Sunteți pe pagina 1din 20

EVIDENŢA ZONELOR CU RISC RIDICAT ŞI SPECIFIC

( ZONE CARE NECESITA SEMNALIZARE DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE IN MUNCA)

Conform H.G. 1425/ 2006, Art. 105 Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzută la Art. 13 lit. k) din lege « să ţină evidenta locurilor
de muncă cu pericol deosebit, conform reglementărilor în vigoare » trebuie să conţină nominalizarea şi localizarea acestor zone în cadrul întreprinderii
şi/ sau unităţii şi măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor pentru aceste zone
Locurile de munca cu pericol deosebit au fost identificate tinand cont de urmatoarele criterii :
o identificarea factorilor de risc de accidentare si/ sau imbolnavire profesionala, precum si consecintele actiunii acestora asupra organismului uman
(invaliditate, deces) ;
o natura activităţilor ;
o numărul de lucrători, organizarea teritorială a activităţii ;
o prezenţa altor persoane în afara celor implicate direct în procesul muncii ;
o durata de expunere la actiunea factorilor de risc ;
o nivelul morbiditatii prin accidentare si accidente profesionale.

Nr. crt. DENUMIREA LOCALIZAREA FACTOR DE RISC/ MĂSURILE STABILITE SEMNALIZARE OBSERVATII
LOCULUI DE MUNCA LOCULUI DE CONSECINTE
MUNCA
0 1 2 3 4 5 8
1. - Actiuni gresite/ - RESPECTARE - Semnalizari de interzicere ; - Semnalizari
Omisiuni – Incendiu INSTRUCTIUNI, REGULI ; - Semnal de obligativitate ; permanente ;
SEDIU /PUNCT DE - RESPECTARE
- Continut - Semnal de indicare ; - Semnalizarea
LUCRU necorespun-zator al SEMNALIZARI DE ocazionala ;
SATU MARE SECURITATE ;
sarcinii de munca in
raport cu cerintele de
securitate – accidente
grave ;
- Actiuni gresite/ - RESPECTARE - Semnalizari de interzicere ; - Semnalizari
2. TABLOU Omisiuni ; INSTRUCTIUNI, REGULI ; - Semnal de obligativitate ; permanente ;
ELECTRIC SATU MARE - Solicitare fizica - - RESPECTARE - Semnal de indicare ; - Semnalizarea
SEMNALIZARI DE
efort static ; ocazionala ;
SECURITATE ;
3. SEDIU /BIROU SATU MARE - Actiuni gresite/ - RESPECTARE - Semnalizari de interzicere ; - Semnalizari
Omisiuni – Incendiu INSTRUCTIUNI, REGULI ; - Semnal de obligativitate ; permanente ;
- Continut - RESPECTARE - Semnal de indicare ; - Semnalizarea
necorespun-zator al SEMNALIZARI DE ocazionala ;
sarcinii de munca in SECURITATE ;
raport cu cerintele de
securitate – accidente
grave ;
- Actiuni gresite/ - RESPECTARE - Semnalizari de interzicere ; - Semnalizari
Omisiuni – Incendiu INSTRUCTIUNI, REGULI ; - Semnal de obligativitate ; permanente ;
- Continut - RESPECTARE - Semnal de indicare ; - Semnalizarea
CENTRALA SEMNALIZARI DE
necorespun-zator al ocazionala ;
4. SATU MARE sarcinii de munca in
SECURITATE ;
TERMICA
raport cu cerintele de
securitate – accidente
grave ;
- Actiuni gresite/ - RESPECTARE - Semnalizari de interzicere ; - Semnalizari
Omisiuni – Incendiu INSTRUCTIUNI, REGULI ; - Semnal de obligativitate ; permanente ;
- Continut - RESPECTARE - Semnal de indicare ; - Semnalizarea
PUNCT DE LUCRU SEMNALIZARI DE
necorespun-zator al ocazionala ;
5. sarcinii de munca in
SECURITATE ;
- restaurant
raport cu cerintele de
securitate – accidente
grave ;
PLAN DE ACTIUNE
Pericol grav si iminent de accidentare
1. SCOP
1.1. Planul descrie modul de actiune in caz de pericol grav si iminent.

2. DOMENIU DE APLICARE
2.1. Planul se aplica pe intreg amplasamentul unitatii si are ca scop stabilirea de masuri de
preintimpinare a accidentelor de munca prin masuri de evacuare lucratorilor ,inlaturarea conditiilor si
eliminarea conditiilor posibil generatoare de accidente.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1. pericol grav şi iminent de accidentare = situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi lipseşte doar
prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice moment;

4. CONSIDERARII GENERALE
4.1. Starea de pericol grav şi iminent de accidentare, poate fi constatată de către orice lucrător din
întreprindere şi/sau unitate precum şi de către inspectorii de muncă.
4.2. Instruirea cu modul de actiune petru starea de pericol grav si iminent cade in responsabilitatea
angajatorului prin personalul desemnat.
4.3. Obligativitatea cunoasterii masurilor care trebuie executate in caz de pericol grav si iminent de
accidentare revine tuturor angajatilor sociatatii.

5. RESPONSABILITATI
5.1 DIRECTORUL GENERAL
5.1.1 Solicita intocmirea planului de actiune in caz de situatii cu pericol grav si iminent.
5.1.2 Numeste prin decizie persoanele responsabile cu indeplinirea masurilor prevazute in planul
de actiune in caz de situatii cu pericol grav si iminent.
5.2 Lucratorul desemnat SSM/SEPP
5.2.1 Elaboreaza planul de actiune in caz de situatii cu pericol grav si iminent.
5.2.2 Afiseaza planul la loc vizibil.
5.2.3 Face propuneri de responsabilitati referitoare la prezentul plan de actiune.
5.2.4 Asigura actualizarea informatiilor privind modificarea planului de actiune.
5.2.5 Executa instruirea personalului privind executarea masurilor incluse in prezentul plan si
verifica modul in care si-au insusit cunostintele.
5.2.6 Executa aplicatii practice cu continutul planului de actiune in caz de pericol grav si
iminent.
5.2.7 Conduce echipa de interventie.
5.2.8 Executa anuntarea serviciilor specializate dupa caz .
5.2.9 Executa anuntarea conducatorilor ierarhici .
5.2.10 Participa la inlaturarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent.
5.3 CONDUCATOR LOC DE MUNCA
5.3.1 Ia masuri de marcare a traseelor de evacuare ori de cite ori starea acestora impune acest
lucru( stergere sau deteriorare)
5.3.2 Ia masuri de reparare a iluminatului de siguranta si a celui artificial de pe caile de
evacuare.
5.3.3 Dispune verificarea functionarea instalatiei de alarmare / sistemul stabilit pentru alarmarea
personalului la termenele prevazute si consemneaza constatarile in Registrul de
monitorizare a functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie,sisteme de alarmare si
semnalizare de urgenta.
5.3.4 Ia masuri de inlaturarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi
iminent.
5.4 DIRECTOR GENERAL
5.4.1 Participa la programul de instruire-testare si la aplicatiile pe tema situatiilor de urgenta.
5.4.2 Conduce personalul din subordine in executarea planului.
5.4.3 Urmareste si coordoneaza deplasarea personalului pe traseele de evacuare.
5.4.4 Raspunde de mentinerea cailor de evacuare in stare corespunzatoare luind masuri pentru
evitarea depozitarii pe acestea a materialelor.
5.4.5 Verifica in permanenta existenta marcajelor cailor de evacuare si solicita responsabilului
tehnic refacerea acestora in cazul deteriorarii.
5.4.6 Verifica in permanenta functionarea iluminatului de siguranta pe traseele de evacuare si
sesizeaza responsabilului tehnic orice defectiune constatata.
5.4.7 Verifica prezenta intregului personal la punctul de evacuare.
5.4.8 Face propuneri de imbunatatire a planului de actiune.
5.4.9 Verifica indeplinirea responsabilitatilor de catre persoanele din subordine.
5.5 Personalul executant
5.5.1 Participa la programul de instruire-testare si la aplicatiile pe tema situatiilor de urgenta.
5.5.2 Mentine in stare libera caile de acces si sesizeaza sefului de echipa orice abatere de la
reglementarea cailor de acces si evacuare.
5.5.3 Are obligatia de a aduce la cunostiinta sefului de echipa sau lucratorului desemnat SSM
orice situatie care ar putea fi considerata posibil generatoare de accidente de munca.
5.5.4 Respecta cu strictete operatiile care intra in responsabilitatea sa si sunt prevazute in
prezentul plan.
5.5.5 Ia masurile imediate care se impun in cazul aparitiei unei stari de pericol grav si iminent de
accidentare
5.5.6 Se ocupa permanent de imbunatatirea nivelului de cunostiinte in ceea ce priveste planul de
interventie.

6. PLAN DE ACTIUNE
Starea de pericol grav şi iminent de accidentare poate fi considerata :
 functionarea defectuoasa a unui echipament de munca
 avarii ale retelelor de utilitati energie,gaze naturale in incinta unitatii.
 indeplinirea conditiilor pentru izbucnirea unui incendiu
 iminenta sau declansarea unei calamitati naturale(cutremur,inundatie etc)
La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare se vor lua imediat următoarele măsuri de
securitate:
6.1. oprirea echipamentului de muncă şi/sau activităţii;
6.1.1. echipamentele de munca se opresc atit daca functionarea defectuoasa a acestora prezinta
pericol grav si iminent de accidentare dar si in cazul in care starea de pericol este
determinata de alt factor extern.
6.1.2. Oprirea echipamentului de lucru este executata de catre lucratorul de pe postul de lucru
implicat
6.1.3. Oprirea energiei electrice este executata de catre LUCRATORUL STABILIT in planul
de evacuare si se va face de la intrerupatorul de bransament plasat pe corpul exterior al
cladirii linga blocul de masura.
6.1.4. Oprirea gazelor naturale este executata de catre LUCRATORUL STABILIT in planul de
evacuare si se va face de la robinetul de bransament plasat in exterior al cladirii linga
poarta de intrare personal prin inchiderea completa a robinetului.
6.2. evacuarea personalului din zona periculoasă;
6.2.1. Evacuarea personalului se face urmind traseele indicate pe planul de evacuare.
6.2.2. Evacuarea se poate face numai pentru locurile de munca din zona periculoasa prin
anuntarea verbala sau evacuarea intregului personal de la toate locurile de munca prin
alarmarea .
6.2.3. Planul de evacuare este elaborat ,actualizat si prezentat lucratorilor de catre lucratorul
desemnat SSM/conducator loc de munca/SEPP
6.2.4. Evacuarea este coordonata de catre LUCRATOR STABILIT PRIN PLANUL DE
EVACUARE-care urmareste ca intreg personalul din subordine sa ajunga la punctul de
adunare in caz de evacuare care este plasat in curtea interioara a fiecarui corp de
gradinita..
6.3. anunţarea serviciilor specializate;
6.3.1. este executata de catre lucratorul numit prin deciezie sau in lipsa acestuia de catre
educatoare/institutor.
6.3.2. anuntarea se face prin telefonul aflat in biroul administrator/director la numerele:
- politie,salvare,pompieri 112
- gaz 0800-800-928
- Electrica 0261-929
6.4. anunţarea conducătorilor ierarhici;
6.4.1. este executata de catre administrator sau la numerele de telefon: __________
6.5. eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent
6.5.1. In functie de natura stării de pericol grav şi iminent eliminarea cauzelor care au
provocat-o poate fi facuta de catre personalul propriu sau de catre personal specializat.
6.5.2. Pentru avarii aparute la echipamente de munca inlaturarea starii de pericol grav si
iminent se va face de catre personalul tehnic calificat corespunzator.
6.5.3. Pentru avarii aparute la retelele de gaze naturale se va solicita sprijinul societatii de
distributie daca este cazul(avarii in instalatia distribuitorului) sau la o persoana
autorizata pentru lucrari in instalatii de gaze naturale daca avaria are loc in instalatia
consumatorului
6.5.4. Pentru avarii aparute la reteaua de electricitate se va solicita sprijinul companiei de
electricitate pentru avariile intervenite in instalatiile furnizorului iar pentru avariile din
instalatiile consumatorului interventie va fi executata de personal specializat propriu.
6.5.5. In cazul calamitatilor naturale(inundatii,cutremul etc) starea de pericol grav si iminent
este considerata solutionata numai cind Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta da un
anunt in acest sens
6.5.6. La interventia in diversele cazuri considerate pericol grav si iminent se va tine cont de
urmatoarele recomandari:

Cum sã te protejezi si sã intervii în caz de incendiu

► comportati-vã cu calm si respectati regurile si mãsurile indicate în asemenea


situatie;
► dacã pentru salvarea oamenilor, trebuie sã treceti prin încãperi incendiate, puneti
pe cap o pãtura umedã;
► deschide-ti cu prudentã usile, deoarece afluxul rapid de aer, provoacã cresterea
rapidã a flacãrilor;
► prin încãperile cu fum dens deplasati-vã târât sau aplecati;
► strigati victimele (copiii de regulã se ascund sub paturi, în dulapuri,etc.), Gãsiti-
le si salvati-le;
► dacã vi se aprinde îmbrãcãmintea, nu fugiti; culcati-vã pe pãmânt si rostogoliti-vã;
► asupra oamenilor cãrora li s-a aprins îmbrãcãmintea, aruncati un palton,o pãtura sau ceva care îi
acoperã etans;
► în cazul stingerii incendiului folositi stangãtoare, apã, nisip, pãmânt, învelitori, etc.;
► dacã arde suprafata verticalã, apa se aruncã de sus în jos;
► lichidele incendiare se sting prin acoperire cu nisip,pãmânt,cuverturi grele;
► instalatiile electrice se sting numai dupã întreruperea prealabilã a surselor de energie;
► iesiti din zona incendiarã în directia dinspre care bate vântul;
► bombele incendiare de aviatie se sting prin acoperirea cu pãmânt sau prin scufundare în butoaie (galeti
de apã);
► picãturile de napalm, cazute pe îmbrãcãminte se sting prin acoperirea locului respectiv cu îmbrãcãminte
subtire,lut sau nisip;
► amestecurile pe bazã de fosfor sau sodiu se sting prin izolarea acestora de aerul înconjurator prin
acoperire cu pãmânt,nisip, acoperiri etanse (palton,pãturi,etc.)
► aplicati pe pãrtile afectate pansament uscat si curat si prezentati-vã la punctele medicale.

Cum sã te protejezi si sã intervii în caz de inundatii

În cazul când inundatia va surprins acasã:


Retineti! Acest tip de calamitate este precedat, de obicei, de intervale mari de
prevenire(mai putin în cazul ruperii barajelor hidrotehnice, pentru localitãtile
situate, imediat în aval)
1. dacã aveti timp luati urmãtoarele mãsuri:
► -aduceti în casã unele lucruri sau puneti-le culcate la pãmânt într-un loc sigur (mobilã de curte,
unelte de gradinã sau alte obiecte care se pot muta si care pot fi suflate de vânt sau luate de apã)
► -blocati ferestrele astfel încât sã nu fie sparte de vânturi puternice, de apã, de obiecte care plutesc sau
de aluviuni;
► -evacuati animalele si bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte cunoscute;
► -încuiati usile si ferestrele dupã ce închideti apa,gazul si instalatiile electrice;
► -nu stocati saci de nisip pe partea din afara peretilor; mai bine permiteti apei de inundatie sã curgã
liber prin fundatie, sau dacã sunteti sigur cã veti fi inundati procedati singur la inundatia fundatiei;
2. Dacã inundatia este iminentã procedati astfel:
 mutati obiectele care se pot misca în partea cea mai de sus a casei; deconectati aparatele
electrice si impreunã cu întreaga familie pãrãsiti locuinta si deplasati-vã spre locul de
refugiu(etaje superioare, acoperisuri, înaltimi sau alte locuri dominante) care nu pot fi
acoperite de nivelul cotelor maxime ale apelor;
 în cazul în care sunteti surprins în afara locuintei (pe strãzi, scoli, parcuri sãli de spectacole,
autogãri,etc.) Este necesar sã respectati cu strictete comunicãrile primite si sã vã îndreptati
spre locurile de refugiu cele mai apropiate.
 respectati ordinea de evacuare stabilitã:copii, bãtrâni,bolnavi si în primul rând, zonele cele
mai periculoase;
 înainte de pãrãsirea locuintei Întrerupeti instalatiile de alimentare cu apã, gaze, energie
electricã si închideti ferestrele;
 scoateti animalele din gospodãrie si dirijati-le cãtre locurile care oferã protectie;
 la pãrãsirea locuintei luati documentele personale si, o rezervã de alimente, apã, trusã
sanitarã, un mijloc de iluminat, un aparat de radio, iar pe timp friguros si îmbrãcãminte mai
groasã;
 dupã sosirea la locul de refugiu, comportati-vã cu calm, ocupati locurile stabilite, protejati si
supravegheati copiii, respectati mãsurile stabilite.
 nu intrati în locuintã în cazul în care aceasta a fost avariatã sau a devenit insalubrã;
 nu atingeti firele electrice;
 nu consumati apa direct de la sursã, ci numai dupã ce a fost fiartã;
 consumati alimente numai dupã ce au fost curãtate, fierte si dupã caz, controlate de organele
sanitare ;
 nu folositi instalatiile de alimentare cu apã, gaze, electricitate, decât dupã aprobarea
organelor de specialitate;
 acordati ajutor victimelor surprinse de inundatii;
 excutati lucrãri de înlãturare a urmãrilor inundatiei, degajarea malului, curãtirea locuintei si
mobilierului, dezinfectarea incãperilor, repararea avariilor
 sprijiniti moral si material oamenii afectati de inundatii prin gãzduire, donare de bunuri
materiale,alimente,medicamente

Cum sã te protejezi si sã intervii în caz de inzãpeziri

 informati-vã permanent asupra conditiilor atmosferice folosind radioul si


televizorul;
 fiti pregãtiti pentru a rezista acasã. Pregatiti rezerva de alimente, apã si
combustibil si asigurati-vã mijloacele diferite pentru încãlzit si preparat
hrana;
 pregãtiti mijloacele de iluminat independente de reteaua electricã;
 pãstrati la îndemânã unelte pentru degajarea zãpezii;
 evitati absolut orice fel de cãlãtorie dacã nu este absolut necesarã;
 dacã totusi este necesar sã plecati luati-vã îmbrãcãminte groasã, caciulã, mãnusi;
 cãlãtoriti numai ziua si folositi soselele principale;
 interesati-vã de starea drumurilor;
 nu fiti cutezãtori si temerari; opriti, întorceti-vã sau cereti ajutor;
 dacã plecati cu masina, asigurati-o cu lanturi pentru zãpadã, lopatã, rãzuitoare, cablul de remorcare,
benzinã de rezervã si asigurati-vã cã stie cineva încotro plecati;
 încercati sã scoateti autovehiculul de pe partea carosabilã pentru a evita blocajele si a facilita
interventia mijloacelor de deszãpezire;
 dacã mijlocul de transport se stricã, nu intrati în panicã si pãstrati-vã calmul, dati semnale de alarmã,
aprindeti luminile, ridicati capota masinii si asteptati ajutorul;
 nu pãrãsiti mijlocul de transport pentru a cere ajutor, deoarece vã puteti rãtãci;
 evitati suprasolicitarea;
 în localitãti nu parcati autovehiculele pe strãzi, încercati sã le scoateti de pe carosabil.

Reguli de comportare în adãposturile de protectie civilã

 adãpostirea- se realizeazã in scopul ocrotirii cetãtenilor impotriva atacurilor


inamicului, efectelor dezastrelor si se asigurã prin lucrãri special construite ca
adãposturi de protectie civilã, precum si in subsolul clãdirilor si in alte spatii care
se amenajazã in acest scop.
 când se gaseste in adãpost fiecare cetãtean este obligat:
 sã execute cu strictete dispozitiile date de seful adãpostului sau ale personalului
de serviciu pe adãpost;
 sã tina in pozitie de pregãtire masca contra gazelor si mijloacele de protectie;
 sã urmãreasca modul de comportare a copiilor;
 sã transporte imediat in adãpost cele necesare unei sederi mai indelungate;
 sã ajute seful adãpostului pentru mentinerea ordinii si disciplinei;
 sã pãstreze linistea si sã nu producã panicã in cazul deteriorãrii adãpostului;
 sã ia parte activã la activitãtile desfãsurate pentru inlãturarea avariilor, sã acorde primul ajutor
 rãnitilor,intoxicatilor;
 sã acorde prioritate copiilor,femelor, bãtrânilor,persoanelor ce nu se pot deplasa singure.
 se interzice:
 a face zgomot si a umbla fãrã rost;
 a cupla sau decupla iluminatul electric, agregatele;
 a fuma, aprinde lumânãri, chibrituri, lãmpi cu petrol;
 a inchide sau a deschide usile metalice;
 a folosi fãrã aprobare unelte geniste existente in adãpost;
 a arunca reziduuri menajere sau gunoaie in alte locuri decât cele indicate.

Cum sã te protejezi si sã intervii în caz de cutremur

 sã-ti insusesti regulile minimale pentru a-ti salva viata in caz de cutremur..
 sã nu depozitezi in clãdirile cu destinatia de locuintã materiale combustibile, explozivi
sau substante toxice.
 sã fixezi mobilierul si alte obiecte incât acestea sã nu se rãstoarne, sã alunece sau sã se
prãbuseasca in timpul cutremurului, devenind astfel surse de pericol.
 sã ai la indemanã un aparat de radio portabil, o lanternã cu baterii de rezervã si o trusã de prim ajutor.
 sã cunoasteti locurile celor mai apropiate unitati medicale, sediul politiei, pompierilor si alte adrese utile.
 sã stii si sã stabilesti un loc in care se vor afla actele familiei, o listã cu adresele si telefoanele utile.
 pãstrati-vã calmul, nu intrati in panicã.
 inchideti sursele de foc.
 deschideti usile si departati-vã de ferestre sau balcoane.
 adãpostiti-vã sub o grindã, lângã un perete de rezistentã, toc de usã, sub birou sau o masã solidã.
 nu fugiti pe usã, nu sãriti pe geam, nu alergati pe scãri , nu utilizati liftul.
 dacã sunteti pe stradã, departati-vã de clãdiri, stâlpi sau alte obiecte aflate in echilibru precar, deplasati-
vã cât mai departe de clãdiri, feriti-vã de cãderea tencuielilor, cosurilor, parapetelor, evitati aglomeratia,
nu alergati.
 nu blocati strãzile, lãsati cale liberã pentru masinile salvãrii, pompierilor, echipelor de interventie.
 când sunteti in masinã (si aceasta in mers) scoateti masina in afara carosabilului, opriti imediat si
rãmâneti in masinã.
 când masina este stationatã langã clãdire, este bine sã pãrãsiti masina imediat si sã vã indepartati de
aceasta.
 ascultati numai anunturile posturilor de radio si televiziune si recomandarile organelor in drept.
 nu pãrãsi imediat locul in care te afli.
 la pãrãsirea locuintei luati actele de identitate, un mijloc de iluminat, un aparat de radio si obiecte
personale.
 inchide instalatia de gaz si electricã.
 nu folosi foc deschis.
 dacã s-a declansat un incendiu incearcã sã-l stingi.
 anuntã serviciile speciale de interventie.
 acordã primul ajutor celor afectati.
 calmeazã persoanele intrate in panicã sau speriate, in special copiii.
 imbracã-te corespunzator anotimpului
 dupã seism pãrãseste cu calm clãdirea fãrã a lua lucruri inutile, verificã mai intâi scara si drumul de
iesire.
 dã prioritate celor rãniti, copiilor, bãtrânilor si femeilor-
 nu atinge conductorii electrici sau alte instalatii electrice.
 combate zvonurile, stirile false, panica si dezordinea.
 evitã, pe cât posibil, circulatia pe strãzi
 ajutã echipele specializate de interventie, respectând dispozitiile acestora.
 este necesara expertizarea acesteia de catre un expert tehnic, atestat de m.l.p.a.t., adresandu-te consiliului
local.
 pentru expertizarea, proiectarea si executia lucrarilor de consolidare a cladirilor de locuinte se acorda
facilitati financiare potrivit prevederilor o.g. nr.20/1994, republicata in m.o. nr.150/1998, completata prin
o.g. nr. 12/1999.
 este bine sa inchei o asigurare a cladirii in care locuiesti sau lucrezi si sa cunosti starea tehnica a acesteia
prin expertiza tehnica.
 uneori cutremurul poate fi urmat de replici care pot fi la fel de severe sau mai puternice decât
socul initial.

Cum sã te protejezi si sã intervii în cazul descoperirii munitiilor neexplodate

Retineti! neutralizarea si distrugerea munitiilor se executã de cãtre subunitãtile


pirotehnice care au pregãtirea si dotarea cu aparaturã specialã pentru aceastã
misiune periculoasã.
- nu le atingeti;
- nu le loviti sau miscati;
- nu le introduceti în foc;
- nu încercati sã demontati focoasele sau alte elemente componente;
- nu lãsati copii sã se joace cu asemenea componente;
- nu ridicati, nu transportati sau introduceti munitiile neexplodate în încãperi, locuinte sau grãmezi de fier
vechi;
- în zonele unde se presupune cã ar exista munitii neexplodate nu executati lucrãri de îmbunãtãtiri
funciare, sãpãturi manuale, nu aprindeti focul si interziceti circulatia vehiculelor, oamenilor si
anumalelor;
- când se executã lucrãri si se depisteazã , cu ocazia sãpãturilor, munitii neexplodate, se sisteazã imediat
lucrãrile, se indepãrteazã întregul personal din zona periculoasã si se anuntã organele de interventie
(politie, protectia civilã) ;
- când luati la cunostintã despre existenta lor, anuntati imediat organul de politie cel mai apropiat sau
protectia civilã.

SERVICIUL EXTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE DE SSM


Col.( r) ing.
GURZAU VASILE
EVIDENTA POSTURILOR DE LUCRU CARE NECESITA EXAMENE MEDICALE SUPLIMENTARE

Nr.crt
Postul de lucru Numele si prenumele C.N.P Precizarea activităţii prestate

1.
1
2.
2
3.
3
4.
4
5.
5
6.
6
7.
7
8.
8
9.

10.
EVIDENTA POSTURILOR DE LUCRU CARE, LA RECOMANDAREA MEDICULUI DE MEDICINA MUNCII, NECESITA
TESTAREA APTITUDINILOR SI/SAU CONTROL PSIHOLOGIC PERIODIC

Nr. Numele si Motivul Rezutatul examinarii-testarii


Postul de lucru testarii -examinarii
crt. prenumele (apt/inapt)
1.
1
2.
2
3.
3
4.
4
5.
5
6.
6
7.
7
8.
8
9.

10.
LISTA MESERIILOR CE NECESITA AUTORIZAŢII, LICENŢE, ACORDURI
PE LINIE DE SECURITATE SI SANATATE ÎN MUNCĂ

Nr. Număr
crt. autorizaţie
Denumire
Emitent
Data Article 1. O
autorizaţie/ licenţă/ acord expirării
/licenţă/acord bservaţii
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MASURAREA-MONITORIZAREA FUNCTIONARII SISTEMELOR SI DISPOZITIVELOR DE PROTECTIE

Parametru măsurat: Frecvenţa: Referinţă:

Secţie/loc de munca/depozit: Punct monitorizat:

Responsabil: Limită acceptată:

Completat de:
Data Ora Rezultatul Acţiunea dispusă
(semnătura)
VERIFICAREA STARII DE FUNCTIONARE A SISTEMELOR DE ALARMARE, AVERTIZARE, SEMNALIZARE DE URGENTA,
PRECUM SI A SISTEMELOR DE SIGURANTA.

Felul sistemului(alarmare,avertizare,semnalizare): Starea de functionare: Referinţă:

Denumirea sistemului: Punct ul de amplasare:

Tipul verificarii: Incadrare in limite:

Completat de:
Data verificarii Ora Rezultatul verificarii sau testului Masuri dispuse in caz de defectiuni
(semnătura)
FISA ZONEI CU RISC RIDICAT SI SPECIFIC
Personal expus:…………/schimb
Parcela(Utilaje folosite)……………….. Data……………
Loc de munca CENTRALA TERMICA
Comisia…………………..
Nr. Nivel maxim Numar persoane Nivel de Consecinta
Factori de risc
crt. CMA;LMA Durata de expunere morbiditate max.umana
0 1 2 3 4 5
EXPLOZII
1 Pulberi in suspensie

2 Gaze sau vapori


explozivi

3 Substante explozive

4 Recipienti sub
presiune

5 Alti factori

INCENDII
6 Gaze sau vapori
inflamabili
7 Substante inflamabile

8 Alti factori

MECANIC SI TERMIC
9 Surpare ,prabusire ,
scufundare
10 Scurgere , deversare,
eruptie ,jet de fluide la
temperature si
presiuni ridicate
CHIMICI
11 Substante
toxice,caustice,
cancerigene
12 Gaze,vapori,aerosoli
toxici sau caustici
FIZICI
13 Zgomot si vibratii
14 Intemperii,temperaturi
extreme
SPECIALI AI MEDIULUI
15 Aerian
NATURALI
16 Cutremur
17 Inundaţii
PSIHICI
18 Solicitare psihica
19 Monotonia muncii
20 Ritm alert
21 Conflicte sociale
Nota: - Fisa va contine numai factorii de risc identificati pentru locul de munca analizat;
- In coloana 2 se va inscrie fiecare element chimic ce defineste nivelul de noxe masurate;
- Coloana 3 cuprinde date pentru fiecare factor de risc preponderant activitatii de baza ( expunerea cea mai mare )
- Lucrători expuşi / schimb – ( cele mai multe )
Comisia :
____________________________
____________________________

S-ar putea să vă placă și