Sunteți pe pagina 1din 1

Aprobat: Administrator Verificat: CESA Elaborat: Şef unitate

DETERMINAREA PUNCTELOR CRITICE DE CONTROL - Activități de brutărie și patiserie


Q1: Q2: Q3: Q4:
Există măsuri Este etapa respectivă Există posibilitatea ca în Există o etapă
preventive pentru destinată să elimine această etapă să intervină ulterioară care poate
prevenirea pericolul sau să o contaminare excesivă (o elimina sau reduce
TIPUL riscului de reducă riscul de creştere în nivelul admis probabilitatea de CCP?
ETAPA
RISCULUI apariţie a apariţie a pericolului sau peste limita nivelului apariţie a pericolului Da/Nu
pericolelor pînă la un nivel admis) datorată pericolelor identificat pînă la un
identificate? acceptabil? identificate? nivel acceptabil?
NU – nu este CCP NU – Q3 NU – nu este CCP NU – este CCP 
DA – Q2 DA – este CCP  DA – Q4 DA – nu este CCP

Biologic Da Nu Nu - -
Recepţie calitativă şi
cantitativă ingrediente Chimice Da Nu Nu - -

Fizice Da Nu Nu - -
Recepţia şi depozitarea
materialelor de Fizice Da Nu Nu - -
ambalare

Depozitare ingrediente Biologic Da Da - - PCC1

Procesare Fizice Da Nu Nu - -

Depozitare produs finit Biologic Da Nu Nu - -

Transport produs finit Fizic Da Nu Nu - -


Livrarea produsului
finit Biologic Da Nu Nu - -

Data :

Cod 762-01-01 Rev. 0 Ex. Determinarea PCC Activități de brutărie și patiserie Pagina 1 din 1