Sunteți pe pagina 1din 11

/C 7! s.c.

EX
IRIDEX GROUP CONSTRUCTII S.R.L.

AP ROBAT ,
Director General Adjunct
Prod uctie - Derulare Contracte
Ing. Ad rian Todirascu
uari e 20 11

INSTRUCT1UN E DE LUCRU

EXECUTAREA LUCRARI ,L OR DE

BETO'NARE LA PERETI REZERVOARE

Cod : ITE - C- 07

Ed itia 1 / martie 2004,

Revizia 1 / 15 Februarie 20 11

Elaborat: RCTCC
Ing. Doinita Dinita

Verifi cat: Director Ca litate


Ing. Cipri an Sandu

Avizat: Director Teh nic - Productie


Ing . Cristian Bara fl~ . /L

Drept de autor IRIDEX GRO P CO S R CTII 201 oa e drepturile rezervate.


IrE:]
S.C. IRIDEX GROUP
IN STRUCTIU E DE LUCRU

EXEC UTAREA LUCRAR ILOR DE


BETONARE LA PERETI REZERVOARE
Editia:

Revizia:
I
I
pagina
1

CONSTRUCTII S.R .L.


Volunta ri, Ilfov ITE-C-07 2 12

Prezentul document este tinut sub control de Comparti mentul Managementu l Calitatii prin:

Fisa de control a actualizarilor documentul ui

I I
Nr.
III
';k
I m
'N
I Natura
Denumire capitol I rev izi ei lA '"
I !I

Data
ii ':; I 5ubeapitol adAugat, M = Elaborat Veri fieat Avi zat Aprobat
crt w CII aprobAril
I%: reviz uit moollcal. E

I I
= ehmln at)

I I I
Ing
Ing Jenca Ing Ec Radu Ing Adrian Martie
1 1 a Elaborare In'tialA Comehu
Anghel Alexandreseu Todlrascu 2004
Coman

I 4 Documenle de
refenn\A
M

5 A ExeeU\la
I I luerlnlor
5.B Aspecte
M

RCTCC
Dlrec;or
Dlreeor
Director
Gen AdJ
15
CalJ,tam
2 pnvmd proteqia A Ing DOiMa Februane
In~. pan

~:(-
mediulul 2011
;sandu
5.C Aspecte
pnvlnd SSM-SU
A ,
7 Formulare
Inregisl ra n
51
M
I I

Drept de au or IRI EX R P CO TR ellt 2 Toa e drep urile rezervate ,


INSTRUCTIUNE DE LUCRU Editia: 1

Revizia: 1
EXECUTAREA LUCRARILOR DE
S.C. IRIDEX GROUP BETONARE LA PERETI REZERVOARE pagina
CONSTRUCTII S.R.L.
Voluntari, Ilfov ITE C-07 3 11

CUPRINS

Denumire articol: pag.


Pagina de gard 1
Fia de control a actualizrilor documentului 2
Cuprins 3
Cap. 1. Scop 4
Cap. 2. Domeniu de aplicare 4
Cap. 3. Definitii si abrevieri 4
Cap. 4. Documente de referinta 4
Cap. 5. Descriere 4
Cap. 6. Responsabilitati 11
Cap. 7. Formulare si inregistrari 11
Formulare: PV de verificare a calitatii lucrarilor
ce devin ascunse-montare
armaturi, cod 6E-IRIDEX
PV de receptie calitativa-montare
cofraje, cod 10E-IRIDEX
PV de receptie calitativa aspect
beton dupa decofrare,
cod 17E-IRIDEX
Fisa de betonare, cod 18E-IRIDEX
Condica de betoane,
cod 19E-IRIDEX

Drept de autor IRIDEX GROUP CONSTRUCTII, 2011. Toate drepturile rezervate.


INSTRUCTIUNE DE LUCRU Editia: 1

Revizia: 1
EXECUTAREA LUCRARILOR DE
S.C. IRIDEX GROUP BETONARE LA PERETI REZERVOARE pagina
CONSTRUCTII S.R.L.
Voluntari, Ilfov ITE C-07 4 11

1. SCOP:

Instructiunea are ca scop executarea lucrarilor de turnare betoane in pereti de


rezervor in conditii de calitate si respectare a modului de lucru, asigurarea si confirmarea
calitativa a lucrarilor.

2. DOMENIUL DE APLICARE:

Prezenta instructiune se aplica la turnarea betoanelor cu bena in peretii rezervoarelor din


beton armat turnat monolit.

3. DEFINITII SI ABREVIERI

betoane conglomerate artificiale obtinute prin amestecarea pina la distributia


uniforma a componentelor: ciment+agregate+apa.
sistem apa- partea activa a amestecului care in urma hidratarii si hidrolizei urmate
ciment de intarire formeaza piatra de ciment.
piatra de ciment are rolul de a lega intr-un tot coerent si unitar, agregatele formind o
structura compacta rezistenta la solicitari mecanice si fizico-chimice
rezervor constructie destinata inmagazinarii lichidelor, in special apei si
produselor petroliere

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

NE 012/2-2010 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton,beton armat si


beton precomprimat
C16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si
a instalatiilor aferente
Norme tehnice publicate in Buletinul constructiilor nr.5-6/1997
P73-1978 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea recipientilor din
beton armat si beton precomprimat pentru lichide
Lege10/95 Lege privind calitatea in constructii

5. DESCRIEREA INSTRUCTIUNII

5.1.Domeniul larg de folosire al rezervoarelor si conditiile functionale, climatice si de


rezistenta deosebite au condus la o gama variata de sisteme constructive, de tehnologii de
executie si de finisaje speciale.

Drept de autor IRIDEX GROUP CONSTRUCTII, 2011. Toate drepturile rezervate.


INSTRUCTIUNE DE LUCRU Editia: 1

Revizia: 1
EXECUTAREA LUCRARILOR DE
S.C. IRIDEX GROUP BETONARE LA PERETI REZERVOARE pagina
CONSTRUCTII S.R.L.
Voluntari, Ilfov ITE C-07 5 11

5.2.Ca asezare fata de terenul natural, rezervoarele pot fi ingropate, semiingropate


sau dispuse la fata terenului.Rezervoarele de apa, avand nevoie de izolare termica, se
executa deobicei ingropate sau semiingropate, reducandu-se astfel suprafata ce trebuie
izolata termic.
5.3.Rezervoarele din beton pot avea diverse forme: prismatice, cilindrice sau cu
forme speciale.
5.4.Ca alcatuire de ansamblu, un rezervor se compune din doua parti : rezervorul
propriu-zis si casa vanelor.Rezervorul propriu-zis este alcatuit, din punct de vedere
constructiv, din trei subansambluri : radierul general, peretele de inchidere pe contur si
planseul de acoperis (daca este cazul).
5.5.Pregatirea executiei lucrarilor se face in conformitate cu prevederile din caietul
de sarcini elaborat de proiectant si prezenta instructiune.
Organizarea lucrarilor se face in conformitate cu prevederile din proiectul de
organizare de santier.
In mod obligatoriu se va organiza un minim de cai de acces necesare pentru
transportul betonului, precum si pentru accesul utilajelor de ridicat.
Inainte de a se incepe turnarea betonului trebuie sa se efectueze o serie de lucrari
pregatitoare, care au drept scop verificarea exactitatii executiei cofrajelor si armaturilor si a
montarii lor conform planului proiectului.
La cofraje se verifica:
-concordanta dintre cotele din proiect si cotele cofrajului montat ;
-exactitatea pozitiei axelor;
-corespondenta dimensiunilor din proiect cu cele de pe teren;
-etanseitatea cofrajului a spatiilor dintre panouri, buna lor inchidere si rigidizare;
-stabilitatea sustinerii cofrajului distributiei spraiturilor la distante corespunzatoare ,
siguranta rezemarii lor.
La armaturi se verifica:
-exactitatea asezarii barelor, numarul si diametrul lor in conformitate cu prevederile
proiectului;
-existenta distantierilor pentru asigurarea stratului de acoperire cu beton;
-indreptarea barelor indoite sau deplasate;
-curatirea barelor de murdarie, rugina, etc.
5.6.Pentru acest gen de lucrare cofrarea se face cu panouri pasitoare CP100,
conform tehnologiei de executie prin care s-au stabilit urmatoarele:
5.6.1.Realizarea integrala a cofragului peretelui interior.
5.6.2.Montarea armaturii si a pieselor care raman inglobate in beton (teci, placute
metalice etc.) conform proiect si caiet de sarcini.
5.6.3.Montarea cofragului exterior pe inaltimea de 1.0 m.
5.6.4.Turnarea betonului in straturi de 30-50 cm cu vibrare interioara (se vor asigura
vibratoare de interior de rezerva)
5.6.5.Dupa realizarea turnarii betonului pe inaltimea de 1.0 m se va trece imediat la
montarea cofragului inca 1.0m.
5.6.6.Se trece la turnarea betonului in continuare in mod similar ca la
pct.5.6.4.Intervalul dintre turnarea a doua straturi succesive de beton nu trebuie sa
depaseasca 2 ore.

Drept de autor IRIDEX GROUP CONSTRUCTII, 2011. Toate drepturile rezervate.


INSTRUCTIUNE DE LUCRU Editia: 1

Revizia: 1
EXECUTAREA LUCRARILOR DE
S.C. IRIDEX GROUP BETONARE LA PERETI REZERVOARE pagina
CONSTRUCTII S.R.L.
Voluntari, Ilfov ITE C-07 6 11

5.6.7.In continuare dupa terminarea turnarii betonului se trece la executarea pasirii


prin decofrarea primului metru de cofrag si cofrarea celui de-al treilea metru, dupa care
operatiile se vor repeta.Decofrarea se executa cu grija pentru a nu degrada betonul
turnat,dupa aproximativ 15 ore de la prima turnare si dupa asigurarea ca betonul are
rezistentele minime necesare.
5.6.8.Locul de munca va fi iluminat artificial in mod corespunzator.
5.6.9.Cofrajele se vor curata si unge cu decofrol dupa fiecare turnare.

5.7. Conditiile impuse betonului


Betoanele turnate cu bena pot avea lucrabilitatea cuprinsa la intervalul:

L3 sau L3/L4(T3 sau T3/T4 conf.NE 012/2-2010), tasare pentru T3/T4 va fi de 100+20 mm.
Verificarea calitatii betonului turnat se face conform normativ C 14-86 si NE 012/2-
2010.
Clasa de beton prescrisa este Bc 25 cu impermeabilitate P10/8 respectiv C20/25
conform NE 012/2-2010.Dimensiunea maxima a granulei de agregate va fi de 16 mm.si se
va utiliza plastifiant tip FOSFOROK garantat cu agrement tehnic si certificat de
calitate.Compozitia betonului este cea stabilita prin reteta de preparare anexata prezentei
pentru care s-au efectuat probe preliminare de catre laboratorul de incercari materiale
autorizat de ICLPUAT.Cantitatea de plastifiant va fi de 0,5l/100 kg ciment.Acest plastifiant
este reducator de apa, antrenor de aer, creste gradul de impermeabilitate dar si intarzietor
de priza si este livrat in solutie gata preparata.
In aceasta situatie pentru a nu intarzia priza se recomanda utilizarea aditivului
DISAN-A cu aceleasi calitati dar care nu intarzie priza.Aditivul este livrat in stare uscata de
FCH Zarnesti si se utilizeaza sub forma de solutie concentratie 20%.Se dizolva 25kg
substanta in 100 l apa la temperatura de 60grd.C obtinandu-se 115 l solutie.Reteta nu se
modifica din punct de vedere al granulometrieiagregatelor iar proportia de aditiv va fi de 1-
1,5 l la 100kg ciment.
Cimentul utilizat va fi de tip II 32.5R cu care s-au efectuat probele preliminare.
Pentru toate materialele ce se pun in opera se va respecta frecventa de incercari
impusa de NE 012/2-2010.
Avand in vedere importanta lucrarii se vor recolta probe atat la statia de betoane cat
si la locul de punere in opera dupa cum urmeaza:
Statia de betoane
a)Ciment pentru lotul ce se va utiliza
-starea de conservare
-timpul de priza conform SR EN 196-3:1995
-rezistentele mecanice la 2(7) si 28 de zile conform SR EN 196-1: 1995
-se vor preleva contraprobe care se vor pastra 45 de zile
b)Agregate
-granulozitatea sorturilor si continutul de impuritati conform STAS 4606/80
-umiditatea agregatelor se va controla zilnic si ori de cate ori este necesar
c)Aditiv
-se vor examina datele inscrise in certificatul de calitate emis de furnizor
d)Beton proaspat

Drept de autor IRIDEX GROUP CONSTRUCTII, 2011. Toate drepturile rezervate.


INSTRUCTIUNE DE LUCRU Editia: 1

Revizia: 1
EXECUTAREA LUCRARILOR DE
S.C. IRIDEX GROUP BETONARE LA PERETI REZERVOARE pagina
CONSTRUCTII S.R.L.
Voluntari, Ilfov ITE C-07 7 11

-se vor examina documentele de insotire si se va verifica consistenta la fiecare


transport conform STAS 1759/88;
-se va verifica temperatura mediului pentru incadrarea in limitele de 5-30grd.C

Locul de punere in opera


a)Beton proaspat
-se vor examina documentele de insotire si se va verifica consistenta la fiecare
transport conform STAS 1759/88
-se va verifica temperatura mediului pentru incadrarea in limitele de 5-30grd.C

5.8.Transportul betonului
Betonul va fi preparat in statii de betoane cu amestec fortat, durata de amestecare
fiind de 45 sec.de la introducerea ultimului component.
Durata de incarcare nu va depasi 20 de minute iar transportul se va face cu
autoagitatoare.Durata maxima de transport cu agitatoare va fi pentru cimentul de clasa 32.5
in functie de temperatura amestecului de beton dupa cum urmeaza:
-pentru 10C<t<30C 50 minute;
-pentru 5C<t<10C 70 minute;
La locul de turnare betonul se va pune imediat in opera in cel mai scurt timp,
neadmitandu-se depasirea duratei maxime de transport si modificarea consistentei.
Conditiile de transport nu trebuie sa modifice compozitia si caracteristicile betonului
preparat (este necesar ca mijloacele de transport sa fie etanse si izolate fata de ploaie,
arsita sau inghet).

5.9.Punerea in opera abetonului


Pentru turnarea betonului se vor face toate pregatirile necesare.
Betonul se va pune in opera cu bene cu deschidere laterala si jgheaburi.Incarcarea
benelor se face direct din mijlocul de transport(autobetoniera), asezandu-se alaturat cate
doua sau mai multe bene, situate in raza de actiune a macaralei, pe teren nivelat in
prealabil, intr-un loc accesibil mijloacelor de transport.
Inainte de incarcarea benei cu beton:
-se verifica starea de curatenie a benei;
-se verifica clapeta de inchidere a gurii de descarcare ce trebuie sa fie inchisa.
Dupa incarcarea benei cu beton, aceasta se manevreaza la locul de turnare unde
se descarca .La terminarea turnrii,bena se va spala cu jet de apa sub presiune.In cazul in
care se depune beton pe peretii interiori ai benei acestia se vor curata cu spaclul si dalta.
Daca se formeaza la gura de descarcare efect de balta care impiedica curgerea
betonului, se introduce butelia vibratorului in functiune in interiorul betonului din bena sau
se sparge balta cu lopata.Nu se va lovi bena cu obiecte dure.
Calitatea si caracteristicile betonului vor fi intocmai cu conditiile impuse de caietele
de sarcini elaborate de proiectant conform pct.5.7.
In cazul acestei lucrari se vor utiliza 2 macarale pentru a acoperi intreaga suprafata.
Cantitatea de beton necesara pentru fiecare inel de turnare este de 15,6 mc pentru
care se poate asigura transportul cu minim 2 autoagitatoare (si unul de rezerva),distanta de

Drept de autor IRIDEX GROUP CONSTRUCTII, 2011. Toate drepturile rezervate.


INSTRUCTIUNE DE LUCRU Editia: 1

Revizia: 1
EXECUTAREA LUCRARILOR DE
S.C. IRIDEX GROUP BETONARE LA PERETI REZERVOARE pagina
CONSTRUCTII S.R.L.
Voluntari, Ilfov ITE C-07 8 11

transport fiind de aprox.40km de la statia de betoane la locul de punere in opera, cantitate


ce se va asigura in maximul de timp de 5 ore.
Pentru montarea cofragului (71,5 mp) pe inelul doi, se estimeaza un timp de 5 ore.
Timpul necesar turnarii integrale a inelului 2 va fi de aprox. 5ore, interval care va
asigura sfarsitul timpului de priza a betonului din inelul 1 pentru care se poate incepe cu
atentie decofrarea,dupa care operatiunea se repeta.
Opertiunea de turnare se va desfasura intr-un interval de min. 48 ore si se va
asigura personal muncitor in trei schimburi pentru turnarea fara intrerupere a
betonului.Estimarea durtatei de timp de turnare s-a facut in urmatoarea ordine tehnologica:
1.turnare inel1 5 ore;
2.cofrare inel2 5 ore;
3.turnare inel2 5 ore;
4.decofrare inel1 si cofrare inel3 6 ore;
5.turnare inel 3 5 ore;
6.decofrare inel 2 si cofrare inel 4 6 ore;
7.turnare inel 4 5 ore;
8.decofrare inel 3 si cofrare inel 5 6 ore;
9.turnare inel 5 5 ore;
Total: 48 ore;

5.10.Compactarea betonului
Compactarea betonului se va face mecanic cu vibratoare de interior pervibratoare,
durata optima de vibrare fiind de 5-30s.Vibrarea se considera terminata atunci cand:
-betonul nu se mai taseaza;
-nu mai apar bule de aer la suprafata betonului;
-suprafata devine orizontala si lucioasa.
Grosimea stratului de beton care urmeaza a fi vibrat nu trebuie sa depaseasca din
lungimea buteliei, iar la compactarea stratului urmator butelia trebuie sa patrunda 5-15 cm
in stratul anterior compactat.
Distanta maxima intre doua introduceri succesive ale vibratorului este de
1,0 m; in cazul de fata butelia se va introduce la mijlocul panoului si stanga-dreapta la
odistanta de 30cm fata de montant.Butelia se va introduce pe verticala si nu inclinat si se
va avea in vedere ca racirea acesteia se face in beton,fapt pentru care la schimbarea zonei
se va opri functionarea convertizorului.

5.11.Tratarea betonului dupa turnare


Dupa turnare betonul trebuie protejat impotriva urmatorilor factori :
-uscari premature datorita radiatiilor solare si a vantului;
-antrenarea pastei de ciment datorita ploilor;
-temperaturi scazute sau inghet;
-eventuale socuri si vibratii care ar diminua aderenta la armatura;
Principalele metode de protectie sunt:
-mentinerea cofrajelor (nu este cazul decat la interior);
-acoperirea cu materiale de protectie, mentinute in stare umeda;
-stropirea periodica cu apa;

Drept de autor IRIDEX GROUP CONSTRUCTII, 2011. Toate drepturile rezervate.


INSTRUCTIUNE DE LUCRU Editia: 1

Revizia: 1
EXECUTAREA LUCRARILOR DE
S.C. IRIDEX GROUP BETONARE LA PERETI REZERVOARE pagina
CONSTRUCTII S.R.L.
Voluntari, Ilfov ITE C-07 9 11

-aplicarea de pelicule protectoare.


Durata de tratare depinde de conditiile de mediu, calitatea amestecului de beton si
agresivitatea mediului. In functie de acesti factori conform NE 012/2-2010 variaza intre 1 si
14 zile.

5.C. MSURI DE SECURITATE I SNTATE N MUNC

MSURI GENERALE

- la intrarea pe locatia de lucru se vor efectua obligatoriu Intruirea la locul de munc


si Intruirea periodic dup caz conductorii locurilor de munc vor instrui
lucratorii privind Instruciunile Proprii specifice operaiunilor care se execut;
- este interzis intrarea la munc a lucrtorilor care nu au efectuat vizita medical la
angajare sau vizita medicala periodic obligatoriu se va prezenta Fia medical
de aptitudini;
- toate zonele periculoase se vor semnaliza corespunztor astfel nct s nu existe
riscuri de accidentare ;
- se va acorda o importan deosebit riscurilor electrice i respectrii msurilor pe
linie de electrosecuritate ;
- nu este permis lucrul fara EIP adecvat lucrarilor efectuate ochelari protecie,
masc praf, mnui, casc protecie, echipament de lucru, etc.;
- se va acrorda o atenie deosebit lucrului la nlime, lucrul cu schele, platforme i
scri i lucrul cu uneltele de mn manuale sau electrice;
- nu este permis accesul la munc daca lucratorul nu este in stare normala in
stare de ebrietate, bolnav, stare de oboseal avansat, etc.;
- lucratorii vor respecta atribuiile ce le revin n conformitate cu art. 22, 23 din Legea
319/2006, precum i normele i msurile pe linie de Securitate i Sntate n
Munc i Situaii de Urgen.

PREPARAREA, TURNAREA I TRANSPORTUL BETONULUI

- n timpul preparrii betonului cu betoniera din dotarea punctului de lucru, se


interzice curirea tobei de amestec n timpul funcionrii acesteia sau
introducerea minii n interiorul tobei sau n zona angrenajului.
- Curirea tobei betonierei i a altor elemente componente, executarea unor lucrri
de ntreinere sau reparaii, este permis numai dup oprirea instalaiei i a
deconectrii de la sursa de acionare;
- nainte de punerea n funciune a betonierei se vor lua msuri de poziionarea
acesteia pe teren nivelat, asigurarea roilor cu pene, conectarea motorului electric
la centura de mpmntare;
- Se interzice folosirea betonierei n situaia cnd cablul de alimentare este
necorespunzto (nndituri, rupturi, desizolat, etc.).
- Cnd sursa de curent pentru alimentarea betonierei este la o distan mai mic
de 10 m, cablul de alimentare va fi suspendat pe capre sau fixat pe console
pentru a fi ferit de ocuri, lovituri, secionri, etc.;

Drept de autor IRIDEX GROUP CONSTRUCTII, 2011. Toate drepturile rezervate.


INSTRUCTIUNE DE LUCRU Editia: 1

Revizia: 1
EXECUTAREA LUCRARILOR DE
S.C. IRIDEX GROUP BETONARE LA PERETI REZERVOARE pagina
CONSTRUCTII S.R.L.
Voluntari, Ilfov ITE C-07 10 11

- La distane mai mici de 10 m cablul de alimentare va fi protejat cu manoane,


protecii din scndur, etc.;
- Transportul betonului se va face cu roaba, targa i gleata dup caz i cu
ncrctorul frontal pentru distane mai mari;
- La transportul betonului pe vertical i orizontal se interzice staionarea
personalului muncitor sub i n raza utilajului de ridicat.
- Pentru urcarea manual a betonului pe vertical se vor folosi i glei dup caz,
antrenate cu ajutorul scripeilor cu cablu de oel.
- La operaia de preparare, transport i turnare a betonului, muncitorii vor purta
cizme de cauciuc ap-noroi;
- n cazul folosirii vibratorului acionat electric pentru completarea betonului,
muncitorul care execut vibrarea betonului va urmri naintea punerii n funciune
dac carcasa vibratorului este legat la pmnt, dac conductorii electrici care
alimenteaz cu energie vibratorul sunt flexibili i izolai n tub de cauciuc;
- n timpul deplasrii vibratorului, precum i ntreruperii lucrului orict de scurt, se va
deconecta obligatoriu vibratorul de la reea;
- Se interzice folosirea vibratoarelor defecte;
- Circulaia pe cofraje (dup montarea armturii) pentru transportul betonului se va
face pe podine aezate pe capre, cu o lime de cel puin 1,2 m;
- n cazul transportului pe schele i eafodaje acesta se va face pe o podin de cel
puin de 1,2 m lime mprejmuit cu balustrad i bordur de margine;
- Se interzice circulaia personalului muncitor n zona de basculare a betonului din
mijlocul de transport .
- Staionarea personalului muncitor n timpul basculrii este permis n partea
opus efectuarii operaiei.
- La transportul i turnarea betoanelor cu ajutorul pompelor de beton, se vor
respecta urmtoarele msuri:
- Personalul muncitor care deservete instalaia de pompare va purta obligatoriu
ochelari de protecie;
- Dup terminarea montrii pompei, conducta pentru transportul betonului va fi
ncercat la o presiune hidraulic de cel puin 1,5 ori mai mare dect presiunea de
regim;
- nainte de introducerea betonului n conduct se vor verifica toate mbinrile i
racordurile tronsoanelor. n faa orificiului de evacuare se va monta o aprtoare
nclinat;
- Demontarea pompei sau conductei pentru transportul betonului se va face numai
dup oprirea funcionrii instalaiei;
- Curirea conductelor pentru transportul betonului se face la o presiune de cel
puin 15 bari. n timpul curirii personalul muncitor va fi ndeprtat la o distan de
cel puin 10 m de conduct;
- n cazul defectrii pompei sau n cazul formrii de dopuri de beton n conduct,
funcionarea pompei va fi oprit imediat;
- Montarea i demontarea elementelor pompei se va face de personal calificat i
cunosctor al instalaiei;
- Imediat dup turnare, dispozitivele pentru transportul betonului vor fi splate

Drept de autor IRIDEX GROUP CONSTRUCTII, 2011. Toate drepturile rezervate.


INSTRUCTIUNE DE LUCRU Editia: 1

Revizia: 1
EXECUTAREA LUCRARILOR DE
S.C. IRIDEX GROUP BETONARE LA PERETI REZERVOARE pagina
CONSTRUCTII S.R.L.
Voluntari, Ilfov ITE C-07 11 11

obligatoriu spre a se evita nfundarea i deteriorarea lor;

6. RESPONSABILITATI

6.1.Seful de santier
Raspunde de aplicarea intocmai a prezentei instructiuni de lucru, a documentatiei de
executie si de intocmirea inregistrarilor de calitate.
La incheierea lucrarilor, acesta va prezenta beneficiarului toate documentele care
atesta controalele de calitate efectuate.
6.2.Responsabilul CQ de santier
Urmareste aplicarea intocmai a prezentei instructiuni de lucru, a documentatiei de
executie si intocmirea inregistrarilor de calitate.
6.3.Seful mecanizarii
Raspunde de existenta si buna functionare a sculelor si utilajelor necesare.

7. FORMULARE SI INREGISTRARI

Verificare, Durata
Cine Unde se Termen
Cod Denumire Avizare, *) arhivare
initiaza depune pastrare
Aprobare **)
1-Cartea
PV de verificare a calitatii Pana la
Insp.santier tehnica a
lucrarilor ce devin Sef receptia la
6E-IRIDEX Sef santier constructie, Nelimitata
ascunse-montare santier terminarea
Proiectant 2-Dosar
armaturi lucrarii
Calitate
1-Cartea
Pana la
Insp.santier tehnica a
PV de receptie calitativa- Sef receptia la
10E-IRIDEX Sef santier constructie, Nelimitata
montare cofraje santier terminarea
Proiectant 2-Dosar
lucrarii
Calitate
1-Cartea
Pana la
PV de receptie calitativa Insp.santier tehnica a
Sef receptia la
17E-IRIDEX aspect beton dupa Sef santier constructie, Nelimitata
santier terminarea
decofrare Proiectant 2-Dosar
lucrarii
Calitate
1-Cartea
Pana la
Insp.santier tehnica a
Sef receptia la
18E-IRIDEX Fisa de betonare Sef santier constructie, Nelimitata
santier terminarea
Proiectant 2-Dosar
lucrarii
Calitate
1-Cartea
Pana la
Insp.santier tehnica a
Sef receptia la
19E-IRIDEX Condica de betoane Sef santier constructie, Nelimitata
santier terminarea
Proiectant 2-Dosar
lucrarii
Calitate

*)
Durata de pastrare la departamentul/compartimentul unde s-a depus formularul.
**)
Durata de pastrare in arhiva.

Drept de autor IRIDEX GROUP CONSTRUCTII, 2011. Toate drepturile rezervate.

S-ar putea să vă placă și