Sunteți pe pagina 1din 8

4.1.

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE


ŞI ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ
PENTRU

DENUMIREA POSTULUI(LOCULUI DE -lucrator commercial - vanzator


MUNCA)

4.1 PROCESUL DE MUNCĂ

Procesul de muncă are drept scop : are drept scop desfasurarea activitatii de vanzare,
raspunzand solicitarilor clientilor si gestionarea marfurilor.

4.2 ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

4.2.1 MIJLOACE DE PRODUCŢIE:

1. –Marfuri
2. –rafturi,stelaje,ambalaje, etc
3. –scarari diferite pentru dispunerea marfurilor,
4. -cutii carton si lemn;
5. - ventilatie naturala;
6. –materiale pentru curatenie-teu,mop,aspirator,detergenti,etc
7. - EIP din dotare;
8. - stingatoare;
9. - alte scule, dispozitive, ustensile necesare efectuarii sarcinii de munca de birou;

4.2.2. SARCINA DE MUNCA

1.-ia in primire locul de munca;


2.-verifica starea echipamentelor de munca ;
3.-daca constata nereguli ia masuri pentru remedierea acestora in limita competentelor pe
care le are
4.-daca pentru remedierea neregulilor constatate,competentele pe care le are nu sunt
suficiente,solicita interventia unei persoane care are competenta necesara;
5.-informeaza conducatorul locului de munca despre constatarile facute cu ocazia luarii in
primire a locului de munca;
6.-primeste de la conducatorul locului de munca sarcinile cu caracter urgent de rezolvat si
cele curente;
7.-trece la rezolvarea sarcinilor urgente de rezolvat si informeaza conducatorul locului de
munca despre modul in care au fost acestea rezolvate ;
8.-trece la rezolvarea sarcinilor curente si daca pe timpul desfasurarii acestora constata
neconformitati,in limita competentelor pe care le are trece la rezolvarea acestora:
1 indeplineşte şi alte atribuţii primite de la conducǎtorul locului de munca, pentru care
are pregǎtirea necesarǎ şi este instruit;
2 servire clientilor in bar,
3 la terminarea programului de lucru executa depozitarea materialelor cu care a lucrat
si se scot de sub tensiune aparatele electrice,curatenia la locul de munca
4 Alte sarcini conform fisei postului-anexa;
9.-daca pe timpul lucrului, constata neconformitati care ii depasec competentele, comunica
imediat acest lucru conducatorului locului de munca solicitand interventia unei persoane
cu competente superioare si respecta indicatiile acestora referitoare la cele constatate;

4.2.3 MEDIUL DE MUNCA

1. Mediul interior, spatii incalzite


2. Temperatura scazuta a aerului- iarna in exterior este sub 0˚C
3. Temperatura ridicata a aerului-vara- peste 30˚C
4. Precipitatii, vant, viscol
5. Suprafete alunecoase, inclinate, etc
6. Zgomot intermitent de la mijloacele de transport-stradale
7. Calamitati naturale- trasnet, inundatie, vant, grindina, viscol, surpari de teren,
seisme-posibile
8. Pulberi netoxice in atmosfera-praf
9. Gaze sau vapori toxici, inflamabili sau explozivi
10. -loc de munca situat la suprafata solului-
11. -iluminatul natural si artificial,corespunzator orelor din zi-noapte la care se
efectueaza lucrarile
12. -Curenţii de aer-datorita lucrului in aer liber si deplasarilor in diferite locatii cu
gemurile auto deschise-
13. -umiditatea aerului-conform situatiilor meteorologice zilnice-
14. -Presiunea aerului –conform situatiilor meteorologice zilnice-
15. -Agenti chimici periculosi-in conditii normale de lucru nu sunt-
16. -Agenti biologici periculosi- in conditii normale de lucru nu sunt -
17. -Agenti fizici periculosi- in conditii normale de lucru nu sunt -

4.2.4 EXECUTANTUL
1. – nu necesita calificarea –( sau necesita calificare la solicitarea administratorului
prin RI,)
2. - nu necesita autorizare –
3. –sa fie apt medical servicii publice-alimentare
4. - trebuie să utilizeze echipamentul individual de protecţie atunci când este cazul;
5. - trebuie să fie informat şi instruit corespunzător din punct de vedere al securităţii şi
sănătaţii în muncă
6. - trebuie să respecte procedurile de lucru, instructiunile de securitatea muncii si
sanatate a muncii, masurile PSI si SU, masurile de protectie a mediului, precum şi
prevederile Regulamentului intern al societăţii.
7. – nu face naveta,
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE
NIVEL
nr. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
0 1 2 3
1. 3. Lovire de către mijloacele de transport : 4 Masuri tehnice
- la deplasarea de la şi către locul de muncă; 1.realizarea semnalizarii de securitate si sanatate in munca
- la deplasarea pentru îndeplinirea sarcinilor de ,PSI,situatii de urgenta ,conform HG 971/2006
serviciu -incarcare-descarcare marfa. 2.Limitarea accesului lucratorilor sau altor persoane in spatiile
societatii.Accesul va fi permis numai lucratorilor care efectuaeaza
lucrari in zona respectiva.Deplasarea de la un loc de munca la altul va
fi interzis prin Regulament intern.
Masuri organizatorice.
1.Instruirea lucratorilor privind respecatrea masurilor de securitate si
santatate in munca;
2.Instruirea lucratorilor privind conducerea autovehiculelor si
respectarea regulilor de circulatie in conformitate cu Ordonanta
195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
3. Persoanele venite in societate pentru diferite lucrari sau vizitatorii
vor avea acces numai insotiti si dupa efectuarea instruirii de SSM si
semnarea Fisei colective de instruire
2. 26. Electrocutare cauzata de atingerea cablurilor de 4 Măsuri tehnice:
alimentare cu energie electrica in conditiile in care 1.Interzicerea efectuării lucrărilor de reparaţii cu scule sau dispozitive
acestea prezinta deteriorari ale izolatiei,sau care nu corespund tehnic;
imbatrinirea,etc. 2.,Înlocuirea imediată a cablurilor care prezintă deteriorări ale izolaţiei,
înnădiri sau fire dezizolate;
3.Montarea de carcase la echipamentele electrice (tablouri, prize
puncte de transfomare, etc.), marcate cu simbolul „Pericol de
electrocutare”
4.Efectuarea de lucrări la echipamentele electrice numai de către
personal autorizat;
5.Înlocuirea imediată a prizelor şi fişelor defecte sau care prezintă
deteriorări;
6.Depistarea echipamentelor care produc descărcări electrostatice;
7.Folosirea echipamentelor care sunt certificate conform legislaţiei;
8.Efectuarea de verificări vizuale înainte de începerea lucrului pentru
determinarea eventualelor defecţiuni sau deteriorări;
9.Interzicerea folosirii echipamentelor electrice în mediul umed,
folosind echipament neadecvat sau neprotejate împotriva
scurtcircuitului;
10.repararea şi montarea tuturor dispozitivelor de protecţie.
11.Dotarea punctelor de prim ajutor cu materialele necesare;
12. Executare verificarilor periodice –masuratori la centura de
impamantare pentru echipamentele electrice ce se folosesc
Măsuri organizatorice:
1.Instruirea lucratorilor privind respecatrea masurilor de securitate si
santatate in munca;
2.Instruirea corespunzatoare a tuturor lucratorilor cu privire la modul
de acordare a primului ajutor in caz de electrocutare;
3. 27. Electrocutare-deteriorarea circuitelor de 4 Masuri tehnice :
protecţie a aparatelor utilizate şi a circuitelor de - verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a carcaselor
legare la pământ,neverificate la termen,neintretinute aparatajelor,
sau defecte. - verificarea periodica prizei de impamantare de o SC (pf)
autorizata,remedierea deficientelor si emiterea Buletinului de
verificare
Măsuri organizatorice:
- instruirea periodica a lucratorilor cu privire la consecintele patrunderii
in zonele de vecinatate.
4. 81. Pozitionarea incorecta a a unor marfuri pe 4 Masuri tehnice
suporti de expunere la vanzare,rafturi etc. sau in 1.Calculul de rezistenta a rafturilor,inscriptionarea acestora cu forta
depozit. maxima admisa.
2.Intocmirea unei proceduri de asezare a marfurilor pe rafturi
Masuri organizatorice
1.Instruirea lucratorilor privind respecatrea masurilor de securitate si
santatate in munca;
2.Instruirea corespunzatoare a tuturor lucratorilor cu privire la modul
de acordare a primului ajutor
5. 85. Neutralizarea echipamentului individual de 4 Masuri tehnice
protectie(ex.manusi,etc.) 1.dotarea lucratorilor cu EIP corespunzator lucrarilor pe care le
executa
Masuri organizatorice
1.Instruirea lucratorilor privind respecatrea masurilor de securitate si
santatate in munca;
2.Instruirea corespunzatoare a tuturor lucratorilor cu privire la modul
de acordare a primului ajutor
6. 90. Deplasari, stationari in zone cu pericol ridicat,in 4 Masuri tehnice
zona mijloacelor de transport ,in pauze ,pentru 1.marcarea zonelor periculoase si a drumurilor interioare cu
servirea mesei,fumat,la si de la serviciu,etc. indicatoare conform hg971/2006 si ordonantei 195/2002 privind
circulatia pe drumurile publice.
Masuri organizatorice
1.Instruirea lucratorilor privind respecatrea masurilor de securitate si
santatate in munca;
2.Instruirea lucratorilor privind conducerea autovehiculelor si
respectarea regulilor de circulatie in conformitate cu Ordonanta
195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
7. 92. Caderea de pe scara in situatia efectuarii unor 4 1.Instruirea lucratorilor privind respecatrea masurilor de securitate si
lucrari ocazionale pentru dispunerea marfii la santatate in munca;
vanzare,depozitarea,etc. 2.Instruirea corespunzatoare a tuturor lucratorilor cu privire la modul
de acordare a primului ajutor
8. 95. Nefolosirea mijloacelor individuale de protectie 4 Masuri tehnice
in diferite situatii.manipulari de marfa,utilizare 1.dotarea lucratorilor cu EIP corespunzator lucrarilor pe care le
cutter,etc. executa
Masuri organizatorice
1.Instruirea lucratorilor privind respecatrea masurilor de securitate si
santatate in munca;
2.Instruirea corespunzatoare a tuturor lucratorilor cu privire la modul
de acordare a primului ajutor
9. 127. Exista pericolul de a efectua modificari 4 Masuri tehnice:
neautorizate,chiar pentru termen scurt ale unor parti 1.incheierea unui contract de prestari servicii cu o SC sau PF
a instalatiei electrice. autorizata pentru efectuarea de lucrari de intretinere,reparatii la
instalatia electrica,etc.
Masuri organizatorice:
1.Instruirea lucratorilor privind respecatrea masurilor de securitate si
santatate in munca;
2.Instruirea corespunzatoare a tuturor lucratorilor cu privire la modul
de acordare a primului ajutor in caz de electrocutare;
10. 137. Lucrul in permanenta cu publicul poate duce la 4 Masuri tehnice
atacarea,jefuirea lucratorilor pentru bani. 1.Intocmirea planului de actiune in situatie de pericol grav si iminent
2.Realizarea supravegherii video a magazinului,incheierea unui
contract de prestari servicii cu o SC specializata in paza si
protectie,transport valori, etc.
3.Intocmirea procedurilor de lucru cu clientii pentru servirea in
magazin
4.Afisarea la loc vizibil a modaliati de servire;
Masuri organizatorice
1.Instruirea lucratorilor privind respecatrea masurilor de securitate si
santatate in munca;
2.Instruirea corespunzatoare a tuturor lucratorilor cu privire la modul
de acordare a primului ajutor
11. 143. Fumatul in locurile nepermise. 4 Masuri tehnice
1.Intocmirea apararii impotriva incendiilor la locul de munca
2.Afisarea la loc vizibil a faptului ca in locatie se fumeaza sau
nu.Stabilirea locurilor de fumat pentru lucrator,marcarea acestora si
dotarea corspunzatoare OMAI 163/2007
3.Dotarea cu stingatoare corespunzator spatiilor comerciale
Masuri organizatorice
1.Instruirea lucratorilor privind respecatrea masurilor de securitate si
santatate in munca si PSI
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

Nivelul de risc determinat pentru locul de munca evaluat este de – 3,03


Nivelul de risc determinat la acest loc de munca comparat cu nivelurile de risc din
tabelul de mai jos duce la concluzia :
MEDIU

Categoria de risc predefinita Clasificarea grupei de risc Nivelul de risc eveluat


de pentru acest loc de munca
Metoda PECE
0 1 2
Sub 0,5 inclusiv Minim
Exclusiv 0,5-1,5 inclusiv Foarte mic
Exclusiv 1,5-2,5 inclusiv Mic
Exclusiv 2,5-3,5 inclusiv Mediu 3,03
Exclusiv 3,5-4,5 inclusiv Mare
Exclusiv 4,5-5,5 inclusiv Foarte mare
Peste 5,5 Inacceptabil

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 11 factori de risc (care se situează în


domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în ”Fişa de măsuri
propuse”

Repartiţia factorilor de risc pe sursele generoatoare se prezintă după cum urmează:

 43,48 % factori proprii mijloacelor de producţie


 13,04 % factori proprii mediului de muncă
 19,56% factori proprii sarcinii de muncă
 23,92 % factori proprii executantului
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 45,65 % dintre factorii de risc
identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

INTOCMIT
SEEP
GURZAU VASILE-evaluator SSM

LUAT LA CUNOSTINTA
ADMINISTRATOR
BAKI ZOLTAN

Conducator loc de munca


_________________________