenea, n culoarea placajelor respective, dac
prin proiect nu se cere altfel.
5.2. La placajele executate din crmid de placaj sau plci ceramice sml[uite, planeitatea suprafe[ei se
va verifica cu dreptarul de 2 m, aezat n orice direc[ie pe suprafa[. baterile admisibile in ceea ce
privete planeitatea suprafe[elor sunt indicate in tabelul din anexa X.l.
ceeai condi[ie va fi verificat i ]a continuitatea acestor placaje pe vertical.
5.3. La placaje din plci de piatr natural, abaterile suprafe[elor acestor placaje fa[ de vertical i
orizontal se vor verifica cu dreptarul, firul cu plumb, nivela cu bul de aer i rigla gradat i nu trebuie s
depeasc abaterile admisibile date n tabelul din anexa X.l.
5.4. La placajele executate cu plci tip marmoroc, pe fa[adele cldirilor, se va controla ndeplinirea
urmtoarelor condi[ii :
- suprafa[a finisat trebuie s fie plan, s nu prezinte denivelri vizibile i suprtoare n cirnp, la
col[urile intrnde i ieinde sau la rosturile de mbinare nchise sau aparente ;
- finisajul trebuie s fie aderent la suport pe toat suprafa[a acestuia, s nu prezinte por[iuni cu
desprinderi, care la lovire uoar cu un ciocnel de lemn sun a gol ;
- rosturile de mbinare nchise, dintre elementele placajului de marmoroc montate, trebuie s fie ct mai
bine nchise, neadmi[ndu-se deschideri mai mari dect cele din anexa X.l.; trebuie s fie continue i
drepte, fr zgrieturi ; n cazul rosturilor deschise, de l[imi stabilite, acestea trebuie s aib aceeai
l[ime pe toat lungimea lor ;
- racordrile cu alte tipuri de finisaje sau la tmplrie, obiecte de instala[ii etc. fixate pe suport, strpungeri
etc, trebuie s fie bine psuite, iar la strpungeri s fie mascate cu rozete metalice, din mase plastice etc.
- suprafa[a placat trebuie s prezinte aspectele de grosime, granulometrie i coloristice, indicate n
planul de montaj, s fie curate i fr pete rezultate din ptrunderea la suprafa[ a mortarului adeziv sau
din alte cauze.
PIacaje interioare
5.5. Prin examinare vizual se va verifica :
a) Racordarea placajului cu tencuiala.
Suprafa[a placat cu plci de faian[, plci de majolic sau cu plci ceramice sml[uite, avnd dimensiuni
pn la 40X40 mm, trebuie s se termine cu plci cu muchiile rotunjite iar spatele acestora trebuie s
coincid cu nivelul tencuielii.
n cazul placajelor din plci de faian[ sau plci de majolic montate pe pere[i de beton se va verifica
dac in proiect au fost prevzute borduri speciale de racordare a fa[adei cu pere[ii i dac acestea au fost
montate corect. Dac proiectantul nu prevede asemenea borduri, racordarea trebuie fcuta cu scafe de
mortar.
b) racordarea placajului din plci de faian[, plci de majolic sau plci ceramice sml[uite cu cada de
baie.
Etanarea rostului de racordare respectiv trebuie sa ne executat ct mai ngrijit, neadmi[ndu-se o
grosime neuniform sau lipsa chitului.
Pentru a verifica etaneitatea racordrii dintre placaj i cada de baie, se va controla partea opus a
peretelui, observnd dac umezeala nu a trecut prin perete.
c) Strpungerile efectuate n suprafa[a placat, pentru trecerea [evilor de instala[ii, fixarea prizelor,
ntreruptoarelor etc.
La acestea se va controla ca gurile fcute n plci sa .ne mascate pe contur, prin acoperirea cu rozete
metalice-cromate, nichelate sau prevzute cu garnituri dup cum se cere prin proiect. La gurile unde
acoperirea cu rozet nu este suficient astfel nct conturul gurii se vede i n jurul rozetei, se va
dispune aplicarea unei rozete de diametru mai mare.
La fel se va controla ca gurile practicate n placaj pentru fixarea obiectelor sanitare (spltor, oglind
etc.) s nu fie vizibile de sub aceste obiecte.
5.6. Planeitatea suprafe[ei placate se verific cu ajutorul unui dreptar de 1,20 m lungime la placajele
executate din plci ceramice sml[uite i de 2,00 m la celelalte feluri de placaje. Sub dreptar, aezat n
orice direc[ie, nu se admite dect o singur denivelare de maximum 2 mm.
5.7. Verticalitatea suprafe[ei placate se verific, in toate cazurile, cu bolobocul i un dreptar de 1,20 m, la
extremitatea cruia se permite o abatere de la vertical de maximum 2 mm.
La suprafe[e orizontale (glafuri, nie de laborator, marginea czii de baie etc), se va controla dac s-a
asigurat placajului o pant de cca 2% spre interiorul camerei.
5.8. Coresponden[a rosturilor dintre plcile placajului cu prevederile proiectului i ale prescrip[iilor tehnice
de execu[ie se face, n afar de examinarea vizual, prin msurarea rosturilor cu ajutorul unor calibre, n
cazul c se observ abateri.
5.9. Verificarea racordrii rectilinii a suprafe[elor placate, cu plinte sau scafe, se va face la nceput prin
examinarea vizual iar dac se observ ondulri n plan vertical sau orizontal acestea se vor msura cu
ajutorul unui dreptar de 2 m lungime.
La aceast verificare se admite sub dreptar o singur und avnd o sgeat mai mic de 2 mm.
5.10. La intersec[iile de suprafe[e placate, l[imile rosturilor pot depi pe cele date n anexa X.l. cu cel
mult 0,5 mm.
5.11. La linia de separa[ie a placajului de tmplrie de lemn dup uscarea complet a acestuia, rosturile
nu trebuie s fie mai mari de 1 mm. colo unde tmplria este prevzut cu pervazuri, placajul trebuie s
ptrund sub ele cu cel pu[in 10 mm, iar pervazurile trebuie s fie fl[uite pe nl[imea placajului.
baterile admisibile de care trebuie s se [in seama la aprecierea calit[ii placajelor din plci de faian[,
plci de majolic i plci ceramice sml[uite sunt indicate n tabelul din anexa X.l.
5.12. La placajele executate cu plci din fibre de lemn emailate sau melaminate se vor face urmtoarele
verificri :
a) modul cum s-a fcut mascarea rosturilor dintre plci i de la marginea superioar a placajului, cu
baghete de lemn vopsite sau lustruite ori cu profile din PVC, conform indica[iilor din proiect; baghetele
sau profilele montate trebuie s aib aceeai culoare pe toat lungimea lor i s fie bine fixate ;
b) denivelrile placajului, produse n urma dezlipirii de stratul suport a unor pr[i de placaj care nu au fost
bine lipite ; n asemenea cazuri se vor scoate plcile respective i se vor lipi din nou, ns numai dup ce
se va rzui adezivul de pe spatele plcilor i de pe suprafa[a suport i numai dup ce acesta va fi din nou
pregtit n mod corespunztor.
baterile admisibile de care trebuie s se [in seama la aprecierea calit[ii placajelor din fibre de lemn,
emailate sau melaminate, sunt indicate n tabelul din anexa X.l.'
5.13 La placajele executate cu plci tip marmoroc, prefabricate, n unele ncperi din interiorul cldirilor
civile (holuri, birouri, sli de recep[ie, vestibuluri, sli de bibliotec etc.) se va controla ndeplinirea
acelorai condi[ii men[ionate la pct. 5.4.
EX
X-1
ABATERI ADMISIBILELA RECEP|IA CALITATIV A PLCILOR
1. PIci exterioare
a) Placaje din piatr natural i piatra artificial nears (betoane cu parament brut)
Denivelarea relativ a plcilor la suprafe[ele lefuite sau lustruita
- din roci vulcanice 0,5 mm n sens orizontal i 1 mm n sens vertical (pe o suprafa[ de 3 m
2
);
- din marmur i piatra calcaroas 0,5 mm dar maximum n 3 locuri pe 1 m
2
La suprafe[ele buciardate sau gradinate cu cadru
- din marmur i din granit 1 mm, dar n cel mult 2 locuri
- din calcar moale 1,5 mm, idem ;
Devierea placajului de a planul vertical la suprafe[ele lefuite sau lustruite
- din roci vulcanice 0,5 mm pe 1m, dar maximum 3 mm pe ntreaga nl[ime a peretelui.
La suprafe[ele buciardate sau gradinate cu cadru
- din marmur i granit 2 mm pe1 m, dar maximum 10 mm pe ntreaga nl[ime a placajului.
- din calcar moale 2,5 mm la 1 m, dar maximum 10 mm pe ntreaga nl[ime a placajului.
Devierea rosturilor de la vertical sau orizontal la suprafe[ele lefuite sau lustruite
- din roci vulcanice pe vertical nu se admite iar pe orizontala se admite maximum 1 mm la o placa
- din marmur i piatr calcar 0,05% din lungimea total a rostului i maximum 1,5 mm
La suprafe[ele buciardate sau gradinate cu cadru
- din marmur i granit 0,1% din lungimea rostului i maximum 3 mm
tirbituri la muchii la suprafe[ele lefuite sau lustruite
- din roci vulcanice maximum dou tirbituri pe 1 m
2
i o adncime de max. 0,5 mm ;
- din marmura i piatr calcar maximum trei tirbituri pe 1 m
2
si o adncime de max. 0,5 mm ;
La suprafe[ele buciardate sau gradinate cu cadru
- din marmur i granit; maximum trei tirbituri pe 1 m
2
cu o adncime de max. 2 mm
- din calcar moale maximum patru tirbituri pe 1 m
2
cu o adncime de max. 3 mm ;
bateri la dimensiunile rosturilor. La suprafe[ele lefuite sau lustruite
- din roci vulcanice 0,3 mm pe vertical i 0,5 mm pe orizontal ;
- din marmur i piatr calcar ,5 mm
La suprafe[ele buciardate sau gradinate cu cadru
- din marmur si granit .... 2 mm
- din calcar moale 4 mm
b) Placaje din plci ceramice sml[uite
- Devierea de la planeitate a plcilor de formate mici (2x2. 2,0X2,5, 4x4 i 5x5 cm) lipite pe hrtie
(distan[a dintre dreptar i suprafa[a placajului) 2 mm
- Devierea de la verticalitate a plcilor de formate mici (2x2, 2,5x2,5, 4x4 i 5X5 cm) lipite pe hrtie
(distan[a dintre dreptar i suprafa[a placajului) 2 mm
- Devierea rosturilor dintre plcile placajului 0,5 mm la o plac
- tirbituri la muchiile plcilor maximum dou tirbituri pe 1 m
2
i cu o adncime de max. 0,2 mm
c) Placaje din crmid aparent
- Devierea de la planeitate (distan[a dintre dreptar i suprafa[a placajului) 2 mm
- Devierea de la verticalitate a placajului nu se admite
- Devierea rosturilor orizontale dintre crmizile aparente 1 mm la o plac
- Por[iuni neumplute cu mortar in rosturi nu se admit
d) Placaje din plci tip marmoroc, prefabricate
- Deschideri ntre plcile prefabricate ale placajului max. 3 mm
- Deschideri la racordrile placajului cu alte tipuri de finisaje, tmplrie, obiecte de instala[ii
- Pete pe suprafa[a placajului, rezultate din ptrunderea la suprafa[ a materialului adeziv sau din alte
cauze nu se admit
. PIacaje interioare
a) Placaje din plci de faian[ sau de majolic
- Devierea de a planeitate si verticalitate a suprafe[ei placajului (distan[a dintre dreptar i suprafa[a
placajului) 2 mm
- Devierea rosturilor dintre plcile placajului 1 mm la o plac
- tirbituri sau lips de glazur la muchiile suprafe[elor glazurate ale plcilor max. una la o plac pe o
suprafa[ de 4mm
2
- Por[iuni neumplute cu lapte de ciment alb n rosturi nu se admit
- Locuri neumplute cu glazur pe suprafa[a placajului max. dou pe m
2
cu o suprafa[ de 2 mm
2

- Fisuri pe suprafa[a placajului . nu se admit
b) Placaje din plci ceramice sml[uite (ca la pct. 1 b)
c) Placaje din plci tip marmoroc, prefabricate ca la pct. 1 d)
d) Placaje din plci din fibre de lemn emailate sau melaminte
- bateri locale de a planeitate i verticalitate pe suprafa[a plcilor (distan[a ntre dreptar i suprafa[a
plcilor) max. 2 mm
Curburi sau frnturi vizibile pe suprafa[a placajului nu se admit
- Lipsa de chit n rosturile dintre plci nu se admit
- Pete pe suprafa[a placajului . nu se admit
- Por[iuni de plci dezlipite de pe suport nu se admit.
- Guri de strpungere pentru instala[ii vizibile de sub rozetele de mascare nu se admit'
- Liniile de intersec[ie ale placajului la col[urile ieinde i intrnde, muchii etc perfect verticale
- L[imea rosturilor dintre plci 9; perfect uniform
EX
X-2
LST PRESCRPLOR TEHCE DE BZ
1. STS 23383 Plci din faian[ pentru placarea pere[ilor interiori
2. STS 781380 Plci ceramice CESROM.
3. STS 809580 Plci decorative din hrtie stratificat (HDS).
4. STS 643883 Plci din achii de lemn (PL). Plci presate perpendicular pe fa[e.
5. STS 757780 Plci emailate din fibre de lemn. Condi[ii generale
6. STS 8561 30 Plci lignocelulozice. Panouri stratificate din plci din fibre de lemn dure.
7. STS 124580 Plci lignocelulozice. Placaj din fag pentru lucrri de interior.
8. STS 861680 Plci lignocelulozice. Plci fonoabsorbante din fibre de lemn.
9. STS 865880 Plci lignocelulozice. Plci din achii de lemn extrudate (PL-RM).
10. STS 757880 Plci lignocelulozice. Plci melaminate din fibre de lemn. Condi[ii generale.
11. STS 45180 Plci, plinte i scafe din beton, mozaicate.
12. STS 593980 Plci din gresie ceramic.
13. STS 911078 Pietre naturale fasonate pentru construc[ii. Reguli de verificarea calit[ii.
14. C.675 nstruc[iuni tehnice pentru efectuarea placajelor interioare din faian[, majolic i plci
ceramice sml[uite CESROM (Bul. Construc[iilor nr. 8/75).
15. C.8675 nstruc[iuni tehnice privind executarea placajelor din profile de PVC rigid (Bul. Construc[iilor
nr. 7/ 75).
16. C.7070 ormativ pentru executarea placajelor interioare cu plci emailate din fibre de lemn (Bul.
Construc[iilor nr. 8/70 i broura MCnd 1970).
17. C11469 nstruc[iuni tehnice pentru folosirea marmorocului pentru lucrri de finisaje interioare i
exterioare (Bul. Construc[iilor nr. 3/1970).
[top]

CAIETUL XI. ZUGRVELI, VOPSITORII, TAPETE
1. Domeniu de apIicare
1.1. Prevederile din prezentul capitol se refer la lucrrile de zugrveli l vopsitorii interioare i exterioare
ale cldirilor, indiferent de compozi[ia lor i de natura suprafe[elor pe care se aplic, ct i la lucrrile de
tapete ce se aplic n interiorul ncperilor de locuin[e i social-culturale.
1.2. Condi[iile de stabilire a calit[ii vopsitoriilor nu se refer i la vopsitoriile destinate protec[iilor
anticorozive care sunt tratate separat.
. Prevederi generaIe
2.1. Zugrvelile, vopsitoriile i tapetele fiind lucrri destinate a rmne vizibile, calitatea lor din punct de
vedere al aspectului poate fi verificat oricnd, chiar dup terminarea ntregului obiect i n consecin[ nu
este necesar a se ncheia proces-verbal de lucrri ascunse.
2.2. Certificarea calit[ii suportului, pe care se aplic zugrvelile, vopsitoriile, tapetele, se va face n
cadrul verificrii executrii acestui suport (tencuieli, zidrii, betoane, gleturi elemente de tmplrie din
lemn sau metalic, elemente de instala[ii etc).
Este interzis a se ncepe executarea oricror lucrri de zugrveli, vopsitorii, tapete nainte ca suportul, n
ntregime sau succesiv pentru fiecare por[iune, s fi fost verificat cu aten[ie de ctre eful punctului de
lucru privind ndeplinirea condi[iilor de calitate pentru stratul suport (aspect, umiditate, rezisten[).
2.3. Verificarea calit[ii zugrvelilor, tapetelor, se va face numai dup uscarea lor complet.
2.4. nainte de nceperea lucrrilor de zugrveli, vopsitorii, tapete este necesar a se verifica dac au fost
executate i recep[ionate toate lucrrile destinate a le proteja (de ex. nvelitori, streaini etc.) sau a cror
execu[ie ulterioar ar putea provoca deteriorarea lor (de ex. conducte pentru instala[ii, tmplrii etc.)
precum i c au fost montate toate piesele auxiliare (dibluri, console, supor[i pentru obiecte sanitare sau
elemente de nclzire, col[are etc).
2.5. Toate materialele pot fi introduse n lucrare numai dac n prealabil s-a verificat de ctre
conductorul etnic al lucrrii c au fost livrate cu certificat de calitate, care s confirme c sunt
corespunztoare normelor respective i corespund paletarului coloristic dat n proiect.
2.6. Pe parcursul executrii lucrrilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de execu[ie,
prevzut n prescrip[ii tehnice, utilizarea re[etelor i compozi[iei amestecurilor indicate n aceleai
prescrip[ii, precum i aplicarea straturilor succesive necesar a se urmri aplicarea msurilor de protec[ie
mpotriva uscrii brute (de ex. prin vnt, nsorite), splrii prin ploaie sau nghe[rii, surse de praf sau
vapori cu substan[e chimice.
2.7. Verificrile care se efectueaz la terminarea unei faze de lucrri, se vor face cel pu[in cte una la
fiecare ncpere i cel pu[in una la fiecare 100 m
2
.
La recep[ia preliminar se va efectua direct de ctre comisie aceleai verificri dar cu o frecven[ de
minimum 1/5 din frecven[a precedent.
. Verificri pe faze de Iucrri ZugrveIi
3.1. Prin examinarea vizual se verific urmtoarele :
a) Coresponden[a zugrvelilor interioare i exterioare cu prevederile proiectului i cu dispozi[iile ulterioare
;
b) aspectul suprafe[elor zugrvite in culori de ap, precum i al acelora n calcio-vechio ; ele trebuie s
aib un ton de culoare uniform, s nu prezinte pete, scurgeri, stropi, bici i cojiri, fire de pr sau urme
de la pensul sau bidinea ; urmele de bidinea sunt admise numai dac sunt vizibile pn la o distan[ de
cel mult 1 m la suprafa[a zugrvit ; nu se admit corecturi sau returi locale care distoneaz cu tonul
general, chiar la distan[e mai mici de 1 m ; pe suprafe[ele finisate prin stropire trebuie ca stropii s fie
repartiza[i uniform, afar de cazul cnd prin condi[iile speciale ale lucrrii s-a prescris o repartizare
neuniform ;
c) uniformitatea desenului la zugrveli interioare executate cu rol, burete sau pnz de sac ; la
asemenea desene nu sunt admise pete sau srituri i nici suprapuneri sau lipsuri ale desenului; n caz de
execu[ie cu rola se admite lipsa desenului numai la legtura a dou fii vecine de desene, dar pe o
l[ime de cel mult 1 mm.
3.2. deren[a zugrvelilor interioare i exterioare se va constata prin frecare uoar cu palma pe perete.
O zugrveal aderent nu trebuie s se ia pe palm.
3.3. Rectilinitatea liniaturilor de separa[ie se va verifica cu ochiul i la nevoie cu un dreptar de lungime
adecvat. Ele trebuie s fie fr nndiri i de o l[ime uniform pe toat lungimea lor.
Se admit la un perete cel mult dou devieri izolate, care s nu se abat de la linia dreapt cu mai mult de
2 mm.
Vopsitorii
.. nainte de nceperea verificrii caIit|ii vopsitoriiIor se va controIa mai nti
dac Ia vopsitoriiIe n uIei sau Ia ceIe pe baz de poIimeri s-a format peIicuIa
rezistent, fapt ce se constat prin ciocnirea uoar a vopseIi cu degetuI n mai
muIte puncte.
.5. Prin examinarea vizuaI se va verifica aspectuI vopsitoriiIor, avndu-se in
vedere urmtoareIe :
a) Suprafe|eIe vopsite cu vopseIe de uIei, emaiIuri sau Iacuri trebuie s prezinte
pe toat suprafa|a aceIai ton de cuIoare i aceIai aspect Iucios sau mat, dup
cum se prevede n proiect sau n mostreIe stabiIite.
Vopseaua de orice fel trebuie s fie aplicat pn la ,perfect curat", adic s nu prezinte straturi strvezii
i nici pete, desprinderi, cute, bici, scurgeri, lipsuri de buc[i de pelicul, crpturi ori fisuri, care pot
genera n viitor desprinderea stratului, aglomerri de pigmen[i, neregularit[i cauzate de chituire sau
lefuire necorespunztoare, urme de pensul, urme de vopsea insuficient frecat nainte de aplicare etc.
b) La vopsitoriile executate pe tmplrie se va verifica vizual buna acoperire cu pelicul de vopsea a
suprafe[elor de lemn sau metalice, bine chituite i lefuite n prealabil, se va controla ca accesoriile
metalice vizibile (ilduri, drucre, cremoane, olievere etc.) s nu fie ptate de vopsea.
c) nu se admit pete de mortar sau zugrveal pe suprafe[ele de tmplrie vopsite, sau care urmeaz a fi
vopsite.
d) Pentru controlarea pregtirii corecte a suprafe[elor de tmplrie naintea vopsirii (cur[irea, lefuirea,
chituirea rosturilor etc.) se vor face verificri prin sondaje n diverse puncte, nlturndu-se cu grij
vopseaua pn la stratul suport.
e) Se va examina vizual dac [evile, radiatoarele, convectoarele, aerotermele, ventilatoarele etc. sunt
vopsite n culorile prescrise i dac vopseaua este de culoare uniform, fr pete, urme de pensul,
crpturi sau alte defecte. Cu aceeai aten[ie se va controla dac pregtirea fe[elor laterale i spatele
acestor piese i aparate sunt vopsite pe toate elementele, fr locuri neacoperite, umflturi etc.
Pentru verificarea suprafe[elor din spatele conductelor, radiatoarelor etc. se va folosi oglinda. De
asemenea, se va controla prin cteva sondaje dac vopseaua este aplicat pe suprafe[ele corect
pregtite n prealabil i dac este executat conform proiectului (cur[irea de rugin sau mortar, aplicarea
succesiv a straturilor prevzute n proiect).
f) Bordurile, frizurile i liniatura trebuie s fie de aceeai l[ime pe toat lungimea, s nu prezinte curburi
sau frnturi pe acelai aliniament, iar nndirile s nu fie vizibile de la distan[ mai mare de 1 m.
g) Separa[iile dintre vopsitorii i zugrveli pe un acelai perete, precum i cele dintre zugrveala pere[ilor
i tavane trebuie s fie distincte, fr suprapuneri, ondula[ii etc. Verificarea rectilinit[ii liniilor de separa[ie
se va face cu un dreptar de lungime ct mai mare ; la aceast verificare trebuie ca pe un ntreg perete s
nu existe mai mult de dou devieri izolate i care s nu se abat de la linia dreapt cu mai mult de 2 mm.
3.6. Calitatea lucrrilor de vopsitorie executate pe piesele metalice se va verifica n acelai mod ca la
celelalte lucrri de vopsitorie, prevzute n prezentul capitol.
Tapete
3.7. Verificarea calit[ii lucrrilor de tapetare se va face numai dup ce timp de 14 zile temperatura
aerului in camera respectiv a fost stabilizat la circa +18C, iar umiditatea relativ a aerului la 5060%.
Temperatura i umiditatea vor fi msurate cu termometre i umidometre, de ctre delegatul laboratorului
de antier.
3.8. Se va controla dac s-a respectat tehnologia de execu[ie privind pregtirea i amorsarea suprafe[elor
i aplicarea hrtiei de ziar ntr-un strat sau dou straturi, peste care s-a fixat tapetul.
3.9. Tapetele aplicate trebuie s fie identice cu modelele indicate prin proiect sau cu mostrele cuvenite
ntre executant i beneficiar.
Toate fiile trebuie s aib absolut aceeai culoare i nuan[.
3.10. Lipirea tapetelor trebuie s fie realizat uniform pe ntreaga suprafa[ a fiecrei fii n perete, fr
s existe por[iuni neaderente, umflturi (pungi de aer), cute sau neregularit[i specifice, cauzate de
pregtirea necorespunztoare a stratului suport.
3.11. Fiile de tapet trebuie s fie dispuse vertical, verificarea fcndu-se cu firul cu plumb i
neadmi[ndu-se nici un fel de abatere de la verticalitate.
3.12. La suprapunerea fiilor pe vertical trebuie s se respecte regula ca muchia fiei de deasupra s
fie orientat spre fereastr, pentru ca s nu creeze umbre pe peretele respectiv. ceast condi[ie nu este
aplicat la pere[ii paraleli cu cei pe care se afl ferestrele ; aici fiile se pot suprapune n orice fel, cu
condi[ia ca s se respecte pe tot peretele cu acelai sens de suprapunere.
n ceea ce privete tapetele tip T.R. (tapete n relief), acestea se vor aplica cu marginile cap la cap,
ntruct datorit modelelor n relief n care se fabric, ele nu se pot monta cu marginile suprapuse.
3.13. La suprapunerile de fii, potrivirea desenului celor dou fii vecine trebuie s fie ct mai exact ;
n puncte izolate se poate admite o nepotrivire de maximum 1 mm.
3.14. La lipirea lor cap la cap fiile trebuie s fie perfect potrivite, astfel ca linia de demarca[ie s nu
poat fi observat dect pn la cel mult 2 m distan[.
3.15. La muchiile intrnde sau ieinde ale pere[ilor ncperii rosturile verticale dintre fii trebuie s fie
realizate la 1015 cm de muchia respectiv.
3.16. u se admit suprafe[e neacoperite, lipituri suplimentare, suprapuneri suprtoare ale desenului sau
exfolieri pe lng pervazuri, ntreruptoare, prize etc.
3.17. Dac la racordarea tapetului cu planul tavanului nu este prevzut o baghet racordarea trebuie s
fie realizat pe o linie dreapt de alt culoare i care la examenul vizual s apar ca perfect omogen
continu i orizontal i de aceeai l[ime pe toat lungimea ei.

E
X

-
1
LISTA PRESCRIP|IILOR TEHNICE DE BAZA
1. STS 834175 Tapet lavabil pe baz de polimeri cu suport de hrtie.
2. STS 883972 Hrtie suport pentru tapetele lavabile pe baz de polimeri.
3. C.376 ormativ pentru executarea i recep[ionarea lucrrilor de zugrveli i vopsitorii {Buletinul
Construc[iilor nr. 5/76, 6/1977 i 1/1978).
4. C.477 nstruc[iuni tehnice pentru aplicarea tapetelor Buletinul Construc[iilor nr. 12/1977 i brour).
[top]

CAIETUL XII. PARDOSELI
1. Domeniu de apIicare
1.1. Prevederile prezentului capitol se aplic la toate lucrrile de pardoseli, executate n cldiri de orice tip
i cu mbrcmin[i din : lemn (pavele, duumele, parchete), piatr natural i artificial, pmnt, materiale
bituminoase, plci i covoare din materiale sintetice (plastice).
1.2. n cazul pardoselilor speciale cu rol de protec[ie anticoroziv, prevederile prezentului capitol trebuie
completate cu prescrip[ii tehnice specifice i cu condi[iile tehnice speciale, predate de proiectant.
. Prevederi generaIe
2.1. Orice lucrare de pardoseli va fi nceput numai dup verificarea i recep[ionarea suportului, opera[ii
care se efectueaz i se nregistreaz conform prevederilor capitolelor respective, inclusiv n ce privete
realizarea elementelor geometrice.
2.2. O aten[ie deosebit trebuie acordat cazurilor n care suportul este constituit din pmnt. balast,
nisip, pietri pentru care trebuie s existe dovada realizrii gradului de compactare prevzut n proiect
sau n prescrip[iile tehnice specifice ; de asemenea elementele de construc[ii i instala[ii trebuie s fie
executate, verificate i recep[ionate naintea nceperii lucrrilor de pardoseli (ex. canale, instala[ii,
strpungeri, izola[ii etc.) ; trebuie s fie terminate i toate lucrrile a cror executare interioar ar putea
degrada pardoselile.
2.3. Toate materialele, semifabricatele i prefabricatele, care intr n componen[a unei pardoseli, pot fi
introduse n lucrare numai dac n prealabil :
- s-a verificat de ctre conductorul tehnic al lucrrii c au fost livrate cu certificat de calitate, care s
confirme c sunt corespunztoare normele respective ;
- au fost depozitate i manipulate n condi[ii care s evite orice degradare a lor ;
- s-au efectuat la locul de punere n oper dac prescrip[ile tehnice specifice sau proiectul le cer
ncercrile de calitate.
Betoanele i mortarele, provenite de la sta[iile centralizate chiar situate in incinta antierului, vor fi
introduse n lucrare numai dac transportul este nso[it de documente din care s rezulte cu precizie
caracteristicile fizice, mecanice i de compozi[ie.
Pentru beton se vor respecta i prevederile caietului ,Betoane: din prezentul normativ.
2.4. Principalele verificri de calitate comune tuturor tipurilor de pardoseli sunt :
- aspectul i starea general ;
- elementele geometrice (grosime, planeitate, pante);
- fixarea mbrcmin[ii pe stratul suport;
- rosturile ;
- racordrile cu alte elemente de construc[ii sau instala[ii ;
3.1. La pardoselile din pavele de lemn se vor verifica :
- fixarea n stratul de poz alctuit din nisip (se consider c aceasta este bun cnd la 6 lovituri date n
acelai loc cu maiul de 35 kg de la 50 cm nl[ime, nfundarea maxim a pavelei este de 3 mm);
verificarea se va face cte una la fiecare 100 m
3
;
- deschiderea i uniformitatea rosturilor ; abaterea maxim admis este de 1 mm, fa[ de prevederile
prescripi[ilor tehnice, frecven[a verificrii va fi de 56 sondaje la fiecare 100 m
2
;
- umplerea rosturilor cu mastic bituminos sau cu mortar asfaltic pe adncimea minim de 30 mm ;
verificarea se va face cu frecven[a de dou, trei sondaje la fiecare 100 m
2
;
- existen[a rosturilor continue umplute cu mastic bituminos n lungul pere[ilor, n jurul mainilor,
strpungerilor etc.
- abaterea maxim admis la l[imea acestor rosturi este de I 5mm;
- mrimea i continuitatea pantelor; abaterea maxim admis este de I 2,5 mm/m;
- componen[a i grosimile straturilor succesive ; abaterea maxim admis este de 10% din valoarea
grosimii straturilor.
La acest tip de pardoseal nu se ncheie procese-verbale de lucrri ascunse.
3.2. La pardoseli din parchet se vor verifica :
- dimensiunile pieselor de parchet sau ale panourilor de parchet mozaic ; abateri admisibile sunt conform
prevederilor din STS 228/1-80.
- umiditatea stratului suport de nisip, mortar de ciment sau beton ; maximum admis 3% (pentru nisip se
determin conform STS 4606-80 ; pentru mortar de ciment sau beton se determin cu aparatul
,Higromete" sau prin aplicarea cu o pensul curat pe o por[iune de 2x5 cm din suprafa[, a unei solu[ii
de fenolftalein n alcool, n concentra[ie de 1% ; a umidit[i peste 3%, betonul sau mortarul de ciment se
coloreaz n violet sau n roz intens);
- men[inerea climatului din ncperi la temperatura de minimum +5C i umiditatea relativ a aerului de
maximum 65% ;
- planeitatea si orizontalitatea pardoselii; abaterea maxim admis este de I 3 mm, n cazul planeit[ii
suprafe[ei i de I 2 mm/m n cazul orizontalit[ii pardoselii;
- montarea la acelai nivel a lamelor sau panourilor alturate ;
- mrimea rosturilor dintre lamele sau panouri; n cteva puncte izolate, l[imea maxim admis a
rosturilor este de calitatea rindeluirii (nu se admit asperit[i la palpare) ;
- fixarea lamelelor pe suport (la srituri de 30 cm nu se admite ca pardoseala s se mite sau s scr[ie,
n cazul prinderii cu cuie ; n cazul lipirii cu adeziv, la proba prin ciocnire uoar cu un ciocan de zidar,
sunetul trebuie s fie plin) ;
- existen[a rosturilor ling pere[i.
La acest tip de pardoseal nu se ncheie procese-verbale de lucrri ascunse.
3.3. La pardoselile din piatr artificial nears executate cu suprafe[e continui se vor verifica, conform
STS 2560/1-83 i STS 2560/3-84 :
- aspectul, starea general a suprafe[elor, modul de racordare cu suprafe[ele verticale ;
- planeitatea i orizontalitatea, abaterea maxim admis este de dou unde cu sgeat de maximum I 2
mm;
- pantele, dac sunt prevzute in proiect;
- (abaterea maxim admis este de I 2,5 mm/m, dar numai n por[iuni izolate) ;
- denivelarea ntre panourile adiacente rosturilor de dilata[ie maximum admis I 1,0 rnm ;
- coresponden[a ntre pozi[ia rosturilor de dilata[ie al mbrcmin[ii i cele ale stratului suport;
- aderen[a la stratul suport (prin ciocnite cu ciocanul de zidar) ;
- n cazul mbrcmin[ilor de beton sau beton armat, cu sarcini importante, se vor efectua i verificrile
prescrise n caietul ,Betoane" din prezentul normativ.
La aceste tipuri de pardoseli se vor ntocmi procese-verbale de lucrri ascunse numai pentru armturi i
stratul de acoperire a acestora.
3.4. La pardoselile din piatr artificial sau nears executate din elemente prefabricate se vor verifica
conform STS 2560/1-83 i STS 2560/3-84 :
- planeitatea i pantele ; abaterile maxime admise sunt conform prevederilor din STS 2560/1-83 ;
- denivelrile dintre 2 elemente prefabricate alturate ; maximum admis : I 0,5 mm, pentru plci
prefabricate din piatr artificial ars sau nears i I 1,00 mm, pentru crmizi i dale de beton
prefabricate pe antier ;
- coresponden[a ntre pozi[ia rosturilor de dilata[ie ale mbrcmintei i cele ale stratului suport;
- aderen[a la stratul suport (prin ciocnire cu ciocanul de zidar) ;
- mrirea rosturilor ; abaterile maxime admise sunt conform prevederilor din STS 2560/1-83.
La aceste tipuri de pardoseli nu se ncheie procese-verbale de lucrri ascunse.
3.5. La pardoselile din piatr natural se vor verifica :
- planeitatea pardoselii; abaterea maxim admis este de dou unde cu sgeata de maximum I 2,0 mm ;
- pantele, dac sunt prevzute n proiect; abaterea maxim admis este de I 2,5 mm/m, dar numai n
por[iuni izolate ;
- denivelarea ntre plcile de piatr natural ; abaterea maxim admis ntre dou plci de piatr natural
aezate alturat, este de I 0,1 mm ;
- mrimea rosturilor ; abaterea maxim admis este de I 0,1 mm ;
- aderen[a la stratul suport (prin ciocnirea cu ciocanul de zidar).
La acest tip de pardoseal nu se ncheie procese-verbale de lucrri ascunse.
3.6. La pardoselile din pmnt se vor verifica :
- aspectul i starea general a suprafe[ei pardoselii ;
- planeitatea pardoselii; abaterea maxim admis este de I 8,0 mm, dar numai n locuri izolate ;
- grosimea pardoselii ; abaterea maxim admis este de I 10 mm fa[ de grosimea din proiect.
La acest tip de pardoseal nu se ncheie procese-verbale de lucrri ascunse.
3.7. La pardoselile cu covoare i dale flexibile din clorur de polivinil se vor verifica :
- dimensiunile covoarelor i dalelor flexibile ; abaterile admisibile sunt conform prevederilor din STS
7361-80 si STS 7915-80 ;
- aspectul i starea generala a suprafe[ei stratului suport; nu se admit adncituri, bavuri sau alte
asperit[i;
- umiditatea stratului suport; maximum admis este de : 2,5/
0
(n procente de greutate), n cazul lipirii cu
Romeltex i 7%, n cazul lipirii cu racet D 50 S, iar msurarea se face prin metodele indicate la pct. 3.2
,pardoseli din parchet" ;
- men[inerea climatului din ncperi la temperatura minim de +16C i umiditatea relativ a aerului de
maximum 65% ;
- aspectul i starea general a suprafe[ei pardoselii ; nu se admit : pete, por[iuni n relief sau adncituri,
col[uri i margini nelipite, umflturi, denivelri la rosturi;
- mrimea rostului dintre dou fii de covor sau dou dale flexibile, alturate ; l[imea maxim admis a
rostului este de : 0,5 mm l[ime la covor i 0,4 mm l[ime la dale flexibile ;
- aderen[a la stratul suport (la proba prin ciocnire uoar cu un ciocan de zidar, sunetul trebuie s fie
plin) ;
- modul de croire i psuire a unui covor (dala flexibil) la racordarea sa cu o pardoseal de alt natur,
la strpungeri .sau la contactul su cu diferite obiecte fixate pe stratul suport etc.
La aceste tipuri de pardoseli nu se ncheie procese-verbale de lucrri ascunse.
3.8. La pardoselile din materiale bituminoase se vor verifica :
- denivelrile stratului suport; abaterea maxim admis, izolat este de : 15,0 mm, n cazul unui strat
suport elastic i 10,0 mm, n cazul unui strat suport rigid.
- pantele stratului suport, dac sunt prevzute n proiect ; abaterea maxim admis, pe por[iuni izolate,
este de :5 mm/m, n cazul unui strat suport elastic i 3 mm/m, n cazul unui strat suport rigid ;
- aspectul i starea general a suprafe[ei pardoselii;
- planeitatea suprafe[ei pardoselii; abaterea maxim admis este de dou unde cu sgeata de maximum
4,0 mm, dar numai pe por[iuni izolate ;
- aderen[a la stratul suport; verificarea se face prin ovire (mbrcmintea este aderent dac prezint un
sunet plin).
La acest tip de pardoseal nu se ncheie procese-verbale de lucrri ascunse.
4. La verificarea pe faze de lucrri se vor efectua direct (n afara examinrii unde este cazul a
existen[ei i con[inutului proceselor-verbale de lucrri ascunse), aceleai verificri ca i cele prescrise
pentru parcursul lucrrilor.
Verificrile de aspect se vor efectua ncpere cu ncpere ; pentru verificrile ce comport msurtori sau
desfaceri, se vor efectua sondaje cu frecven[a de 1/4 din aceea prescris pentru verificrile pe parcurs.
Pentru verificrile pentru care la pct. 3 nu se indic frecven[a la ncheierea fazei de lucrri se va efectua
cte un sondaj pentru fiecare ncpere, dar cel pu[in unul la fiecare 50...100 m
2
dup importan[a lucrrii,
inclusiv pentru stabilirea existen[ei i grosimii straturilor componente.
n cazul existen[ei in alctuirea pardoselii a unor lucrri ascunse, frecven[a sondajelor va fi de 1/5 din
aceea prescris pentru parcursul lucrrilor.
Pentru cazul pardoselilor din beton simplu sau armat se vor aplica i prevederile din caiet V al acestui
normativ.
Rezultatele verificrilor i recep[iile pe faze de lucrri se consemneaz n procese-verbale, conform
instruc[iunilor respective.
5. La recep[ia preliminar a obiectului se vor efectua :
- examinarea i controlul documentelor ncheiate pe parcursul lucrrilor i pe faze de lucrri;
- verificri directe i anume : pentru aspect, cel pu[in la 1/5 din ncperi, dar minimum o verificare la
fiecare 200 m
2
; pentru cele ce comport msurtori i desfaceri, verificrile directe se vor efectua cu
frecven[a minim de 1/4 din aceea prescris pentru ncheierea fazelor de lucrri.
6. PardoseIi anticorozive. Recep|ia IucrriIor
6.1. Recep[ia lucrrilor se va face pe msura executrii fiecrui strat component al structurii de
pardoseal, constatrile fcute, fiind consemnate n procese verbale pentru lucrri ascunse.
u se va ncepe executarea unui nou strat component al structurii de pardoseal dect numai dup
remedierea deficien[elor constatate a stratul anterior.
6.2. La stratul de beton de rezisten[ al pardoselilor se va verifica : marca betonului, grosimea, armarea
conform indica[iilor din proiect, aspectul betonului care trebuie s fie compact, fr goluri sau segregri,
cota de nivel al suprafe[elor betonului.
6.3. La betonul de egalizare i de pant se verific n timpul execu[iei marca betonului i gradul de
impermeabilitate, pe baz de analize de laborator.
Suprafa[a betonului de egalizare i de pant trebuie s fie lipsit de fisuri, crpturi, spargeri, goluri, nu
trebuie s fie friabil, iar la ciocnire trebuie s aib sunet metalic. Dac se constat defecte ale
betonului, stratul friabil se ndeprteaz pn la suport sntos i se face in mod corespunztor.
La betonul eposidic i betonul apoxidic cu adaos de gudron se va verifica : ntrirea, grosimea stratului n
amplasamentul sifoanelor de pardoseal, planeitatea suprafe[ei, pantele ctre sifoanele de pardoseal,
rugozitatea suprafe[ei.
De asemeni se va verifica executarea corect a ridicaturilor verticale, scafe, reborduri la strpungeri,
goluri de montaj, etc.
6.4. nainte de a se trece la executarea straturilor din beton epoxidic, beton apoxidic cu adaos de gudron
de protec[ie anticoroziv i uzur se va verifica umiditatea betonului de rezisten[ i respectiv a betonului
de egalizare i de pant.
Umiditatea se verific cu umidometrul, n cel pu[in un punct la fiecare 10 m
2
. u se admite aplicarea
straturilor de protec[ie anticoroziv pe suprafa[a cu umiditate mai mare dect cea prescris n prezentul
normativ.
6.5. Verificarea calit[ii materialelor de protec[ie (foii materiale de pozare, rostuire, materialele de
amorsare, placaje anticorozive, materiale aplicabile sub form de mas de paclu) se face prin
examinarea certificatelor de calitate i vizual. n caz de dubiu, materialele vor fi supuse unor incercri ce
se vor efectua la furnizor sau la un alt laborator de specialitate.
6.6. Verificarea stratului de hidroizola[ie anticoroziv n cazul materialelor aplicabile n straturi multiple se
va face vizual urmrindu-se continuitatea hidroizola[iei.
n cazul hidroizola[iei din folii anticorozive se va verifica aderen[a, prin ciocnire cu un ciocan de lemn pe
ntreaga suprafa[ insistndu-se la margini i mbinri. n cazul n care se constat defecte de lipire ce
depesc 10 cm
2
la fiecare 10 m
2
de suprafa[ verificat, se va proceda la nlturarea foliei pe aceste
zone i la repararea por[iunilor defecte.
6.7. n cazul placajelor anticorozive se va proceda la ciocnirea tuturor plcilor la 24 ore de la pozare. n
cazul depirilor defectelor admise de maximum 10 cm
2
la fiecare 10 m
2
suprafa[a verificat, se va
proceda la nlocuirea plcilor sau crmizilor neaderente.
n timpul pozrii se va verifica la terminarea fiecrei suprafe[e de 100 m
2
, respectarea dimensiunilor
rosturilor i adn-cimii de ngropare a placajului, conform proiectului.
Verificarea se face prin msurtori directe.
n cazul unor abateri mai mari dect cele admisibile (abateri la dimensiunile rosturilor l[ime + 2 mm i
1 mm, adincime + 2 mm), se va proceda la ndeprtarea placajului din zonele de defecte.
Verificarea ntririi materialelor de rostuire se face prin minimum 3 msurtori pe 5 m
2
de placaj, prin
zgriere cu un cui de o[el. Dac se constat ptrunderea cuiului n materialul de rost, se va proceda a
nlocuirea acestuia.
6.8. La stratul de protec[ie anticoroziv si de uzur din mase de paclu epoxidice, se va verifica ntrirea
suprafe[ei (prin minimum 3 msurtori la 10 m
2
) prin zgriere cu un cui de o[el.
Se va verifica de asemenea planitatea suprafe[ei, pantele ctre sifoane de pardoseal, strpungerile
pentru conducte i cable electrice, postamentele pentru utilaje, scafe i plinte la pere[i i stilpi.
6.9. Pardoselile anticorozive continui i discontinui recomandate n prezentul normativ se pot da n
exploatare dup minimum 115 zile de la terminarea execu[iei. n aceast perioad este obligatoriu s se
men[in n halele n care au fost executate o temperatur de minimum +20C, pentru reticularea
complet a maselor anticorozive utilizate.
EX
X-1
LISTA PRESCRIP|IILOR TEHNICE DE BAZA CU APLICARE OBLIGATORIE
1. STS 33-14/275 Pavele din lemn masiv pentru pavaje. Condi[ii tehnice generale de calitate.
2 STS 228/177 Parchet din lemn masiv pentru pardoseli. Condi[ii generale.
3 STS 2560/175 Pardoseli din piatr artificial nears. Condi[ii tehnice de calitate.
4. STS 2560/275 Pardoseli din piatr artificial ars. Condi[ii tehnice de calitate.
5. STS 2560/376 Pardoseli din piatr artificial ars i nears. Reguli i metode de verificare.
6. STS 736180 Covor i dale din policlorur de vinil.
7. STS 791580 Covor i policlorur de vinii, pe suport textil.
8. STS 255979 Construc[ii civile, industriale i agrozootehnice. mbrcmin[i din asfalt turnat pentru
pardoseli. Condi[ii tehnice generale de calitate.
9. C 3582 ormativ pentru executarea pardoselilor (Buletinul Construc[iilor nr. 11/1982).
[top]

CAIETUL XIII. SCRI, BALCOANE I PARAPE|I
CAPITOLUL 1. SCRI, BALCOANE I PARAPE|I PENTRU CLDIRI
1. DomeniuI de apIicare
1.1. Prezentul capitol cuprinde principalele condi[ii tehnice de calitate pe care trebuie s le ndeplineasc
lucrrile la scri, balcoane i parapete de orice fel i din orice materiale, ce se execut pentru cldiri i
alte obiecte de construc[ii-montaj, indiferent de destina[ia lor.
. Verificri de efectuat pe parcursuI executrii IucrriIor
2.1. Materialele, semifabricatele i prefabricatele, vor fi introduse n lucrare numai dac, n prealabil s-a
verificat de ctre conductorul tehnic al lucrrii c au fost livrate cu certificate de calitate.
2.2. n cazul executrii lucrrilor din beton, beton armat, semifabricate i prefabricate din beton, se vor
face verificrile prevzute n cap. ,Beton simplu, beton armat i beton precomprimat" din prezentul
normativ.
2.3. n cazul executrii lucrrilor din alte materiale (zidrie, elemente metalice etc) se vor efectua i
verificrile prevzute n cap. ,Zidrii" respectiv cap. ,Construc[ii din o[el" etc.
Scrile se vor verifica prin examinare vizual i msuri locale, s corespund punctelor 2.5 i 2.9.
2.5. Treptele trebuie s fie de nl[ime egal i s corespund ca form, dimensiuni i mod de finisare a
prevederilor proiectului. ntre doua podete consecutive treptele trebuie s fie identice, suprafa[a lor
trebuie s fie orizontal, iar mbrcmintea trebuie s fie fixat sau aderent de suport i s corespund
condi[iilor de calitate cerute pardoselii din acelai material (a se vedea cap. ,Pardoseli").
2.6. Orizontalitatea treptelor se va verifica la fiecare treapt cu dreptarul i nivela cu bul de aer. baterile
limit admisibile sunt cele artate n anexa X.l.
2.7. Muchiile treptelor trebuie s fie drepte i intacte, s nu prezinte ondula[ii sau tirbituri. De asemenea,
treptele de beton sclivisit sau mozaicat nu trebuie s prezinte repara[ii locale ale unor tirbituri produse n
timpul execu[iei din cauza unei protejri insuficiente a treptelor. n asemenea cazuri se va reface
mbrcmintea pe toat lungimea treptelor.
2.8. Podestele scrilor trebuie s aib suprafa[a plan, fr denivelri ntre elementele constructive (plci
de mozaic, gresie, marmur, etc). Verificarea se face cu dreptarul, neadmi[ndu-se denivelri mai mari
dect cele artate n anexa X1-1.
2.9. Pardoseala podestelor trebuie s satisfac condi[iile de calitate cerute mbrcmintei respective, iar
dac ea este din acelai material ca al treptelor, trebuie s fie executat la fel, afar de cazul cnd
proiectul ar prevedea o alt solu[ie.
2.10. Balcoanele i logiile se verific dac corespund prevederilor proiectului : pardoseala i scafele vor
ndeplini condi[iile de calitate cerute, conform prevederilor prevzute n caiet X al prezentului normativ.
2.11. Se va verifica dac este asigurat scurgerea apelor prin pante racordate a gurile arunctoare de
ap, executate din tabl, beton etc. Hidroizola[ia se va verifica conform prevederilor din cap. ,zola[ii".
2.12. Controlul executrii corecte a pantelor se va face turnndu-se pe pardoseala balconului o cantitate
de ap i observndu-se dac scurgerea ei se face complet i corect. Se va verifica existen[a
lcrimarelor i a dispozitivelor de evitarea prelingerii apei pe fa[ad i pe balcoane de la nivelele
superioare.
2.13. Se va verifica prin vizri i msurtori adecvate continuitatea pe fiecare fa[ad a logiilor i a
balcoanelor, ngrijindu-se de pozi[ionarea lor corect n timpul execu[iei, astfel ca s se respecte cu
stricte[e cotele a care au fost prevzute n proiect i sa se asigure aspectul estetic al fa[adei.
2.15. Parapetele s fie verticale pe toat nl[imea, verificarea fcndu-se cu firul de plumb.
2.16. De asemenea, pe por[iunile de aliniament, parapetele nu trebuie s aib ondula[ii, curburi sau
devieri att n planul orizontal ct i in planul vertical. Verificarea se va face cu dreptarul de 2 m.
2.17. Pe por[iunile de curb, parapetele trebuie s se desfoare cu continuitate pentru a realiza corect
curbele prevzute n proiect. Verificarea se face att vizual ct i prin folosirea unor abloane
corespunztoare.
2.18. Suprafa[a parapetelor de beton tencuit i zugrvit trebuie s corespund condi[iilor de calitate
cerute tencuielii i zugrvelii respective (a se vedea cap. ,Tencuieli" i cap. ,Zugrveli", vopsitorii i
tapete" din prezentul normativ).
2.19. Parapetele metalice i de lemn trebuie s corespund formelor arhitecturale i dimensiunilor din
proiect, s fie bine ncastrate n vanguri, trepte, podete, balcoane etc. Verificarea acestor ncastrri se
face prin cltinarea i izbirea fiecrui element n parte.
2.20. Mna curent mozaicat trebuie s fie executat din materialul i n condi[iile prevzute in proiect i
s corespund formei, dimensiunilor i coloriturilor stabilite, dndu-se o importan[ deosebit aspectului
estetic. Se va face deci mai nti o verificare vizual amnun[it a calit[ii lefuirii i planeit[ii
suprafe[elor, controlnd att cu palma ct i cu dreptarul de 2 m.
2.21. La mna curent a parapetelor metalice se va controla ca n punctele de nndire s nu existe
praguri care s jeneze la palm. Micile denivelri se vor nltura prin polizare.
2.22 Mna curent de lemn trebuie s corespund formelor i dimensiunilor din proiect. Ea trebuie s fie
croit numai paralel cu fibrele, s fie lustruit, s nu aib noduri, tirbituri, fibre ieite, crpturi, iar
rosturile la nndiri s nu depeasc 1 mm l[ime, s nu prezinte praguri i s fie bine chituite.
2.23. La balustradele la care s-a montat profilul ,mn curent" din PVC-semirigid s se verifice dac au
fost respectate urmtoarele condi[ii ;
- profilul trebuie s fie montat astfel inct :
W s nu prezinte denivelri fa[ de axul platbandei suport ;
W s nu aibe jocuri, s fie n planul parapetului, s fie orice plan perpendicular pe acesta ;
W s se nscrie perfect n curbele de racordare ale platbandei i s nu aibe gtuiri sau ondula[ii.
2.24. Verificarea acestor condi[ii se face vizual i plimbnd palma de-a lungul minii curente.
W punctele de mbinare ale profilului i sudurile trebuie s fie astfel executate nct ele s nu apar vizibil
prin schimbri de culoare sau form i nici s se simt la trecerea palmei ;
W cuplarea profilului pe toat lungimea lui i mai cu seam pe por[iunile curbe ntre regiunea mbinrilor s
fie nealterat prin procesul de plastifiere, iar in cazul mbinrilor prin sudur finisajul s fie bine executat.
. Verificri de efectuat Ia recep|ia preIiminar (pe obiect)
3.1. Comisia de recep[ie preliminar a obiectului procedeaz n cadrul verificrii scriptice, examinnd
toate documentele ncheiate pe parcursul executrii lucrrilor inclusiv buletinele de ncercare, dispozi[iile
de antier, procesele verbale de remedieri sau consolidri, actele de control sau expertizare, avndu-se
n vedere respectarea cu stricte[e a prescrip[iilor generale de proiectare n conformitate cu STS
2965/79.
3.2. n cadrul verificrii directe, comisia de recep[ie va efectua prin sondaje verificri in numr suficient
pentru a putea forma convingerea asupra corectitudinii actelor prezentate.
De asemenea va proceda la verificri de acelai tip ca cele de la pct. 3.1. de mai sus.
3.3. tunci cnd se consider c este necesar a se face o verificare a rezisten[elor scrilor, balcoanelor,
parapetelor, aceasta se va face conform punctelor : 3.4 ; 3.5 ; 3.6 ; 3.7.
3.4. Se aplic regimul de ncrcri statice i dinamice a care au fost calculate la aceste lucrri,
controlndu-se comportarea lor n ansamblu ct i pe fiecare element n parte.
3.5. Pentru scrile, balcoanelor i parapetele de fier, lemn sau alt material, n afar de zidrie de beton
simplu, se va verifica dac sge[ile ob[inute rmn n limitele admise de normele n vigoare sau de
prevederile din proiect pentru construc[iile respective.
3.6. Pentru elementele din beton armat, aprecierea comportrii lor la aceste ncercri se va face conform
prevederilor din cap. ,Beton simplu, beton armat i beton precomprimat" al prezentului normativ.
3.7. Pentru scrile i parapetele ce se execut a lucrri de art (poduri, tunele, ziduri de sprijin,
ubtraversri feroviare i rutiere), n afara prezentului normativ, se va avea n vedere respectarea cu
stricte[e a condi[iilor tehnice de calitate prevzute n instruc[iunile interne, elaborate de institutele de
specialitate n proiectarea i executarea acestor categorii de lucrri, ca PT, PCF, ntreprinderea
,Metrou Bucureti.
EX
X-1
ABATERI ADMISIBILE LA LUCRRI DE SCRI, BALCOANE I PARAPETE
1. Scri
La orizontalitatea treptelor :
- denivelare admis la fiecare treapt ... 1 mm/m
- denivelare admis la toat lungimea treptei 2 mm
- la nl[imea treptelor 1 mm/treapt
- denivelri admise la podestele scrilor . . 2 mm/m
. Parapete
- se admite pe toat l[imea parapetului o deviere a verticalit[ii de max. 2 mm
- la mna curent mozaicat se admite o deviere a planeit[ii de max. 1 mm
- la mna curent de lemn, rosturile la nndiri nu trebuie s depeasc n orice punct al profilului 1 mm
OT: Valorile indicate mai sus sunt aplicate n cazurile curente; n cazurile speciale se vor lua n
considera[ie valorile prevzute n proiecte, chiar dac ele difer decele curente.
EX
X-2
LISTA PRESCRIP|IILOR TEHNICE DE BAZ
1. C 150-84 ormativ privind calitatea mbinrilor sudate din o[el ale construc[iilor civile, industriale i
agricole (Bul. Constr. nr. 7/1984).
2. C 55-74 nstruc[iuni tehnice privind montarea profilului mn curent din PVC semirigid (Buletinul
Constr. nr. 4/1975).
3. C 130-76 nstruc[iuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor i betoanelor (Buletinul
Construc[iilor nr. 61979).
4. C 174-79 nstruc[iuni tehnice de aplicare a profilului aprtor muchii de treapt din PVC (Buletinul
Construc[iilor nr. 6/1975).
5. C 55-74 nstruc[iuni tehnice privind montarea profilului mn curent din PVC semirigid (Buletinul
Construc[iilor nr. 4/1973).
6. STS 9273-80 Scri metalice.
7. STS 292478 Gabarite pentru poduri, viaducte, pasaje denivelate i pode[e.
8. STS 1244/1 79 Treceri de nivel clasificare i modul de asigurare a circula[iei prescrip[ii generale
in func[ie de categoria de treceri de nivel.
9. STS 296579 Scri interioare prescrip[ii generale de proiectare.
[top]

CAPITOLUL SCRI, TROTUARE I PARAPETE LA PODURI DE CALE FERATA
1. Domeniu de apIicare
1.1. La poduri de cale ferat cu sau fr parapete se prevd scri pe taluze.
1.2. Ele au rolul de a permite personalului de ntre[inere accesul sub pod.
1.3. Trotuare cu parapete se prevd pe suprastructura i pe culei, la nivelul cii, pentru a se asigura
circula[ia personalului de ntre[inere pe toat lungimea podului.
. Prevederi comune
2.1. Scrile pe taluze se execut din beton monolit, din elemente prefabricate din beton sau din zidrie de
piatr.
2.2. Parapetele se prevd la scrile aezate pe terasamente nalte i se execut fie din beton armat,
profile metalice sau bare de o[el betonat.
2.3. Trotuarele situate la nivelul cii se execut din profile metalice i dulapi din tabl striat, de lemn sau
din beton cu granulit.
2.4. Pe culei i pe suprastructuri din beton armat sau beton precomprimat trotuarele pot fi executate i din
beton armat turnat monolit sau din elemente prefabricate de beton armat iar parapetele pot fi executate i
din beton armat fie monolit, fie prefabricat.
. Verificri de executat
3.1. La verificarea scrilor i parapetelor de pe taluze se vor avea n vedere ca materialele s corespund
din punct de vedere calitativ.
3.2. Dimensiunile geometrice s fie conform proiectului.
3.3. baterile la nl[imile i lungimile treptelor s nu depeasc I 1 fa[ de proiect.
3.4. Parapetul la nl[ime s nu aib abateri mai mari de I 1 cm iar longitudinal s nu se abat de la linia
din proiect cu mai mult de I 1 cm.
3.5. Suprafa[a superioar a treptelor s fie n plan orizontal, abaterile fiind de max. 5% cu pant spre
treapta inferioar.
3.6. La verificarea trotuarelor cu parapete situate la nivelul cii se vor avea n vedere ca materialele s
corespund calitativ.
3.7. Dimensiunile geometrice ale diferitelor elemente s fie conform proiectului.
3.8. baterile la lungimi i l[imi nu vor depi I 1 cm.
3.9. La grosimi elementele metalice vor respecta abaterile prevzute n standardele de produs iar dulapii
de lemn i beton uor vor avea abateri de max. I 5 mm.
3.10. ivelul superior al trotuarului s fie la cota prevzut n proiect ; abaterile nu vor depi I 5 mm.
3.11. Parapetul la nl[imi s nu aib abateri mai mari de I 1 cm, iar longitudinal s nu se abat de la linia
proiectat cu mai mult de I 1 cm.
3.12. Rezultatul verificrilor efectuate conform celor prevzute mai sus vor fi consemnate n procesul
verbal de recep[ie al podului.
[top]

CAIETUL XIV. IZOLA|II
CapitoIuI 1. IZOLA|II TERMICE, FONICE I HIDROIZOLA|II ALE
CONSTRUC|IILOR I INSTALA|IILOR AFERENTE
1. Domeniu de apIicare
1.1. Prevederile acestui capitol se aplic la toate lucrrile de izola[ii termice, fonice i hidrofuge ale
construc[iilor i instala[iilor aferente, conf. pct. 1.1. i 1.5 caietul al prezentului normativ.
1.2. ceste prevederi nu se aplic, izola[iilor, instala[iilor i aparatelor tehnologice sau altor tipuri de
izola[ii dect cele men[ionate la pct. 1.1. de mai sus.
. Prevederi generaIe
2.1. Toate materialele i semifabricatele, care intr n componen[a unor izola[ii vor fi introduse n lucrare
numai dac, n prealabil :
- s-a verificat de ctre conductorul tehnic al lucrrii c au fost livrate cu certificat de calitate, care s
confirme fr dubiu c sunt corespunztoare normelor respective i prevederilor proiectului ; nlocuiri de
materiale nu sunt premise dect cu acordul scris al beneficiarului i proiectantului ;
- s-a organizat primirea i recep[ia materialelor conform prevederilor din regulamentul la HCM 9411959
iar manipularea, depozitarea i conservarea lor n condi[ii n care s asigure pstrarea calit[ii i
integrit[ii lor ;
- materialele folosite s fie verificate nainte de punerea n oper, prin msurarea dimensiunilor
geometrice, umidit[ii etc, n conformitate cu prevederile din normele tehnice n vigoare (standardele de
produs) neputnd fi utilizate dac prezint abateri peste cele admisibile.
2.2. Verificarea caracteristicii i calit[ii suportului pe care se aplic izola[ii se va face n cadrul verificrii
executrii suportului respectiv (de ex. planee, pere[i etc). Este strict interzis a se ncepe executarea
oricror lucrri de izola[ii dac suportul - n ntregime sau pe por[iuni nu a fost in prealabil verificat
conform instruc[iunilor pentru lucrri ascunse.
2.3. n cazurile n care prescrip[ia tehnic pentru executarea izolrii prevede condi[ii speciale de
planeitate, forme de racordri, umiditate etc, precum i montarea n prealabil a unor piese, dispozitive etc,
sau a unor straturi de protec[ie anticoroziv sau contra vaporilor etc, aceste condi[ii vor face obiectul unei
verificri suplimentare nainte de nceperea lucrrilor de izola[ii.
2.4. Toate verificrile ce se efectueaz la lucrri sau pr[i de lucrri de izola[ii, care ulterior se acoper
(de ex. straturile succesive ale izola[iei propriu-zise, racordrile, piesele nglobate etc), se nscriu in
procese verbale de lucrri ascunse, conform instruc[iunilor respective.
. IzoIa|ii termice
3.1. Pe parcursul executrii lucrrilor, n afar de rezolvarea problemelor de la pct. 2.1 ; 2.4 de mai sus,
se va verifica dac sunt ndeplinite i urmtoarele condi[ii :
a) termoizola[iile care se realizeaz din plci sau blocuri s fie executate din elemente ntregi sau din
frac[iuni tiate cu scule adecvate pentru a avea forme regulate iar rosturile dintre ele s nu depeasc
limita admis ;
b) densitatea aparent a materialelor de baz i auxiliare ca i grosimile plcilor sau blocurilor s
corespund prevederilor proiectului; pentru materialele tasabile grosimea ini[ial se majoreaz cu
valoarea corespunztoare tasrii materialului (indicat in proiect) pentru materialele n vrac, grosimea se
msoar dup pilonare ;
c) deschiderea rosturilor s fie de minimum 2 mm ;
d) nu s-a produs goluri in i ntre plci ;
e) s-au respectat dimensiunile, pozi[iile i formele pun[ilor termice, prevzute n proiect, n limitele
abaterilor admisibile, de la 3.1.b de mai sus ; nu se admit alte pun[i termice, neprevzute n proiect ;
f) barierele contra vaporilor s fie continue i s fie executate elementele de acoperire demontabile, acolo
unde este cazul.
Toate aceste verificri se vor efectua ,bucat cu bucat" i se vor nscrie n procese verbale de lucrri
ascunse, conform instruc[iunilor respective.
3.2. La verificarea pe faze de lucrri se va examina frecven[a si con[inutul actelor de verificare pe
parcurs, comparndu-l cu proiectul i prescrip[iile tehnice respective, in limitele abaterilor admisibile.
n plus, se va verifica prin sondaj corectitudinea nregistrrilor fcute pe parcurs ; numrul sondajelor va fi
de cel pu[in 1/10 din cele prescrise pentru faze premergtoare sau de executare a lucrrilor.
3.3. La recep[ia preliminar se va proceda ca i n cazul verificrii pe faze, ns numrul sondajelor poate
fi redus la 1/20 din cele ini[iale.
n plus la recep[ia preliminar sau - dac aceasta nu este posibil cel mai trziu la recep[ia final, se
va verifica pe obiect n condi[iile de clim interioar proiectate n anotimpurile de vrf i cu instala[ia de
nclzire (iarna) sau du condi[ionare (vara) func[ionnd n stare de regim, dac :
- parametrii climatici interiori (temperatur, umidit[i relative) corespund cu proiectul, n limitele abaterilor
admisibile cum sunt : pentru temperatura interioar : + 0,50C i pentru umiditatea relativ interioar :
2% ;
- temperatura i suprafa[a interioar a elementelor de nchidere in cmp i n zona pun[ilor termice,
msurat la parametrii nominali ai aerului interior i exterior, s corespund valorilor indicate n STS
6472/3-78, n func[ie de destina[ia cldirii;
- nu apare condens n dreptul pun[ilor termice proiectate sau n alte zone.
n cazul n care aceste condi[ii nu sunt realizabile, se va proceda conform pct. 2.5 din caietul 1 al acestui
normativ.
. HidroizoIa|ii
4.1. Verificrile ce trebuie efectuate pe parcursul lucrrilor, n afar de cele prevzute la pct. 2.1-2.4 de
mai sus sunt:
a) stratul suport s nu prezinte asperit[i mai mari de 2 mm iar planeitatea lui s fie continu, fiind admis
ca abatere o singur denivelare de I 5 mm pe o suprafa[a verificat cu dreptarul de 2 m, n orice direc[ie ;
b) existen[a rosturilor de dilatare de 2 cm l[ime pe conturul i n cmpul (la 4-5 m, distan[ pe ambele
direc[ii) apelor de peste termoizola[iile noi sau n vrac (pilonate);
c) corectarea cu mortar de ciment la panta de max. 1 : 5 a denivelrilor de max. 10 mm admise ntre
elementele prefabricate de acoperi ;
d) protejarea prealabil a termoizola[iilor de polistiren cu foi bitumate sau pelicul de mortar special;
e) racordrile ntre diverse suprafe[e, cu abateri admisibile fa[ de dimensiunile din proiect sau prescrip[ii
tehnice de - 5 i + 10 mm la raza de curbur i de 10 mm la l[imi;
f) respectarea re[etelor i procedeelor de preparare a materialelor pe antier (masticuri, solu[ii etc),
conform normativului C.112-80 ;
g) starea de umiditate corespunztoare stratului suport amorsat (printr-o metod de antier, unde pentru
fiecare 1000 m
2
se fac 5 probe de desprindere a cte unei fii de carton bituminat de 5 x 20 cm, lipit pe
suport, pe 2/3 din lungime i care dup 2 ore trebuie s se rup prin carton sau prin stratul de bitum sau
cu aparate pentru determinarea umidit[ii ;
h) lipirea corect a foilor ; nu se admit deslipiri, alunecri i bici cnd acestea apar, repararea lor este
obligatorie;
i) l[imea de petrecerea foilor (7...10 cm longitudinal, minimum 10 cm frontal); se admit 10% din foi cu
petreceri de min. 5 cm longitudinal i min. 7 cm frontal; n cazul n care aceste valori nu sunt respectate
stratul respectiv trebuie refcut ;
j) respectarea direc[iei de montare a foilor ; pn la 20% pant se pot monta i paralel i streain, dar
peste 20% pant, numai n lungul liniei de cea mai mare pant ;
k) men[inerea n cazul izola[iilor subterane a nivelului apelor freatice la minimum 30 cm sub nivelul
cel mai cobort al lucrrii respective ; racordarea corect a izola[iilor verticale cu cele orizontale (abaterea
admisibil la l[imea petrecerii 10 mm) ;
i) realizarea comunicrii cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub or[uri, copertine sau tuburi.
4.2. n cazul hidroizola[iilor, prin ,faz de lucrare" se n[elege n plus fa[ de instruc[iunile pentru
verificarea i recep[ionarea lucrrilor ascunse i pe faze de lucrri i o grupare de tronsonare, n aa
fel nct por[iunea ce se verific s fie ntreag i fr ntreruperi n zone n care s-ar putea produce
dificult[i func[ionale (de ex. n dolii).
4.3. La verificarea pe faze de lucrri, se va examina frecven[a i con[inutul actelor de verificare ncheiate
pe parcurs, comparndu-le cu proiectul, prescrip[iile tehnice respective i abaterile admisibile.
n mod special, comisia va efectua i probe globale directe dup cum urmeaz :
a) verificarea etaneit[ii hidroizola[iilor prin inundare cu ap timp de 72 ore a acoperiurilor cu pante
pn la 7% inclusiv. ivelul apei va depi cu minimum 2 cm punctul cel mai ridicat, iar pentru
acoperiurile cu suprafa[a peste 20 cm
2
se va cere acordul scris al proiectantului;
b) n camerele unde inundarea va fi efectuat timp de 72 ore, iar grosimea stratului de ap va fi de 3.6 cm
;
c) la construc[iile supuse la presiunea hidrostatic a apelor subterane, dup asigurarea msurilor de
contrapresiune, se opresc epuismentele, lsnd hidroizola[ia timp de 48 ore la presiunea maxim conf.
prevederilor STS 2355-79 i normativului C.112-80.
Construc[iile supuse la presiunea hidrostatic a apelor nmagazinate se vor verifica conform msurilor
prevzute n proiectele respective ;
d) n cazul cnd probele prin inundare nu se pot efectua (sunt costisitoare, nivelul sczut al apelor
subterane etc), verificarea se va face vizual, prin ciocnire i eventuale, sondaje n punctele dubioase ;
e) rezultatele verificrilor men[ionate la acest capitol se vor nregistra conform instruc[iunilor pentru
verificarea lucrrilor ascunse ; deficien[ele constatat vor fi consemnate n procese verbale i se va trece
imediat la remedierea lor, ncheindu-se un nou proces verbal de lucrri ascunse ; dup acesta se pot
executa lucrrile de protec[ie i cele conexe
f) la protec[ia hidroizola[iilor acoperiurilor necirculabile executat din vopsitorii, se va verifica vizual
continuitatea i aderen[a prin frecare energic cu mina.
La acoperiurile circulabile se va verifica dac plcile i dalele sunt montate pe un strat de nisip cu
grosimea minim de 2 cm, dac rosturile ntre plci sunt uniforme i umplute, dac sunt corect executate
rosturile de dilata[ie i dac sunt umplute cu mastic bituminos ; dac au stabilitate la circula[ie ;
g) la acoperiuri se vor verifica pantele, conform proiectului, amplasarea n punctele cele mai coborte a
gurilor de scurgere iar prin turnarea de ap n punctele mai ridicate se va verifica dac gurile de scurgere
func[ioneaz bine.
Se va verifica dac sunt corespunztoare proiectului racordrile hidroizola[iei la reborduri i atice, la
strpungeri, la rosturi de dilata[ie i la gurile de scurgere, care trebuie s fie prevzute cu grtare
(parafrunzare) i s nu fie inundate ;
h) tinichigeria aferent acoperiurilor (or[uri, copertine, glafuri, etc.) se va verifica dac este executat
conform proiectelor, bine ncheiat, racordat cu hidroizolatia i fixat de construc[ie ; verificarea se va
face att vizual ct i prin trac[iune manual ;
i) n camere se va verifica conform proiectului, executarea pardoselilor, planeitatea i nclinrile,
racordrile la pere[i i strpungeri, precum i dac gurile de scurgere nu sunt nfundate i sunt prevzute
cu grtare ;
j) pentru verificarea zidurilor de protec[ie a hidroizola[iilor aplicate la exteriorul construc[iilor subterane se
va constata :
- la cele executate ulterior hidroizola[iei : grosimea, existen[a rosturilor verticale la intervalele date n
proiect, a rostului orizontal la baz, precum i dac sunt prevzute cu foi bitumate;
- la cele executate anterior hidroizola[iei : grosimea, existen[a rosturilor de col[, a stlpilor verticali la
intervale de 2,5 m ;
k) la construc[iile subterane cu hidroizola[ia aplicat la interior sau la construc[iile pentru inmagazinarea
apelor, rezultatele verificrilor se vor nregistra conform instruc[iunilor pentru lucrri ascunse, dup care
se pot executa celelalte lucrri conform proiectului.
4.4. La recep[ia preliminar, comisia prin membrii si de specialitate sau prin specialitii din afar (conf.
pct. 20 al regulamentului de efectuare a recep[iilor), va proceda la verificri de acelai timp cu cele de la
pct. 4.3. de mai sus, completate cu referatul de concluzii i tratnd ntregul obiect.
5. IzoIa|ii fonice
5.1. La executarea lucrrilor de izolare fonic, n afara celor prevzute la pct. 2.1-2.4. de mai sus trebuie
s se verifice :
a) la executarea pere[ilor stratifica[i (pere[i dubli) se va urmri s nu se creeze legturi rigide ntre cele
dou straturi ale peretelui, n afar de cele prevzute n proiect; n acest sens se vor ncheia procese
verbale de lucrri ascunse;
b) la executarea pardoselilor flotante se va urmri ca s nu se creeze legturi rigide ntre dal i planeul
suport prin infiltrarea betonului turnat n dal, prin materialul fonoizolator sau ntre dal i pere[i; n acest
caz se va verifica dac stratul fonoizolator este aezat continuu, dac rosturile acestuia au fost acoperite
cu carton asfaltat i dac pe conturul camerei au fost aezate fii de material fonoizolator. Pentru aceste
lucrri se vor ncheia procese verbale de lucrri ascunse.
d) La recep[ionarea lucrrilor se va verifica prin sondaj (prin scoaterea pervazului), dac s-a executat
stratul fonoizolator pe vertical ntre dala flotant i perete ;
c) la lucrrile de instala[ii de ap i nclzire se va verifica :
- dac conductele de ap nglobate au fost nvelite n prealabil pe tot parcursul lor, n fese care s asigure
o desolidarizare de perete ;
- dac strpungerile prin pere[i i prin planee au fost realizate prin manoane din [eava de metal sau din
material plastic i dac rosturile dintre aceste manoane i conducte au fost bine umplute cu chituri
plastice sau cu materiale elastice ;
- daca agregatele pentru circula[ia apel (.pompe, compresoare hidrofoare) au fost aezate pe suport
elastic, conform proiectului i dac nu s-au creat pun[i rigide care s altereze rezemarea elastic ;
- dac ntre agregate i re[eaua de conducte s-au realizat racordri elastice mpotriva propagrii
vibra[iilor, conform proiectului;
d) la lucrrile de ventila[ie se va verifica :
- dac strpungerile prin pere[i i planee au fost realizate prin mansoane elastice i dac sus[inerea
canalelor instala[iei de ventilare a fost realizat fr legturi rigide cu elemente de construc[ie, conform
proiectului;
- dac ventilatoarele au fost aezate pe suport elastic, conform proiectului i dac nu s-au creat pun[i
rigide care s altereze rezemarea elastic ;
e) la lucrri de ascensoare se va verifica realizarea rezemrii elastice a agregatelor i n special a troliilor.
5.2. Pentru toate lucrrile cu destina[ie specific de izolare fonic i n general la acustica de construc[ii,
se va verifica respectarea strict a prevederilor proiectului; orice modificare de solu[ie se va face numai
cu avizul scris al proiectantului de specialitate.
6. IzoIarea termic a acoperiuriIor cu aIte materiaIe dect poIistiren sau vat mineraIa
6.1. Termoizola[ia sub form de saltele folosit la construc[ii agrozootehnice nu trebuie s se taseze mai
mult de 50% sub sarcina de 2000 /m2 i s nu depeasc capacitatea portant a plcii inferioare de
azbociment pe deschiderea respectiv. Densitatea aparent n stare uscat a materialului termoizolant ce
poate fi utilizat n aceast solu[ie nu va depi 120 kg/m
3
Pe lng condi[iile in func[ie de domeniul de utilizare, materialele termoizolatoare mai trebuie s
ndeplineasc i urmtoarele condi[ii generale :
- S fie eficiente din punct de vedere termotehnic ;
- S nu con[in componente care s afecteze n timp calitatea construc[iilor prin reducerea existen[ei
elementelor de construc[ie, a propriet[ilor termo i hidroizolatoare ale nchiderilor aspectul finisajului
interior i exterior ;
- S nu con[in substan[e vtmtoare pentru sntatea oamenilor sau a animalelor att in timpul
execu[iei ct i n exploatare ;
- S fie greu combustibile, imputresetibile i stabile la ap;
- S fie realizate cu un consum minim de energie nglobat.
6.3. Materialele termoizolante se introduc n folosin[ curent prin proiectare i execu[ie, dup
omologarea i elaborarea normelor tehnice de produs, pentru fiecare material n parte.
6.4. Caracteristicile fizico-mecanice, condi[iile de ambalare, manipulare, transport i depozitare ale
materialelor termoizolante trebuie s corespund prevederilor din urmtoarele prescrip[ii :
MateriaIe de natur anorganic
STS 803681 Beton celular autoclavizat, Gaz beton. Condi[ii tehnice generale de calitate;
STS 183680 Produse termoizolatoare din diatomit;
TR 907580Perlit expandat;
STS 142766 Diatomit pentru materiale termoizolante.
STS 817768 gregate din zgur expandat pentru betoane uoare ;
STS 734380 gregate minerale uoare. Granulit.
TR 180 Cenu i zgur de termocentral de hald.
TR 964380 Scorie bazaltic de Racoi
MateriaIe de natur organic
.STS 784878 Plci din fibre de lemn. Plci moi tip S, B, B;
5014974 Plci aglomerate din puzderie (PP) ;
STS 1157081 Plci termoizolante din tala tip STBLT
STS 6979/433 Plci din granule de plut expandat i aglomerat cu bitum. Condi[ii, tehnice.
STS 746180 Materiale clasice celulare.
6.5. Materialele termoizolante se livreaz nso[ite de certificate de calitate care trebuie s confirme
caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor respective, conform celor prevzute n standardele sau
normele tehnice de fabrica[ie ale produselor respective.
Transportul, manipularea i depozitarea materialelor termoizolatoare se va face ou asigurarea tuturor
msurilor necesare pentru protejarea i pstrarea caracteristicilor func[ionale ale acestor materiale, pn
la punerea lor n oper.
ceste msuri trebuie asigurate att de productori ct i de utilizatorii materialelor respective, conform
prevederilor standardelor sau normelor tehnice de produse.
6.6. Se interzice punerea n oper a materialelor termoizolante degradate, datorit depozitrii sau
transportului necorespunztor, udate de precipita[ii, etc.
6.7. Termoizola[iile din materiale sensibile la umiditate sau cu absorb[ie mare de ap la elementele care
se realizeaz prin procese umede (ex. panouri mari prefabricate, termoizola[ii la acoperiuri cu ape) vor
fi protejate cu un strat separator mpotriva absorb[iei umidit[ii. Lucrrile de termoizola[i care se
realizeaz prin procese tehnice nu se vor executa la temperaturi exterioare mai mici de + 5C.
6.8. Pentru a nu se produce condens pe intradosul stratului superior al plcilor ondulate din azbociment i
acumulri de umiditate n termoizola[ie , spa[iul dintre acestea i nvelitoare va fi ventilat prin circula[ia
liber a aerului i comunicarea cu atmosfera se asigur lsndu-se neastupate ondulele de la streain i
coam.
ControIuI caIit|ii i recep|ia IucrriIor
6.9. Lucrrile de termoizola[ie fiind in general lucrri ascunse, pe parcursul execu[iei se va proceda n
permanen[ la verificarea lor de ctre Organele de control ale executantului (CTC) i ale beneficiarului n
conformitate cu Legea nr. 8 privind ,sigurarea durabilit[ii i siguran[ei n exploatare, func[ionalit[ii i
calit[ii construc[iilor", urmrindu-se i cosemnndu-se n procesele verbale de lucrri ascunse :
a ndeplinirea condi[iilor de calitate a suportului (s fie uscat i curat, s nu prezinte denivelri i
asperit[i, periclitnd continuitatea i integritatea barierei contra vaporilor)
b calitatea i umiditatea materialelor termoizolante ce intra in oper, conform standardelor sau
normelor de produs, pe baza avizelor de expedi[ie i a certificatelor de calitate ale productorilor precum
i a determinrilor laboratorului de antier (densitate, umiditate, abateri dimensionale);
c montajul termoizola[iei cu rosturi strinse ntre plci existen[a i asigurarea comunicrii cu atmosfera a
canalelor de ventilare, respectarea prevederilor proiectului privind grosimea termoizola[iei i tratarea
pun[ilor termice, canale de ventilare, etc.
6.10. Materialele necorespunztoare se vor nlocui i lucrrile gsite necorespunztoare n timpul
controlului se vor reface.
6.11. La recep[ia obiectului se vor analiza constatrile consemnate.
7. IzoIa|ia termo-hidro Ia cIdiri din panouri mari
7.1. nainte de pozarea panourilor de pere[i interiori vor trebui executate toate lucrrile prevzute n
proiect pentru hidro i termoizolarea interioar a rosturilor verticale dintre panourile de fa[ad, aceste
lucrri cuprinznd :
a introducerea n rosturile verticale a profilului prevzut n proiect pentru realizarea ,golului de
decompresiune", n cazul sistemului de etanate cu func[ionare mecanic ;
b aplicarea prin lipire a membranei hidroizolatoare prevzut n proiect pe rebordul interior al
panourilor : n cazul membranei hidroizolatoare din pnz bitumat, aceasta se va aplica prin lipire cu
bitum cald, dup amorsarea obligatorie a suprafe[elor recordurilor cu bitum tiat, fia de pnz bitumat
se va tia la lungime egal cu nl[imea etajului plus 30 cm, pentru a se putea mbina prin petrecere cu
fia de la nivelul superior.
c lipirea cu bitum cald a fiei hidroizolatoare de a nivelul respectiv peste fia hidroizolatoare
anterioar
d aplicarea stratului termoizolator din plci pregtite dinainte la forma i dimensiunile prevzute n
proiect (plci din polistiren expandat, plci din vat mineral ambalat n carton asfaltat, etc.) ; n cazul n
care proiectantul prevede plci termoizolatoare din polistiren expandat, acestea se vor fixa prin puncte de
bitum topit aplicate pe hidroizola[ia de pnz asfaltat peste care se vor aeza i presa plcile de
polistiren expandant; nu se va. aplica bitum topit direct pe plcile de polistiren expandant.
7.2. Lucrrile exterioare la fa[adele cldirilor din panouri mari cuprind :
a repararea muchiilor panourilor tirbite in timpul opera[iilor de montare ;
b lucrrile exterioare la fa[ade nu se vor executa pe timp friguros ;
c repararea muchiilor panourilor de fa[ad se va face cu mortar de ciment cu adaos de aracet E.50
preparat.
7.3. Documenta[ia tehnic trebuie s cuprind instruc[iuni detaliate privind executarea lucrrilor de
etanare exterioar a rosturilor de la fa[ade specifice pentru sistemul de etanare adoptat, astfel :
- cu func[ionare mecanic, prevaznd gol de decompresiune n rostul vertical i nchiderea exterioar din
mortar de ciment cu adaos de aracet E.50 sau chit elastoplastic ;
- cu ecran de etanare din chit elastoplastic, cu sau fr protec[ie exterioar din mortar de ciment cu
adaos de aracet E.50.
- cu rosturi ,,deschise" spre exterior cu ,func[ionarea mecanic", respectiv gol de decompresiune
drenaj n rostul vertical i treapt de nl[ime mare n rostul orizontal,
7.4. Pentru etanarea rosturilor dintre tocurile tmplriei exterioare i fe[ele de beton care mrginesc
golurile de fereastr din panourile de fa[ad, n cazul montrii tmplriei dup confec[ionarea panourilor,
se recomand adoptarea solu[iei de etanare cu chit elastoplastic.
Lucrrile de etanare cuprind urmtoarele opera[ii :
a cur[irea suprafe[elor de beton de praf, resturi de beton etc, prin periere ;
b amorsarea suprafe[elor de beton pe care se aplic chitul de etanare, prin pensulare cu emulsia
indicat n instruc[iunile sau prospectul de utilizare i de punere n lucrare a chitului respectiv.
c aplicarea in exces a chitului pe tot lungul rosturilor orizontale i verticale ;
d introducerea tocului de u sau de fereastr n golul din panou, astfel nct s preseze asupra
chitului, i fixarea lui cu pene de lemn i cuie btute gherniele ancorate n panou de la confec[ionarea
acestuia ;
e ndeprtarea chitului expulzat din rost la montarea tocului i netezirea chitului rmas, cu racordare
(scaf) pe tot conturul tocului, urmrindu-se a se realiza un contact intim i continuu cu tocul i cu
peretele de beton al rostului;
f montarea or[ului de tabl prin aplicare cu presare asupra chitului din rostul orizontal inferior i
prindere prin cuie de tabl btut in toc, la distan[a necesar pentru a se mpiedica ondularea tablei.
Lateral, capetele or[ului se vor introduce n an[urile special prevzute la col[urile golului de fereastr, iar
an[urile se, vor astupa cu chit elastic ;
g aplicarea de rigle de lemn peste stratul de chit n rosturile verticale ;
h rostul interior de pe conturul tocului se va umple apoi cu vat mineral ndesat.
Condi|ii principaIe de recep|ie a cIdiriIor din panouri mari
7.5. Cldirile din panouri mari nu se vor recep[iona n cazul n care comisiei de recep[ie nu i se va
prezenta vreunul din urmtoarele acte :
a certificatele de calitate a panourilor eliberate de unitatea productoare ;
b certificate de calitate pentru materialele utilizate la fa[ade ;
c procesele verbale sau registrul cuprinznd rezultatele verificrilor de la recep[iile par[iale efectuate
pe parcursul executrii lucrrilor privind coresponden[a cu prevederile proiectului i calitatea de execu[ie
n legtur cu :
hidro i termoizolarea mbinrilor verticale i orizontale de la fa[ad ;
executarea lucrrilor de etanare a rosturilor de la fa[ade (n ceea ce privete respectarea condi[iilor
tehnice i tehnologice de execu[ie).
7.6. Recep[ia cldirilor se va refuza, dac se constat : ptrunderea apei din precipita[ii prin rosturile de la
fa[ad, prin rosturile tmplriei panou, sau prin hidroizola[ia planeului teras.
7.7. Se recomand ca eficacitatea lucrrilor de etanare a rosturilor de la fa[ade s se verifice prin
ncercrci de comportare a rosturilor la ploaie artificial.
n cazul n care nu se dispune de un aparat adecvat pentru crearea ploii artificiale ncercarea se poate
face i cu ajutorul unui furtun la captul cruia s-a adaptat o plnie de stropitoare.
Lucrrile de etanare se vor considera ca fiind bine executate dac nu se constat infiltra[ii de ap n
interiorul cldirii dup 8 ore de la ncercare.
Se recomand ca ncercarea s fie efectuat in cel pu[in 2 locuri la un tronson de cldire cuprinznd 40
60 apartamente la intersec[ii de rosturi situate la o nl[ime ct mai mare.
Rezultatul ncercrilor va fi consemnat ntr-un proces verbal indicndu-se condi[iile n care s-au efectuat
ncercrile, rezultatele ob[inute i eventualele masuri rezultate ca necesare pentru remediere.
EX
XV-1
LISTA PRESCRIP|IILOR TEHNICE DE BAZA
C.14285 nstruc[iuni tehnice pentru executarea i recep[ionarea termoizola[iilor la elementele de
instala[ii (Bul. Constr. nr. 91985).
C.10782 ormativ pentru proiectarea i executarea izola[iilor termice la construc[ii civile i industriale
(Bul. Construc[iilor nr. 1/1983).
C.11280 ormativ pentru proiectarea i executarea hidroizola[iilor din materiale bituminoase la lucrrile
de construc[ii (Bul. Construc[iilor nr. 3/1981).
C.12581 nstruc[iuni tehnice pentru proiectarea i executarea izola[iilor fonice la cldiri (Bul.
Construc[iilor nr. 1/ 1981).
C.19185 nstruc[iuni tehnice pentru izolarea termic a acoperiurilor cldirilor de locuit i social-
culturale cu cenu i zgur de termocentral {Bul Construc[iilor nr. 12/1985).
P.4271 ormativ pentru executarea construc[iilor din panouri mari (Bul. Construc[iilor nr. 5/1971).
C.10782 ormativ pentru proiectarea i executarea lucrrilor de izola[ii termice la cldiri (Bul.
Construc[iilor nr. 1/ 1983).
STS 235579 Construc[ii civile, ndustriale i agricole. Hidroizola[ii din materiale bituminoase i
elemente de construc[ii:
[top]

CAPITOLUL . HIDROIZOLA|II LA LUCRRI DE ART (PODURI. TUNELURI.
METROU. ZIDURI DE SPRIJIN)
A. HIDROIZOLA|II LA SUPRASTRUCTURA PODULUI
1. Prevederi comune
1.1. Hidroizola[iile a suprastructura podurilor pot fi alctuite din materiale plastice sau bituminoase
aplicate la rece, sau din materiale bituminoase aplicate la cald.
1.2. Calitatea materialelor folosite la suprastructurile de poduri se garanteaz prin certificatele de calitate
emise de unitatea productoare. Executantul lucrrilor de hidroizola[ii verific materialele pe baza acestor
certificate, efectund i ncercri n caz de dubiu.
1.3. Verificarea i recep[ia lucrrilor de hidroizola[ii ne face pe etape, dup cum urmeaz :
- pe parcursul execu[iei lucrrilor de hidroizola[ii ncheindu-se procese verbale par[iale de lucrri ascunse
;
- la terminarea lucrrilor de hidroizola[ii, ncheindu-se Un proces verbal a acestor lucrri ;
- dup expirarea termenului de verificare a comportrii lucrrii n exploatare, o dat cu verificarea ntregii
lucrri de art, n conformitate cu dispozi[iile legale n vigoare.
. VerificriIe pe parcursuI execu|iei IucrriIor de hidroizoIa|ii
2.1. Verificarea se face conform suprafe[ei suport, nainte de aplicarea stratului hidroizolant, n ceea ce
privete planeitatea, racordarea la muchii i la scafe, umiditatea, executarea corect a pantelor prevzute
n proiect, nivelul si amplasamentul gurilor de scurgere, prezen[a unor materiale strine cum ar fi nisip,
praf, materiale care se desprind de pe suprafa[a suport.
2.2. supra stratului amorsa, n ceea ce privete penetrarea i gradul de acoperire a suprafe[ei suport.
2.3. supra fiecrui strat de lipire, de baz i suplimentar, in ceea ce privete : aderen[a foliilor
hidroizolante ntre ele i la suprafa[a suport, prezen[a de goluri, bici de aer, nelipiri la petreceri i la
eclisarea foliilor etc.
2.4. supra apei de protec[ie in ceea ce privete planeitatea, pantele, calitatea materialelor.
2.5. supra executrii racordrilor apei la marginea elementului de construc[ii i la gurile de scurgere.
2.6. supra modului de realizare a dispozitivelor de acoperire a rosturilor.
. Verificarea Ia terminarea IucrriIor de hidroizoIa|ii
3.1. Verificarea se face asupra aspectului dup ce se analizeaz toate procesele verbale ntocmite pe
parcursul execu[iei lucrrilor.
3.2. n cazul, unor consemnri nefavorabile la procesele verbale, se face verificarea etaneit[ii prin
inundare cu ap pe o nl[ime de cea. 5 cm.
3.3. Defectele constatate la verificrile pe parcurs i la terminarea lucrrilor de hidroizola[ie se remediaz
pe baza solu[iilor stabilite de proiectant mpreun cu constructorul.
3.4. Verificrile de la pct. 2.1. la 2.6. i 3.1. la 3.2. se execut, dup cum urmeaz :
3.5. Condi[iile de aspect i alctuire, vizual.
3.6. Planitatea suprafe[elor cu dreptarul de 3 m, nu se admit denivelri mai mari de I 5 mm.
3.7. Dimensiunile i pantele cu instrumente de msur obinuite, nivela cu bul de aer, dreptar, spioni,
etc. baterile la pante trebuie s fie mai mici de 1% iar mrimea razelor la racordri trebuie s prezinte
abateri mai mici de I 10 mm.
3.8. Calitatea materialelor preparate pe antier prin respectarea re[etelor i procedeelor de preparare a
materialelor n conformitate cu STS 5008/73 i normativul C.11280.
3.9. Umiditatea i calitatea mortarului cu care este realizat stratul suport, prin lipire la cald pe acesta n
cinci locuri a unor fii de carton bitumat de 30x20 cm a cror calit[i au fost verificate. Fiile pe lungime
de 20 cm restul de 10 cm folosind pentru a servi la smulgere de pe suprafa[a suport, dup 2 ore. Dac
fia de carton bitumat se desprinde de pe suprafa[a de suport rezult c suprafa[a este umed i nu se
poate ncepe execu[ia hidroizola[iei. Dac foaia de carton bitumat se desprinde i cu un strat de mortar,
rezult c mortarul este necorespunztor. Dac fia se rupe prin carton sau prin stratul de bitum,
capacitatea de lipire a hidroizola[iei pe stratul suport este corespunztor.
B. HIDROIZOLA|II LA TUNELURI
1. Domeniu de apIicare
1.1. Prevederile prezentului subcapitol se aplic la lucrrile de hidroizola[ie la tuneluri, executate n
subteran sau la zi.
1.2. n func[ie de situa[ia local se pot aplica i la lucrrile de metrou i subtraversri pietonale.
1.3. ecesitatea executrii de hidroizola[ii la aceste categorii de lucrri se prevede prin documenta[ia
tehnic, n func[ie de condi[iile locale de umiditate i importan[ pentru exploatare a producerii de infiltra[ii
la cale.
. Prevederi comune
2.1. Materialele i semiprefabricatele care intr n componen[a hidroizola[iei se introduc la lucrare cu
certificate de calitate are s confirme c sunt corespunztoare normelor respective i prevederilor
proiectului.
2.3. nlocuiri de materiale nu sunt permise dect cu acordul scris al beneficiarului i proiectantului.
2.4. Depozitarea i manipularea materialelor va asigura, pstrarea calit[ii i integrit[ii acestora,
respectiv evitarea deteriorrii lor.
2.5. Efectuarea, nainte de punerea n oper, de determinri prevzute n prescrip[iile tehnice respective.
2.6. nainte de aplicarea hidroizola[iei se va proceda la verificarea caracteristicilor calit[ii suportului pe
care urmeaz a se aplica.
2.6. sperit[ile suportului s nu prezinte abateri mai mari de I 2mm.
2.7. Denivelrile mai mari se vor corecta n prealabil, cu mortar pentru asigurarea continuit[ii suprafe[ei
i imbunt[irea eventualelor denivelri de cofraj sau vicii de execu[ie.
2.8. Respectarea re[etelor i procedeelor de preparare a materialelor pe antier (masticuri, solu[ii etc.)
conform normativului C.11280.
2.9. Verificarea capacit[ii de lipire a hidroizola[iei pe stratul suport amorsat (pentru fiecare 1000 m
3
se
fac 5 probe de desprindere a cte unei ii de carton bitumat de 5x20 cm lipit pe suport pe 2/3 din
lungime i care dup 2 ore trebuie s se rup prin carton sau prin stratul de bitum).
2.10. Lipirea corect a foilor, nefiind admise dezlipiri i bici ; cnd acestea apar, repararea lor este
obligatorie.
2.11. Realizarea hidroizola[iei i l[imea de lipire a foilor se va stabili prin proiect.
2.12. Respectarea direc[iei de montare a foilor conform prevederilor din proiect, suprapunerea acestora
realizndu-se n direc[ia de scurgere a apelor.
2.13. sigurarea lucrrii de hidroizola[ie prin msuri de pstrarea integrit[ii acesteia i de degradarea
prin manipularea de materiale i circula[ia muncitorilor pe por[iunile finisate.
2.14. sigurarea punctului de lucru prin msuri de evitarea colmatrii saltelei de piatr brut i stratului
filtrant prin ptrunderea de pmnt.
2.15. n caz de infiltra[ii pe perioada execu[iei hidroizola[iei se vor lua msuri de colectarea i evacuarea
apelor, astfel ca s se asigure realizarea n uscat a acesteia.
2.16. Rezultatele verificrilor men[ionate se nregistreaz n conformitate cu instruc[iunile pentru
verificrile lucrrilor ascunse pe msura desfurrii procesului tehnologic de execu[ie : deficien[ele
constatate vor fi consemnate n procese verbale de constatare, dup care se va trece la remedierea
imediat a acestora; dup execu[ia remedierilor se va ncheia proces verbal de lucrri ascunse, putndu-
se trece n continuare la execu[ia lucrrii de hidroizola[ie.
2.17 .Lucrarea de hidroizola[ie este cuprins n documenta[ia tehnico-economic.
. Verificri de efectuat pe parcursuI execu|iei Iucrrii
3.1. Calitatea materialelor, manipularea i depozitarea corespunztoare a acestora.
3.2. Calitatea i continuitatea suportului pe care urmeaz a se aplica.
3.3. Capactatea de lipire a hidroizola[iei pe stratul suport amorsat.
3.4. Realizarea corect a fiecrui strat din alctuirea hidroizola[iei.
3.5. Realizarea corect a saltelei de piatr brut i stratului filtrant.
3.6. Msurile luate pentru asigurarea nedegradrii lucrrii de hidroizolare i a execu[iei acesteia n uscat.
. Condi|ii generaIe
4.1. Lucrrile de hidroizolare ce se vor ncepe dup verificarea prealabil a ntririi betonului din suport.
4.2. n situa[ia apari[iei de presiuni ale masivului se vor lua msuri corespunztoare de asigurarea
realizrii n securitate a lucrrilor de hidroizola[ie i nedegradarea acesteia.
4.3. sigurarea aprovizionrii materialelor n ritmul execu[iei lucrrilor de hidroizolare pe sorturi, in
conformitate cu desfurarea procesului tehnologic de execu[ie i realizare, pe tronsoane (inele) complet
finisate.
C. HidroizoIa|ii Ia ziduri de sprijin
1. Domeniu de apIicare
1.1. Prevederile prezentului subcapitol se aplic la lucrrile de protec[ie contra infiltra[iilor de ap prin
betonul din eleva[ia zidurilor de sprijin.
1.2. Se pot aplica in general la orice categorie de lucrare care este n contact cu pmntul i la care
exista posibilitatea a avea loc infiltra[ii de ap.
1.3. ecesitatea prevederii acestor lucrri se stabilete prin proiect.
. Prevederi comune
2.1. Materialele care intr n componen[a hidroizola[iei se introduc n lucrare cu certificate de calitate,
care s confirme c sunt corespunztoare normelor respective i prevederilor proiectului.
2.2. nlocuiri de materiale nu sunt permise dect cu acordul scris al beneficiarului i proiectantului.
2.3. sperit[ile suportului s nu prezinte abateri mai mari de 5 mm.
2.4. Denivelrile mai mari se vor corecta n prealabil cu mortar pentru asigurarea continuit[ii suprafe[ei i
mbunt[irea eventualelor denivelri din cofraj sau vicii de execu[ie.
2.5. Respectarea re[etelor i procedeelor reparare a materialelor pe antier (masticuri, solu[ii etc.)
conform normativul C.11280.
2.6. sigurarea lucrrii de hidroizola[ii prin msuri de pstrarea integrit[ii acesteia i de degradare prin
manipularea de materiale.
2.7. sigurarea punctului de lucru prin msuri de evitarea colmatrii saltelei de piatr brut i stratului
filtrant prin ptrunderea de pmnt.
2.8. n caz de infiltra[i pe perioada execu[iei se vor lua msuri de colectarea i evacuarea apelor, astfel ca
s se asigure realizarea n uscat a acesteia.
2.9. Lucrarea de hidroizola[ie este cuprins n documenta[ia tehnico-economic.
. Verificri pe parcursuI execu|iei
3.1. Calitatea i continuitatea suportului pe care urmeaz s se aplice.
3.2. Realizarea corect a hidroizola[iei.
3.3. Realizarea corect a saltelei de piatr brut i a stratului filtrant.
3.4. Msurile luate pentru asigurarea nedegradrii lucrrii i a execu[iei acesteia n uscat.
. Condi|ii generaIe
4.1. Lucrrile de hidroizolare se vor ncepe dup verificarea prealabil a ntririi betonului din suport.
4.2. sigurarea aprovizionrii materialelor n ritmul execu[iei n conformitate cu desfurarea procesului
tehnologic de execu[ie si realizarea pe tronsoane complet finisate.
EX
XV-2
LISTA PRESCRIP|IILOR TEHNICE DE BAZ
STS 508375 Lucrri de art. Hidroizola[ii. Prescrip[ii de prezentare i execu[ie.
-PUS nr. 283083 Diluant prenadez.
-PUS nr. 282974 #9; Prenadez 300.
-PUS nr. 338265 deziv pentru PVC plastifiat.
D-MCh nr. 517174 Remflexit 404 RG i PC 404 H.
D-PUS nr. 554174 Butarom 2-4 cm grosime.
-MF-TURD nr. 97474 Folii de PVC plastifiat pentru hidro-izola[ii de 0,8 mm grosime.
STS 807782 Emulsie bituminoas.
STS 4467 Diferite dozaje de emulsii bituminoase
STS 55871 Suspensie de bitum filerizat.
STS 706472 Diferite dozaje pentru mastic bituminos
STS 104678 Pnz bitumat 30.
STS 605080 mpslitur din fibre de sticl nebitumat.
STS 791680 mpslitur din fibre de sticl bitumat tip .
STS 1012675 estur din fibre de sticl bitumat tip .
STS 13880 Carton bitumat tip C 4008.
STS 10152/3,475 Materiale hidroizolante bitumate cu folie de aluminiu.
STS 6675/176 Tub din [eava de policlorur de vinil avnd diametrul de 12 sau 18 mm.
STS 254383 mpletitur din srm zincat + 1,162,50 mm cu ochiuri ptrate de 30-80 mm
STS 166776 isip natural.
STS 42880 Tabl de aluminiu de 0,2 mm grosime.
STS 42680 #9; Tabl de cupru de 0,2 mm grosime.
-PUS nr. 4337-69 Chit elastic pe baza de elastomeri, respectiv romtix.
STS 661-71 Celochit.
STS 4384-79 Gur de scurgere din font.
STS 662-82 isip grun[os.
STS 2921-69 Construc[ii civile, industriale i agricole. Lucrri de hidroizola[ii. Determinarea
impermeabilit[ii,
STS 2355-83 Construc[ii civile, industriale i agricole. Hidroizola[ii din materiale bituminoase la elemente
de construc[ii.
C 112-80 ormativ pentru proiectarea, executarea i recep[ionarea hidroizola[ii lor din materiale
bituminoase la lucrrile de construc[ii (Bul. Construc[iilor nr. 31981).
C.D.78-74 nstruc[iuni tehnice departamentale pentru folosirea materialelor hidroizolatoare bituminoase n
suluri placate cu folie de aluminiu (aprobate cu ord. MEFMC nr. 655/1974).
C.D.79-74 nstruc[iuni tehnice departamentale pentru folosirea materialelor hidroizolatoare in suluri cu
inser[ie din folie de aluminiu (aprobate cu ord nr 655/1974).
STS 5088-75 Poduri de cale ferat. Hidroizolarea suprastructurii.
- Emulsie bituminoas.
- Diferite dozaje de solu[ii bituminoase.
- Suspensie de bitum filerizat.
- Diferite dozaje pentru mastic bituminos
- Pnz bitumat tip .30.
- mpslitur din fibr de sticl bitumat tip .
- estur din fibr de sticl bitumat tip .
- Carton bitumat tip C 4006
- Materiale hidroizolante bitumate cu folie de aluminiu.
- Tabl de cupru de 0,2 mm grosime.
- Celochit.
STS 1030-85 Mortare obinuite pentru zidrie i tencuieli. Clasificare i condi[ii tehnice
STS 2634-80 Mortare obinuite pentru zidrie i tencuieli. Metode ncercare.
[top]

CAPITOLUL . HIDROIZOLAN|II LA PLATFORME DE CAI FERATE
1. Domeniu de apIicare
1.1. Prevederile prezentului capitol se aplic la lucrrile de hidroizolarea platformelor de cale ferat care
prezint sau pot prezenta deformri din urmtoarele cauze :
1.2. Prismul de piatr spart al suprastructurii nnoroit, la liniile de cale ferat n circula[ie, cu prezen[a de
fenomene de tasri i de ripri.
1.3. Pungi de balast n platforma cii, la liniile de cale ferat n circula[ie, cu manifestri de deforma[ii n
profil transversal i prezen[a de fenomene de tasri i de ripri.
1.4. Platforma de linii ferate noi din materiale locale, cu comportare defavorabil la ac[iunea apelor
superficiale din ploi cum ar fi : argile prfoase, prafuri argiloase, pmnturi macroporice etc.
1.5. Stabilirea necesit[ii executrii lucrrilor de hidroizolarea platformei se face pe baz de studii
geotehnice concretizate prin pu[uri, sondaje, analize de laborator i referat geotehnic.
1.6. Lucrrile de hidroizola[ie platform se vor executa pe baza unei documenta[ii tehnico-economice,
care va cuprinde proces tehnologic de execu[ie i condi[ii de realizare.
. Verificri de efectuat pe parcursuI executrii IucrriIor
2.1. vnd n vedere evolu[ia neprevzut n timp a fenomenelor semnalate, se recomand ca nainte de
nceperea lucrrilor de execu[ie s se fac o verificare de beneficiar i constructor printr-o confruntare cu
ultima eviden[.
2.2. Materialul rezultat din decaparea prismului de piatr spart se va ndeprta i depozita n afara zonei
de lucru, astfel s nu stnjeneasc desfurarea lucrrilor i s permit ciuruirea acestuia n vederea
refolosirii.
2.3. Prin ciuruire se va ndeprta n totalitate materialul nnoroit, fiind interzis reintroducerea acestuia n
prismul de piatr spart.
2.4. Decaparea i ndeprtarea materialului nnoroit din platform se va executa pn la limita
suprafe[elor nenmuiate, uscate i neafectate de ac[iunea ntreptrunderii pietrei sparte din prismul de
balast al cii.
2.5. Suprafa[a decapat se va amenaja cu pante laterale de scurgere conform profilului transversal din
proiect.
2.6. Dup amenajarea suprafe[ei de decapare se va proceda la realizarea unei glazuri (stabilizarea de
ciment) la nivelul acesteia i pe o adncime de 510 cm executat conform tehnologiei din proiect.
2.7. Hidroizolarea i stratele de protec[ie se vor executa cu aten[ie i deosebit grij, fiind compactate
succesiv i de grosimile prevzute n documenta[ie.
2.8. Prismul de piatr spart al cii se va realiza din materialul recuperat completat cu material nou.
2.9. Dat fiind natura lucrrilor cu efecte necorespunztoare asupra eficien[ei, n cazul nerespectrii
prevederilor din proiect, prin lucrrile ascunse ce nu pot fi verificate n faza final de execu[ie se
recomand recep[ii preliminare n urmtoarele etape :
- decaparea materialului nmuiat din platform ;
- realizarea glazurei de la nivelul suprafe[ei;
- succesiunea corect a stratelor de protec[ie ;
- remontarea suprastructurii.
2.10. Dac in timpul execu[iei apar nepotriviri fa[ de prevederile din documenta[ie se va ncheia un
proces verbal de constatare ntre beneficiar i constructor cu men[ionarea situa[iei reale i a adaptrii la
teren preconizat.
2.11. n situa[ia n care aceste necoresponden[e conduc la necesitatea prevederii de msuri speciale se
va convoca i proiectantul la fa[a locului, msurile preconizate fiind consemnate ntr-un proces verbal
ncheiat ntre beneficiar, constructor i proiectant
2.12. n cadrul analizrii nepotrivirilor cu situa[ia real local se pot face un numr de sondaje de
verificare care s concure la stabilirea msurilor de luat.
. Condi|ii generaIe
3.1. Lucrrile vor ncepe dup efectuarea opera[iei de predare-primire a amplasamentului, consemnate
ntr-un proces verbal ncheiat ntre beneficiar i constructor pe baza planurilor ntocmite de proiectant.
3.2. Pe perioada execu[iei lucrrilor de hidroizolarea platformei se vor lua msuri de asigurarea evacurii
apelor superficiale din amplasamentul lucrrii i punctul de lucru.
3.3. provizionarea pe antier a materialelor se va face astfel ca s se asigure execu[ia pe tronsoane
complet finisate fr a mpiedica buna desfurare a procesului tehnologic de execu[ie.
3.4. La realizarea lucrrilor de decapare se va verifica i consemna coresponden[a dintre adncimea
executat i prevederile proiectului.
3.5. Respectarea tehnologiei de stabilizare superficial cu ciment (glazur) a suprafe[ei decapate,
grosimea straturilor de protec[ie i tehnologia de comportare.
3.6. Materialele care intr n componen[a izola[iei se vor verifica dac au fost livrate cu certificat de
calitate care s confirme c sunt corespunztoare prevederilor proiectului.
EX
XV-3
LISTA PRESCRIP|IILOR TEHNICE BE BAZA
1. STS 292484 Terasamente. Condi[ii generale.
2. STS 9824/074 Msurtori terestre. Tasarea pe teren a construc[iilor. Prescrip[ii generale.
3. STS 9824/275 Msurtori terestre. Tasarea pe teren a liniilor de cale ferat,
4. C.D.1264 ormativ condi[ionat (departamental) privind executarea straturilor de pmnt stabilizat cu
var si ciment la platforma terasamentelor de cale ferat (probat de MTTc cu ord. nr. 537/ 1965).
[top]

CAIETUL XV TMPLRIE I DULGHERIE
1. DomeniuI de apIicare
1.1. Prevederile din prezentul capitol se refer la verificarea calit[ii i recep[ia lucrrilor de tmplrie i
dulgherie, cuprinznd: ui, ferestre i glasvanduri de lemn, metalice sau mixte,ferestre prefabricate de
beton armat sau profilat, ferestre i ui de balcon din PVC, jaluzele PVC, arpante din lemn, streaini,
lucarne i tabachere, pere[i despr[itori din lemn.
. Prevederi generaIe
2.1. Verificarea pe parcursul execu[iei const din :
a) Tmplria de lemn, beton armat sau mixt, sau din PVC, sosit pe antier gata confec[ionat, va fi
verificat de ctre conductorul tehnic al lucrrii sub aspectul :
- existen[ei i con[inutului certificatelor de calitate;
- coresponden[ei cu prevederile din proiect i cu prescrip[iile tehnice de produs ;
- existen[ei i calit[ii accesoriilor de prindere, manevre etc.
b) La punerea n oper se va verifica dac, n urma depozitrii sau manipulrii, tmplria nu a fost
deteriorat ; ea nu se va pune n oper pn cnd piesa respectiv nu este reparat sau nlocuit.
Verificarea pe parcurs a calit[ii lucrrilor se va face de ctre conductorul tehnic al lucrrii in tot timpul
execu[iei.
2.2. Verificarea pe faze a calit[ii lucrrilor se va face conform reglementrilor n vigoare i se refer la
coresponden[a cu prevederile din proiect i condi[iile de calitate i ncadrarea n abaterile admisibile
prevzute la pct. 3 de mai jos.
2.3. Verificarea pe faze se refer la ntreaga categorie de lucrri de tmplrie sau dulgherie i se va face
pentru fiecare tronson n parte, ncheindu-se ,proces-verbal de verificare pe faze de lucrri" ; acestea se
vor nscrie n registrul respectiv.
2.4. Verificarea lucrrilor de tmplrie sau dulgherie la recep[ia preliminar a ntregului obiect se va
face de ctre comisia de recep[ie prin :
a) examinarea existen[ei i con[inutului proceselor-verbale de verificare i recep[ie pe faze de lucrri ;
b) examinarea direct a lucrrilor executate, prin sondaje cte dou de fiecare tronson i referitoare
la toate elementele i prevederile de la pct. 3 ;
c) se va avea n vedere n special ca, prin respectarea prevederilor tehnice de calitate, lucrarea de
tmplrie sau dulgherie s ndeplineasc perfect func[ionarea pentru care a fost prevzut in lucrare.
. Prevederi specifice
3.1. La tmplria de lemn se va verifica:
a) existen[a i calitatea tuturor accesoriilor metalice ;
b) verticalitatea tocurilor i a cptuelilor ; nu se admit abateri mai mari de l mm/m ;
c) ntre foaia de u si pardoseal s fie un spa[iu constant (3...8 mm) ;
d) ncastrarea tocului s fie fcut in zidrie prin ghermele pene, cuie, uruburi sau praznuri, astfel ca
tocul s nu aib joc;
e) abaterile de la planeitatea foilor de ui sau cercevele mai lungi de 1.500 mm trebuie s fie mai mici de
1% din lungimea pieselor respective ;
f) potrivirea (luftul) corect a foilor de ui precum si a cercevelelor pe tocuri ; pe toat lungimea fal[ului
respectiv, abaterea este de 2 mm.
g) ntre cercevea i marginea paletului tencuit trebuie s fie un spa[iu de minimum 3,5 cm ;
h) glafurile interioare vor fi montate cu o pant ctre interior de 1% i a aceeai nl[ime fa[ de
pardoseala camerei ;
i) existen[a pieselor auxiliare (lcrimare, pzii de tabl) la ferestre pentru ndeprtarea apelor de ploaie
este obligatorie ;
j) accesoriile metalice s fie bine montate i s func[ioneze perfect;
k) balamalele, cremoanele, drucrele s fie montate la nl[ime constant (pentru fiecare n parte) de la
pardoseal ;
l) lcaurile de ptrundere a zvoarelor n pardoseli i tocuri trebuie s fie protejate prin plcu[e metalice
sau alte dispozitive, bine fixate la nivelul pardoselii sau al tocului;
m) naperele (pentru ferestre duble cu deschidere interioar), sau crligele de vnt (pentru ferestre cu
deschidere exterioar) s fie montate n pozi[ie corect ;
n) deschiderea cercevelelor cuplate trebuie s se fac cu uurin[ ele nu trebuie s fie blocate de pe
urma vopsirii.
3.2. La tmplria metalic se va verifica :
a) coresponden[a dintre proiect, detalii i tmplria ce se pune n oper ;
b) asamblarea elementelor componente, conform indica[iilor din proiect (sudur, nituire);
c) prinderea tmplriei de zidrie sau stlpii de beton, prin sudarea ei de praznuri sau plci metalice
(conform numrului i amplasrii lor dat n proiect);
d) nu se admit nituri lips sau nestrnse, cordoane de sudur neuniforme, cu scurgeri de material sau cu
guri produse prin arderea pieselor, suduri nepolizate ;
e) grunduirea cu minium de plumb s fie realizata uniform pe toate fe[ele, inclusiv la cordoanele de
sudur ;
f) modul cum s-a realizat montarea garniturilor de cauciuc.
Pentru verificarea calit[ii vopsitoriei la tmplria metalic se vor aplica prevederile date la caiet
,Vopsitorii" pct. 3 din prezentul normativ.
3.3. La tmplria de beton armat se va verifica ;
a) dac prin manipulare i montaj nu au fost sparte ramele sau prosurile ; nu sunt admise piese cu
prosuri rupte sau fisurate i nici rame cu buc[i de beton czute, care fac ca geamurile s nu se poat
monta dect defectuos i s nu se poat asigura etaneitatea necesar ;
b) toate fe[ele vzute ale cercevelelor trebuie s fie perfect netede i fr pori;
c) abaterile admisibile sunt cu 50% mai mici dect cele prevzute n caietul V (beton simplu, beton armat
i beton precomprimat), pentru fiecare din elementele men[ionate n anexa acestui capitol.
d) zolarea hidrofug a tocurilor la ac[iunea umezelii din ziduri.
3.4. La tmplria din PVC se va verifica :
a) La livrare trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi[ii :
- fereastra s se ncadreze n tipodimensiunea prevzut n proiect i toleran[ele s se ncadreze n
standardul 11.17978 ;
- existen[a armturii metalice n profilele principale de toc i cercevea ;
- existen[a i fixarea corect a balamalelor la ferestrele duble a cremoanelor i la cela care se deschid n
vasistas a snaprelor ;
- de asemenea se va controla existen[a profilelor de etanare att pe conturul tocului ct i pe conturul
cercevelei;
- montarea corect a geamului termopan cu ajutorul baghetelor de PVC i cu garnituri de etanare ;
n cazul cnd se prevede prin proiect montarea de geamuri duble se va verifica existen[a profilului care
pstreaz distan[a reglementar ntre cele dou geamuri pe contur;
- ferestrele din PVC s fie prevzute cu praznuri conform nstruc[iunilor tehnice publicate indicativ C
18578 n Buletinul Construc[iilor nr. 9/1978.
b) n timpul montrii :
- se va verifica dac praznurile au fost prinse n dibluri i dac fereastra este centrat n golul rezervat i
se deplaseaz uor att orizontal ct i vertical.
c) Dup montare :
- verticalitatea i planeitatea tocului ferestrei sau uii i aezarea la acelai nivel cu alte tocuri de aceeai
nl[ime ;
- func[ionarea corect la nchiderea i deschiderea uilor i ferestrelor precum i o etaneitate bun la
nchidere.
- etanarea corect a rostului dintre tmplrie i zid cu pat din polistiren celular cu chit Romtix 1221 la
exterior sau chit lutchit C dup cum a fost prevzut n proiect.
3.5. Jaluzele rulante din PVC.
a) La livrare trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi[ii :
- Jaluzelele trebuie s se livreze la lungimea prevzut n proiect i in numr suficient pentru a forma
lungimea necesar a ortului mpreun cu toate accesoriile prevzute n STS 3366/80.
n cazul lamelelor de jaluzea cu lungime mai mare de 150 cm se va verifica i livrarea ranfortului din OL
zincat de 11,5 mm grosime n form de U.
De asemenea livrarea cutiei de jaluzea conform STS 336680 la dimensiunile corespunznd or[ului
de jaluzele.
Toleran[ele lamelelor din PVC s fie conform STS 3366/80.
b) n timpul montrii :
- Se va verifica dac deasupra tocului, respectiv la fundul cutiei, la scndura care nchide cutia, s-a
montat profilul de PVC care uureaz glisarea lamelelor.
c) Dup montare :
- Dac lamelele se pot cobor i ridica uor, fr s prezinte ag[ri sau joc care s produc ieirea din
ghidaje.
- La jaluzelele cu deschidere mai mare de 150 cm se va controla contra lumini, numrul elementelor de
ranfort i distan[a dintre ele.
- n cazul ghidajelor basculante se va verifica, posibilitatea de basculare i de rigiditate a sistemului
basculat.
3.6. La arpante se va verifica :
a) coresponden[a tipului de arpant cu aceea din proiect;
b) dimensiunile elementelor arpantei, distan[a ntre ferme, materiale folosite, pozi[ia, alctuirea i
dimensiunile mbinrilor, inclusiv a accesoriilor ;
c) ncadrarea pantelor realizate n limitele admise de standarde pentru nvelitoarea respectiv ;
d) uruburile, cuiele, scoabele s fie bine strnse i btute i distribuite conform indica[iilor din detaliile
respective :
e) rezemarea i fixarea panelor de ferme i ndirea cpriorilor s fie realizate conform detaliilor din
proiect;
f) fost vopsite cu vopsea de minium de plumb ;
g) distan[a dintre elementele arpantei i courile de fum s nu fie mai mic dect cea din proiect (sau din
normele PC n vigoare, dac n proiect ea a fost omis) ;
h) modul de rezemare i ancorare in contra vntului, a arpantei pe elementele de rezisten[ ale cldirii
(existen[a unui material de izola[ie hidrofug ntre arpant i pere[ii de rezemare, iar tlpile i
consoroabele s fie prinse n planee sau de centur prin buloane de ancorare la distan[e de circa 3 m);
i) executarea ignifugrii arpantelor, conform normelor PC pentru elementele sau tronsoanele indicate de
proiectant.
3.7. La streini i lucarne se va verifica :
a) coresponden[a lucrrilor executate cu detaliile date n proiect sau in cataloagele elementelor tip
men[ionate n proiect;
b) fe[ele vizibile ale scndurilor s fie bine fl[uite i geluite.
3.8. La pere[ii despr[itori se va verifica :
a) scheletul de lemn s fie de dimensiunile din proiect, fixarea scheletului s fie executat conform
indica[iilor date de proiectant (ancorare, pene ete.);
b) mbrcmintea peretelui, materialul, modul de fixare, planeitatea, finisajul s fie realizate conform
detaliilor date de proiectant; se admite o abatere de la planitate de 5 mm sub dreptarul de 2 m ;
c) amplasarea i dimensionarea golurilor de lumin (ferestre) sau de trecere (ui) din pere[ii despr[itori
trebuie s corespund cu indica[iile date n proiect.
EX
XV-1
LST PRESCRPLOR TEHCE DE BZ
1. STS 46580 ,Ferestre i ui de balcon din lemn pentru construc[ii civile".
2. STS 46678 ,Ui din lemn pentru construc[ii civile".
3. STS 79932 ,Ferestre si ui din lemn. Condi[ii generale de calitate
4. STS 53380 ,Ferestre i usi de balcon i ui interioare din lemn pentru construc[ii civile.
Formate si alctuiri".
5. C.19979 #9; ,nstruc[iuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul i montarea
n construc[ii a tmplriei din lemn". (Bul. Construc[iilor nr. 1/1980).
6. C.18578 ,nstruc[iuni tehnice privind manipularea, la construc[ii a ferestrelor i uilor din PVC"
(Bul. Construc[iilor nr. 9/1978).
7. C.18678 ,nstruc[iuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul i montarea n
construc[ii a jaluzelelor din PVC (Bul. Construc[iilor nr. 9/1978).
8. STS 1117978 Ferestre i ui de balcon i jaluzele din policlorur de vinii.
9. STS 336682 Obloane rulante. Prescrip[ii de proiectare i montaj.
[top]

CAIETUL XVI. GEAMURI
1. DomeniuI de apIicare
1.1. Prevederile din prezentul capitol se refer la controlul calit[ii i recep[ia lucrrilor de geamuri de
orice fel, montate la ui, ferestre, luminatoare etc, ale cldirilor civile, industriale, agrozootehnice,
vitrinelor de magazine etc.
. Prevederi generaIe
2.1. Verificarea materialelor aduse pe antier se va efectua de ctre conductorul tehnic al lucrrii i se
refer la dimensiunile i calitatea materialelor prevzute in documenta[ia de execu[ie.
Materialele vor fi puse in lucrare numai dac sunt nso[ite de certificate de calitate. u se vor pune n
lucrare geamuri sparte, fisurate sau zgriate.
2.2. Verificarea pe parcurs a calit[ii lucrrilor se va face de ctre conductorul tehnic al lucrrii n timpul
executrii lor.
2.3. Verificarea pe faze a calit[ii lucrrilor se va efectua conform instruc[iunilor n vigoare i se refer la
coresponden[a cu tipurile i dimensiunile din proiect, la condi[iile de calitate i la ncadrarea n abaterile
admisibile, stabilite pentru fiecare caz n parte i precizate in cataloagele de detalii tip sau de desenele de
execu[ie.
2.4. Verificarea pe faze se va face pentru ntreaga categorie de lucrri de geamuri i pentru fiecare
tronson n parte, ncheindu-se ,procese-verbale de verificare pe faze de lucrri", care se vor nscrie n
registrul respectiv.
2.5. Verificarea lucrrilor de geamuri la recep[ia preliminar a ntregului obiect se va face de comisia de
recep[ie prin :
- examinarea existen[ei i con[inutului proceselor-verbale de verificare pe faze de lucrri ;
- examinarea direct a lucrrilor executate prin sondaj, concordan[a execu[iei cu prevederile de la pct. 3.
. Prevederi specifice.
3.1. Geamuri de tmplrie obinuit de lemn, metal sau beton armat.
a) La geamurile montate cu chit obinuit sau chit de minimum de plumb se va controla mai nti vizual
dac cordonul de chit nu prezint crpturi, discontinuit[i sau grosimi variabile, dac nu sunt por[iuni
desprinse, dac nu se vd capetele [intelor sau tifturilor, dac mbinarea baghetelor la col[uri este bine
executat i n general dac geamul a fost montat corect. Suprapunerea geamurilor pe prosuri trebuie
s fie de cel pu[in 25 mm.
b) Se va controla dac s-a ntins patul de chit pe fal[ul grunduit al tmplriei de lemn, respectiv pelicula
de vopsea de minimum de plumb i patul din acelai chit la tmplria metalic, zgriindu-se n acest scop
vopseaua la cteva geamuri. Dac nu se poate stabili precis existen[a patului de chit, se scoate un ochi
de geam, opera[ia repetndu-se dac rezultatul este negativ, pn la edificarea organului de verificare.
c) Pentru a controla aderen[a cordonului de chit se va ncerca cu ajutorul unui paclu desprinderea lui. Un
chit bun i bine aplicat ader de geam i fal[ att de puternic nct nu se poate ndeprta dect prin tiere
cu dalta.
d) Etaneitatea cordonului de chit se va controla prin scoaterea unei cercevele i aezarea ei ntr-o
pozi[ie oblic, dup care se toarn ap pe geam. u se admite ptrunderea apei prin stratul de chit.
e) Controlarea [intelor de fixare a geamurilor la tmplria de lemn, respectiv a tifturilor din srm de o[el
la tmplria metalic se va face prin sondaj, sco[ndu-se chitul la cteva cercevele sau foi de u,
numrul sondajelor depinznd de volumul lucrrilor i de rezultatele ob[inute la primele ncercri.
f) Jocul de 1...2 mm ntre geam i fal[ se va controla cu ocazia scoaterii chitului pentru verificarea [intelor
sau a tifturilor i a aderen[ei cordonului de chit.
3.2. Geamuri cu montri speciale
a) La montarea geamurilor la luminatoare, etanarea realizat cu cordoane de chit se va controla ca la
pct. 3.1. Pentru celelalte piese de prindere ca : uruburi, agrafe etc. se va controla dac ele sunt bine
aplicate i dac dimensiunile i pozi[iile lor corespund cu cele din proiect.
b) Garniturile din cnep gudronat mbrcate n manta de plumb vor fi minu[ios controlate, demontndu-
se capacul de tabl ce le preseaz pe suprafa[a geamului, la cel pu[in 5% din luminatoare.
c) Etaneitatea geamurilor montate se va controla prin turnare de ap pe suprafa[a lor, reproducndu-se
ct mai fidel toate situa[iile ce se pot produce n realitate. u se admite nici o ptrundere de ap prin jurul
geamului. Opera[ia se va face la toate geamurile fr excep[ie.
d) Pentru geamurile serelor, n afar de verificrile ce trebuie fcute conform pct. 3.1, se va verifica i
corectitudinea suprapunerii n caplama a geamurilor. Verificarea se va face la rnd foaie cu foaie.
e) Montarea geamurilor de dimensiuni mari la vitrine se va controla conform prevederilor de la pct. 3.1.,
verificndu-se cu deosebit aten[ie dac aezarea pe distan[ieri din lemn de stejar sau fag este executata
corect. n acest scop, se vor face sondaje, desfcndu-se bagheta ce marcheaz baza geamului la
minimum una din trei vitrine.
f) n cazul fixrii geamurilor cu baghet din lemn sau metalic, aceasta trebuie s fie bine fixat n fal[uri
cu cuie sau uruburi metalice. Capetele cuielor sau uruburilor de fixare a baghetelor nu trebuie s
depeasc nivelul fe[ei superioare a baghetei. Baghetele trebuie s fie bine vopsite n culoarea
cercevelei, iar vopseaua trebuie s acopere i capetele cuielor sau uruburilor.
g) Dispozitivele de fixare a geamurilor armate plane la luminatoare i baghetele pentru tmplria metalic
vor fi fixate cu toate elementele de prindere.
h) Buloanele vor fi sudate prin talpa elementelor metalice sau ncastrate n elementele de beton,
perpendicular pe fa[a pe care se aeaz geamurile. Capetele filetate ale buloanelor, piuli[elor i
rondelelor nu vor fi vopsite. Filetul bulonului nu trebuie s prezinte degradri. uruburile metalice vor fi
introduse perpendicular pe orificiul filetat, iar capul lor va fi nivelul baghetei. Baghetele vor fi bine psuite
la col[uri i vopsite odat cu tmplria metalic.
i) Suprafa[a geamurilor montate trebuie s fie curat, fr urme de chit, pete de grsime sau vopsea.
EX
XV-1
LISTA PRESCRIP|IILOR TEHNICE DE BAZA
1. STS 85380 Geamuri trase
2. STS 351580 Geamuri ornament
3. STS 94980 Geamuri armate
4. STS 1155380 Geamuri termoizolante cu chit.
5. STS 1155280 Geamuri termoaborbante trase.
6. STS 857280 Geamuri emailate securizate
7. STS 18530 Geamuri plane securizate
8. STS 904180 Geamuri lefuite polizate.
9. STS 9250/180 Ui de geam securizat
10. STS 9250/280 Ui de geam securizat. Foi de geam. Condi[ii tehnice de calitate
11. STS 9250/360 Usi din geam securizat. Foi de geam. Forme i dimensiuni
12. C.4779 nstruc[iuni tehnice pentru folosirea i montarea geamurilor n construc[ii.
[top]

CAIETUL XVII NVELITORI I TINICHIGERIE
1. DomeniuI de apIicare
1.1. Prevederile prezentului capitol se refer la verificarea calit[ii i recep[ia lucrrilor de nvelitori,
realizate din :
-[igl i olane ;
- plci plane din azbociment;
- i[ i indril de lemn ;
- carton sau mpslitur bitumate, pe astereal ;
- tabl plan pe astereal ;
- plci ondulate de azbociment;
- tabl ondulat sau cutat ;
- stuf, paie.
1.2. Capitolul se refer de asemenea la verificarea calit[ii tinichigeriei aferente nvelitorilor (jgheaburi i
burlane din tabl sau PVC, or[uri, copertine) sau exteriorului construc[iilor (mbrcri de couri i
parapete, solbancuri, glafuri).
1.3. u sunt cuprinse n acest capitol prevederile pentru :
- nvelitori bituminoase (hidroizola[ii), inclusiv terase, prevzute n caietul XV : zola[ii;
- protec[ia anticoroziv a elementelor metalice, prevzute n caietul XX : Protec[ia contra agen[ilor
agresivi.
. Prevederi generaIe
Controlul execu[iei nvelitorilor const din :
2.1. Verificarea suportului nvelitorii conform prevederilor specifice de la pct. 3.1. de mai jos.
2.2. Verificarea materialelor care urmeaz a fi puse n oper, a calit[ii lucrrilor pe parcursul execu[iei ca
i pe faze terminate. ceasta se va face conform prevederilor generale i dispozi[iilor comune din partea
-a.
2.3. Verificarea la recep[ia preliminar a ntregului obiect se va face de ctre comisia de recep[ie, prin :
a) examinarea existen[ei i con[inutului certificatelor de calitate a materialelor i a proceselor verbale de
verificare pe faze de lucrri;
b) examinarea direct a lucrrilor, executat prin sondaj (cel pu[in cte unul de fiecare tronson), cu
referire la toate elementele constructive ale nvelitorii, conform prevederilor specifice de la pct. 3,
urmrindu-se n. special ca nvelitorile s ndeplineasc func[iile de ndeprtare a apelor pluviale, precum
i condi[iile respective de etaneitate la ap, la vnt i ploaie sau la zpad viscolit. La examinarea
nvelitorii pe de desubt nu se admite ca aceasta s prezinte interspa[ii prin care s se vad lumina din
exterior.
. Prevederi specifice
3.1. Suportul nvelitorii
Verificarea const n examinarea proceselor verbale ncheiate la terminarea fazei de lucrri din care face
parte suportul i n msurarea prin sondaj a elementelor geometrice ale acestuia (pante, planeitate,
rectiliniaritate, distan[a intre axe), distan[a de minimum 10 cm ntre courile de fura i pr[ile lemnoase
sau combustibile ale suportului. baterile de la planeitate msurate cu dreptarul de 3 m, trebuie s nu
depeasc 5 mm n lungul pantei i 10 mm perpendicular pe aceasta. Celelalte abateri sunt aceleai ca
i pentru nvelitori i sunt men[ionate la punctele urmtoare :
3.2. nvelitoarea propriu-zis.
n toate cazurile se vor verifica :
a) concordan[a lucrrilor executate cu prevederile i detaliile date de proiectan[i (felul nvelitori, pante,
racordri, prinderi, dolii, coame, strpungeri) ;
b) existen[a i corectitudinea lucrrilor de tinichigerie aferente nvelitorii, conform detaliilor din proiect i
cataloagelor de detalii tip, n special: or[urile, doliile, paziile, mbrcmintea courilor, strpungeri centru
ventila[ie, jgheaburi, burlane, etc.
3.3. La nvelitori de [igl (solzi, profilate) i olane se va verifica :
a) aezarea rndurilor de [igle sau olane, n sfoar, pe linii orizontale, paralele cu poala ; abaterea
admisibil este de 1cm/m m dar maximum 5 cm pentru ntreaga lungime a versantului ;
b) decalarea rndurilor succesive de [igle de orice tip ca i a [iglelor solzi suprapuse (aezate dublu), cu
jumtate de [igl ;
c) la [igle solzi aezate simplu, primul rnd de la poal i ultimul rnd, de la coam s fie aezate dublu i
cu rosturile decalate ca la pct, b;
d) la [igle solzi aezate simplu s rezulte n dreptul unei ipci trei [igle suprapuse, iar ntre ipci dou [igle
;
e) la [iglele solzi aezate dublu, toate rndurile s fie duble ; n dreptul rezemrii pe apei s rezulte patru
[igle ;
f) la [igle solzi sau profilate, prinderea de suport prin legare cu srm zincat : n cmp la fiecare al
patrulea rnd, iar la streain i la margini precum i n cmp la pante ce depesc pe cele uzuale sau n
zone seismice de gradul 79, fiecare [igl ;
g) la [igle profilate, realizarea rezemrii complete pe cele 4 laturi ;
h) fixarea i etanarea coamelor cu mortar de ciment;
i) la olane aezarea pe suport continuu, protejat cu un strat de material bitumat (carton, mpslitur)
suprapunerea cu 4 cm a rndurilor succesive ;
j) fixarea cu mortar de ciment a rndurilor i irurilor de olane de pe contur (poale, margini, coame), iar n
cazul depirii pantelor uzuale, fixarea n cmp, la 10 rnduri longitudinal i transversal, cu cuie cu cap
conic a olanelor de dedesubt i n mortar a celor de deasupra din aceste rnduri;
k) execu[ia corect a doliilor din tabl zincat de 0,5 mm, i maximum 40 cm lungime, cu fal[uri duble,
cositorite ;
l) [iglele, olanele i coamele s fie ntregi, nefiind admise cele sparte, fisurate sau ciobite mai mult de 2
cm din margine.
3.4. La nvelitori din plci plane din azbociment se va verifica :
a) alinierea i paralelismul rndurilor de ipci fa[ de streain. baterea maxim admis fa[ de
interaxele din proiect, este de 1 cm.
b) alinierea i paralelismul marginilor plcilor, abaterea maxim admis fiind de 0,5 cm/m i 1 cm la
ntregul rnd
c) suprapunerea plcilor :
- de cca. 70 mm pe laturile oblice, la aezarea ntr-un strat ;
- de cca. 270 mm fa[ de rndul inferior, la aezarea n dou straturi;
d) decalarea fa[ de rndul inferior ;
- cu o treime din l[imea plcii, la aezarea n dou straturi
- cu jumtate din l[ime la i[e.
e) la i[e primul rnd de la poal i ultimul rnd de la coam s fie aezate dublu si cu rosturile decalate
cu o jumtate de i[ ;
f) fixarea plcilor cu copci de siguran[ i cuie, conform prescrip[iilor tehnice n vigoare i proiectului;
g) la coame, suprapunerea lor cu cca. 70 mm i fixare prin cuie cu agrafe de tabl zincat ;
h) plcile i coamele din azbociment s nu prezinte tirbituri sau crpturi, dect:
- o singur tirbitur de maxim 3 cm lungime pe o singur latur sau de 2 cm
2
pe fa[a vzut a plcii;
- o singur crptur pe o singur latur cu o lungime de maximum 3 cm de la margine spre interiorul
plcii.
3.5. La nvelitori din i[ i indril de lemn, se va verifica
a) executarea suportului cu interaxul ipcilor conform proiectului, cu abatere admisibil de 2 cm/m, dar
maximum 5 cm la ntreaga lungime a versantului ; (3.4 c, al. 3);
b) aezarea i baterea i[ei sau indrilei n rndul paralele cu poala i cu suprapunerea rndurilor
conform prevederilor proiectului de cea. 22 de cm, partea vizibil fiind de cel pu[in 9 cm ;
c) fixarea fiecrei lamele cu un cui, ce strbate lamela rndului inferior i al crui cap s fie acoperit de
lamela rndului superior ;
d) la indrile introducerea muchiei ascu[ite n ulucul indrilei alturate i decalarea cu o jumtate la lamel
a rosturilor, de la un rnd a altul ca la [igle
e) la coam baterea unui rnd n plus de i[ sau indril, iar pe versantul expus vnturilor dominante,
depirea coamei i a fe[ei adpostite cu minimum 5 cm.
3.6. La nvelitori din carton sau mpslitur bitumat, pe astereal se va verifica :
a) suprafa[a nvelitorii, care trebuie s fie neted, lipsit de denivelri, bici, ondula[ii sau guri : n cazul
cnd asemenea defecte exist, ele vor fi remediate corespunztor ;
b) la poal (streain) astereal s fie scoas in consol fa[ de cpriori cu 23 cm, iar cartonul sau
mpslitur bitumat s fie aduse pe fa[a inferioar a asterelei i prinse n cuie ;
c) foile hidroizolatoare s fie dispuse paralel cu streain la acoperiuri cu pant pn la 20 cm/m i
perpendicular pe linia de streain la acoperiuri cu panta mai mare de 20 cm/m ;
d) foile hidroizolatoare s fie aezate pe astereal lipite ntre ele, cu petreceri de cca. 10 cm n sensul
scurgerii apelor i fixate n cuie cu cap plat tip B pentru carton, dispuse la cca. 7 cm (15 cuie/m), cuiele
avnd aibe de reparti[ie din carton sau mpslitur bitumate ;
e) la nvelitorile cu pante ce depesc pe cele normale, precum i cele din regiunile cu vnturi ce
depesc 72 km/or s se realizeze o fixare suplimentar, cu ipci btute pe linia de cea mai mare pant,
n dreptul cpriorilor i acoperite in lungul lor cu un capac din carton sau mpslitur bitumat de 15 cm
l[ime, lipit cu bitum cald ;
f) a nvelitorile din dou straturi de foi bitumate, cel de al doilea strat s fie decalat fa[ de primul cu 1/2
din l[imea foii i lipit de primul cu mastic de bitum pe ntreaga suprafa[ ;
g) toate racordrile acoperiului cu elemente verticale ce ies deasupra nvelitorii (aticuri, ventila[ii etc.) fie
rotunjite cu raze de minimum 40 mm ; nu se admit racordri cu materiale bituminoase n jurul courilor de
fum.
3.7. La nvelitori din tabl plan se va verifica :
a) planeitatea suportului, denivelarea admis fiind de 3 mm/m.
b) astereal din scnduri s aib rosturi pn la 2 cm, iar distan[a pn la courile de fum s fie de
minimum 10 cm ;
c) crligele pentru jgheaburi, prinse n astereal s fie nglobate la nivelul acestora fr denivelri ;
d) n cazul suportului din beton sau mortar s fie fixate dibluri de lemn n coad de rndunic impregnate,
necesare pentru fixarea copcilor ;
e) existen[a ntre tabl i beton sau mortar a unui strat separator din carton sau mpslitur bitumat, lipit
continuu cu bitum cald ;
f) prinderea foilor de tabl de suport pe fiecare latur cu minimum 2 agrafe (copci) de 3050 cm l[ime i
lungime de cca. 80 mm pentru fal[ simplu culcat i fal[ dublu de cca. 120 mm pentru fal[ simplu n
picioare, distan[ate la maximum 40 cm ;
g) fixarea agrafelor de suport cu cte 2 cuie cu cap plat pentru tabl ;
h) fixarea tablei de suport (nefiind admis fixarea direct cu cuie dect pe por[iuni limitate i atunci capul
cuiului va fi acoperit cu un cpcel de tabl cositorit de jur mprejur);
i) fal[urile de mbinare a foilor de tabl trebuind s fie unse cu chit de miniu nainte de a fi strnse ;
k) fal[urile n picioare, trebuind s fie paralele cu linia de cea mai mare pant, iar pe linia de coam
fal[urile ce vin de la cei 2 versan[i s fie decalate cu o jumtate din l[imea foii de tabl ;
l) la coam i la muchii foile de tabl s se ncheie cu fal[uri n picioare ;
m) doliile sa fie executate din foi de tabl ncheiate ntre ele cu fal[uri duble culcate ;
n) racordrile nvelitorii la courile de fum, calcane, ventila[ii lucarne, luminatoare etc, s fie executate
conform detaliilor din proiect i normative, aa nct la recep[ie s nu ptrund apa prin ele ;
o) la examinarea vizual a nvelitorii, tabla s se prezinte bine ntins i strns aplicat de astereal, fr
valuri, iar la verificarea prin circula[ie pe acoperi, fiind clcat cu piciorul s nu se ndoaie producnd
zgomote caracteristice ;
p) foile din tabl neagr trebuie s fie grunduite anticoroziv iar dup montare vopsite pe toat suprafa[a.
3.8. La nvelitori din plci ondulate de azbociment se va verifica :
a) corecta prelucrare pe antier n vederea montajului, a plcilor ondulate i a pieselor speciale din
azbociment, prin tierea col[urilor, darea gurilor cu maina de gurit (cu 5 mm mai mare dect diametrul
tijelor), conform prevederilor din normativul C.37-79 pe creasta ondulelor 2 i 5 ale plcilor la minimum 50
mm de captul plcii ;
b) respectarea sensului de montaj, invers fa[ de direc[ia vnturilor dominante ;
c) suficienta suprapunere a plcilor i pieselor speciale din azbociment :
- transversal n func[ie de pant, minim 100200 mm;
- longitudinal n func[ie de tipul ondulei :
328 mm pentru plci cu 6 3/4 ondule de 177 mm
47 mm pentru plci cu 6 1/4 ondule de 177 mm (fr termoizola[ie)
90 mm pentru plci cu 6 3/4 ondule de 130 mm (fr termoizola[ie)
103 mm pentru plci cu 6 plci ondule de 150 mm (fr termoizola[ie)
d) paralelismul rndurilor de plci fa[ de poala nvelitorii, abaterea maxim admis fiind de 0,5 cm/m ;
e) lungimea pr[ilor n consol a plcilor pe conturul acoperiului, aceasta urmnd s nu depeasc n
sens longitudinal 1/4 din interaxul panelor iar n sens transversal oondul ;
f) l[imea de rezemare pe pane a plcilor de azbociment, aceasta urmnd a fi de minimum 3% din
deschidere, dar cel pu[in de 40 mm ;
g) prinderea plcilor ondulate i a pieselor speciale din azbociment conform proiectului la fiecare pan cu
cte dou dispozitive metalice zincate, prevzute pentru etanare cu aibe cu guler i capacele din
polietilen ;
h) la plcile rezemate trei pane, prinderea pe pana central supranl[at cu 4 mm ;
i) la pante peste 60
0
montarea dispozitivelor suplimentare da solidarizare i sus[inere (agrafe i crlige
din platband zincat) ;
j) la construc[ii industriale supuse la solicitri dinamice sau termice fiind portante utilizarea unor
dispozitive de prindere speciale articulate, cu garnituri elastice i etanate cu aibe i capacele din
polietilen ;
k) la pante reduse (conform normativului C.37-79), existen[a cordonului de chit (n cazul prevederii lui n
proiect);
l) corecta aezare a plcilor ondulate de azbociment, cu fa[a lis spre exterior i cu fa[a brut spre pane,
n iruri paralele cu linia de cea mai mare pant (perpendicular pe pane) cu o abatere admisibil de 3
mm/m i de maximum 30 mm la toat lungimea pantei;
m) execu[ia montajului numai de pe podine de lucru ;
n) punerea n oper a plcilor i pieselor de calitate corespunztoare, conform standardelor respective.
3.9. La nvelitori din panouri din tabl cutat sau ondulat se va verifica :
a) petrecerile minime paralele cu panele s se ncadreze, n func[ie de panta nvelitorii n urmtoarele
limite :
- panta acoperiului cm/m 40, 30, 15, 12 ;
- petrecerea minim cm 9, 10, 11, 20.
b) petrecerile laterale (n lungul pantei) la tabla ondulat s fie de minimum jumtate de ondul i s
includ obligatoriu creasta ondulei ;
c) petrecerile laterale la panourile din tabl cutat s fie realizate pe nervura mic de margine a fiecrui
panou :
d) la tabla cutat rezemarea pe suport s se fac pe cuta larg ;
e) respectarea sensului de montaj de la poal spre coam i invers fa[ de direc[ia vnturilor dominante ;
f) respectarea numrului, tipului, calit[ii i pozi[iei organelor de asamblare (fixare i solidarizare) conform
proiectului;
g) realizarea eventualelor sisteme de etanare suplimentar la petreceri i strpungeri (cordoane de chit,
garnituri, aibe) conform proiectului, aa nct la recep[ie s nu ptrund apa prin nvelitoare ;
h) respectarea detaliilor la coame, pzii, timpane, strpungeri dolii etc, conform proiectului i cataloagelor
de detalii tip;
i) realizarea protec[ie anticorozjve pe faze a panourilor de tabl neagr, zincat sau ROMCOR i a
elementelor metalice de montaj, n func[ie de agresivitatea mediului, conform standardelor in vigoare i a
prevederilor proiectului.
3.10. Tinichigerie (jgheaburi, burlane, dolii, glafuri, acoperitori de rosturi).
Prin examinarea vizual, msurtori, ncercri i sondaje, se va verifica ndeplinirea condi[iilor de mai jos
:
a) pana jgheaburilor (minimum 0,5%) s corespund prevederilor proiectului i s nu permit stagnarea
local a apei, turnate n jgheab pentru verificare ;
b) aezarea jgheaburilor s fie cu minimum 1 cm i maximum 5 cm sub pictura streainii;
c) marginea exterioar a jgheaburilor s fie cu minimum 2 cm mai jos dect marginea interioar i
dedesubtul prelungirii planului invelitorii;
d) mbinarea tronsoanelor de jgheab i racordrile la burlane s fie lipite cu cositor ;
e) fixarea jgheaburilor s se fac cu crlige din platband zincat sau protejat anticoroziv prin vopsire,
montate ngropat n astereal i fixate corect, la distan[ele din proiect ;
f) jgheaburile i burlanele din tabl zincat vor corespunde STS 2389-77 i STS 2274/81 ;
g) burlanele s fie montate vertical, cu abateri maxime de 0,5 cm/m i sub 5 cm pe toat nl[imea cldirii,
bine fixate cu br[ri de tabl zincat, cu tronsoanele petrecute etan, cel superior in cel inferior pe circa
6 cm, iar la mbinarea cu tuburile de font, la canal s nu permit pierderi de ap ;
h) glafurile, or[urile, acoperiurile de resort i aa mai departe s aib panta transversal spre exterior,
s fie prevzute cu lcrimar i s fio bine fixate cu cuie i srm, cu strpungerile lipite cu cositor, iar la
pante sub 7% s aib fal[urile cositorite.
3.11. Jgheaburi i burlane din PVC.
Prin examinare vizual, msurtori. ncercri i sondaje, se va verifica :
a) prinderea corect la distan[ele din proiect a crligelor suport :
b) amplasarea, prinderea corect i etanarea mbinrilor pieselor de racordare n cmp la col[uri i la
burlane, precum i a tronsoanelor de jgheab ;
c) existen[a rostului de circa 2 cm ntre tronsoanele i piesele jgheaburilor ;
d) execu[ia i prinderea corect a or[ului i racordarea lui la jgheab ;
e) realizarea pantei spre burlan, asigurnd scurgerea apei fr stagnri;
f) prinderea corect n br[ri l mbinarea etan la mufe a burlanelor i coturilor.
EX
XV-1
LISTA PRESCRIP|IILOR TEHNICE DE BAZA
1. STS 2389/77 Construc[ii civile, industriale i agrozootehnice. Jgheaburi i burlane.
2. STS 2274/81 Lucrri de tinichigerie la construc[ii civile, industriale i agrozootehnice. Burlane,
crige, hoturi, br[ri, jgheaburi. Condi[ii tehnice generale de calitate.
3. C37/79 ormativ pentru alctuirea i executarea nvelitorilor la construc[ii (Buletinul Construc[iilor nr
2/1980).
4. C172/85 nstruc[iuni tehnice provizorii pentru prinderea i montajul tablelor metalice profilate la
executarea nvelitorilor i a pere[ilor (Buletinul Construc[iilor nr. 8/1985).
5. STS 3303/0-77 Pantele invelitorilor. Prescrip[ii de proiectare
6. STS 3303/1-1983 nvelitori din plci ondulate de azbociment. Prescrip[ii generale.
[top]

CAIETUL XVIII SOBE, COURI I VENTILA|II NATURALE
1. DomeniuI de apIicare
Prevederile din prezentul capitol se refer la verificarea calit[ii lucrrilor de sobe i couri de fum
aferente acestora i a dispozitivelor de ventilare natural a ncperilor din cldiri, a rezervoarelor
ngropate i a oricror construc[ii nchise pentru care proiectul prevede asigurarea ventilrii lor pe cale
natural, inclusiv a caselor de pompe.
Ca atare, prevederile de fa[ se aplic la urmtoarele lucrri:
- sobe de gtit, sobe de nclzit, sobe de nclzit i gtit;
- couri de fum aferente sobelor ;
- canale, tuburi i guri de ventilare natural.
Capitolul de fa[ nu se refer la :
- cuptoare industriale;
- couri de fum independente.
. Prevederi generaIe
2.1. La toate genurile de lucrri enumerate la pct. 1 se vor examina certificatele de calitate ale
materialelor sosite, precum i actele ncheiate pe antier n timpul excu[iei i din care trebuie s rezulte
informa[ii precise asupra calit[ii materialelor folosite i asupra eventualelor lucrri ascunse spre a se
putea face astfel o just apreciere a calit[ii lucrrilor ce se verific.
2.2. Prin verificarea direct se va face, n primul rnd, confruntarea lucrrilor executate cu prevederile
proiectului, spre a se constata dac ele corespund ca numr, pozi[ie, tip, materiale, dimensiuni i culori,
cu cele din proiect.
poi lucrrile se vor verifica n detaliu sub aspect calitativ, efectundu-se msurile necesare pentru a
stabili dac abaterile existente nu depesc limitele admisibile date n nexa XV 1.
. Prevederi specifice
3.1. Sobe
a) Sobele trebuie s corespund strict ca amplasament, orientare, form i dimensiuni, prevederilor
proiectului.
b) La sobele de teracota se va verifica identitatea plcilor i a accesoriilor metalice cu modelele date sau
aprobate de beneficiar i proiectant.
c) Fa[a plcilor nu trebuie s prezinte ciupituri sau zgrieturi iar smal[ul plcilor trebuie s fie aderent pe
suport i s fie de o culoare uniform i identic la toate plcile.
Se admit plci cu mici defecte locale de culoare i smal[, ns acestea nu vor fi montate pe fe[ele vzute
ale sobei ci numai pe cele din spate,
d) Dimensiunile sobelor se vor verifica la un anumit numr de sobe, la alegere, verificndu-se totodat
prin aprinderea succesiv a focului in toate sobele, dac s-au fcut racordrile acestora la fumurile
respective i neadmi[ndu-se ca dou sau mai multe sobe s fie legate la acelai canal de fum dect in
condi[iile prevzute in proiect; verificarea se va face msurndu-se nl[imea diferitelor guri de couri
deasupra pardoselii.
e) Se vor verifica, prin sondaj, verticalitatea i planeitatea fe[elor exterioare ale sobei precum i
verticalitatea muchiilor ; la aceste verificri se va folosi firul cu plumb i dreptarul.
f) Prin verificri izolate se va controla dac rosturile orizontale dintre rndurile de plci de teracot sunt
rectilinii.
Verificrile se vor face cu dreptar, nivel ou bul de aer i rigl gradat.
Cu ocazia acestor verificri se va controla i alternan[a corect a rosturilor verticale.
g) Se va controla dac sobele sunt prevzute cu guri de cur[ire i dac acestea sunt astupate cu
capace chituite.
Se va verifica, de asemenea, dac intre sobe i elementele de construc[ie, inflamabile sau neinflamabile,
s-au lsat spa[iile de siguran[ normate.
h) Continuitatea canalelor de fum se va verifica prin sondaje, cu ajutorul unei ghiulele de coar sau a unei
greut[i
i) Se va controla la cteva sobe de la fiecare etaj, nclinarea canalelor de legtur dintre sob i canalul
de fum, nclinare care trebuie s fie ascendent fa[ de orizontal n sensul circula[iei fumului, i s
coincid cu cea dat n proiect.
j) Verificarea func[ionrii se va face la fiecare sob n parte, ns numai dup uscarea complet a sobei i
a coului respectiv.
La aceast verificare se va controla :
- timpul n care se realizeaz nclzirea :
- dac nclzirea se realizeaz uniform pe toat suprafa[a sobei ;
- dac tirajul este suficient in timpul arderii, fapt ce se constat prin arderea "unei cantit[i de hrtie in
focarul sobei, [inndu-se deschis ua cenuarului i observndu-se dac hrtia arde intens, iar buc[ile
carbonizate sunt antrenate ctre co ;
- dac pere[ii i garniturile metalice ale sobei sunt etane, fapt ce se verific prin arderea n sob a unor
materiale care produc fum mult (pleav, paie, lemne verzi, crpe muiate n petrol lampant etc.); dup
aprinderea acestora se nchide bine ua focarului i aceea a cenuarului i se observ dac nu iese fum
prin rosturi sau pe lng garniturile metalice.
k) La sobele metalice se va verifica buna cptuire a focarului i a plcilor frontale.
l) La sobele prevzute a nclzi mai multe ncperi se va verifica n plus i buna func[ionare a
dispozitivelor speciale de reglare a circula[iei fumului n interior, astfel nct aceste sobe s poat
func[iona i par[ial nclzind la nevoie numai una din ncperi.
3.2. Couri de sobe
n afar de verificrile specifice lucrrilor de zidrie i celor de tencuieli, se vor face i urmtoarele
verificri
a) Se va verifica existen[a gurilor de cur[ire i buna fixare i func[ionare a ui[elor de nchidere de la
canalele de fum ale courilor.
La gurile de cur[ire din pod se va verifica dac acestea sunt prevzute cu ui[e duble din tabl sau cu
plcu[e speciale de beton i dac courile sunt aezate la distan[a prescris de normele PS fa[ de cea
mai apropiat pies de lemn.
b) Se va verifica dac courile sunt tencuite la exterior pe por[iunea din pod i dac n interior au olane
sau sunt protejate cu un strat de mortar de ciment; aceast verificare se va face oricnd n timpul
execu[iei prin examinarea vizual, coborndu-se prin gura coului un felinar sau o lantern aprins,
atrnat de o srm sau o vergea de fier.
c) La courile al cror exterior este tencuit i pe por[iunea ce iese deasupra nvelitorii acoperiului, se va
controla cu aten[ie existen[a unor eventuale fisuri suspecte n tencuial, care ar putea proveni fie de la o
execu[ie necorespunztoare a zidriei, fie de a faptul c n soba coului respectiv s-a fcut foc nainte de
uscarea coului. n asemenea cazuri se va ndeprta tencuiala i se va examina zidria dispunndu-se
msurile necesare de remediere.
d) La courile care conform - prevederilor proiectului, trebuie s rmn netencuite la exterior pe
por[iunea de deasupra nvelitorii, se va examina cu o exigen[ sporit calitatea materialelor folosite,
execu[ia corect a zidriei i rostuirea ei mai ngrijit,
e) Se va verifica dac courile cldirilor cu nvelitori combustibile sunt montate grtare de srm sau alte
dispozitive pentru protec[ia nvelitorii contra scnteilor.
f) Func[ionalitatea courilor se va verifica a fiecare co n parte cu ajutorul unor hrtii aprinse succesiv n
focarul fiecrei sobe pe care o deservete coul i urmrindu-se, dup nclinarea flcrii, dac tirajul
coului este normal. n cazul cnd se constat lipsa de tiraj, sau tiraj insuficient, se va cerceta
eventualitatea nfundrii coului cu diferite materiale czute n el n timpul execu[iei i se vor lua msuri
pentru ndeprtarea acestora, repetndu-se apoi verificarea cu flacra.
Dac nici dup aceast opera[ie, verificarea nu d rezultate satisfctoare, coul se va reface.
g) Etaneitatea courilor de fum se va verifica la fiecare co n parte, prin acelai procedeu ca la pct. 3.1.
j de mai sus, canalul de fum fiind ns bine nchis. Eventuala lips de etaneitate se va constata prin
mirosul de fum ce apare att n ncpere ct i n podul cldirii.
n asemenea cazuri se vor lua msuri de refacere a tencuielii n diverse puncte unde se apreciaz c
este necesar (la fisuri, la strpungeri, intersec[ii etc), pn ce, la o nou prob de ardere, mirosul de fum
nu se mai constat.
3.3. Canale, tuburi i guri de ventilare natural
a) colo unde proiectul prevede asemenea lucrri, se va controla corecta lor executare calitativ, prin
examinarea vizual i, dac este necesar, prin efectuarea de sondaje.
n acest sens se va controla i existen[a grilelor de la gurile de ventila[ie, coresponden[a lor cu modelele
prescrise, precum i buna lor fixare.
b) Pentru a se verifica eficacitatea ventilrii pe cale natural a ncperilor prevzute cu dispozitive de
acest fel, se va provoca n fiecare asemena ncpere prin deschiderea uilor i ferestrelor de pe partea
opus gurilor de ventilare un flux de aer din exterior apoi, prin intermediul unei flcri [inut n dreptul
gurii respective de aspira[ie a aerului intrat, se va controla modul n care se realizeaz evacuarea aerului
din ncpere.
c) n cazul tuburilor metalice de ventilare ce ies pn la o anumit nl[ime deasupra acoperiurilor mai
ales la rezervoarele subterane pentru carburan[i lichizi, care eman gaze se va controla ca fiecare tub
s fie acoperit cu o cciul special de protec[ie din tabl zincat, pentru a mpiedica ptrunderea
diverselor corpuri strine n tub, care ar fi astfel expus nfundrii. n cazul cnd aceast protec[ie nu a fost
prevzut n proiect, ea se va executa de constructor pe baza detaliilor ce se vor da de proiectant.
EX
XV-1
BTER DMSBLE F DE PREVEDERLE PROECTULU
la lucrrile de sobe, couri i ventila[ii naturale
1. Sobe
1.1. Devierea de la vertical a suprafe[elor i muchiilor sunt:
a) La suprafe[e i muchii cu rectilinitate max. 2mm/m
b) dem, cu rectilinitate discontinu (local) max. 2mm/m
1.2. bateri de la orizontal a rectilinit[ii rosturilor (msurat pe toat l[imea fe[ei respective a sobei)
max. 2 mm ;2 mm
1.3. Grosimea rosturilor max. 1m
1.4. Timpul n care se realizeaz nclzirea sobei
min. 0,5 ore
max. 1,0 ore
. CanaIe de aer
2.1. bateri la dimensiunile canalelor de aer executate n zidrie de crmid de beton:
Diametru sau latura mare a
canalului (dimensiunea normal)
- n mm -
baterea maxim admis
- n mm-
100.250 5
280.500 6
500.1000 8
1120.1400 12
1600.2000 15
EX
XV-2
LISTA PRESCRIP|IILOR TEHNICE DE BAZ
Observa|ie importanta
Orice modificri ulterioare in cuprinsul prescrip[iilor din lista de mai jos ca i orice noi prescrip[ii aprute
dup intrarea n vigoare a celei de fa[, sunt obligatorii chiar dac nu concord cu prevederile din textul
alturat.
n consecin[, utilizatorii prezentei prescrip[ii trebuie s men[in la curent lista de mai jos, introducnd
treptat in ea modificrile sau completrile survenite.
1. STS 672476 Construc[ii civile. Canale de ventila[ie natural. Condi[ii tehnice.
2. .STS 679332 Couri, canale de fum pentru focare obinuite la construc[ii civile. Prescrip[ii
generale.
3. STS 360772 Sobe de teracot si couri. Dimensiuni.
[top]

CAIETUL XIX CONSTRUC|II DIN O|EL
1. Obiect i domeniu de apIicare
1.1. Prezentul capitol con[ine condi[iile tehnice de calitate pe care trebuie s e ndeplineasc construc[iile
din o[el sudate folosite n domeniul construc[iilor civile, industriale i agricole i modul de verificare al
acestor condi[ii.
Condi[iile impuse n prezentul capitol sunt stabilite pentru to[i parametrii care pot influen[a calitatea pe
parcursul realizrii construc[iilor, cu excep[ia parametrilor de concep[ie i calcul din STS 10108/078.
1.2. Prevederile prezentului capitol nu se aplic construc[iilor exploatate la temperaturi sub -40
0
C,
construc[iilor care intr n alctuirea utilajelor, instala[iilor industriale, podurilor, construc[iilor din domeniul
nuclear i hidrotehnic.
OBSERVE: Prevederile prezentului capitol pot fi aplicate unor elemente de construc[ii care intr n
alctuirea utilajelor, instala[iilor industriale, podurilor i celor din domeniul hidrotehnic dac sunt alctuite
i dimensionate potrivit prevederilor STS 10108/078.
1.3. Sunt exceptate din domeniul de aplicare al prezentului capitol construc[iile sudate care intr n
supravegherea unor organe speciale (SCR, BR,) sau care folosesc la depozitarea materialelor cu grad
mare de periculozitate.
OBSERVE: Gradul de periculozitate al fluidelor este definit n instruc[iunile tehnice 27152.
1.4. Construc[iile din o[el sudate trebuie s ndeplineasc n afara condi[iilor (specifice) de calitate din
prezentul capitol i condi[iile tehnice generale de calitate prevzute n STS 767/077.
1.5. Precizrile necesare interpretrii prevederilor prezentului capitol, valorile limit admise pentru diferite
criterii de calitate, prevederile legate de aplicarea tehnicilor de control i alte detalii fac obiectul unor
prescrip[ii, care completeaz prezentul normativ, dup cum urmeaz :
- caiete de sarcini pentru construc[ii din categoria de execu[ie ;
- normative sau instruc[iuni tehnice pentru construc[ii din categoria de execu[ie B.
OBSERVE :
1. Caietele de sarcini se ntocmesc de proiectant i pot con[ine condi[ii de calitate superioare prevederilor
standardizate.
2. Pentru asigurarea calit[ii mbinrilor sudate se vor respecta prevederile normativului C 15084.
3. Pentru execu[ia construc[iilor sudate din pronie cu pere[i sub[iri formate la rece, se vor respecta
prevederile instruc[iunilor tehnice P 5480.
1.6. Prevederile prezentului capitol pot fi aplicate i n cazul interven[iilor asupra unor construc[ii
existente, pentru care trebuie respectate i alte condi[ii suplimentare.
OBSERVE: Prin construc[ii existente se n[eleg acele construc[ii aflate n exploatare sau in
conservare, la care n perioada de timp trecut de a montarea lor au existat posibilit[i de modificare a
strilor de solicitare sau a eforturilor interioare, de degradare a materialelor folosite sau de scdere a
caracteristicilor mecanice prin
1.7. Condi[iile de calitate impuse produselor finite sunt aceleai indiferent de tehnologiile de execu[ie
folosite sau de specificul unit[ii n care sunt executate.
Modul de control i regulile pentru recep[ia construc[iilor sudate sunt diferen[iate dup specificul unit[ilor
de execu[ie, fiind mai exigente pentru unit[ile mai pu[in industrializate, din categoria atelierelor unit[ilor
de construc[ii-montaj sau antierelor.
. Metode de verificare a caIit|ii mbinrii pieseIor i eIementeIor
2.1. mbinri sudate
Controlul pe faze
2.1.1. Controlul execu[iei construc[iilor sudate din o[el face parte integrant din procesul de produc[ie i
se organizeaz pe faze.
ndiferent de gradul unit[ii de execu[ie sau dac procesul este de uzinare sau montaj, desfurarea
controlului trebuie s con[in cel pu[in urmtoarele faze :
a. verificarea calit[ii materialelor la scoaterea din depozite i nainte de recep[ia pe faza final, prin
confruntarea datelor nscrise de productor n certificatele de calitate cu condi[iile de calitate impuse de
documenta[ie ;
OBSERVE : Unit[ile care executa construc[ii sudate pot efectua controale de calitate asupra
materialelor folosite prin laboratoarele proprii i pot emite buletine de analize i ncercri, ceea ce nu
absolv de rspundere unit[ile furnizoare.
b. verificarea naintea fiecrei faze de execu[ie a laminatelor, pieselor, elementelor i construc[iei n
scopul constatrii i remedierii unor eventuale degradri dobndite n timpul depozitrii, manipulrii i
transportului, cum sunt : degradrile prin coroziune, deformrile, deteriorrile prin lovire
c. verificarea marginilor libere i a rosturilor ce se sudeaz, dup debitarea i prelucrarea pieselor, n
ceea ce privete realizarea claselor de calitate impuse ;
d. verificarea mbinrilor sudate pe fiecare faz de realizare a lor, n ceea ce privete ndeplinirea
condi[iilor impuse de clasele de calitate cerute prin documenta[ie ;
OBSERVE : Condi[iile limit pentru clasele de calitate a mbinrilor sudate sunt prescrise n
normativul C 15084 i in caietele de sarcini pentru construc[ii din categoria de execu[ie sau
construc[ii ce nu se ncadreaz in domeniul normativului C 15084.
e. verificarea formei i dimensiunilor elementelor geometrice ale elementelor sudate ;
f. verificarea prin preasamblare a construc[iilor sudate mbinate cu uruburi de nalt rezisten[ sau de
precizie ;
g. verificarea comportrii sub ncrcri a unor elemente sudate.
2.1.2. La primirea pe antier a elementelor uzinate de ctre unitatea de montaj se vor face verificri
pentru constatarea eventualelor degradri dobndite n timpul manipulrii i transportului.
n cazul n care, la recep[ia din uzin a elementelor sudate, nu a participat delegatul ntreprinderii de
montaj, se vor executa verificri prin sondaj pe mbinrile sudate, prin msurtori ale dimensiunilor i
abaterilor geometrice i ale defectelor de suprafa[, pe suprafe[e cur[ate de vopsea.
Procentajele controlate prin sondaj sunt:
- 10% pentru clasele C 1 i C 2.
- 5% pentru clasele C 3 i C 4.
2.1.3. Elementele, subansamblele sau piesele care se asambleaz prin sudare la montaj vor fi verificate
nainte de ridicarea la pozi[ia final, prin msurarea distan[elor ntre mbinri i compararea abaterilor
constatate cu valorile admise n STS 767/077, tabelul 1.
2.1.4. Elementele care se mbin prin custuri de montaj din clasele de calitate C 1 ... C 3 vor fi verificate,
nainte de ridicarea la pozi[ia final prin premontare la sol, cu care ocazie se vor efectua toate opera[iile
de ajustare necesare pentru ca abaterile de form i dimensiuni ale capetelor ce se mbin s se
ncadreze n valorile admise n STS 767/077, tabelul 1.
Se excepteaz construc[iile sudate de dimensiuni mari care se asambleaz prin sudare direct n pozi[ie
final i construc[iile din elemente spa[iale.
2.1.5. Verificarea pozi[iei finale a construc[iilor sudate dup montaj este obligatorie i trebuie s con[in
cel pu[in urmtoarele abateri msurate cu mijloace topometrice :
- abaterile suprafe[elor funda[iilor de la cotele de nivel;
- abaterile fa[ de distan[a teoretic dintre reazemele construc[iei sudate ;
- dezaxrile stlpilor la baz i devierile capetelor superioare fa[ de vertical;
- abaterile pe vertical ale coamelor sau ale elementelor principale msurate la mijloc ;
- sge[ile elementelor principale de rezisten[ pentru deschideri mai mari de 24 m la hale i 12 m la
construc[ii etajate;
- abaterile de la nivelment, axialitate i ecartament ale cilor de rulare.
2.1.6. Valorile admise pentru verificrile abaterilor prevzute la punctul 2.1.5. sunt prescrise n STS
767/077 tabelele 1.2 i 3, STS 691180 i STS 8018.
2.1.7. Modul de verificare pe diferite faze de control i execu[ie i procentajele minime se gsesc n
tabelul 1.
2.1.8. Fiecare faz de control prescris este obligatorie pentru executant i eliminatorie pentru laminate,
piese, elemente sau construc[ie sudat.
u se va trece la faza urmtoare de execu[ie dect dup remedierea defectelor neadmise, recontrolarea
construc[iei remediate i extinderea controlului prin sondaj, pentru modurile de verificare la care este
prevzut extinderea.
2.1.9. Rezultatele controlului pe diferite faze se nscriu n documente tipizate la nivel republican i se [in
n eviden[ conform reglementrilor n vigoare.
Verificarea aspectuIui
2.1.10. Verificarea vizual a aspectului este o opera[ie de control obligatorie pe toate fazele procesului de
fabrica[ie,de la scoaterea laminatelor din depozit pn la remedierile premergtoare recep[iei finale i se
execut, de regul n urmtoarele condi[ii:
- n procent de 100%, pe toate fe[ele vizibile i pe toat lungimea ;
- nainte de fazele de execu[ie care pot masca defectele de suprafa[, cum ar fi vopsirea ;
- dup cur[irea laminatelor i a pieselor de eventuale impurit[i, cum ar fi noroiul;
- dup cur[irea custurilor de zgur.
2.1.11. Zonele, piesele sau elementele care con[in defecte sau care au aspect ndoielnic se verific prin
msurtori n func[ie de natura defectelor i a prescrip[iilor din tabelul 1.
Msurarea dimensiunilor geometrice, a abaterilor geometrice i a defectelor de suprafa[
2.1.12. Msurarea dimensiunilor geometrice, a abaterilor geometrice i a defectelor de suprafa[ se
execut pe zonele, piesele sau elementele care au defecte depistate vizual sau prin sondaj n procente
minime diferen[iate pe clase de calitate, n condi[iile din tabelul 1.
Condi[iile pe care trebuie s le ndeplineasc suprafe[ele controlate sunt identice cu cele de la punctul
2.1.10. Pentru construc[ii existente se vor cur[a zonele examinate nainte de msurare.
2.1.13. erealizarea claselor de calitate ale marginilor i rosturilor, dup debitare i prelucrri i a
custurilor dup sudare n ceea ce privete defectele de suprafa[ admise necesit :
remedieri i recontrolri ale pieselor sau elmentelor declasate
- extinderea controlului dup regulile prevzute n normative sau documenta[ie ;
2.1.14. nstrumentele i aparatele folosite pentru msurarea dimensiunilor geometrice, a abaterilor
geometrice i a defectelor de suprafa[ trebuie s aibe o precizie care s se nscrie n toleran[ele de
msurare a mrimilor msurate.
ControIuI uItrasonic
2.1.15. Controlul ultrasonic nu este obligatoriu, dar poate fi folosit de unit[ile dotate corespunztor, ca
mijloace de triere a mbinrilor sudate cap la cap cu defecte ; interpretarea final a rezultatelor se face
numai dup controlul cu radia[ii penetrante a mbinrilor sudate selectate la controlul ultrasonic.
mbinrile de col[ nu se controleaz ultrasonic.
2.1.16. Controlul ultrasonic se execut nainte de vopsirea construc[iei sudate sau dup ndeprtarea
straturilor de vopsea de pe suprafe[ele de palpare ale construc[iilor existente conform prevederilor STS
955281.
Procentajele i fazele de control pentru care se folosete controlul ultrasonic sunt conform tabelului 1.
Metodologia de control, modul de interpretare a rezultatelor i condi[iilor de autorizare a personalului care
execut controlul ultrasonic se precizeaz prin normative, instruc[iuni sau prin documenta[ie, pentru
construc[iile exceptate din domeniul prescrip[iilor existente
2.1.19. mbinrile sudate care nu ndeplinesc condi[iile de calitate ale claselor prescrise se remediaz i
se controleaz radiografie. Totodat se face o extindere a controlului ultrasonic combinat dup regulile
prevzute n normative sau documenta[ie.
ControIuI cu radia|ii penetrante
2.1.20. Controlul cu radia[ii penetrante este obligatoriu i se practic, de regul n faza final, pe mbinri
sudate nainte de vopsire, numai pe construc[iile sudate acceptate la controalele anterioare.
2.1.21. Se controleaz cu radia[ii penetrante numai mbinrile sudate cap la cap, n condi[iile prevzute n
STS 660675.
mbinrile de col[ nu se controleaz cu radia[ii penetrante.
2.1.22. Se admit la controlul cu radia[ii penetrante numai mbinrile sudate la care se cunosc :
- forma i dimensiunile mbinrii, modul de prelucrare a rdcinii;
- poansonul sudorului.
2.1.23. Radiografiile care nu ndeplinesc urmtoarele condi[ii sunt considerate neinterpretabile i
trebuiesc refcute :
- suprafa[a mbinrii sudate trebuie s fie curat, fr imagini echivoce provenite din vopsea, zgur, stropi
sau defecte provenite din prelucrarea filmelor n laborator ;
- simbolurile i reperele, litere i cifre din plumb, necesare identificrii mbinrii sudate trebuie s prezinte
imagini vizibile i clare ;
- calitatea imaginii, determinat pe baza indicatorilor de calitate a imagini C, executa[i conform STS
1013778, trebuie s corespund valorilor prescrise ;
2.1.24. Defectele de suprafa[ care apar pe imaginile radiografice se trec n buletinele de control cu
radia[ii penetrante i se compar cu defectele de calitate admise pentru clasele de calitate prescrise.
n cazul n care clasele prescrise nu sunt realizate datorit unor defecte de suprafa[, ntregul lot va fi
supus unor noi controale constnd n verificarea aspectului i msurarea defectelor de suprafa[.
2.1.25. nterpretarea filmelor radiografice i ncadrarea n clase de calitate sunt permise numai
personalului autorizat.
2.1.26. Prevederile privind metodologia de control, modul de interpretare a rezultatelor i condi[iile de
autorizare a personalului care lucreaz cu radia[ii penetrante se precizeaz prin normative, instruc[iuni
sau prin documenta[ie.
2.1.27 mbinrile sudate care nu ndeplinesc condi[iile de calitate ale claselor prescrise se remediaz i
se recontroleaz radiografie.
Totodat se face o extindere a controlului cu radia[ii penetrante dup regulile prevzute n normative sau
documenta[ie.
ControIuI cu Iichide penetrante i controIuI cu puIberi magnetice
2.1.28. Controlul cu lichide penetrante si controlul cu pulberi magnetice sunt opera[ii de control
complementare altor metode i au scopul punerii n eviden[ a defectelor de suprafa[ sau din strict
vecintate, n adncime.
2.1.29. Utilizarea acestor metode de control, pe fazele prevzute n tabelul 1, necesit acordul
executan[ilor i stabilirea condi[iilor de execu[ie i interpretare, n documenta[ie.
2.1.30. Controlul cu lichide penetrante se practic conform STS 1021475.
2.1.31. Controlul cu pulberi magnetice se practic conform STS 853978.
Marcare, depozitare, manipuIare, transport, protec|ie contra coroziunii
2.1.32. Pentru marcarea construc[iilor sudate, depozitarea, manipularea i transportul lor trebuie
respectate prescrip[iile din STS 767/0-77, cap. 6.
2.1.33. Factorii implica[i n aceste faze de execu[ie au obliga[ia pstrrii strii construc[iei n condi[iile de
calitate n care au recep[ionat-o pe fiecare faz.
u este admis dobndirea unor degradri prin coroziune sau cauze mecanice datorite unor condi[ii
necorespunztoare de depozitare, manipulare sau transport.
2.1.34. coperirile protectoare contra coroziunii ale construc[iei sudate se prescriu prin documenta[ie, n
condi[iile din STS 10762/1-83.
2.2. mbinri cu uruburi
a) Controlul vizual
Prin examinarea vizual se verific dac uruburile au aibele, piuli[ele i contrapiuli[ele (sau eventual
alte piese care au scopul de a mpiedica deurubarea piuli[elor), prevzute n proiect, dac capetele
uruburilor sau piuli[elor se sprijin cu toat suprafa[a pe piesele strnse sau pe aibe i dac partea
filetat a urubului depete piuli[ele n afar cu 5 ... 10 mm.
Controlul trebuie efectuat la toate uruburile mbinrilor.
uruburile care prezint defecte vor fi nlocuite.
b). Controlul dimensional prin care se verific :
- coresponden[a cu proiectul de execu[ie a pozi[ionrii uruburilor fa[ de axele mbinrii, a distan[ei ntre
uruburi i a pozi[ionrii mbinrii fa[ de axele elementului;
- grosimea total a aibelor s nu depeasc 70% din diametrul urubului respectiv, iar capul urubului
s depeasc piuli[a cu dou psuri de filet;
- dac exist uruburi oblice, nu se admit uruburi a cror oblicitate depete 4% din grosimea
pachetului de piese strnse ; numrul de uruburi cu oblicitate sub limita admis nu trebuie s
depeasc 15% din numrul total de uruburi al mbinrii respective.
Controlul se face la toate uruburile mbinrilor. Msurarea se face cu ublerul sau cu rigla gradat, n
mm.
baterile limit la pozi[ionarea uruburilor i a distan[ei dintre ele sunt:
- la maximum 30% din totalul uruburilor unei mbinri 0,5 mm ;
- la maximum 15% din totalul uruburilor unei mbinri 0,5...1,0 mm ;
- n total, abateri la cel mult 35% din numrul total al uruburilor din element.
c). Controlul prin desfacerea uruburilor.
La mbinrile cu uruburi pretensionate se va efectua controlul prin desfacerea a 5% din numrul
uruburilor fiecrei mbinri, dar cel pu[in a unui urub la fiecare mbinare. Dup desfacere se verific
diametrul urubului i al gurii. Dac unul sau mai multe din uruburile desfcute ale unei mbinri,
diametrele nu corespund prevederii proiectului, dac marginea gurii dinspre capul de aezare nu este
tencuit pe o l[ime de 1-2 mm, iar marginea gurii dintre piuli[ nu este debavurat, La toate uruburile
mbinrii se vor remedia deficien[ele constatate.
La uruburile care lucreaz la forfecare, se verific prin desfacerea aibei, dac captul interior al
por[iunii filetate a tijei urubului este situat cel pu[in la mijlocul grosimii aibei. umrul ncercrilor,
tehnica controlului, precum i msurile ce trebuie luate n cazul cnd nu sunt respectate condi[iile de
calitate, vor fi identice ca la pct. b, de mai sus.
d). Controlul prin stingere cu chei obinuite.
Controlul prin strngere cu chei obinuite se va efectua la 5% din numrul uruburilor fiecrei mbinri i
cel pu[in la unul singur din fiecare mbinare. Controlul se va efectua pentru verificarea strngerii corecte a
piuli[elor prin rotirea lor n sensul de strngere. Dac la cel pu[in unul din uruburile controlate se
constat strngerea nesuficient, se vor controla toate uruburile mbinrii i se vor efectua strngerile
corecte. u se admit uruburi cu piuli[a sudat la tije.
2.3. mbinri cu uruburi pretensionate.
Condi[ii de calitate pe care trebuie s le ndeplineasc mbinrile cu uruburi pretensionate, precum i
metodele de strngerea uruburilor i de verificare a calit[ii acestora, n toate fazele de montare, ct i
dup strngerea uruburilor pretensionate sunt cele prevzute n instruc[iunile tehnice C. 133-82, care
trebuie respectate integral.
n conformitate cu aceasta :
- abaterile limit n zona mbinrii vor fi conform tabelului 1 i fig. 1
Tabelul 1
r.
crt.
Denumirea abaterilor
bateri admise fr
remedieri (mm)
1
bateri de la alinierea suprafe[elor
superioare, respectiv inferioare, ale
elementelor care se mbin, tlpi.
AH 1 mm*
2
bateri de la alinierea suprafe[elor stnga
respectiv dreapta, elementelor care se
mbin, inim.
Ag 1 mm*
3 bateri de la diametrul gurilor (Ag) - 0,5 Adg + 0,5 mm
4 bateri de la distan[ele dintre (A1s) - 0,5 A1s + 0,5 mm
5
bateri de la distan[ele dintre gurile
marginale i marginile corespondente ale
elementelor care se mbin (A1
m
)
- 0,5 1m + 0,5 mm
*) baterile se msoar n axul primului sir de uruburi.
2.4. Execu[ia mbinrilor cu uruburi de nalt rezisten[ se face de o echip special numit prin decizie
de ntreprinderea de construc[ii-montaj, conform ordinului nr. 4 al nspectoratului General de Stat pentru
nvesti[ii-Construc[ii, din 23 mai 1981 ; muncitorii atesta[i, eful de echipa i maistrul trebuie s fie
califica[i.
Conductorul echipei poate fi inginer sau cel pu[in maistru.
testarea personalului echipei i a conductorului, se face de unitatea de construc[ii-montaj n
conformitate cu instruc[iunile specifice elaborate de M.C. nd. n colaborare cu MM.
2.5. Recep[iile furniturilor i lucrrilor de montaj se vor face n conformitate cu prescrip[iile in vigoare :
STS 767/0-77, STS 8796/1, 2, 3-80, C 150-84 i C 133-82 i prevederile prezentului normativ.
n acest sens, rezultatele verificrilor i ncercrilor mecanice ale furniturilor i lucrrilor de montaj, n
diversele faze de realizare a mbinrilor cu uruburi de nalt rezisten[ pretensionate, vor fi consemnate
n documente de certificare a calit[ii, dup cum urmeaz :
- not de constatare asupra preasamblrii uzinale, consemnndu-se abaterile dimensionale de la limitele
admisibile, remedierile efectuate i metodele prescrise folosite conf. pct. 3.13, C. 133-82; o copie dup
nota de constatare se constituie n pies la dosarul de recep[ie ;
- not de constatare asupra preasamblrii la antier, executat n condi[iile prezentate la pct. 319 C. 133-
82, care se constituie, de asemenea, n fi la dosarul de recep[ie ;
- documentele de certificare a calit[ii organelor de asamblare : uruburi, piuli[e, aibe, precum i
buletinul de ncercri mecanice efectuate la antier sau de laboratoare de specialitate, n cazurile de
litigiu, conf. pct. 3. 23 (C. 133-82);
- procesele verbale de verificare pe faze a calit[ii execu[iei mbinrilor prin uruburi de nalt rezisten[,
in care se consemneaz rezultatele verificrilor efectuate n diferite faze de execu[ie a montajului, inclusiv
pregtirea suprafe[elor de contact (pct. 3. 23, 3. 24, 3. 28, 3. 29, 3. 30 din normativul C 133-82.
Procesele verbale se vor ntocmi conform modelului din anexa 4, din normativul C 133-82.
2.6. Toate documentele de verificare a calit[ii, emise pe baza verificrilor i ncercrilor mecanice
executate pe antiere de ntreprinderea de montaj, vor fi certificate de beneficiar la momentul executrii
lor.
2.7. Verificrile periodice n timpul exploatrii se efectueaz la intervale de timp, n func[ie de destina[ia
construc[iilor, precum i de condi[iile de exploatare.
n afara acestor verificri la termenele normate, se vor executa verificri suplimentare ori de cte ori vor
surveni solicitri mecanice, fizice i chimice, depind limitele normale considerate n proiectare i n
prezentele instruc[iuni, sau apar defec[iuni vizibile.
2.8. Verificrile se fac de ctre beneficiar.
2.9. Solu[iile de remediere, n cazul unor situa[ii necorespunztoare rezultate din aceste verificri, vor fi
stabilite pe baz de expertize tehnice i efectuate de unit[i de specialitate.
2.10. mbinri nituite.
Principalele condi[ii de calitate pe care trebuie s le ndeplineasc mbinrile nituite, precum i metoda de
verificare a calit[ii acestora, sunt cele indicate n STS 767/2-78.
. Verificarea caIit|ii Ia primirea pe antier
La primirea pe antier a elementelor din o[el, livrate de uzin, sau a materialelor metalice pentru montare,
primite direct de la unit[i productoare, se va efectua recep[ia de ctre beneficiarul acestora n
conformitate cu prevederile ,Regulamentul privind recep[ia, expedierea i primirea mrfurilor, precum i
stabilirea rspunderii expeditorului, cruului sau destinatarului cu circula[ia mrfurilor ntre organiza[iile
socialiste" aprobat prin HCM nr. 941/1959.
3.1. Subansamble ale elementelor din o[el livrate de uzin. n cadrul recep[iei pe antier a
subansamblelor elementelor din o[el livrate de uzin, verificarea calit[ii acestora const din:
a) verificarea existen[ei i examinarea att a con[inutului documenta[iei de atestare a calit[ii elementelor
din o[el, (conf. anexei XX. 1) care trebuie s fie transmis de uzin la antier odat cu livrarea
subansamblelor ct i a coresponden[ei calit[ii o[elului pieselor i a clasei de calitate a sudurilor cap la
cap, cu prevederile proiectului de execu[ie i ale prescrip[iilor tehnice.
Documenta[ia de atestare a calit[ii trebuie s cuprind certificate de calitate a tuturor elementelor din
o[el livrate, la care trebuie anexate :
- confirmarea scris a uzinei bazat pe certificate ale furnizorilor si, sau pe ncercri proprii, c toate
materialele utilizate corespund proiectului i prescrip[iilor tehnice.
Documentele doveditoare se pstreaz i la uzin, cel pu[in pn la recep[ia final a obiectului;
- buletine de verificare nedistructiv pentru toate cordoanele de sudur cap la cap executate n uzin i
pentru care proiectul prevede astfel de ncercri; din buletine trebuie s rezulte n mod clar clasa de
calitate rezultat prin ncercare ;
- procese verbale de recep[ie a montajului de prob prealabil, dac acesta este prevzut n proiectul de
execu[ie, cu specificarea realizrii contrasge[ii prescrise ;
- documente privitoare la ncercarea prin ncrcare a construc[iei (care s includ rezultatele i concluziile
ncercrii), dac necesitatea acestei ncercri a fost prevzut n proiectul de execu[ie, n actele de
control, sau a fost cerut prin expertiz tehnic ;
- schi[e cu marcarea i pozi[ionarea elementelor din o[el;
- piese scrise i desenate ale proiectului de execu[ie care au suferit modificri i completri pe parcursul
execu[iei (n care au fost introduse modificrile i completrile efectuate), nso[ite de aprobarea n scris a
proiectantului i beneficiarului, pentru fiecare din modificri.
b) Verificarea prin ncercri directe a calit[ii confec[ionrii elementelor din o[el (verificarea vizual i prin
msurare a formei i dimensiunilor, att a pieselor care alctuiesc elementul, ct i a elementului n
ansamblu, inclusiv mbinrile), a pregtirii suprafe[elor n vederea aplicrii protec[iei anticorozive, precum
i a realizrii stratului de protec[ie temporar.
c) ncercri directe asupra calit[ii materialelor i mbinrilor pentru toate elementele furnizate fr
certificat de calitate, pentru cele ce au fost deteriorate naintea montrii sau care provin din demontarea
unei construc[ii existente
Metodele de verificare a mbinrilor sunt indicate la pct. 2.
Verificarea pregtirii suprafe[elor i a realizrii stratului de protec[ie temporar se va efectua n
conformitate cu prevederile din caiet XX din prezentul normativ.
Verificarea subansamblelor se face bucat cu bucat. n cazul cnd la unul sau la mai multe
subansamble se vor constata deficien[e de calitate, acestea vor fi consemnate n acte de constatare
nso[ite de schi[e i detalii suficiente pentru ca ulterior la verificarea cu delega[ii uzinei, s poat fi uor
identificate.
Elementele pentru care nu a fost primit la antier, par[ial sau total, documenta[ia de la pct. ,a" de mai
sus, la care se constat neconcordan[ ntre calitatea ce rezult din documenta[ia primit de la uzin i
aceea prevzut n proiectul de execu[ie sau n prescrip[iile tehnice, precum i cele la care, cu ocazia
verificrii calit[ii prin ncercri directe, s-au constatat deficien[e, vor fi respinse la recep[ie, lundu-se
msurile prevzute n regulamentul de recep[ie, men[ionat aprobat prin HCM 941/1959.
n cazul c la recep[ia uzinal a elementelor din o[el au participat i delega[i ai unit[ii de montare,
verificrile de mai sus nu mai sunt obligatorii la primirea materialelor pe antier ; n aceste cazuri se va
controla dac nu s-au produs deformri in timpul manipulrii i transportului,
3.2. Materiale de asamblare
n cadrul recep[iei la primirea pe antier a materialelor metalice (nituri, uruburi, piuli[e, aibe, electrozi,
fondan[i, srme pentru sudare, etc.) pentru montarea elementelor metalice, verificarea calit[ii acestora
va consta din :
a) verificarea existen[ei i examinarea con[inutului documentelor de atestare a calit[ii materialelor i a
corespondentei cu prevederile proiectului i ale prescrip[iilor tehnice ;
b) verificarea prin ncercri directe a calit[ii materialelor n conformitate cu prevederile prescrip[iilor
tehnice corespunztoare.
n cazul cnd lipsesc certificatele de calitate emise de unitatea productoare, cnd certificatele nu con[in
toate elementele cerute prin comand sau prin condi[iile proiectului de execu[ie, precum i cnd exist
dubiu asupra exactit[ii datelor din certificate, se vor face sau comanda de unitatea de montare,
ncercrile necesare determinrii calit[ii materialelor respective.
Materialele care nu corespund la verificarea calit[ii, vor fi respinse la recep[ie, procednd n conformitate
cu prevederile regulamentului de recep[ie men[ionat mai sus, aprobat prin HCM nr. 941/1959.
Pentru uruburile de nalt rezisten[ pretensionate se vor respecta prevederile instruc[iunilor C. 133
82.
. Verificarea caIit|ii IucrriIor Ia montare
4-1. nainte de nceperea efecturii lucrrilor de montare.
Montarea elementelor oricrei construc[ii din o[el va putea ncepe numai dup efectuarea urmtoarelor
verificri care s ateste :
a) ntocmirea de ctre ntreprinderea care efectueaz lucrrile de montare, a documentelor (proiectului)
pentru tehnologia de montare, care trebuie s aib con[inutul minim prevzut n anexa XX-1.
b) executarea integral i de bun calitate de ctre uzin a completrilor sau remedierii deficien[elor de
calitate (n eventualitatea stabilirii necesit[ii acestora cu ocazia verificrilor din cadrul recep[iei la primirea
pe antier a elementelor din o[el), n conformitate cu avizul scris al proiectantului i prevederile
prescrip[iilor tehnice.
Verificarea existen[ei i a con[inutului documenta[iei de atestare a calit[ii pieselor i a materialelor
metalice folosite la consolidarea sau refacerea elementelor la care s-au constatat deficien[e :
a) exactitatea axelor principale ale construc[iei, precum i a elementelor n raport cu axele construc[iei;
b) existen[a i con[inutul documentelor de verificare i recep[ionar a elementelor de construc[ii care
constituie suporturi sau reazeme pentru construc[ia metalic i care s ateste c sunt corespunztoare
proiectului, prescrip[iilor tehnice i capitolele respective ale prezentului normativ ;
c) pozi[ia n plan ca nivel al reazemelor i buloanelor de ancorare. Dac buloanele nu sunt betonate sau
sunt lsate n funda[ii, guri, care se vor betona la montare, se va verifica exactitatea pozi[ionrii lor, dac
au fost bine protejate i dac au adncime suficient ;
d) ndreptarea de ctre constructor a pieselor sau barelor elementelor din o[el, deformate n timpul
manipulrilor, depozitrii sau transportului pe antier. ndreptarea deforma[iilor mai mari dect abaterile
din STS 767/077 trebuie s, fie executat n conformitate cu solu[ia aprobat n scris de proiectant;
e) instruirea suficient i nsuirea corect a tehnologiei de execu[ie de ctre echipele care execut
mbinrile cu uruburi pretensionate ;
f) existen[a i pozi[ionarea corect a elementelor provizorii de sus[inere, ancorare, etc.
Toate verificrile de la acest punct vor fi efectuate de conductorul tehnic al lucrrii, mpreun cu
delegatul beneficiarului sau al CTC, conform reglementrilor n vigoare.
4.2. Pe parcursul efecturii lucrrilor de montare.
n perioada executrii lucrrilor de montare se vor efectua verificri referitoare la :
a) ndeplinirea tuturor prevederilor proiectului pentru tehnologia de montare a elementelor din o[el;
b) realizarea de bun calitate (n conformitate cu prevederile proiectului de execu[ie ale prescrip[iilor
tehnice i ale prezentului normativ), a lucrrilor de montare, precum i pozi[ionarea corect a elementelor
din o[el. Verificarea dimensional i calitativ se face prin ncercri directe, n mod permanent pe
parcursul fazelor de montare. baterile limit admise la lucrrile de montare sunt cele cuprinse n STS
767/077.
c) recep[ia lucrrilor sau pr[ilor de construc[ie care devin ascunse (cordoane de sudur care nu mai sunt
accesibile la sfritul fazei de lucrri, prelucrarea marginilor pieselor care se mbin prin sudur la
montare, executarea diferitelor straturi ale protec[iei anticorozive, verificarea calit[ii cur[irii elementelor
care se mbin prin uruburi pretensionate, etc). Rezultatele verificrilor cu privire la calitatea lucrrilor
executate prin aceste opera[ii se consemneaz n procese verbale de lucrri ascunse i condi[ioneaz
nceperea opera[iilor urmtoare :
d) verificarea prin ncercri nedistructive a calit[ii sudurilor cap la cap realizate la montare, a cror
verificare este indicat n proiectul de execu[ie ;
e) verificarea strngerii uruburilor de nalt rezisten[ precum i realizarea chituirii, grunduirii i vopsirii
mbinrilor controlate (conform prevederilor instruc[iunilor C. 13332).
Recep[ia lucrrilor ce devin ascunse se va putea efectua n conformitate cu ,nstruc[iunile pentru
verificarea calit[ii i recep[ia lucrrilor ascunse la construc[ii i instala[ii aferente" aprobat prin ordinul
GSC nr. 28 din 7 februarie 1976. Urmrirea respectrii condi[iilor de calitate n perioada execu[ie
diferitelor etape ale lucrrilor de montare, se efectueaz conform caiet , pct. 1.3, al prezentului normativ,
precum i personalul atestat pentru controlul mbinrilor cu uruburi pretensionate, prevzut la pct. 3.31
din instruc[iunile tehnice C. 13382. Condi[iile de calitate i metodele de verificare vor fi acelea indicate
n proiectul pentru tehnologia da montare, n proiectul de execu[ie, n prescrip[iile tehnice i n prezentul
normativ.
n cazul constatrii unor deficien[e de calitate sau depirii abaterilor admise a lucrrile de montare,
acestea vor fi consemnate n mod detaliat n procesele verbale de constatare, nso[ite de releveele
necesare uoarei identificri a locurilor unde au fost constatate. Remedierile sau consolidrile se execut
cu respectarea strict a prevederilor de la caiet . pct. 1.2 al prezentului normativ.
4.3. La terminarea lucrrilor de montare. La terminarea fiecrei faze a lucrrilor de montare (prin care n
specificul construc[iilor metalice, se n[elege lucrrile de montaj a fiecrei categorii de elemente din o[el,
pe un sector dat), se va efectua verificarea calit[ii lucrrilor de montare executate, care va cuprinde :
- examinarea existen[ei i con[inutului documenta[iei de atestare a calit[ii, care trebuie s cuprind :
a) certificate de calitate sau buletine de ncercri pentru toate piesele i materialele metalice folosite att
la montare ct i la eventuale refaceri, consolidri sau remedieri executate ;
b) procese verbale de lucrri ascunse, buletine de ncercare nedistructiv a sudurilor cap la cap, a cror
executare la montare este prevzut n proiectul de execu[ie, buletinele unor eventuale ncercri dispuse
prin dispozi[iile de antier ae proiectantului, prin actele de control, etc ;
c) tabele cu poansonul sudorilor autoriza[i care au executat sudurile de montare ;
d) fiele n care au fost consemnate rezultatele controlului efectuat de echipe speciale atestate,
nsrcinate cu execu[ia i cu controlul mbinrilor de nalt rezisten[, conform prevederilor C. 13382 ;
e) dispozi[ii de antier ale proiectantului i beneficiarului date pe parcursul montrii, referatele
eventualelor expertize tehnice la care a fost supus structura metalic, procesele verbale ncheiate de
organele de control n construc[ii;
f) procesele verbale de recep[ie a refacerii, consolidrii sau remedierii tuturor deficien[elor de
confec[ionare i montare constatate eventual cu ocazia recep[iei elementelor i materialelor metalice la
primirea pe antier, verificarea calit[ii n timpul montrii elementelor metalice, controalele efectuate de
proiectant, beneficiar sau organele de control n construc[ii ;
g) piesele scrise i desenate ale proiectului de execu[ie cu toate modificrile i completrile intervenite pe
parcursul montrii, nso[ite de aprobarea in scris a proiectantului i beneficiarului pentru fiecare n parte ;
h) pentru uruburile de nalt rezisten[ pretensionate, documenta[ia ntocmit este cea prevzut la pct.
2.5.
Verificri directe care se refer la :
a) terminarea integral a lucrrilor de montare din cadrul fazei ;
b) verificarea dimensional i calitativ, uscat cu bucat, a mbinrilor i celorlalte lucrri de montare a
elementelor metalice care au fost executate n cadrul fazei respective, inclusiv eventualele refaceri,
consolidri sau remedieri care au fost dispuse prin actele de la pct ,.d. baterile limit admise la lucrrile
de montare sunt cele cuprinse n STS 767/077.
Verificarea calit[ii la terminarea fazelor de lucrri de montare va fi efectuat de conductorul tehnic al
lucrrii i de delegatul compartimentului CTC. n cazul in care aceste lucrri sunt destinate a fi ascunse,
verificarea i nregistrarea rezultatelor se va face conform instruc[iunilor respective.
Fazele lucrrilor de montare i ordinea cronologic a acestora, vor fi cele men[ionate n proiectul pentru
tehnologia de montare. Eventual, n cazul nemen[ionrii acestora n documenta[ia pentru tehnologie i
montare, fazele se stabilesc n scris la nceputul lucrrii, de conductorul tehnic.
Specificarea verificrilor efectuate, rezultatele ob[inute n cadrul verificrii calit[ii la terminarea fiecrei
faze de lucrri de montare, precum i concluziile cu privire la posibilitatea nceperii lucrrilor n cadrul
fazei urmtoare, msurile pentru remedierea deficien[elor eventual constatate n cursul verificrii, etc. vor
fi consemnate in procese verbale.
5. Verificri n cadruI recep|iei preIiminare a obiectuIui
Recep[ia preliminar a obiectelor care con[in construc[ii alctuite integral din o[el sau mixte, se va efectua
n conformitate cu ,Regulamentul de efectuare a recep[iei obiectivelor de investi[ii" (nr. 108030/1970).
n cadrul recep[iei preliminare a obiectului, verificarea calit[ii elementelor din o[el se efectueaz prin
verificarea existen[ei i con[inutului documenta[iei care atest calitatea precum si prin verificri directe.
5.1. Pentru construc[ia metalic care intr n componen[a obiectului de recep[ionat, ntreprinderea de
montare, n colaborare cu beneficiarul, este obligat a pregti i preda comisiei de recep[ie (ndosariate i
nso[ite de borderou) ;
a) documenta[iile de atestare a calit[ii elementelor din o[el (men[ionat la pct. 3.1.). a materialelor de
montare (men[ionat la pct, 3.2. [i a lucrrilor de montare pct. 4.3.) ;
b) procesele verbale i actele de constatare ncheiate cu ocazia verificrii prin ncercri directe a calit[ii
elementelor din o[el (men[ionate la pct. 3.1.) i a materialelor metalice de montare (men[ionate la pct.
3.2.), la nceperea lucrrilor de montare (men[ionate la pct. 4.1.). pe parcursul efecturii lucrrilor
(men[ionate la pct. 4.2.) i n ncercrile directe la terminarea fazelor de lucrri (men[ionate la pct. 4.3.).
5.2. Comisia de recep[ie preliminar, prin membrii si de specialitate i prin specialitii din afara ei (conf.
pct. 20 al regulamentului de efectuare a recep[iei obiectivelor de investi[ii) n cadrul verificrilor pe ntregul
obiect, va efectua pentru construc[ia metalica :
a) verificarea existen[ei i a con[inutului documenta[iilor prevzute la pct. 5.1., precum i a realizrii
frecven[ei ncercrilor directe n conformitate cu prevederile proiectului, prescrip[iilor tehnice i a
prezentului normativ. n cadrul lipsei totale sau par[iale a documenta[iilor men[ionate, sau cnd se va
constata o frecven[ mai redus a verificrilor, comisia de recep[ie va stabili dac este necesar s fie
fcute noi ncercri, verificri, sau dac este necesar expertizarea tehnic n scopul de a se confirma
calitatea elementelor sau lucrrilor atestate prin documentele lips ;
b) verificri directe prin sondaje, n numr suficient pentru a-i putea forma convingerea asupra
ndeplinirii calit[ii lucrrilor, n conformitate cu prevederile documenta[iei prezentate. n cazul c o parte
din aceste verificri dau rezultate nesatisfctoare, se va proceda conform caiet . pct. 2.5. din prezentul
normativ.
n toate cazurile n care documentele necesare lipsesc, sunt insuficiente sau consemneaz rezultate
necorespunztoare, comisia va proceda conform prezentului normativ, caiet , pct. 2.8.
EX
XX-1
TEHNOLOGIA DE MONTARE
Documentele (proiectul) pentru tehnologia de montare, care trebuie s fie ntocmite de ntreprinderea ce
efectueaz lucrrile de montare, vor cuprinde obligatoriu :
a) msuri privind depozitarea i transportul pe antier a elementelor de construc[ie din o[el;
b) organizarea asamblrii n tronsoane, pe antier, a elementelor din o[el, cu indicarea mijloacelor de
transport i de ridicat necesare ;
c) indicarea dimensiunilor a cror verificare este necesar pentru asigurarea realizrii toleran[elor de
montare impuse prin proiectul de execu[ie i prin prescrip[iile tehnice ;
d) materialele de adaos, metoda de prelucrare a marginilor pieselor, procedeul i regimul de sudare,
planul de succesiune a executrii sudurilor de montaj, msurile ce trebuie luate pentru evitarea sau
reducerea n limitele admise a deforma[iilor i eforturilor remanente produse prin sudurile de montaj,
prelucrarea ulterioara a suprafe[elor cordoanelor de sudur la elementele solicitate dinamic, etc.
Modificarea proiectelor de execu[ie, necesitat eventual de simplificarea procesului tehnologic de
montare, se va face numai cu acordul prealabil, in scris al proiectantului i beneficiarului;
e) msuri pentru execu[ia mbinrilor cu uruburi pretensionate ;
g) verificarea cotelor i nivelelor indicate n proiect pentru elementele montate ;
g) marcarea elementelor i ordinea fazelor opera[iei de montaj
h) asigurarea stabilit[ii elementelor din o[el n fazele opera[iei
i) planul opera[iilor de control n conformitate cu prevederile proiectului de execu[ie, a prescrip[iilor
tehnice [i a prezentului normativ ;
j) metodele i frecven[ele verificrilor ce trebuie efectuate pe parcursul i la terminarea fazelor de lucrri
de montaj.
EX
XX-2
LISTA PRESCRIP|IILOR CONEXE STANDARDE GENERALE
1. STS 73579 Desene tehnice. Reprezentarea i notarea mbinrilor sudate
2. STS 767/077 Construc[ii civile, industriale i agricole. Construc[ii din o[el. Condi[ii tehnice
generale de calitate.
3. STS 133680 Construc[ii. ncercarea in situ a construc[iilor prin ncrcri statice.
4. STS 550074 Reconf. 1980 Metalografie. Defecte. Terminologie.
5. STS 5555/181 Sudarea metalelor. Terminologie general.
6. STS 5555/280 Sudarea metalelor. Procedee de sudare. Clasificare i terminologie.
7. STS 5730/175 Starea suprafe[elor. o[iuni generale.
8. STS 594273 Protec[ia mpotriva radia[iilor nucleare. Doze maxime admise.
9. STS 691475 Defectoscopie ultrasonic. Terminologie.
10. STS 700979 Construc[ii civile, industriale i agrozootehnice. Toleran[e i asamblri in
construc[ii. Terminologie.
11. STS 736574 Reconf. 1980 Sudarea metalelor. Pozi[ii principale de sudare.
12. STS R854279 legerea o[elurilor pentru construc[ii metalice.
13. STS 860079 Construc[ii civile, industriale i agrozootehnice. Toleran[e i asamblri n
construc[ii. Sistem de toleran[e.
14. STS 1004175 Defectoscopie cu lichide penetrante. Terminologie.
15. STS 1004375 Defectoscopie cu radia[ii penetrante. Terminologie.
16. STS 10101/2 2-76 c[iuni n construc[ii. c[iuni datorate procesului de exploatare. ncercri
datorate podurilor rulante.
17 STS 10108/078 Construc[ii civile, industriale i agricole. Calculul elementelor din o[el.
18. STS 1161381 Tierea termic a metalelor. Clasificare i
CALITATEA O|ELURILOR
1. STS 39580 O[el laminat la cald O[el lat.
2. STS 404/180 evi din o[el, fr sudur, laminate la cald pentru construc[ii cu destina[ie
comercial.
3. STS 404/280 evi din o[el, fr sudura, laminate la cald pentru construc[ii.
4. STS 42480 O[el laminat la cald. O[el cornier cu aripi egale.
5. STS 42380 O[el laminat la cald. O[el cornier cu aripi neegale.
6. STS 500/178 O[eluri de uz general pentru construc[ii. Condi[ii tehnice generale de calitate.
7. STS 500/280 O[eluri de uz general pentru construc[ii. Mrci.
8. STS 500/380 O[eluri de uz general pentru construc[ii rezistente la coroziune atmosferic. Mrci.
9. STS 50578 O[el laminat la cald. Table groase. Condi[ii tehnice de calitate.
10. STS 530/180 evi din o[el, fr sudur, trase sau laminate la rece, pentru construc[ii cu
destina[ie comercial.
11. STS 530/280 evi din o[el, fr sudur, trase sau laminate la rece, pentru construc[ii.
12. STS 56480 O[el laminat la cald. O[el U.
13. STS 56580 O[el laminat la cald. O[el .
14. STS 348080 O[el laminat a cald. Tabl striat.
15. STS 818380 O[eluri pentru [evi fr sudur de uz general. Mrci i condi[ii tehnice.
16. STS 902180 Table de o[el pentru construc[ii sudate din o[el cu granula[ie in. Condi[ii tehnice
de calitate.
NCERCRILE O|ELURILOR
1. STS 20075 Reconfirmat 1981 ncercrile metalelor. ncercarea la trac[iune.
2. STS 77780 ncercrile metalelor. ncercarea la ndoire.
3. STS 111179 ncercri tehnologice ale [evilor din o[el.
4. STS 140075 Reconfirmat 1981 ncercrile metalelor. ncercarea la ncovoiere prin oc pe
epruvete cu cresttura n U.
5. STS 663879 ncercrile metalelor. Determinarea limitei de curgere a o[elurilor la temperaturi
ridicate.
6. STS 671876 ncercrile metalelor. ncercarea la trac[iune a [evilor.
7. STS 677479 ncercarea de ncovoiere prin soc dup mbtrnire artificial.
8. STS 683379 ncercrile metalelor. ncercarea de ncovoiere prin oc la temperaturi sczute.
9. STS 732475 ncercrile metalelor. Luarea probelor din o[el, pentru ncercrile mecanice.
10. STS 751181 ncercrile metalelor. ncercarea de ncovoiere prin soc pe epruvete cu cresttur
n V.
11. STS 792567 Reconfirmat 1976 ncercrile metalelor. ezarea probelor a ncercrile de
duritate.
12. STS 802778 ncercrile metalelor. ncercarea la oboseal cu sarcini axiale.
13. STS 839469 Reconfirmat 1976 Luarea probelor din metale i aliaje neferoase pentru
ncercarea la trac[iune.
14. STS 852570 Reconfirmat 1976 ncercrile metalelor. ncercarea de duritate superficial
ROCKWELL (scrile i T).
15. STS 8894/180 ncercrile metalelor. ncercarea de rupere prin fluaj a o[elului, la temperaturi
ridicate. Elemente i condi[ii tehnice de execu[ie a ncercrii.
16. STS 1025180 ncercrile metalelor. ncercarea de duritate prin zgriere.
17. STS 1029075 Reconfirmat 19-82 ncercrile metalelor. ncercarea a trac[iune. Determinarea
caracteristicilor elastice.
18. STS 1070376 ncercrile metalelor. ncercarea de duritate ROCKWELL (scrile B, F, G).
19. STS 1139980 ncercrile metalelor. ncercarea la oboseal prin rsucire.
20. STS 1141780 ncercrile metalelor. ncercarea la trac[iune pe direc[ia grosimii.
NCERCRILE MBINRILOR SUDATE
1. STS 5540/177 ncercrile ale mbinrilor sudate cap la cap. Probe i epruvete.
2. STS 5540/283 ncercri ale mbinrilor sudate cap la cap. ncercarea la trac[iune.
3. STS 5540/381 ncercri ale mbinrilor sudate cap la cap. ncercarea ia ndoire.
4. STS 5540/477 ncercri ale mbinrilor sudate cap la cap. ncercarea la ncovoiere prin oc.
5. STS 5540/377 ncercri ale mbinrilor sudate cap la cap. ncercarea de duritate.
6, STS 5540/677 ncercri ale mbinrilor sudate cap la cap. ncercarea de aplatizare.
7. STS 3976/182 ncercri mecanice ale mbinrilor sudate n col[.
8. STS 7356/180 ncercrile mecanice ale metalului depus prin sudare manuala cu arc electric, cu
electrozi nveli[i.
9. STS 7356/280 ncercrile mecanice ale metalului depus prin sudare cu arc electric sub strat de
flux.
10. STS 7356/380 ncercrile mecanice ale metalului depus prin sudare cu arc electric in mediu de
gaz protector.
11. STS 7356/480 ncercrile mecanice ale metalului depus prin sudare electric n baie de zgur.
12. STS 7748-74 Reconfirmat 1981 - ncercrile metalelor. ncercarea la ndoire a epruvetelor ncrcate
cu sudur longitudinal.
13. STS 9261-73 Reconfirmat 1982 - ncercrile metalelor. ncercarea de ncovoiere prin oc pe
epruvete ncrcate cu sudur.
14. STS 975974 Reconfirmat 1982 ncercrile metalelor. Determinarea ncercrii la sudarea cu arc
electric.
15. STS 1001481 Sudarea metalelor. Determinarea caracteristicilor de depunere ale electrozilor
nveli[i.
16. STS 10047/181 Sudarea metalelor. Determinarea con[inutului, de hidrogen difuzibil din metalul
depus cu electrozi nveli[i prin metoda extragerii n vid.
17. STS 1022175 Reconfirmat 1981 ncercrile metalelor. ncercarea la fisurare la cald a metalului
depus prin sudare.
18. STS 10882277 ncercrile metalelor. ncercarea de fisurare la rece a mbinrilor din o[el sudate
cu arc electric.
19. STS 10952/177 Reconfirmat 19E2 Sudarea metalelor. naliza metalografic a mbinrilor
sudate prin topire,
20. STS 1093377 Reconfirmat 1982 Sudarea metalelor. Luarea probelor pentru determinarea
compozi[iei chimice a metalului depus.
21. STS 11281/179 ncercrile metalelor. Determinarea compatibilit[ii materialelor de sudare cu
metalul de baz la sudarea prin topire. Sudare cu electrozi nveli[i.
22. STS 11281/279 ncercrile metalelor. Determinarea compatibilit[ii materialelor de sudare cu
metalul de baz la sudarea prin topire. Sudarea cu arc-electric sub flux.
SUDAREA OTELURILOR
1. STS 1125/131 Sudarea metalelor. Electrozi nveli[i pentru sudarea o[elurilor. Condi[ii tehnice
generale de calitate.
2. STS 1125/281 Sudarea metalelor. Electrozi nveli[i pentru sudarea o[elurilor carbon i slab
aliate. Tipuri i condi[ii tehnice de calitate.
3. STS 1125/382 Sudarea metalelor. Electrozi nveli[i pentru sudarea o[elurilor cu granula[ie fin i
a o[elurilor utilizate la temperaturi sczute. Tipuri i condi[ii tehnice de calitate.
4. STS 1125/482 Sudarea metalelor. Electrozi nveli[i pentru sudarea o[elurilor termorezistente.
Tipuri si condi[ii tehnice de calitate.
5. STS 1125/583 Sudarea metalelor. Electrozi nveli[i pentru sudarea o[elurilor inoxidabile i
refractare. Tipuri i condi[ii tehnice de calitate.
6. STS 1125/682 Sudarea metalelor. Electrozi nveli[i pentru ncrcare prin sudare. Tipuri i condi[ii
tehnice de calitate.
7. STS 112680 Sudarea metalelor. Srm din o[el pentru sudare.
8. STS 666281 mbinri sudate. Formele i dimensiunile rosturilor la sudarea manual cu arc
electric i cu gaze.
9. STS 6729-75 Reconfirmat 1981 mbinri sudate. Formele i dimensiunile rosturilor la sudarea
o[elurilor cu arc electric acoperit.
10. STS 719479 Sudabilitatea o[elurilor. Elemente de baz.
11. STS 750275 mbinri sudate. Formele i dimensiunile rosturilor la sudarea o[elurilor prin
procedeele MG i MG.
12. STS 895880 mbinri sudate. Formele i dimensiunile rosturilor la sudare prin procedeul WG.
13. STS 9477/179 Fluxuri topite pentru sudarea o[elurilor. Mrci i condi[ii tehnice de calitate.
14. STS 9532/174 Reconfirmat 1979 Examinarea i autorizarea sudorilor. Prescrip[ii generale.
15. STS 9532/274 Reconfirmat 1980 Examinarea i autorizarea sudorilor. Examenul practic al
sudorilor pentru o[el.
16. STS 955982 mbinri sudate. Formele i dimensiunile rosturilor la sudare electric in baie de
zgur.
17. STS 1140080 Verificarea tehnologiilor de sudare prin topire a o[elurilor.
CONTROLUL MBINRILOR SUDATE
1. STS 730/275 Starea suprafe[elor. Prescrierea rugozit[ii i a ondula[iei suprafe[ei.
2. STS 660675 Reconfirmat 1981 Defectoscopie cu radia[ii penetrante. Controul mbinrilor
sudate prin topire.
3 STS 665680 Defectele produselor laminate, extrudate i trase din o[el. Clasificare i
terminologie.
4. STS 7884/181 Defectele mbinrilor sudate prin topire. Clasificare si terminologie.
5. STS 7802/179 Blocuri de calibrare pentru verificarea si reglarea detectoscoapelor. Condi[ii
tehnice generale de calitate.
6. STS 7302/279 Blocuri de calibrare pentru verificarea i reglarea defectoseoapelor. Bloc de
calibrare
1
7. STS 7802/3-79 - Blocuri de calibrare pentru verificarea i reglarea defectoseoapelor. Bloc de
calibrare
2
8. STS 7802/479 Blocuri de calibrare pentru verificarea i reglarea defectoseoapelor. Bloc de
calibrare
3
9. STS 7802/579 - Blocuri de calibrare pentru verificarea i reglarea defectoscoapelor. Bloc de
calibrare
4
.
10. STS 829978 Clasificarea i simbolizarea defectelor mbinrilor sudate prin topire pe baza
radiografiilor.
11. STS 853978 Defectoscopie cu pulberi magnetice.
12. STS 886682 Controlul ultrasonic al laminatelor din o[el.
13. STS 910177 mbinri sudate, bateri limit la dimensiuni fr indica[ii de toleran[e.
14. STS 955274 Reconfirmat 1981 - Controlul ultrasonic al mbinrilor sudate cap la cap prin topire.
15. STS 1013778 Defectoscopie cu radia[ii penetrante. ndicatori pentru stabilirea calit[ii imaginii.
16. STS 1013875 Reconfirmat 1982 Defectoscopie cu radia[ii penetrante. Condi[ii de observare.
17. STS 1021475 Reconfirmat 1982 Defectoscopie nedistructiv. Control cu lichide penetrante.
18. STS 1035431 Defecte ale suprafe[elor tiate termic. Clasificare si terminologie.
19. STS 10564/181 Tierea cu oxigen a metalelor. Clase de calitate ale tieturilor.
20. STS 10564/281 Tierea cu plasm a metalelor. Clase de calitate ale tieturilor.
NORMATIVE, PRESCRIP|II
1. 2782- ,nstruc[iuni tehnice privind stabilirea i verificarea clasei de calitate a mbinrilor sudate la
conducte tehnologice".
2. C.3678 SCR - ,Prescrip[ii tehnice privind examinarea cu ultrasunete a tablelor folosite n
construirea i repararea instala[iilor mecanice sub presiune
3. CR 481 SCR ,Prescrip[ii tehnice pentru examinarea cu ultrasunete a mbinrilor sudate cap la
cap prin topire, realizate cu material de adaos
4. CR 678 SCR ,Prescrip[ii tehnice pentru examinarea cu lichide penetrante a mbinrilor sudate
ale elementelor instala[iilor mecanice sub presiune i de ridicat".
5. CR 879 SCR ,Prescrip[ii tehnice privind examinarea cu pulberi magnetice a mbinrilor sudate
ale elementelor instala[iilor mecanice sub presiune
6. CR H82 ,Prescrip[ii tehnice pentru autorizarea personalului care execut examinri nedistructive
la instala[iile mecanice sub presiune i instala[iile de ridicat".
7. CR 2080 SCR ,Prescrip[ii tehnice pentru examinarea cu radia[ii penetrante a mbinrilor sudate
cap la cap ale instala[iilor mecanice sub presiune i de ridicat".
8. * * * Sistemul de eviden[ n activitatea de control tehnic al calit[ii construc[iilor.
9. C 15084 ormativ privind calitatea mbinrilor sudate.
10. C 13382 nstruc[iuni tehnice privind mbinarea elementelor de construc[ii cu uruburi de nalt
rezisten[ pretensionate.
[top]

CAIETUL XX PROTEC|IA CONTRA AGEN|ILOR AGRESIVI
1. DomeniuI de apIicare
1.1. Prevederile din prezentul capitol se refer la metodele i prevederile practice de verificare a calit[ii
suprafe[elor suport i protec[iilor anticorosive pentru elementele de construc[ii din beton simplu, beton
armat i beton precomprimat, precum i pentru elementele supraterane de construc[ii metalice, att pe
parcursul execu[iei ct i la ncheierea unor faze de lucrri i la recep[ia preliminar a obiectivelor
executate.
1.2. Pentru protec[ia construc[iilor sau pr[ilor de construc[ii din beton simplu, beton armat, beton
precomprimat sau metalice, pentru care nu exist pn n prezent acte normative, verificarea calit[ii
execu[iei se va face n conformitate cu prevederile condi[iilor tehnice speciale ntocmite anume pentru
fiecare din aceste obiective i ataate proiectelor respective, precum i a altor dispozi[ii ulterioare date de
proiectant pe parcursul execu[iei.
. Prevederi generaIe
2.1. Toate materialele, de orice fel, vor fi introduse n lucrare numai dac n prealabil conductorul tehnic
al lucrrii a verificat:
- existen[a i con[inutul certificatelor de calitate cu care au fost livrate ;
- rezultatele ncercrilor de laborator prevzute n prescrip[iile tehnice specifice.
Se precizeaz c tipurile i sortimentele de materiale prevzute n proiect nu pot fi schimbate dect cu
avizul scris al proiectantului.
. Prevederi specifice
3.1. Verificarea condi[iilor specifice pentru betoanele supuse mediilor agresive.
a) Gradul de impermeabilitate a betonului, prevzut in proiect, se va verifica n timpul execu[iei lucrrilor
de ctre eful de lot, mpreun cu delegatul beneficiarului sau un reprezentant al compartimentului CTC,
prin analize de laborator.
Gradul de permeabilitate a betonului se va determina conform normativului C 14079. Condi[ia de
ptrundere a apei la treapta maxim de presiune, conform STS 351975 se consider limitativ.
Probele pentru verificarea gradului de impermeabilitate se vor lua numai de la locul de punere n lucrare a
betonului, iar frecven[a minim a determinrilor trebuie s corespund prevederilor din tabelul 1.
Tabelul 1
Denumirea minim a
elementului (m)
Cantitatea de beton (n m
3
) la care se
efectueaz o determinare de impermeabilitate,
n func[ie de gradul de impermeabilitate
prescris
P
4
P
8

Sub 0,5
ntre 0,5 i 1,5
Peste 1,5
100
300
500
50
100
200
c) Calitatea suprafe[ei elementelor de beton se va verifica, dup decofrare, conform caietului V al
prezentului normativ i instruc[iunilor pentru verificarea i recep[ia lucrrilor ascunse. Suprafa[a
elementelor de beton trebuie s fie lipsit de fisuri, crpturi, segregri, goluri sau rosturi de ntrerupere a
betonrii.
Defectele admisibile, prevzute n anexa V-1 a caietului V din prezentul normativ nu sunt admise la
elementele suport pentru protec[ii anticorosive, dect dac prin remedieri elementele pot fi aduse n
aceast situa[ie. Dac se constat defecte ale betonului, se vor lua msuri de remediere
corespunztoare de ctre eful de lot sau, n caz de necesitate, de ctre proiectant.
Pentru cazurile in care pe elementele de beton urmeaz s se aplice protec[ii suplimentare, opera[ia
respectiv nu poate ncepe dect daca, n prealabil, suportul a fost verificat i recep[ionat conform cap.
al prezentului normativ. n plus, este necesar ca suprafa[a betonului s nu fie friabil i s aib sunet
metalic la ciocnire. Dac aceste condi[ii nu sunt respectate, stratul friabil se va ndeprta pn la suport
sntos, iar suprafa[a se va recondi[iona n mod corespunztor. Verificarea calit[ii suportului pentru
protec[ii anticorozive se va face nainte de aplicarea acestora i se va consemna ntr-un proces verbal de
lucrri ascunse, conform reglementrii respective,
d) La recipien[ii de beton armat si beton precomprimat pentru lichide agresive, nainte de aplicarea
protec[iilor anticorosive, suplimentare, se va efectua verificarea etaneit[ii recipien[ilor prin proba de
umplere cu ap conform STS 4165-74 i a precizrilor din instruc[iunile tehnice P. 73-78 pentru
proiectarea i executarea recipien[ilor din beton armat i beton precomprimat pentru lichide.
Proba se va face nainte de aplicarea tencuielilor i apelor i este obligatorie, independent de natura
lichidului nmagazinat. Verificarea final a etaneit[ii se va face dup aplicarea tencuielii interioare sau
straturilor de protec[ie. Se poate renun[a la aceast verificare dac proba prevzut anterior a dat
rezultate satisfctoare (pierderea maxim 0,250 l/zi i m
2
de suprafa[ udat) i nu se constat pete de
umezeal,
e) Verificarea de etaneitate a recipien[ilbr se va nscrie ntr-un proces verbal de lucrri ascunse.
f) n cazul n care, nainte de aplicarea straturilor de protec[ie anticorosiv, la orice fel de elemente de
construc[ie, acesta se acoper cu straturi de tencuial, se va verifica n plus aderen[a lor pe stratul
suport. Por[iunile neaderente se vor ndeprta i se vor reface. ceast verificare se va nscrie n registrul
de procese-verbale al lucrrilor ce devin ascunse (formular 913107).
g) Umiditatea suprafe[elor se va verifica cu umidometrul n cel pu[in 2 punct la fiecare 10 m.p. i cel pu[in
cte 1 punct pe fiecare fa[ a elementelor - suport. u se admite aplicarea straturilor de protec[ie
anticorosiv pe suprafe[e cu umiditate mai mare dect cea indicat de furnizorul materialului respectiv ;
suprafe[ele cu umidit[i mai mari vor fi supuse unei uscri prealabile lente.
3.2. Verificarea sistemului de protec[ie n timpul execu[iei lucrrilor.
a) Verificarea calit[ii materialelor de protec[ie i auxiliare (amorse, mortare i chituri anticorosive aditivi,
diluan[i, folii de hidroizola[ie, straturi de armare, emailuri, lacuri, placaje anticorosive), se va face vizual i
prin examinarea certificatelor de calitate. n caz de dubiu, materialul va fi supus unor ncercri efectuate
la furnizor sau la un alt laborator de specialitate.
b) Verificarea calit[ii fiecrui strat se va face vizual, urmrindu-se ob[inerea unor straturi uniforme,
continue i aderente. Verificarea se va face de conductorul tehnic al lucrrii i de un delegat al
compartimentului CTC al executantului. ceste verificri fac obiectul unor procese verbale de lucrri
ascunse (formular 913107).
c) Verificarea aderen[ei foliilor hidroizolatoare se va face prin ciocnire cu ciocan de lemn pe ntreaga
suprafa[, insistndu-se la margini i mbinri. n cazul n care se constat defecte de lipire ce depesc
abaterile limit din anex, se va proceda la nlturarea i refacerea por[iunilor defecte.
n cazul placajelor anticorosive se va proceda la ciocnirea tuturor plcilor la 24 ore de la pozare, nainte
de nceperea opera[iei de rostuire. n cazul depirii abaterilor limit din anex, se va proceda la
nlocuirea plcilor sau crmizilor neaderente. n timpul pozrii se va verifica a terminarea fiecrei
suprafe[e de 100 m.p., respectarea dimensiunilor rosturilor i adncimii de ngropare a placajului n
materialul de pozare, conform proiectului. Verificarea se va face prin msurtori directe. n cazul unor
abateri mai mari dect cele admisibile se va proceda la ndeprtarea placajului anticorosiv din zonele cu
defecte.
3.3. Verificarea pe faze de lucrri.
ceasta se va face conform reglementrii in vigoare i const din :
a) Verificarea vizual a aspectului sistemului de protec[ie,
urrnrindu-se realizarea unei protec[ii continue i uniforme ;
b) Determinarea aderen[ei se va face prin minimum 3 msurtori pe fiecare fa[ de element protejat,
indiferent de mrime, dar nu mai pu[in de 3 msurtori la 100 m.p. de protec[ie. La mase de paclu i
placaje anticorosive determinarea se va face prin ciocnire pe fiecare element sau suprafa[ n parte.
La vopsitorii anticorosive se va folosi metoda de determinare a aderen[ei prin tiere echidistant n form
de gril (STS 366165), cu precizrile de la punctul 4.3. b de mai jos. n cazul constatrii unor zone cu
defec[iuni se va proceda la ndeprtarea sistemului neaderent de pe zonele necorespunztoare i la
refacerea lucrrilor de protec[ie.
c) Determinarea grosimii se va face prin minimum 3 msurtori pe fiecare fa[ de element protejat,
indiferent de mrime, dar nu mai pu[in de 3 msurtori la 100 m.p. de protec[ie. Grosimea se va stabili
micrometric. n cazul constatrii unor abateri mai mari ca cele admisibile, se va suplimenta protec[ia
pentru remedierea defectelor.
d) Verificarea ntririi i continuit[ii sistemelor de mase de paclu i a materialelor din rosturile placajelor
anticorosive se va face prin minimum 3 msurtori la 10 m.p. de sistem de mas de paclu sau la 5 m.p.
de placaj prin zgriere cu un cui de o[el. Dac se constat ptrunderea cuiului n masa de paclu sau n
materialul din rost se va proceda la nlocuirea materialului folosit.
. Verificarea condi|iiIor specifice pentru eIementeIe de construc|ii metaIice din o|eI supuse
mediiIor agresive, incIusiv pentru eIemente de ntindere
4.1. Pregtirea suprafe[elor.
Verificarea pregtirii suprafe[elor elementelor de construc[ii din o[el se va face la primirea lor pe antier
de ctre comisia de recep[ie numit de unitatea care efectueaz montajul.
n cazul tablelor a cror suprafa[ se poate pregti i proteja pe antier, verificarea pregtirii, suprafe[elor
se va face nainte de aplicarea primului strat de protec[ie.
a) Verificarea pregtirii suprafe[ei se va face conform STS 10.16676 a fiecare din tipurile diferite de
elemente care alctuiesc construc[ia i anume la 5% din numrul elementelor contractate. La fiecare
element care trebuie s fie verificat se va ndeprta grundul prin metoda de la punctul 5.5. din standardul
respectiv, la 2% din numrul pieselor care-l compun i se compar aspectul suprafe[ei piesei cu etalonul
fotografic (fig. 5...20 STS 10.16676), corespunztor gradului i tipului minim de cur[ire prevzute
n proiect.
Mrimea suprafe[ei de pe care se nltur grundul n vederea verificrii se va stabili de comisia de
recep[ie, n func[ie de dimensiunile piesei i astfel ca s poat fi corect apreciat aspectul suprafe[ei de
o[el. La elementele de acelai tip, piesele care se verific trebuie s difere de a un element la altul.
mediat dup verificare, suprafe[ele pieselor de pe care a fost ndeprtat grundul trebuie reacoperite cu
stratul de protec[ie temporar.
b) Dac se constat c aspectul suprafe[ei unei piese este corespunztor unui grad i tip de cur[ire
inferior celui minim prevzut n proiect, se va repeta verificarea pe aceeai piese dac se constat chiar
la o singur pies aspectul suprafe[ei necorespunztoare proiectului, toate elementele din tipul verificat
se refuz la recep[ie.
4.2. plicarea stratului de protec[ie temporar.
Verificarea aplicrii stratului de protec[ie temporar (grund), se va face la primirea pe antier a
elementelor de o[el, de ctre comisia de recep[ie numit de unitatea care efectueaz montajul.
a) Verificarea aplicrii stratului de protec[ie temporar (grund) se va face vizual la toate elementele
construc[iei. Stratul de grund trebuie s fie uniform i s acopere ntreaga suprafa[ a pieselor care
alctuiesc elementele.
n cazul cnd se constat c stratul de protec[ie temporar aplicat n uzin nu este uniform i nu acoper
ntreaga suprafa[, se va aplica pe antier un nou strat de protec[ie cu acelai material ca i stratul de
protec[ie ini[ial.
Verificarea pregtirii suprafe[elor i a stratului de protec[ie temporar face obiectul unor procese verbale
de lucrri ascunse.
b) Dac elementele de construc[ii se livreaz zincate prin cufundare la cald (de ex. tabla pentru
acoperiuri sau pentru elemente de nchidere, profilele cu pere[i sub[iri laminate la rece), se va executa
verificarea grosimii stratului de zinc prin msurare cu edometru conform pct. 4.3. a.
Verificarea grosimii stratului de zinc se va face la acelai numr de elemente ca la pct. 4.1. a. n caz c la
verificare se constat grosimi mai mici dect cele minime prevzute n proiect, toate elementele din tipul
verificat se refuz la recep[ie.
ceast verificare se va consemna n registru] de procese-verbale de lucrri ascunse.
4.3. Verificarea n timpul execu[iei se va face conform reglementrii n vigoare i const din :
- examinarea proceselor verbale anterioare privind pregtirea suprafe[ei i aplicarea stratului sau
straturilor de protec[ie temporar executate n uzin ;
- verificarea calit[ii fiecrui strat ; aceast verificare se va face vizual, urmrindu-se ob[inerea unor
straturi continue, uniforme, lipsite de bici i ncre[ituri i de nuan[e distincte pentru fiecare strat n parte.
Dac un strat nu este continuu i uniform, se va aplica peste nc un strat, care nu va conta la numrul
total de straturi.
Dac un strat prezint bici sau ncre[ituri, se vor cur[a por[iunile cu defecte i se vor acoperi cu un nou
strat din acelai material,
a) Verificarea i recep[ia pe faze de lucrri se vor face conform reglementrii n vigoare i constau din :
- verificarea aspectului stratului de protec[ie, urmrindu-se ob[inerea unui sistem de protec[ie continuu,
uniform, lipsit de bici i ncre[ituri, aceast verificare se va face vizual;
- verificarea aderen[ei sistemului de protec[ie pa suportul metalic se va face conform STS 366165 ;
- verificarea grosimii sistemului de protec[ie se va face conform nstruc[iunilor tehnice C 13983 ;
- verificarea aplicrii ntregului numr de straturi prevzute n proiect se va face prin sondaj, prin tiere cu
lama, urmrindu-se existen[a tuturor straturilor cu nuan[e diferite
Dac aspectul sau grosimea total a sistemului de protec[ie nu sunt corespunztoare proiectului,
proiectantul va decide asupra msurilor ce trebuie luate.
b) umrul de determinri de aderen[ i grosime, precum i zonele unde trebuie efectuate se vor stabili,
conf. pct. a de mai sus.
Determinarea aderen[ei a suport a peliculei se va face conform STS 366165.
Rezultatele se exprim prin cifre arabe de la 1 a 4, conform tabelului urmtor.
Tabelul 1
Cifra de aderen[ spectul cadrilajelor
1
(aderen[ foarte bun)
- marginea tieturilor este dreapt
- nici un ptrat din cadrilaj nu este desprins
2
(aderen[ bun)
- marginile tieturilor sunt uor zim[ate
- la punctele de ntretiere a tieturilor se
observ slabe desprinderi ale peliculei,
care nu depesc 5% din suprafa[a
cadrilajelor
3
(aderen[ mediocr)
- pelicula este desprins de-a lungul
tieturilor i la punctele de intersec[ie pn
la 5% din suprafa[a cadrilajelor
4
(aderen[
necorespunztoare)
- pelicula este desprins de-a lungul
tieturilor i la punctele de intersec[ie pn
la 35% din suprafa[a cadrilajelor
Dac sistemul de protec[ie verificat are cifra de aderen[ 3 (aderen[ mediocr) sau 4 (aderen[
necorespunztoare), protec[ia elementului sau piesei respective se va reface n ntregime.

E
X


X
X
-
1
LISTA DE ABATERI ADMISIBILE
3.1.b. Grosimea minim a stratului de acoperire cu beton a armturilor.
- la grosimea de 3...4 cm nu se admit abateri n minus ;
- la grosimea de 4,5.7 cm se admite o abatere n minus de 0,5 cm.
baterile n plus sunt admise.
3.1.d. Verificarea etaneit[ii recipien[ilor de beton armat i beton precomprimat:
- prima prob cu ap de beton ... pierdere maxima 0,5 l/zi i m.p. suprafa[ udat ;
- proba final cu ap dup aplicarea protec[iei ... pierdere maxim 0,25 l/zi i m.p. suprafa[ udat.
3.1.f. Pregtirea suprafe[ei.
Se accept defecte de pregtire sau neaderen[a pe zone de max. 10 cm dar nu mai mult de 3 defecte la
10 m.p. suprafa[ verificat.
3.2. si 3.3. Verificarea sistemului de protec[ie.
- defecte de lipire a foliilor hidroizolatoare, placajelor i maselor de paclu nu se admit, cele existente se
voi repara obligatoriu; "
- defecte de umplere a rosturilor placajelor sau ne etaneit[ii intre materialul din rost i placaj nu sunt
admise ;
- abateri admise la dimensiunile rosturilor -. l[ime + 2 mm i 1 mm ;
- grosimea sistemului de mase de paclu i vopsitorii; abateri in minus de max. 10%
4. Verificarea condi[iilor specifice pentru elemente de construc[ii metalice din o[el.
STRTUL DE PROTECE
4.2.b. Pentru grosimea stratului de zincare se admit abateri n minus
4.3.a. Pentru grosimea stratului de protec[ie final se admit abateri n minus de maximum 10%

E
X


X
X
-
2
LISTA PRESCRIP|IILOR TEHNICE DE BAZA
1. STS 334979 Betoane de ciment Criterii pentru aprecie-rea agresivit[ii apei.
2. STS 767/270 Construc[ii civile i industriale. Construc[ii metalice nituite. Prescrip[ii de execu[ie.
3. STS 76866 Construc[ii din o[el sudate. Prescrip[ii de execu[ie.
4. STS 292574 - Construc[ii civile, industriale i agrozootehnice. Protec[ia lemnului contra putrezirii.
5. STS 1012875 Protec[ia contra coroziunii a construc[iilor supraterane din o[el. Clasificarea
mediului agresiv
6. STS 10166/377 Pregtirea mecanic a suprafe[elor.
7. STS 10702/183 Protec[ia contra coroziunii a construc[iilor din o[el supraterane. coperiri
protectoare. Condi[ii tehnice generale.
8. STS 10702/280 Protec[ia contra coroziunii a construc[iilor supraterane din o[el. coperiri
protectoare pentru construc[ii n medii rurale i urbane.
9. C.13983 - nstruc[iuni tehnice privind protec[ia anticorosiv a elementelor de construc[ii metalice
(Bul. Construc[iilor nr. 4/1984).
10. 1-176 ormativ pentru protec[ia contra coroziunii a instala[iilor metalice ngropate (Bul. Constr.
nr. 2/1976).
11. C.17083 nstruc[iuni tehnice pentru protec[ia elementelor din beton armat i beton precomprimat
subterane n medii agresive naturale si industriale (Bul. Constr. nr. 12/63).
12. C.14079 nexa V.4. Msuri speciale de proiectare, execu[ie i ntre[inere a construc[iilor din
zona litoralului mrii negre (Bul. Constr. nr. 12/79).
[top]

CAIETUL XXI IMBRCAMIN|I RUTIERE
A. DOMENIUL DE APLICARE
1. Prevederile prezentului capitol se aplic la verificarea calit[ii tuturor lucrrilor de mbrcmin[i rutiere,
alctuite din unul sau mai multe straturi i executate pe drumuri, strzi i platforme de orice clas i
destina[ie provizorii sau definitive, pietonale sau carosabile, situate pe por[iuni curente de drum sau
apar[innd lucrrilor de art aferente acestuia etc. si pentru a cror proiectare i executare exist
prescrip[ii tehnice.
2. n cazul unor mbrcmin[i de tip special sau care se realizeaz prin tehnologii de execu[ie necuprinse
n prescrip[iile tehnice n vigoare la data execu[iei, prevederile prezentului capitol se completeaz cu cele
din condi[iile speciale ataate proiectului de execu[ie.
B. PREVEDERI COMUNE
1. Verificarea scriptic
1.1. ndiferent de felul mbrcmintei ce se verific, personalul CTC de la antier i ntreprindere,
controlorii, de calitate din unit[ile tutelare, comisiile de recep[ie i comisiile speciale de control vor trebui
s se asigure de existen[a, i s examineze con[inutul, tuturor documentelor ob[inute sau ntocmite de
antier pe ntreaga durat a execu[iei, i prin care se atest buna calitate a materialelor (agregate, lian[i,
aditivi, pietre fasonate, elemente prefabricate sau preturnate, mixturi bituminoase, betoane de ciment
etc), folosite la execu[ie.
n aceast activitate se vor verifica aadar : certificatele de calitate emise de productori, buletinele de
analize i ncercri ale materialelor, ntocmite de laboratorul de antier sau. dac a fost necesar, de un
laborator de specialitate din exterior, procesele-verbale asupra probelor speciale prelevate din
mbrcmintea executat i rezultatele comportrii acestor probe la verificrile prescrise oficial, precum i
orice alte acte utile n legtur cu calitatea materialelor i a lucrrilor executate.
1.2. O alt categorie de documente, a cror existen[ la antier i a cror verificare de ctre cei n drept
sunt obligatorii, este aceea prin care se consemneaz efectuarea unor verificri interne nainte de a se
ncepe executarea mbrcmintei.
n aceste documente, care constituie procese verbale (formular 9-13-107) se va preciza c executarea
mbrcmintei nu a nceput dect numai dup recep[ionarea funda[iei sau sistemului funda[ie-straturi de
baz, inclusiv a lucrrilor de evacuare a apei din funda[ie, precum i dup retrasarea general a
elementelor geometrice i verificarea suprafe[ei funda[iei respectiv a stratului de baz superior pe
por[iunea ce se va acoperi cu mbrcminte.
baterile fa[ de proiect, constatate la opera[iile de re-trasare i de verificare a suprafe[ei funda[iei,
respectiv a stratului de baz superior trebuie s se ncadreze n limitele admisibile date n anexa nr. 1.
1.3. Se vor analiza de asemenea documentele care consemneaz rezultatele ncercrilor fcute pentru
verificarea capacit[ii portante a complexului funda[ie-pat; n cazul unor rezultate necorespunztoare, se
vor examina i alte documente din care rezult c s-au stabilit de proiectant i s-au pus n aplicare cu
bune rezultate msurile necesare de compensare a defictului de capacitate portant.
1.4. La examinarea proceselor-verbale i buletinelor de analiz a probelor prelevate din materialele
primite i din mbrcmintea executat, se va verifica dac s-au respectat : mrimea loturilor, modul de
prelevare a probelor, precum i felul i frecven[a ncercrilor necesare, a cum sunt prescrise prin
standardele materialelor i imbrcmin[ilor respective.
. Verificarea direct
Elementele care constituie principalii indicatori de calitate ai oricrei mbrcmin[i rutiere i trebuie s fie
obligatoriu supuse unor verificri directe att n timpul execu[iei i la terminarea unor faze de lucrri,
ct i la recep[ia preliminar a lucrrilor terminate sunt urmtoarele :
- cota roie a profilului n lung ;
- elementele geometrice ale platformei;
- declivit[ile profilului n lung i pozi[iile kilometrice ale punctelor de schimbare a lor ;
- bombamentui pr[ii carosabile pe por[iunile n aliniament i pantele transversale ale profilelor situate n
curb i ale acostamentelor i trotuarelor ;
- regularitatea suprafe[ei mbrcmintei ;
- pozi[iile kilometrice, tipul i dimensiunile principale ale diverselor lucrri accesorii, aferente cii, ca :
an[uri, rigole, guri de scurgere, cmine de canalizare, indicatori hectometrici i kilometrici, borne apr-
roat, marcaje de circula[ie, semafoare i alte mijloace de semnalizare rutier ;
- orice alte lucrri specifice aferente cii, prevzute n proiect.
baterile admisibile la execu[ie fa[ de prevederile proiectului a elementelor geometrice i regularit[ii
suprafe[ei sunt date n nexa nr. XX.2. pentru fiecare tip de mbrcminte n parte.
n cele ce urmeaz se dau unele indica[ii de detaliu privind modul de efectuare a verificrilor.
2.1. Cota roie a profilului n lung se verific la fa[a superioar a mrbcmintei terminate iar n timpul
execu[iei se verific la fa[a superioar a stratului suport i a funda[iei, att n axul pr[ii carosabile ct i la
ambele margini ale acesteia i ale acostamentelor i trotuarelor ; de asemenea, se verific n cteva
puncte de pe conturul locurilor de parcare, refugiilor pentru pietoni, zonelor verzi ale pr[ii carosabile,
insulelor de dirijare a circula[iei i altor por[iuni speciale prevzute n proiectul de execu[ie.
De-a lungul traseului aceste verificri se fac n : puncte obligate : la intrrile i ieirile din curbe, a
mijlocul curbelor, la schimbrile de declivit[i, la intrrile i ieirile de pe poduri sau alte lucrri de art, la
intersec[iile de nivel cu alte drumuri sau cu ci ferate i, binen[eles, n aliniament la distan[ele prevzute
n subcap. C de mai jos, la fiecare tip de mbrcminte n parte ;
- punctele facultative, care se aleg suplimentar pe traseu de ctre verificatorii de calitate i comisiile de
recep[ie sau de control.
De asemenea, se va verifica cota roie a legtura cu drumurile laterale i la intrrile n cur[i, dac
acestea sunt prevzute n proiectul de execu[ie al drumului principal.
Verificrile cotelor roii se vor face numai cu aparatul de nivelment iar cotele existente se vor determina
fie prin raport la cotele reperelor fixe de nivel prevzute n proiect i realizate pe teren, fie in caz de
degradare sau dispari[ie a acestora prin raport la cotele altor repere fixe, alese de persoana sau
comisia ce face verificarea.
Pentru determinarea cotelor de nivel ale straturilor aflate sub cel verificat, se vor face sondaje n diverse
puncte ale drumului sau strzii. Pe aceast cale se va putea stabili totodat dac s-a respectat proiectul
n ce privete alctuirea sistemului funda[ie-straturi de baz, ordinea de execu[ie a straturilor, grosimea i
aspectul n sec[iune a fiecruia etc. Verificarea grosimilor se va face cu metrul, precizia de msurare
mergnd pn la 5 mm.
2.2. Elementele geometrice ale platformei se verific cu panglica gradat i cu metrul. Se va verifica de
asemenea trasarea corect a curbelor, pe ambele pr[i ale drumului, precum i supralrgirile din curbe.
Trasarea curbelor se verific la fiecare curb n parte, pe baza graficului respectiv de trasare, dat n
proiect.
2.3. Declivit[ile profilului n lung se verific numai cu aparatul de nivelment, nregistrndu-se cotele de
nivel ale extremit[ilor fiecrui tronson prevzut n proiect cu o aceeai declivitate, precum i lungimea lui,
msurat n axul drumului, apoi stabilindu-se prin calcul dac declivitatea existent corespunde cu cea
din proiect sau se nscrie n limitele admise pentru tipul respectiv de mbrcminte.
n ce privete punctele de schimbare a declivit[ilor. se va verifica mai nti dac ele sunt amplasate
corect la pozi[iile kilometrice i hectometrice din proiect, apoi se va controla cu abloane adecvate sau cu
aparatul de nivelment dac s-a realizat la fiecare asemenea punct racordarea prevzut n proiect a celor
dou declivit[i adiacente.
2.4. Bombamentele i pantele transversale se verific ele regul n aceleai profile ale traseului unde se
fac i celelalte verificri dar ele pot fi verificate i n alte profile suplimentare alese facultativ.
Verificarea bombamentelor se face cu abloane rigide avnd curbura prevzut n proiect pentru fa[a
superioar a elementului verificat (funda[ie, strat de rezisten[, strat de uzur), precum l cu mira i
aparatul de nivelment, n cazul drumurilor sau strzilor de l[ime mare (autostrzi, bulevarde largi, piste
de decolare i ci de rulare a avioanelor) i al scuarurilor, pie[elor publice, platformelor preuzinate,
spa[iilor de parcare auto etc.
Verificarea pantelor transversale se face n aliniamente i n zonele de racordare cu curbele, folosind
dreptare de lungime ct jumtatea platformei iar n curbe, dreptare lungi ct toat l[imea platformei;
acestea se aeaz n pozi[ie orizontal cu ajutorul unei nivele cu bul de aer (boloboc) i se verific cu
metrul diferen[a de nivel dintre punctele extreme ale lungimii respective.
2.5. Lucrrile accesorii se verific n ce privete pozi[ionarea lor kilometric i hectometric exact i
realizarea lor conform cu prevederile proiectului n ce privete tipurile, dimensiunile, detaliile de execu[ie
i calitatea execu[iei.
Gurile de scurgere se verifica att n ce privete respectarea amplasamentelor date n proiect ct i a
cotelor de montare, pentru a asigura buna scurgere a apelor de pe suprafa[a cii. n acest scop se va
controla, la fiecare gur de scurgere, dac fa[a grtarului se afl sub nivelul fe[ei superioare a stratului de
circula[ie i totodat se va verifica dac mbrcmintea este realizat cu pante suficiente n zona gurii de
scurgere, pentru a accelera dirijarea apelor spre aceasta.
Celelalte lucrri accesorii se verific mai nti vizual apoi, de la caz la caz, cu abloane adecvate, panglic
gradat, metru, mir i aparatul de nivelment.
2.6. n afara verificrilor men[ionate la pct. 2.12.5, se verific dac exist por[iuni pe care
mbrcmintea prezint fenomenul de ,burduire" (cauzat de folosirea n acele por[iuni a unor materiale
sensibile la nghe[-dezghe[), de ,vlurire" (la mbrcmin[i bituminoase preparate sau aplicate defectuos),
de ,fgauri" (la mbrcmin[i insuficient cilindrate, cu exces de bitum, cu mixturi arse, cu funda[ii
necompactate corect etc.)
2.7. O aten[ie deosebit att la execu[ie ct i la verificare se va acorda sectoarelor de drumuri
existente care se lrgesc prin adugarea unor benzi laterale. La acestea se va examina comportarea
mbrcmintei i a ntregului sistem n zona de contact a benzilor de lrgire cu sistemul rutier existent,
identificndu-se eventualele defecte (tasri, fisuri etc.) ce au aprut de la data execu[iei pn n ziua
verificrii, spre a se putea stabili msurile de remediere care s evite transmiterea acestor defecte la
nivelul mbrcmintei.
C. PREVEDERI SPECIALE
1, mbrcmin[i bituminoase cilindrate, executate a cald (STS 17483)
1.1. Verificri la pregtirea stratului suport La pregtirea stratului suport se vor verifica :
- cur[irea temeinic i uscarea suprafe[ei; la straturile suport constituite din macadam, cur[irea va
merge pn la apari[ia aspectului de mozaic al mpietruirii, dup care gropile i denivelrile se vor umple
cu binder sau cu anrobate bituminoase compacte ;
- n sectoarele de drum cu trafic foarte intens, intens i mijlociu, la care funda[iile au profil transversal
diferit de cel al mbrcmintei sau denivelri n lung mai mari de 2 cm sub lata de 3 m : executarea unei
egalizri cu anrobate bituminoase ;
- la mbrcmin[ile alctuite din covoare bituminoase ntr-un singur strat : executarea unui amorsa] cu
bitum tiat, emulsie sau suspensie de bitum, aplicat pe stratul suport pregtit n prealabil, cu dozajul de
0,3...0,5 kg bitum pur/m.p. ;
- la mbrcmin[ile n grosime total sub 15 cm, aplicate pe straturi suport din bitum de ciment sau
macadam cimentat : executarea la rosturi, a unei spoiri cu past de var pe 0,60 m l[ime, sau acoperirea
rosturilor cu carton bitumat sau alte materiale similare.
1.2. Verificarea calit[ii mixturilor asfaltice
Verificarea calit[ii mixturilor asfaltice, pentru constatarea modului de respectare a proiectului i re[etelor
stabilite n laborator pe baza prevederilor STS 174-83, se va face prin :
- verificarea condi[iilor de fabrica[ie i aternere a mixturii;
- prelevarea i ncercarea probelor de mixtur.
a) La verificarea condi[iilor de fabrica[ie i aternere a mixturii se vor avea n vedere :
- a liant: dozarea n mas sau n volum, cu abatere de 0,4% fa[ de re[ete ( 0,2% la betoanele
asfaltice cu agregat mrunt i rugos); temperatura, la ieirea din topitor : 150
0
...170
0
C. n cazul n care
aceeai cantitate de liant a fost topit i nclzit de mai multe ori, se va verifica punctul de nmuiere cu
metoda inel-bil ;
- a agregate : dozarea Prin dispozitive de cntrire cu precizie de 3%, temperatura la ieirea din usctor
165...190C. Dup trecerea n malaxor i amestecarea cu filerul rece, dozat gravimetric separat,
temperatura amestecului agregate filer trebuie s fie de 150...180C ;
- temperatura mixturii, la ieirea din malaxor: 140...170C (155...170C la betonul asfaltic rugos), in
func[ie de temperatura atmosferic, de distan[a de transport i de grosimea stratului de mbrcminte ;
- temperatura mixturii la punctul de lucru, naintea aternerii: minimum 130C 145C pentru mixturi
rugoase).
b) Rezultatele ncercrii epruvetelor de mixtur, prelevate la malaxor sau la locul de aternere (cte 2
probe de 10 kg pentru fiecare 200...400 tone de mixtur, n func[ie de productivitatea instala[iilor de
fabricat mixturi), trebuie s se nscrie n :
-prevederile re[etelor ca dozare a liantului i granulozitate a amestecului mineral cu abaterile
men[ionate la pct. a de mai sus ;
- valorile admisibile ale caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturii, cuprinse n STS 17483' tabelele 7
i 8.
1.3. Verificarea calit[ii mbrcmintei executate
a) Verificarea elementelor geometrice i a regularit[ii suprafe[ei mbrcmintei se va efectua n modul i
cu abaterile admisibile prevzute n anexa XX-2.
b) Calitatea mbrcmintei gata executate (grosime, aderen[ ntre straturi, dozare n lian[i i agregate,
caracteristici fizico-mecanice), se verific prin ncercarea probelor extrase din mbrcminte (2 plci de
40x40 cm pentru fiecare 7000 m de suprafa[, extrase la 20 zile dup darea n circula[ie..
c) Din efectuarea unei prime examinri a probelor extrase din mbrcminte se vor putea stabili aprecieri
preliminare asupra calit[ii mbrcmintei, servind ca indica[ii pentru exigen[a i interpretarea celorlalte
ncercri. stfel se vor putea face constatri n legtur cu :
- uniformizarea de structur a mixturii, considerat pe fiecare strat n parte : repartizarea uniform a
agregatelor i liantului, anrobarea filerului, gradul de compactare etc. ;
- aderen[a dintre straturile mbrcmintei i dintre mbrcminte i stratul suport (continuitatea zonelor de
aderen[, eficien[a amorsrii etc).
d) Verificarea grosimii mbrcmintei n total i pe straturi componente, se face pe baza msurtorilor de
grosime fcute n laborator asupra probelor extrase din mbrcminte. Grosimile se consider
corespunztoare dac prezint o abatere limit local de maximum - 10% la grosimea prevzut n
proiect pentru fiecare strat n parte.
La recep[ia preliminar comisia poate aprecia i hotr ca msurarea grosimilor s fie completat cu
sondaje (maximum 2 sondaje pe km), efectuate la 1 m de marginea mbrcmintei.
e) Rezultatele ncercrilor efectuate asupra epruvetelor (plci de 10X10 cm sau 12x12 cm), confec[ionate
separat pentru fiecare strat din probele extrase din mbrcminte, precum i asupra epruvetelor
cubice confec[ionate din mixtur cuprins n aceleai probe, trebuie s satisfac prevederile pct. 1.2.b.
. Imbrcmin|i bituminoase turnate, executate Ia caId (STAS 175-76).
2.1. Verificarea calit[ii mixturilor i mbrcmintei executate
Verificarea calit[ii mixturilor preparate pentru mbrcmin[i asfaltice turnate, n vederea constatrii
modului de respectare a proiectului i a re[etelor, stabilite n laborator pe baza STS 17576, se va face
prin
- verificarea condi[iilor do fabrica[ie i aternere ;
- prelevarea i ncercarea probelor de asfalt turnat, gata executat.
Verificarea elementelor geometrice i regularitatea suprafe[ei mbrcmintei se vor efectua n modul i cu
abaterile admisibile prevzute in anexa nr. XX-2.
b) La fabricarea mixturii se va verifica ncadrarea n urmtorii parametri:
- temperatura mixturii la preparare :170...190C;
- abaterea admisibil la dozarea 0,4% din agregatul liantului total;
- punctul de nmuiere a mixturii: 83C (inel-bil) ;
- temperatura mixturii, la locul de aternare :150
c
...180C.
c) n cazul aplicrii directe a asfaltului turnat pe straturi de baz din beton de ciment sau macadam
cimentat, se va verifica executarea rosturilor n masa bituminoas, exact peste cele ale stratului de baz,
precum i colmatarea cu mastic bituminos a acestor rosturi.
d) Rezultatele ncercrii epruvetelor confec[ionate din probele de mixtur prelevate ca la pct. 1.3.c. din
mbrcmintea executat, trebuie s se nscrie n prevederile re[etelor, cu toleran[a la dozajul de liant
men[ionat la pct. a de mai sus, precum i n condi[iile de admisibilitate pentru caracteristicile fizico-
mecanice cuprinse n STS 17576 tabelul 2.
e) Verificarea grosimei mbrcmintei se va face ca la pct. 1.3.a, abaterea admisibil fiind i n acest caz
de 10% fa[ de grosimea prevzut n proiect.
3. mbrcmin[i din beton de ciment (STS 18383)
3.1. Verificri de efectuat la prepararea i transportul betonului
a) Verificarea calit[ii materialelor ce se folosesc la prepararea betonului se va face zilnic.
b) Verificarea stabilirii re[etei betonului se va face [innd seama de nstruc[iunile tehnice privind stabilirea
compozi[iei betoanelor (C. 14079), cu aplicarea prevederilor pct 2.2. STS 18383.
La sta[ia de betoane :
- se va verifica cel pu[in o dat pe sptmn func[ionarea corect a mijloacelor de dozare (agregatele i
cimentul gravimetric iar apa cu dozatorul);
- la probele de cntrire a componen[ilor betonului se admit urmtoarele abateri : I 3% la agregate ; I 2%
la ciment i ap ;
- cantitatea de ap necesar pentru prepararea betonului se va verifica zilnic sau la fiecare modificare a
umidit[ii agregatelor, urmrindu-se ca factorul s nu depeasc 0,45;
- densitatea aparent a betonului marf, determinat conform STS 1759-80, trebuie s fie de minimum
2450 kg/m
3
pentru betonul folosit la stratul de uzur i de minimum 2400 kg/m
3
pentru betonul stratului de
rezisten[.
d) Calitatea betonului preparat va fi controlat zilnic; ncercrile se vor efectua conform STS 175980.
e) Pentru verificarea mrcii betoanelor i a rezisten[elor la ntindere, se vor preleva probe de control,
cubice i prismatice (conform STS 127581 sau anexa XX la normativul C. 140-79), cu frecven[a :
cte 4 serii pentru fiecare strat, dintr-un lot de 5 000 m.p., o serie cuprinznd 3 epruvete prismatice i 3
cubice. nterpretarea rezultatelor ncercrilor probelor se va face potrivit anexei XX la ormativul C.
140-79.
Dozarea i utilizarea aditivului DS se va verifica conform normativului C. 140-79 i STS 8625-70.
g) La transportul betonului :
- starea tehnic a traseului utilizat pentru transportul betonului trebuie s permit circula[ia cu viteza
medie de cel pu[in 30 km or ;
- transportul cu autobasculant a betonului se va efectua pe distan[e maxime de 10 km ; peste aceast
distan[ se vor utiliza autobetoniere.
3.2. Verificri de efectuat a execu[ia mbrcmintei
a) Se va urmri ca executarea mbrcmin[ilor din beton de ciment s fie limitat la perioada n care
temperatura de lucru nu scade sub +5 ; sub aceast valoare i numai pn la 5C se pot executa
betonri de volum mic, cu msuri speciale.
b) Produc[ia sta[iei, debitul de transport i organizarea punerii n oper a betonului trebuie s asigure c
timpul care se scurge de la prepararea betonului pentru stratul de rezisten[ i pn la completa finisare
a stratului de uzur s nu depeasc cu mai mult de o or nceputul prizei.
c) La punerea in oper a betonului se va verifica executarea lucrrilor preliminare n succesiunea
urmtoare :
- montarea longrinelor metalice ;
- acoperirea funda[iei cu un strat de nisip i compactarea acestuia, grosimea final fiind de 2 cm ;
- aternerea stratului de hrtie sau a foliei de polietilen ;
- amenajrile de la rosturi (montarea de ancore, scnduri sau nlocuitori ele.), conform STS 183-83.
d) O aten[ie deosebit se va acorda verificrii msurilor de protec[ie a betonului, care trebuie executate
astfel :
- cu acoperiuri de inventar, pn la uscarea complet a suprafe[ei betonului ;
- n urmtoarele 10 zile cu folii de polietilen sau strat de nisip de 3 cm grosime men[inut umed. Se mai
pot utiliza protec[ii cu pelicule de emulsie catodic sau de parafin sau cu bitum tiat i nisip.
e) La darea n circula[ie a mbrcmin[ilor de beton de ciment se va verifica dac la ncercarea
epruvetelor au fost realizate cel pu[in 80% din rezisten[ele betonului prescrise la 28 zile. Determinarea
timpului n care este posibil realizarea acestor rezisten[e se poate face, indicativ, prin calculele date n
STS 1275-81 (anexa nr. 2).
f) La rosturi se vor verifica :
- amplasarea corect a rosturilor : pstrarea liniei drepte la rosturile longitudinale ; amplasarea rosturilor
transversale de dilata[ie la distan[e de cca 100 m i a rosturilor transversale de construc[ie-ncovoiere la
distan[a de 4...6 m etc.);
- executarea rosturilor de contact i de dilata[ie (longitudinale i. transversale) pe toat grosimea
mbrcmintei;
- executarea numai pe stratul de uzur, a rosturilor de contractie-ncovoiere.
n ambele cazuri se va verifica respectarea msurilor (de izolare la. rosturile de contact; de montare a
scndurilor sau nlocuitorului de material lemnos la rosturile de dilata[ie etc), prevzute de STS 18383
pct. 3.3. i anexa.
3.3. Verificarea calit[ii lucrrilor executate
a) Verificarea elementelor geometrice i ale suprafe[ei mbrcmintei se va face n modul i cu abaterile
admisibile prevzute n anexa nr. XX-2.
b) Verificarea calit[ii betonului din punctul de vedere al compactrii i aderen[ei ntre straturi se va face
la recep[ie, prin examinarea carotelor extrase din mbrcminte, cte 4 buc. la fiecare 10000 m
2
.
c) Verificarea grosimei mbrcmintei se va face, pentru fiecare strat n parte, din msurarea efectuat la
marginile benzilor mbrcmintei.
La recep[ie verificarea se va completa prin msurarea grosimii pe carotele extrase din mbrcminte.
Grosimea medie a stratului de mbrcminte rezult din media msurtorilor ob[inute pe lotul sau obiectul
prezentat recep[iei.
baterea admisibil la grosime este de maximum I 10mm i se aplic separat stratului de rezisten[ i
stratului de uzur.
d) n cazul n care rezultatele ncercrii probelor de control sunt nesatisfctoare rezisten[ele betonului
fiind mai mici de 0,85 din marc sau dac, din prelucrarea i interpretarea rezultatelor ncercrilor
fcute pe probele extrase pe lotul sau obiectul prezentat recep[iei, indicele de realizare a mrcii este
nesatisfctor, se va proceda conform pct. 9.9 i 9.10 din normativul C. 140-79 (n primul caz efectuarea
de ncercri nedistructive sau extrageri de carote i convocarea proiectantului dac se men[in rezultate
necorespunztoare; n al doilea caz, expertizarea lucrrii).
e) Eviden[a activit[ii de control a calit[ii lucrrilor se consemneaz in : condica de betoane, dosarul de
ncercri, registrul de procese-verbale pentru lucrri ascunse, registrul de ordine de antier, prevzute la
pct. 9.12 al normativului C. 140-79.
n condica de betoane se vor face zilnic, notrile prevzute de pct. 9.6 al normativului C. 140-79 (lucrrile
executate, cu indicarea punctelor n care au fost utilizate betoanele preparate ; provenien[a, pe sta[ii, a
betonului; msurtorile .i corec[iile efectuate la dozarea apei; ncercrile efectuate asupra betonului
proaspt; epruvetele confec[ionate ; condi[iile de execu[ie etc).
. Macadam (STAS 179-8).
4,1. Verificri pe parcursul executrii macadamului
a) Se va verifica dac grosimea de aternere a pietrei, numrul optim de treceri cu cilindrul compresor i
cantitatea de materiale necesar executrii n condi[iile proiectului, au fost stabilite la nceperea lucrrii
prin ncercri pe sectoare de prob i dac rezultatele acestor ncercri sunt aplicate n execu[ia curent.
Orientativ se dau urmtoarele date, ca puncte de plecare pentru ncercrile ce se vor efectua pe
sectoarele de prob :
- la grosimea de aternere a stratului de piatr spart : 1,25 X grosimea de realizat dup cilindrare ;
- la numrul optim de treceri cu cilindrul compresor, pentru macadam de 8 cm grosime dup cilindrare :
60... 80 treceri pentru roci moi;
100...110 treceri pentru roci semidure ;
110...140 treceri pentru roci dure.
- pentru materiale (agregate i ap) se vor utiliza, orientativ, datele din STS 179-84 (tabelul 2).
b) Se va verifica executarea mbrcmintei cu respectarea succesiunii normale a lucrrilor ;
- aternere i cilindrare la uscat, pn la fixare, concomitent cu verificri cu ablonul i lata i cu
executarea acostamentelor la macadamul folosit ca mbrcminte ;
- mpnarea cu plit n minimum 2 reprize, concomitent cu stropiri i cilindrare (23 treceri); n final splitul
trebuie s fie ncletat n piatra spart ;
- umplerea cu savura (sau nisip, dup cum prevede proiectul) n 2 reprize, concomitent cu stropire i
cilindrare, pn la fixarea definitiv, care se va verifica i considera terminat atunci cnd ro[ile unui rulou
greu nu mai las urme pe suprafa[, iar mai multe pietre de aceeai mrime i natur cu piatr spart din
stratul aternut sunt sfrmate de rulouri, fr nfundare.
Dup aceste opera[ii, suprafa[a macadamului trebuie s prezinte un aspect de mozaic, cu rspndire
uniform a materialelor utilizate ;
- aternerea unui strat de protec[ie, n grosime de 1 cm, alctuit din savura sau nisip grun[os.
c) n cursul executrii lucrrilor se va efectua, cel pu[in odat a 10 zile de lucru i cel pu[in la fiecare 0,5
km de drum, verificarea consumului efectiv de materiale, care se va compara cu datele privind consumul
de materiale, ob[inute la ncercrile fcute pe sectoarele de prob, conform pct. 4.1.a.
Rezultatele verificrilor vor fi nscrise n registrul de procese-verbale de lucrri ascunse.
d) n paralel, se vor efectua verificrile elementelor geometrice i de regularitate a suprafe[ei, n modul i
cu abaterile din anexa nr. XX-2.
e) Se va verifica dac, de la darea n circula[ie i pn la recep[ie, se execut repararea cu split (816 i
1625) i savura, a denivelrilor sau degradrilor aprute. La aceste repara[ii materialul va fi ntins i
btut cu maiul.
4.2. Verificri de efectuat la recep[ia lucrrilor
a) Verificarea calit[ii materialelor utilizate, conform pct. B. 1.1.
b) Verificarea consumului de materiale realizat se va face conform pct. 4.1.c.
c) Verificrile elementelor geometrice i ale regularit[ii suprafe[ei se vor efectua n modul i cu abaterile
admisibile din anexa XX-2. Pentru macadamul folosit ca strat de baz, abaterile admisibile sunt cele ale
mbrcmintei respective.
d) Grosimea mbrcmintei se va verifica prin efectuarea de sondaje (cel pu[in 2 pe km de drum),
utiliznd pentru formarea unei aprecieri juste n legtur cu grosimea medie realizat, date n legtur cu
consumul efectiv de materiale conform pct. 4.1 b. baterea limit local admis la grosimea
mbrcmintei fa[ de grosimea din proiect : I 10%
EX
XX-1
MODUL DE EFECTUARE PRECUM I TOLERAN|ELE ADMISIBILE LA VERIFICAREA
ELEMENTELOR GEOMETRICE I A REGULARIT|II SUPRAFE|EI FUNDA|IILOR, RESPECTIV
A STRATULUI DE BAZA SUPERIOR
1. L|imea funda|iei, respectiv a stratuIui de baz
1.1. baterea admisibil la l[imea funda[iilor,respectiv a stratului de baz superior, este de 5 cm.
1.2. Verificarea l[imii se va face la distanta de maximum 200 m.
DecIivit|i
2.1. baterile admisibile ale cotei funda[iei, respectiv a stratului de baz superior, fat de cotele profilului
longitudinal prevzute n proiect, sunt aceleai cu acelea ale mbrcmin[ilor respective, prevzute n
anexa XX1-2, cu men[iunea c pentru pavajele de piatr brut i bolovani, abaterea este de I 5 cm fa[
de prevederile proiectului.
Verificarea se face n axul drumului, n punctele prevzute n profilul n lung din proiect, cu aparatul de
nivelment.
ReguIaritatea suprafe|ei
3.1. n profil longitudinal se admit denivelri locale, msurate cu pana sau dreptarul de 3 m i anume:
- maximum 20 mm la funda[iile executate din balast, piatr spart i materiale granulare stabilizate
mecanic
- maximum 15 mm pentru fundaii executate cu materiale stabilizate cu ciment
- maximum 12 mm pentru straturile de baz executate la cald cu mixturi bituminoase
a) Pentru funda[iile sau straturile de baz executate din macadam, denivelrile admisibile locale n profil
longitudinal, msurate cu pan sub dreptarul de 3 m, sunt cele ale mbrcmintei respective
- maximum 5 mm pentru mbrcmin[i asfaltice cilindrate executate la cald cu agregat mrunt si strat de
legtur, precum i pentru mbrcmin[i asfaltice turnate, executate la cald, ambele categorii cu
aternerea mecanizat ;
- maximum 7 mm pentru: mbrcmin[i asfaltice cilindrate executate la cald, aternute manual sau
mbracmin[i asfaltice fr strat de legtur ; betoane asfaltice cu agregat mare executate la cald ;
mbrcmin[i astaltice executate la rece ; executate prin penetrare ;
- maximum 20 mm pentru mbrrcmin[i bituminoase executate prin penetrare
- maximum 4 mm pentru mbrcmin[i din beton de ciment executate la autostrzi, piste de aerodromuri,
drumuri i strzi de clasa tehnic V i drumuri industriale asimilate acestora ;
- maximum 5 mm pentru mbrcmin[i din beton de ciment executate n drumuri i strzi de clasa V,
drumuri industriale asimilate acestora, drumuri agricole i platforme de parcare ;
- maximum 2 cm la pavaje din piatr brut sau bolovani ;
- maximum 5 mm la pavaje de calupuri calit. , 12 mm la pavele normale calit. i de calupuri calit. ; 15
mm la pavele normale calit. i la pavele abnorme.
b) Msurarea cu pana sub dreptarul de 3 m, a denivelrilor n profil longitudinal se va face :
- la 10 cm de ax i la minimum 1 m de marginea mbrcmintei, pe ambele pr[i, la funda[iiie sau
straturile de baz executate sub mbrcmin[i asfaltice;
- n axa fiecrei fi de beton la pistele de aterizare decolare, platforme de sta[ionare i locuri de parcare
;
- la 0
,
70...1,00 m de una din marginile fiecrei fii de beton, la drumuri din beton de ciment de orice
categorie ;
- n ax, precum i pe 2 generatoare situate de o parte i de alta a axei, la minimum 1 m distan[ de
margine, la funda[ii sub imbrcmin[i de macadam i sub pavaje de piatr brut i bolovani ;
- n ax, precum i pe primul rnd de pavele de lng bordur sau rigol, la funda[ii sub pavaje din piatr
natural, pavele abnorme i calupuri.
c) Dimensiunile i modul de gradare a penei sunt date n anexa XX-2 pct. 1.3a.
3.2. Msurarea pantelor i a denivelrilor n profil transversal ale suprafe[ei funda[iilor sau a ultimului strat
de baz se face cu pana aezat sub abloane de lungime egal cu l[imea funda[iilor la por[iunile cu
profil n form de acoperi, sau sub dreptare de lungime egal cu l[imea funda[iilor pentru por[iunile cu
pant transversal unic.
Dimensiunile i modul de gradare a penei, dimensiunile supor[ilor pe care se aeaz ablonul, sunt date
n anexa XX-2 pct. 1.3.b.
a) baterile admisibile la pantele n profil transversal ale suprafe[ei funda[iei, respectiv ale stratului de
baz superior, sunt aceleai cu cele ale mbrcmintei respective, date n anexa nr. XX-2.
b) Deosebit, denivelrile maxime locale n profil transversal ale funda[iilor, respectiv ale stratului de baz
superior msurate sub mbrcmintea respectiv, indicate n anexa XX-2 la pct. 4.3.b, 5.3.b, 6.3.b. 7.3.b.
c) Modul de verificare (distan[ele dintre profilele la care se fac verificri de pante i denivelri
transversale, modul de efectuare a ctirilor i msurtorilor sub ablon) sunt date n anexa XX-2 la
mbrcmin[ile respective.
EX
XX-2
MODUL DE EFECTUARE, PRECUM I TOLERANTELE ADMISIBILE LA VERIFICABEA
ELEMENTELOR GEOMETRICE I A REGULARIT|II SUPRAFE|EI IMBRCMIN|ILOR
EXECUTATE
1. mbrcmin|i bituminoase ciIindrate, executate Ia caId (STAS 17-81)
1.1. Profil longitudinal
a) La verificarea cotelor profilului longitudinal, n punctele din proiect (reperi hectometrici, schimbri de
pante, racordri de declivit[i, puncte caracteristice etc), se admite o abatere local de I 3 cm, cu condi[ia
respectrii pasului de proiectare adoptat. Verificarea se va efectua n ax la drumuri, n ax i la rigole la
strzi a ambele cazuri verificarea se va face cu un aparat de nivelment.
b) La recep[ii se vor verifica : la drumuri, citiri n ax pentru minimum 10% din lungimea traseului; la
strzi, citiri n ax pentru 20% din lungimea traseului precum i verificri la rigole in toate punctele de
schimbare a declivit[ilor.
c) Se va acorda o deosebit aten[ie verificrii cotelor profilului n lung, la racordarea declivit[ilor. i n
acest caz se va utiliza aparatul de nivelment. Compara[ia se va face fa[ de datele proiectelor; dac
acestea sunt distan[ate i nu permit materializarea unei trasri corespunztoare, verificarea se va face
utiliznd tabele de curbe sau calcule efectuate de verificator.
1.2. L[imea drumului
1.3. Regularitatea suprafe[ei
a) n lungul drumului, denivelrile se msoar cu dreptarul de 3 m i cu pana. Dimensiunile penei sunt :
lungime 20 cm ; l[ime maximum 30 mm ; nclinare 1/10. Fa[a nclinat a penei va fi gradat pentru a
permite evaluarea diferen[elor de nl[ime de 1 mm. Citirile denivelrilor se fac la mijlocul dreptarului pe
pana introdus ntre mbrcminte i fa[a inferioar a dreptarului.
Verificrile pentru dentificarea denivelrilor peste limita admisibil, se fac deplasnd dreptarul pe toata
lungimea drumului, pe 4 generatoare : 2 situate la 10 cm de ax i 2 a minimum 1 m de marginile
mbrcmintei. Denivelrile admisibile n lungul drumului la diverse feluri de mbrcmin[i, sunt :
- Beton asfaltic cu agregat mrunt sau beton asfaltic rugos, ambele cu strat de legtur :
- cu aternere mecanizat 5 mm
- cu aternere manual 7 mm
- dem, fr strat de legtur 7 mm
- Beton asfaltic cu agregat mare 7 mm
- La strzi, n zona rigolei, abaterile de mai sus se reduc cu 50%.
b) n sens transversal, denivelrile se msoar n profilele indicate in proiect, sau n orice alte puncte in
care se consider necesar, dar la maximum 50 m distan[, cu ablonul avnd profilul din proiect i
lungimea egal cu l[imea mbrcmintei.
ablonul se aeaz pe doi supor[i pui pe marginile mbrcmintei. Unul din supor[i are 4 cm nl[ime, iar
cellalt are nl[imea amenajat in trepte, pentru a permite aezarea n pozi[ie orizontal a ablonului (a
corzii care unete extremit[ile ablonului).
Msurarea denivelrilor se face n ax i la 1 m i 2 m de fiecare margine a mbrcmintei, sub ablonul
aezat orizontal, cu o pan gradat, de 30 cm lungime maximum cm l[ime i nl[ime de 1,5 cm la un
capt, respectiv 9 cm la cellalt capt. Grada[iile penei vor corespunde diferen[elor de nl[ime de 1 mm.
baterea admisibil la panta transversal a drumului, msurat n modul indicat mai sus, este de
maximum I 5 mm/m la lucrri de drumuri, att pentru stratul de uzur ct i pentru cel de legtur. La
strzi cu mai mult de 2 benzi unidirec[ionale abaterea admisibil este de 2,5 mm/m..
n profilele cu pant unic ablonul pentru profil in form de acoperi se nlocuiete cu uri dreptar.
. Imbrcmin|i bituminoase turnate, executate Ia caId (STAS 175-76)
2.1. Profilul longitudinal
La verificarea cotelor profilului longitudinal n punctele din proiect (reperi hectometrici, schimbri de
pante, racordri de declivit[i, puncte caracteristice etc). se admite o abatere local de I 5 cm, cu condi[ia
respectrii pasului de proiectare adoptat.
Celelalte condi[ii de efectuare a verificrii sunt identice cu prevederile pct. 1.1.
2.2. L[imea drumului
baterea admisibil si mod de verificare ca la pct. 1.2.
2.3. Regularitatea suprafe[ei
a)bateri admisibile n lungul drumului, msurate cu dreptarul de 3 m : maximum 7 mm la imbrcamin[i
aternute manual ; maximum 5 mm la mbrcmin[i aternute mecanizat.
Condi[iile. de efectuare a verificrii sunt identice cu cele prevzute la pct. 1.3.a.
b) n sens transversal, in afara verificrilor si toleran[elor men[ionate la pct 1.3.b, se va verifica n profilele
indicate in proiect, sau n punctele n care se consider necesar, diferen[a de nivel ntre marginile
mbrcmintei, diferen[ care trebuie s fie de maximum 25 mm.
. Imbrcminti din beton de ciment (STAS 18-8)
3.1. Profilul longitudinal.
a) La verificarea cotelor profilului longitudinal n punctele din proiect (reperi hectometrici, schimbri de
pante, racordri de declivit[i, puncte caracteristice etc), abaterile limit, msurate in ax; sunt:
I 10 mm a autostrzi, piste de aerodromuri, drumuri i strzi de clasa tehnic i ;
20 mm la drumuri i strzi de clasa tehnic V, ci de rulare i bretele ale aerodromurilor i drumuri
asimilate claselor tehnice i V ;
I 30 mm la drumuri i strzi de clasa tehnic V, drumuri industriale asimilate acestei clase tehnice,
drumuri agricole, platforme de parcare.
Verificarea se va face cu un aparat de nivelment.
b) Pentru verificarea cotelor profilului n lung la racordarea declivit[ilor, se va proceda conform pct. 1.1.c.
3.2. L[imea drumului
baterea limit la l[imea dalelor de beton : 15 mm.
Verificarea se va face la distan[e de maximum 200 m.
3.3. Regularitatea suprafe[ei
a)n lungul drumului denivelrile admisibile msurate cu dreptarul de 3 m pe toat lungimea traseului i
pe fiecare band de beton, sunt :
+4 mm la autostrzi, piste de aerodromuri, drumuri i strzi de clasa tehnic ... V si drumuri industriale
asimilate acestora ;
+5 mm la drumuri i strzi de clasa V, drumuri industriale asimilate acestora, drumuri agricole i platforme
de parcare.
Msurtorile se efectueaz : n ax la piste de aterizare-decolare, platforme de sta[ionare, locuri de
parcare, la 0,70... 1,00 m de marginile fsiilor a autostrzi, drumuri de orice categorie administrativ sau
clas tehnic si strzi. Modul de msurare ca la pct. 1.3 .a.
n plus, se vor verifica la rostul longitudinal denivelrile dintre 2 benzi adiacente, abaterea maxim
admis fiind de 2 mm.
b) n profil transversal, verificarea denivelrilor se va face cu un ablon rigid, n mod obligatoriu n dreptul
profilelor indicate n proiect; la recep[ie, comisia poate efectua verificri i ntre aceste profile.
Modul de efectuare a verificrii cu ablonul, utiliznd pana i supor[ii, este cel indicat la pct. 1.3.b.
baterea limit fa[ de prevederile proiectului este de :
I 4 mm/m la panta profilului transversal, fie c acesta are 2 pante sau pant unic ; n acest din urm caz
abaterea constatat, chiar dac e inferioar valorii limite mai trebuie s satisfac i condi[ia de asigurare
a scurgerii apelor.
De asemenea, n ambele cazuri, denivelarea local maxim admis, msurat sub ablon, este de 4
mm.
c) Se vor verifica n mod obligatoriu denivelrile rosturilor transversale dintre 2 benzi adiacente, pentru
care se admit urmtoarele
- zero mm la autostrzi, piste de aerodromuri, drumuri i strzi de clasele tehnice i ;
- 2 mm la celelalte categorii i clase tehnice.
Macadam (STAS 179-8)
4.1. Profilul longitudinal
a) La verificarea cotelor profilului longitudinal n punctele din proiect (reperi hectometrici, schimbri de
pante, racordri de declivit[i, puncte caracteristice, etc.) se admite o abatere de maximum I 3 cm, cu
condi[ia respectrii pasului de proiectare adoptat;
b) Pentru verificarea cotelor profilului n lung la racordarea declivita[ilor se va proceda conform pct. 1.1.c.
4.2. L[imea drumului
Modul de verificare i abaterea admisibil ca la pct.1.2.
4.3. Regularitatea suprafe[ei
a) baterea se va face n ax i pe 2 generatoare situate de parte i de alta a axei, la minimum 1 m de
marginile mbrcmintei.
Condi[iile de efectuare a verificrii sunt identice cu cele prevzute la pct.1.3.a.
b) baterea admisibila la panta profilului transversal : maximum 6mm/m.
Verificrile n sens transversal se vor face la distan[a de 25 50 m. Modul de verificare ca la pct. 1.3.b.
n cazul profilelor curbe, verificarea pantei ntre dou coturi alturate se va face prin pompare cu panta
medie i sgeata maxim.
EX
XX-3
LISTA PRESCRIP|IILOR TEHNICE DE BAZA
Observa|ie important
Orice modificri ulterioare n cuprinsul prescrip[iilor din lista de mai jos ca i orice noi prescrip[ii aprute
dup intrarea n vigoare a celei de fa[, sunt obligatorii chiar dac nu concord cu prevederile din textul
alturat.
n consecin[, utilizatorii prezentei prescrip[ii trebuie s men[in la curent lista de mai jos, introducnd
treptat n ea modificrile sau completrile survenite.
1. STS 18383 Lucrri de drumuri mbrcmin[i din beton i ciment.
2. STS 17483 mbrcmin[i bituminoase cilindrate, executate la cald. Condi[ii generale de calitate.
3. STS 72964 mbrcmin[i bituminoase cilindrate, executate la rece cu suspensie de bitum filerizat
(subif.). Condi[ii generale.
4. STS 1338/284 mbrcmin[i bituminoase executate la cald. Metode de ncercare.
5. STS 133765 mbrcmin[i bituminoase executate la rece cu suspensie de bitum filerizat. Metode
de ncercare.
6. STS 112082 mbrcmin[i bituminoase executate prin penetrare. Macadam penetrat Condi[ii
generale.
7. STS 17576 mbrcmin[i bituminoase turnate executate la cald. Condi[ii generale.
8. STS 159878 Lucrri de drumuri. ncadrarea mbrcmin[ilor.
9. STS 17984 Macadam. Condi[ii tehnice, prescrip[ii generale de execu[ie i condi[ii de recep[ie.
10. STS 9095717 Pavaje din piatr brut sau bolovani.
11. STS 697877 Pavaje din piatr natural. Pavele normale, pavele abnorme i calupuri.
12. STS 884983 Rugozitatea mbrcmin[ilor rutiere. Metode de msurare i valorile limit.
13. STS 797076 Straturi de baz executate la cald cu mixturi bituminoase.
14. STS 884083 Straturi rutiere din pmnturi stabilizate mecanic.
15. STS 59983 Tratamente superficiale executate la cald.
16. STS 292269 Mortare cu suspensie de bitum filerizat. Determinarea pe antier a consisten[ei.
17. STS 640084 Straturi de baz i funda[ie. Condi[ii tehnice generale.
18. C.14079 ormativ pentru executarea lucrrilor de beton i beton armat, (Bul. Constr. nr. 12/1979).
19. P 82-83 nstruc[iuni tehnice provizorii pentru proiectarea, executarea i ntre[inerea drumurilor de
antier (Bul. Constr. nr. 3/1984).
[top]

CAIETUL XXII CI FERATE. SUPRASTRUCTURA
CAPITOLUL 1. CI FERATE INDUSTRIALE
Prezentul capitol cuprinde principalele condi[ii tehnice de calitate pe care trebuie sa le ndeplineasc
lucrrile de suprastructur a cilor ferate industriale i verificrile ce trebuie efectuate n scopul de a se
constata realizarea acestor condi[ii.
Capitolul se refer in special la liniile normale (ecartament 1435 mm), dar poate fi folosit, cu adaptrile
specifice, i la liniile nguste (ecartament 760 mm i 600 mm), ca i la cele cu ecartament larg (1520 mm).
u este cuprins aici verificarea ndeplinirii condi[iilor tehnice de calitate a lucrrilor de infrastructur a
cilor ferate industriale, aceast verificare fiind tratat separat, n capitolul ,Terasamente. din normativ.
1. Verificri de efectuat pe parcursul executrii lucrrilor
1.1. nainte de nceperea lucrrilor de suprastructur se va verifica dac au fost terminate i recep[ionate
lucrrile de infrastructur a cii, inclusiv acelea pentru scurgerea apelor (drenuri, an[uri, rigole etc),
precum i a stratului de reparti[ie n tronsonul n care urmeaz a se executa suprastructura cii.
1.2. Toate materialele balast, traverse de lemn i de beton precomprimat, ine, aparate de cale, etc.
care intr, in compunerea suprastructurii cilor ferate industriale pot fi introduse n lucrare numai dac s-a
verificat de ctre conductorul tehnic al lucrrii c au fost livrate cu certificat de calitate sau buletin de
analiz i c pn la punerea lor in oper s-au pstrat condi[iile de calitate normale.
1.3. La montarea cii indiferent de metoda de lucru aleas n executarea procesului de pozare (n lan[, n
ciclu), se va verifica execu[ia corecta a tuturor opera[iilor care intr n procesul de montare a caii.
ncepnd de la trasarea pe platforma cii a pozi[iilor pancurilte asezarea traversele i inelor i pn la
strngerea i completarea tirfoanelor i uruburilor.
1.4. La executarea cii ferate fr joante se va controla respectarea strict a principiilor tehnice din
nstruc[ia 341/1983 M.T.Tc. privind sudarea i prelucrarea rosturilor. n acest scop se vor ncheia zilnic,
procese-verbale pentru sudurile efectuate, consemnndu-se datele cu privire la calitate (conform
prevederilor proiectului), tronsonul de linie n care s-a sudat i temperatura zilei respective.
1.5. La balastarea liniei, dup asigurarea calit[ii balastului piatr spart, pietri ciuruit sau neciuruit
care trebuie s rezulte clar din buletine de analiz i de ncercri emise de laboratorul de specialitate
(STS 2246-82. STS 2247-77, STS 662-82), se va verifica executarea corecta a tuturor opera[iilor
care intr n procesul de balastare, ncepnd cu introducerea balastului n cale burajele . . si riparea
liniei i terminnd cu profilarea prismei de balast n forma i dimensiunile regulamentare, inclusiv
cur[irea de piatr spart a banchetelor cii si a an[urilor.
1.6. Dup executarea ridicrii, nivelrii, burajului traverselor i a riprii liniei, se va verifica cu minu[iozitate
aducerea liniei la traseul i cota definitiv din proiect. n curbe se va verifica, in plus corecta realizare a
supranl[rii i supralrgirii liniei.
1.7. O aten[ie cu totul deosebit se va da verificrii calit[ii materialelor i desvritei executri n ceea
ce privete montarea aparatelor de cale n sta[ii : schimbtoare de cale traversri, traversri jonc[iuni,
bretele, respectndu-se ntocmai mai prevederile proiectului i ale prescrip[iilor tehnice n vigoare.
Toleran[ele, normele i abaterile limit admisibile sunt date n anexa XX.1.
. Verificri de efectuat Ia recep|ia preIiminar a obiectuIui.
2.1. Conductorul tehnic al lucrrii, in colaborare cu delegatul beneficiarului, este obligat a pregti i
preda ntr-o form organizat (i nso[ite de un borderou), urmtoarele :
- toate documentele ncheiate pe parcursul executrii lucrrilor, inclusiv certificatele de calitate, buletinele
de analiz i ncercri, dispozi[iile de antier, procesele-verbale de suduri, actele de control sau
expertizare etc. ;
- interpretarea rezultatelor analizelor i ncercrilor ;
- la cererea preedintelui comisiei, un referat sintetic cu concluzii privind calitatea lucrrilor n compara[ie
cu prevederile proiectului i ale prescrip[iilor tehnice i dovedit cu actele prezentate.
2.2. Comisia de recep[ie preliminar a obiectului, prin membrii si de specialitate sau prin specialiti din
afara sa (conform pct. 20 al Regulamentului de efectuare a recep[iilor) procedeaz la verificarea scriptic
i verificarea direct a lucrrii.
2.3. Verificrile scriptice constau din examinarea :
- existen[ei tuturor certificatelor de calitate i a buletinelor de analiz i ncercri privind calitatea
materialelor, a proceselor-verbale ncheiate pe antier privind calitatea sudurilor, precum i a dispozi[iilor
date de beneficiar, proiectant sau organele de control;
- con[inutului i rezultatelor nscrise n documentele respective.
2.4. Verificrile directe constau din examinarea vizual i prin msurtori a tuturor elementelor care
alctuiesc suprastructura cii.
La verificarea lucrrilor, comisia va urmri dac sunt respectate urmtoarele condi[ii :
a) baterile de ecartament, rosturi, poza traverselor etc, se ncadreaz n toleran[ele i abaterile stabilite
prin prescrip[iile tehnice n vigoare, iar abaterile la nivel i pozi[ia de plan (sge[i) se ncadreaz n
toleran[ele din proiect i prescrip[ii, tot traseul ncadrndu-se la categoria ,bun" i ,foarte bun" la
msurtoarea ce se face cu vagonul sau cruciorul de verificat calea.
La calea ferat fr joante verificarea sudurilor se va face cu linealul pentru plasteitatea suprafe[elor,
vizual i cu aparataj adecvat pentru structura intern a materialelor.
b) Traversele sunt de bun calitate i au fost burate uniform, fr a exista traverse neburate i cu lsaturi
oarbe;
c) Materialul mrunt de prindere, buloane la eclise etc, exist n condi[iile prevzute i este strns
corespunztor, fiind respectate n totalitate prevederile privind modul de alctuire a cii;
d) Sunt executate lucrrile de asigurare, semnalizare, plantarea indicatorilor, pasaje de nivel etc,
respectiv toate prevederile privind asigurarea circula[iei trenurilor, lucrarea respectnd prevederile din
STS-urile i normele tehnice n vigoare.
2.5. Comisia de recep[ie, care face verificarea lucrrii n vederea drii ei n exploatare, consemneaz
obligatoriu rezultatele la toate condi[iile artate mai sus, fcnd i alte verificri ce le consider necesare.
Linia nu poate fi dat n exploatare dect dac ndeplinete toate condi[iile tehnice de calitate prevzute
n proiect i prescrip[iile tehnice n vigoare. u se admite depirea nici unei abateri limit.
EX
XX-1
FORME, TOLERAN|E I ABATERI LIMIT ADMISIBILE
ot: Valorile indicate mai jos sunt aplicabile n cazuri curente. n cazuri speciale cnd n proiect s-au
prescris alte valori, se vor lua n considerare prevederile din proiect.
. L
. Ecartamentul cii n linie curent, sta[ii i poduri
1. Ecartamentul normal: 1435 mm cu toleran[a +3mm -1 mm
Ecartamentul larg: 1524 mm cu tolerana +3mm 1mm
Ecartamentul ngust: 1000, 760, 750, 600 cu toleran[a +3mm -1 mm
2. n cazul liniilor n curbe cu raza pn la 400 mm inclusiv, ecartamentul va fi mrit astfel:
a) linii cu ecartament normal i larg
pn la raza 200m -cu 25mm
ntre 201 i 250m -cu 20mm
ntre 251 i 300m -cu 15mm
ntre 301 i 400m -cu 10mm
b) linii cu ecartament ngust: 1000 mm
pn la raza 80m -cu 25mm
ntre 81 i 150m -cu 20mm
ntre 151 i 250m -cu 15mm
ntre 251 i 350m -cu 10mm
c) linii cu ecartament ngust: 760, 750, 600m
pn la raza 80m -cu 20mm
ntre 811 i 150m -cu 25mm
ntre 151 i 200m -cu 10mm
ntre 201 i 300m -cu 5mm
baterile tolerate la ecartamentul real (inclusiv supralrgirea) nu trebuie s depeasc valorile de la
punctul 1.
3. n cazul folosirii materialului recuperat sau recondi[ionat pentru toate ecartamentele i situa[iile
(aliniament, curbe, poduri), baterile tolerate vor fi: +3 mm 3mm.
4. baterile la ecartamentul prescris n limitele toleran[elor de la punctele 1, 2 i 3, trebuie s se ntind
uniform cu varia[ia de cel mult 1mm/m.
5. Lrgimea jgheabului dintr in i contrashi la trecerile
n curbe 67 mm+supralrgirea curbei
n aliniament 67 mm
bateri n aliniament i curbe + 5 mm 3 mm
Lrgimea jgheabului nu va trebui s depeasc 100 mm.
6. dncimea jgheabului ntre in i contrain la trecerile de nivel, nu trebuie s fie mai mic de 38 mm
pentru liniilenormale i 33 mm pentru liniile nguste.
7. Pe poduri, la liniile ferate cu ecratament normal i larg, distan[a ntre in i contrain este 160 mm ;
pe liniile cu inetip 49 i mai mare, aceast distan[ poate fi intre 200250 mm pentru liniile cu
ecartament ngust distan[a este 140 mm, toleran[a I 5mm.
8. Contrainile trebuie s fie aezate la liniile cu ecartament normal i larg cu 30 mm mai nalt dect
inele cu toleran[e 0 i minus 50 mm, iar la liniile nguste cu 20 mm mai nalte dect inele cu toleran[a 0
i minus 20 mm.
. VELUL C
9. baterile la nivelul prescris al unui fir fa[ de cellalt in aliniament i curbe, va fi cel mult : 3 mm
10. Denivelarea n profil longitudinal pe fiecare km fire nu trebuie s ntreac : I 3 mm
Denivelri ncruciate nu se admit.
. MTERL REFOLOST
11 n cazul folosirii de ine recuperate (semi-bune) uzura vertical a ciupercii inei, nu trebuie s
ntreac:
la tipurile 60 i 65 16 mm
la tipurile 49 i 54 14 mm
la tipurile cuprinse ntre 49excl. i 40 incl. 12 mm
la tipurile sub 30 6 mm
12. Uzura lateral a ciupercii sinii este func[ie de uzura vertical i nu va trebui s depeasc valorile de
mai jos :
Uzura
vertical
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mm
Tip 49-
65
1 10 10 9 9 8 6 7 7 6 6 5 4 mm
Tip
49excl.
40 incl.
8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 2 mm
Tip
40excl.
30 incl.
7 6 6 5 5 4 4 3 3 mm
Tip sub
30
6 5 5 4 4 3 mm
13. dncimea gropilor la ine patinate maxim 2 mm
14.u se admite introducerea n linie a inelor cu talp concav.
15. u se admite tierea sau gurirea inelor cu flacr oxiacetilenic. '
16. u se admite gurirea inei sau gurile ecliselor nu se potrivesc cu gurile inelor.
n acest caz se va guri numai eclisa.
17 Distan[a de la prima gaur la captul inei va fi de min. 30mm.
V. TRVERSE
18. Distan[a ntre 2 traverse consecutive msurate din ax n ax, ca i conicitatea n aliniament fa[ de
echer, nu trebuie s depeasc :
- la primele 3 traverse de la captul panoului 1 cm,
- la restul panoului 3 cm.
19. Fugirea joantelor n aliniament i curb pn la 10 mm fa[ de pozi[ia normal admis.
20. Grosimea traversei de lemn n dreptul inei n urma sabotrii nu trebuie s fie mai mic de 10 cm.
21. Traversele de lemn folosite vor trebui s ndeplineasc condi[iile de calitate dimensiuni prevederile
in STS 330/172 i 330/2,3,4,580 cu abaterile men[ionate n standardele respective, iar cele de
beton, condi[iile din STS 811680.
V. Prisme de balastare
22. Prismele de balastare sunt cele din STS 406784, cu abaterile men[ionate n standardul respectiv.
V. Gabarite
22. Distan[ele intre linii precum i distan[ele ntre linii i construc[iile i instala[iile nvecinate vor fi cele
prevzute n STS 439275 pentru linii ferate normale i largi si STS 159378 pentru linii ferate
nguste.
B. APARATE DE CALE
24. Fa[ de dimensiunile in plan prescrise prin planul de poz al aparatelor de cale, se admit urmtoarele
abateri:
- la vrf, clci, curbe (de inele de legtur)+3 mm i 1 mm
- la inim unde ecartamentul este cu 1 mm mai mare dect ecartamentul normal, abaterea este +1 mm
25. La nivel se admite abateri de + 3 mm, cu urmtoarele excep[ii:
- nu se admite denivelarea contraacului fa[ de ac ;
- nu se admite denivelarea inimii de ncruciare.
26. Distan[e ntre suprafa[a lateral de contact a vrfului inimii de ncru[iare i suprafa[alateral dinspre
in a contrainii nu trebuie s fie mai mic de:
1393 mm la liniile cu ecartament normal
1482 mm la liniile cu ecartament larg
964 mm la liniile nguste cu ecartament 1030 mm
724 mm la liniile nguste cu ecartament 760 mm
714 mm la liniile nguste cu ecartament 750 mm
27. Distan[a ntre fa[a lateral exterioar a acului la vrf n pozi[ia deschis i fa[a interioar a ciupercii
contraacului nu trebuie s fie mai mic dect:
125 mm la liniile cu ecartament normal i larg
90 mm la liniile nguste
28. ntredeschiderea vrfului acului fa[ de contaac, msurat pe orizontal nu trebuie s fie mai mare de;
2 mm la liniile cu ecartament normal i larg
3 mm la liniile nguste
29. u se admite dezlipirea ntre pro[ap i inima acului.
30. n cazul folosirii aparatelor de cale recuperate, uzurile nu trebuie s depeasc;
- la inimi de ncru[iare 6 mm pentru ecartament normal i lar i 4 mm pentru ecartament ngust.
C. PLATFORMA CII
31. La platforma cii executate conf. STS 7582-81 se admit urmtoarele abateri limit:
- la cotele platformei fa[ de axul traseului proiectat +5 cm
- la cotele platformei fa[ de nivel al proiectului dac au caracter local +3 cm
- denivelarea local la fa[a superioar a terasamentelor -3 cm
32. Grosimea stratului de reparti[ie (nisip 0,03.7 mm) dup compactare, n dreptul inei trebuie s fi la:
- ci ferate cu ecartament normal 15 cm
- ci ferate cu ecartament ngust 10 cm
D. DIVERSE
33. u se admit n liniile sau ntre aparatele de cale ferat cupoane de ine care au lungimea mai mic
de:
- 6,00 m pe liniile ci vitez peste 50 km/or
- 4,50 m pe liniile cu viteza sub 50 km/or
- 3,00 m izolat i n cazuri cu totul speciale
34. Toleran[e fa[ de nclinarea normal (1/20) a inelor 1/15-1/30.
35. Distan[a ntre fa[a trifonului sau cramponului i talpa inei pe care o prinde, nu trebuie s depeasc
1 cm
36. Pozi[ia liniei n plan n aliniament trebuie s fie fr coturi i fr erpuiri.
37. n curbe msurate cu coarda de 20 m din 10 n 10 m, toleran[ele la sgeat vor fi:
Raza n m
Toleran[a ntre
Sge[i vecine Sgeata maxim i minim
251-300
351-550
peste 551
15 mm
12 mm
10 mm
22 mm
18 mm
15 mm
38. n curbe msurate cu coarda de 10 m din 5 n 5 m, toleran[ele la sgeat vor fi:
Raza n m
Toleran[a ntre
Sge[i vecine Sgeata maxim i minim
Sub 250 2 12
[top]

CAPITOLUL TRECERI DE NIVEL
1. Domeniu de apIicare
1.1. Prezentul capitol se refer la condi[iile pe care trebuie s le ndeplineasc trecerile la nivel pentru a
satisface n condi[ii optime att circula[ia feroviar ct i cea rutier.
. Treceri Ia niveI din afara incinteIor ntreprinderiIor industriaIe
2.1. Pentru trecerile la nivel din afara incintelor ntreprinderilor industriale se vor respecta dup caz
prevederile din STS 12444/279, STS 1244/373 i STS 1244/184.
2.2. lctuirea cii se poate face cu :
- Contrasine din ine i mpietruirea dintre contrasine n cazul cnd linia CF este pe traverse de lemn.
- Dale prefabricate din beton cnd linia CF este pe traverse de lemn sau beton.
2.3. De o parte i de alta a liniei drumul se paveaz pe o lungime de 10 m.
2.4. n cazul trecerilor de nivel pzite, acestea vor trebui dotate cu
- bariere sau semibariere, cu instala[ii automate sau neautomate de semnalizare conf. STS 1244/-
79 i 1244/373.
- Parapete de dirijare conf. STS 194377.
- ndicatoare de avertizare conf. STS 194877.
- Stlpi de fluier conf. STS 1848/171
2.5. n cazul trecerilor de nivel nepzite, acestea vor trebui dotate cu :- Parapete de dirijare conf. STS
134877.
- ndicatoare de avertizare conf. STS 1843/171.
- Stlpi de fluier conf. STS 1748/171.
. Treceri Ia niveI n incinta ntreprinderiIor
3.1. lctuirea cii este identic cu cea de la pct. 2.2.
3.2. n incinta trecerilor de nivel de regul nu se semnalizeaz.
3.3. Se pot monta la nevoie o parte din indicatoarele de la pct. 2.5. dup caz icare n general vor fi
prevzute n proiect.
. Prevederi comune
4.1. Toate lucrrile de realizare a unei treceri de nivel se vor executa i monta n conformitate cu
Standardele men[ionate.
4.2. La recep[ia lucrrilor se va verifica daca au fost executate conform prevederilor, normelor,
standardelor, fa[ de care nu se admite nici o abatere.
[top]

CAPITOLUL . LUCRRI ANEXE (INDICATOARE, BORNE, ETC)
1. Domeniu de apIicare
1.1. Prezentul capitol se refer la lucrrile anexe ale unei ci ferate, al cror scop este de a permite ca
exploatarea liniei respective s se poate face n ct mai bune condi[ii.
. Prevederi comune
2.1. Toate lucrrile anexe se vor executa i monta n conformitate cu STS-urile sau lD-urile n vigoare.
2.2. Se va da o aten[ie deosebit vopsirii corespunztoare a indicatoarelor i semnalizatoarelor si
asigurrii viabilit[ii de ctre personalul de exploatare.
2.3. La recep[ia lucrrilor se va verifica dac au fost executate i amplasate n conformitate cu proiectele,
normele i standardele care le reglementeaz, fa[ de care nu se admite nici o abatere.
LST PRESCRPLOR TEHCE
A) Indicatoare de caIe
1. ndicatoare kilometrice STS 323679
2. ndicatoare hectometrice STS 323679
3. ndicatoare de declivitate D 25161 MTTc
4.ndicatoare de vitez D 25664 MTTc
5. ndicatoare defrnare D 25664 MTTc
6. ndicatoare pentru plugul de zpad D 25364 MTTc
7. ndicatoare de manevr D 24964 MTTc
8. Mrci de siguran[ la aparatele de caleD 25873 MTTc
9. ndicatoare reper de curbe i de aliniamente pentru ci ferate D 25564 MTTc
B) SemnaIizatoare
1. ndicatoare de semnalizare a trecerilor la nivel (vor fi descrise la capitolul 22)
C) Opritoare de caIe ferat
1. Opritoare din pmnt i balast STS 4318-80
2. Opritoare metalice STS 4318-80
[top]