Sunteți pe pagina 1din 2

SC .............

SRL
Adresa unitatii:

DATA LOTUL MONITORIZARE STAREA MIJLOCULUI MONITORIZARE CONDITII DE PERICOL RESPONSABIL,


DE TRANSPORT* CONDIŢII DE DEPOZITARE (STAREA IDENTIFICAT/MASURI SEMNATURA
DEPOZITARE DE IGIENA)* CORECTIVE
INSPECTIE NR. BULETIN TEMP. UMID
VIZUALA* DE ANALIZA °C %

MONITORIZARE PCC 1- DEPOZITARE MATERII PRIME ŞI MATERII AUXILIARE

MONITORIZARE PCC 2- COACERE


Legendă:
 Rubricile se vor completa cu : CONFORM – pentru condiţii conforme de recepţie şi depozitare a materiei prime, NECONFORM în caz contrar
 În caz de neconformitate se va specifica pericolul identificat şi acţiunile corective
DATA VERIFICARII RESPONSABIL HACCP SEMNATURA
SC ............. SRL
Adresa unitatii:

TIP TIMP TEMPERATURA INSPECTIE PERICOL IDENTIFICAT/MASURI


DATA/LOT PRODUS CERUT MASURAT CERUTA MASURATA CORECTIVE
RESPONSABIL SEMNATURA

Legendă:
 Rubricile se vor completa cu : CONFORM – pentru condiţii conforme de recepţie şi depozitare a materiei prime, NECONFORM în caz contrar
 În caz de neconformitate se va specifica pericolul identificat şi acţiunile corective
DATA VERIFICARII RESPONSABIL HACCP SEMNATURA