Sunteți pe pagina 1din 124

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN -

CAIET DE SARCINI (Cerinele bene i!i"r#l#i$

Pag | 1

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN C#%rin&
........................................................................................................................................................ 1 Cuprins............................................................................................................................................. 2 1.Preambul....................................................................................................................................... 8 1.2 Definitii ................................................................................................................................... 8 1.3 Descrierea Lucrrilor............................................................................................................... 9 1.4. Inginerul............................................................................................................................... 10 1.5 Limitele antierului................................................................................................................ 10 1.6 Documentele Antre renorului...............................................................................................10 2. LUCRRI PRELIMINARE SI O LI!A"II !ENERALE...............................................................12 2.1 !"liga#iile generale ale Antre renorului................................................................................12 2.2 $unct %e referint &i unit#i....................................................................................................12 2.3 'es ectarea Legisla#iei rom(ne&ti )n %omeniul construc#iilor................................................13 2.4 $roce%uri statutare &i A ro"ri..............................................................................................15 2. 6 *ntate+ securitate+ asisten# social &i ser,iciile %e urgen# ............................................16 2.- .nt(lniri ................................................................................................................................. 16 2.8 'a oarte ri,in% e,olu#ia e/ecu#iei lucrrilor ........................................................................12.9 0otografii ri,in% rogresul lucrrilor.....................................................................................12.10 Dre tul %e acces &i %re tul %e ro rietate asu ra &antierului..............................................12.11 Dre tul %e a lucra in 1ona caii ferate...................................................................................19 2.12 Interferenta cu cile %e acces la ro riet#i &i 2tilit#i .........................................................19 2.13 *tu%iul %rumurilor rinci ale+ ro riet#ilor+ terenurilor &i culturilor......................................20 2.14 .m re3muiri tem orare &i securitatea &antierului .................................................................20 2.15 $rotec#ia )m otri,a agu"elor ............................................................................................20 2.16 $roce%ura in ca1 %e reclamatii sau re,en%icari entru agu"e4 re3u%icii ...........................21 2.1- 5ur#area &antierului )n tim ul lucrrilor %e e/ecu#ie...........................................................21 2.18 *tructura &antierului............................................................................................................ 22 2.19 $lanul %e Ac#iune entru $romo,area 5ontractului.............................................................23 2.20 'a ortri ri,in% $ersonalul &i 2tila3ele Antre renorului.....................................................25 2.21 6anagementul traficului .....................................................................................................25 2.22 $rogramul %e e/ecu#ie .......................................................................................................26 2.23 $roce%ura %e lucru.............................................................................................................. 22.25 2rgen#e............................................................................................................................... 22.26 'ela#ii $u"lice..................................................................................................................... 2-

Pag | 2

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 2.2- *iguran#a traficului &i a ersoanelor ...................................................................................28 2.28 Lucrri tem orare &i cerin#ele ri,in% terenul......................................................................29 2.29 $ro"lema a ei..................................................................................................................... 30 2.30 6asuratori &i ic7etare........................................................................................................31 2.31 La"oratorul %e e &antier ...................................................................................................32 2.32 8estarea.............................................................................................................................. 33 2.33 6ateriale............................................................................................................................. 34 2.34 0acilit#i+ ser,icii &i utila3e entru Inginer ............................................................................35 # Pr$ie%&area.................................................................................................................................. #' 3.1 !"liga#ii generale..................................................................................................................35 3.2 5erin#e o"ligatorii..................................................................................................................36 3.3 Date informati,e....................................................................................................................36 3.4 $roiect ilustrati,..................................................................................................................... 33.5 *tan%ar%e %e roiectare....................................................................................................... 33.6 Declara#ia %e roiectare........................................................................................................33.- $rogramul %e roiectare.......................................................................................................38 3.8 $re%area $roiectului............................................................................................................. 39 3.9 Anali1a &i a ro"area %e ctre Inginer ...................................................................................40 3.10 *eminarii e Declara#ie %e $roiectare &i o timi1area ,alorii................................................41 3.12 6o%ificrile roiectului .......................................................................................................41 3.13 0inali1area roiectului te7nic...............................................................................................42 3.14 * ecificatiile te7nice........................................................................................................... 42 3.15 $roiectarea Lucrrilor tem orare........................................................................................43 3.16 5alitatea %e 9$roiectant: a&a cum este ea %efinit %e Legea )n %omeniul construc#iilor %in 'om(nia..................................................................................................................................... 43 3.1- Detalii %e ;/ecu#ie..............................................................................................................44 3.19 Desene %e e/ecu#ie &i %esene %e lucru..............................................................................45 3.20 Date electronice..................................................................................................................45 ( )rumuri prin%ipale....................................................................................................................... (' 4.1 $lan general &i cerin#e %e roiectare ....................................................................................45 4.2 $roiectare geometric...........................................................................................................46 4.3 A ro"area antierului...........................................................................................................46 4.4 .m re3muire &i "ariere %e me%iu............................................................................................44.6 $ara ete %e siguran#........................................................................................................... 44.- *isteme %e %renare &i canale %e ser,iciu..............................................................................48 Pag | #

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 4.8 8erasamente......................................................................................................................... 51 4.9 *istemul rutier....................................................................................................................... 52 4.10 $arcri &i s a#ii %e ser,icii...................................................................................................53 4.11 5entru %e .ntre#inere ..........................................................................................................53 4.12 <or%uri+ trotuare+ alei entru "icicli&ti+ refugii+ refugii %e auto"u1 &i 1one a,ate.................53 4.13 *emne &i semnalele %e circula#ie &i marca3e rutiere............................................................53 4.14 Iluminatul ........................................................................................................................... 55 4.15 5omunica#ii......................................................................................................................... 55 4.16 Lucrri %e acomo%are......................................................................................................... 55 4.1- 5i %e acces afectate %e 5ontract......................................................................................55 4.18 A%o tarea %e ctre munici alitatea local ..........................................................................55 ' S*RUC*URI ............................................................................................................................... '' 5. 1 =eneralit#i.......................................................................................................................... 55 5.2 *tan%ar%e............................................................................................................................. 56 5.3 Descrierea Lucrrilor ............................................................................................................ 56 5.4 5erin#e generale %e roiectare structural............................................................................56 5.5 Durata %e ,ia#a a roiectului.................................................................................................58 5.6 5erin#e %e roiectare structurala o"ligatorii...........................................................................58 5.- 5erin#e %e ,erificare.............................................................................................................. 58 5.8 5alcule structurale &i anali1a................................................................................................58 5.9 >erificare &i )ntre#inere.......................................................................................................... 59 5.10 ;stetica............................................................................................................................... 59 5.11 Dis o1iti,e %e rotec#ie.......................................................................................................59 5.12 $re,e%eri entru asigurarea intretinerii...............................................................................59 + PEISA!IS*ICA .......................................................................................................................... +, - U*ILI*"I.................................................................................................................................... +1 -.1 !"liga#iile Antre renorului.....................................................................................................61 -.2 Date %is oni"ile referitoare la utilit#i....................................................................................61 -.3 $roiectarea lucrrilor aferente utilit#ilor................................................................................61 -.4 *ta"ilirea mo%ificrilor...........................................................................................................61 -.5 5oor%onarea &i rogramarea Lucrrilor %e 2tilit#i................................................................62 -.6 ;fectuarea %e mo%ificri ale 2tilit#ilor..................................................................................62 -.- $restarea %e ser,icii &i a ro,i1ionarea..................................................................................63 8 .ERI/ICRILE ASPEC*ELOR )E SI!URAN"A CIRCULA*IEI ASUPRA IN/RAS*RUC*URII RU*IERE....................................................................................................................................... +( 8.1 =eneralit#i .......................................................................................................................... 64 Pag | (

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 8.2 $roiectarea %etaliat a >erificrii siguran#ei structurii rutiere.................................................64 8.3 >erificarea siguran#ei infrastructurii rutiere )n eta a anterioar %esc7i%erii...........................65 0 ASI!URAREA CALI*"II........................................................................................................... +' 9.1 5erin#e.................................................................................................................................. 65 9.2 $lanuri %e calitate................................................................................................................. 66 9.3 $lanul %e calitate al roiectului ?;ta a 1@..............................................................................66 9.4 $lanul %e calitate al construc#iei ?;ta a 1@............................................................................69.5 Au%ituri %e calitate................................................................................................................61, PRO*EC"IA MUNCII................................................................................................................ +8 10.1 Informa#ii generale.............................................................................................................. 68 10.2 'es onsa"il cu rotec#ia muncii.........................................................................................68 10.3 'a ortarea.......................................................................................................................... 69 10.4 5erin#e s ecifice................................................................................................................. -0 10.5 'iscuri &i ericole................................................................................................................-1 10.6 2nit#i me%icale &i %e rim a3utor........................................................................................-2 11.)OCUMEN*E CON/ORME CU E1ECU"IA.............................................................................-# 11.1 =eneralit#i......................................................................................................................... -3 11.2. Documente conforme cu e/ecu#ia ale lucrrilor %e %rumuri...............................................-3 11.3 Documente ale structurilor conforme cu e/ecu#ia...............................................................-4 11.4 6anualul %e )ntre#inere a structurii rutiere...........................................................................-5 11.5 6anualul %e )ntre#inere a structurilor ..................................................................................-11.6 'a ort geote7nic.................................................................................................................-8 11.- 8estarea &i unerea in func#iune.........................................................................................-9 11.8 5erin#e la re%area instala#iilor electrice.............................................................................80 11.9 5erin#e la re%area instala#iilor %e iluminare.......................................................................80 11.10 5erin#e la re%area facilit#ilor %e comunicare aferente autostr1ii...................................81 12 IN*ERESE AR2EOLO!ICE.....................................................................................................81 12.1 $re1entare general...........................................................................................................81 12.2 In,estiga#ii anterioare construc#iei.......................................................................................81 12.3 Desco eriri )n tim ul lucrrilor %e construc#ii.......................................................................82 1# CERIN"E LE!A*E )E ME)IUL 3NCON4UR*OR..................................................................82 13.1 5erin#e =enerale.................................................................................................................82 13.2 $lanul %e management %e me%iu........................................................................................83 13.3 .nt(lnirea Ini#ial..................................................................................................................86 13.4 'oluri &i res onsa"ilit#i......................................................................................................86 13.5 6onitori1are........................................................................................................................ 86 Pag | '

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 13.6 Au%itul %e me%iu................................................................................................................. 813.- 6anagementul me%iului &i $rogramul %e au%it...................................................................88 13.8 ;,acuarea sur lusului %e material......................................................................................88 13.9 =ru urile sanitare............................................................................................................... 88 13.10 $re,enirea olurii (n1ei freatice....................................................................................88 SEC"IUNEA I15 CERIN"ELE ENE/ICIARULUI6 ANE1E............................................................0, AA;BA nr.CCCD 5;'8I0I5A8 D; 2'<AAI*6............................................................................91 AA;BA nr.CCCD A5!'D2L D; 6;DI2.......................................................................................91 AA;BA nr.... D LI*8A *8AADA'D;L!' I A!'6A8I>;L!' .A >I=!A'; I $';>;D;'I L;=AL;...................................................................................................................................... 91 AA;BA nr...... 5;'8I0I5A8; 8I$IEA8;.....................................................................................91 AA;BA nr.CCCCD 5;'IAF; !<LI=A8!'II D; $'!I;58A'; *8'2582'ALG........................96 AA;BA nr.CCCC H Drumuri &i $o%uri %e acces............................................................................9AA;BA nr.CCCCD *$;5I0I5AFII 8;IAI5;.................................................................................92.Sis&em 7e m$ni&$ri8are a &ra9i%ului: %$n7i;iil$r me&e$ <i a s&=rii in9ras&ru%&urii >MONI?................1,( Descrierea sistemului................................................................................................................104 0unc#ii....................................................................................................................................... 104 *u"sisteme com onente..........................................................................................................106 Am lasare................................................................................................................................. 10$anourile cu mesa3e ,aria"ile J >6*.......................................................................................108 Am lasare............................................................................................................................. 108 5aracteristici &i con%i#ii generale...........................................................................................108 $anouri %e rut...................................................................................................................... 109 Am lasarea anourilor cu mesa3e ,aria"ile...........................................................................111 #.Cen&rul 7e m$ni&$ri8are <i in9$rmare asupra &ra9i%ului <i %$n7i&iil$r 7e %ir%ula&ie.......................111 Descriere.................................................................................................................................. 111 0unc#ii....................................................................................................................................... 112 *isteme %e la care ,a tre"ui s sc7im"e %ate sunt urmtoareleD..............................................114 Am lasare................................................................................................................................. 114 *u"sisteme com onente.........................................................................................................114 5erin#e generale....................................................................................................................115 5.*istemul %e afisare............................................................................................................. 116.*istem %e %etectare automat a inci%entelor &i congestiilor %e trafic ................................119 -.Documenta#ie......................................................................................................................... 120 $roiectul 8e7nic al sistemului................................................................................................120

Pag | +

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 8.Documenta#ia final a sistemului........................................................................................121 9.Instruire.................................................................................................................................. 121 11. 5onstruc#ii asociate.............................................................................................................122 12.!aran;ie: men&enan;=: &es&are.................................................................................................12# =aran#ie.................................................................................................................................... 123 =aran#ia este %e CCCC luni %e la %ata Acce tan#ei sistemului...................................................123 6entenan#............................................................................................................................... 123 6entenan#a &i asigurarea ec7i amentelor ,a fi reali1at e costul furni1orului tim %e CCCC luni %e la %ata Acce tan#ei sistemului..............................................................................................123 0urni1orul tre"uie s )ntre#in toate ec7i amentele furni1ate &i instalate astfel )nc(t s re,in c%erile ?%efec#iunile@ ec7i amentelor func#ionarea acestora fiin% fr )ntreru eri....................123 8estare .................................................................................................................................... 123

Pag | -

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN '( )re"*b#l 1.1.1 1.1.2 1.1. Cerintele Beneficiarului precizeaza scopul, aria de acoperire, cerinele de proiectare precum i alte criterii tehnice privind Lucrrile. Proiectarea i efectuarea Lucrrilor, de ctre Antreprenor, vor respecta Cerintele Beneficiarului. Cu e!cepia cazurilor "n care se fac precizri de alt natur, toate materialele, utila#ele, e!ecuia i proiectarea tre$uie s respecte% i. ii. Certificatul de &r$anism pentru aceste Lucrri 'Ane!a nr.(()* Acordul de +ediu pentru aceste Lucrri 'Ane!a nr.(()% conform prevederilor prezentelor documente contractuale aa cum este ea prezentat "n Ane!a nr.((( iv. &nde este posi$il, cu acordul preala$il al -n.inerului, se vor aplica i /0tandardele i Practica recomandat 12+ ediia a treia, fe$ruarie 2332, pu$licat de Comisia 2conomica pentru 2uropa a 4aiunilor &nite '&42C2) i disponi$ile la 0ediul Central al Proiectului 12+, 0tr. 5oledzino6s7a, nr. 13, 3 32 8arovia, Polonia. 9n situaia "n care standardele 12+ au prevederi superioare fata de standardele rom,ne, vor fi adoptate standardele 12+. 0tandardele 12+ sunt disponi$ile pe site:ul &42C2 la http%;;666.unece.or. 1.1.< 9n cazul "n care Antreprenorul va fi nevoit, su$ incidena =Cerinelor Beneficiarului>, s o$in apro$ri din partea unei institutii, aceste apro$ri nu vor limita ?$li.aiile Antreprenorului conform Contractului, i "n cazul "n care vor fi .site orice erori, omisiuni, am$i.uiti, inconsistene, incoerene in documentele Antreprenorului, acestea cat si lucrarile e!ecutate vor fi corectate pe cheltuiala Antreprenorului. '(+ De ini,ii 1.2.1 1.2.2 1.2. 1.2.< Cu e!cepia cazului "n se definete altfel, "n mod specific, termenii i a$revierile au "nelesul definit prin su$:clauza 1.1 @AefiniiiB din Conditiiile Contractului. /)r-ie!, il#&,r",i.> se refer la proiectul opional al lucrrilor. /D",e in -r*",i.eC "nseamn datele relevante referitoare la antier aa cum sunt menionate in su$capitolul .< de mai #os. /Cerin,e -bli/",-rii> se refer la documentele i schiele o$li.atorii aa cum sunt sta$ilite in su$capitolul de mai #os.

iii. Lista standardelor normelor i codurilor rom,ne precum i normele strine i europene

Pag | 8

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 1.2.D =Li&,0 1e !"n,i,0i> se refer la cantitile sta$ilite "n $aza Proiectului 1ehnic apro$at in ((((((((('se completeaza de autoritatea contractanta ) si acceptate de catre -n.iner, ce vor fi folosite ca documente suport pentru Aplicatiile -nterimare de Plata. 1.2.E 1.2.F 2Li&,0 in"l0 1e !"n,i,0i3 "nseamn cantitile sta$ilite pe $aza desenelor finale ca parte a Cartii Construciei, asa cum este definita in le.islatia romana. 2S,"n1"r1e A%li!"bile3 se refer la standardele, normele i codurile rom,ne contractului si verificat "n conformitate cu Le.ea 13;1FFD de catre 8erificator atestat i apro$at de catre -n.iner si ulterior de ctre Beneficiar 'autoritatea contractanta)* 1.2.11 2-D-!#*en,",i" ,e4ni!" %en,r# "#,-ri5"re" e6e!#,"rii l#!r"ril-r 1e !-n&,r#ire3 "nseamn proiectul ela$orat pe $aza Proiectului 1ehnic in condiiile Le.ii D3;1FF1 pentru depunerea la +inisterul 1ransporturilor i -nfrastructurii in vederea o$inerii Autorizaiei de Construcie. 1.2.12 2De,"lii 1e e6e!#,ie3 se refer la desenele realizate de ctre Antreprenor i verificate "n conformitate cu prevederile Le.ii 13;1FFD si apro$ate de -n.iner 1.2.1D C-n&ili#l Te4ni!- E!-n-*i!> se refer la comitetul Beneficiarului in care se apro$a proiectul tehnic al lucrrii. 1.2.1G CC"r,e" !-n&,r#!iei7 se refer la documentele ela$orate de Antreprenor "n conformitate cu cerinele H5 2I ;1FF<, inclusiv +anualul de 9ntreinere i 2!ploatare. 1.2.1I 2M"n#"l 1e 8n,reinere3 se refer la +anualul de 9ntreinere aa cum este sta$ilit in su$capitolul 11.< de mai #os i la +anualul de 9ntreinere 0tructuri aa cum este sta$ilit in su$capitolul 11.D. '(9 De&!riere" L#!r0ril-r 1. .1 Proiectul se va realiza in ((((((((((((((((((((((((((((((('se completeaza de autoritatea contractanta) contractanta) Proiectul va include% -. --. ---. Autostrada cu (((($enzi de circulaie, lun.ime total (((((( 7m inclusiv cone!iunea cu ((((((((((((((((, i limea platformei de ((((( m% (((( noduri rutiere la 7m ((((((((( 'conexiune cu ______), 7m ((((((((( 'reper localitatea ) 0tructurile includ% 'se completeaza dupa caz, cu lucrari de arta % poduri, pasaje supraterane, poduri peste cursuri de apa, pasaje peste autostrada, structuri de scurgere a apelor) -8. Jonele de staionare 'odihn) aflate de am$ele pari ale autostrzii la 7m ((((((( av,nd suprafaa total de ((((((((( m2, vor include fiecare c,te ((((((((( m2 spaii de parcare Pag | 0 i va conecta ___________________(se completeaza dupa caz, de autoritatea 1.2.13 2)r-ie!,#l Te4ni!3 "nseamn proiectul ela$orat de Antreprenor "n conformitate cu prevederile

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 8. 8-. &n punct de control la trecerea frontierei la 7m (((((((( &n drum cu o $and pe sens 'drum de le.tur "ntre autostrad i (((((((((((() cu limea total a platformei de ((((m i cu o lun.ime total de ((((((((( 7m, i care va include ((((((((structuri. 8--. 8---. -nformatii despre loturi 'se completeaza daca procedura se desfasoara pe loturi ) Lucrrile vor include de asemenea, dar nu vor fi limitate la% lucrri de terasament, construcia ram$leelor, construcia trotuarelor, .arduri, $ariere, parapete, marca#e si elemente de semnalizare orizontala si verticala, sistemul de comunicaie ale autostrzii, zone pu$lice de a.rement i lucrri amena#are a terenului. Proiectul va fi implementat "n ((((((((((, zona "n care terenul este "n (((((((((((' plan /in panta) 'se cuprind informatii despre teren referitoare la solul zonei si ape subterane care sa evidentieze dificultile prin trimietre la solutiile de traseu cuprinse in studiul de fezabilitate).) '(:( In/iner#l 1.<.1 Beneficiarul va numi -n.inerul care va avea aceast calitate "n toate pro$lemele acoperite de contract conform definiiei Condiiilor 5enerale de Contract. '(; Li*i,ele <"n,ier#l#i 1.D.1 Beneficiarul va acorda antreprenorului dreptul de acces la acele pri ale antierului aa cum reiese din desenele limitelor antierului '8olum (((((() precum i posesia acestora. Limitele pot fi e!tinse numai cu acordul Beneficiarului "n $aza unei #ustificri tehnice. 1.D.2 9n cazul "n care Antreprenorul solicit e!tinderea limitelor antierului, antreprenorul "i asum pe deplin responsa$ilitatea pentru achiziionarea suprafetelor de teren necesare si va suporta inclusiv costul acestora. -n acest caz Antreprenorul nu va fi indreptit s solicite nici o prelun.ire a perioadei de e!ecutie sau orice alta form de compensare. 'In aceast capitol , eneficiarul va face precizari cu privire la situatia juridica a terenului ce urmeaza a fi ac!izitionat de catre "ntreprenor si modul de transfer catre eneficiar la terminarea lucrarilor) '(= D-!#*en,ele An,re%ren-r#l#i 1.G.1 Antreprenorul va ela$ora toat documentaia necesar pentru proiectarea i construirea Lucrrilor i "i va asuma deplina responsa$ilitate i rspundere pentru proiect i pentru documentaie indiferent dac acestea au sau nu la $az propriile proiecte ale Antreprenorului. 1.G.2 Aocumentele Antreprenorului, aa cum prevede su$:clauza D.2 @Aocumentele AntreprenoruluiB din Conditiile Contractului, vor include urmtoarele% Pag | 1, iluminat, sistemele de de peisa.istica si de

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN a) Aeclaraie de Proiectare care conine criteriile i $aza tuturor elementelor de proiectare, $) Proiectul 1ehnic i Aetaliile de 2!ecuie precum i documentaia necesar o$inerii tuturor avizelor, autorizaiilor, licenelor inclusiv documentatia necesara pentru demolarea oricaror constructii e!istente in scopul e!ecutarii Lucrariloretc. c) Proiect 1ehnic i toata documentaia necesar pentru e!ecutarea Lucrrilor. d) 0pecificatiile tehnice pentru Lucrri cu toate standardele de materiale i fora de munca care vor fi acceptate pentru Lucrri, e) Aate privind ridicarea topo.rafic colectate "n vederea ela$orrii proiectului propus de Antreprenor f) Calculele aflate "n spatele proiectului Antreprenorului, de e!emplu calculul drena#ului 'de$ite, viteze, timpi de concentrare), analize i proiectul de structur, proiectul .eotehnic i proiectul structurii rutiere* .) Plane de autostrada, h) Plane de poduri, i) #) l) Plane de drena#e, Plane de marca#e i indicatoare ale autostrazii, Alte calcule selectate sau #ustificri pe care le:ar putea solicita -n.inerul "n ceea ce privete proiectul Antreprenorului, m) Kaportul .eotehnic care tre$uie s includ toate informaiile i analizele .eotehnice utilizate "n ela$orarea proiectelor propuse ale Antreprenorului. n) Planurile antierului i propunerile Antreprenorului "n ceea ce privete cerinele de "ncercare ca parte inte.rant a Planului de asi.urare a calitii Construciei* o) ?rice alte documente sau plane tehnice sau avize necesare pentru descrierea, o$inerea apro$rilor i e!ecutarea Lucrrilor. p) Planurile de calitate ale Antreprenorului i ale proiectantului Antreprenorului care vor include procedurile de lucru, L) Planul de mana.ement de mediu* r) Planul de sntate i securitate s) Planul de mana.ement al traficului, t) &n pro.ram de proiectare i e!ecutare a lucrrilor la intervale specificate inclusiv auditurile intermediare privind si.urana drumului asa cum sunt prevazute aceste audituri in le.islatia romana in vi.oare. v) Kapoartele de testare i de dare "n funciune pentru autostrad i structuri. Pag | 11 u) Audituri privind si.urana drumului i rspunsurile Antreprenorului pe aceast pro$lem,

7) Plane diverse,

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 6) 9nre.istrrile e!ecuiei pentru autostrada i structuri "n conformitate cu capitolul (((( !) +anuale de "ntreinere si e!ploatare pentru drumuri i structuri "n conformitate cu capitolul (((( M) ?rice alte documentaii necesare Proiectrii i e!ecutrii Lucrrilor. z) ?rice alte documentaii solicitate de ctre -n.iner si;sau Beneficiar. 1.G. Antreprenorul va propune spre apro$are -n.inerului un format i o metoda pentru Aocumentele Antreprenorului "n conformitate cu le.islaia aplica$il. i care va "ndeplini orice cerina a -n.inerului referitoare la modificri aduse formatului sau metodei. 1.G.< Antreprenorul se va asi.ura c toate planele de proiectare, documentele #ustificative i memoriile tehnice si alte asemenea, care fac parte din Aocumentele Antreprenorului sunt ela$orate si semnate de proiectani autorizai "n acest sens si ca acesteasunt intocmite in conformitate cu prevederile le.ii 13;1FFD privind Calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare. 1.G.D Antreprenorul va transmite -n.inerului, spre informare, "n cadrul declaraiei de proiectare, numele i detalii pentru fiecare e!pert tehnic.. Antreprenorul va tre$ui s fac dovada unei verificri amnunite, in concordanta cu manualul sau de control al calitatii, a tuturor documentelor transmise, inclusiv a Aetaliilor de 2!ecuie atunci c,nd -n.inerul "i solicit acest lucru. 1.G.G 8erificarea independent e!ecutat la nivelul de detaliu echivalent 8erificrii "n conformitate cu le.islaia rom,neasc "n domeniul construciilor, mai e!act cu le.ea nr. 13;1FFD privind calitatea "n construcii 'cu modificrile i completrile ulterioare) va fi realizata de 8erificatori Autorizati nominalizati de Beneficiar. +( LUCRRI )RELIMINARE SI OBLIGAII GENERALE +(' Obli/"iile /ener"le "le An,re%ren-r#l#i 2.1.1 Antreprenorul tre$uie s "i asume responsa$ilitatea deplin pentru proiectare, intocmirea documentatiei pentru o$inerea autorizaiilor i avizelor, producia, e!ecuia, testarea, darea "n funciune i remedierea defectelor pentru Lucrri pe perioada Contractului. 2.1.2 Antreprenorul nu va "nltura sau schim$a vreun mem$ru al echipei de 2!peri Cheie fr apro$area preala$il a -n.inerului. 2chipa de 2!peri Cheie este menionat "n listele de an.a#amente in Nisa de Aate a achizitiei. +(+ )#n!, 1e re erin,0 >i #ni,0i 2.2.1 2.2. 2.2.< Antreprenorul va folosi pentru toate nivelurile, punctul de referin +area 4ea.r. Antreprenorul va raporta toate coordonatele la sistemul rom,nesc 0tereo I3. Antreprenorul va folosi unitile 0-.

Pag | 12

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN +(9 Re&%e!,"re" Le/i&l"iei r-*?ne>,i @n 1-*eni#l !-n&,r#!iil-r 2. .1 Antreprenorul tre$uie s respecte pe deplin toate prevederile le.islaiei rom,neti "n domeniul construciilor. Antreprenorul tre$uie s se asi.ur c orice contracte, su$contracte, instruciuni de utilizare, apro$ri, etc. care urmeaz s fie "ncheiate sau emise "n timpul perioadei de e!ecuie i cea de notificare a defectelor, tre$uie s fie "n conformitate cu Le.ea nr. 13;1FFD privind calitatea "n construcii 'cu modificrile i completrile ulterioare). 2. .2 Antreprenorul va fi Proiectant i Antreprenor aa cum este stipulat "n Le.ea nr. 13;1FFD privind calitatea "n construcii 'cu modificrile i completrile ulterioare). ?$li.aiile i responsa$ilitile Proiectantului i Antreprenorului sunt prevzute la articolele 22, 2 i 2< din Le.ea 13:1FFD. ?$li.aii i rspunderi ale proiectanilor % Proiectanii de construcii rspund de "ndeplinirea urmtoarelor o$li.aii principale referitoare la calitatea construciilor% a) precizarea prin proiect a cate.oriei de importan a construciei* $) asi.urarea prin proiecte i detalii de e!ecuie a nivelului de calitate corespunztor cerinelor, cu respectarea re.lementrilor tehnice i a clauzelor contractuale* c) prezentarea proiectelor ela$orate "n faa specialitilor verificatori de proiecte atestai, sta$ilii de ctre investitor, precum i soluionarea neconformitilor i neconcordanelor semnalate* d) ela$orarea caietelor de sarcini, a instruciunilor tehnice privind e!ecuia lucrrilor, e!ploatarea, "ntreinerea i reparaiile, precum i, dup caz, a proiectelor de urmrire privind comportarea "n timp a construciilor. Aocumentaia privind postutilizarea construciilor se efectueaz numai la solicitarea proprietarului* e) sta$ilirea, prin proiect, a fazelor de e!ecuie determinate pentru lucrrile aferente cerinelor i participarea pe antier la verificrile de calitate le.ate de acestea* f) sta$ilirea modului de tratare a defectelor aprute "n e!ecuie, din vina proiectantului, la construciile la care tre$uie s asi.ure nivelul de calitate corespunztor cerinelor, precum i urmrirea aplicrii pe antier a soluiilor adoptate, dup "nsuirea acestora de ctre specialiti verificatori de proiecte atestai, la cererea investitorului* .) participarea la "ntocmirea crii tehnice a construciei i la recepia lucrrilor e!ecutate. ?$li.aii i rspunderi ale e!ecutanilor % 2!ecutantul lucrrilor de construcii are urmtoarele o$li.aii principale% a) sesizarea investitorilor asupra neconformitilor i neconcordanelor constatate "n proiecte, "n vederea soluionrii* $) "nceperea e!ecuiei lucrrilor numai la construcii autorizate "n condiiile le.ii i numai pe $az i "n conformitate cu proiecte verificate de specialiti atestai*

Pag | 1#

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN c) asi.urarea nivelului de calitate corespunztor cerinelor printr:un sistem propriu de calitate conceput i realizat prin personal propriu, cu responsa$ili tehnici cu e!ecuia atestai* d) convocarea factorilor care tre$uie s participe la verificarea lucrrilor a#unse "n faze determinante ale e!ecuiei i asi.urarea condiiilor necesare efecturii acestora, "n scopul o$inerii acordului de continuare a lucrrilor* e) soluionarea neconformitilor, a defectelor i a neconcordanelor aprute "n fazele de e!ecuie, numai pe $aza soluiilor sta$ilite de proiectant cu acordul investitorului* f) utilizarea "n e!ecuia lucrrilor numai a produselor i a procedeelor prevzute "n proiect, certificate sau pentru care e!ist a.remente tehnice, care conduc la realizarea cerinelor, precum i .estionarea pro$elor:martor* "nlocuirea produselor i a procedeelor prevzute "n proiect cu altele care "ndeplinesc condiiile precizate i numai pe $aza soluiilor sta$ilite de proiectani cu acordul investitorului* .) respectarea proiectelor i a detaliilor de e!ecuie pentru realizarea nivelului de calitate corespunztor cerinelor* h) sesizarea, "n termen de 2< de ore, a -nspeciei de stat "n construcii, lucrri pu$lice, ur$anism i amena#area teritoriului "n cazul producerii unor accidente tehnice "n timpul e!ecuiei lucrrilor* i) supunerea la recepie numai a construciilor care corespund cerinelor de calitate i pentru care a predat investitorului documentele necesare "ntocmirii crii tehnice a construciei* #) aducerea la "ndeplinire, la termenele sta$ilite, a msurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepie a lucrrilor de construcii* 7) remedierea, pe propria cheltuial, a defectelor calitative aprute din vina sa, at,t "n perioada de e!ecuie, c,t i "n perioada de .aranie sta$ilit potrivit le.ii* l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniial, la terminarea e!ecuiei lucrrilor* m) sta$ilirea rspunderilor tuturor participanilor la procesul de producie : factori de rspundere, cola$oratori, su$contractani : "n conformitate cu sistemul propriu de asi.urare a calitii adoptat i cu prevederile le.ale "n vi.oare. ?$li.aii i rspunderi ale specialitilor verificatori de proiecte% 0pecialitii verificatori de proiecte atestai rspund "n mod solidar cu proiectantul "n ceea ce privete asi.urarea nivelului de calitate corespunztor cerinelor esentiale ale proiectului. Avand in vedere ca Antreprenorul are rol atat de proiectant cat si de e!ecutant, sarcina verificarii atestate a proiectului tehnic revine Beneficiarului.

Pag | 1(

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN +(: )r-!e1#ri &,",#,"re >i A%r-b0ri 2.<.1 Antreprenorul va o$ine toate notificrile, autorizaiile, acordurile, licenele i avizele necesare pentru proiectarea i e!ecuia lucrrilor i, dac este necesar, va oferi asisten Beneficiarului cu privire la o$li.aiile sale "n acest sens. 2.<.2 9n "ndeplinirea tuturor responsa$ilitilor /Proiectantului> i /Antreprenorului> aa cum sunt prevzute "n Le.ea nr. 13;1FFD privind calitatea "n construcii 'cu modificrile i completrile ulterioare), Antreprenorul va o$ine toate notificrile, autorizaiile, licenele i avizele necesare. 2.<. Antreprenorul va analiza i va confirma corectitudinea notificrilor, autorizaiilor, licenelor i avizelor o$inute anterior de ctre Beneficiar. Antreprenorul va deveni responsa$il pentru coninutul acestor documente i pentru meninerea vala$ilitii lor si pentru indeplinirea tuturor conditiilor impuse prin acestea. 2.<.< 2.<.D Antreprenorul rspunde de actualizarea autorizaiilor, acordurilor, licenelor i avizelor necesare ca urmare a proiectului final al Antreprenorului. Antreprenorul va face toate demersurile necesare pentru o$inerea Autorizaiei de Construcie si a oricarei Autorizatii de Aemolare necesare e!ecutarii Lucrarilor inclusiv ela$orarea tuturor documentelor necesare pentru o$inerea autorizaiei,. Antreprenorul va furniza -n.inerului toate documentele relevante, urm,nd ca acesta s le "nm,neze Beneficiarului in vederea o$tinerii de catre acesta a Autorizatiei de Constructie si a oricarei Autorizatii de Aemolare necesare pentru e!ecutarea Lucrarilor.. 2.D 8erificarea calitii lucrrilor de construcii de ctre -nspectia de 0tat "n Construcii 2.D.1

-nspecia de stat "n construcii, lucrri pu$lice, ur$anism i amena#area teritoriului din cadrul +inisterului Lucrrilor Pu$lice i Amena#rii 1eritoriului i inspeciile #udeene i a municipiului Bucureti "n construcii, lucrri pu$lice, ur$anism i amena#area teritoriului su$ordonate acesteia, precum i celelalte or.anisme similare cu atri$uii sta$ilite prin dispoziii le.ale rspund de e!ercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitar a prevederilor le.ale "n domeniul calitii construciilor, "n toate etapele i componentele sistemului calitii "n construcii, precum i de constatarea contraveniilor, aplicarea sanciunilor prevzute de le.e i, dup caz, de oprirea lucrrilor realizate necorespunztor.

2.D.2

-nspeciile de calitate ale lucrrilor de construcii vor fi efectuate de ctre -0C "n conformitate cu CKe.ulamentului privind controlul de stat al calitii "n construciiC, care stipuleaz cerinele .enerale standard, sarcinile, coninutul, cadru de or.anizare i metodele care urmeaz s fie aplicate "n asi.urarea controlului calitii lucrrilor de construcii.

Pag | 1'

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 2.D. 1oate prile implicate "n emiterea certificatelor de ur$anism, autorizaii de construcie, autorizaii de antier precum i cele responsa$ile pentru proiectarea, e!ecuia i "ntreinerea lucrrilor din domeniul in.ineriei construciilor sunt o$li.ate prin le.e s respecte re.lementrile "n vi.oare. 2.D.< Conformitatea cu prevederile acestor re.lementri este o$li.atorie pentru toate companiile, or.anismele pu$lice, autoritile centrale i locale, care "n conformitate cu le.ea, contri$uie la activitile de construcii sau reprezint Beneficiarul sau utilizatorii acestor lucrri de construcii, indiferent de sursele financiare utilizate pentru lucrri sau de tipul de proprietate. +( = S0n0,",eA &e!#ri,",eA "&i&,en0 &-!i"l0 >i &er.i!iile 1e #r/en0 2.G.1 2.G.2 Antreprenorul este responsa$il de toate aspectele le.ate de sntate i si.uran pe antier. Aceast responsa$ilitate include activitile 0u$Antreprenorilor, a pu$licului i vizitatorilor pe antier. Antreprenorul tre$uie s se asi.ure c un mem$ru din personalul de conducere al Antreprenorului 'nivel de mana.ement) este direct responsa$il de asi.urarea respectrii aspectelor de securitate ale contractului. -dentitatea acestei persoane tre$uie adus la cunotina -n.inerului. 9n cazul unei asocieri, aceast persoan tre$uie s fie din partea liderului. 2.G. Cerine suplimentare privind 0ntatea i securitatea sunt prezentate "n 0u$clauza G.I @0ntatea i 0ecuritatea +unciiB din ConditiileContractului i Capitolul ((((((. +(B 8n,?lniri 2.I.1 -n.inerul va prezida i va consemna prin procese ver$ale "nt,lnirile formale de pro.res cu Antreprenorul, care vor avea loc pe antier, "n fiecare lun, p,n la finalizarea lucrrilor i, ulterior, dup cum se va conveni cu -n.inerul. Proiectantul Antreprenorului tre$uie s participe i el la aceste "nt,lniri la care vor fi invitai i reprezentani ai Beneficiarului. Antreprenorul tre$uie s prezinte Kaportul de Pro.res, in conformitate cu 0u$ Clauza <.21 @Kapoarte privind 2volutia 2!ecutiei LucrailorB din Conditiile Contractului, cu cel puin <E h "nainte de a avea loc aceste "nt,lniri. 2.I.2 9n plus fa de "nt,lnirile lunare privind pro.resul, prezena Antreprenorului i a Proiectantului Antreprenorului acestuia este necesar la urmtoarele% a) Keprezentantul Antreprenorului sau ad#unctul acestuia tre$uie s participe la "nt,lnirile sptm,nale de lucru solicitate "n mod rezona$il, de ctre -n.iner* $) 9nt,lniri de le.tur de proiectare cu personalul de analiz al -n.inerului i cu proiectanii Antreprenorului "n timpul fazei de proiectare a contractului* c) 9nt,lnirile de sntate, si.uran i mediu aa cum este detaliat "n Capitolul 13 de mai #os* d) "nt,lniri re.ulate de le.tur cu reprezentanii autoritii municipale locale, cu reprezentanii companiilor furnizoare de utiliti i cu .rupuri de interese de ter parte*

Pag | 1+

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN e) "nt,lniri re.ulate de trafic vor fi necesare la intervale de o lun sau cu alte ocazii, pentru a discuta schim$rile ma#ore de mana.ement al traficului. Aceste "nt,lniri vor fi prezidate i secretariate de ctre Antreprenor i la ele vor participa proiectantul Antreprenorului, in.inerul, Beneficiarul, Poliia i alte servicii de ur.en, precum i orice alte autoriti relevante. 2.I. Beneficiarul i -n.inerul vor fi invitai s participe la toate reuniunile de pe antier.

+(C R"%-"r,e %ri.in1 e.-l#i" e6e!#iei l#!r0ril-r 2.E.1 Kapoartele lunare de pro.res prevzute la 0u$:Clauza <.21 @Kapoarte privind 2voluia 2!ecuiei LucrrilorB din Conditiile Contractului vor include, de asemenea, i urmtoarele informaii dar fr a se limita la acestea% 1. Pro.resul lucrrilor din luna respectiv i pro.resul .eneral* 2. Pro.ramul pentru luna urmtoare . Pro.ram v dia.rama pro.resului* <. Planul Lucrrilor* D. -nformaii metrolo.ice pentru luna respectiv. +(D F-,-/r" ii %ri.in1 %r-/re&#l l#!r0ril-r 2.F.1 Noto.rafiile privind pro.resul lucrrilor, prevzute la 0u$:Clauza <.21 @Kapoarte privind evoluia e!ecuiei lucrrilorB din Conditiile Contractului tre$uie s fie efectuate de un foto.raf profesionist apro$at de -n.iner. Aceste foto.rafii tre$uie s acopere lucrrile conform indicaiilor -n.inerului i vor cuprinde(((( seturi de minim (((((( de foto.rafii. 2.F.2 1oate foto.rafiile vor fi marcate pe verso cu data, numele i adresa foto.rafului, numrul de identificare de referin, precum i o scurt descriere Lucrrii, inclusiv 7ilometra# i direcia de privire. 9mpreun cu seturile de foto.rafii va fi transmis o copie electronic a acestora 2.F. Arepturile de autor asupra tuturor foto.rafiilor aparin Beneficiarului iar foto.rafiile sau ima.inile electronice vor fi transmise -n.inerului "n termen de ((((((((( de la e!punere. Noto.rafiile nu vor fi folosite de ctre Antreprenor pentru nici un alt scop, fr acordul preala$il -n.inerului. +('E Dre%,#l 1e "!!e& >i 1re%,#l 1e %r-%rie,",e "&#%r" >"n,ier#l#i 2.13.1 Antreprenorul nu va intra i nici nu va folosi vreo parte a antierului pentru un scop care s nu ai$ le.tur cu Lucrrile. 2.13.2 Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces la antier, "n conformitate cu 0u$:Clauza 2.1 @Areptul de acces pe antierB din Conditiile Contractului. 2.13. 4eutilizat

Pag | 1-

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 2.13.< Nr a:i limita ?$li.aiile prevzute "n 0u$ Clauza <.21 @Kapoarte privind evolutia e!ecutiei lucrarilorB i E. @Pro.ramul de e!ecutieB din ConditiileContractului, la predarea posesiei oricrui sector al antierului, Antreprenorul va notifica $iroul re.ional al Beneficiarului cu privire la pro.ramul de lucrri propus i va sta$ili o le.tur cu acesta "n ceea ce privete propunerile de mana.ement a traficului i va transmite "ntiinri ctre $iroul de si.uran a traficului, poliie, ur.ene, autoritile de intervenie i autoritile de servicii, "n conformitate cu su$capitolul ((((((( 2.13.D 9n afara de cele ce urmeaz, Antreprenorul va limita operaiunile de construcie, "n cadrul antierului, la% a) "n cazul "n care Antreprenorul solicit instalaii sau ocuparea temporar a terenului din vecintatea antierului, "n afara .ranielor Oantierului definite de aceste Cerine ale Beneficiarului 'pentru or.anizareade santier, depozitare sau orice alt motiv), el va tre$ui s sta$ileasc cu proprietarii de terenuri, ocupanii i autoriti locale, dup caz, i pentru a da confirmarea scris -n.inerului cu privire la "nele.ere i la acordul proprietarului ; ocupantului*iar Antreprenorul va fi responsa$il pentru orice "nt,rziere sau "ntreruperi care pot apare din cauza unor dificulti "n o$inerea sau folosirea instalaiilor sau ocuparea temporar a terenurilor i $) "n cazul "n care Antreprenorul solicit instalaii sau ocuparea temporar a terenului din interiorul limitelor antierului, dar "nainte ca terenul s fie e!propriat de ctre Beneficiar, acesta va informa Beneficiarul despre solicitarea sa demonstrand cu pro.ramul de e!ecutie al lucrarilor necesitatea punerii in posesie a terenului, acesta va ne.ocia direct cu proprietarii terenurilor, ocupani i autoriti locale, dup caz, i pentru a transmite confirmarea scris -n.inerului cu privire la acordul cu proprietarul ; ocupantul terenului sau la acordul acestuia,iar Antreprenorul nu va fi responsa$il pentru orice "nt,rziere sau "ntreruperi care pot apare din cauza unor dificulti "n o$inerea sau folosirea instalaiilor sau accesul temporar. 2.13.G Antreprenorul va tre$ui s se asi.ure de faptul c at,t utila#ele i mainile sale sau ale su$: Antreprenorilor folosesc "n mod corect i le.al drumurile din afara antierului, "n conformitate cu le.ile i re.lementrile rom,ne cu privire la utilizarea lor i "l va desp.u$i pe $eneficiar "mpotriva oricrei pierderi sau daune care pot apare din cauza folosirii incorecte sau ile.ale, sau "n cazul "n care le.ile i re.lementrile nu sunt respectate. 2.13.I Antreprenorul este responsa$il de curenia de pe antier pe "ntrea.a perioad a contractului, i va elimina prompt deeurile i .unoaiele de pe antier. 1oate materialele, instalaiile i utila#ele vor fi, de asemenea, depozitate i aezate "n mod curat. 9n cazul "n care, "n opinia -n.inerului, un spaiu din cadrul antierului este murdar sau dezordonat, el va instrui Antreprenorul s curee i s pun "n ordine antierul "ntr:un timp corespunztor. 9n cazul "n care Antreprenorul nu respect "n limita de timp impus instrucia -n.inerului, cuantumul prevzut "n Ane!a la oferta se va deduce din plile datorate Antreprenorului. Pag | 18

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 2.13.E Antreprenorul va limita operaiunile sale de construcie "n cadrul antierului sau orice alte astfel de suprafeele de teren care au fost ne.ociate i se va asi.ura c an.a#aii Antreprenorului nu "ncalc aceasta prevedere. 2.13.F 9nainte de e!ercitarea oricrui drept ne.ociat de acesta "n le.tur cu drumul de acces sau cazarea "n afara antierului, Antreprenorul va notifica "n scris -n.inerului cu privire la astfel de acorduri. +('' Dre%,#l 1e " l#!r" in 5-n" !"ii er",e 2.11.1 Antreprenorul va "ncheia acorduri cu autoritile feroviare "n ceea ce privete dreptul de acces in zona caii ferate, conform cerinelor privind lucrarile in zona caii ferate. 2.11.2 Antreprenorul va furniza -n.inerului detalii complete despre cerinele sale cu privire la dreptul de a lucra in zonacailor ferate din timp pentru a permite -n.inerului s analizeze propunerile. 2.11. Beneficiarul nu "i asum nici o responsa$ilitate sau rspundere "n cazul "n care, indiferent de motiv, Antreprenorul pierde dreptul de acces pentru a e!ecuta lucrarile. Antreprenorul este rspunztor i responsa$il pentru orice efecte con#uncturale cauzate la dreptul de a lucra in zona caii ferate i pentru "ncheierea de acorduri suplimentare pentru prelun.irea dreptului de acces in zona caii ferate. +('+ In,er eren," !# !0ile 1e "!!e& l" %r-%rie,0i >i U,ili,0i 2.12.1 Antreprenorul va menine accesul la toate $unurile i &tilitile "n afara autostrazii "n timpul lucrrilor de construcie. 9n cazul "n care "nchiderea unor astfel de accese este inevita$il, Antreprenorul va notifica -n.inerul i ocupantul respectiv sau utilizatorii, "n scris, cu (((((( zile "n avans fa de orice astfel de "nchidere sau interferen i va confirma -n.inerului c s:au "ncheiat acorduri alternative cu ocupant sau utilizatorul. Aac nu este posi$il furnizarea de acorduri alternative, Antreprenorul va contacta ocupantul sau utilizatorul i va ne.ocia minimizarea inconvenienelor cauzate, dar, "n orice caz, niciun acces sau drept de acces nu va fi "nchis pentru mai mult de dousprezece ore. 2.12.2 Antreprenorul nu va "mpiedica accesul la cminele de vizitare sau la alte suprafee "n afara orelor normale de pro.ram. 2.12. Antreprenorul tre$uie s dea instruciuni stricte i specifice "ntre.ului personal al antreprenorului asupra faptului ca asupra oricaror valve sau racorduri care nu sunt incluse in Lucrri nu vor e!ista interventii , a#ustari sau interferente de orice natura fr acordul specific al -n.inerului i al proprietarului sau utilizatorul serviciului respectiv pentru care se monteaz valva sau racordul, sau asupra caruia se intervine in orice fel.

Pag | 10

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN +('9 S,#1i#l 1r#*#ril-r %rin!i%"leA %r-%rie,0il-rA ,eren#ril-r >i !#l,#ril-r 2.1 .1 Antreprenorul va efectua studii, cu i pentru acordul -n.inerului, Beneficiarului, proprietarilor i ocupanilor cu privire la starea drumurilor principale, a structurilor de drena#, la proprieti, terenuri i culturi care pot fi afectate de lucrri, at,t "n interiorul c,t i "n afara antierului. 0tudiile vor fi finalizate i prezentate -n.inerului cu 2E zile "nainte de "nceperea oricrei lucrri pe respectiva seciune a antierului. +(': 8*%reF*#iri ,e*%-r"re >i &e!#ri,",e" >"n,ier#l#i 2.1<.1 Antreprenorul tre$uie s se asi.ure c antierul este "mpre#muit "n mod adecvat. Antreprenorul va "mpre#mui zona "nainte de "nceperea Lucrrilor pe toate sectoarele antierului. Antreprenorul va inspecta re.ulat i va menine aceste "mpre#muiri i va remedia, fr "nt,rziere, orice defecte. 2.1<.2 Accesul temporar va fi asi.urat delimitat de "mpre#muirea temporar, "n funcie de necesiti, pentru utilizarea ocupanilor terenurilor adiacente. 9mpre#muirea temporar a antierului va rm,ne amena#at p,n c,nd este "nlocuit de "mpre#muiri permanente fie p,n c,nd lucrrile se afl "ntr:un stadiu de finalizare suficient pentru a permite ca aceast seciune a antierului s fie pus "n funciune. 1ipul i "nlimea "mpre#muirilor temporare i accesurilor tre$uie apro$ate de -n.iner. 2.1<. Antreprenorul este responsa$il de securizarea antierului, toate porile de acces tre$uie s permit s fie "ncuiate i va fi asi.urat iluminarea "n funcie de condiiile locale. Antreprenorul va asi.ura paz 2< ore ; zi. +('; )r-,e!i" @*%-,ri." %"/#bel-r 2.1D. 1 Antreprenorul va lua toate msurile de precauie necesare pentru a evita orice deteriorare a drumurilor, terenurilor, proprietilor, copacilor i altor caracteristici pe durata Contractului. 2.1D.2 9n cazul "n care o parte a Lucrrilor este aproape, peste sau su$ orice &tiliti e!istente care aparin companiilor furnizoare de utiliti, Beneficiarului sau unor tere pri, antreprenorul va spri#ini temporar i va lucra "n #ur, pe su$ sau l,n. acestea de maniera sta$ilit cu partea relevant i proiectat astfel "nc,t s nu se deterioreze, scur.e sau sa fie pusa in pericol, i pentru a asi.ura funcionarea ne"ntrerupt. 2.1D. 9n cazul "n care se descoper scur.eri sau deteriorri, antreprenorul va informa imediat -n.inerul i compania furnizoare de utiliti, i Beneficiarul sau orice alt parte "n cauz, dup caz, i Antreprenorul va pune la dispoziie pe cheltuiala sa toate facilitile pentru repararea sau "nlocuirea imediat a &tilitilor afectate. 2.1D.< Antreprenorul va remedia "n totalitate, pe propria sa cheltuial i cu apro$area -n.inerului orice daune provocate de oricare dintre operaiunile sale sau prin devierea traficului, inclusiv deteriorarea drumurilor e!istente. Aaunele includ toate aciunile care pot conduce la deteriorarea mediului, cum Pag | 2,

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN ar fi deversarea deeurilor, com$usti$ilului sau uleiului i distru.erea de catre muncitori, instalaii i utila#e. 2.1D.D Antreprenorul va prote#a "mpotriva daunelor orice utilitati su$terane sau supraterane e!istente afectate de lucrri, indiferent dac se afl sau nu "n limitele antierului. 9n cazul "n care astfel de ziduri, .arduri, pori, adposturi, cldiri, utilitati sau orice alte structuri e!istente tre$uie s fie demolate "n vederea efecturii lucrrilor "n mod corespunztor, acestea vor fi readuse la starea lor iniial, pentru a "ndeplini cerinele proprietarului, ocupantului i in.inerului. -n.inerul va fi notificat cu privire la orice fel de daune aduse structurilor, iar reparaiile sau "nlocuirea se va efectua "nainte ca acestea sa devina lucrari ascunse. Antreprenorul va "ndeprta i va "nlocui structuri mici precum .arduri, cutii potale i indicatoare iar aceste structuri vor fi "nlocuite cu unele aflate "ntr:o stare la fel de $un ca starea lor iniial. 2.1D.G Antreprenorul va suporta toate costurile asociate deteriorrii ca urmare a operaiunilor necesare Lucrrilor, inclusiv costurile rezultate ca urmare a daunelor inclusiv cele aduse mediului, cum ar fi de deversarea deeurilor, com$usti$ilului sau uleiului sau distru.ere de ctre muncitori,instalaii i utila#e. 2.1D.I -n cazul in care sunt necesare interventii pentru prote#area temporara a utilitatilor , acestea se vor realiza pe cheltuiala Antreprenorului. +('= )r-!e1#r" in !"5 1e re!l"*",ii &"# re.en1i!"ri %en,r# %"/#be/%reF#1i!ii 2.1G.1 Antreprenorul va rezolva cu promptitudine orice reclamaii, pretenii, deteriorare sau pre#udiciu ale proprietarilor sau ocupanilor terenurilor sau proprietilor afectate de lucrri. 2.1G.2 Antreprenorul va notifica "n scris -n.inerul imediat cu privire la reclamaii, pretenii, deteriorare sau pre#udiciu care rezult din e!ecutarea lucrrilor. 2.1G. Aetalii cu privire la orice solicitri sau avertismente privind reclamaii pe care Antreprenorul le poate primi de la tere pri tre$uie s fie notificate fr "nt,rziere -n.inerului, care la r,ndul lui, va transmite Antreprenorului orice astfel de pretenii sau avertismente care pot fi depuse direct -n.inerului sau Beneficiarului. +('B C#r0"re" >"n,ier#l#i @n ,i*%#l l#!r0ril-r 1e e6e!#ie 2.1I. 1 Antreprenorul tre$uie s se asi.ure c toate drumurile, accesurile i amprizele care sunt utilizate de traficul antierului tre$uie, "n orice moment, s fie pstrate curate de murdrie, noroi, pietri i alte materiale strine care pot cdea din vehicule sau de pe pneuri sau care se pot depune ca urmare a oricrei altei activiti de construcie. Antreprenorul tre$uie s furnizeze, s menin i s foloseasc utila#e adecvate pentru desfurarea activitilor de curare, inclusiv de splare cu ap, periere i s

Pag | 21

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN foloseasc munca manual, dup caz, pentru a atin.e un standard de curenie compara$il cu seciuni adiacente de drumuri, accesuri i amprize care nu sunt afectate de Lucrri. 2.1I.2 Antreprenorul va lua toate msurile rezona$ile pentru a "mpiedica ca vehiculele care intr i ies de pe antier s depoziteze nmol sau alte rmie pe suprafaa drumurilor adiacente sau a trotuarelor i pentru "ndeprtarea imediat a materialelor astfel depuse. 2.1I. 4eutilizat. 2.1I.< Antreprenorul tre$uie s respecte toate cererile primite de la autoritile competente cu privire la curarea drumurilor pu$lice, trotuarelor etc., "n mod satisfctor pentru autoritatea competent i pentru -n.iner. +('C S,r#!,#r" >"n,ier#l#i 2.1E.1 Antreprenorul va identifica zonele potrivite pentru antierul care urmeaz s fie sta$ilit i unde vor fi amplasate $irourile, atelierele, ma.aziile, utila#ele, rezervele de materiale, etc., inclusiv accesul adecvat la i de la antier i faciliti 2.1E.2 Antreprenorul va asi.ura, de asemenea, mi#loacele de acces fizic i de comunicare "ntre locurile sale de munc i cele ale -n.inerului. 2.1E. Antreprenorul este responsa$il s se asi.ure c toate utila#ele sunt racordate la, sau le sunt furnizate, toate serviciile de utiliti necesare pentru $una lor funcionare. 2.1E.< Propunerea Antreprenorului pentru "nfiinarea, amena#area i sta$ilirea final a antierului i a facilitilor tre$uie apro$at de -n.iner. 2.1E.D La "ncheierea seciunii relevante a lucrrilor pentru care s:au creat antierul i instalaiile, Antreprenorul va muta toate $irourile, atelierele, ma.aziile, instalaiile, "mpre#muirile, suprafeele dure, etc. i va cura locul i va desfura orice alte lucrri necesare pentru aducerea locului "n starea lui iniial. 2.1E.G Antreprenorul va identifica, de asemenea, propriile zonele de depozitare temporar i eliminare a deeurilor i materialelor nedorite, "n conformitate cu re.lementrile locale i cu procedurile de transport i eliminare. 2.1E.I Antreprenorul este pe deplin responsa$il pentru identificarea, amena#area i eventuala readucere la nivelul i condiia sta$ilit a tuturor terenurilor necesare pentru .ropi de "mprumut, depunerea materialului e!cavat i orice alt tip de lucrri temporare necesare pentru a se asi.ura c or.anizarea de antier funcioneaz la capacitatea optim necesar pentru a spri#ini at,t or.anizarea de antier c,t i implementarea contractului. 2.1E.E 9n conformitate cu le.islaia aplica$il din Kom,nia se va o$ine autorizaia de construire pentru sta$ilirea or.anizrii de antier sau pentru e!ecutarea de lucrri temporare necesare pentru e!ecutarea Lucrrilor Permanente, antreprenorul tre$uie s o$in "n numele Beneficiarului Pag | 22

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN Autorizaia de Construcie i va plti orice impozite sau ta!e necesare. 2.1E.F Antreprenorul tre$uie s o$in, pe proprie cheltuiala, toate avizele si acordurile autoritilor locale necesare precum i pe acelea de la orice alte surse necesare "n scopul sta$ilirii antierului. 2.1E.13 0paiile de cazare nu sunt permise pe antier. +('D )l"n#l 1e A!i#ne %en,r# )r-*-."re" C-n,r"!,#l#i Planul de Aciune pentru Promovarea Contractului descrie totalitatea masurilor de informare i pu$licitate ce urmeaz a fi realizate de partile implicate in implementarea contractului% Beneficiar, Consultant i Constructor. -mplementarea Planului de Aciune pentru Promovarea Contractului se va face "n conformitate cu prevederile +anualului de -dentitate 8izual pentru -nstrumente 0tructurale 'disponi$il "n forma electronic la adresa 666.fonduri:ue.ro). ?rice modificri sau completri ulterioare ale +-8: ului se vor lua "n considerare la momentul implementrii aciunilor de informare i pu$licitate. 9n vederea implementrii Planului de Aciune pentru Promovarea Contractului, Constructorul are o$li.aia asi.urrii urmtoarelor activitati% '( )"n-#ri %#bli!i,"re %en,r# " i>"re ,e*%-r"r0

Constructorul va ela$ora proiectul pentru panourile pentru afiare temporara in conformitate cu cerinele +-8 i in,nd cont de urmtoarele aspecte% : materialul din care se confecioneaz panourile va fi de tip metalic, iar st,lpii de susinere vor fi montai "ntr:o fundaie de $eton i vor fi astfel proiectai "nc,t s susin .reutatea panourilor, chiar i "n cazul unor condiii meteo nefavora$ile 'de e!. furtun) sau "n caz de accidente rutiere. : distana fa de sol va fi de cel puin 2m pentru a se asi.ura o vizi$ilitate $un informaiilor afiate. Panourile pentru afiare temporara vor fi inscripionate pe o sin.ur parte, dimensiunea literelor fiind suficient de mare astfel "nc,t informaiile s fie lizi$ile de la distan i s permit o distri$uie uniform pe suprafaa panourilor. Ca re.ul .eneral, panourile vor fi amplasate c,te dou pentru fiecare locaie, c,te unul pe fiecare sens. Proiectul va fi avizat de Consultant i apro$at de ctre Beneficiar 'autoritatea contractanta). 4umrul de panouri pentru afiare temporar este de minim ((((( $uci, iar amplasarea acestora se va face "n urmtoarele locaii% .........................................................'se menioneaz locatiile avute #n vedere) Pentru adaptarea nevoilor de informare la condiiile e!istente pe teren locaia fiecrui panou va fi sta$ilita de Consultant cu informarea preala$ila a Beneficiarului. Poziiile panourilor pu$licitare vor fi alese de Consultant pe $aza locaiilor indicate mai sus, astfel "nc,t s se asi.ure o vizi$ilitate $un a informaiilor afiate, cu respectarea msurilor de si.uran rutier i a limitelor de proprietate. Pag | 2#

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN Constructorul va furniza panourile pu$licitare "n $aza proiectului apro$at i va asi.ura montarea, "ntreinerea i demontarea lor. Constructorul va asi.ura instalarea panourilor pu$licitare la poziiile indicate de Consultant, "n termen de ((((((( de zile de la data "nceperii lucrrilor. Pe parcursul e!ecuiei lucrrilor, "ntreinerea panourilor pu$licitare pentru afiare temporar precum i "nlocuirea acestora 'ori de c,te ori este necesar ca urmare a deteriorrii, sustra.erii, etc) revine "n e!clusivitate Constructorului. La finalizarea lucrrilor, dup Kecepia la 1erminarea Lucrrilor, Constructorul va asi.ura demontarea panourilor temporare i "nlocuirea acestora cu plcuele comemorative pentru afiare permanent. +( )l0!#e %en,r# " i>"re %er*"nen,0 (%l0!#e !-*e*-r",i.e$

-n termen de ma!im ((((((((((luni de la data Kecepiei la 1erminarea Lucrrilor, panourilor pentru afiare temporara vor fi "nlocuite de plcue pentru afiare permanent. Constructorul va ela$ora proiectul pentru plcuele pentru afiare permanent in conformitate cu cerinele +-8 i in,nd cont de urmtoarele aspecte. : materialul din care se confecioneaz plcile va fi de tip metalic, iar st,lpii de susinere vor fi montai "ntr:o fundaie de $eton i vor fi astfel proiectai "nc,t s susin .reutatea panourilor, chiar i "n cazul unor condiii meteo nefavora$ile 'de e!. furtun) sau "n caz de accidente rutiere. : distana fa de sol va fi de cel puin 2 m pentru a se asi.ura o vizi$ilitate $un informaiilor afiate. Plcile Comemorative vor fi inscripionate pe o sin.ur parte, dimensiunea literelor fiind suficient de mare astfel "nc,t informaiile s fie lizi$ile de la distan i s permit o distri$uie uniform pe suprafaa panourilor. Ca re.ul .eneral, panourile vor fi amplasate c,te dou pentru fiecare locaie, c,te unul pe fiecare sens. Proiectul va fi avizat de Consultant i apro$at de ctre Beneficiar 'autoritatea contractant). 4umrul de plcue pentru afiare permanent este de minim ((((((( $uci, iar amplasarea acestora se va face "n urmtoarele locaii% ...........................................................'se menioneaz de ctre autoritatea contractant) Pentru adaptarea nevoilor de informare la condiiile e!istente pe teren, locaia fiecrei plcute pentru afiare permanent va fi sta$ilita de Consultant cu informarea preala$ila a Beneficiarului 'autoritii contractante). Poziiile plcue pentru afiare permanent vor fi alese de Consultant pe $aza locaiilor indicate mai sus, astfel "nc,t s se asi.ure o vizi$ilitate $un a informaiilor afiate, cu respectarea msurilor de si.uran rutier i a limitelor de proprietate. Constructorul va furniza plcuele comemorative "n $aza proiectului apro$at i va asi.ura montarea lor. Constructorul este responsa$il de "ntreinerea corespunztoare a plcuelor comemorative i de "nlocuirea acestora 'ori de c,te ori este necesar ca urmare a deteriorrii, sustra.erii, etc) p,n la predarea acestora ctre Beneficiar.

Pag | 2(

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 9( D-!#*en,e el"b-r",e @n !"1r#l C-n,r"!,#l#i 9n vederea asi.urrii pu$licitii corespunztoare a proiectului finanat din fonduri europene neram$ursa$ile, documentele ela$orate de ctre de Constructor 'e!clusiv corespondenta contractual) vor avea inscripionate% si.la &niunii 2uropene, si.la 5uvernului Kom,niei i 0i.la -nstrumentelor structurale 'P?0: 1), cu respectarea culorilor i dimensiunilor specificate "n +-8, precum i meniunea 2)r-ie!, !-- in"n", 1e Uni#ne" E#r-%e"n0 %rin F-n1#l 1e !-e5i#ne3( +(+E R"%-r,0ri %ri.in1 )er&-n"l#l >i U,il"Fele An,re%ren-r#l#i 2.23.1 9nre.istrrile antreprenorului privind personalul i utila#ele vor fi transmise -n.inerului "n conformitate cu 0u$:Clauza G.13 @Kaportri privind Personalul i &tila#ele AntreprenoruluiB din Conditiile Contractului. Kaportrile vor avea o frecven sptm,nal pe toat durata contractului. 2.23.2 9nre.istrrile vor evidenia personalul, tipurile i volumul lucrrilor i utila#ele Antreprenorului pe care personalul Antreprenorului le folosete ocazional pe antier.-nre.istrarile vor contine aceleasi date i vor fi separate pentru su$antreprenori. 2.23. 2videnele vor detalia personalul i utila#ele antreprenorului i su$antreprenorilor folosite "n fiecare zi a sptm,nii i vor indica in mod clar elementele de lucru ale personalului i echipamentelor atri$uite. 2.23.< Aceste raportri se vor transmite in termen de trei zile de la sf,ritul sptm,nii respective. +(+' M"n"/e*en,#l ,r" i!#l#i 2.21.1 Antreprenorul va prezenta spre apro$are -n.inerului un CPlan de mana.ement al traficuluiC, descriind modul "n care intenioneaz s reduc la minimum impactul activitilor de construcii asupra circulaiei pe drumurile pu$lice. 2.21.2 Planul de mana.ement al traficului tre$uie s includ toate detaliile i informaiile necesare Lucrrilor sau solicitate de -n.iner. 2.21. Antreprenorul va menine le.tura cu toate autoritile competente pentru a se asi.ura c sunt acordate perioade de preaviz necesare i de faptul c metodele sale de i pro.ramul de lucru sunt "n conformitate cu cerinele statutare. 2.21.< Cu e!cepia cazurilor "n care prin Planul de mana.ement al traficului se sta$ilete altceva, antreprenorul va menine continuu capacitatea e!istent a traficului de:a lun.ul drumurilor care traverseaz antierul. 2.21.D Kapoartele zilnice semnate privind mana.ementul traficului i listele de verificri semnate privind mana.ementul traficului vor fi scanate i transmise -n.inerului sptm,nal "n format pdf, "n termen de trei zile de la sf,ritul sptm,nii respective. Pag | 2'

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 2.12.G Planul de mana.ement al traficului tre$uie s includ urmtoarele, dar fr a se limita la acestea% a) -ntroducere P descrierea sectorului* $) +arcarea temporar a lucrrilor, care urmeaz a fi instalate pe drumurile pu$lice, inclusiv detalii cu privire la principiile marca#elor rutiere temporare* c) detalii cu privire la toate marca#ele rutiere temporare* d) metoda de instalare i plasare a marca#elor rutiere temporare* e) metoda de demontare i "ndeprtarea a marca#elor rutiere temporare* f) marca#e rutiere temporare de noapte* .) marca#e de ur.en* h) orice propuneri circulaie cu deplasare alternativ* i) #) l) marca#ele rutiere temporare* semnalizarea utila#elor care iau parte la e!ecuia lucrrilor* semafoare, inclusiv foi de calcul* acestora* n) foi de calcul i proiectele detaliate de semnalizare. 2.21.I Planul de mana.ement al traficului va include i plane care vor prezenta msurile temporare de mana.ement al traficului propuse de Antreprenor care tre$uie s includ, dac este cazul% a) locaia i detalii privind semnele rutiere i marca#ele* $) numrul i limea $enzilor i detalii privind marca#ele rutiere temporare* c) localizarea i mrimea zonelor de lucru* d) spaii li$ere propuse "nspre i dinspre zonele de lucru pentru meninerea $enzilor de drum* d) semafoare* e) faciliti pentru pietoni, rutele i limile, dac este cazul* f) amena#ri privind accesul la lucrri* .) amplasarea interseciilor temporare* h) detalii cu privire la orice devieri propuse. +(++ )r-/r"*#l 1e e6e!#ie 2.22.1 Antreprenorul tre$uie s prezinte -n.inerului un pro.ram de e!ecuie a lucrrilor, "n conformitate cu 0u$:Clauza E. @Pro.ramul de e!ecuieB din Conditiile Contractului i folosind un pachet de pro.rame soft6are, apro$at de ctre -n.iner fiind su$ forma acceptat de ctre -n.iner. Antreprenorul tre$uie s ia "n considerare urmtoarele constr,n.eri "n momentul "n care "i produce propriul su pro.ram de proiectare, de aprovizionare i de e!ecuie a lucrrilor% Pag | 2+

7) protecia muncitorilor* m) detalii privind persanele responsa$ile de mana.ementul traficului i atri$uiile

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN a) datele propuse pentru transmiterea ctre -n.iner a informaiilor solicitate prin Cerinele Beneficiarului lu,nd "n considerare rspunsul -n.inerului la respectiva informaie* $) timpul necesar pentru acordul i apro$area modificrilor de la Beneficiar, -n.iner, precum i toate autoritile statutare i alte pri interesate* i c) toate cerinele speciale ale companiilor furnizoare de utiliti, precum i toate celelalte pri tere, precum i orice procese #uridice i procedurale necesare pentru proiectarea sau e!ecuia lucrrilor. 2.22.2 Pro.ramul va fi "nsoit de% a) declaraiile de resursele din punctul de vedere al personalului i utila#elor antreprenorului pe care antreprenorul propune s le foloseasc pentru fiecare din activitile ma#ore prezentate "n pro.ram. $) perioade de timp care s evidenieze evoluia planificat a lucrrilor la sf,ritul fiecrei luni, p,n la finalizarea lucrrilor. 9n cazul "n care Antreprenorul va trimite notificri, "n conformitate cu posi$ilele evenimente sau circumstane, acestea vor fi "nsoite de un Pro.ram de revizuire pentru a demonstra efectele acestora. +(+9 )r-!e1#r" 1e l#!r# 2.2 .1 Antreprenorul va transmite -n.inerului proceduri detaliate de lucru privind construcia i instalarea tuturor se.mentelor ma#ore ale lucrrii "n termen de cel mult (((((:zile "nainte de "nceperea unui se.ment ma#or al Lucrrii. P,n ce -n.inerul nu apro$ procedura de lucru relevant, nu vor fi demarate nici un fel de lucrri la aceste se.mente. 2.2 .2 Procedurile de lucru tre$uie s includ un capitol privind impactul asupra mediului i de reducere sau indepartare a efectelor. +(+; Ur/ene 2.2D.1 9n caz de ur.ene care afecteaz si.urana sau securitatea persoanelor sau a construciei sau proprietii pe antier sau "n imediata apropiere, antreprenorul, fr autorizaie special sau instruciuni din partea -n.inerului, este o$li.at s acioneze pentru a "mpiedica orice dauna, pre#udiciu sau pierdere.Antreprenorul tre$uie s notifice "n scris prompt -n.inerul "n cazul "n care antreprenorul consider c pot aprea modificri semnificative "n e!ecuie sau variaii de la documentele contractului. Aac se impune o modificare "n documentele contractului din cauza msurilor luate de ctre antreprenor, ca rspuns la o astfel de situaie de ur.en, antreprenorul va prezenta aceast situaie ca o +odificare "n conformitate cu Clauza 1 @+odificri i actualizriB din Conditiile Contractului. +(+= Rel"ii )#bli!e 2.2G.1 Antreprenorul tre$uie s se asi.ure c pu$licul lar. este informat cu privire la toate lucrrile care Pag | 2-

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN afecteaz direct coridoare rutiere i interseciile e!istente. Antreprenorul tre$uie s pu$lice aceste informaii, prin utilizarea mi#loacelor mass:media adecvate, cum ar fi ziarele, posturile de radio i ; sau de televiziunea. Antreprenorul este, de asemenea, responsa$il pentru informarea pu$licului cu privire la deschiderea de drumuri, "nchiderea i devierea de rute. 2.2G.2 Antreprenorul tre$uie s notifice "n scris, cu cel puin(((((( zile "nainte de "nceperea construciei, locuitorilor i ; sau "ntreprinderilor din zona strzilor aflate "n construcie sau "n imediata vecintate a construciilor. Anunul tre$uie s descrie activitile planificate ale Antreprenorului, durata lucrrilor i descrierea Lucrrilor vizate. 2.2G. Antreprenorul va distri$ui anunuri i pliante ctre toate proprietile de acest .en. +(+B Si/#r"n" ,r" i!#l#i >i " %er&-"nel-r 2.2I.1 Aevieri temporare de drum vor fi proiectate i e!ecutate folosind materiale i for de munccorespunzatoare, astfel "nc,t s nu apar niciun fel de depunere, canale sau denivelare a suprafeei de rulare. Aevierea de drum se va acoperi cu un strat de uzur drept i si.ur. Antreprenorul este responsa$il de remedierea, pe propria cheltuial, a oricror defecte aprute la construciile temporare de drumuri. 2.2I.2 Cu e!cepia cazurilor "n care prin Planul de mana.ement al traficului se sta$ilete altceva, antreprenorul va menine ne"ncetat capacitatea e!istent a traficului a drumurilor afectate de lucrri. 2.2I. Antreprenorul, pe "ntrea.a durat de e!ecuie a lucrrilor i de remediere a oricror defecte ale acestora% a) va furniza i "ntreine, pe propriul su cost, toate luminile, $ariere i semnele de avertizare necesare sau solicitate de -n.iner, pentru protecia lucrrilor sau pentru si.uran i confortul pu$licului sau al altora* $) va pstra curate i lizi$ile, "n orice moment, toate indicatoarele de trafic, marca#ele rutiere, $ecurile, $arierele i marca#ele de control al traficului i le va amplasa, reamplasa, acoperi sau "ndeprta pe msur ce acest lucru este impus de evoluia Lucrrilor* c) se va asi.ura c toate ri.olele rutiere, anurile i dispozitivele de prindere nu vor fi umplute de e!cavaii, noroi, m,l sau alte materiale de natur s "mpiedice li$era scur.ere a apei* d) va informa "n scris -n.inerul, "n termen de dou sptm,ni de la data "nceperii, cu privire la numele persoanei responsa$ile, care va fi disponi$il "n orice moment pentru oferirea de asisten pe pro$leme de si.uran a traficului* e) "n cazul "n care lucrrile se desfoar asupra sau "n aproprierea unui drum deschis traficului, se va asi.ura c vehiculele i utila#ele mo$ile aflate su$ controlul sau i care Pag | 28

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN acioneaz "n mod frecvent sau re.ulat asupra sau "n apropierea respectivului drum pentru e!ecuia lucrrilor, vor fi vopsite "ntr:o culoare stridenta* f) va prevedea i va semnaliza "n mod corespunztor punctele de intrare i de ieire de pe antier, pentru mainile i utila#ele implicate "n e!ecuia lucrrilor* .) se va asi.ur asi.ur c, atunci c,nd o main sau un utila# e!ecuta o manevra cu spatele pe antier sau pe sau "n apropierea unei osele deschise traficului, va efectua aceste manevre numai su$ suprave.herea unei persoane desemnate pentru controlul traficului "n cadrul antierului h) "n cazul "n care lucrrile se desfoar asupra sau "n aproprierea unui drum deschis traficului, se va asi.ura c muncitorii i personalul de suprave.here a antierului poart "n permanen haine de avertizare Keflectorizante. 2.2I.< Antreprenorul nu va demara nicio lucrare care afecteaz drumurile pu$lice p,n c,nd nu sunt puse "n aplicare toate msurile de si.uran a traficului impuse de natura lucrrilor. 0emne de trafic, marca#ele rutiere, lmpile, $arierele i marca#ele de control al traficului tre$uie s fie "n conformitate cu 0tandardele Aplica$ile. +(+C L#!r0ri ,e*%-r"re >i !erinele %ri.in1 ,eren#l 2.2E.1 Antreprenorul va proiecta, or.aniza, furniza i "ndeprta, pe cheltuiala proprie, toate Lucrrile temporare necesare "n vederea efecturii Lucrrilor Permanente. 2.2E.2 Antreprenorul tre$uie s o$in toate apro$rile necesare de la ministere, proprietarii de utiliti, autoritile locale i alte tere pri pentru lucrrile temporare "n condiiile i atunci c,nd acest lucru se impune i va achita toate ta!ele i comisioanele aferente. 2.2E. Antreprenorul este responsa$il de o$inerea tuturor apro$rilor i autorizaiilor pentru or.anizarea terenului necesar pentru lucrri temporare, cum ar fi pentru drumuri de acces, deviere de drumuri, .ropi de "mprumut, structura antierului, materiale, zonele de depozitare a instalaiilor i utila#elor, faciliti de la$orator, i aa mai departe. Acesta va readuce zonele afectate de aceste Lucrri temporare fie la starea lor iniial fie la o stare convenit cu -n.inerul, sau dup cum este stipulat "n apro$ri. 2.2E.< Antreprenorul va proiecta i e!ecuta orice form de traversare a cilor ferate sau a unui r,u necesare pentru e!ecuia lucrrilor i este responsa$il de o$inerea apro$rilor i autorizrilor de la toi proprietarii de terenuri i alte or.anizaii relevante afectate de aceste lucrri temporare i va achita toate ta!ele, comisioanele sau redevenele solicitate sau aferente acestora. 2.2E.D Antreprenorul va transmite spre apro$are detalii privind planul su proprietarilor, autoritilor de .estionare a r,urilor sau altor autoriti afectate sau implicate "n procedur de apro$are a unei astfel de aciuni. Pag | 20

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 2.2E.G La finalizarea unui sector important al Lucrrilor pentru care au fost e!ecutate Lucrri 1emporare, Antreprenorul va "ndeprta aceste drumuri, structuri sau altele asemenea i va readuce terenul pe care acestea au fost construite la starea sa iniial sau de la o condiie similar, care s "ndeplineasc cerinele -n.inerului. +(+D )r-ble*" "%ei 2.2F.1 Antreprenorului este pus la curent cu faptul c nivelul apelor su$terane este relativ mare i c acestea sunt foarte aproape de suprafa. 2ste responsa$ilitatea Antreprenorului s verifice nivelul tuturor apelor su$terane "nainte de orice Lucrare pro.ramat astfel "nc,t s poat da asi.urri c "i va respecta ?$li.aiile Contractuale. Cu e!cepia cazului "n care se prevede altceva, antreprenorul "i va asuma toate riscurile le.ate de ap, fie c provine de la r,ul principal, cursuri locale de ap, canale de iri.are, izvoare su$terane, precipitaii sau orice alte surse sau cauze. Antreprenorul tre$uie s ia msuri, s efectueze orice operaiune i s furnizeze i s foloseasc toate utila#ele, aparatele, pompele i altele asemenea necesare pentru a rezolva pro$lema apei cur.toare sau stttoare din cadrul antierului. Antreprenorul este responsa$il de pomparea apei rezultate din spturi, ulterior apro$rii de cre autoritile competente. La deversarea apei pompate sau a celei deviate, va evita inundarea altor lucrri, care provoac eroziune i polueaz cursul de ap. Pe durata operaiunilor de umplutur nivelul apelor su$terane poate deveni o pro$lem. Antreprenorul "i asum rspunderea pentru meninerea umiditii "n timpul lucrrilor de terasament la nivel optim pentru a asi.ura compactare corespunztoare i de asemenea pentru protecia tuturor lucrrilor de terasament. 2.2F.2 9n cazul "n care Lucrrile 1emporare traverseaz sau se situeaz "n vecintatea cursurilor de ap, antreprenorul va proiecta i or.aniza Lucrrile temporare "n conformitate cu cerinele autoritii de .ospodrire a apelor "n ceea ce privete de$itul de ap, evitarea polurii etc. i nu va demara aceste lucrri dec,t dup o$inerea autorizaiei necesare de la autoritatea competent. Antreprenorul este responsa$il pentru meninerea cursurilor de ap din cadrul antierului "n stare de functionare, "n orice moment. 2.2F. Aac, "n timpul lucrrilor de construcie, sunt scoase la suprafa fundaii, perei, canalizri, scur.eri, conducte, fire, ca$luri i alte structuri, sau dac acestea sunt afectate de alt natur de e!ecuia lucrrilor, acestea vor fi "ntreinute "n mod corespunztor i vor fi "ntrite i prote#ate "n mod adecvat astfel "nc,t s se previn orice deteriorare sau inconveniente i s asi.ure si.urana i continuitatea de utilizare a tuturor utila#elor, cu acordul -n.inerului, pe cheltuiala Antreprenorului. 2.2F.< Antreprenorul va notifica -n.inerul "n scris, cu ((((((zile "n avans, cu privire la intenia sa de a "ncepe orice parte a Lucrrilor care afecteaz un curs de ap 'fie c are sau nu ap), un canal, lac, rezervor, sond sau acvifer. Pag | #,

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 2.2F.D Antreprenorul este responsa$il pentru meninerea cursului de ap, "n cadrul antierului, "n stare de functionare, "n orice moment. 2.2F.G Antreprenorul va lua toate msurile disponi$ile pentru a preveni depunerile de nmol sau alte materiale precum i poluarea, sau deteriorarea unui curs de ap, canal, lac, rezervor, sond sau acvifer e!istente care rezult din operaiunile sale i acte de vandalism. 2.2F.I Antreprenorul tre$uie s o$in de la autoritatea competent apro$rile pentru toate lucrrile de evacuare temporar, traversare sau deviere ale cursurilor de ap. 2.2F.E Kezervoare de com$usti$il lichid vor fi amplasate "ntr:o zon de protecie "nchis care s ai$ capacitatea de stocare a cel puin 113Q din volumul necesar a fi depozitat cu un $ardou li$er de 233mm. Conductele de umplere i .olire tre$uie localizate pentru a include scur.eri ale di.ului iar toate valvele tre$uie s permit $locarea. +(9E M"&#r",-ri >i %i!4e,"re 2. 3.1 A fost efectuat un studiu topo.rafic iar datele o$inute sunt furnizate de Beneficiar aa cum prevede 0u$ Clauza <.13 @-nformatii despre santierB din ConditiileContractului. 2. 3.2 Antreprenorul va verifica acurateea informaiilor furnizate i "i va asuma responsa$ilitatea i rspunderea pentru toate informaiile incluse "n proiectul su. Antreprenorul va fi responsa$il pentru poziionarea corect a tuturor seciunilor Lucrrilor i va rectifica orice eroare "n poziionarea, nivelul, dimensiunea sau aliniamentul seciunilor Lucrrilor. Aac consider c sunt necesare mai multe informaii, va o$ine aceste informaii pe propria sa cheltuial. 2. 3. Antreprenorul va dezvolta un model de teren di.ital detaliat al antierului i "l va transfera "ntr:un pachet de proiectare de drum apro$at, pentru ela$orarea de planse de proiectare. 2. 3.< Antreprenorul tre$uie s verifice i sa corecteze dup caz reperele permanente pe care se $azeaz ela$orarea planelor detaliate de e!ecuie. 2l sta$ilete, de asemenea, puncte de referin temporare din vecintatea fiecrui antier aferent fiecarui pod i la puncte intermediare. Punctele de referin vor fi amplasate la distane de ma!im(((((( de m de antier iar coordonatele convenite pentru fiecare tre$uie s fie lizi$il "nre.istrat pe acestea. Antreprenorul va corela nivelurile cu cele de pe contractele adiacente. 0e va asi.ura corelarea coordonatelor cu cele ale sectiunilor de autostrada adiacente. 2. 3.D 1oate reperele de analiz tre$uie s fie pstrate cu .ri# cu e!cepia cazului "n care construcia cere eliminarea lor, i "nainte de o astfel de "nlturare se va o$ine apro$area -n.inerului. 2. 3.G 9n cel mai scurt timp posi$il, Antreprenorul va prezenta -n.inerului datele privind reperele i punctele de referin temporare i va actualiza aceste "nre.istrri prin scrisoare oficial transmis -n.inerului. 1oate reperele vor fi vopsite "n culorile vizi$ile convenite cu in.inerul. 2. 3.I Pozitiile 7ilometrice vor fi clar marcate pe panouri ataate at,t de linia "mpre#muirii la distane de D3 Pag | #1

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN m i acolo unde acestea pot fi uor citite de la o distan de 3 m. 2. 3.E Antreprenorul va furniza personal, asisten i toate echipamentele topo.rafice necesare pentru a facilita orice verificare pe care -n.inerul ar dori s o efectueze. Costul acestui serviciu este considerat a fi inclus "n Preul Contractual. 2. 3.F 9n cazul "n care este necesar s se efectueze studii sau alte investi.aii pe un teren care nu se afl "n proprietatea Beneficiarului, antreprenorul va ne.ocia cu prile relevante accesul "n scopul de a efectua studiul i alte investi.aii. 9n cazul "n care "i este refuzat accesul i dac se poate aciona "n conformitate cu puterile statutare de acces, Beneficiarul va furniza tot spri#inul necesar Antreprenorului pentru a:l a#uta s o$in accesul. Beneficiarul nu este "n msur s se an.a#eze fa de Antreprenor la plata niciunei sume pentru accesul pe teren. +(9' L"b-r",-r#l 1e %e >"n,ier 2. 1.1 Antreprenorul va constitui un la$orator pe antier i "l va dota cu toate echipamentele necesare pentru a se asi.ura c Lucrrile sunt e!ecutate "n conformitate cu Contractul. La$oratorul va fi "nfiinat i atestat "n conformitate cu Le.ea Kom,n i cu standardele aplica$ile. 2. 1.2 Antreprenorul va permite accesul deplin al -n.inerului, "n orice moment, pentru a fi martor la teste i pentru a inspecta "nre.istrrile, materialele i rezultatele. -n.inerului "i vor fi puse la dispoziie copii dup toate certificatele de cali$rare. 2. 1. La$oratorul tre$uie s fie ventilat, rezistent la intemperii, izolat i prevzut de Antreprenor cu toate serviciile i mo$ilierul principale. Aimensiunea i forma la$oratorului tre$uie s fie adecvate pentru a efectua toate prelevrile de pro$e i testele materialelor i e!ecuiilor. Acesta tre$uie s ai$ camere speciale de depozitare pentru pro$e de materiale, etc. Norma, proiectul, materialele, e!ecuia, finisa#ele, dispozitivele i instalaiile vor fi "n conformitate cu cerinele -n.inerului. 2. 1.< La$oratorul va fi constituit "n conformitate cu re.lementrile "n vi.oare. Antreprenorul va furniza echipamentele i consuma$ilele necesare pentru derularea testrii, prelurii de pro$e i "nre.istrrii prevzute "n Caietele de 0arcini i Cerinele Beneficiarului. 2chipamentele de testare vor fi noi i pstrate "ntr:o stare curat i funcional i vor fi verificate i;sau cali$rate la intervale prevzute sau atunci c,nd se dispune acest lucru de ctre -n.iner. 2. 1.D Antreprenorul va inzestra la$oratorul cu un in.iner calificat i tehnicieni cu vast e!periena "n testarea materialelor. Preluarea de pro$e i testarea va fi suportat de un numr adecvat de operatori de la$orator i de teren . 2. 1.G Antreprenorul va asi.ura i dispozitive mo$ile pentru prelevarea de pro$e i efectuarea de teste care pot fi efectuate pe teren, la locul de e!ecutare a lucrrilor. 2. 1.I La$oratorul tre$uie s fie finalizat i .ata de utilizare cu cel puin (((((((sptm,ni "nainte de demararea lucrrilor permanente pe antier. 9n cazul "n care Antreprenorul demareaz activiti care Pag | #2

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN necesit testarea de materiale "nainte de aceast dat pot fi folosite faciliti de testare temporare, apro$ate de -n.iner. +(9+ Te&,"re" 2. 2.1 Antreprenorul tre$uie s prezinte un pro.ram de testare, ca parte a Aocumentelor Antreprenorului. 2. 2.2 Antreprenorul tre$uie s efectueze toate inspeciile i testele "n conformitate cu pro.ramul prevzut "n 0u$ 0eciunea 2. 2.1 "n scopul pentru a se asi.ura c lucrrile sunt e!ecutate "n conformitate cu contractul i% a) pentru a se asi.ura calitatea material i cerinele de e!ecuie asumate "n proiectarea lucrrilor sunt respectate "n timpul e!ecuiei* $) pentru a rspunde, cel puin, cerinelor minime de testare impuse de le.islaia rom,neasc din domeniul construciilor* c) pentru a asi.ura conformitatea cu Planul de Calitate al Antreprenorului. 2. 2. Antreprenorul tre$uie s furnizeze -n.inerului rezultatele tuturor testelor c,t mai cur,nd posi$il, i, "n orice caz, "n termen de <E de ore de la efectuarea testului sau "n termen de 2< de ore de la primirea rezultatelor de ctre Antreprenor, in funcie de care este mai scurt. 2. 2.< -n.inerul poate ale.e s efectueze periodic propriile teste de referin Antreprenorul av,nd o$li.aia s:i furnizeze toate aparatele, materiale i pro$ele pe care acesta le:ar putea solicita Aceste teste sunt utilizate pentru verificarea procedurilor de testare i rezultatele Antreprenorului. 2. 2.D 1estele de referin care nu pot fi efectuate de La$oratorul Antreprenorului de pe antier i;sau nu pot fi aplicate de ctre personalul -n.inerului, acestea tre$uie s fie efectuate de un la$orator autorizat. Kezultatele testelor tre$uie s fie "n conformitate cu 0pecificatiile tehnice. 2. 2.G Antreprenorul tre$uie s ofere asistena solicitat de ctre -n.iner pentru asi.urarea accesului la lucrri, pentru a preleva materiale i pro$e i pentru a asista la transportul unor astfel de materiale i mostre. 2. 2.I 9n cazul "n care, "n opinia in.inerului, rezultatele testelor de referin nu concord cu rezultatele testelor antreprenorului, antreprenorul tre$uie s urmeze procedurile sta$ilite "n propriul su plan de calitate, "n acelai mod ca "n cazul "n care a fost identificat un rezultat nesatisfctor, prin intermediul propriului su re.im de e!perimentare i de inspecie. 2. 2.E Antreprenorul tre$uie s utilizeze numai personal competent "n activitile de inspecie i testare. Aovada de competen tre$uie s fie prezentat spre apro$are -n.inerului, "nainte de "nceperea unei anumite activiti. Antreprenorul tre$uie s demonstreze c personalul implicat "n testare va fi independent de cel direct implicat "n procesul de proiectare sau de instalare a aceluiai echipament. Antreprenorul va oferi, de asemenea, detalii privind modul "n care va fi asi.urat independena de mai sus i informaii despre personalul de testare "n vederea o$inerii apro$rii -n.inerului. Pag | ##

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 2. 2.F Antreprenorul va pstra toate "nre.istrrile primare de testare i certificare iar -n.inerului "i va trimite copii ale "nre.istrrilor de certificare, atunci c,nd este necesar. +(99 M",eri"le 2. .1 Antreprenorul va transmite -n.inerului, spre apro$are, detalii cu privire la toate materialele care urmeaz s fie utilizate "n e!ecuia lucrrilor. 2. .2 +aterialul e!cavat de pe antier va fi folosit numai cu apro$area -n.inerului. 2. . Antreprenorul, "nainte de lansarea comenzilor de materiale pentru a fi "ncorporate "n lucrri, va transmite informaii complete -n.inerului, cu cel puin (((((( de zile "nainte ca materialul s fie necesar pentru lucrri. Aceste informaii ar tre$ui s includ numele furnizorului, ori.inea materialului, specificaiile productorului, calitatea, .reutatea, rezistena, descrierea i detalii ale materialelor pe care antreprenorul propune ca fiecare societate s le furnizeze. Antreprenorul va transmite -n.inerului, la cererea acestuia, mostre de astfel de materiale, i, dac este cazul, certificatele productorilor aferente unor teste recentele teste pe materiale similare. 2. .< Antreprenorul tre$uie s efectueze "ncercri pe toate com$inaiile de $eton i amestecurile de alte materiale, ceea ce demonstreaz prin teste pe de o parte c elementele constitutive sunt "n conformitate cu cerinele de proiectare i cu standardele aplica$ile iar pe de alt parte c amestecul rezultat ofer rezultate finale consecvente, care "ndeplinesc cerinele -n.inerului. 2. .D Antreprenorul tre$uie s identifice sursele, carierele i .ropile de "mprumut i s efectueze analize la faa locului i teste de la$orator a materialelor pentru a determina aplica$ilitatea lor la diferitele componente ale Lucrrii i pentru a sta$ili calitatea i cantitatea diverselor materiale de construcii disponi$ile. 2. .G Antreprenorul va ela$ora dia.rame de miscare a pamanturilor folosind .rafice ale carierelor care indic localizarea .ropilor de "mprumut selectate, a spturilor, precum i cantitile respective estimate. 2. .I 4u vor fi utilizate materiale de pe antier cu e!cepia cazului "n care acestea sunt o$inute din nivelarea solului sau "n urma spturi pentru de$lee i fundaii necesare la Lucrrile Permanente. 2. .E Kestriciile de mediu, dac este cazul, vor fi luate "n considerare "n mod corespunztor, "n momentul selectrii locaiei carierei. 2. .F 5ropile de "mprumut sau spturile surse de materiale pentru terasamente, pava# i materiale a.re.ate vor fi supuse apro$rii de ctre -n.iner. 9nainte de stocare sau de folosire a materialelor "n e!ecuia lucrrilor contractuale, antreprenorul va prezenta -n.inerului detalii privind utilizarea propus a materialului, "mpreun cu sursa materialului. 9n cazul unor noi locaii surs, antreprenorul i -n.inerul vor conveni asupra locaiei i asupra ad,ncimii unui numr suficient de .ropi de pro$ Pag | #(

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN pentru a determina amploarea i adancimea .ropii de "mprumut, spturii, etc. i pentru a se asi.ura c sunt disponi$ile cantiti suficiente de materiale pentru scopul sta$ilit. 2. .13 La sursa sta$ilit, se preleveaz material din stoc, printr:o metod sta$ilit i convenit anterior. Prelevri comune vor fi desfurate de personalul Antreprenorului i Beneficiarului. 2. .11 9n cazul surselor noi, Antreprenorul i -n.inerul vor conveni asupra locaiei i asupra ad,ncimii pentru un numr suficient de .ropi de pro$ pentru a determina amploarea i adancimea .ropii de "mprumut, spturii, etc. i pentru a se asi.ura c sunt disponi$ile cantiti suficiente de materiale pentru scopul impus. Pro$ele vor fi luate de la cel puin trei distane e.ale din zona surs. Antreprenorul va propune "n pro.ram testele care urmeaz a fi "ntreprinse, dar testele ar tre$ui s includ "n mod normal testarea fiecruia dintre cele trei pro$e o$inute pentru urmtoarele% a) .ranulometria a.re.atului 'Analiza 0it)* $) valoarea echivalent a nisipului* c) 1estul Los An.eles* d) 1estul de soliditatea* e) material care trece prin sita de ID microni* f) Limita de lichid 'LL)* .) Limita de plasticitate 'LP)* h) -nde!ul de plasticitate '-P)* i) #) l) Kelaia umiditate:densitate* Ciclul in.het ;dez.het 2chivalent 4a? pentru a.re.atele $etonului.

7) CBK, si

+(9: F"!ili,0iA &er.i!ii >i #,il"Fe %en,r# In/iner 2. <.1 4u se vor asi.ura facilitati pentru -n.iner. Antreprenorul va asi.ura acces la la$orator pentru -n.iner. 9 )r-ie!,"re" 9(' Obli/"ii /ener"le .1.1 Antreprenorul va e!ecuta i va fi responsa$il i rspunztor pentru proiectarea Lucrrilor "n conformitate cu prevederile din Contract i le.islaia aplica$il '0istemul 2urocoduri). Antreprenorul va proiecta Lucrarea, "n conformitate cu aceste Cerine ale Beneficiarului. .1.2 Antreprenorul va "ntocmi toate documentele tehnice i de apro$are precum i schiele necesare pentru a descrie "n totalitate, pentru a o$ine apro$area, precum i pentru e!ecuia lucrrilor. Acestea vor constitui Aocumentele Antreprenorului, aa cum reiese din 0u$:Clauza D.2 @Aocumentele

Pag | #'

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN AntreprenoruluiB din Conditiile Contractului i prezentele Cerine ale Beneficiarului. .1. Antreprenorul va implementa un sistem de mana.ement al calitii cel puin "n conformitate cu cerinele prevzute in capitolul (((((( de mai #os. 0istemul de mana.ement al calitii va cuprinde activitatea proiectantului Antreprenorului. .1.< .1.D Antreprenorul va include "n activitatea de proiectare toate cerinele incluse "n Certificatul de &r$anism 'Ane!a nr.(((() i Aeclaraia de +ediu 'Ane!a nr.((((). Antreprenorul se va asi.ura ca la finalizarea Lucrrilor, acestea vor respecta toate cerinele Auditului de 0i.uran Kutiera descris "n capitolul(((((. 9(+ Cerine -bli/",-rii .2.1 Cerinele o$li.atorii vizeaz elementele eseniale ale Lucrrilor pe care proiectarea Antreprenorului tre$uie s le respecte. 1oate cerintele Beneficiarului sunt o$li.atorii, cu e!ceptia cazului in care se specifica altfel. .2. Antreprenorul va confirma e!actitatea informaiilor furnizate i "i va asuma responsa$ilitatea i rspunderea pentru toate Cerinele ?$li.atorii incluse "n cadrul proiectului su. ($n acest capitol autoritatea contractant va include dup caz, informaii cu privire la posibila majorare a numrului de benzi de circulaie pe sens, precum %i dac va exista band de urgen %i/sau band de urcare pentru ve!icule lente.) 9(9 D",e in -r*",i.e . .1 Antreprenorului "i vor fi furnizate spre tiin date relevante referitoare la Oantier su$ denumirea de Aate informative din documentele contractuale. Aceste date includ, dar fr a se limita la acestea, datele referitoare la antier la care se face referire "n 0u$:Clauza <.13 @-nformaii despre antierB din ConditiileContractului. . .2 Antreprenorul va confirma e!actitatea datelor informative i "i va asuma responsa$ilitatea i rspunderea pentru toate Cerinele ?$li.atorii incluse "n cadrul proiectului su sau folosite "n e!ecuia lucrrilor. Aatele informative includ urmtoarele, dar fr a se limita la acestea% a) 0tudiu de trafic $) 0tudiu .eotehnic c) 02-+ cu e!cepia recomandrilor fcute pentru atenuarea impactului asupra mediului% d) 0tudii topo.rafice* e) 0tudii hidrolo.ice i hidraulice.

Pag | #+

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 9(: )r-ie!, il#&,r",i. .<.1 &n proiect ilustrativ este furnizat Antreprenorului ca i proiect opional, av,nd "n vedere c e!proprierea terenurilor se va realiza pe $aza acestui proiect ilustrativ. Proiectul ilustrativ este parte a studiului de feza$ilitate ela$orat si arata solutia tehnica propusa pentru realizarea lucrarilor. .<.2 Cu e!cepia celor prevzute "n su$capitolul (((( Antreprenorul nu este o$li.at s adopte acest proiect, dar "n cazul "n care face acest lucru, Antreprenorul tre$uie s se asi.ure c proiectul respect pe deplin cerinele Beneficiarului i a tuturor standardelor aplica$ile. .<. Proiectul -lustrativ este prezentat "n Aocumentatia de atri$uire. 9(; S,"n1"r1e 1e %r-ie!,"re .D.1 Proiectarea Antreprenorului tre$uie s respecte pe deplin toate standardele aplica$ile. .D.2 9n cazul "n care nici standardele, normele sau codurile din Kom,nia i nici standardele 12+ nu ofer "ndrumare cu privire la un element de proiectare, Proiectantul tre$uie s fac uz de Ccele mai $une practiciC din alte standarde europene pentru a asi.ura o proiectare modern, economic i via$il, care s satisfac cerinele -n.inerului. 9(= De!l"r"i" 1e %r-ie!,"re .G.1 9nainte de demararea activitii de proiectare detaliat a oricrui element al Lucrrii, Antreprenorul tre$uie s sta$ileasc un set de criterii de proiectare care s fie adoptat i convenite cu -n.inerul. 9n acest sens, Antreprenorul va prezenta -n.inerului o Aeclaraie de proiectare spre analiz "n perioada de timp stipulat la su$capitolul (((((((. .G.2 Aeclaraia de proiectare 'i "n consecin i proiectul) tre$uie s furnizeze informaii specifice propunerilor tehnice specifice ale Antreprenorului i va include trimiteri la 0tandardele Kelevante i Caietul de sarcini care urmeaz s fie respectate. .G. .G.< .G.D Aeclaraia de proiectare;proiectul tehnic 'i "n consecin i proiectul) tre$uie s fie "n deplin conformitate cu 0tandardele Aplica$ile. Antreprenorul va include i C$une practiciC din alte standarde europene pentru asi.urarea unui proiect modern, economic i via$il. Aeclaraia de proiectare;proiectul tehnic tre$uie s includ, cel puin% a) un pro.ram de proiectare* $) aliniamentul rutier c) propuneri privindsistemul rutier, inclusiv surse propuse de materiale* d) structura racordrilor e) profilurile transversale f) un pro.ram privind masuratorile topo si studiile .eo si hidro Pag | #-

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN .) un proiect de relocare;prote#are utilitati h) nodurile rutiere i) #) l) propuneri de terasament inclusiv surse propuse de materiale schia detaliile privind propuneri de peisa.istic* schema propunerilor de sisteme de comunicaii

7) schia propunerilor de iluminare* m) schema zonelor de parcare, de servicii i de "ntreinere* n) prevederi privind deschiderea podurilor* o) dispunerea profilului transversal al podurilor* p) forma suprastructurii podurilor* L) detalii privind structura fundaiei* r) detalii privind podeele* s) msuri de calmare a traficului, semnalizarea rutier i marca#ele rutiere* t) proprieti materiale i finisa#e* u) metodele propuse de analiz* v) soft6are de proiectare i ela$orare propuse* 6) proceduri de verificare a proiectrii* !) proiectul de Caiete de 0arcini* M) schia de metodolo.ie de construcie .G.G Antreprenorul tre$uie s solicite prezentarea i tre$uie s o$in apro$area pentru Aeclaraia de proiectare din partea Comitetului tehnic i economic al $eneficiarului i va prevedea acest lucru "n pro.ramul su de proiectare. .G.I Antreprenorul va prevedea, "n pro.ramul su, o perioad de ((((de zile pentru analiz, de ctre -n.iner i Beneficiar, de la data primirii Aeclaraiei de proiectare, precum i o perioad de analiz de (((( zile pentru fiecare retransmitere a Aeclaraiei de proiectare pentru a lua "n considerare orice modificri care se impun ca urmare a revizuirilor propuse de -n.iner. Aeclaratia de proiectare va fi supusa impreuna cu opinia -n.inerului avizarii Consiliului 1ehnico: 2conomic al Beneficiarului, care are ((((((zile pentru a verifica i aviza Aeclaratia de proiectare. ? data a.reata de Beneficiar i -n.iner, -n.inerul va confirma in scris apro$area acestaia. .G.E 9n cazul "n care Antreprenorul dorete ulterior modificarea Aeclaraiei de proiectare acceptat, acesta va ela$ora o completare la Aeclaraia de proiectare i va tre$ui s o$in apro$area -n.inerului i a Consiliului 1ehnico:2conomic al Beneficiarului pentru respectiva completare "nainte de demararea oricrei activiti din cadrul Lucrrii, afectat de respectiva completare. 9(B )r-/r"*#l 1e %r-ie!,"re .I.1 Antreprenorul va prezenta documentele de proiectare, inclusiv planele i alte documente Pag | #8

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN #ustificative care formeaz Aocumentele Antreprenorului pentru fiecare pachet de proiectare, menion,nd "n 1a$elul 1 :CPro.ramul de proiectareC. Antreprenorul poate propune un pro.ram de proiectare pe sectiuni, definite cu apro$area Beneficiarului, cu pachete i durate de proiectare revizuite sau alternative. Proiectul tre$uie s fie "mprit "n cel puin ase pachete. ?rice propunere fcut nu va depi termenul de proiectare de ansam$lu i va decala depunerea pachetelor pentru a permite -n.inerului sa realizeze o analiz corespunztoare. Adoptarea unei propuneri va fi facuta prin apro$area -n.inerului si Beneficiarului. .I.2 1ransmiterea fiecrui pachet de proiectare se va face "n urmtoarele etape% i. Proiectul tehnicC% prima etap va include plane, studii i documentele cone!e ela$orate la nivelul de detaliere necesar pentru verificarea din partea -n.inerului i a o$inerii apro$rii acestuia, proiectul tehnic va fi verificat de verificatorii atestati. -n cazul schim$arii solutiei de proiectare, proiectul tehnic se va supune avizarii C12:din cadrul Beneficiarului 'autoritii contractante). ii. CProiectul de autorizaie de construcieC% cea de:a doua etap va include plane i documente de proiectare cone!e ela$orate i care urmeaz s fie prezentate autoritilor pentru a o$ine CAutorizaia de construireC * iii. Cea de:a treia etap reprezint transmiterea desenelor de lucru detaliate 'echivalentul din practica rom,neasc fiind CAetaliile de 2!ecuieC), precum i a documentelor cone!e necesare pentru e!ecutarea Lucrrii% T"bel 'G )r-/r"* 1e )r-ie!,"reG Pachet de Aenumire proiectare 1 M-bili5"re" e6%er,il-r !4eie "i An,re%ren-r#l#i in!l#&i. e!4i%" 1e %r-ie!,"re 2 Fin"li5"re 1e!l"r",ie 1e %r-ie!,"re in!l#&i. &,#1iile 1e ,eren (,-%-A /e-A 4i1r-A e,!$ Fin"li5"re %r-ie!, ,e4ni! &i 1-!#*en,",ie ,e4ni!" %en,r# "#,-ri5",i" 1e !-n&,r#ire < De,"lii 1e e6e!#,ie &i %r-ie!, 1e rel-!"re/%r-,eF"re #,ili,",i Jile pentru ela$orare ...........

............ ............ ............

9(C )re1"re" )r-ie!,#l#i .E.1 Antreprenorul poate purta o discuie neoficiala cu -n.inerul "nainte de depunerea oficial pentru spri#in "n revizuirea pachetelor de proiectare. .E.2 Antreprenorii vor ine cont de faptul c Aocumentatia 1ehnica pentru Autorizatia de Construire

Pag | #0

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 'A1AC) va fi depus pentru apro$are i pentru eli$erarea CAutorizaiei de ConstruireC. Lucrrile nu pot "ncepe p,n nu se o$ine autorizaia de construire. .E. Niecare pachet va include plane de proiectare detaliate adecvate pentru e!ecutarea Lucrrilor, specificatii tehnice complete i toate documentele #ustificative. .E.< 0pecificatiile tehnice vor prezenta "n detaliu cerinele privind proprietile i utilizarea de materiale, metodele de construcie i utila#e etc. 0pecificatiile tehnice vor tre$ui s acopere fiecare aspect al Lucrrii detaliate "n proiectarea predat. .E.D Niecare predare a Aocumentelor Antreprenorului va fi "nsoit de un certificat de proiectare 'sau certificate) aferent se.mentelor predate din Lucrare. Certificatele de proiectare vor respecta modelul furnizat "n Ane!a D. .E.G -n.inerul nu va accepta spre analiz Aocumente Antreprenorului care nu sunt "nsoite de notele de calcul i de documentele #ustificative. Niecare proiect tre$uie s fie verificat "n detaliu de ctre -n.iner. 1oate planele vor fi semnate, datate i tampilate de ctre -n.iner, acesta eli$er,nd dup fiecare predare un certificat de control realizat 'Ane!a nr.((((). .E.I Pe l,n. verificarea intern a proiectului efectuat de Antreprenor, le.islaia din Kom,nia impune efectuarea unei verificri "n conformitate cu su$capitolul (((((. 8erificarea va fi efectuat de ctre un 8erificator atestat an.a#at al Beneficiarului. Antreprenorul va transmite pachete de proiectare 8erificatorului i va notifica imediat predarea -n.inerului si Beneficiarului. 8erificatorul atestat va analiza documentele depuse "n termen de (((((zile de la primire. Antreprenorul va remedia orice elemente deficiente identificate "n timpul verificrii i va retransmite respectivele pri spre verificare. .E.E Aetaliile de e!ecuie vor fi verificate de ctre un 8erificator atestat an.a#at al Beneficiarului. 1oate documentele depuse de Antreprenor vor fi semnate, datate i vor purta tampila de avizare a verificatorului atestat. .E.F Antreprenorul are o$li.aia de a crea, administra i menine un site internet apro$at de cola$orare, pentru schim$ul i controlul predrii proiectului i pentru apro$ri. Antreprenorul tre$uie s "i prezinte propunerea de 6e$site -n.inerului "n termen de ((((zile de la Aata "nceperii, cu o e!plicaie detaliat a funcionrii i controlului securitii acestuia. .E.13 Antreprenorul "i va instrui "ntre. personalul, precum i pe cel al -n.inerului i cel al Beneficiarului care are acces la site. Lim$a site:ului va fi romana cu traducere "n en.leza. .E.11 ?rice pachet de proiectare predat mai t,rziu dec,t datele indicate "n 1a$elul 1 conduce la aplicarea prevederilor Clauzei E.G din Conditiile Contractului. 9(D An"li5" >i "%r-b"re" 1e !0,re In/iner .F.1 Analiza i apro$area de ctre -n.iner a Aocumentelor Antreprenorului se vor face "n conformitate cu 0u$:clauza D.2 @Aocumentele AntreprenoruluiB din Conditiile Contractului. Pag | (,

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN .F.2 -n.inerul nu va apro$a nicio etapa de proiectare dac% i. ii. iii. nu este in concordan cu Aeclaraia de proiectare sau orice amendament adus acesteia* nu este in concordan cu cerinele Beneficiarului* nu este verificat de catre 8erificatorul atestat.

.F. Antreprenorul tre$uie s prezinte informaiile i documentele suplimentare pe care le solicit -n.inerul "n mod rezona$il, pentru o "nele.ere complet a proiectului predat astfel "nc,t s "l poat analiza i apro$a. 9('E Se*in"rii %e De!l"r"ie 1e )r-ie!,"re i -%,i*i5"re" ."l-rii .13.1 Pro.ramul Antreprenorul va include seminarii or.anizate "ntr:un stadiu incipient al proiectrii pentru a face cunoscut Proiectantului Antreprenorului i -n.inerului conceptele, pro$leme, stadiile de proiectare i procedurile de revizuire. A.enda seminariilor i modul "n care acestea vor fi or.anizate 'de e!emplu, pe seturi de Aocumente ale Antreprenorului , pe domenii de in.inerie, etc.) vor fi sta$ilite "n comun de ctre Antreprenor i -n.iner. 0copul seminariilor este de a face analizele ulterioare mai eficiente i mai eficace pentru am$ele pri. .13.2 Antreprenorul va or.aniza i va .zdui dou seminarii pe tema analizei proiectarii i optimizarea valorii care vor avea loc pe antier i la care vor fi prezeni cel puin reprezentani ai Antreprenorului, proiectantului Antreprenorului, Beneficiarului, -n.inerului. Primul seminar pe aceasta tema va fi or.anizat "ntr:un stadiu incipient, "n perioada de proiectare iar cel de:al doilea seminar pe tema prezentata va fi or.anizat la momentul convenit cu -n.inerul. 9('+ M-1i i!0rile %r-ie!,#l#i .12. 1 Aac se fac propuneri de modificri la elemente de proiectare care au fost de#a apro$ate, pachete de proiectare revizuite vor fi transmise "n conformitate cu prezentele Cerine ale Beneficiarului. 1oate costurile si intarzierile survenite ca urmare a schim$arilor asupra proiectului initial ela$orat de catre Antreprenor, vor fi responsa$ilitatea Antreprenorului. .12.2 Planurile, specificatiile tehnice, calculele i rapoartele modificate tre$uie s fie tampilate, semnate i datate de ctre Antreprenor i 8erificatorul atestat an.a#at de Beneficiar. C+ana.erul calitii proiectrii> din partea Antreprenorului tre$uie s certifice "n scris c modificarea adus proiectului% a) a fost proiectat "n conformitate cu cerinele Beneficiarului* $) a fost controlat i verificat "n conformitate cu Planul de calitate apro$at al Antreprenorului* c) este "n concordan cu celelalte elemente ale proiectului ori.inal. .12. Antreprenorul tre$uie s solicite i s pro.rameze revizuirile -n.inerului pentru toate modificrile proiectului.

Pag | (1

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN .12.< +odificrile su$staniale aduse Proiectului ilustrativ pot atra.e condiia efecturii de ctre Antreprenor a unui studiu de impact asupra mediului la acelai standard ca i studiul de impact asupra mediului ori.inal. Antreprenorul tre$uie s o$in toate apro$rile de la or.anele competente. 1oate modificrile vor fi, de asemenea, supuse apro$rii -n.inerului. .12.D -ndicatorii tehnico:economici ai investitiei au fost apro$ati prin Hotarare de 5uvern de catre Beneficiar. : -n cazul in care, in urma ela$orarii proiectului tehnic, indicatorii tehnico:economici initiali, avizati prin Hotarare de 5uvern la nivel de studiu de feza$ilitate, sunt modificati, Antreprenorul va fi responsa$il de intocmirea proiectului de Hotarare de 5uvern pentru apro$area indicatorilor tehnico: economici. .1 Fin"li5"re" %r-ie!,#l#i ,e4ni! .1 .1 9n cazul "n care Antreprenorul a finalizat proiectul tehnic, Antreprenorul tre$uie s certifice faptul ca proiectul complet a fost ela$orat "n conformitate cu cerinele Contractului i a fost controlat "n conformitate cu planul de calitate apro$at al Antreprenorului i cu prevederile Contractului* .1 .2 Proiectul complet ela$orat "n conformitate cu cerinele Contractului va fi prezentat verificatorul atestat an.a#at de Beneficiar.Aup verificarea i apro$area de ctre verificatorul atestat, proiectul este .ata de e!ecuie. .1 .2 Antreprenorul poate "ncepe e!ecuia, pe risc propriu, "n momentul "n care 133Q din Aetaliile de 2!ecuie au fost predate -n.inerului "mpreun cu documentele relevante, cu e!cepia cazului "n care a fost anunat "n preala$il s nu demareze lucrrile. 9(': S%e!i i!",iile ,e4ni!e .1<.1 Antreprenorul va ela$ora i transmite specificatiile tehnice, ca parte a Proiectului 1ehnic i "n conformitate cu 1a$elul 1% Pro.ramul de proiectare. 0pecificatiile tehnice fac parte din Aocumentele Antreprenorului. Cerinele privind materialele i e!ecuia sunt definite "n aceste specificatii tehnice. .1<.2 Antreprenorul va "ntocmi 0pecificatiile tehnice folosind o structur similar cu cea prezentat in capitolul (((((. 0pecificatiile tehnice vor fi "ntocmite pentru fiecare se.ment de proiectare i adecvate pentru a "nsoi propunerile de proiectare. .1<. Antreprenorul va ela$ora i transmite 0pecificatiile tehnice folosind o structur similar specific Proiectrii Antreprenorului. 0pecificatiile tehnice tre$uie s fie "n concordan cu documentaia necesar o$inerii Autorizaiei de Construire i a apro$rii -0C "n conformitate cu su$capitolul ((((((. .1<.< 0pecificaiile tehnice tre$uie s fie "n deplin conformitate cu 0tandardele Kelevante. 0pecificaiile tehnice tre$uie s includ referiri e!plicite la standardele aplica$ile. Pag | (2

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN .1<.D 0pecificaiile tehnice tre$uie s respecte standardele apro$ate identificate "n CBuletinul 1ehnic KutierC, pu$licat de C4AA4K i "n CBuletinul ConstruciilorC, pu$licat de -nstitutul 4aional de Cercetare:Aezvoltare "n Construcii i 2conomia Construciilor '-4C2KC). .1<.G 9n cazul "n care aceste standarde sunt contradictorii, sau furnizeaza alternative, 0pecificatiile tehnice tre$uie s reflecte soluia cea mai $enefic pentru Beneficiar "n ceea ce privete calitatea, costurile pe "ntrea.a durat a vieii i e!ecuia. .1<.I 9n plus fa de cerinele de mai sus, 0pecificatiile tehnice tre$uie s sta$ileasc un nivel de calitate pentru lucrri, care "n opinia -n.inerului, "n concordan cu cele mai $une practici la nivelul &niunii 2uropene. 9n cazul "n care standardele rom,ne sunt insuficiente pentru a asi.ura acest nivel de calitate, cu acordul de in.inerului, 0pecificatiile tehnice vor include alte coduri i standarde europene. 9('; )r-ie!,"re" L#!r0ril-r ,e*%-r"re .1D.1 -n.inerul nu tre$uie s apro$e proiectul tehnic al Lucrrilor temporare. Antreprenorul tre$uie s se asi.ure c proiectele pentru Lucrrile 1emporare sunt verificate de verificatori independeni an.a#ai ai Beneficiarului. Aovada acestor verificri va fi transmis -n.inerului cu cel puin (((( zile "nainte de efectuarea Lucrrilor temporare. .1D.2 9n cazul "n care Lucrrile 1emporare sunt modificate "n timpul lucrrilor de construcie noile lucrri temporare vor fi e!ecutate "n conformitate cu noul proiect de lucrri temporare, verificate de in.ineri calificai care tre$uie s fie independeni de proiectantul de Lucrri 1emporare iar dovada acestei verificri va fi transmis -n.inerului "nainte de "nceperea modificrilor aduse Lucrrilor 1emporare. 9('= C"li,",e" 1e H)r-ie!,"n,3 ">" !#* e&,e e" 1e ini,0 1e Le/e" @n 1-*eni#l !-n&,r#!iil-r 1in R-*?ni" .1G.1 Antreprenorul tre$uie s adopte rolul de CProiectantC, aa cum este el definit "n le.islaia rom,n "n domeniul construcii, Le.ea 13;1FFD privind calitate "n construcii 'cu modificrile i completrile ulterioare). Aceast responsa$ilitate se refer at,t la proiectarea inclus "n Aocumentele Antreprenorului c,t i la Proiectul ilustrativ ela$orat de Beneficiar i preluat ulterior de Antreprenor. .1G.2 9n calitate de CProiectantC, aa cum este definit "n le.islaia rom,n "n domeniul construciilor, Antreprenorul tre$uie s se asi.ure c urmtoarele o$li.aii sunt "ndeplinite. Acestea includ, dar nu se limiteaz la% i. ii. proiectarea contractului, "n conformitate cu le.ea rom,n* asisten tehnic la faa locului pentru rezolvarea tuturor neconformitilor i nere.ulilor* participarea "n calitate de proiectant, la inspeciilor de control al calitii de pe Oantier, care se desfoar "n conformitate cu pro.ramul de control al calitii apro$at de ctre reprezentani -0C*

Pag | (#

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN iii. sta$ilirea modului de tratare i remediere a tuturor defectelor care apar la lucrri "n timpul e!ecuiei, dac un astfel de defect se datoreaz unei erori de proiectare i monitorizarea implementrii soluiilor adoptate "n acest sens, pe antier* iv. v. vi. implicare "n ela$orarea CCrii construcieiC, precum i "n preluarea procedurilor aa cum este detaliat in capitolul (((( de mai #os. 0pecialitii verificatori de proiecte atestai rspund "n mod solidar cu proiectantul "n ceea ce privete asi.urarea nivelului de calitate corespunztor cerinelor proiectului. Antreprenorul va asi.ura coordonarea proiectarii in calitate de Proiectant .eneral pentru intocmirea proiectului de -10, de relocare;prote#are utilitati si tot ceea ce poate sa apara ca necesar de proiectat in vederea realizarii contractului de e!ecutie lucrari pentru finalizarea o$iectivului de autostrada. 9('B De,"lii 1e E6e!#ie .1I.1 Antreprenorul va ela$ora toate planele detaliate de proiectare 'detalii de e!ecuie) necesare pentru e!ecuia Lucrrilor. 1oate desenele vor fi prezentate -n.inerului pentru apro$are in ((( de zile de la inceperea contractului. .1I.2 Planele relevante pentru e!ecutarea Lucrrilor vor fi realizate la urmtoarele scri, cu e!cepia cazului "n care s:au convenit alte dimensiuni cu -n.inerul% a) profil transversal cu $ucle i $retele, scara 1%23* $) profiluri transversale, scara 1%133* c) detalii de drena# inclusiv descrieri i corelarea tuturor drena#elor* d) podee, scara 1%D3 :prezent,nd detalii despre toate tipurile de podee i alte structuri de drena# cu lime mai mic de D m, aducia i evacuarea lor, inclusiv Lucrrile de protecie necesare conform contractului* e) structurile primare : pentru toate structurile cu lime de D m sau mai mare, planurile detaliate de proiectare vor fi ela$orate la scrile adecvate. &n ta$el de "ncovoiere a $arelor este, de asemenea, necesar* f) marca# rutier, semnalizarea rutier, parapete i alt mo$ilier rutier planurile .enerale la o scara de 1%1333 vor fi inte.rate cu detaliile de e!ecuie la scara 1%D33 :1%233 pentru planuri, i 1%23 pentru indicatoare. Pentru mai multe detalii sunt folosite alte $aremele* .) planuri ale solurilor i localizarea materialelor P $aremele folosite 1%1333 i 1%D33, "n cazul "n care este necesar* h) 4oduri rutiere :zonele de intersecie "ntre autostrzi i ramuri ale nodurilor rutiere tre$uie s fie detaliate de planuri cu scara 1%233 i tre$uie s prezinte e!act modificarea de niveluri a suprafeei de asfalt finalizate. Aceste plane sunt suficiente pentru a permite $una asternere a stratului de uzur i) Plane pentru parcare, zone de servicii i de "ntreinere :planurile tre$uie s fie la scara de 1%D33 cu

Pag | ((

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN detaliile la 1%233. 0cara planelor de e!ecuie va fi un minim de 1%133 cu detalii de p,n la 1%23. #) planuri cu detalierea infrastructurii necesare pentru implementarea sistemului -10 domeniu. .1E. 9n plus fa de planele proiectului tehnic Antreprenorul va ela$ora toate planele secveniale, planurile Lucrrilor 1emporare i planele de fa$ricaie necesare pentru asi.urarea $unei e!ecuii a lucrrilor. .1E.< 9nainte de punerea lor "n aplicaie, planele aferente Lucrrilor temporare sunt certificate ca fiind conforme cu Planul de ctre +ana.erul de calitate a proiectrii din partea Antreprenorului i verificate de ctre verificatori atestati, an.a#ai ai Beneficiarului. 9('D De&ene 1e e6e!#ie >i 1e&ene 1e l#!r# .1F. 1 Antreprenorul va ela$ora pe propriul su cost, toate desenele de e!ecuie i desenele de lucru necesare pentru e!ecuia lucrrilor. Aac este cazul, aceste desene vor fi incluse "n predrile de documente ale Antreprenorului. .1F.2 Aesenele de lucru 'schite de santier) nu tre$uie revizuite de ctre -n.iner, dar transmise -n.inerului spre informare, "n termen de(((( zile inainte de aplicarea acestora "n e!ecuie. 9(+E D",e ele!,r-ni!e .23.1 Antreprenorul tre$uie s furnizeze copii electronice ale tuturor planelor i documentelor, inclusiv modele folosite pentru a ela$orarea planelor "ntr:un format apro$at de ctre -n.iner. .23.2 Antreprenorul tre$uie s utilizeze soft6are:ul standard profesional pentru modelarea, analiza i desenare, su$ rezerva apro$rii de ctre -n.iner. Antreprenorul va furniza cu titlu .ratuit c,te o licena pentru fiecare soft folosit , Beneficiarului, -n.inerului i 8erificatorului. : Dr#*#ri %rin!i%"le :(' )l"n /ener"l >i !erine 1e %r-ie!,"re <.1.1 Aceast seciune prezint cerinele pentru proiectarea tuturor drumurilor incluse "n contract. <.1.2 Antreprenorul tre$uie s pre.teasc plane de proiectare pentru construcii, cu a#utorul unui cadru de desen i un cartu pentru desen tehnic apro$ate de -n.iner. Planele de proiectare detaliate necesare pentru e!ecuia lucrrilor vor fi ela$orate la scara sta$ilit in su$capitolul ((((, cu e!cepia cazului "n care s:a convenit altfel cu -n.inerul. <.1. Antreprenorul va ela$ora planul 'traseului "n plan) i profilurile de proiectare 'profil lon.itudinal) a drumurilor incluse "n contract, folosind formatul i colile de titlu apro$ate de -n.iner. <.1.< Planul tre$uie sa prezinte nivelurile naturale la sol, nivelurile de proiectare, detaliile de cur$are orizontal i vertical, seciune transversal, locaia lateral a scur.erii, descrieri i trimiteri la toate Pag | (' 7) planuri pentru relocarea;prote#area utilitatilor, detalii de e!ecutie stampilate de verificatori atestati in

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN drena#ele i lucrrile la poduri, locaia reperelor, 7ilometra#elor, precum i orice alte informaii relevante. 2lementele .eometrice detaliate se refer la urmtoarele aspecte principale, dar fr a se limita la acestea% i. ii. iii. iv. v. vi. 1raseu "n plan* Profil lon.itudinal* 2lemente ale seciunii transversale* Kacordri, intersecii i sensuri .iratorii* Arumuri de serviciu* 0paii pentru parcare*

:(+ )r-ie!,"re /e-*e,ri!0 <.2.1 Proiectarea .eometric detaliat a drumurilor se efectueaz folosind un soft6are adecvat de proiectare a drumurilor. :(9 A%r-b"re" <"n,ier#l#i <. .1 9nainte de "nceperea lucrrilor Antreprenorul este responsa$il de or.anizarea unei inspecii comune pe antier, "mpreun cu -n.inerul. 0copul inspeciei va fi acela de a conveni volumul i ad,ncimea solului fertil i locaii pentru depozitarea solului fertil. <. .2 9nainte de "nceperea oricror tip de Lucrri, Antreprenorul va realiza, pe cheltuiala sa, inspecii pe "ntre.ul antier pentru a identifica eventualele muniii nee!plodate. Pentru e!ecutarea acestor inspecii, Antreprenorul va respecta le.islaia rom,na aplica$il i va an.a#a, dac este cazul, personal specializat pentru a e!ecuta aceste inspecii. Antreprenorul va suporta toate costurile referitoare la asanarea ternului de munitie si va fi responsa$il de orice intarziere care survine ca urmare a faptului ca aceste inspectii nu au fost efectuate sau nu au fost efectuate corespunzator. -n cazul in care va .si muniie nee!plodat, Antreprenorul este o$li.at s% a) s "nceteze orice decopertare a solului, comprimare sau orice pertur$are a terenului in zona "nvecinata, $) aduc la cunotina -n.inerului faptul ca a fost .sit muniie nee!plodata* c) s atepte instruciuni din partea -n.inerului* -n.inerul va contacta Autoritile Locale competente, i daca este necesar, Antreprenorul va instala .arduri de protecie a zonei i va permite accesul in si.urana pe antier a reprezentanilor -nstituiilor .uvernamentale competente. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a evita orice "nt,rziere sau "ntrerupere .enerate de descoperirea muniiei, fiind inclus daca este necesar i repro.ramarea lucrrii astfel "nc,t sa se evite "nt,rzierea .lo$al.

Pag | (+

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN :(: 8*%reF*#ire >i b"riere 1e *e1i# <.<.1 9mpre#muiri temporare vor fi realizate la hotarul permanent al autostrzii de lun.ul i "n #urul oricrei zone de lucrri suplimentare "n afara Lucrrilor Permanente la "nceputul lucrrilor i se va menine pe "ntrea.a durat a lucrrilor sau p,n "n momentul "n care este "nlocuit cu .ard permanent. Antreprenorul va asi.ura .arduri temporare adecvate, care tre$uie apro$ate de -n.iner. 5ardul temporar tre$uie meninut "n $un stare pe toat durata contractului, pentru a "ndeplini cerinele -n.inerului. <.<.2 5arduri permanente vor fi create la limitele antierului conform planelor din 8olum (((* 1ipul de .arduri permanente tre$uie s fie "n conformitate cu standardele aplica$ile i tre$uie s fie apro$at de ctre -n.iner. &n drum prevazut pentru"ntreinere de 2m va fiprevazut "n interiorul .ardului permanent de si.uran. 9n cazul "n care spaiul este limitat, Antreprenorul va informa -n.inerul despre nevoia de e!proprieri adiionale. Beneficiarul va fi responsa$il pentru efectuarea demersurilor le.ale conform le.islatiei pentru achizitia de teren. <.<. Antreprenorul va analiza toate locaiile conforme cu e!ecuia ale .ardului permanent i le va prezenta "n planele conforme cu e!ecuia. <.<.< Antreprenorul tre$uie s evalueze nevoia de msuri de reducere a z.omotului '$ariere sau di.uri etc.), "n conformitate cu standardul 0K 24 1IF i 0K 24 1IF<;233< i va proiecta caracteristici de reducere a z.omotului 'care pot fi panouri fonoa$sor$ante) dac aceste standarde le impun. +asurile de protectie la z.omot vor fi proiectate de Antreprenor "n conformitate standardele relevante i tre$uie s fie apro$at de ctre -n.iner, "nainte de instalare. :(= )"r"%e,e 1e &i/#r"n0 <.G.1 Pentru intrea.a autostrad va fi realizat un proiect comple! de parapete de si.uran care va indica e!act zonele prote#ate i tipul de parapete folosit. Pentru intre.ul tronson de autostrada se realizeaz un si.ur proiect de parapete de si.uran ce efectueaz i indic e!act zonele care urmeaz s fie prote#ate i tipul de parapet ce va fi utilizat. <.G.2 Antreprenorul tre$uie s evalueze necesitatea de parapete de si.uran pe mar.inile e!terioare ale tuturor drumurile care sunt proiectate "n conformitate cu standardul 0K 24:1 1I CAispozitive de protecie la drumuriC, i cu Catalo.ul pentru sistemul de protecie al si.uranei rutiere '4AK DF1 din 233D) i cu standardele relevante i va identifica locurile unde sunt necesare parapetele de si.uran. <.G. Parapetele de si.uran vor fi instalate pe toat lun.imea medianei autostrzii si vor fi prevazuti cu dispozitive antior$ire. La cur$ele cu raza mai mica, parapetul se va plia pe median pentru a ma!imiza vederea la distan, "n faa $arierei. Acest lucru va reduce la minimum cerinele pentru lr.irea medianei pentru a atin.e distana de oprire si.ur necesar. <.G.< 0e vor sta$ili msuri pentru seciunile amovi$ile ale parapetului de si.uran pe median la amplasamentele ieirilor de ur.en, supuse apro$rii de ctre -n.iner. Panouri #oase anti:refle! Pag | (-

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN "mpotriva curenilor de aer vor fi instalate "n partea de sus pe "ntrea.a lun.ime a parapetului de si.uran median "n conformitate cu standardele aplica$ile. <.G.D Antreprenorul tre$uie s alea. tipurile de parapete de si.uran disponi$ile potrivite pentru a satisface cerinele de protecie identificate i tre$uie s o$in apro$are de la -n.iner pentru utilizarea acestora. <.G.G Antreprenorul tre$uie s proiecteze "n "ntre.ime, s verifice i s contracteze verificarea tuturor instalrilor de parapete de si.uran "n conformitate cu standardul 0K 24 1 1I CAispozitive de protecie la drumuri> i cu standardele relevante. Aetalii complete privind proiectarea vor fi prezentate "n planele de e!ecuie. <.G.I 1oii st,lpii de pod, reazem i zidurile de spri#in de pe autostrad vor fi prote#ai de parapete de si.uran adecvate. <.G.E Parapetele de si.uran vor fi realizate "n conformitate cu standardele specificate "n 0tandardul 0K 24 1 1I CAispozitive de protecie la drumuri> i "n 0tandardele Kelevante cu e!cepia e!istenei altor prevederi. <.G.F 0t,lpii "nali de semnalizare i de iluminare care necesit protecie cu parapete de si.uran sunt definii aici ca st,lpi cu diametrul sau lun.imea a!ei minore de 1D3 mm sau mai mare. (&up caz, la acest capitol se va meniona faptul c parapetul de protecie de l'ng banda de urgen trebuie #ntrerupt #n zona accesului la sistemul de telefonie iar #n zonele de traversare de pe un sens pe alt sens de circulaie #n situaii de urgen parapetul metalic trebuie s fie proiectat demontabil) :(B Si&,e*e 1e 1ren"re >i !"n"le 1e &er.i!i# Si&,e* 1e 1ren"re %en,r# "&i/#r"re" &!#r/erii "%el-r %l#.i"le 1e %e &#%r" "," 1r#*#l#i <.I.1 Antreprenorul va proiecta un sistem adecvat de drena# al drumului pentru a rezolva pro$lema scur.erilor de pe drumurile construite. Proiectul ilustrativ presupune c sistemul de colectare a apelor de suprafa "n scur.ere va folosi canale de drena# din $eton prefa$ricat. La ram$lee 'R 2m "nlime), precum i la tieri, scur.erea drumului poate conduce peste mar.ine "n canalele de scur.ere. 9n cazul ram$leelor mai "nalte de 2 m, scur.erea nu va mai fi lsat s alunece peste mar.ine, astfel fiind necesar un sistem de canalizare pozitiv care s colecteze apa scurs de la mar.inea carosa$ilului i care s o duc fie pre canalele cptuite sau evi care s o conduc de pe ram$leia# pe principalele canale de scur.ere de la $aza ram$leului. <.I.2 Proiectarea canalelor de drenare i a drena#elor cu eav tre$uie s respecte 0tandardele relevante. Canale de drena# tre$uie s ai$ un minim de pant de 3,DQ. Conducte de drena# tre$uie s ai$ un minim de pant de 3, Q.

Pag | (8

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN <.I. 1oate ri.olele folosite vor fi fi!ate iar camerele de drenare pentru drena#ul cu eav vor fi cptuite pentru a permite depunerea noroiului. 4u vor fi permise camere de drena# pe carosa$il sau pe linia de ur.en. <.I.< 9n cazul unor seciuni ale carosa$ilului supra"nlate, unde panta carosa$ilului este orientata spre spatiul median, va fi necesar un sistem de drena# pe median. Pantele din cadrul medianei care sunt destinate drenrii, nu vor fi mai a$rupte de 1 la D. <.I.D La ela$orarea propunerilor de drena#, inclusiv proiectarea scur.erilor i alte faciliti vizi$ile asociate sistemelor de drena#, antreprenorul tre$uie s includ cerinele de atenuare detaliate "n evaluarea impactului asupra mediului. Si&,e* 1e 1ren"re " ,er"&"*en,el-r <.I.G 9n cazul "n care apele pluviale de pe terenul natural din apropierea autostrzii se aduna la $aza ram$leului acesteia, canalele de drena# vor aciona de asemenea ca i punct de colectare a acestor scur.eri. Aceasta scur.ere suplimentar va fi luat "n considerare "n proiectarea canalelor de drena#. <.I.I -n sectiunile in care panta terenului natural este inspre zonele de de$leu, vor fi prevazute santuri de .arda la partea superioara a taluzului de de$leu astfel incat sa se asi.ure colectarea si diri#area corespunzatoare a apelor pluviale spre sistemul de drena# al autostrazii. E."!#"re" "%ei %l#.i"le <.I.E Antreprenorul este responsa$il pentru identificarea locaiilor potrivite pentru evacuarea apei pentru drum i de o$inerea tuturor apro$rilor de la autoritile competente necesare pentru deversarea "n al$ia r,urilor. <.I.F Antreprenorul tre$uie s se asi.ure c toate conductele de drena# care se vars "n al$ia r,urilor tre$uie s fie prevzute cu perei de "nchidere corect proiectai cu un aspect accepta$il care s ofere protecie adecvat "mpotriva eroziunii al$iei i malului. 0tructurile de deversare tre$uie s fie proiectate astfel "nc,t s se "ncadreze $ine cu mediul "ncon#urtor. Atunci c,nd deversarea se face "ntr:o vale natural, fr un curs definit se impune un detaliu de deversare special i anume acela de a deversa "n mod adecvat scur.erile pentru a evita eroziunea c,mpurilor. <.I.13 . 9nainte de deversare, toata scur.erea de pe carosa$il va fi trecut printr:un filtru de ulei. Niltrul de ulei va fi dimensionat, astfel "nc,t s se potriveasc cu flu!ul proiectat de scur.ere al sistemului de canalizate "n locul respectiv. 0eparatoare de ulei vor fi proiectate i amplasate pentru a permite "ntreinerea facil i frecvent. Cile de acces vor fi proiectate i e!ecutate, dup cum este necesar pentru a permite un acces uor la toate filtrele a mainilor speciale folosite pentru .olirea i curirea filtrelor.

Pag | (0

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN -

F"!ili,0i %en,r# e."!#"re !-n,r-l"," " "%el-r %l#.i"le <.I.11 Antreprenorul va proiecta sistemul de canalizare, astfel "nc,t rata de deversare a "ntre.ii scur.eri de ap de pe carosa$il "n cursurile de ap e!istente sa nu fie mai mare dec,t scur.erea curent 'spaiu verde) din zona definit de limita permanent a autostrzii. <.I.12 Nacilitile de evacuaresunt necesare pentru a stoca scur.erile de pe drum "n condiii de furtun i tre$uie s includ o restricie adecvat la deversare pentru a limita scur.erile in cursul de apa p,n la un nivel care nu "l depete pe cel curent. Kestricia tre$uie s includ un mi#loc adecvat de "nchidere a deversrii ceea ce permite ca de$ordrile poluante ma#ore s fie transferate ctre instalaia de stocare. <.I.1 Antreprenorul va evalua cerinele de depozitare i va proiecta i construi orice faciliti de stocare necesare la apro$area -n.inerului i toate autoritile le.ale relevante. Ci de acces tre$uie s fie proiectate i construite dup cum este necesar pentru a permite accesul uor la instalaiile de depozitare pentru operaiuni de "ntreinere 8n,reinere <.I.1< Arena#ul va fi proiectat astfel "nc,t s permit ca sistemele s fie "ntreinute de manier si.ur i eficient. 9n cazul facilitilor care necesit "ntreine re.ulat prelun.it , cum ar fi .ropile, filtrele de ulei, etc., Antreprenorul tre$uie s asi.ure acces permanent, pentru a permite acestor activiti s se desfoare "n condiii de si.uran i cu "ntreruperi minime pentru utilizatorilor drumurilor. Antreprenorul tre$uie s transmit propunerile sale spre apro$area -n.inerului. <.I.1D Antreprenorul tre$uie s se asi.ure c toate Lucrrilor de deversare s permit "ntreinere si.ur i eficient. Cri,erii 1e %r-ie!,"re <.I.1G 0istemul de drena# al apei de suprafa va fi proiectat "n conformitate cu toate standardele aplica$ile. )eri-"1" 1e re!#ren0 <.I.1I 0istemul de drena# al apei de suprafa va fi proiectat pentru situaii de cderi masive de precipitaii cu perioad de recuren de 13 de ani. In,en&i,",e" )re!i%i,"iil-r <.I.1E -ntensitile proiectate ale precipitaiilor, durata i ali parametri de proiectare tre$uie s fie "n conformitate cu standardele relevante.

Pag | ',

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN :(C Ter"&"*en,e Gener"li,0i <.E.1 Antreprenorul tre$uie s prezinte un raport .eotehnic la depunerea Proiectului 1ehnic care va include propunerile sale pentru construirea tuturor terasamentelor. Antreprenorul tre$uie s efectueze testele necesare pentru a sta$ili msurile de e!ecuie adecvate pentru a asi.ura sta$ilitatea e!cavaiilor i terasamentelor. +etoda de analiz a sta$ilitii pantei i modelul folosit de ctre antreprenor vor fi apro$ate de ctre -n.iner. +surile de cretere a sta$ilitii pantei tre$uie s fie apro$ate de ctre -n.iner. Parametrii solului pentru proiectarea .eotehnic se determin prin teste de la$orator sau prin testare la faa locului. +etodele sunt apro$ate de ctre -n.iner. <.E.2 Antreprenorul se concentreaz asupra valorilor relativ sczute ale Kaportului de toleran californian 'CBK) ale tipului predominant de sol 'loess), de:a lun.ul celei mai mari pri ale autostrzii propuse. Antreprenorul "i va asuma responsa$ilitatea pentru lucrul cu aceste valori sczute de c,te ori vor fi .site i va construi toate ram$leia#ele "n straturi de material de ram$leu cu o .rosime corespunztoare, compactat "n aa fel "nc,t s limiteze tasarea suprafeei drumului. -n acelasi scop, este recomanda$ila utilizarea noilor tehnolo.ii. <.E. Av,nd "n vedere cele de mai sus, vor fi necesare msurtori pentru a se asi.ura c at,t "n timpul c,t i dup e!ecuie precipitaiile nu se infiltreaz su$solul ram$leia#ului. <.E.< Antreprenorul tre$uie s "ntreprind toate investi.aiile necesare 'inclusiv investi.ri i teste la ad,ncime) pentru a sta$ili msurile de e!ecuie adecvate pentru a asi.ura sta$ilitatea terasamentelor. +etoda de analiz a sta$ilitii pantei i modelul folosit de ctre antreprenor vor fi apro$ate de ctre -n.iner. 1oate msurile de sta$ilizare a pantei vor fi apro$ate de ctre -n.iner. <.E.D Kam$leele vor avea un factor de sta$ilitate static a pantei de cel puin 1,D "n timpul i dup construcie. Nactorul de si.uran pentru sta$ilitatea dinamic a pantei va fi de cel puin 1,1 "n timpul i dup construcie. <.E.G Pantele ram$leelor vor permite pstrarea i sta$ilirea stratului superior al solului i pturii ve.etale pentru a controla eroziunea ram$leelor. Pentru a preveni eroziunea ram$leelor, panta acestora i e!cavaiilor 'cu e!cepia cazului "n care sunt cu faa) se acoper cu un strat ve.etal i se cultiv cu iar$ i plante indi.ene, "n conformitate cu studiul de evaluare a impactului asupra mediului. E6!"."iile <.E.I Pentru a preveni eroziunea, pantele e!cavaiilor 'cu e!cepia cazului "n care sunt cu faa) se acoper cu un strat ve.etal i se cultiv cu iar$ i plante indi.ene, "n conformitate cu studiul de evaluarea a impactului asupra mediului. 0e anticipeaz c "n cazul e!cavaiilor mai ad,nci vor fi necesare ziduri de susinere, ancorri ale orientrilor pantei sau alte msuri structurale de sta$ilizare vor fi necesare pentru a reduce la minim e!cavarea i pentru a prote#a pantele de eroziune. Limitele antierului reflect aceste a$ordri. Antreprenorul va fi responsa$il pentru proiectarea tuturor msurilor de Pag | '1

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN e!cavare i pentru conformarea cu cerinele -n.inerului cu privire la caracterul adecvat al propunerii lui. 0olutiile proiectate se vor incadra in limita coridorului e!propiat pus la dispozitie de Beneficiar. -n cazul in care apar situatii care necesita suprafete de teren suplimentare, acestea vor fi achizitionate de catre Antreprenor pe propria cheltuiala si transferate in proprietate Beneficiarului, cu titlu .ratuit si li$er de orice sarcini. Bil"n#l ,er"&"*en,el-r / S#r&e *",eri"le <.E.E Antreprenorul tre$uie s evalueze volumul .eneral de terasamente al Contractului i, "n cazul "n care este necesar un import net, acesta va identifica surse adecvate pentru materiale de umplere i va efectua prelevrile de pro$e i testele necesare pentru a satisface cerinele -n.inerului cu privire la caracterul adecvat al tuturor surselor. Antreprenorul va prezenta propunerile sale cu privire la importul de material spre apro$area -n.inerului i va o$ine avizul tuturor autoritilor competente, "nainte de "nceperea transportului. <.E.F 9n cazul "n care se "nre.istreaz un surplus net de material pe Oantier, Antreprenorul va lua msuri pentru eliminarea "n si.uran a surplusului de pe Oantier, folosind trasee adecvate. Antreprenorul va prezenta propunerile sale cu privire la importul de material spre apro$are -n.inerului i va o$ine avizul tuturor autoritilor competente, "nainte de "nceperea transportului. <.E.13 Antreprenorul este pe deplin responsa$il pentru identificarea, utilizarea i readucerea ulterioar la o stare accepta$il a terenurilor utilizate pentru .ropi de "mprumut, depunere de material e!cavat i orice alt fel sau tip de lucrri temporare necesare. Ter"&"*en,e !-n&-li1",e <.E.11 . 9n cazul "n care Antreprenorul "i propune s utilizeze terasamente consolidate, va prezenta propunerile sale spre analiz -n.inerului, "ntr:o faz incipient a Contractului. Antreprenorul va fi responsa$il pentru proiectarea i construcia tuturor terasamentelor consolidate. :(D Si&,e*#l r#,ier <.F.1 Antreprenorul va proiecta i e!ecuta tot sistemul rutier necesar pentru implementarea Contractului. Aceasta include, dar nu se limiteaz la% i. ii. iii. proiectarea sistemului rutier al partii carosa$ile a autostrzii inclusiv pentru $anda de ur.en, proiectarea sistemului rutier pentru drumurile de acces, drumurile laterale, zonele de parcare, zonele de servicii, centrele de "ntreinere, etc. proiectarea sistemului rutier pentru drumul de le.tur (((((((' se va meniona dup caz) <.F.2 Proiectarea sistemului rutier al partii carosa$ile a autostrzii tre$uie s respecte pe deplin cerinele standardelor aplica$ile. Bitumurile modificate vor fi incorporate in mi!turile asfaltice in conformitate cu standardul rom,nesc 0K 1I<:1 din ianuarie 233F. Aurata de via conform Pag | '2

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN proiectrii utilizat pentru toate im$racamintile rutiere va fi de minim ((((( ani ' se va corela cu durata normal de exploatare pentru #mbrcminile specificate #n caietul de sarcini ) <.F. Proiectarea sistemului rutier va ine cont de trafic si are la $aza datele de trafic incluse in 8olumul (((. <.F.< Benzile de ur.en vor avea acelai sistem rutier i aceeai "nclinare transversal ca i $enzile de circulaie. Acelai sistem rutier tre$uie s e!iste i "n zona median destinat devierii traficului "n situaii de intervenie la carosa$il sau accidente. :('E )"r!0ri >i &%"ii 1e &er.i!ii <.13.1 0paiile de servicii aflate pe am$ele pri ale autostrzii la 7m (((((, av,nd suprafaa de minim ((((( mp vor include fiecare ((((((mp de parcri care urmeaz s fie construite. 0paiile de servicii vor fi de tip 02 aa cum prevd 0tandardele Kom,neti PA 1G2 "n ceea ce privete aspectul, dar tre$uie s respecte cerinele minime de (((((( m2. <.13.2 Antreprenorul va proiecta i construi spaiile de servicii i va e!ecuta toate utilitiile, serviciile i infrastructurile necesare. <.13. Amplasarea i utilitile vor "ndeplini cerinele standardelor aplica$ile. <.13.<. Antreprenorul are o$li.aia de a "ncheia "n numele Beneficiarului, contracte de furnizare a utilitailor "n vederea asi.urrii funcionalitii autostrzii. <.13.D. Punctul de trecere a frontierei de la (((((va fi amena#at cu platforme i faciliti. :('' Cen,r# 1e 8n,reinere <.11.1 Contractul prevede amena#area unui Centru de 9ntreinere care va fi construit "n conformitate cu 0tandardele din Kom,nia PA 1G2 i va face su$iectul apro$arii de catre Beneficiar si -n.iner. <.11.2. Antreprenorul are o$li.atia de a incheia in numele Beneficiarului, contracte de furnizare a utilitatilor in vederea asi.urarii functionalitatii. :('+ B-r1#riA ,r-,#"reA "lei %en,r# bi!i!li>,iA re #/iiA re #/ii 1e "#,-b#5 >i 5-ne %".",e <.12.1 Antreprenorul va evalua necesitatea de asi.urare de $orduri, trotuare, alei pentru $icicliti, refu.ii, alveole pentru auto$uze i zone pavate necesare conform Contractului i va proiecta i e!ecuta astfel de faciliti su$ rezerva apro$rii -n.inerului. Nacilitile vor fi proiectate i e!ecutate "n conformitate cu standardele aplica$ile. <.12.2 1rotuarele, aleile pentru $icicliti, refu.iile, alveolele pentru auto$uze i zonele pavate vor fi meninute, dup caz, iar Antreprenorul este responsa$il pentru meninerea "n si.uran a acestor faciliti afectate de lucrri pe durata lucrrilor. :('9 Se*ne >i &e*n"lele 1e !ir!#l"ie >i *"r!"Fe r#,iere <.1 .1 Antreprenorul are o$li.aia de a proiecta i instala toate marca#ele rutiere i semnele de circulaie necesare pentru e!ploatarea "n si.uran a drumurilor acoperite de prezentul Contract, la dare lor "n Pag | '#

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN funciune. Antreprenorul este, de asemenea, responsa$il pentru toate marca#ele rutiere i semnalizrile de circulaie necesare pentru e!ploatarea "n si.uran a tuturor drumurilor afectate de lucrri care sunt deschise traficului, pe durata lucrrilor. Antreprenorul tre$uie s prezinte -n.inerului spre apro$are, propunerile sale de semne de circulaie i marca#e rutiere, "nainte de instalare. <.1 .2 0emnele de circulaie i marca#ele rutiere permanente vor fi "n conformitate cu standardele relevante, cu Convenia de la 8iena 'CConvenia privind semnele i semnale de Circulaie din 1FGEC i Acordul 2uropean de la 1FI1 care o completeaz) i cu codul rutier rom,n* cu 01A0 1E<E ; 1,2, :EG '0i.urana circulaiei P indicatoare rutiere) i 01A0 1E<E ; I :ED '0i.urana circulaiei P +arca#e rutiere). <.1 . -ndicatoarele i marca#ele rutiere permanente vor fi compati$ile cu cele e!istente pe tronsoanele de autostrad din Komania. Antreprenorul este responsa$il pentru toate indicatoarele i marca#ele rutiere necesare pentru cone!iunea cu nodurile rutiere propuse. Antreprenorul va .estiona i furniza "ntre. mana.ementul traficului necesar pentru instalarea de indicatoare i marca#e rutiere i va conveni asupra propunerilor "n conformitate cu su$capitolul 2.21 de mai sus. <.1 .< 1oate indicatoarele rutiere vor fi reflectorizante i vor fi "n conformitate cu 0tandardul rom,nesc 01A0 1E<E ; 1, 2 i :EG '0i.urana circulaiei P indicatoare rutiere) i cu standardele aplica$ile. <.1 .D Aetalii cu privire la orice indicator informativ varia$il sunt furnizate in su$capitolul <.1D de mai #os. <.1 .G 1oate indicatoarele de circulaie vor fi reflectorizante i de mari dimensiuni. 4u este necesar iluminarea indicatoarelor. 0tructura de spri#in i fundaia indicatoarelor vor fi proiectate astfel "nc,t s spri#ine toate indicatoarele "n orice condiii climatice <.1 .I Antreprenorul va asi.ura toate indicatoarele de circulaie, semnalele i marca#ele rutiere temporare necesare pentru mana.ementul traficului. +arca#ele rutiere temporare vor fi asi.urate "n conformitate cu CPropunerile de armonizare a semnalizrii rutiere pe autostrada trans:europeanC din iunie 1FFD, precum i cu standardele relevante. <.1 .E Pe poriunile de drum unde nu e!ist parapete de si.uran pe mar.ine se vor amplasa st,lpi de semnalizare. 9n cazul "n care sunt propuse parapetele de si.uran pe mar.ine, se vor elemente reflectorizante "n apropierea parapetelor de si.uran "n conformitate cu standardele relevante. 2tichetele adezive de semnalizare a 7ilometra#elor i a amplasrii telefoanelor de ur.en vor fi lipite pe st,lpi de semnalizare i pe parapete "n conformitate cu standardele relevante <.1 .F +arca#ele rutiere permanente vor fi realizate pe carosa$ilul autostrzii, al drumurilor de acces i al drumurilor laterale. Acestea vor fi "n conformitate cu standardelor relevante, cu Convenia de la 8iena 'Convenia privind semnele i semnale de Circulaie din 1FGE i Acordul 2uropean de la 1FI1 care o completeaz) i cu codul rutier rom,n, cu 01A0 1E<E ; I :ED '0i.urana circulaiei P marca#e rutiere). Pag | '(

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN :(': Il#*in",#l <.1<.1 Conform normativului de proiectare 4P:3G2:32 i standardelor aplica$ile 0K:24 <3:1:233G i 0K: 24 <3:2:233G, tre$uie iluminate lucrarile de arta, nodurile rutiere, spatiile de servicii, centrele de intretinere, punctele de trecere a frontierei precum i pe drumurile de le.tur "n dreptul nodurilor de circulaie. Corpuri de iluminat vor fi, de asemenea, prevzute pentru iluminarea "ntre.ilor zone de parcare la un standard adecvat, cu apro$area -n.inerului. :('; C-*#ni!"ii <.1D.1 Antreprenorul va implementa sistemul de comunicatii in conformitate cu specificatiile tehnice pentru sisteme -10 din Ane!a ((((.

:('= L#!r0ri 1e "!-*-1"re <.1G.1 Lucrrile de adaptare ce tre$uie furnizate de ctre Antreprenor vor include, fr "ns a se limita la, trotuare i sisteme de canalizare ale drumurilor care traverseaz i ; sau lea. Lucrrile* adecvarea i ; sau le.area la toate prile carosa$ile i trotuarele drumurilor adiacente lucrrilor. :('B C0i 1e "!!e& " e!,",e 1e C-n,r"!, <.1I.1 2!ista numeroase cai de acces i drumuri afectate de Lucrri care tre$uie sa rm,n deschise in timpul i dup e!ecutarea acestora. <.1I.2 Antreprenorul va meniona in oferta de proiectare i construcie lista tuturor podurilor i lun.imea cailor de acces. <.1I. Antreprenorul este o$li.at sa e!ecute proiectarea i construcia tuturor cailor de acces necesare.

:('C A1-%,"re" 1e !0,re *#ni!i%"li,",e" l-!"l0 <.1E.1 Antreprenorul se va asi.ura c toate Lucrrile care urmeaz a fi predate municipalitii locale corespund standardelor accepta$ile pentru municipalitatea "n cauz. ; STRUCTURI ;( ' Gener"li,0i D.1.1 Antreprenorul va pre.ti i va verifica documentele de proiectare pentru toate structurile necesare. Antreprenorul "i va depune propunerile ca i Aocumente ale Antreprenorului pentru fiecare structur i acestea vor include, fr limitare% i. ii. iii. iv. Pag | '' Kaportul de proiect i pachetele de proiectare, conform 0eciunii nr.(((((* schie de proiectare detaliate, incluzand schiele de amplasare .enerale* calculele structurale* metodele de construcie detaliate, ce vor include toate proiectele Lucrrilor temporare*

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN v. D.1.2 pro.ramele de monitorizare a calitii 4u se vor iniia niciun fel de lucrri asupra structurilor permanente "nainte de analizarea i apro$area urmtoarelor documente de proiectare, conform su$clauzei D.2 @Aocumentele AntreprenoruluiB din ConditiileContractului% i. Kaportul de proiectare i pachetele de proiect conform 0eciunii nr.(((((* ii. desene de proiectare detaliate ce includ desenele de amplasare detaliate* iii. calculele structurale* iv. metodele de construcie detaliate, ce vor include toate proiectele Lucrrilor temporare* v. pro.ramele de monitorizare a calitii. D.1. . Antreprenorul va pre.ti un set de plane conforme cu e!ecuia ce vor reprezenta construcia real i definitiv a structurii i alte informaii de predare conform capitolului ((((* ;(+ S,"n1"r1e D.2.1 0tandardele utilizate "n proiectarea structurilor vor fi "n conformitate cu capitolul (((((, standardele romanesti in vi.oare si sistemul 2urocoduri. ;(9 De&!riere" L#!r0ril-r D. .1 Antreprenorul va proiecta i construi podurile prevzute in Ane!a nr.((((: C2K-4S2 ?BL-5A1?K-- A2 PK?-2C1AK2. Podurile peste autostrada se vor amplasa pe toata limea acesteia elimin,nd astfel necesitatea pile mediane. Conform PA 1G2 structurile autostrazii tre$uie proiectate astfel incat in perspectiva sa poata fi construite trei $enzi de circulatie pe sens P aceasta cerinta este o$li.atorie. D. .2 D. . D. .< Antreprenorul va proiecta i e!ecuta orice construcie sau orice pod identificat ca fiind necesar pentru finalizarea cu succes a autostrzii. Antreprenorul tre$uie s sta$ileasc cerinele pentru toate zidurile de spri#in necesare "n vederea e!ecutrii Contractului i va proiecta i construi toate structurile de susinere necesare. Antreprenorul tre$uie s efectueze i o evaluare hidrolo.ic a zonelor de captare i s proiecteze i s construiasc toate podeele necesare pentru funcionarea adecvat a Contractului. ;(: Cerine /ener"le 1e %r-ie!,"re &,r#!,#r"l0 D.<.1 Pachetele de proiectare vor fi depuse conform capitolului ((((( pentru toate structurile incluse "n Lucrri i toate pachetele de proiectare pentru structuri vor include un certificat de proiectare i verificare pentru fiecare structur. D.<.2 1oate certificatele tre$uie semnate de prile indicate pe acesta. 0e pot depune certificate de proiectare i verificare referitoare la elementele individuale ale unei structuri, dar "n cazul acestei a$ordri, se vor depune certificate de proiectare i verificare referitoare la "ntrea.a structur dup finalizarea procesului de proiectare i verificare pentru toate elementele. Pag | '+

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN D.<. Norma i structura podurilor prezentate "n Proiectul ilustrativ;8olumul -8 i este provizorie i Antreprenorului i se permite s modifice lun.imile de amplasare, un.hiurile de "nclinare, dimensiunile podului i informaiile de amplasare din proiect, cu condiia respectrii Cerinelor o$li.atorii specificate "n su$capitolul ((((((. D.<.< 0chiele .enerale de amplasare depuse "n cadrul pachetului de proiectare .eneral vor include structura "n plan, elevaia i structura transversal, indic,nd caracteristicile principale care se doresc a fi construite. 8or fi incluse, fr limitare, informaiile de mai #os% i. alinierea structurii rutiere pe orizontal i vertical, inclusiv "nclinaiile, s.eata nordic i oraele principale de pe am$ele pri ale podului* ii. informaiile de amplasare* iii. nivelurile terenului, informaiile .eotehnice aferente fiecrui suport, inclusiv descrierea solului i nivelurile apelor de suprafa* iv. amena#area taluzurilor, conurilor i protecia "mpotriva eroziunii, inclusiv materialele, e!tinderea i nivelurile* v. lun.imea total a podului i lun.imea teoretic dintre reazeme* vi. limea total a podului i a drumului de su$ pod 'dac este cazul) "mprit pe $enzi, acostamente etc.* vii. structur rutier, inclusiv hidroizolaie, strat de protecie, strat de rezisten i de uzur* viii.nivelurile fundaiei* i!. nivelurile platformelor pentru suprastructuri la mi#loc i pe liniile de susinere* !. admisiile de evacuare pentru platforme* i !i. schia de iluminare. D.<.D 0chiele de proiectare detaliate vor ilustra toate componentele structurilor. 8or fi incluse, fr limitare, urmtoarele informaii% i. ii. iii. iv. v. vi. vii. D.<.G standarde utilizate "n proiectare i e!ecuie* proiectarea sarcinilor de trafic* informaii referitoare la materiale* dimensiunile lucrrilor structurale* informaii referitoare la tolerane dac o deviaie va influena capacitatea portant sau posi$ilitatea de utilizare* trimiteri la pro.ramele de monitorizare* informaiile de amplasare

Planele vor fi realizate la urmtoarele scri, cu e!cepia cazului "n care se convine altfel cu -n.inerul% i. Plane de amplasare .enerale, scara 1%133 sau 1%233*

Pag | '-

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN ii. iii. Plane detaliate scara 1%133 sau 1%D3 Aetalii de structura scara 1%23 sau 1%13

;(; D#r"," 1e .i"" " %r-ie!,#l#i D.D.1 Aurata de viaa a tuturor structurilor va fi de ((((( ani. ' conform normativului "(& nr.____din____) ;(= Cerine 1e %r-ie!,"re &,r#!,#r"l" -bli/",-rii D.G.1 Cerinele o$li.atorii sunt prevzute in Ane!a G. ;(B Cerine 1e .eri i!"re D.I.1 1oate datele de proiectare realizate pentru toate Lucrrile permanente i temporare vor fi verificate de ctre un verificator de proiect atestat an.a#at de catre Beneficiar. Aatele de proiectare includ, fr limitare, calculele, desenele i schie. D.I.2 8erificarea va fi independent de proiect. Norma i detaliile de verificare a proiectului vor fi sta$ilite de 8erificatorul de proiect. +etoda de analiz utilizat de verificator nu tre$uie s fie aceeai ca i cea utilizat de proiectantul Antreprenorului. 8erificatorul de proiect va fi responsa$il pentru propria interpretare a informaiilor furnizate de proiectantul Antreprenorului. Lucrrile de analiz ale verificatorului vor fi independente de cele ale proiectantului Antreprenorului i vor fi efectuate fr consultarea calculelor proiectantului Antreprenorului. 8erificatorul de proiect se poate consulta cu proiectantul Antreprenorului pentru a se asi.ura c rezultatele sale sunt direct compara$ile cu proiectul. 8erificatorul de proiect va verifica amnunit aplica$ilitatea i corectitudinea pro.ramelor computerizate utilizate. D.I. ?rice modificri pe care dorete s le efectueze Antreprenorul asupra proiectului apro$at de#a de -n.iner sau care a fost supus procesului de verificare, vor fi depuse spre reverificare complet, conform cerinelor capitolului ((((( ;(C C"l!#le &,r#!,#r"le >i "n"li5" D.E.1 Calculele pentru structuri vor include com$inaiile de sarcin necesare, conform 0tandardelor aplica$ile D.E.2 D.E. 1re$uie incluse toate informaiile necesare pentru apro$area proiectului 'de e!., se vor utiliza schema static i sarcini* schie* fi.uri* ta$ele* referine) pentru a facilita analiza -n.inerului. Pentru orice calcule efectuate prin intermediul pro.ramelor computerizate, se vor ataa urmtoarele informaii, fr "ns a se limita la acestea% i. denumirea pro.ramului i numrul versiunii* ii. o descriere a pro.ramului cu supoziii i limitri .enerale* iii. $aza ce calcul i descriere procedurii de calcul cu orice apro!imri sau simplificri utilizate* Pag | '8

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN iv. re.ulile de notare* v. un raport al rezultatelor ce va include datele referitoare la com$inaiile de cantitate i sarcin. D.E.< Kezultatele oricror calcule computerizate vor include, fr limitare, urmtoarele informaii% i. denumirea structurii i a pro.ramului computerizat, cu numrul de versiune* cuprinsul* ii. numrul de pa.in* iii. datele de intrare D.E.D Calculele efectuate prin intermediul pro.ramelor computerizate vor fi suplimentate, dac este cazul, prin verificri manuale i statice ale sta$ilitatii i si.urantei in e!ploatare. ;(D Ieri i!"re >i @n,reinere D.F.1 0tructurile vor fi proiectate pentru asi.urarea rezistenei i pentru reducerea la minimum a costurilor pe "ntrea.a durat de via, conform le.islaiei rom,ne i celor mai $une practici internaionale. D.F.2 Lucrrile de verificare i "ntreinere ce tre$uie efectuate pe parcursul duratei de via a structurii vor fi avute "n vedere de proiectanii Antreprenorului pe parcursul "ntre.ului proces de proiectare i detaliile vor fi incluse "n +anualele de operare i "ntreinere descrise "n capitolul (((((. ;('E E&,e,i!" 1oate podurile i podeele vor fi proiectate cu atenia cuvenit pentru estetica acestora. Proiectanii Antreprenorului vor acorda atenia cuvenit principiilor arhitectonice de% form, caracter, detalii, scar i proporii, conform celor mai $une practici. ;('' Di&%-5i,i.e 1e %r-,e!ie D.11.1 Podurile vor fi prevzute cu $alustrade, parapete i alte echipamente de si.uran, conform cerinelor 0tandardelor aplica$ile. ;('+ )re.e1eri %en,r# "&i/#r"re" in,re,inerii D.12.1 Podurile vor fi prevzute cu urmtoarele canale tehnice% a) patru conducte de 133 mm pe am$ele laturi ale tuturor podurilor de pe autostrad, cu "nclinare suficienta pentru a asi.ura drenarea* i $) dou conducte cu un diametru de 133 mm pe am$ele laturi ale tuturor podurilor de pe drumurile comunale sau naionale amplasate "ntr:un un.hi care s permit drenarea conductelor. D.12.2 Podurile vor fi iluminate "n conformitate cu prevederile 0tandardelor Kom,neti, Antreprenorul va proiecta i va asi.ura puncte de fi!are adecvate pentru st,lpii de iluminare pe suprastructura podului.

Pag | '0

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN = )EISAGISTICA G.1.1 Antreprenorul va crea un plan adecvat de amena#are a teritoriului pentru autostrad, drumurile adiacente i toate zonele afectate. Planul va include zone de depozitare supraterane, schemele de plantare a copacilor, horticultur i floricultur 'cu specificarea tipului de plantaie) pentru toate zonele situate "ntre limitele Oantierului i alte zone care vor fi afectate de construcia drumului i utilizarea ulterioar a acestuia. 0copul va fi acela de a reduce impactul lucrrilor asupra mediului "ncon#urtor i de a "ncadra c,t mai mult cu putin Lucrrile "n mediul "ncon#urtor. 0e vor respecta cerintele Acordului de mediu. G.1.2 Planurile detaliate de proiectare a amena#rii teritoriale vor fi redactate de Antreprenor, la scara adecvat '1%D33 i ; sau 1%233), pentru zona pasa#elor superioare, "n zonele de intersectare i cele de parcare ; deservire. 8or fi efectuate studii specifice pentru selectarea celei mai adecvate specii de copaci indi.eni "n scopul amena#rii teritoriale i a celor mai $une tipuri de iar$ pentru "nsm,narea de$leierilor i terasamentelor. G.1. 8a proiecta i va realiza o amena#are teritorial care s corespund cerinelor 2valurii de impact asupra mediului. Ae asemenea, proiectul de amena#are teritorial va include cel puin urmtoarele caracteristici% i. "ndeprtarea i depozitarea stratului ve.etal* plantarea de ier$uri i ar$uti* iii. restaurarea zonelor afectate ale Oantierelor utilizate pentru drumurile de serviciu, zonele de depozitare i stivuire etc., prin acoperirea cu pm,nt i plantarea ier$urilor i ar$utilor adecvai* iv. plantarea de ar$uti de:a lun.ul .ardurilor de delimitare ale autostrzilor. 1ipul de ar$uti utilizai va fi ales astfel "nc,t s corespund "nlimii terasamentului drumului adiacent v. "n partea superioar a tuturor de$leierilor tre$uie plantai ar$uti adecvai pentru a preveni ptrunderea zpezii* vi. se vor lua msurile speciale necesare pentru zonele prote#ate ale Oantierului* vii. toate ier$urile i plantele utilizate "n scopul amena#rii teritoriului vor fi caracteristice zonei* viii.solul decapat de pe antier va fi depozitat spre a fi reutilizat "n acoperirea de$leurilor i terasamentelor i pentru reamena#area tonelor afectate ale antierului. G.1.< 1oate terasamentele nee!puse vor fi sta$ilizate prin "nier$are. Aceast operaiune va fi e!ecutat evitandu:se eroziunea "n timpul "nsm,nrii, prin mi#loace cum ar fi utilizarea de material .eote!til $iode.rada$il pentru prote#area pantelor. Antreprenorul va depune -n.inerului spre apro$are, propunerile sale de prote#are "mpotriva eroziunii. ii. acoperirea cu pm,nt a tuturor pantelor nee!puse ale tuturor de$leurilor i terasamentelor i

Pag | +,

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN G.1.D Aup decapare i anterior refolosirii, pm,ntul va fi depozitat "n stive cu o "nlime ma!im de 2 m i nu va fi compactat. Autovehiculele utilizate "n construcii nu se vor deplasa i nu vor fi parcate pe stive. Pe stive nu se vor stoca materiale sau echipamente de construcie. B UTILITI B(' Obli/"iile An,re%ren-r#l#i I.1.1 Antreprenorul va asi.ura protecia i ; sau relocarea tuturor infrastructurilor de utiliti afectate de construcia drumurilor stipulate prin Contract. Antreprenorul va fi responsa$il pentru coordonarea tuturor Lucrrilor de utiliti necesare pentru "ndeplinirea Contractului, lucrri care vor fi e!ecutate de ctre su$Antreprenor specializat i autorizat. Aceast cerin se aplic at,t "n cazul &tilitilor cunoscute, c,r i a celorlalte &tiliti identificate sau descoperite pe durata Contractului. -n cazul in care sunt necesare suprafete de teren suplimentare fata de coridorul de#a e!propriat si pus in posesie de catre Beneficiar, Antreprenorul va fi responsa$il pentru pre.atirea documentatiilor cadastrale si va reloca utilitatile. Beneficiarul va face demersurile necesare achizitiei terenului. B(+ D",e 1i&%-nibile re eri,-"re l" #,ili,0i I.2.1 Corectitudinea datelor furnizate de ctre Beneficiar reprezint un risc pentru Antreprenor, acesta fiind responsa$il pentru utilizarea acestor date "n proiectul su i pentru e!ecutarea Lucrrilor aferente utilitilor. I.2.2 Antreprenorul va efectua o inspecie detaliata a antierului pentru a identifica poziia e!acta a utilitarilor care vor fi afectate de Lucrri. 1oate aceste &tiliti vor fi incluse "n schiele de proiectare ce vor fi incluse "n Aocumentele Antreprenorului, conform pct. ((( si Conditiile Contractului. B(9 )r-ie!,"re" l#!r0ril-r " eren,e #,ili,0il-r I. .1 Antreprenorul va efectua toate investi.aiile suplimentare necesare pentru proiectarea Lucrrilor aferente &tilitilor. I. .2 I. . Antreprenorul va realiza schiele Lucrrilor de utiliti propuse. Aceste schie vor fi incluse "n Aocumentele Antreprenorului i vor fi transmise -n.inerului spre apro$are. Antreprenorul va avea "n vedere toate aspectele de mediu, incluz,nd impactul asupra msurilor de amena#are a teritoriului, plantare i alte msuri de reducere a impactului, "n redactarea propunerilor sale detaliate referitoare la Lucrrile de utiliti necesare. B(: S,"bilire" *-1i i!0ril-r I.<.1 Aac acest lucru este impus prin le.e sau pentru respectarea cerinelor deintorului de &tiliti, Antreprenorul va apela la specialiti autorizati pentru proiectarea Lucrrilor &tilitilor. Antreprenorul va e!ecuta proiectul, va o$ine apro$rile necesare, se va ocupa de e!ecutarea Pag | +1

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN Lucrrilor aferente utilitilor i va oferi asisten oricror contractani specializai conform pct. ((( si Conditiilor Contractului.. I.<.2 Antreprenorul va% : o$ine apro$area Consiliului tehnico:economic al deintorului de &tiliti pentru toate Lucrrile aferente &tilitilor si va o$tine toate avizele si acordurile* : fi responsa$il pentru Proiectarea Lucrrilor aferente &tilitilor* i. fi responsa$il pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si evaluarea terenului daca suprafete de teren suplimentare sunt necesare fata de coridorul de#a e!propriat si pus in posesie si acest lucru se impune, "n vederea efecturii Lucrrilor aferente utilitilor* ii. sta$ili pro.ramul Lucrrilor aferente &tilitilor* i iii. plti toate costurile i ta!ele necesare, I.<. -n cazul in care este necesara relocarea utilitilor in afara antierului, Antreprenorul va i. ii. iii. fi responsa$il pentru toate operaiunile de identificare a proprietarilor* fi responsa$il cu o$inerea avizelor, autorizaiilor pentru e!ecutarea acestor Lucrri* suporta toate costurile aferente cu e!cepia achiziiei terenului.

B(; C--r1-n"re" >i %r-/r"*"re" L#!r0ril-r 1e U,ili,0i I.D.1 Antreprenorul va coordona i va pro.rama Lucrrile pentru &tiliti. I.D.2 9n urma consultrii tuturor deintorilor de &tiliti implicai, Antreprenorul va pre.ti un pro.ram pentru toate Lucrrile de &tiliti necesare i le va transmite -n.inerului spre apro$are, conform pct. ((( si Conditiilor Contractului. B(= E e!,#"re" 1e *-1i i!0ri "le U,ili,0il-r I.G.1 Aac acest lucru este impus prin le.e sau "n vederea "ndeplinirii cerinelor deintorului de &tiliti, Antreprenorul va utiliza personal calificat sau su$contractani "n vederea efecturii Lucrrilor de &tiliti. I.G.2 Aac o &tilitate nu necesit deviere, Antreprenorul va fi responsa$il pentru susinerea i prote#area &tilitilor "n timp ce lucreaz "n #urul acestora, cu apro$area deintorului &tilitii. Antreprenorul va lua msurile de prote#are a unor astfel de &tiliti i va fi responsa$il pentru consecinele oricror daune, indiferent dac &tilitile sunt sau nu incluse "n schie. I.G. 0erviciile sau furnizarile nu vor fi "ntrerupte fr apro$area scris a autoritii competente sau a proprietarului, iar Antreprenorul va furniza o alternativ satisfctoare "nainte de a "ntrerupe orice servicii sau furnizarile e!istente. I.G.< Aac, "n orice moment, pe parcursul e!ecutrii Lucrrilor, Antreprenorul descoper &tiliti necunoscute anterior care tre$uie "ndeprtate sau prote#ate, Acesta va informa imediat -n.inerul i va

Pag | +2

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN prote#a astfel de &tiliti conform prezentului capitol din Cerinele Beneficiarului i p,n "n momentul "n care Lucrrile de &tiliti pot fi sta$ilite de comun acord cu deintorul de &tiliti. I.G.D Antreprenorul va respecta cerinele speciale ale deintorilor de &tiliti sau instruciunile transmise de deintorii de &tiliti pe perioada Contractului. Aac este necesar apro$area sau acordul oricrui deintor de &tiliti cu privire la Lucrri sau orice metode de lucru, Antreprenorul va fi responsa$il pentru o$inerea apro$rii sau acordului respectiv. Antreprenorul se va asi.ura c echipamentul de specialitate este "n permanen disponi$il pe Oantier "n perioada de construcie. I.G.G I.G.I Antreprenorul este informat c serviciile de &tiliti furnizate proprietilor .enerale nu sunt "n .eneral detaliate "n schiele e!istente. 9n cazul "n care Antreprenorul provoac orice daune echipamentelor de furnizare a &tilitilor "n timpul Lucrrilor, acesta va informa imediat posesorul &tilitilor i orice alte autoriti responsa$ile. Antreprenorul va solicita apro$area efectuarii lucrrilor de reparaii imediat ce acest lucru este cu putin, su$ rezerva acordului deintorului &tilitii. Costurile acestor Lucrri vor fi suportate de Antreprenor. I.G.E 9n cazul "n care Antreprenorul descoper, "n limitele Oantierului, echipamente de furnizare a &tilitilor necunoscute anterior ca rezultat al sonda#elor prevzute "n su$capitolele ((((( in conformitate cu pct. ((((si Conditiile Contractului, acesta va informa imediat -n.inerul. Antreprenorul va contacta imediat proprietarul &tilitii i alte autoriti responsa$ile. Antreprenorul se va ocupa de proiect, o$inerea acordurilor i estimrilor de cost necesare pentru Lucrrile de &tiliti care vor fi efectuate fie de Antreprenor, su$ suprave.herea proprietarului &tilitii, fie de ctre un su$contractor specializat autorizat de deintorul &tilitii, "n orice situaie cheltuielile vor fi suportate de ctre Antreprenor. I.G.F Antreprenorul este responsa$il pentru informarea oricror contractani specializai an.a#ai pentru efectuarea Lucrrilor de &tiliti cu privire la responsa$ilitile lor le.ate de sntate i protecia muncii "n timp ce "i desfoar activitatea pe Oantier I.G.13 Antreprenorul va fi responsa$il pentru toate lucrrile de diminuare a impactului asupra mediului "ncon#urtor necesare ca urmare a finalizrii Lucrrilor de utiliti. B(B )re&,"re" 1e &er.i!ii >i "%r-.i5i-n"re" I.I.1 Antreprenorul va fi responsa$il pentru or.anizarea, plata i suprave.herea prestrii de servicii i aprovizionarea in conformitate cu Lucrrile. Prestarea acestor servicii i aprovizionarea nu sunt incluse "n Lucrrile de utiliti i Antreprenorul va realiza un proiect complet i schie detaliate "n acest sens.

Pag | +#

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN C IERIFICRILE AS)ECTELOR INFRASTRUCTURII RUTIERE DE SIGURANA CIRCULATIEI ASU)RA

C(' Gener"li,0i E.1.1 8erificarea si.uranei infrastructurii rutiere reprezint verificarea sistematic a aspectelor le.ate de si.urana circulatiei ale noii autostrzi i a schemelor de .estionare a traficului, inclusiv modificarea planurilor e!istente. 0copul principal este acela de a identifica pro$lemele de si.uran 'in etapa de proiectare) de la $un "nceput i de a reduce pro$lemele viitoare. Antreprenorul se va ocupa de realizarea A0K 'audit de si.uranta circulatiei) "n etapele de proiectare i construcie ale Contractului. E.1.2 Antreprenorul va transmite -n.inerului spre apro$are propuneri pentru A0K oficial "n urmtoarele etape i. anterior depunerii A1AC 'documentatie tehnica pt o$tinerea autorizatiei de construire)* ii. anterior finalizrii i deschiderii oricrei seciuni de autostrada. E.1. Aocumentele depuse de Antreprenor vor include informaii referitoare la numele persoanelor care vor efectua verificarea, independent de proiectantul Antreprenorului i de Antreprenor. Persoanele propuse ca auditori tre$uie s dein calificarea i e!periena adecvat. A0K propuse vor corespunde 0tandardelor aplica$ile i a le.islatiei romanesti in vi.oare. 0e va respecta le.islaia "n vi.oare privind auditul de si.uranta rutier _______________(se menioneaz nr. %i data actului normativ precum %i emitentul acestuia ). C(+ )r-ie!,"re" 1e,"li",0 " Ieri i!0rii &i/#r"nei &,r#!,#rii r#,iere E.2.1 0copul A0K care tre$uie efectuat anterior depunerii pachetului Proiect 1ehnic va fi acela de a% i. ii. iii. iv. identifica i soluiona orice pro$leme de proiectare anterior etapei de construcie care pot afecta si.uranta circulatiei* evalua dac deviaiile de la standarde vor avea un impact relevant asupra si.uranei rutiere* evalua documentatia tehnica 'plan de situatie, profil lon.itudinal, sectiuni transversale) in punctele critice ale infrastructurii rutiere nou construite* evalua caracteristicile tehnice de si.uran ale infrastructurii rutiere 'cum ar fi semnalizarea rutiera verticala, marca#ele rutiere i amplasarea dispozitivelor de si.uranta pe mar.inea i a!ul autostrazi 'parapete de si.uranta)* v. vi. sta$ilirea msurii "n care au fost a$ordate i rezolvate "n mod adecvat i si.ur toate pro$lemele utilizatorilor autostrzii* analizarea interaciunii dintre diferitele elemente de proiectare "ntre ele i cu reeaua de drumuri din vecinatate. Aceast A0K va reprezenta o ultim oportunitate de modificare a proiectului tehnic i detaliilor de e!ecutie "nainte de iniierea construciei efective a infrastructurii rutiere.

Pag | +(

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN C(9 Ieri i!"re" &i/#r"nei in r"&,r#!,#rii r#,iere @n e,"%" "n,eri-"r0 1e&!4i1erii E. .1 0e va efectua un A0K anterior deschiderii circulatiei rutiere asupra tuturor facilitilor drumului nou construit. Aceasta reprezint o ultim ocazie pentru echipa de A0K s identifice pro$lemele de si.uran circulatiei poteniale "nainte ca facilitatea s fie deschis pentru utilizatorii drumului. E. .2 0copul A0K anterior deschiderii va fi acela de a% i. ii. iii. iv. identifica i soluiona orice pro$lema de si.uran anterior deschiderii drumului* evalua potentialul de risc al dispozitivelor i echipamentelor indicate "n planurile proiectului tehnic* sta$ilirea msurii "n care au fost a$ordate i rezolvate "n mod adecvat i si.ur toate pro$lemele utilizatorilor autostrzii* confirma c orice semnalizre rutiera temporara, marca#e temporare ale infrastructurii rutiere, echipamente de construcie, parapete, .arduri, materiale i deeuri au fost "ndeprtate de pe drumul nou construit* v. vi. vii. E. . analizarea inainte de deshiderea traficului a interaciunii dintre diferitele elemente ale proiectului nou construit cu reeaua rutier adiacenta e!istenta* identificarea oricror aspecte omise "n timpul verificrii anterioare i verificarea modului in care au fost implementate masurile solicitate in faza de A0K pentru proiectul tehnic* urmrirea oricror aspecte identificate cu ocazia unei verificri anterioare* 2chipa A0K va efectua o verificare detaliat a drumului, a intersectiilor i a nodurilor rutiere cu reeaua rutier e!istent. 0e va efectua i o verificare pe timp de noapte a elementelor de si.urata rutiera a autostrazii 'semnalizare rutiera verticala i orizontala, dispzitive de protectie) pentru a sta$ili eficienta i perceperea acestora de catre utilizatorii in conditiile specifice de lumina. Pro$lemele le.ate de iluminare neadecvat, marca#ele rutire cu deficiente i pericolele ascunse din zona lateral a infrastructurii rutiere pot fi identificate "n timpul inspeciei pe timp de noapte. 2chipa A0K va identifica pro$lemele de si.uran circulatiei poteniale "nainte ca autostrada s fie deschis pentru utilizatorii drumului. D ASIGURAREA CALITII D(' Cerine F.1.1 Antreprenorul va utiliza un sistem de mana.ement al calitii conform cu -0? F331%233E pe "ntrea.a durat a Contractului. F.1.2 0istemul de mana.ement al calitii va descrie mana.ementul, or.anizarea, responsa$ilitile, procedurile, procesele, resursele i pro.ramul lucrrilor i va acoperi toate etapele Contractului, inclusiv proiectarea, achiziia, e!ecuia, construcia, finalizarea, testarea, darea "n e!ploatare i

Pag | +'

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN operaiunile aferente Perioadei de .arantie a lucrarilor. 0istemul de mana.ement al calitii va fi inclus "n% i. ii. F.1. planul de calitate al proiectrii* planul de calitate al construciei.

Aac un plan de calitate se refer la sau se $azeaz pe manualul sau procedurile de calitate ale Antreprenorului, su$capitolul aplica$il din respectivul manual sau respectiva procedur va fi reprodus "n Planul de calitate aplica$il. 4u este necesar furnizarea versiunii inte.rale a manualului de calitate.

D(+ )l"n#ri 1e !"li,",e F.2.1 Planurile de calitate specifice se vor $aza pe cerinele de mai #os, cu e!cepia cazului "n care se convine altfel cu -n.inerul i vor fi depuse "n dou etape. F.2.2 F.2. Planurile de calitate din etapa 1 tre$uie depuse alturi de oferte i vor include informaiile stipulate "n 0eciunile (((( . Planurile de calitate din etapa 2 vor "ndeplini "n totalitate necesitile Contractului, cerinele -0? F331i manualele i procedurile de calitate ale prilor implicate. Planurile de calitate din etapa 2 vor fi apro$ate de Airectorul de calitate al Antreprenorului i vor fi apoi transmise -n.inerului spre verificare i apro$are anterior "nceperii oricror operaiuni aferente. 4u se vor iniia niciun fel de Lucrri "nainte de apro$area certificatului de calitate relevant de ctre -n.iner. F.2.< Niecare plan de calitate va indica /punctele de "ntrerupere>, punctele "n care nu se vor continua niciun fel de Lucrri sau activiti fr apro$area scris a persoanei;entitatii desemnate identificat "n procedura de calitate aferent sau -nstruciunea de lucru. 1oate planurile de calitate vor fi depuse cu un certificat de calitate complet. D(9 )l"n#l 1e !"li,",e "l %r-ie!,#l#i (E,"%" '$ F. .1 . Planul de calitate al proiectului 'etapa 1) va include 'cel puin)% i. copie a certificatului "n vi.oare emis de o autoritate de certificare acreditat prin care se indic faptul c proiectantul Antreprenorului, orice pri asociate sau su$contractani, au implementat i utilizeaz un sistem de mana.ement al calitii conform cu -0? F331* ii. iii. iv. v. vi. -dentificarea personalului cheie care va fi implicat "n proiect, cu C8:uri* -dentificarea personalului cheie care va fi implicat "n verificarea certificrii proiectelor, cu C8:uri 'dac este cazul)* Lista procedurilor de calitate ce tre$uie efectuate* -dentificarea activitilor i personalului specializat* -dentificarea punctelor de "ntrerupere.

Pag | ++

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN D(: )l"n#l 1e !"li,",e "l !-n&,r#!iei (E,"%" '$ F.<.1 Planul de calitate al construciei 'etapa 1) va include 'cel puin)% i. copie a certificatului "n vi.oare emis de o autoritate de certificare acreditat prin care se indic utilizarea de ctre Antreprenor, orice asociai sau su$contractani, a unor sisteme de calitate conforme cu -0? F331* ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. i!. identificarea personalului cheie, cu C8:uri* list a 0u$contractanilor care urmeaz s fie an.a#ai* list a procedurilor i descrieri ale metodelor ce urmeaz a fi aplicate 'o atenie special acord,ndu:se Lucrrilor 0u$Antreprenorului)* descrierea activitilor i personalului specializat* descrierea aran#amentelor pentru controlul de calitate al $unurilor i materialelor achiziionate* descrierea controlului forei de munc* identificarea punctelor de "ntrerupere* personalul cheie al proiectantului Antreprenorului responsa$il pentru verificarea Lucrrilor, cu C8:uri. Antreprenorul va furniza o or.ani.ram "n care se va indica le.tura dintre aceti mem$ri ai personalului, personalul de proiectare i personalul Antreprenorului responsa$il cu construcia. D(; A#1i,#ri 1e !"li,",e F.D.1 Antreprenorul va permite -n.inerului s verifice i s auditeze sistemul su mana.ement al calitii i planurile de calitate i pe cele ale 0u$contractanilor i furnizorilor si pentru a se asi.ura de "ndeplinirea cerinelor stipulate prin Contract. Aceste audituri de calitate vor fi efectuate "n mod re.ulat dar Antreprenorului i se va transmite o notificare "n timp rezona$il de ctre -n.iner cu privire la data unui astfel de audit. F.D.2 F.D. Antreprenorul va remedia orice neconformiti care "i sunt aduse la cunotin de ctre -n.iner "n urma auditului, "n intervalul de timp sta$ilit pentru o astfel de notificare. 0e preconizeaz c frecvena auditurilor va fi urmtoarea% i. ii. Antreprenorul i proiectantul Antreprenorului P ma!imum 2 audituri pe an* Nurnizorul :1 audit pe an pentru un procent eantion.

F.D.< . 9n cazul unor pro$leme specifice, se pot efectua audituri speciale "n afara celor de rutin.

Pag | +-

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 'E )ROTECIA MUNCII 'E(' In -r*"ii /ener"le 13.1.1 Antreprenorul este responsa$il pentru si.urana tuturor persoanelor de pe antier, inclusiv 0u$contractanii, personalul Beneficiarului sau al -n.inerului, personalul companiei furnizoare de utiliti la faa locului i orice ali vizitatori de pe antier. 13.1.2 Antreprenorul va respecta le.islaia curent din 2uropa i Kom,nia, re.lementrile, 0tandardele aplica$ile i codurile deontolo.ice referitoare la si.urana construciei i protecia muncii "n industrie "n vi.oare "n Kom,nia i "n &niunea 2uropean. 9n toate situaiile, se vor aplica prevederile cele mai strin.ente stipulate prin orice astfel de documente. 13.1. 9nainte de "nceperea Lucrrilor pe Oantier, Antreprenorul va realiza un plan de protecia muncii, conform practicilor europene i rom,ne i "l va transmite -n.inerului spre apro$are. 13.1.< Planul va include planul Antreprenorului de protecia muncii, cerinele le.ate de construcia "n si.uran, detaliile referitoare la instruirea personalului, pro.ramul "nt,lnirilor de protecia muncii, aran#amentele de depozitare a materialelor periculoase, unitile medicale de pe antier, limitrile de vitez, etc. Acest plan tre$uie s fie disponi$il "n versiunea iniial de la Aata "nceperii i tre$uie transmis -n.inerului spre apro$are. Antreprenorul va actualiza "n mod re.ulat acest plan pe parcursul Contractului, cel puin la fiecare G luni. 'E(+ Re&%-n&"bil !# %r-,e!i" *#n!ii 13.2 1 Antreprenorul va an.a#a un /Kesponsa$il cu protecia muncii> cu norm "ntrea., e!perimentat i calificat 'funcionar responsa$il cu prevenirea accidentelor) "n calitate de reprezentant cu protecia muncii pe Oantier al Antreprenorului. 9n cazul "n care Antreprenorul este o asociaie "n participaiune, Kesponsa$ilul cu protecia muncii va fi desemnat de partenerul principal. Antreprenorul se va asi.ura c Kesponsa$ilul cu protecia muncii i reprezentanii acestuia au $eneficiat i continu s $eneficieze de perfecionare profesional cu privire la cele mai $une practici "n domeniul proteciei muncii "n construcii. Kesponsa$ilul cu protecia muncii se va asi.ura de sntatea i protecia tuturor persoanelor de pe sau din apropierea Oantierului implicate "n orice activiti aferente Lucrrilor i de faptul c toi cei implicai "n Lucrri sunt instruii "n mod adecvat pentru sarcinile lor i cu privire la procedurile de protecia muncii. Kesponsa$ilul cu Protecia muncii se va ocupa de actualizarea planului de protecia muncii i de or.anizarea de audituri re.ulate de protecia muncii pentru Lucrri. 13.2.2 Antreprenorul va ine discursuri de protecia muncii adresate tuturor an.a#ailor i se va asi.ura c "ntre. personalul Antreprenorului i Beneficiarului $eneficiaz de prezentri similare de protecia muncii, "nainte de a li se acorda accesul li$er pe antier.

Pag | +8

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 13.2. -n.inerul poate informa Antreprenorul cu privire la demiterea Kesponsa$ilului cu protecia muncii dac e!ist dovezi ale unor "nclcri repetate ale procedurilor de si.uran i;sau ale re.lementrilor statutare i dac se permite continuarea acestora pe Oantier. Antreprenorul va propune imediat un "nlocuitor pentru Kesponsa$ilul cu protecia muncii, care va fi an.a#at cu apro$area -n.inerului. 13.2.< Antreprenorul va pstra i va pune la dispoziia -n.inerului, la cerere, o list a an.a#ailor crora li s: au transmis avertismente pentru comportament contrar normelor de protecia muncii. Antreprenorul va "nre.istra i va avertiza persoana respectiv cu privire la orice situaii de comportament contrar normelor de protecia muncii sesizat de -n.iner. 4otificarea referitoare la sanciunea cu demiterea pentru "nclcarea normelor de si.uran va fi e!pus vizi$il pe Oantier, alturi de politica de protecie a muncii a Antreprenorului, procedurile de ur.en i afie referitoare la protecia muncii pe antier. Antreprenorul nu va rean.a#a i nu va permite accesul pe Oantier al an.a#ailor Antreprenorului care au "nclcat re.lementrile de protecia muncii sau au i.norat cerinele de protecia muncii pe antier "n mai mult de trei ocazii sau care au fost demii din astfel de motive. 13.2.D 9nclcrile repetate ale prevederilor de protecia muncii de ctre oricare dintre an.a#aii Antreprenorului va atra.e transmiterea unui avertisment scris ctre persoanele respective. Aac personalul i.nor "n continuare re.ulile referitoare la lucrul "n si.uran, -n.inerul poate solicita Contractului demiterea acestora. 13.2.G Antreprenorul va or.aniza "nt,lniri referitoare la Protecia muncii i a mediului "ncon#urtor 'H02) pe Oantier, la intervale re.ulate, de cel puin dou ori pe lun. Aceste "nt,lniri vor fi prezidate de Kesponsa$ilul cu protecia muncii, iar -n.inerul va putea participa "n calitate de invitat. 'E(9 R"%-r,"re" 13. .1 Pe l,n. orice alte cerine contractuale sau statutare, Antreprenorul va avea o$li.aia de a transmite, "n cazul oricror decese sau accidente survenite pe Oantier care atra. sau ar putea atra.e incapacitatea de lucru a unei persoane pe o perioad mai mare de zile, in raport complet -n.inerului "n termen de 2< de ore de la ocurena unui astfel de accident. Kaportul va include meniuni referitoare la .ravitatea rnilor, cauza direct i defeciunile de sistem care au contri$uit la accident, precum i msurile luate de#a sau propuse pentru evitarea reapariiei. 13. .2 Antreprenorul va transmite -n.inerului un raport lunar de protecia muncii. Kaportul de protecia muncii va fi redactat de Kesponsa$ilul cu Protecia muncii i vizat de Keprezentantul Antreprenorului. Kaportul de protecia muncii va acoperi "n mod cuprinztor toate aspectele le.ate de protecia muncii i cu precdere rapoarte referitoare la auditurile de protecia muncii, situaiile periculoase i accidente 'indiferent c,t de .rave sunt) i toate rapoartele referitoare la inspeciile de protecia muncii i e!aminare, precum i certificatele de testare solicitate prin le.islaie sau prin Contract

Pag | +0

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 13. . Antreprenorul va raporta toate accidentele sau incidentele .rave referitoare la protecia muncii -n.inerului, c,t mai repede cu putin, dup ocurena evenimentului. 0e va redacta un raport complet al accidentului sau incidentului i o copie va fi transmis -n.inerului "n termen de I zile de la producerea evenimentului. 13. .< Antreprenorul va pstra un dosar de protecia muncii care va include o copie a corespondenei referitoare la aspectele de protecie a muncii, alturi de orice rapoarte referitoare la accidente i alte documente relevante "n acest sens. 'E(: Cerine &%e!i i!e 13.<.1 Antreprenorul va include "n planul de protecia muncii i va implementa urmtoarele cerine pe antier. Aceste cerine nu vor fi considerate e!haustive% i. Antreprenorul se va asi.ura c "ntre. personalul Antreprenorului de pe Oantier este instruit adecvat pentru sarcinile pe care le "ndeplinete i c toate mainile i echipamentul utilizat sunt adecvate pentru sarcina de "ndeplinit i au fost verificate i testate "n mod adecvat "nainte de punerea "n funciune. ii. iii. Antreprenorul va marca toate anurile deschise i alte elemente o$structive cu marca#e apro$ate, .arduri, $ariere i iluminare pentru protecia pu$licului i a personalului* pe Oantier nu vor fi aduse, depozitate sau utilizate niciun fel de su$stane periculoase, "n niciun scop, dec,t "n cazul "n care Antreprenorul a o$inut "n preala$il apro$area scris a -n.inerului i toate apro$rile necesare* iv. v. Antreprenorul va respecta 0tandardele aplica$ile 'de e!emplu, cele referitoare la depozitarea car$urantului i a su$stanelor inflama$ile i a altor su$stane e!plozive)* Antreprenorul va efectua toate lucrrile av,nd "n vedere protecia "mpotriva incendiilor. Antreprenorul se va asi.ura, de asemenea, c "ntre. Personalul Antreprenorului de pe Oantier $eneficiaz de echipamentul adecvat de protecie a muncii.i va respecta le.islaia aplica$il referitoare la Prevenirea i 0tin.erea -ncendiilor. vi. Antreprenorul va furniza echipament de protecie personal tuturor celor an.a#ai pe Oantier, adecvat pentru sarcinile efectuate. Antreprenorul se va asi.ura, de asemenea, c "ntre. Personalul Antreprenorului de pe Oantier $eneficiaz de echipamentul adecvat de protecie a muncii. Antreprenorul va furniza, de asemenea, "ntre. echipamentul de protecie personal necesar Personalului Beneficiarului pe antier. Antreprenorul va fi responsa$il pentru a se asi.ura c "ntre. personalul de pe Oantier poart echipamentul de protecie personal adecvat sarcinilor efectuate "n orice moment* vii. Antreprenorul va efectua aran#amente prin care s se poat solicita efectuarea activitii "n afara pro.ramului de lucru o$inuit "n vederea e!ecutrii oricror Lucrri necesare pentru o ur.en asociat Lucrrilor. -n.inerului i se va furniza "n permanen o list a adreselor i Pag | -,

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN numerelor de telefon ale personalului Antreprenorului responsa$il pentru or.anizarea lucrrilor de ur.en* viii. i!. Antreprenorul se va informa i "i va informa an.a#aii cu privire la orice convenii locale referitoare la soluionarea situaiilor de ur.en* Antreprenorul va informa serviciile de ur.en "nainte de a "nchide orice zone de acces sau drumuri laterale sau seciuni ale acestora i nu se va efectua nicio "nchidere fr apro$area -n.inerului. 0erviciile de ur.en vor fi comunicate la anularea unor astfel de restricii sau "nchideri i c,nd este posi$il din nou circulaia prin drumurile de acces sau laterale pentru autovehiculele de ur.en. +etoda adoptat pentru realizarea Lucrrilor va reduce la minimum interferena cu accesul la serviciile de ur.en i nu vor o$struciona un astfel de acces "n niciun moment* !. !i. Antreprenorul va comunica numrul de telefon de contact pe timp de noapte ofierului local de poliie ori de c,te ori e!ist operaiuni de construcie "n curs* Antreprenorul va pune la dispoziie un numr suficient de toalete "n fiecare locaie de lucru, de tip adecvat i va menine curat facilitatea, "n permanen. Construcia toaletelor va fi de tip corespunztor pentru a se evita contaminarea zonei ca urmare a utilizrii acestora. La finalizarea seciunii respective din Lucrri, unitile sanitare vor fi "ndeprtate i zonele vor fi readuse la starea iniial* !ii. Antreprenorul va asi.ura toate unitile sanitare i medicale necesare "ntre.ului personal a crui prezen pe Oantier este autorizat, conform clauzei G.I @Protecia munciiB din 1ermenii contractuali, "n $aza standardelor prescrise de le.islaia Kom,n i conform apro$rii -n.inerului. Aceste uniti vor fi disponi$ile pe "ntrea.a durat de construcie i pe durata Perioadei de rspundere pentru defeciuni* !iii. Antreprenorul va pune la dispoziie faciliti adecvate pentru accesul i verificarea de ctre "ntre. personalul autorizat, inclusiv verificarea msurii "n care toi vizitatorii cunosc i respect procedurile de protecie a muncii specifice de pe Oantier. Aceasta se va e!tinde i pentru asi.urarea de ctre Antreprenor a "ntre.ului echipament de protecie personal sau de si.uran vizitatorilor care sunt dotai sau echipai incorect pentru efectuarea oricror tipuri de Lucrri pe Oantier* daca este necesar accesul vizitatorilor la $irourile de pe Oantier, tre$uie sa se acorde o atenie speciala pentru a se asi.ura ca accesul este si.ur i marcat. 'E(; Ri&!#ri >i %eri!-le 13.D.1 Pot aprea riscuri i pericole "n timpul e!ecutrii Lucrrilor, care pot afecta sntatea i si.urana operatorilor, a an.a#ailor -n.inerului i a pu$licului .eneral. 2!emple de activiti periculoase care pot fi iniiate sunt, fr limitare, cele de mai #os% i. Pag | -1 e!cavaii 'de e!., pr$uirea terenului, contactul cu serviciile su$:;supraterane, riscuri

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN asociate aparaturii i autovehiculelor i pietonilor)* ii. iii. iv. v. vi. vii. lucrri de terasamente 'de e!., viteze mari, vizi$ilitate redus)* lucrul la "nlime 'de e!., cderi, materiale "n cdere)* spaii "nchise 'de e!., deficien de o!i.en, .aze;vapori otrvitori, .aze e!plozive)* manipularea i ridicarea de materiale .rele 'de e!., rniri ale spatelui)* depozitarea, manipularea i utilizarea materialelor periculoase 'de e!., su$stane chimice, materiale e!plozive)* manipularea controlat a deeurilor 13.D.2 9nainte de "nceperea oricror operaiuni periculoase, Antreprenorul va transmite spre apro$are -n.inerului un plan metodolo.ic detaliat care va include msurile de protecia muncii ce tre$uie implementate. Antreprenorului i se va impune sa demonstreze c "i propune s ia toate msurile rezona$ile pentru a reduce la minimum riscurile operatorilor i ale altor persoane. Planul metodolo.ic va fi depus cu cel puin (((( de zile "nainte de data la care se dorete "nceperea operrii. Antreprenorul nu va iniia niciun fel de lucrri periculoase dec,t dup apro$area planului metodolo.ic de ctre -n.iner. 13.D. Antreprenorul va fi responsa$il pentru toate aspectele le.ate de si.urana electric pe antier. 9n timpul instalrii sau testrii oricror echipamente, Antreprenorul se va asi.ura c au fost luate toate msurile de si.uran pentru prote#area personalului care lucreaz pe antier. Aac este cazul, acestea vor include separarea cu .arduri a zonelor considerate a fi cu potenial periculos i postarea de avertismente. Antreprenorul se va asi.ura c toate instalaiile electrice sunt efectuate de ctre personal instruit corespunztor i competent i c Lucrarea este e!ecutat "n si.uran. 0istemul electric al antierului, cu precdere panourile de distri$uie e!terioare, vor fi e!aminate sptm,nal. 'E(= Uni,0i *e1i!"le >i 1e %ri* "F#,-r 13.G.1 Antreprenorul va menine uniti medicale adecvate pe antier, "n permanen 'un medic sau o asistent vor fi "n permanen prezeni pe antier) i se vor prezenta detaliile complete ale planurilor de evacuare. Antreprenorul va asi.ura unui numr suficient de an.a#ai instructa#ul de acordare a primului a#utor pentru a asi.ura acoperirea "n caz de ur.en, conform cerinelor le.islaiei rom,ne i ; sau europene. 4umele i locaiile acestor persoane vor fi afiate "n locaii vizi$ile pe antier 13.G.2 Antreprenorul va asi.ura la faa locului echipamentul de protecie necesar i va furniza, echipa i menine un numr suficient de $o!e de prim a#utor. 13.G. 9n termen de (( zile de la Aata "nceperii, Antreprenorul va transmite -n.inerului informaii referitoare la aran#amentele sale medicale, de prim a#utor i de evacuare.

Pag | -2

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN ''(DOCUMENTE CONFORME CU EJECUIA ''(' Gener"li,0i 11.1.1 Antreprenorul va respecta urmtoarele cerine referitoare la finalizarea, punerea "n funciune i predarea tuturor elementelor incluse "n Lucrri. 11.1.2 C,nd se va aplica 0u$ Clauza 13.1 1 @Certificat de Preluare Lucrri i seciuniB pentru emiterea Certificatului de preluare, Antreprenorul va depune -n.inerului spre apro$are < 'patru) e!emplare tiprite ale documentelor conforme cu e!ecuia pentru Lucrrile conforme. Antreprenorul va furniza, de asemenea, 'trei) e!emplare di.itale ale documentelor conforme cu e!ecuia pe A8A. Niierele vor fi transmise "n format PAN sau similar, astfel "nc,t s nu se poat efectua niciun fel de modificri ale datelor stocate. A8A:urile vor include etichete cu detalii referitoare la cuprinsul i inde!ul cuprinsului discului A8A. Normatul de etichetare i inde!are va fi sta$ilit de comun acord cu -n.inerul. Aocumentele conforme cu e!ecuia vor fi transmise -n.inerului spre apro$are 11.1. Aocumentele conforme cu e!ecuia vor fi transmise "n conformitate cu le.islaia rom,n i 0tandardele aplica$ile pentru a respecta cerinele /+anualului de construcii> din H5 2I ;1FF< 'Cartea Construciei)* Antreprenorul va respecta toate cerinele Beneficiarului referitoare la procedura de /Kecepie>. 11.1.< Aocumentele conforme cu e!ecuia vor include, cel puin, articolele descrise "n seciunile urmtoare% ''(+( D-!#*en,e !-n -r*e !# e6e!#i" "le l#!r0ril-r 1e 1r#*#ri 11.2.1 0etul ori.inal 'principal) de desene conforme cu e!ecuia la dimensiune complet "n format di.ital, pe un mediu de stocare rezistent, adecvat pentru realizarea de copii, care indic detaliile complete ale Lucrrilor construite cu identificatorii necesari ctre trimiterile ce includ informaii specifice din +anualul de "ntreinere. 0chiele conforme cu e!ecuia vor include% i. planul final al Lucrrilor la scara de 1%D33* a. toate modificrile comunicate de -n.iner* $. detalii complete referitoare la structura rutier* c. detalii referitoare la terasamente, inclusiv .rosimea stratului decapat i orice tratament special necesar la sau su$ nivelul stratului de form* d. detalii de evacuare ce indic toate traseele de evacuare, podeele i zonele de de#ecie. Aac nivelurile nu sunt indicate pe schie, se vor realiza planuri care vor fi incluse "n documentele conforme cu e!ecuia* e. tipurile de conducte i materiale .eote!tile utilizate de ctre Antreprenor. 1rape de poluare, dispozitivelor de interceptare a petrolului i clapete de reinere, inclusiv zone de acces sau aran#amente i locaia evacurilor apelor de suprafa i canalelor vor fi, de asemenea, indicate*

Pag | -#

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN f. locaia e!act i ad,ncimea conductelor de rezerv pentru furnizarea &tilitilor i utilizarea viitoare preconizat. Ad,ncimile i locaiile tre$uie "nre.istrate cu privire la punctele de referin fi!e* .. iluminarea structurii rutiere, inclusiv poziiile st,lpilor i detaliile electrice* h. semnalizri rutiere, inclusiv le.enda, dimensiunile i locaiile* i. #. l. marca#e rutiere* .arduri de protecie, inclusiv tipuri, elemente de fi!are etc.* protecie "mpotriva cderilor de pietre*

7. +ontarea $ordurilor, tipuri de $orduri i mar.ini pavate. m. detalii referitoare la liniile de vedere;vizi$ilitate* n. zonele de amplasare a stratului superior de pm,nt, inclusiv ad,ncimea, amena#area terenului i plantarea 'dac este cazul). ii. iii. copie a tuturor schielor de documentaie, "n format di.ital. 4ivelurile supraterane conforme cu e!ecuia finalizate aferente "ntre.ului Oantier vor fi indicate su$ forma unor niveluri de reper pe o .ril "n plan de D m pentru toate terasamentele;pantele de amena#are a teritoriului din cadrul Lucrrilor iniiate i, pentru carosa$il i alte zone pavate, puncte de reper pe seciunile transversale la centre de ma!imum 23 m. 9n zonele de intersectare, punctele de reper vor fi indicate pe o .ril "n plan a dimensiunilor ce vor fi sta$ilite de comun acord cu -n.inerul. Aatele vor fi furnizate "ntr: un format compati$il cu modelul di.ital pus la dispoziie de Beneficiar sau "ntr:un alt format sta$ilit de comun acord cu -n.inerul. Aatele de aliniere conforme cu e!ecuia pentru toate structurile rutiere, inclusiv refu.ii i $enzi i zone de refu.iu vor fi furnizate "n format electronic. iv. v. vi. Aocumentaia conform cu e!ecuia a tuturor sistemelor de evacuare inclusiv tipurile i nivelurile de conducte, informaiile le.ate de aezarea straturilor ; zonele "ncon#urtoare, etc. 2 e!emplare ale manualului de "ntreinere a structurii rutiere, aa cum sunt acestea detaliate "n su$capitolul ((((( 2 e!emplare ale raportului .eotehnic aa cum sunt acestea detaliate "n su$capitolul ((((.

''(9 D-!#*en,e "le &,r#!,#ril-r !-n -r*e !# e6e!#i" i. setul ori.inal 'principal) de schie la scar complet, pe un mediu rezistent, adecvat pentru realizarea de copii ale informaiilor conforme cu e!ecuia, la or scar adecvat conform informaiilor ce urmeaz a fi ilustrate* ii. e!emplare ale manualului de "ntreinere a structurilor conform informaiilor din su$capitolul 11.D

Pag | -(

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN ''(: M"n#"l#l 1e @n,reinere " &,r#!,#rii r#,iere 11.<.1 Antreprenorului i se va solicita s furnizeze un manual de "ntreinere a structurii rutiere, considerat drept document de referin ce furnizeaz informaii referitoare la proiectul i structura drumului i identific zonele "n care sunt necesare operaiuni specifice de "ntreinere 'i anume, frecvena sporit a verificrilor pe perioade de timp standard) i motivul pentru care se impun astfel de verificri. Acesta va fi concis i va face trimiteri ctre alte documente relevante, cu precdere schiele conforme cu e!ecuia. 8a include% a) "nre.istrri ale parametrilor principali de proiectare 'inclusiv proiecte ale structurii rutiere) care ar putea avea o influen asupra lucrrilor de "ntreinere viitoare. -nformaii cum ar fi flu!urile de trafic presupuse utilizate pentru sta$ilirea .rosimii structurii rutiere ; a valorilor P08, etc., tre$uie s fie, de asemenea, incluse* $) detaliile diferitelor tipuri de structuri rutiere i ale .rosimilor utilizate "n Contract, inclusiv stratul de $az i materialul decapat 'strat de $az ranforsat) alturi de CKB iniiate sau presupuse la formarea stratului de $az. 0e va acorda o atenie special zonelor suprapuse i strii fundaiilor e!istente. Kezultatele de testare a materialelor vor fi enumerate i ane!ate. 8or fi furnizate, de asemenea, detalii cu privire la orice Lucrri de structuri rutiere e!ecutate pe timp de noapte. 0e va msura viteza v,ntului "n timpul pozrii materialului stratului de uzur, locaia i tratarea oricror articole "nt,lnite, care ar putea deveni o pro$lem din punctul de vedere al "ntreinerii pe viitor, cum este cazul zonelor moi, cursurilor de ap din su$teran sau condiiilor neo$inuite sau neprevzute survenite "n timpul construciei* c) scurt descriere a diferitelor tipuri de materiale utilizate "n realizarea ram$leelor i locaiile acestora. 8or fi "nre.istrate orice pro$leme .eotehnice care au necesitat un tratament special. Jonele care au necesitat un re.im special de evacuare sau o$servare dup construire tre$uie avute "n vedere cu precdere, alturi de orice planuri ce indic zonele afectate* d) rapoarte ale tuturor caracteristicilor care necesit o atenie deose$it din partea autoritii de "ntreinere, cu informaii referitoare la tipul i frecvena "ntreinerii preconizate* e) rapoarte ale zonelor "n care structura rutier a fost realizat pe teren contaminat i orice msuri de precauie speciale necesare "n timpul lucrului "n zon, at,t din punctul de vedere al proiectrii, c,t i din punctul de vederea al proteciei muncii. 1re$uie incluse planuri detaliate ale locaiei referitoare la orice zone periculoase, cum sunt cele cu potenial coninut de metan* f) informaii referitoare la montarea scur.erii i orice pro$leme le.ate de proiectarea i structura permanent a scur.erilor. -nformaii referitoare la orice trasee de scur.ere care nu prezint vitez de auto:curare. Pro$leme poteniale le.ate de .urile de scur.ere i lun.imile cursurilor de ap din afara limitelor autostrzii unde Beneficiarul are o$li.aia de a Pag | -'

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN le "ntreine. 0e va face referire cu precdere la msurile de control a polurii incluse "n Lucrri. Acestea vor include dispozitivele de interceptare ale factorilor poluani i petrolului, lacuri de poluare i elemente de separare, alturi de detaliile locaiei, aran#amentele de acces pentru inspecie i "ntreinere, recomandrile de "ntreinere, procedurile sta$ilite pentru cazurile de ur.en incluz,nd scur.eri de su$stane nocive i informaii referitoare la proiect i nivelurile de poluare sta$ilite de comun acord cu autoritatea competent. -nformaii referitoare la eficiena oricror metode de scur.ere temporare* .) orice alte articole sau zone pentru care Beneficiarul va avea anumite rspunderi de "ntreinere, 'de e!., panouri fonoa$sor$ante, zone de delimitare peisa.istic sau .arduri, inclusiv impre#muiri care s nu permit ptrunderea animalelor i informaii referitoare la panourile fonoa$sor$ante)* h) se vor furniza detalii complete, inclusiv locaiile adecvate pentru orice instrumente funcionale sau echipamente de monitorizare a .azelor. -ntenia le.at de orice monitorizare viitoare ca fi menionat "n mod specific. 0e vor furniza detalii referitoare la amplasarea potenial a terasamentelor* i) rapoarte complete referitoare la orice caracteristici e!perimentale sau de testare din construcia structurii rutiere sau din alt locaie din schem, cu adrese i informaii de contact i informaii referitoare la procedurile de raportare* #) informaii referitoare la orice cerine de operare;"ntreinere rezultate ca urmare a K0A i acceptate de Beneficiar* 7) informaii referitoare la staiile de pompare pentru sistemul de canalizare al autostrzii, inclusiv acordurile de "ntreinere pentru pompe, disponi$ilitatea pieselor de schim$ i a procedurilor automate ; de ur.en pentru defeciuni* l) orice condiii speciale referitoare la lacurile de echili$rare sau "ntreinerea anurilor, din punctul de vedere al aspectelor hidraulice sau de mediu* m) informaii referitoare la elementele de interceptare a uleiului* n) Planul principal ce reprezint canalizarea antierului* o) Lista schielor incluse in Contract* p) -nformaii referitoare la operaiuni* 1. copie a listei de defeciuni a Contractanilor cu pro.ramul ce indic Lucrrile scadente ce tre$uie finalizate;rectificate pe Perioada de 4otificare a Aefeciunilor* 2. copie a Certificatului de preluare a Antreprenorului pentru toate Lucrrile sau o parte din acestea* . list a contractanilor i su$contractanilor i a surselor ; furnizorilor de componente* L) costul estimat de "ntreinere a oricror materiale non:standard* Pag | -+

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN r) documente complete referitoare la orice "ncercri efectuate pe Oantier* s) -nformaii complete referitoare la sistemul de control al pava#ului ''(; M"n#"l#l 1e @n,reinere " &,r#!,#ril-r 11.D.1 Antreprenorul va realiza un manual de "ntreinere a structurilor "n conformitate cu standardele i normele din Kom,nia, 0tandardele aplica$ile sau "n conformitate cu cele mai $une practici internaionale. +anualul de "ntreinere a structurilor va include cel putin &rmtoarele titluri i su$: titluri% Cl"&" 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 S#b Cl"&" -nventar 0tructur 0tructur 0chie -nformaii .enerale inventar 1ip detaliu 0umar Plan locaie 'i;sau harta $enzii)

Plan de amplasament .eneral Plane de e!ecuie Proiect i Certificate de 8erificare Certificate de Conformitate a Construciei Corespondena relevant Plane Proiect 1ehnic Proiect ale.ere variante Construcii special 1ehnici de construcie Pro$leme in e!ecuie i +ateriale, Componente i 1ratamente de materiale Componente 0uprafee i tratamente de protecie +anual de ?peraii Turnal de Bord Acces -nspecia de acceptare Pro.ram inspecii 9nre.istrri inspecii 9ntreinere de rutina Pro.ram 9ntreinere Ciclu de 9ntreinere

Pag | --

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 6 6 6 6 6 Planificare ciclu de "ntreinere 2valuarea i Coordonare 2valuare, Kevizuire Le.islaie +ediu 9nre.istrri suplimentare i. setul ori.inal 'principal) de schie la scar complet, pe un mediu rezistent, adecvat pentru reproducerea de copii, "n care se vor indica detalii complete ale Lucrrilor conform e!ecuiei, la o scar adecvat* ii. un raport de calcule efectuate pentru proiectare. Proiectantul Antreprenorului va realiza raportul calculelor de proiectare care va include, pentru fiecare element ma#or al lucrrilor, urmtoarele informaii% iii. iv. o descriere a principiilor de proiectare, referitoare la standardele principale utilizate i la diverii parametri de proiectare i sarcinile utilizate "n timpul proiectrii* schem a calculelor principale 'inclusiv verificri) necesare pentru definirea detaliilor de proiectare din propunerea Antreprenorului pentru definirea detaliilor propunerilor Antreprenorului care reprezint schema* i v. copii ale calculelor principale selectate i rapoarte ale procedurilor de verificare solicitate de -n.iner*foto.rafii ale fiecrei structuri. Noto.rafiile vor indica elevaiile structurale .eneral, alturi de detaliile specifice, cum sunt zonele de susinere 'ce indic accesul pentru inspecie) i camerele de verificare a culeelor. Noto.rafiile vor indica informaiile pozitive i ne.ative printr:o not care va su.era modul "n care aceste detalii pot fi "m$untite "n mod util "n viitor. 2ste necesar i o vedere .eneral a podului ; structurii "n peisa#ul "ncon#urtor. Noto.rafiile tre$uie s fie color i tre$uie s fie de calitate superioar. -ma.inile color tre$uie s ai$ dimensiuni de 1ID mm pe 12D mm i tre$uie s fie incluse "ntr:un al$um sau "n mape din plastic A< volante. 1itlul va include, cel puin, urmtoarele informaii% a) 0tructura* $) 1itlul contractului c) Proiectant d) Antreprenor e) Aata f) Keferina foto.rafiei ''(= R"%-r, /e-,e4ni! 11.G.1 Antreprenorul va furniza un raport .eotehnic respectand cerintele de la pct.

11.D.2 +anualul de "ntreinere a structurilor va include, fr limitare%

.I. si Conditiile

Contractului care va include toate datele .eotehnice colectate de Antreprenor ca urmare a Pag | -8

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN investi.aiilor efectuate pentru Lucrri i a informaiilor relevante pentru "ntreinerea tuturor terasamentelor. Kaportul va include, cel puin, urmtoarele% a) terasamente% descrierea .eneral a terasamentelor P pro$leme i soluiile acestora, condiii meteo, echipamentul utilizat, condiiile de transportare, compararea calitilor previzi$ile i reale ale materialului accepta$il i inaccepta$il, stratul de acoperire i detaliile de plantare, etc.* $) de$leuri% amplasarea tuturor materialelor e!cavate 'i orice "nlocuiri) i destinaia lor ulterioar "n cadrul Lucrrilor 'cu date). Pro$leme le.ate de insta$ilitate, condiii de teren neo$inuite, condiii i pro$leme le.ate de apele de suprafa, etc.* c) ram$lee% proveniena i amplasarea tuturor materialelor 'cu date), a echipamentului folosit, a tratrii i compactrii stratului de fundaie, pro$leme de insta$ilitate, etc.* d) strat de form;structur rutier% pro$leme le.ate de pre.tirea stratului de form. +etode de amplasare 'i pro$leme) pentru toate straturile de pava#* e) materiale importate% informaiile tuturor materialelor importate :surs, utilizare, locaie "n cadrul Lucrrilor, adecvare, performan, etc* f) fundaiile structurii% "nre.istrri, eficien i pro$leme le.ate de condiiile de sol i ape de suprafa "nt,lnite, inclusiv Lucrrile temporare. Turnale de stivuire, teste de stivuire i alte informaii de testare relevante. Kapoartele de tasare cu datele fiecrei etape ma#ore, inclusiv umplerea culeelor i apropierea umplerilor 'formarea unei .eometrii). 0taii de control a tasrii, dimensiuni ale fundaiei conform e!ecuiei, etc* .) testare% rezumatul testelor de la$orator efectuate pe Oantier P valoarea condiiilor de umiditate, densitatea "n stare uscat, coninutul de umezeal, distri$uia procentual, limite Atter$er., etc., cu comentarii referitoare la rezultate i eficien* h) instrumentaia% furnizarea detaliilor de e!ecuie, inclusiv locaia, scopul, citirile cu date i efectul aciunilor rezultate. Performanele i utilitatea instalaiei, etc.* i) #) comentarii cu privire la necesitatea de continuare a monitorizrii sau "ndeprtrii de pe Oantier* rezumat% furnizarea unui rezumat al tuturor pro$lemelor "nt,mpinate i modificrilor proiectului. ''(B Te&,"re" >i %#nere" in #n!i#ne 11.I.1 9n termen de ((((de zile de la emiterea Certificatului de Keceptie la 1erminarea Lucrarilor, Antreprenorul va depune -n.inerului un raport ce ofer un rezumat al tuturor testelor i operaiunilor de punere "n funciune aferente Lucrrilor. Kaportul va include certificate de conformitate. 11.I.2 Pe l,n. cerinele stipulate prin su$:clauza I.< @1estareaB din ConditiileContractului, sunt necesare urmtoarele teste suplimentare i ; sau operaiuni de punere "n funciune "n cadrul procedurilor de Pag | -0

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN preluare% i. ca$lurile de iluminare rutier tre$uie testate ; autorizate conform le.islaiei rom,ne, 0tandardelor aplica$ile i cerinelor Autoritii Kom,ne de Ke.lementare "n domeniul 2ner.iei 'A4K2) sau alte autoriti relevante* ii. ca$lurile de comunicare, conductele pentru ca$luri i carcasele de racordare a ca$lurilor tre$uie testate ; autorizate conform le.islaiei rom,ne, 0tandardelor aplica$ile i cerinelor Autoritii 4aionale de Ke.lementare "n domeniul Comunicaiilor 'A4KC) sau ale altor autoriti competente. ''(C Cerine l" %re1"re" in&,"l"iil-r ele!,ri!e 11.E.1 -n.inerului i se vor transmite informaii de e!ecuie i certificate de testare suficiente "nainte de deschiderea structurii rutiere pentru a permite utilizarea zilnic a echipamentului electric i izolarea oricror daune rezultate ca urmare a accidentelor etc. i remedierea acestora "ntr:un interval de timp adecvat. Cerinele sunt dup cum se indic mai #os% i. instalaia va fi pus "n funciune i va fi "n mare parte finalizat astfel "nc,t nicio parte a instalaiei s nu necesite scoaterea din funciune "n scopul efecturii de reparaii electrice sau civile. 0e va asi.ura accesul adecvat conform unor standarde adecvate care vor corespunde re.lementrilor de protecie a muncii* ii. schiele conforme cu e!ecuia vor fi transmise -n.inerului. 0chiele vor include informaii referitoare la antier, circuitele electrice i sarcinile electrice. ?rice linii de demarcare "ntre Beneficiar i autoritile locale tre$uie identificate clar. 1re$uie s fie disponi$ile, de asemenea, informaii referitoare la echipamentul mecanic* iii. iv. v. vi. vii. viii. etichetarea echipamentului electric tre$uie s fie complet* documentele;manualele de "ntreinere tre$uie predate* tre$uie s se pstreze un inventar al echipamentului de schim$, al cantitilor i al locaiei de depozitare care va fi "nm,nat Beneficiarului* se vor finaliza orice inspecii efectuate de -n.iner* lista defeciunilor va fi disponi$il i va include orice articole identificate de -n.iner "n timpul inspeciei* i -n.inerului i se va preda un certificat de conformitate electric.

''(D Cerine l" %re1"re" in&,"l"iil-r 1e il#*in"re 11.F.1 Cerinele de predare pentru instalaiile de iluminare vor include cerinele din su$capitolul ((((plus urmtoarele% i. informaiile furnizorului st,lpului, marca i tipul neonului, starea de modificare, dotarea lmpii cu neon, tipul de lamp i marca celulei fotoelectrice 'inclusiv seriile tuturor Pag | 8,

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN unitilor), vor fi comunicate -n.inerului* ii. iii. iv. rapoarte referitoare la echipamentul montat "n timpul lucrrilor* planurile schematice ale distri$uiei de ener.ie* i un raport al tuturor racordurilor de ca$luri.

11.F.2 La finalizarea tuturor seciunilor sistemului de iluminare a structurii rutiere, Antreprenorul va demonstra, prin efectuarea de msurtori de antier, c instalaia corespunde cerinelor de iluminare aferente 0tandardului aplica$il adecvat. Aac sunt specificate valorile de iluminare, valorile de iluminare echivalente pe orizontal vor fi% utilizate pentru a ilustra conformitatea. ''('E Cerine l" %re1"re" "!ili,0il-r 1e !-*#ni!"re " eren,e "#,-&,r05ii 11.13.1 -nformaiile detaliate referitoare la cerinele de testare i punere "n funciune a instalaiilor de Comunicaii aferente autostrzii sunt furnizate "n su$capitolul ((((((. '+ INTERESE ARKEOLOGICE '+(' )re5en,"re /ener"l0 Ke.iunea are o serie de situri arheolo.ice importante, toate prote#ate conform le.islaiei rom,ne. &rmtoarele situri cu un potenial interes arheolo.ic de l,n. traseul autostrzii au fost identificate "ntr:un 0tudiu de impact asupra mediului. 'Ane!a nr.(((() '+(+ In.e&,i/"ii "n,eri-"re !-n&,r#!iei 12.2.1 0iturile cunoscute i poteniale necesit investi.aii suplimentare. Acestea tre$uie s se conformeze le.islaiei rom,ne. 12.2.2 Antreprenorul va realiza o investi.atie "n conformitate cu 0u$ Clauza <.2< @8esti.iiB din Conditiile Contractului si prevederile le.islaiei rom,neti "n vi.oare privind apro$area procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheolo.ica folosind un specialist in Arheolo.ie a.reat de ctre -n.iner. 12.2. Antreprenorul va fi responsa$il pentru .estionarea, facilitarea i pro.ramarea investi.aiilor arheolo.ice anterioare construciei, o$in,nd toate apro$rile i acordurile necesare. Kesponsa$ilitile conducerii vor include msuri de micorare a oricror "nt,rzieri cauzate de siturile arheolo.ice, daca este cazul va repro.rama Lucrrile astfel "nc,t s evite "nt,rzierile. 12.2.< Costurile de de realizare a cercetarii arheolo.ice cat i alte costuri, riscuri i responsa$iliti aferente investi.aiilor i apro$rilor vor fi incluse "n 0uma acceptata "n contract. Antreprenorului va efectua descarcarile de sarcina arheolo.ica 'prin institutii or.anizatoare conform prevederile ?rdinului nr. 2DG2 din < octom$rie 2313 privind apro$area procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheolo.ica a.reate de +inisterul Culturii) i va o$tine certificatele de descarcare arheolo.ica. Pag | 81

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN '+(9 De&!-%eriri @n ,i*%#l l#!r0ril-r 1e !-n&,r#!ii 12. .1 Antreprenorul tre$uie s fie contient de posi$ilitatea efecturii unor descoperiri arheolo.ice "n timpul decaprii stratului de pamant ve.etal sau a altor materiale de pe Oantier. 9n cazul unor descoperiri arheolo.ice, Antreprenorul va% aciona "n conformitate cu 0u$ Clauza <.2.< @8esti.iiB din ConditiilorContractului si prevederile le.islaiei rom,neti "n vi.oare privind apro$area procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheolo.ica . Aac se impun investi.aii pe antier, -n.inerul va da instruciuni Antreprenorul va face demersurile necesare pentru a o$tine autorizatia de cercetare arheolo.ica si va desemna apro$ai i autorizai care s se ocupe de Lucrare. Antreprenorul va fi responsa$il pentru or.anizarea i acordarea de asisten specialitilor. 12. .< Antreprenorul va fi responsa$il pentru furnizarea ctre reprezentanii si i vizitatorii autorizai ai antierului a "ntre.ului echipament de protecie necesar '"nclminte, "m$rcminte reflectorizant de mare intensitate, cti de si.uran etc). 1ot echipamentul de acest tip va fi purtat "n permanen "n perioadele "n care reprezentanii sunt prezeni pe antier. ( eneficiarul va specifica un termen rezonabil de finalizare a investigaiilor ar!eologice) '9 CERINE LEGATE DE MEDIUL 8NCONLURTOR '9(' Cerine Gener"le 1 .1.1 Antreprenorul va respecta $unele practici "n domeniul mediului pe parcursul tuturor activitilor aferente Lucrrilor de construcie i va reduce la minimum orice daune aduse ve.etaiei, solului, p,nzei freatice i peisa#ului. Antreprenorul va reduce, de asemenea, la minim inconvenienele cauzate localnicilor, sistemelor locale de comunicaii i li$erei micri a pu$licului. 1 .1.2 Antreprenorul va lua toate msurile necesare pentru protecia mediului i reducerea impactului, "n perioada de construcie i "n cea de 4otificare a defeciunilor, "n deplin conformitate cu le.islaia local i 0tandardele aplica$ile 1 .1. Antreprenorul va o$ine de la a.eniile de mediu implicate "n efectuarea Lucrrilor toate informaiile necesare actualizate i toate autorizaiile necesare i va efectua orice studii de mediu suplimentare considerate a fi necesare. Antreprenorul va o$ine toate apro$rile de mediu aferente Lucrrilor. 1 .1.< Antreprenorul va respecta "n totalitate proiectul i structura Lucrrilor conform tuturor recomandrilor i o$li.aiilor incluse "n Acordul de +ediu i 02-+. 1 .1.D Antreprenorul va analiza, modifica i actualiza toate aspectele relevante ale Acordului de +ediu i ale 0tudiului de impact asupra mediului pentru a reflecta proiectul final al Lucrrilor. 1 .1.G Antreprenorul se va asi.ura de e!istena unui acces si.ur la Oantier i de faptul c efectele prafului, polurii fonice, vi$raiilor i .azelor de eapament sunt limitate "n zonele "nvecinate.

Pag | 82

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN '9(+ )l"n#l 1e *"n"/e*en, 1e *e1i# 1 .2.1 Antreprenorul va realiza un Plan de +ana.ement de +ediu ' )MM) aferent Contractului. P++ va furniza informaiile de mediu i sistemele necesare pentru a se asi.ura c toate pro$lemele le.ate de poluare sunt reduse i c e!ist msuri de diminuare menite s previn orice efecte adverse asupra construciei Lucrrilor. P++ nu tre$uie vzut ca av,nd un caracter static i se recomand realizarea de revizuiri la anumite intervale, pe msur ce lucrrile pro.reseaz i natura i e!tinderea pro$lemelor de mediu specifice devine clar. Ain acest motiv, P++ va fi supus revizuirii periodice i auditului pentru reorientarea planului "n lumina e!perienei i pro$lemelor "nt,mpinate. 1 .2.2 P++ va respecta urmtoarele o$iective specifice% i. definirea aran#amentelor de or.anizare i administrare pentru monitorizarea aspectelor le.ate de mediul "ncon#urtor, inclusiv definirea responsa$ilitilor personalului i procedura de coordonare, sta$ilire de le.turi i raportare* ii. revizuirea raportului referitor la impactul de mediu i social ca pri ale 02-+, a cerinelor contractuale i a altor documente, "n str,ns le.tur cu proiectantul Antreprenorului i cu -n.inerul i sta$ilirea de comun acord a unor practici de lucru cu -n.inerul, "n vederea identificrii pro$lemelor care ar putea necesita o monitorizare atent "n timpul construciei* iii. cerine i proceduri su$tile pentru monitorizarea mediului, inclusiv necesarul de echipament, frecvena monitorizrii, parametri ce tre$uie monitorizai, cerinele analitice de servicii, .estionarea i prezentarea datelor, etc.* iv. discutarea procedurilor pentru .estionarea pro:activ a mediului, astfel "nc,t s poat fi identificate potenialele pro$leme i s se poat adopta msuri de reducere "nainte ca lucrrile s fie efectuate* i v. definirea procedurilor de control de mediu, "n cazul polurii, incendiilor sau incidentelor similare. Antreprenorul va transmite P++ -n.inerului spre apro$are, "n termen de (((( de zile de la Aata "nceperii. Antreprenorul nu va ocupa antierul i nu va "ncepe niciun fel de lucrri fr apro$area P++ de ctre -n.iner. 1 .2. P++ va furniza informaii cu privire la% i. politica de mediu a Antreprenorului, inclusiv rapoartele detaliate referitoare la metodele i controalele pe care "i propune s le utilizeze pentru satisfacerea cerinei .enerale de prote#are a mediului i reducere a efectelor Contractului i construciei acestuia* ii. cadrul or.anizaional al Antreprenorului, cu precdere informaiile referitoare la personalul principal cu responsa$iliti .enerale referitoare la pro$lemele de mediu i ali mem$ri ai personalului cu responsa$iliti specifice "n domeniul mediului*

Pag | 8#

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN iii. informaii referitoare la pro.ramele de instruire cu privire la sporirea contientizrii le.ate de mediu, propuse pentru fora de munc a Antreprenorului* iv. informaii referitoare la zonele de lucru, .ropile de "mprumut, cerinele de umplere, inclusiv analiza total a cantitilor de decupare i umplere* v. informaii referitoare la evidenele care tre$uie pstrate pentru a demonstra conformitatea cu P++* i vi. un mecanism oficial de auditare a eficienei P++. 1 .2.< Antreprenorul va transmite P++ -n.inerului spre apro$are, "n termen de ((((( zile de la Aata "nceperii. Antreprenorul nu va ocupa antierul i nu va "ncepe niciun fel de lucrri fr apro$area P++ de ctre -n.iner. 1 .2.D P++ va include, fr "ns a se limita la, fiecare dintre aspectele de mediu de mai #os% i. z.omot i vi$raii P P++:ul Antreprenorului pentru controlul i monitorizarea z.omotului i vi$raiilor va include, fr limitare caracteristicile% a) $) c) d) metodei prin care se vor e!ecuta Lucrrile* tipului de echipament care urmeaz a fi utilizat, nivelul de intensitate sonor i locaia informativ pe antier* nivelurilor de z.omot i vi$raii estimate asociate Lucrrilor* detaliilor msurilor propuse pentru reducerea z.omotului i a vi$raiilor "n activitile de construcii, inclusiv pro.ramele de furnizare a $arierelor temporare i permanente de mediu* e) f) detaliilor locaiilor de depozitare a materialelor propuse i msurilor propuse pentru reducerea impactului z.omotului i vi$raiilor* detaliilor .ropilor de "mprumut pentru materiale, a zonelor de evacuare a surplusului de material i a msurilor propuse de reducere a impactului z.omotului i vi$raiilor pentru aceste antiere* .) detaliilor referitoare la propunerile de control i monitorizare a impactului z.omotului i vi$raiilor survenite ca urmare a utilizrii oricror autostrzi pu$lice, a drumurilor de acces sau de transport temporar pentru e!ecutarea Lucrrilor* i h) ii. elementelor efectelor preconizate ale z.omotului i vi$raiilor locaiei, utilizrii i restaurrii tuturor componentelor, inclusiv msurile de reducere propuse. praful, fumul i ali poluani aeropurtai P++ pentru controlul i monitorizarea prafului, fumului i a altor poluani aeropurtai va include, fr limitare, caracteristicile% a) $) Pag | 8( metodei prin care se vor e!ecuta Lucrrile* tipului de echipament care urmeaz a fi utilizat i locaia informativ pe antier*

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN c) detaliilor propunerilor de meninere su$ control a prafului, fumului i a altor poluani aeropurtai, inclusiv mirosurile produse de e!ecuia lucrrilor i de utilizarea drumurilor de transport temporare* d) e) f) detaliilor msurilor de reducere propuse pentru impactul potenial al prafului, fumului i altor poluani aeropurtai, inclusiv mirosurile% detaliilor locaiilor de depozitare a materialelor propuse i ale msurilor de diminuare a impactului prafului, fumului i al altor poluani aeropurtai* detaliilor .ropilor de "mprumut pentru materiale, a zonelor de evacuare a surplusului de material i a msurilor propuse de reducere a impactului prafului, fumului i altor poluani aeropurtai pentru aceste antiere* i .) elementelor posi$ilelor efecte ale prafului, fumului i altor poluani aeropurtai, inclusiv mirosurile, rezultate din construcie, utilizarea i rea$ilitarea tuturor componentelor i va include propunerile de diminuare adecvate. iii. poluani i ali factori P++ pentru controlul i monitorizarea poluanilor i a altor factori va include, fr limitare, caracteristicile% a) proteciei r,urilor, lacurilor i terenurilor cu recolte i a oricror zone aflate "n prea#ma Oantierului "mpotriva tuturor tipurilor de poluare rezultate fie din lucrrile permanente asociate structurii rutiere, fie din alte activiti le.ate de or.anizarea i operarea Antreprenorului* $) metodei de control pentru depozitarea, manipularea i utilizarea materialelor cu respectarea strict a 0pecificaiilor 0tandardelor aplica$ile i 0pecificaiilor tehnice referitoare la materialele cele mai periculoase i mai duntoare, cum sunt car$uranii, $itumul, lu$rifianii, cimentul, materialele e!plozive, etc* c) proteciei i rea$ilitrii adecvate, la finalul Lucrrilor, a terenului utilizat pentru .ropile de "mprumut, cariere, drumuri de deservire i deviere i orice alte lucrri temporare sau pre.titoare* d) furnizrii, instalrii, testrii funcionrii adecvate i utilizrii de echipament specific necesar pentru corecta monitorizare a tuturor tipurilor de factori poluani cum sunt z.omotul, .azul, praful, lichidele, etc., rezultate din operaiunile derulate pe Oantier, inclusiv furnizarea tuturor pro.ramelor necesare pentru colectarea, analiza i interpretarea tuturor datelor colectate. 0e face referire cu precdere la determinarea urmtorilor indici%:4?!, 0?!, C?, metale .rele, particule "n suspensie i praful depus i coninutul acestuia "n metale .rele, ozon, etc* e) reducerii la minimum a emisiilor de poluani i asi.urarea reducerii nivelului emisiilor dac acestea atin. nivelurile ma!ime admisi$ile, conform le.islaiei rom,ne curente i Pag | 8'

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 0tandardelor aplica$ile* f) prevenirii polurii terenului i a apelor su$terane prin depozitarea atent a materialului $iode.rada$il i a reziduurilor, dup tip, "n containere sau pe platforme "n locaii apro$ate de -n.iner i evacuate ulterior "n locaii apro$ate de -n.iner i de autoritile competente* .) h) i) #) 7) 1) detaliilor referitoare la procedurile propuse de .estionare a deeurilor* impactului asupra florei ; faunei i msurile de reducere propuse* impactul vizual al lucrrilor i msurilor de reducere propuse pentru reducerea efectului vizual propunerilor pentru .estionarea terenului contaminat* detaliilor referitoare la impactul asupra zonelor sensi$ile din punctul de vedere al mediului i la msurile de diminuare propuse* detaliilor referitoare la impactul asupra siturilor arheolo.ice i motenirii istorice i msurile de diminuare propuse* m) impactului asupra comunitii locale i msurile de diminuare propuse* n) oricror altor demersuri impuse prin le.islaia rom,n i prin 0tandardele aplica$ile

'9(9 8n,?lnire" Inii"l0 1 . .1 0e va or.aniza o edin P++ iniial pentru sta$ilirea urmtoarelor% i. ii. iii. or.anizaia de .estionare a mediului i personalul* analiza impactului asupra mediului al Lucrrilor i metode de reducere a impactului* reducerea la minimum a utilizrii resurselor naturale.

'9(: R-l#ri >i re&%-n&"bili,0i 1 .<.1 Kesponsa$ilitatea total pentru pro$lemele le.ate de mediu va aparine Antreprenorului 1 .<.2 &n specialist de mediu calificat va fi responsa$il pentru suprave.herea activitilor de mediu i a performanelor pe Oantier. Antreprenorul va pune la dispoziie personalul ce va "ndeplini rolul de specialist de mediu. Keprezentantul Antreprenorului va fi, de asemenea, responsa$il pentru suprave.herea "ndeplinirii o$li.aiilor le.ate de mediu i fiecare diri.inte de antier va avea responsa$iliti le.ate de mediu. 0e va efectua o auditare periodic a P++ de ctre -n.iner. 1 .<. Aac este cazul, un coordonator de mediu din partea .uvernului va fi desemnat prin intermediul a.eniei locale de prote#are a mediului. Acetia vor oferi consiliere .uvernamental independent i vor revizui P++. '9(; M-ni,-ri5"re 1 .D.1 P++ va include o procedur de monitorizare pentru a asi.ura succesul msurilor de protecie a ve.etaiei i faunei sl$atice i pentru a asi.ura refacerea complet a .ropilor de "mprumut, Pag | 8+

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN drumurilor de transport i zonelor de depozitare. Aceast monitorizare va include i investi.area oricror canale de evacuare pentru a asi.ura prevenirea polurii neintenionate a p,nzei freatice. Oanurile i canalele de scur.ere vor fi verificate "n mod re.ulat i "ntreinute pentru prevenirea $loca#elor i pentru a asi.ura prevenirea polurii corpurilor de ap. 1 .D.2 0pecialistul "n pro$leme de mediu al Antreprenorului va oferi consultan i va defini procedurile .enerale ce vor include rapoartele de mediu i vor fi implicate "n sta$ilirea suprave.herii cotidiene 1 .D. 0pecialistul de mediu va sta$ili urmtoarele% i. cadrul de .estionare a mediului* ii. cerinele le.ate de raportare i contact* iii. aspecte cheie le.ate de mediu* iv. strate.ia de monitorizare* v. .estionarea datelor* vi. procedurile de control al mediului. 1 .D.< 0pecialistului pe pro$leme de mediu i se va solicita, de asemenea, s% a) $) c) d) e) ofere consiliere cu privire la pro$lemele de mediu Keprezentantului Antreprenorului i in.inerilor de pe antier* sta$ileasc un pro.ram de monitorizare eficient* sta$ileasc sisteme de mana.ement, contact i raportare .enerale, cu referire la $aza de date pe pro$leme de mediu e!istent i documentele doveditoare* interpreteze rezultatele pro.ramului de monitorizare i s ofere consiliere suprave.hetorului responsa$il cu privire la msurile necesare instruiasc i s spri#ine mem$ri relevani ai personalului Antreprenorului cu precdere "n perioada iniial i "n cadrul vizitelor ocazionale pe antier 1 .D.D -n.inerul va fi invitat s asiste la "nt,lnirile or.anizate cu Antreprenorul o dat la dou sptm,ni i s a$ordeze orice pro$leme le.ate de mediu. 0e vor or.aniza "nt,lniri comune pe antier, dup caz. ?ri de c,te ori -n.inerul particip la aceste "nt,lniri, acesta va fi "nsoit de specialistul Antreprenorului pe pro$leme de mediu. 9nt,lnirea va fi prezidat de Antreprenor. '9(= A#1i,#l 1e *e1i# 8a fi necesar efectuarea unui audit de mediu al Contractului, care va include% i. identificarea tuturor deficienelor referitoare la performanele de mediu i consilierea cu privire la msurile de soluionare a acestora* ii. evaluarea nivelului de respectare a planului de pe antier* iii. revizuirea relevanei permanente a planului "n lumina e!perienei i insti.area modificrilor, dac este cazul* iv. revizuirea cadrelor or.anizaionale i administrative pentru mana.ementul de mediu i a Pag | 8-

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN datelor echipei de monitorizare de mediu* v. revizuirea datelor de monitorizare a mediului i a .estionrii acestora* vi. revizuirea pro$lemelor de mediu survenite i a modului "n care au fost .estionate* vii. propunerea de modificri ale procedurilor de mana.ement al mediului i ale cadrului i identificarea necesitii unor msuri suplimentare de control a de.radrii mediului. '9(B M"n"/e*en,#l *e1i#l#i >i )r-/r"*#l 1e "#1i, 1 .I.1 0pecialistul Antreprenorului pe pro$leme de mediu va realiza un plan de mana.ement al mediului aferent pro.ramului de construcie dup apro$area pro.ramului Antreprenorului. Pro.ramul de mana.ement de mediu va fi auditat la fiecare ase luni i primul audit va fi efectuat dup o perioad de ase luni pentru revizuirea instituirii sistemelor i procedurilor de mana.ement. '9(C E."!#"re" &#r%l#&#l#i 1e *",eri"l 1 .E 1 1oate deeurile de materiale vor fi evacuate de pe Oantier de ctre Antreprenor "n locaii apro$ate de evacuare iar toate licenele i ta!ele luate "n considerare vor fi incluse in 0uma Acceptat in Contract i pltit de ctre Antreprenor. Antreprenorul va pune la dispoziia -n.inerului, dac este cazul, copii ale notelor de transfer ale deeurilor. 2vacuarea de materiale pe Oantier va respecta toate o$li.aiile de mediu incluse "n prezentul. 4u se vor iniia niciun fel de ne.ocieri cu proprietarii de terenuri ; chiriaii cu privire la evacuarea oricror materiale fr apro$area preala$il a -n.inerului. 1 .E.2 Antreprenorul este responsa$il pentru evacuarea tuturor materialelor reziduale. '9(D Gr#%#rile &"ni,"re 1 .F.1 Antreprenorul va pune la dispoziie .rupuri sanitare adecvate i eficiente pentru personalul i fora sa de munc "n locaii adecvate de:a lun.ul Lucrrilor. 1oate toaletele vor fi fie ecolo.ice i vor fi .olite re.ulat, fie racordate la reeaua de canalizare. 4u se vor utiliza latrine. 1 .F.2 Antreprenorul va menine toate toaletele "ntr:o stare adecvat pe "ntrea.a durat a Contractului 1 .F. Aac nu sunt conectate la reeaua de canalizare, toaletele vor fi cu rezervor si.ilat. 4u se vor utiliza fose septice. Kezervoarele vor fi monitorizate pentru identificarea nivelului i .olite re.ulat '9('E )re.enire" %-l#0rii %?n5ei re",i!e 1 .13.1 Antreprenorul va reduce la minimum riscul de poluare a p,nzei freatice pe perioada e!ecuiei Lucrrilor prin implementarea urmtoarelor msuri de control% i. rezervoarele de depozitare a car$uranilor lichizi vor fi amplasate "ntr:o carcas de protecie si.ilat, care s poat susine cel puin 113Q din volumul total al rezervorului cu o "nlime de .ard de 233 mm. Sevile de umplere ; descrcare vor fi amplasate pentru a asi.ura meninerea su$stanei vrsate "n rezervor i toate supapele vor putea fi $locate. Kezervoarele vor fi verificate i curate la intervale re.ulate, inclusiv trapele i filtrele de ulei i Pag | 88

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN car$urant* ii. orice rezervoare mari ; autocisterne cu furtun de evacuare inte.ral i duz vor fi prevzute cu mi#loace de protecie i cu $locarea duzei deasupra nivelului ma!im de umplere, duza fiind $locat pe poziie atunci c,nd nu este utilizat* iii. iv. v. se va indica o zon de alimentare "n prea#ma rezervoarelor de depozitare i va include platform din $eton "nclinat, cu scur.ere "ntr:o tav de oel sau un alt recipient etan* toate .eneratoarele mo$ile i alte echipamente statice vor fi de tipul prevzut cu suport inte.rat sau vor fi amplasate "ntr:o tav sudat din oel cu un volum adecvat* toate echipamentele mo$ile cum sunt pompele, e!cavatoarele, camioanele etc. utilizate pe Oantier vor fi "n stare $un i nu vor prezenta ulei de lu$rifiere i hidraulice, 1vile de scur.ere din oel fiind amplasate su$ acestea dac nu sunt utilizate* vi. toate containerele pentru su$stane chimice i lu$rifiani 'de e!., solveni, lichid hidraulic, ulei de formare etc.) utilizate pe Oantier vor fi depozitate "n tvi din oel sau din alt material apro$at cu volum corespunztor. 1 .13.2 9n cazul scur.erilor accidentale de car$urant sau su$stane chimice pe Oantier, Lucrrile din prea#ma scur.erii vor fi "ntrerupte, sursa va fi oprit i pm,ntul contaminat va fi e!cavat i "ndeprtat de pe Oantier i transportat imediat ctre o locaie de evacuare apro$at.

Pag | 80

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN -

SECIUNEA IJG CERINELE BENEFICIARULUI- ANEJE

Pag | 0,

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN ANEJA nr(MMMG CERTIFICAT DE URBANISM ANEJA nr(MMMG ACORDUL DE MEDIU ANEJA nr(((( G LISTA STANDARDELOR <I NORMATIIELOR 8N IIGOARE <I )REIEDERI LEGALE ANEJA nr(((((( CERTIFICATE TI)IZATE '1ipul de Certificat care va fi folosit de ctre Proiectantul Antreprenorului la depunerea Aocumentelor, in conformitate cu 0u$capitolul ((((( din Cerinele Beneficiarului) Certificat nr. 'Unr. Ae referina unic) CERTIFICAT DE )ROIECTARE (GENERAL$ Aeclaram pe propria rspundere ca% 1. Am folosit personal calificat pentru Proiectare i pre.tirea Aocumentelor Antreprenorului enumerate mai #os care "ndeplinesc% : : 1emporare, i . dac este necesar un certificat de audit de si.uran rutier pentru etapa a V @1B V @2B va fi ane!at LISTA DOCUMENTE ANTRE)RENOR 'UU introducere lista Aocumente Antreprenor aferente acestui elementUUU.) 0emnturaUU ProiectantUU..'Partener sau Airector) 4umeUU. Aata Acest certificate este% a) apro$atV $) apro$at cu urmtoarele comentariiV c) nu este apro$at cu urmtoarele comentariiV V marcheaz situaia corespunztoare 0emntura aceasta nu va avea 'Uintroducei numele orice niciun efect ne.ativ i elementul de ConstrucieU) cerinele contractului* variaie* asupra Lucrrilor Permanente

2. 9n opinia noastr, "n cazul "n care Aocumentele Antreprenorului vor fi folosite ca parte a Lucrrilor

Pag | 01

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN In/iner 4ume Aata 'Norma de Certificat va fi folosita de ctre 8erificator pentru verificarea Aocumentelor Antreprenorului in conformitate cu 0u$capitolul ((((((((din Cerinele Beneficiarului) CERTIFICAT DE IERIFICARE Aeclaram pe propria rspundere ca% 1. am folosit cunotine profesionale pentru 8erificarea Aocumentelor Antreprenorului numele i elementul de construcieU) ' enumerate mai #os i care in opinia noastr "ndeplinesc%U : cerinele Contractului* : orice variaie 2. in opinia noastr, in cazul in care Aocumentele Antreprenorului sunt folosite ca parte a Lucrrilor temporare , acesta nu va afecta in niciun fel Lucrrile Permanente LISTA DOCUMENTE ANTRE)RENOR 'U.introducei lista Aocumentelor Antreprenorului aferente acestui elementU.) 0emntura 8erificatorU 4ume Aata Acest certificate este% a) apro$atV $) apro$at cu urmtoarele comentariiV c) nu se apro$a cu urmtoarele comentariiV V marcheaz situaia corespunztoare 0emntura

In/iner 4ume

Pag | 02

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 'Norma de Certificat va folosit pentru Asi.urarea Calitii in conformitate cu seciunea (((( din Cerinele Beneficiarului)

Pag | 0#

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN CERTIFICAT DE CALITATE Aeclaram pe propria rspundere ca% V a) Planul de Calitate al Proiectrii V$) Planul de Calitate al Construciei V marcheaz situaia corespunztoare A fost ela$orat i este in toate aspectele in conformitate cu cerinele Contractului i orice variaie reprezint inteniile i direciile Proiectantului Antreprenorului precum i ale Antreprenorului din punctul de vedere al calitii aa cum au fost formulate oficial de ctre 0enior +ana.ement, de polia specifica de calitate, resursele i succesiunea activitilor care vor fi folosite de ctre Proiectantul Antreprenorului i de ctre Antreprenor pentru acest Contract 0emnatUUUUUUUUUUUU Proiectant 'Airector sau Partener;Antreprenor corespunztor) 4umeUUUUU.. AataUUUUUU. 4?1A% a) i $) toate p,rtile% se vor semna de ctre Proiectantul Antreprenorului $) toate p,rtile% vor fi semnate de ctre Antreprenor Acest Certificat este% a) apro$atV $) apro$at cu urmtoarele comentariiV c) nu a fost apro$at cu urmtoarele precizriV% V marcheaz situaia corespunztoare 0emntura In/iner 4umeUUUUUUU.. AataUUUUUUUU. Norma de Certificat va fi folosita de ctre Proiectantul Antreprenorului pentru Certificarea efecturii Auditului de 0i.urana in conformitate cu Certificat 4rUreferina unicU.)

Pag | 0(

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN CERTIFICAT AUDIT DE SIGURANA Proiectarea schemei a fost su$iectul 0ta.e @1B V@2B in conformitate cu cerinele acestui Contract i a oricrei 8ariaie si, certificam ca toate recomandrile acceptate de ctre Beneficiar au fot incluse in proiect; Vmarcheaz situaia corespunztoare 0emntura Proiectant 'Airector sau Partener) 4umeU AataU.

Pag | 0'

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN ANEJA nr(MMMMG CERINE OBLIGATORII DE )ROIECTARE STRUCTURAL Cerintele o$li.atorii de proiectare a structurilor sunt% 1. 4u se admite pila in zona mediana la pasa#ele peste autostrada. 2. Pasa#ele peste i pe autostrada tre$uie sa ai$a o deschidere continua suficienta astfel incat sa permita o eventuala lar.ire a autostrazii la sase $enzi '2! $enzi pe sens). . 1oate podurile vor avea panta lon.itudinala i transversala pentru a asi.ura drenarea adecvata a apelor pluviale. <. 1asarile dalelor de racordare a podurilor tre$uie sa fie limitate la ma!im 2D mm. ?rice tasare in e!ces care apare inainte de Perioada de 4otificare a Aefectiunilor tre$uie reparata pe cheltuiala Antreprenorului. Treb#ie &" re&%e!,e !"r"!,eri&,i!ile /e-*e,ri!e %ri.in1 %l", -r*" "#,-&,r"5ii (l",i*e" &,r#!,#ril-r "&" !#* "# -&, 1e,"li",e in %r-ie!,#l il#&,r",i. &i "%r-b",e 1e CTE-Bene i!i"r $ Di*en&i#ni ,-,"le "le &,r#!,#ril-r !"&e,",e (*$ L",i*e

)-5i,ie Nil-*e,ri!" De l" L"

Arum de le.atura ((((((((('dup caz) )-5i,ie Nil-*e,ri!" De l" L" Di*en&i#ni ,-,"le "le &,r#!,#ril-r !"&e,",e (*$ In"l,i*e L",i*e

1oate structurile tre$uie sa respecte 0tandardele relevante, cu toate ca prezentele cerinte o$li.atorii au prioritate fata de prevederile oricaror standarde relevante.

Pag | 0+

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN ANEJA nr(MMMM Dr#*#ri >i )-1#ri 1e "!!e& 2ste o cerin o$li.atorie s fie furnizate cile de acces menionate "n urmtorul ta$el. Antreprenorul va permite prin oferta sa pentru proiectare i e!ecuia drumurilor i structurilor drumurilor de acces "n aceste puncte. Accesul pu$lic pe drumurile care se desprind va fi meninut pe tot parcursul Perioadei de Ninalizare, prin intermediul unor msuri temporare dac este necesar, pe cheltuiala Antreprenorului. N1 2 < D G I E F 13 11 12 C4"in"/e Ti%#l 1e )-1 C-*en,"rii

ANEJA nr(MMMMG S)ECIFICAII TEKNICE -n conformitate cu su$capitolul ((((( din Cerinele Beneficiarului, coninutul uzual al modelului 0pecificaiei 1ehnice este prezentat mai #os. 0pecificaie nr. ((( 0isteme de Comunicaie, prezentata mai #os este ilustrativa. +odel de 0pecificaie 1ehnica este dat in Aate -nformative. 1. A20CK-2K2A C?41KAC1&L&1.1 L?CAS-A C?41KAC1&L&1.2 OA41-2K 1. AA12 52?N-J-C2, 52?L?5-C2 i 52?12H4-C2 1. .1 +orfolo.ie 1. .2 Climat 1. . 5eolo.ie 1. .< 0eismicitate 1. .D Hidrolo.ie 1.< 0-1&AS-A 2W-01241X 1.<.1 Arumul 2 12KA0A+2412 2.1 C?40-A2KAS-- 5242KAL2 Pag | 0-

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 2.2 +A12K-AL2 2.2.1 0ol fertil 2.2.2 0oluri pentru lucrri de terasament 2.2. Apa 2.2.< Controlul Calitii 0olului 2. C?401K&CS-A 12KA0A+2412L?K 2. .1 9ncepere 2. .2 Lucrri preliminare 2. . Aislocare terasamente 2. .< 5ropi de "mprumut i depozitare pm,nt 2. .D 2!cavri 2. .I Pre.tirea solului su$ terasament 2. .I Construcia terasamentelor 2. .E Oanuri i ri.ole 2. .E Ninisarea patului drumului 2. .13 Protecie cu sol fertil 2.< C?41K?L&L 2W2C&S-2- i ACC2P1AK2A L&CKXK-L?K 2.<.1 Controlul e!ecuiei 2.<.2 Acceptarea lucrrilor . 01KA1&L A2 BALA01 0A& +-W1&KX A2 BALA01 ?P1-+X .1 PK282A2K- 5242KAL2 .2 +A12K-AL2 .2.1 A.re.ate naturale .2.2 Apa . PK2PAKAK2 BALA01 ?P1-+ . .1 0ecie pre.tire $alast optim . .2 Pre.tire mi!tura . . Controlul calitativi mi!turii .< C?401K&CS-A 01KA1&L&- A2 N&4AAK2 .< 1 0ector de "ncercare .<.1 Condiii preliminare .<. 1ransport .<.< Construcie .D C?41K?L&L i ACC2P1AK2A L&CKXK-L?K .D.1 8erificarea .eometriei orizontale Pag | 08

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN .D.2 8erificarea compactrii i capacitaii portante .D. 8erificarea caracteristicilor stratului de suprafaa .D.< Acceptarea in stadiul de e!ecuie < P-A1KA 0PAK1A 0A& +-W1&KA ?P1-+A A-4 P-A1KA 0PAK1A <.1 PK282A2K- 5242KAL2 <.2 +A12K-AL2 <.2.1 A.re.ate naturale <.2.2 Apa <.2. +ateriale 5eote!tile <.2.< Controlul Calitii a.re.atelor <. C?401K&CS-A 01KA1&L&- A2 N&4AAK2 <. .1 0ta$ilirea caracteristicilor de compactare <. .2 0ector de "ncercare <. . Condiii preliminare <. .< Construcie <.< C?41K?L&L i ACC2P1AK2A L&CKXK-L?K <.<.1 8erificarea .eometriei orizontale <.<.2 8erificarea compactrii i capacitaii portante <.<. 8erificarea caracteristicilor suprafeei stratului <.<.< Acceptarea lucrrilor in stadiul de construcie D 01KA1&L A2 BAJA A-4 +-W1&KA A0NAL1-CA N-2KB-412 1&K4A1A D.1 PK282A2K- 5242KAL2 D.2 +A12K-AL2 D.2.1 A.re.ate naturale D.2.2 &mplutura D.2. Bitum D.2.< 2mulsie $ituminoasa D.2.D Aditivi D. PK2PAKAK2A +-W1&K-- A0NAL1-C2 D. .1 0ta$ilirea compoziiei D. .2 0ecie amestecare asfalt D.< 01KA1&L A2 A0NAL1 D.<.1 0ector de "ncercare D.<.2 Prepararea stratului suport D.<. 1ransport Pag | 00

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN D.<.< 2!ecuie D.D C?41K?L&L 2W2C&S-2- i ACC2P1AK2A L&CKXK-L?K D.D.1 Controlul calitativ materialelor D.D.2 Controlul preparrii i turnrii mi!turii D.D. Controlul calitativ stratului turnat D.D.< Acceptarea lucrrilor G 0&PKANASA B-1&+-4?A0A G.1 PK282A2K- 5242KAL2 G.2 +A12K-AL2 G.2.1 A.re.ate naturale G.2.2 9ncrctura G.2. Bitum G.2.< 2mulsie $ituminoasa G.2.D Ni$re G. 01AB-L-K2A C?+P?J-S-2- A+2012C&L&G. .1 Ni$re celulozice coninute in mi!tura asfaltica G. .2 Proporie "ncrctura;$itum G.< CAKAC12K-01-C- N-J-C?(+2CA4-C2 G.<.1 Caracteristici fizico: mecanice ale asfaltului sta$ilizat cu fi$re G.<.2 Aeterminarea caracteristicilor fizico:mecanice G.<. Caracteristici ale suprafeei stratului de $itum G.<.< Caracteristici ale suprafeei stratului e!ecutat G.D PK2PAKAK2A i 1&K4AK2A +-W1&K-- A0NAL1-C2 G.D.1 Prepararea mi!turii asfaltice G.D.2 -nstalaii pentru prepararea mi!turii asfaltice G.D. 1urnarea structurii asfaltice G.G C?41K?L&L 2W2C&S-2- i ACC2P1AK2A L&CKXK-L?K G.G.1 8erificarea elementelor .eometrice G.G.2 Caracteristicile suprafeei $ituminoase G.G. Acceptarea lucrrilor I +AKCAK2A AK&+&L&I.1 PK282A2K- 5242KAL2 I.2 +A12K-AL2 I.2.1 Condiii tehnice referitoare marcarea I.2.2 Controlul calitii vopselei de marca# Pag | 1,,

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN I. 1-P&K- A2 +AKCAT2 I. .1 +arcarea lon.itudinala I. .2 +arcarea transversala I. . Alte marca#e I.< 2W2C&S-A +AKCXK-- AK&+&L&I.D C?41K?L&L 2W2C&S-2- i ACC2P1AK2A L&CKXK-L?K E -4A-CA1?AK2L2 AK&+&L&E.1 PK282A2K- 5242KAL2 E.2 1-P&L A2 -4A-CA1?AK2, A-+240-&4E.2.1 1ipuri de indicatoare E.2.2 Aimensiunea indicatoarelor E. PK?A&C2K2A -4A-CA1?AK2L?K E.< PK?A&C2K2A i 8?P0-K2A 01YLP-L?K E.D C?41K?L&L 2W2C&S-2- i ACC2P1AK2A L&CKXK-L?K E.D.1 Analiza fotometrica E.D.2 Caracteristici mecanice E.D. 8erificarea rezistentei la aciunea a.enilor de mediu E.D.< Controlul e!ecuiei panourilor E.D.D Acceptarea lucrrilor F P?A2S2 F.1 5242KAL-1XSF.2 A20CK-2K2A ?P2KAS-&4-L?K F.2.1 Kealizarea zonei de lucru F.2.2 2!cavri i susinerea e!cavaiilor F.2. Construcia fundaiei F.2.< Construcia peretelui i a dalelor F.2.D Jiduri i dale prefa$ricate F.2.G 2!ecuia drenurilor in spatele culeilor i a elementelor prefa$ricate F.2.I Perei turnai F. +A12K-AL2: C2K-4S2 A2 AL2 CAL-1XS-F. .1 Apa F. .2 Ciment F. . A.re.ate F. .< ?$turaii F. .D Pietri Pag | 1,1

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN F. .G Beton F. .I Kanforsri F. .E Controlul calitii 13 P?A&K13.1 PK282A2K- 5242KAL2 13.2 C?401K&CS-A 01KA1&L&- A2 N&4AAS-2 13.2.1 0u$structura: Nundaie directa 13.2.2 0u$structura: Nundaie indirecta de ad,ncime 13.2. 0u$structura P Culee, Pile 13. 0&PKA01K&C1&KA KA4N?K0A1A A2 B21?4 13. .1 0chele. 0uport temporar i esafoda#. 13. .2 Cofra# 13. . Kanforsare 13. .< Beton 13. .D 0tructura poduri din elemente prefa$ricate din $eton 13.< 0&PKA01K&C1&KA +21AL-CA 13.D 0&PKA01K&C1&KA P241K& 01K&C1&KA C?+P?J-1A A P?A&K-L?K 13.G AL12 2L2+2412 13.G.1 9ncrcare, dispozitive antiseismice 13.G.2 Kezistena la apa i rosturi de dilatare 13.G. Pava#e poduri 13.G.< 0ant de 0cur.ere i zidarie de piatra 13.G.D 9m$inri 11 AL12 L&CKXK11.1 PK?12CS-2 PA412 11.1.1 -nformaii .enerale 11.1.2 Protecia pantei la suprafaa cu .eo.rile 11.1. Protecia pantei la suprafaa cu 5eo.elule 11.1.< +ateriale P cerine de calitate 11.1.D 82K-N-CAK2A CAL-1XS-11.2 P2K21- A2 0&01-42K2 AK+A111.2.1 Aate .enerale 11.2.2 Aescrierea operaiunilor 11.2. +eteriale: 0pecificaii de calitate 11.2.< 8erificarea calitii Pag | 1,2

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 11. P2K2S- A2 K2S-42K2 A-4 B21?4 1. .1 1 Aate .enerale 11. .2 Aescrierea operaiunilor 11. . +ateriale: Cerine ale calitii 1. .< 8erificarea calitii 11.< A4C?K2 11.<.1 Aate .enerale 11.<.2 Aescrierea operaiunilor 11.<. 8erificarea calitii 11.D AK24AT&L N?L?0-4A N?KAT&L PK-4 C?L?A42 &+PL&12 C& BALA01 11.D.1 5eneraliti 11.D.2 Aescrierea operaiunilor 11.D. +ateriale: condiii de calitate 11.D.< 8erificarea calitii 11.G AK24AT&L 0&B12KA4 11.G.1 Aescrierea operaiunilor 11.G.2 +ateriale folosite 11.G. Cerine de calitate 11.I Lucrri Civile 11.I.1 1erasamente 11.I.2 0tructur 11.I. Arhitectur i accesorii 11.E Lucrri civile -nstalaii 11.E.1 -nstalaii de 9nclzire ; 8entilare ; AC 'dac este cazul) 11.E.2 -nstalaii sanitare 11.E. -nstalaii electrice "n cldiri 11.F -nstalaii electrice e!terioare 11.F.1 Keea electrica 'ca$lu) 11.F.2 -luminare 11.13 Peisa.istic 11.13.1 Plante i spaii verzi in zonele de parcare 11.13.2 ?$iecte pentru zona de parcare 11.11 -10 Lista si articolele dupa cum sunt descrise atasate mai #os 12 List standarde aplica$ile Pag | 1,#

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN ANEJA nr(MMMMG S%e!i i!"ii ,e4ni!e &i&,e*e ITS '( Ser.i!iile ITS Antreprenorul va respecta a cerintele pe care Airectiva 2313;<3;2& a Comisiei 2uropene le impune. Cerintele prezentate mai #os sunt minime. : 0ervicii de informare privind evenimentele "n timp real i avertizri : : : : : : : : : : : : 0ervicii de informare privind condiiile de trafic 0ervicii de informare privind limitele de vitez 0ervicii de informare asupra timpului de cltorie 0ervicii de control al respectrii le.islaiei privind viteza 0ervicii de avertizare asupra evenimentelor rutiere 0ervicii pentru mana.ementul strate.ic al traficului pe coridoare 0ervicii de mana.ement al incidentelor rutiere 0ervicii privind re.lementrile transporturilor speciale i de mrfuri periculoase 0ervicii de informare i mana.ement a parcrilor pentru vehicule de transport marf 0ervicii de ta!are i control al accesului pe autostrad 0ervicii de monitorizare i control a .reutii i .a$aritului vehiculelor A?0 3 P 0ervicii de monitorizare, si.uran i securizare a infrastructurii

1oate aceste servicii -10 tre$uie s fie implementate prin sisteme -10 pe se.mentul de autostrad, sau s ai$ toate funciile de $az pentru dezvoltri ulterioare. +( Si&,e* 1e *-ni,-ri5"re " ,r" i!#l#iA !-n1iiil-r *e,e- >i " &,0rii in r"&,r#!,#rii (MONI$ De&!riere" &i&,e*#l#i 0istemul va constitui un instrument de cule.ere a datelor privind starea infrastructurii rutiere i a traficului rutier "n scopul creterii eficienei activitii de administrare i operare pentru autostrada ((((((((((((. F#n!ii Nunciile pe care le va realiza sistemul se "mpart "n urmtoarele arii funcionale% Ari" #n!i-n"l0 C#le/ere D",e Nuncii de cule.ere a datelor de trafic% numr de vehicule, clasificarea vehiculelor, viteza de deplasare, .a$aritul, densitatea traficului* Nuncii de cule.ere a datelor meteorolo.ice* Nuncii de cule.ere a datelor privind starea infrastructurii% informaii video i starea echipamentelor componente ale sistemelor'securitate)*

Pag | 1,(

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN Nuncii de cule.ere a datelor de identificare a vehiculelor Ari" #n!i-n"l0 C-*#ni!"ii Nuncii pentru asi.urarea comunicaiilor;conectrii "ntre senzori i echipamentele de achiziie* Nuncii pentru asi.urarea comunicaiilor "ntre echipamentele de achiziie i unitile locale de procesare* Nuncii pentru asi.urarea comunicaiilor "ntre unitile locale i "ntre acestea i centrul de monitorizare. Ari" #n!i-n"l0 )r-!e&"re 1",e Nuncii de procesare local a datelor P datele culese de la senzori vor fi procesate la nivelul senzorilor 'dac acestea au capacitatea de procesare necesar) sau a unitilor locale pentru a popula $aza de date local i ulterior cea central prin sincronizare. Procesarea datelor se va face dup aceleai principii ca la datele procesate centralizat. Nuncii de procesare centralizat a datelor P datele din $aza de date central vor fi prelucrate dup tipul datelor 'respectiv a cate.oriei de senzori care le furnizeaz) astfel% Aate de trafic% numr, cate.orii de vehicule, viteza, dimensiuni i ima.ini cu vehicule;situaii e!treme 'con.estii, accidente, calamiti etc.)* Aate meteo% starea de "n.he pentru o arie monitorizat, .rosime strat de .hea, .rosime strat de zpad, vizi$ilitate, cantitatea de precipitaii, direcia v,ntului, viteza v,ntului, temperatur, umiditatea relativ a aerului. Nuncii de stocare a datelor i arhivare Arhivarea datelor se va face sptm,nal, iar arhivarea se va face pe medii speciale '$and sau alternative cu proprieti echivalente), cu e!cepiile care vor fi menionate "n cazul datelor provenite din flu!urile video de trafic i securitate. Ari" #n!i-n"l0 In,er ""re Nuncii pentru asi.urarea interfeei cu alte sisteme pentru furnizarea informaiilor

Nuncii pentru asi.urarea interfeei cu alte sisteme pentru cule.erea informaiilor 2.2.D Aria funcional Prezentare i afiare Nuncii de prezentare a informaiilor '"n diferite formate cerute de utilizatori% .rafic pe ecran, "n fiiere cu .rafice i te!t)* Pag | 1,'

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN Nuncii de afiare a informaiilor* Aceast funcie va permite utilizatorului;operatorului s acceseze $azele de date prin intermediul unor interfee .rafice i s confi.ureze aplicaia de intero.are a datelor pentru selectare acestora dup diferite criterii). Nuncii de .enerare a alarmelor* 5enerarea alarmelor se va face automat dup depirea unor niveluri ale datelor monitorizate 'vor fi sta$ilite niveluri pentru toate datele "nre.istrate "n sistemul de $aze de date i implicit vor fi .enerate alarme pentru depirile acestora P nivelurile vor fi sta$ilite de ctre operatorii sistemului de monitorizare). Nuncii de .enerare a rapoartelor* Kapoartele vor putea fi confi.urate i vor putea conine toate datele "nre.istrate "n $aza de date. Nuncii de monitorizare a respectrii le.ilor;re.lementrilor* Aceast funcie va intero.a sistemul de $aze de date i va .enera un raport care va conine informaii utile pentru sancionarea "nclcrii le.islaiei '.reutate pe osie, .reutate total, dimensiuni, vitez, alte "nclcri). S#b&i&,e*e !-*%-nen,e 0istemul de monitorizare este compus din urmtoarele su$sisteme% 0u$sistemul msurare trafic IEK Aetectoare de vehicule P amplasate la fiecare 2 Zm. 0istem de masurare conditii meteo : METEO 0taii meteo i senzori de "n.he la nivelul suprafeei de rulare 0u$sistemul de monitorizare video - CCTI 8or fi doua tipuri de camere video pentru monitorizare% Camere CC18P amplasate la intrrile pe se.mentul de autostrad, "n zona parcrilor, "n nodurile rutiere i "n zonele cu risc de accident Camere CC18 fi!e, zoom fi! la fiecare 2 Zm, unde sunt amplasai i senzorii. 0istem de recunoatere automata numere de "nmatriculare i monitorizare;penalizare rovi.net AN)R 0istem de recunoastere automata a numerelor de "nmatriculare 'A4PK P Automatic 4um$er Plate Keco.nition) 0istem de telefoane de ur.enta SOS 1elefoane 0?0 i interfa pentru "ncepere activiti de "ntreinere asupra prii carosa$ile sau poduri P la fiecare 2 Zm, pe am$ele parti ale autostrazii. Astfel pe fiecare sens vor i telefoane 0?0 la fiecare 2 Zm. Puncte de concentrare. CONC

Pag | 1,+

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN Punctele de concentrare sunt locatiile care vor .zdui echipamentele necesare diferitelor su$sisteme. Puncte de concentrare vor fi la fiecare 2 Zm. Alimentarea punctelor de concentrare se va face de la reteaua de ener.ie electrica pentru nodurile principale i printr:un sistem de alimentare cu panouri solare i acumulatori tampon pentru alimentarea echipamentelor care nu se afla in nodurile principale 'detectoare de vehicule, camere CC18 fi!e, statii meteo, telefoane 0?0, echimamente comunicatii fi$ra, monitorizare infrastructura) 0istemul de securitate : INFRA 0istem monitorizare infrastructura, securitate, detecie vandalism A*%l"&"re 9n ta$elul urmtor sunt prezentate locatiile in care se instaleaza fiecare su$sistem%

Pag | 1,-

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN -

METEO

De&!riere

O* %e "#,-&,r"1"

C-1 n-1

Nr( n-1

%"n-#ri&-l"re

INFRA -bie!,i. n#*0r

CONC

CCTI

AN)R

IEK

SOS

)"n-#rile !# *e&"Fe ."ri"bile - IMS A*%l"&"re Locaiile propuse de amplasare a panourilor cu mesa#e varia$ile sunt specificate in 1a$elul 1. Locaiile propuse pentru panourile 8+0 pe autostrada sunt urmatoarele% Zm (((((( 'se completeaz de ctre autoritatea contractant) UUUUU.

Panourile cu mesa#e varia$ile de mici dimensiuni pentru intrarile pe autostrada vor fi amplasate "n captul $retelelor de acces. Locaiile propuse sunt orientative, pentru sta$ilirea e!acta a locaiilor de amplasare a panourilor cu mesa#e varia$ile Nurnizorul va face un studiu i va propune locatiile in cadrul proiectului tehnic. C"r"!,eri&,i!i >i !-n1iii /ener"le Cerine 5enerale

Pag | 1,8

M"re Sen&

B"n1"

B"n1"

B"n1"

b"n1"

Re,e"

Sen&

Sen&

Sen&

)TZ

&en&

Fi6

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 0istemul de informare a oferilor "n trafic va fi compus din panouri cu mesa#e varia$ile 'panouri 8+0 P 8aria$le +essa.e 0i.n ). Acestea tre$uie sa afieze date in timp real preluate de la centrul de informare. Panourile 8+0 vor include dou module% un modul .rafic i un modul alfanumeric. Controlul mesa#elor afiate pe panouri i adunarea mesa#elor de dia.nosticare se face prin intermediul unei aplicaii $azate pe arhitectura client;server din cadrul centrului de monitorizare i informare. -nformaiile sunt controlate "n timp real din Centrul de +onitorizare i -nformare. -nformaiile de trafic afiate pe semnele 8+0 pot fi .enerate ca rezultat al unei aciuni planificate sau neplanificate, care este introdus pe loc sau pro.ramat din timp de ctre operatorii din Centrul de +onitorizare i -nformare. 2!emple de informaii de trafic afiate pe 8+0 sunt urmtoarele% 1imp de cltorie "ntre anumite destinaii cunoscute 0ituaii de con.estie de:a lun.ul autostrzii -nformaii despre lucrri 2venimente speciale i instruciuni ctre participanii la trafic Pro.ramarea operaiunilor de "ntreinere Condiii meteo deose$ite care sunt pro.nozate 4otificri de accidente

)"n-#ri 1e r#,0 Panourile 8+0 vor fi de tip panou cu .rafic i trei linii te!t

Pag | 1,0

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN +odul de amplasare a panourilor de rut poate fi fcut pe un suport transversal sau "n consol. 2ste admis i instalarea pe poduri transversale dac o permit condiiile tehnice i de vizi$ilitate.

6m

6m

)"n-#ri %en,r# bre,elele 1e "!!e& 0e vor folosi panouri alfanumerice cu trei linii te!t

+odul de amplasare a panourilor pentru $retelele de acces se va face pe mar.inea $retelei.

2,5m

Pag | 11,

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN A*%l"&"re" %"n-#ril-r !# *e&"Fe ."ri"bile Nurnizorul va face un site surveM i va propune Beneficiarului poziiile e!acte i soluiile tehnice pentru supori, alimentare cu ener.ie electric, comunicaii. Poziiile e!acte de amplasare ale panourilor 8+0 vor fi sta$ilite de ctre Beneficiar, pe $aza acestor propuneri. -n sta$ilirea propunerilor pentru locaiile panourilor 8+0, Nurnizorul va tine cont de liniile directoare e!istente la nivel internaional referitoare la plasarea panourilor 8+0 astfel% E6i&,en" #nei 5-ne 1e 1r#* @n "lini"*en,( Pentru a asi.ura $un vizi$ilitate a panoului 8+0, locaia acestora tre$uie aleas pe drumuri "n aliniament. ? cur$ chiar cu un .rad foarte mic poate afecta vizi$ilitatea. 1ehnolo.iile actuale de realizare a panourilor 8+0 limiteaz conul de vizi$ilitate a pi!elilor panourilor la c,teva .rade. Panourile tre$uie amplasate "n locuri cu vizi$ilitate direct ctre panou de minim 33m. E6i&,en" #nei 5-ne 1e 1r#* 0r0 %"n,e( Panta cresctoare sau descresctoare a drumului are un impact asupra vizi$ilitii. Conul e vizi$ilitate menionat anterior nu tre$uie depit. 0unt preferate locaiile unde se.mentul de drum premer.tor nu are o pant mai mare de 1Q. Panourile 8+0 nu tre$uie amplasate in locaii in care panta depete <Q. E6i&,en" "l,-r &e*ne &"# %"n-#ri 1e &e*n"li5"re( Panoul 8+0 nu tre$uie s =concureze> cu alte semne sau panouri de semnalizare. Nurnizorul va face un inventar al semnelor i panourilor de semnalizare "n zonele "n care se dorete amplasarea panourilor 8+0. Pe $aza acestui inventar, pot e!ista i propuneri de mutare ale semnelor e!istente pentru a putea instala panoul 8+0 "ntr:o anumit locaie. Pe autostrad distana minim "ntre un semn de 1ip - i un panou 8+0 tre$uie sa fie de minim 2D3m, Pe artere distana minim "ntre intre un semn de 1ip - i un panou 8+0 tre$uie sa fie de minim 123m. 1re$uie avut in vedere ca amplasarea panourilor 8+0 nu tre$uie s interfere cu vizi$ilitatea altor semne sau panouri e!istente.

9( Cen,r#l 1e *-ni,-ri5"re >i in -r*"re "&#%r" ,r" i!#l#i >i !-n1i,iil-r 1e !ir!#l",ie De&!riere Centrul de +onitorizare i -nformare asupra traficului rutier este nodul central unde toate flu!urile informaionale de interes "n ceea ce privete traficul a#un. i se distri$uie astfel "nc,t s asi.ure informare rapid i eficient cu privire la starea efectiv a drumurilor, valorile de trafic, condiiile meteo, avertizri,

Pag | 111

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN etc. Pentru aceasta, se impune prezena unor reele, interfee i aplicaii si.ure i fia$ile, i care s asi.ure necesarul de date pentru "ndeplinirea misiunii centrului. Principala seciune operativ a Centrului de +onitorizare i -nformare va fi reprezentat de aria de dispecerizare, aceasta asi.ur,nd "ntrea.a lo.istic i personal necesare operrii centrului, monitorizrii strii drumurilor i a parametrilor, analizei situaiilor de ur.en i totodat asi.urrii unei $une cooperri "ntre operatorii din teren i celelalte entiti implicate "n .estiunea traficului rutier 'poliia rutier, companii de transport, companii de utiliti, echipe de intervenie etc.) astfel "nc,t acetia s poat $eneficia de cele mai prompte servicii. Principalele surse de date "n sistem sunt flu!urile de informare provenite de la senzorii de trafic din teren i prin liniile de informare clasice, astfel ca, pe l,n. procesarea automat, centrul va tre$ui s asi.ure i cel puin un canal de acces cu operator uman permanent 'informare prin telefon, fa!, e:mail, alte servicii de mesa.erie, etc.). F#n!ii 0e vor avea "n vedere trei poziii operator. 0taiile de lucru vor avea aceeai confi.uraie hard6are i vor fi multifuncionale rolul de operator sau supervizor put,nd fi selectat soft6are. 0oluia optim este o camer operaional desfurat pe un sin.ur nivel, dac "nlimea spaiului permite folosind podea "nlat. 1otodat, este important ca spaiul respectiv sa nu fie "mprit de piloni, st,lpi de susinere sau arcade, pentru a avea o $un vizi$ilitate din orice poziie. Cea mai important facilitate a camerei de control este sistemul de afiare multifuncional, at,t pentru harta naional rutier c,t i pentru .estiunea aplicaiilor soft6are i sistemul 'opional). Acesta reprezint cea mai important interfa "ntre sistem i operatorii umani. Astfel, este foarte important s e!iste un sistem de afiare de foarte $un calitate, or.anizat i amplasat er.onomic i susinut funcional de o infrastructur corespunztoare 'transmisiuni de date, ener.etic, mecanic, climatizare, redundan etc.). Afia#ul de dimensiuni mari permite ca toate informaiile de pe ecran sa fie clare i vizi$ile pentru toi operatorii. 2cranele de afiare moderne afieaz ima.ini de rezoluie foarte mare, permi,nd afiarea schemelor i a hrilor 5-0 "n condiii optime i respect,nd dinamica datelor i a ima.inilor. -nformaiile video provenite de la camerele video de suprave.here din teren completeaz ima.inea informaional a sistemului operaional, permi,nd operatorilor s evalueze corect situaia i s intervin rapid i eficient "n cazul apariiei situaiilor anormale sau de accident.

Pag | 112

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN -

Ain cauza comple!itii ridicate a camerei de control "n care funcioneaz un sistem comple! com$inat 'hri 5-0 multiplanare cu indicarea reelelor i a flu!urilor, aplicaii soft6are de .estiune) este important ca sistemul de afiare s fie foarte er.onomic i eficient, astfel "nc,t s poat transmite ima.ini simultan de la toate sistemele incorporate. 0istemul de afiare va fi realizat cu un ecran de mari dimensiuni, montat central, astfel "nc,t s asi.ure o $un vizi$ilitate pentru toi operatorii, amplasai "ntr:un un.hi care s permit utilizarea optim a spaiului i o ima.ine c,t mai $un '"n acord cu dimensiunile camerei de control, un un.hi mediu de 23[ poate fi considerat normal). Aistana dintre ecrane i operatori i distana dintre acetia va fi sta$ilit "n funcie de dimensiunile finale ale camerei de control. Afia#ul principal va fi plasat pe unul din perei, la o distan corespunztoare astfel "nc,t s se asi.ure uor lucrrile de "ntreinere. Acesta va fi realizat astfel "nc,t s permit "mprirea ima.inii operative "n cel puin trei .rupe% ecranul central, care afieaz ima.inile din teren i doua afia#e laterale confi.ura$ile la cerere 'afiare de ima.ini de timp real, hri, semnalizri, dar i opiuni de si.uran "n caz de defectare a afia#ului central). Nolosind o arie de ecrane interconectate i plasate foarte apropiat se poate crea un sistem inte.rat multi: confi.ura$il. Acesta va putea sa afieze% harta 5-0 naional sau pe re.iuni cu reprezentarea flu!urilor rutiere ma#ore sau a drumurilor de interes 'presta$ilit)* hri locale, cu reprezentri ale situaiilor din teren* ima.inea i caracteristicile de trafic ale unui drum ori a unui nod de trafic* ima.ini preluate din teritoriu* ima.ine mrit pe mai multe ecrane, pentru o$servarea detaliilor sau a unor zone lr.ite* informaii adiionale, hri suplimentare, rapoarte etc.*

Pag | 11#

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN )isteme de la care va trebui s sc!imbe date sunt urmtoarele* Centrul 4aional de -nformare P 'al autoritii contractante) Centrul de -nformare al Poliiei Kutiere P -nfotrafic A.enia 4aional de +eteorolo.ie -nspectoratul 5eneral pentru 0ituaii de &r.en P -50& Centru de mana.ement al traficului P (se va completa cu locaia avut #n vedere)

A*%l"&"re Centrul de informare i informare este o structura cu mare capacitate de monitorizare, putand sa asi.ure mai multe sectoare de autostrada, practic toate sectoarele de autostrada su$ #urisdictia unei Ke.ionale. Astfel este eficient atat din punct de vedere al investitiei dar i al operarii i administrarii sa fie un sin.ur centru cu acoperire re.ionala. Centrul va fi amplasat in centrul de intretinere i poate monitorizara sectoarele ((((((((((' se va completa de ctre autoritatea contractant) . Aecizia de amplasare o va lua proiectantul cu apro$area Beneficiarului, tinand seama de disponi$ilitatea de spatiu i personal de operare. Centrul va fi conectat prin fi$ra optica la unul din nodurile de comunicatie de pe autostrada. S#b&i&,e*e !-*%-nen,e 0istem de afiare a informaiilor i ecran de vizualizare tip /video 6all> 0istem de monitorizare a traficului i statistici 0istem de detectare automat a incidentelor i con.estiilor de trafic 0istem de monitorizare CC18 0istem de recunoatere numere de "nmatriculare 0istemul de securitate i monitorizare infrastructur \e$site cu informatii de trafic i meteo

Pag | 11(

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN Cerine /ener"le 1oate spaiile adiacente vor fi "n aceeai cldire, spaiile fiind adiacente i cu acces direct. 1oate echipamentele, accesoriile i condiiile de monta#, instalare i funcionare sunt considerate astfel "nc,t s asi.ure funcionare continu, respectiv 2< ore pe zi, I zile pe sptm,n. 4u se accept pauze ori perioade de "ntreinere repetat, cu e!cepia cazurilor de defectare. 1otodat, arhitectura fle!i$il va permite cone!iuni suplimentare i;sau e!tensii ale sistemului, dup finalizarea lucrrilor iniiale de realizare a acestuia. Nurnizorul va face o analiza a strii de fapt, astfel ca sistemul va putea inte.ra sau cel puin prelua date de la sistemele e!istente la momentul semnrii contractului. Nurnizorul va prezenta spre avizare proiecte tehnice detaliate, cuprinz,nd toate detaliile de amena#are 'or.anizare, amena#are i rea$ilitare spaiu, mo$ilier etc.). 9n cazul avizrii favora$ile, proiectele devin o$li.atorii, iar, "n caz contrar, furnizorul se o$li. s asi.ure refacerea proiectelor, "n multiple cazuri, p,n la acceptarea acestora de ctre Autoritatea Contractanta. Autoritatea Contractanta solicita ca proiectele tehnice '-1, telecomunicaii, electrice, climatizare, instalaii etc.) sa fie avizate de ctre specialiti acreditai conform le.ii i de ctre consultant. Nurnizorul va fi responsa$il de realizarea tuturor lucrrilor civile de preluare, adaptare, curare i reor.anizare a spatiilor aferente centrului. Nurnizorul va fi responsa$il de o$inerea tuturor avizelor i a autorizaiilor le.al necesare pentru desfurarea lucrrilor i rezultatul final, "n conformitate cu proiectul ofertat de ctre Nurnizor i avizat de ctre Autoritatea Contractanta. Nurnizorul este responsa$il i "i asum toate costurile aferente proiectrii i implementrii Centrului.

Pag | 11'

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN :( Sen5-ri 1e ,r" i! >i *e,e0istemul de +onitorizare 1rafic va recepiona i stoca date de la toi senzorii de trafic i meteo instalai "n cadrul acestui proiect c,t i de la cei e!terni . Capacitatea de stocare a datelor de la senzori tre$uie s asi.ure o perioada de stocare de minim ((((ani. Aceasta va fi necesar pentru crearea de rapoarte referitoare la diferite elemente de trafic pentru intervale multi:anuale. In -r*"ii -%er",-ri l-!"li 0istemul de +onitorizare tre$uie s accepte .enerarea i modificarea manual de evenimente;informaii de trafic de ctre operatorii din Camera de +onitorizare. Acestea vor fi tratate din punct de vedere al stocrii i prelucrrii la fel ca informaiile primite de la senzori. In -r*"ii e6,erne 0istemul de +onitorizare 1rafic tre$uie s accepte informaii de trafic;evenimente de la alte Centre de +onitorizare;+ana.ement;-nformare asupra 1raficului 0isteme de la care va tre$ui s primeasc date sunt urmtoarele Centrul 4aional de -nformare 'al autoritii contractante) Centrul de -nformare al Poliiei Kutiere P -nfotrafic A.enia 4aional de +eteorolo.ie -nspectoratul 5eneral pentru 0ituaii de &r.en : -50&

Aatele furnizate de ctre aceste sisteme vor fi transformate din formatul propriu fiecruia dintre ele "n formatul intern folosit de 0istemul de +onitorizare 1rafic. 0istemul de +onitorizare 1rafic va tre$ui s ai$ capa$ilitatea .eneral de a utiliza "mpreun i a face schim$uri de date cu alte Centre de Control al 1raficului 2uropene. 0chim$ul de date cu e!teriorul va fi $azat pe o platform W+L deschis, conform standardului AA12W --. 0istem de pro.noz i avertizare meteo:rutier 0istemul va asi.ura% -nformarea operatorilor privind starea meteo:rutier "n zonele unde se monteaz senzori*

Pag | 11+

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN Pro.noza pe termen scurt '2: ore) privind starea suprafeei drumului* "n cazul e!istenei disponi$ile a unei pro.noze re.ionale meteo, pro.noza va fi realizat pentru 2< ore* Avertizare i alarmarea operatorilor privind fenomenele care afecteaz circulaia "n zonele i "n $aza informaiilor de la senzorii;staiile instalate* Avertizarea i alarmarea va avea pra.uri multiple, ce pot fi pro.ramate de administrator i selectiv de ctre operator* 9nre.istrarea datelor, avertizrilor i alarmelor pe o perioada de min 3 zile* 0istemul este compus dintr:o unitate central de procesare a datelor, situat "n Centrul de control, i aplicaia soft6are dedicat. Afiarea datelor va fi realizat prin interfaa 5&- comun tuturor aplicaiilor de monitorizare i informare asupra traficului i a condiiilor de circulaie. Aatele meteo:rutiere vor fi prezentate% 8alorile instantanee su$ form ta$elar sau histo.ram* Ca .rafice de timp* 0u$ form de histo.ram* 0u$ form .rafic, ataate drumului, vizualizate pe harta 5-0 cu culori specifice.

0u$sistemul de informare va avea ca funcie principal prezentarea informaiilor create de 0u$sistemul +onitorizare i prelucrare i din alte surse ctre utilizatori. &tilizatorii pot fi ?peratori locali din Centrul de +onitorizare, ?peratori aflai la distan sau pu$lic. 0e vor putea afia at,t informaii primare .enerate de un senzor ; o sursa de date c,t i informaii prelucrate sau fuzionate din mai multe surse, conform seleciei utilizatorului. 0e vor putea afia urmtoarele tipuri de informaii conform seleciei utilizatorului% "n timp real informaii istorice 'la alte momente de timp din trecut) informaii statistice pro.noze P pentru informaiile meteo i de trafic unde e!ist .enereaz aceste informaii

;( Si&,e*#l 1e " i&"re Ecranul principal din Camera de Monitorizare 2cranul principal din 0ala de comand va fi modular, de tip modular =video 6all>, capa$il de a afia at,t ima.ini c,t i ima.ini de "nalt rezoluie .enerate pe calculator de la su$sistemele +onitorizare Pag | 11-

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN i -nformare. Ca o posi$ilitate de confi.urare de ctre utilizator, acest ecran va tre$ui s prezinte ora i ; sau data sistemului. Aatele i orele vor fi prezentate "n format european. 1oi operatorii, supervizorul i eventual personalul invitat va putea avea vizi$ilitate directa ctre ecranul de afiare. 2cranul principal va ocupa partea principal a peretelui frontal din Camera de +onitorizare. 2cranul principal va include funcii de staie de lucru operator, pentru a compune anumite com$inaii de i*"/ini >i 1e !"l!#l",-rA !-n -r* !erinel-r -%er"i-n"le( A!e&,e !-*bin"ii %-, in!l#1e in,r0ri %en,r# ima.ini pre"nre.istrate sau "n direct, .rafic de calculator. Confi.uraia caracteristicilor 2cranului principal va tre$ui s poat fi stocat de ctre operatori i restaurat la cerere. Aimensiunile i .reutatea echipamentului aferent ecranului principal vor fi incluse "n documentul P1. 5reutile declarate vor include ca$lurile i orice interfee sau opiuni de afiare. 1oate elementele mecanice de fi!are vor fi testate i verificate "nainte de montarea echipamentului. 2cranul principal va tre$ui s fie fi!at pe planeu "n mod ri.id i ancorat de peretele din spate, "n spatele modulelor acestuia. 8a tre$ui s fie lsat un spaiu suficient pentru ventilaie i acces la reparaii. +odalitile de prindere vor fi prezentate "n documentul P1 i convenite cu Beneficiarul "nainte de instalare. 0paiul din spatele ecranului principal va tre$ui s nu conin ferestre sau iluminatoare ce permit ptrunderea luminii naturale directe. ?rice ferestre sau iluminatoare din aceast zon vor fi acoperite cu perdele de culoare nea.r sau #aluzele de ctre Nurnizor "n timpul operaiunilor de montare. Cone!iunile prin ca$lu la;de la monitoare vor tre$ui incluse "n .rosimea declarat pentru toate displaM:urile "n cadrul documentului P1. Acest document va tre$ui s declare spaiile necesare din spatele monitoarelor, "n scopul ventilrii i "ntreinerii. Construcia ecranului principal va tre$ui s fie de aa natur "nc,t .rosimea vizi$il a mar.inilor orizontale i verticale s fie minim. 2lementele de afiare $azate pe tehnolo.ii de proiecie vor tre$ui s ai$ anumite caracteristici de fia$ilitate, de e!emplu lmpi duale, pentru a asi.ura o operare continu cu un minim de intervale pentru reparaii. Pag | 118

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN -ma.inea va fi continua i nu se accepta zone ne.re intre ima.inile consecutive, mai mari de 2 mm, liniar. &nitile de afiare vor avea posi$ilitatea de "nlocuire automat a lmpilor, precum i cali$rarea automat a ima.inii dup efectuarea acestei operaii* Controlerul 2cranului principal va tre$ui s fie conectat la celelalte su$sisteme prin intermediul LA4 din Centrul de +onitorizare. Nurnizorul va lua "n considerare posi$ilitatea de a amplasa acest server "mpreun cu celelalte "n sala de echipamente "n loc de amplasarea sa "n apropierea ecranelor din 0ala de comand -0?;-2C 1<<FG:2). Nurnizorul va tre$ui s includ o descriere detaliat a controlerului ecranului principal, a funciunilor acestuia, interfeelor cu elementele de afiare i cu celelalte su$sistemele, "n documentul P1 pentru apro$area de ctre Beneficiar. ?rice funcie de mana.ement al afirii pe ecran va fi accesi$il via o interfa .rafic convena$il utilizatorului, de la oricare dintre staiile de lucru din 0ala de comand. Ae asemenea, de la tastatura controlerului ecranului principal. Prezentarea Local - Staii de lucru PC 9n Camera de monitorizare se vor instala trei ' ) staii de lucru. Acestea vor avea o confi.uraie hard6are identic. 0elecia rolului acestor staii de lucru precum i a aplicaiilor care ruleaz pe ele se va face prin selecia operatorului. Aescrierea hard6are a staiilor de lucru este prezentat "ntr:un capitolul separat Prezentarea la distana 0istemul va avea staii de lucru distante la% Centrele de "ntreinere, la 0ectiile i Aistrictele autoritii contractante care asi.ura intretinerea i administrarea sectoarelor de autostrada su$ acoperirea Centrului. Aceste staii de lucru distante vor avea aceiai confi.uraie hard6are ca cele din Centrul de monitorizare. 0tatiile de lucru vor permite accesarea informaiilor din centrul de monitorizare i introducerea de date de ctre operatori. =( Si&,e* 1e 1e,e!,"re "#,-*",0 " in!i1en,el-r >i !-n/e&,iil-r 1e ,r" i! 0istemul asi.ur detecia automat a incidentelor 'oprirea vehiculelor, scderea $rusc a vitezei) "ntr:o zon de detecie presetat. Pag | 110

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 0istemul va realiza detecia incidentelor cu a#utorul detectoarelor i a prelucrrii ima.inilor de la camerele CC18. 0istemul va .enera alarme "n cazul apariiei unuia dintre urmtoarele evenimente% 8ehicul oprit* +ers pe contrasens* Pieton* 9ncrctura pierdut* Num;foc;cea* Coad* 0cderea vitezei*

0istemul permite definirea a E .rupuri de detecie pentru o zon monitorizat. 0istemul permite monitorizarea i confi.urarea de la distan a parametrilor de detecie. Pentru fiecare alarm "n parte, un output personalizat poate fi predefinit. Alarmele pentru un anume tip de flu! de trafic pot fi activate sau dezactivate 'e!emplu % dezactivarea alarmei pentru vehiculele oprite "n condiii de am$uteia# "n trafic)

B( D-!#*en,"ie )r-ie!,#l Te4ni! "l &i&,e*#l#i Nurnizorul va fi responsa$il de realizarea proiectului tehnic i de implementarea acestuia, "n cele mai $une condiii tehnice de la momentul semnrii contractului. Nurnizorul va furniza proiectul tehnic 'P1) care va conine planul final de desi.n i specificaii i va defini e!act confi.uraiile hard6are, aplicaiile i funcionalitile soft6are, materialele, echipamentele i sistemele i nivelele de conectivitate ale sistemului. 1oate proiectele, specificaiile i caracteristicile vor tre$ui detaliate de ctre contractant i furnizate at,t Beneficiarului c,t i Consultantului, spre acceptare i validare. 4ici o lucrare, specificaie sau caracteristic nu va fi considerat acceptat dac nu "ndeplinete criteriile minime specificate i nu este validat 'in scris) de ctre Beneficiar i Consultant. 2ste de ateptat ca actualele caracteristici din teren 'intersecii, numr de senzori, drumuri etc.) s creasc "n volum, astfel ca sistemul va fi dimensionat i proiectat astfel "nc,t s permit e!tinderea sistemului p,n la nivelul de sistem naional. Pag | 12,

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN Nurnizorul va preda un document cu Proiectul 1ehnic final al sistemului "n care vor fi detaliate specificaiile tehnice totale ale sistemului inte.ral ce va fi implementat prin Contract. C( D-!#*en,"i" in"l0 " &i&,e*#l#i 1oat documentaia va fi livrat "n lim$a rom,n, at,t pe h,rtie, c,t i "n format electronic. &nele documentaii tehnice ale echipamentelor pot fi cele ori.inale "n lim$a en.lez. Aocumentaia pentru sistem include urmtoarele +anual de utilizare pentru operatori +anual de utilizare hard6are +anual de "ntreinere i service +anual de utilizare soft6are;firm6are Confi.uraia schematic a sistemului i documentaia tehnic final 'as $uild manual)

Aocumentaia va include toate "nsemnrile relevante pentru instruire i pentru atelierele de lucru. +ai mult, documentaia tre$uie s fie conceput astfel "nc,t s permit an.a#ailor $eneficiarului s opereze i s e!tind sistemul fr intervenia furnizorului. 1oate manualele vor fi clar etichetate i prezentate "n dosare. 1oate manualele vor avea menionate data;ediia;starea documentului, iar acestea se vor re.si pe fiecare pa.in "mpreun cu numrul pa.inii. Ca o necesitate a desfurrii operaiilor zilnice fiecare manual va conine referine ctre alte manuale sau documente, astfel "nc,t s se fac le.tura cu toate informaiile necesare desfurrii tuturor activitilor. 1oate documentele 'se include i desene, ima.ini, scheme) furnizate "n cadrul acestui contract vor fi disponi$ile pentru $eneficiar "n forma electronic. Normatul electronic va fi a.reat cu $eneficiarul anterior prezentrii lor. Normatul electronic al documentelor tre$uie s fi accesi$il pe staiile de lucru ale an.a#ailor $eneficiarului. 2ste "n responsa$ilitatea ofertantului s se asi.ure ca documentaiile tiprite i cele "n format electronic au aceiai versiune. Pentru Beneficiar nu vor e!ista restricii de multiplicare prin fotocopiere a documentelor de instruire care fac parte din acest contract i nici restricii de distri$uire a copiilor ctre alte pri asociate lui. Nurnizorul nu va multiplica niciun document ctre un ter i se va conforma clauzei de non: divul.are. D( In&,r#ire Nurnizorul tre$uie s pre.teasc i s asi.ure cursuri de instruire pentru personalul Beneficiarului. Pentru toate cursurile, vor fi furnizate notie "n lim$a rom,n. Cursurile de instruire se vor desfura "n lim$a rom,n.

Pag | 121

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN Pro.ramul Cursurilor de instruire tre$uie sta$ilit de comun acord cu Beneficiarul, la "nceputul contractului, dar tre$uie "n propunerile Nurnizorului tre$uie s e!iste suficient fle!i$ilitate pentru a permite variaii datorit circumstanelor prevalente ale pro.ramului .eneral al Contractului i;sau disponi$ilitii personalului sau reprezentanilor Beneficiarului. Aac este necesar, cursurile de instruire vor conine activitate de teren. 9n acest caz, Nurnizorul tre$uie s asi.ure instruirea i echipamentul de instruire necesare pentru asi.urarea unei si.urane ma!ime. Aac e!ist vreo "ndoial "n privina si.uranei, Nurnizorul va am,na temporar activitatea "n teren i va reor.aniza instruirea pentru o locaie;dat alternative. Planul de instruire al Nurnizorului tre$uie s includ un pro.ram de instruire pentru toate cate.oriile de personal pe funcie, cu privire la sarcinile presupuse de "ndeplinirea unei sarcini specifice. Procesul de instruire tre$uie s includ% &n curs pentru mana.erii seniori, care se va concentra pe aspecte strate.ice i tactice, cu accent pe instrumentele care sunt oferite i care pot fi realizate de ctre sistem i pe capacitile de e!tindere care pot fi avute "n vedere pentru viitor. &n curs pentru operatori i suprave.hetori, care tre$uie s ai$ o intensitate suficient pentru a permite participanilor s foloseasc toate funciile oferite de sistem. Nurnizorul tre$uie s in cont de faptul c acest curs tre$uie s includ teorie referitoare la natura senzorilor i sistemelor i orice activitate de teren este necesar pentru setarea i e!tinderea sistemului. 0e anticipeaz c, cursurile pentru mana.erii seniori s dureze o zi lucrtoare, "n timp ce instruirea pentru personalul operaional s dureze apro!imativ D zile. Nurnizorul va permite ca un minim de D mem$ri ai personalului Beneficiarului s participe la fiecare curs, dar numrul e!act de participani va fi pus de acord, "nainte de data cursurilor. ''( C-n&,r#!ii "&-!i",e Nurnizorul va realiza toate construciile asociate 'pasarele, piloni, dulapuri de echipamente, racord la furnizorul de ener.ie electric, amena#are spaiu) necesare realizrii proiectului pilot. 2ste responsa$ilitatea Nurnizorului s pre.teasc toate memoriile;documentele necesare pentru o$inerea de avize pentru Construcii i Comunicaii. Aetalii privind aceste construcii asociate vor fi prezentate "n proiectul tehnic.

Pag | 122

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN -

'+( G"r"nie

G"r"nieA *en,en"n0A ,e&,"re

+arania este de ____ luni de la data "cceptanei sistemului. 9n perioada de .aranie Nurnizorul va repara sau "nlocui pe cheltuiala proprie toate echipamentele care prezint defeciuni. Aac intervalul de timp de la sesizarea defeciunii p,n la remedierea acesteia este mai mare de <E de ore, perioada de .aranie a su$sistemului din care face parte echipamentul defect va fi prelun.it cu o perioada e.ala cu intervalul de timp in care echipamentul nu a funcionat. Nurnizorul va lua act de faptul ca, p,n la semnarea Acceptantei pentru "ntre.ul sistem, furnizorul tre$uie s ofere o .aranie complet pentru echipamentele furnizate i instalate. 9ntreinerea ; actualizarea de soft6are i firm6are "n perioada de .aranie. Nurnizorul va tre$ui s corecteze orice deficienta aprut "n pro.ramele soft6are i firm6are i care a devenit evidenta "n timpul utilizrii sistemului. Men,en"n0 ,entenana %i asigurarea ec!ipamentelor va fi realizat pe costul furnizorului timp de ____ luni de la data "cceptanei sistemului. -urnizorul trebuie s #ntrein toate ec!ipamentele furnizate %i instalate astfel #nc't s previn cderile (defeciunile) ec!ipamentelor funcionarea acestora fiind fr #ntreruperi. Nurnizorului "i revine responsa$ilitatea de a furniza mentenana echipamentelor hard6are i soft6are "n concordanta cu cerinele tehnice. Cerinele de mentenan;"ntreinere se refer la urmtoarele% 2chipamentul de la centrul de control 1oate echipamentele din afara centrului de control inclusiv camerele CC18 0istemele de comunicaii fi!e i mo$ile 0uportul soft6are Curarea carcaselor camerelor CC18 i altor echipamente care lucesc 'la fiecare -nspecii anuale, inclusiv rapoarte luni).

Te&,"re 1estarea componentelor, su$sistemelor i sistemului de monitorizare se va face "n dou etape% Pag | 12#

CONSTRUCIE NOU AUTOSTRAD REABILITARE/MODERNIZARE DRUM NAIONAL FIDIC CARTE GALBEN 1estare intermediar% aceasta se va realiza pentru fiecare component sau su$sistem e dup instalarea fiecrei componente;su$sistem care contri$uie la realizarea unei funcii a sistemului. 1estele efectuate vor fi% teste de funcionalitate 'verificarea funciilor componentelor i su$sistemelor dezvoltate), teste de mediu 'pentru verificarea funcionrii "n anumite condiii specifice zonei de amplasare a componentei sau su$sistemului), teste de si.uran i securitate, teste pentru funcionarea "n situaii e!treme 'starea de avarie). 1estele cuprind% 1este de fa$rica 'NactorM Acceptance 1ests) 1este la locul de amplasere '0ite Acceptance 1ests)

La am$ele cate.orii de teste vor fi invitati minim 2 e!perti ai Beneficiarului 1estare final% aceasta se va realiza dup conectarea i punerea "n funcie a tuturor componentelor;su$sistemelor sistemului de monitorizare i va evidenia $una funcionare a acestuia precum i furnizarea funciilor sistemului de monitorizare. 1estarea sistemului se va face, pentru o serie de componente definite ca fiind sensi$ile pentru sistem, i "n condiii e!treme de funcionare 'umiditate ridicat, temperaturi ridicate sau sczute etc.). 0e va ela$ora i un set de proceduri de testare at,t pentru sistem "n ansam$lu, c,t i pentru su$sisteme i module, avizat de Beneficiar.

Pag | 12(