Sunteți pe pagina 1din 7

PLAN DE PREVENIRE SI COMBATERE A POLUARILOR ACCIDENTALE

TABELUL NR.1 COLECTIVUL PENTRU COMBATEREA POLUARII ACCIDENTALE

Nr. Nume si prenume Functia Adresa Telefon Raspunderi


Crt.
1 Dutescu Nicolae Operator statie mixturi Bd.Iuliu Maniu nr158A,Bl.J,ScDAp 0755740463 Coordonator colectiv
141,sector 6 Bucuresti

2 Fusaru Valentin Operator statie mixturi Sos.Bucuresti bl.125,ap18,Oras 0755088081 Coordonator colectiv
Tandarei,Jud.Ialomita

3 Arvente Nicolae Muncitor Strada Cetatea Histria nr.5, Bloc 0755 088 006 Aplica masurile dispuse de
MIIb8/15, Scara A, etaj 8, coordonatorul colectivului
Apartament 33, Bucuresti sector 6

4 Tiz Constantin Muncitor Str. Sos. Salaj, nr.259, Bloc 4B, 0214574918 Aplica masurile dispuse de
Scara 1, etaj 1, Apartament 8, coordonatorul colectivului
Bucuresti sector 5

SC STRACO GRUP SRL

DIRECTOR GENERAL

1
TABELUL NR.2 LISTA PUNCTELOR CRITICE DE UNDE POT PROVENI POLUARI ACCIDENTALE

Nr. Locul de unde poate proveni poluarea Cauzele posibile ale poluarii Poluantii principali
Crt
1 Zona aprovizionare bitum Avarii la sistemul de descarcare in tancurile de bitum Produse petroliere,
substante
extractibile cu
solventi organici
2 Instalatii de depozitare mixtura Avarii la sistemul de descarcare in auto Produse petroliere
fabricata Materii in
suspensie

SC STRACO GRUP SRL

DIRECTOR GENERAL

2
TABELUL NR.3 FISA POLUANTULUI POTENTIAL

Nr. Denumirea Limite admisibile Periculozitate la manipulare Posibilitati de combatere


Crt. Poluantului NTPA 001/2002 Caracteristici Masurari de Actiunea Mijloace
periculoase precautie necesare
necesare
1 Substante extractibile 20 mg/l Colmatarea retelei de Limitarea Colectare si stocare Materiale
cu solventi organici canalizare descarcarii in in recipiente etanse absorbante
canalizarea (rumegus, nisip)
Impiedicarea publica Absorbtia cu nisip, Recipienti
proceselor de epurare rumegus etc. Lopeti
2 Materii in suspensie 35 mg/l Colmatarea retelei de Degajarea Oprirea instalatiei Panouri din
canalizare si depunerilor de mixturi lemn/tabla
reducerea sectiunii de din sectiunea Colectarea pentru obturarea
scurgere in conductele de curgere pulberilor si sectiunii
de canalizare blocarea accesului rigolelor
din canalizarea Lopeti
interioara in canal
ANIF

Curatirea rigolelor
in care se realizeaza
colectarea
3 Metale: Impiedicarea Degajarea Curatirea rigolelor Panouri din
Fier 5 mg/l proceselor de epurare depunerilor in care se realizeaza lemn/tabla
Ni, 0,5 mg/l din sectiunea colectarea pentru obturarea
Zinc 0,5 mg/l de curgere sectiunii
Cupru 0,1 mg/l rigolelor
Mangan 1 mg/l Lopeti

SC
STRACO GRUP SRL
DIRECTOR GENERAL

3
TABELUL NR.4 PROGRAMUL DE MASURI SI LUCRARI IN VEDEREA PREVENIRII POLUARILOR

Nr.crt. Masura sau lucrarea Scopul Responsabilitati Termene


1 Verificarea etanseitatii conductelor de Observarea eventualelor Fusaru Valentin Zilnic
transport combustibil scurgeri accidentale Dutescu Nicolae
2 Verificarea periodica a echipamentelor si Prevenirea si remedierea Fusaru Valentin Lunar
instalatiilor unor defectiuni Dutescu Nicolae
Arvente Nicolae
3 Asigurarea cu materiale (nisipi, rumegus, Limitarea antrenarii Fusaru Valentin permanent
recipiente, panouri lemn/tabla) produselor petroliere si a Dutescu Nicolae
metalelor provenite din Arvente Nicolae
pulberile de praf in
canalizarea interioara si
ulterior in statia de
epurare

SC STRACO GRUP SRL

DIRECTOR GENERAL

4
TABELUL NR.5 COMPONENTA ECHIPEI DE INTERVENTIE

Nr Nume si prenume Adresa Telefon


crt.
1 Tiz Constantin Str. Sos. Salaj, nr.259, Bloc 4B, Scara 1, etaj 1, Apartament 0214574918
8, Bucuresti sector 5

2 Arvente Nicolae Strada Cetatea Histria nr.5, Bloc MIIb8/15, Scara A, etaj 8, 0755 088 006
Apartament 33, Bucuresti sector 6

SC STRACO GRUP SRL

DIRECTOR GENERAL

TABELUL NR.6 LOCUL DOTARILOR SI A MATERIALELOR NECESARE PENTRU SISTAREA POLUARII ACCIDENTALE

Nr. Denumire material Locul de unde provine Cine deserveste Cine asigura materialul
Crt. (denumire sectie/atelier)
1 Materiale absorbante (nisip) Depozit materii prime Tiz Constantin Arvente Nicolae
2 Recipiente pentru depozitarea produselor Magazie Tiz Constantin Arvente Nicolae
colectate (bidoane 10 l si 50 l, saci
polietilena)
3 Panouri lemn/tabla Magazie Tiz Constantin Arvente Nicolae
SC STRACO GRUP SRL

DIRECTOR GENERAL

5
TABELUL NR.7 PROGRAMUL DE INSTRUIRE A MEMBRILOR ECHIPEI DE INTERVENTIEI

Nr. Data cand va avea loc instruirea Locul Numele persoanei care Cine participa
Crt. asigura instruirea
1 Prima saptamana Statia de betoane Tiz Constantin Membrii echipei de
interventie

SC STRACO GRUP SRL

DIRECTOR GENERAL

TABELUL NR.8 RESPONSABILITATILE CONDUCATORILOR

Denumire punct critic Compartiment Nume si prenume Responsabilitati


coordinator
Statia de mixturi Administrativ -intretinere Arvente Nicolae Verificarea periodica a starii
utilajelor si dotarilor
Rezervor combustibil Administrativ Arvente Nicolae Verificarea periodica a stocului de
materiale pentru interventie in caz
de poluare accidentala

SC STRACO GRUP SRL

DIRECTOR GENERAL

6
TABELUL NR 9 RESPONSABILITATILE CONDUCATORILOR

Nr. Denumirea unitatii Adresa Telefron/Fax


Crt.
1 A.N. APELE ROMANE – S.G.A Bucuresti Spl. Independentei nr.294, sector 6, Bucuresti 318.11.19
2. INSPECTORATUL DE PROTECTIE A Str. Lacul Morii nr.1, sector 6, Bucuresti 340.15.21
MEDIULUI ILFOV 340.14.01

SC STRACO GRUP SRL

DIRECTOR GENERAL

TABELUL NR.10 LISTA FOLOSINTELOR DIN AVAL CARE POT FI AFECTATE

Denumirea folosintei Localizare Telefon/fax Profil de productie


ANIF RA Sucursala Olt Arges ŞOS SLOBOZIEI 193, GIURGIU, 0246 217052 Furnizor de servicii de imbunatatiri
GIURGIU, 080332 ROMÂNIA funciare

SC STRACO GRUP SRL


DIRECTOR GENERAL

S-ar putea să vă placă și