Sunteți pe pagina 1din 7

DENUMIREA POSTULUI(LOCULUI DE FEMEIA GRAVIDA, LAUZE SAU CARE

MUNCA) ALAPTEAZA

1 PROCESUL DE MUNCĂ

Nr. Nr.
Functia / Meseria Procesul de munca *
crt. lucratori
1. ADMINISTRATOR Conform Fisa post
1
2. OSPATAR Conform Fisa post
3
3. AJUTOR OSPATAR Conform Fisa post
1
4. FEMEIE DE SERVICI Conform Fisa post
2

Nota : * -Procesul de munca are drept scop efectuarea sarcinilor de seviciu stabilite pentru
fiecare salariata de sex feminin in carul societatii si stabilirea masurilor de prevenire si protectie de
securitate si sanatate in munca necesare inaintea situatiilor prevazute in OUG 96/2003 privind
protectia maternitatii la locul de munca.
2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

2.1 MIJLOACE DE PRODUCŢIE:


Nr.
Functia / Meseria Mijloace de productie * Obs.
crt.
ADMINISTRATOR 1. birouri;
2. computere personale;
3. telefoane
4. perforatoare şi capsatoare;
5. instrumente de scris(creioane, pixuri, stilouri);
6. formulare tipizate;
7. hârtie de scris;
1
8. dosare şi bibliorafturi;
9. imprimante;
10. autoturism;
11. EIP din dotare;
12. stingatoare;
13. alte scule, dispozitive, ustensile necesare efectuarii
sarcinii de munca;
OSPATAR 1. Cafetiera cu filtru;
AJUTOR 2. Mixer bar (blender);
OSPATAR 3. Aparat cuburi de gheata;
4. Storcător fructe;
5. Vitrine frigorifice verticale;
6. Diverse instrumente de lucru: frapiere, pahare, sticle,
2
sifoane, clesti, platouri.
7. Casa de marcat;
8. EIP din dotare;
9. stingatoare;
10. alte scule, dispozitive, ustensile necesare efectuarii
sarcinii de munca;
FEMEIE DE 1. -Matura
SERVICI 2. -mops
3. -aspiratoare de praf
4. -recipienti cu substante chimic de igienizare de uz
casnic
5. galeata
3 6. raclete
7. -cutite pentru curatat
8. -carpe
9. -recipienti pentru apa
10. -alte ustensile necesare efectuarii curateniei
11. EIP din dotare;
12. stingatoare;
2.2. SARCINA DE MUNCA
1.-ia in primire locul de munca;
2.-verifica starea echipamentelor de munca ;
3.-daca constata nereguli ia masuri pentru remedierea acestora in limita competentelor pe care le are
4.-daca pentru remedierea neregulilor constatate,competentele pe care le are nu sunt suficiente,
solicita interventia unei persoane care are competenta necesara;
5.-informeaza conducatorul locului de munca despre constatarile facute cu ocazia luarii in primire a
locului de munca;
6.-primeste de la conducatorul locului de munca sarcinile cu caracter urgent de rezolvat si cele
curente;
7.-trece la rezolvarea sarcinilor urgente de rezolvat si informeaza conducatorul locului de munca
despre modul in care au fost acestea rezolvate ;
8.-trece la rezolvarea sarcinilor curente si daca pe timpul desfasurarii acestora constata
neconformitati,in limita competentelor pe care le are trece la rezolvarea acestora: -conform celor
prevazute in fisa postului pe care este incadrata persoana de sex feminin;
9.-daca pe timpul lucrului ,constata neconformitati care ii depasec competentele,comunica imediat
acest lucru conducatorului locului de munca solicitand interventia unei persoane cu competente
superioare si respecta indicatiile acestora referitoare la cele constatate;
10.-alte activitati conform fisei postului-anexa

2.3 MEDIUL DE MUNCA


1. -loc de munca situat la suprafata solului-
2. -suprafata locului de munca-acest loc de munca este situat deparatmentul administrativ;
3. -lucrul organizat intr-un schimb 8 ore/zi;
4. -nivelul de zgomot - conform buletinului de masuratori de la beneficiar -
5. -iluminatul natural si artificial,corespunzator- conform buletinului de masuratori de la
beneficiar -
6. -temperatura medie a mediului ambient-conform masuratorilor existente la beneficiar
7. -Curenţii de aer-datorita deplasarilor in diferite locatii-sala mese,loc fumat sau
descarcare/incarcare marfa -unde pot fi usile si ferestrele deschise-
8. -umiditatea aerului-in limitele normale-
9. -Presiunea aerului –corespunzatoare-
10. -Agenti chimici periculosi-conform buletinului de masuratori de la beneficiar-
11. -Agenti biologici periculosi- conform buletinului de masuratori de la beneficiar-
12. -Agenti fizici periculosi- conform buletinului de masuratori de la beneficiar-
13. -Calamităţi naturale (trăznet, vânt, viscol, seisme,ploi torentiale,inundatii,etc.)-posibile

2.4 EXECUTANTUL

1. -Să utilizeze echipamentul individual de protecţie atunci când este cazul;


2. -Să fie informat şi instruit corespunzător din punct de vedere al securităţii şi sănătatii în
muncă
3. -Să respecte procedurile de lucru,instructiunile de securitatea muncii si sanatate a muncii,
masurile PSI si SU, masurile de protectie a mediului,precum şi prevederile Regulamentului
intern al societăţii.
4. – face naveta, deplasarile sunt de la domiciliu la locul de munca ;
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

-Nivelul de risc determinat pentru locul de munca evaluat este de – 2,55


-Nivelul de risc determinat la acest loc de munca comparat cu nivelurile de risc din tabelul de mai
jos duce la concluzia :
MEDIU

Categoria de risc predefinita de Clasificarea grupei de risc Nivelul de risc evaluat pentru
Metoda PECE acest loc de munca
0 1 2
Sub 0,5 inclusiv Minim
Exclusiv 0,5-1,5 inclusiv Foarte mic
Exclusiv 1,5-2,5 inclusiv Mic
Exclusiv 2,5-3,5 inclusiv Mediu 2,55
Exclusiv 3,5-4,5 inclusiv Mare
Exclusiv 4,5-5,5 inclusiv Foarte mare
Peste 5,5 Inacceptabil

-Pentru diminuarea sau eliminarea celor 3 factori de risc (care se situează în domeniul inacceptabil),
sunt necesare măsurile generic prezentate în ”Fişa de măsuri propuse”

-Repartiţia factorilor de risc pe sursele generoatoare se prezintă după cum urmează:

 21,43 % factori proprii mijloacelor de producţie


 21,43 % factori proprii mediului de muncă
 30,95 % factori proprii sarcinii de muncă
 26,19 % factori proprii executantului

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 21,43 % dintre factorii de risc identificaţi pot avea
consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE
NIVEL
Nr. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
0 1 2 3
1. 71. Neacordarea drepturilor prevazute pentru salariatele 4 -in cadrul instruirilor de ssm se va prelucra prevederile OUG 96/2003-privind
gravide,mame,lauze sau care alapteaza. protectia maternitatii la locul de munca si a Normelor metodologice de
aplicare a OUG 96/2003-cel putin odata pe trimestru-pe baza de semnatura;

-neadmiterea la lucru fara efectuarea controlului medical inante de angajare;


-planificarea si efectuarea controlului medical periodic conform celor
stabilite de medicul de medicina muncii;

-la instintarea salariatelor conform OUG 96/2003-respectiv depunerea


:-Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei, completată
corespunzător de medic, la compartimentul resurse umane din cadrul unităţii,
însoţită de o cerere scrisă care să conţină informaţii referitoare la starea
proprie de maternitate,se vor lua masurile prevazute de Normele
metodologice de aplicare a OUG 96/2003,

2. 73. Pozitii fortate datorita lucrului sezand pe scaunul de 4 -efectuarea evaluarii riscurilor al care este supusa salariata care a informat
la birou sau in permanenta in picioare, a lipsei amenajarii angajatorul ca se afla in una din situatiile prevazute de OUG 96/2003
locului de munca in functie de structura morfo
functionala a angajatului. -Pentru toate activităţile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere
la agenţi, procedee şi condiţii de muncă, se va efectua evaluarea anuala,
precum şi la orice modificare a condiţiilor de muncă natura, gradul şi durata
expunerii salariatelor în scopul determinării oricărui risc pentru securitatea
sau sănătatea lor şi oricărei repercusiuni asupra sarcinii ori alăptării.

-Evaluările se vor efectua de către angajator, cu participarea obligatorie a


medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte
scrisecare se vor transmite conform celor prevazute in OUG 96/2003

-Evaluarile vor fi urmate de informarea in scris a lucratoarelor si


institutiilr,conform metodologie OUG 96/2003

3. 95. Accidentari dotorita nerespectarii utilizarii EIP in 4 -instruirea periodica de ssm alucratorilor;
timpul lucrului sau pe perioada intrarii in spatiul
productiv sau a depozitului -Acordarea EIP prevazut pentru fiecare loc de munca;

-neadmiterea intrarii la locul de munca fara portul EIP;