Sunteți pe pagina 1din 2

Firma: Sc Popas Simpathy Srl Sediul social: sat Snior, com. Livezeni, nr. 5A, jud. !

od unic de inre"istrare: #$%&&'5()( *r. #e".: +(',%%5(,(--' Nr. Crt. %. .enumire produs !$6$*A! .7 !AS8 !9 9#.8 !$6$*A! .7 !AS8 !9 *9!8 !$6$*A! .7 !AS8 !9 A! !$6$*A! .7 !AS8 !9 #A;A5 !$6$*A! .7 !AS8 S/ PL9 !$6$*A! !9 *9!8 <9!8=/ >/ S5AF/.7 <A/2L/ !9 *9!8 <A/2L/ !9 A! /n"rediente

ures

(.

:. ). 5. '. ?. &.

fin 480, zahr,sare iodat,lapte,ou, drojdie,vanilie,lmie,urd 35%, stafide. fin 480, zahr,sare iodat,lapte,ou, drojdie,vanilie,lmie,umplutur nu# 35%. fin 480, zahr, sare iodat, lapte, ou, drojdie, vanilie, lmie, umplutur ma# 35% fin 480, zahr, sare iodat, lapte, ou, drojdie, vanilie, lmie, rahat 35% fin 480, zahr, sare iodat, lapte, ou, drojdie, vanilie, lmie. fin 480, zahr, sare iodat, lapte, ou, drojdie, vanilie, lmie, stafide, nu# $u#%i 5%. fin 480, zahr, sare iodat, lapte, ou, drojdie, vanilie, lmie, umplutur nu# 50%. fin 480, zahr, sare iodat, lapte, ou, drojdie, vanilie, lmie, umplutur ma# 50%.

0ala1ilitate 0 zile

2ramaj !50 "rame

Pret 34r4 50A

5,-5,-5,-5,-),-(,5(,?(,?-

0 zile

!50 "rame

0 zile 5 zile 5 zile 0 zile 0 zile 0 zile

!50 "rame !00 "rame !00 "rame 300 "rame &40 "rame &40 "rame

.escrierea 3irmei

'o#ietatea #omer#ial (opas 'impath) #u sediul *n #omuna +ivezeni, satul 'ni,or, la 8 -m de .r"u /ure,, are a#tivitatea prin#ipal de fa$ri#are ,i distri$uire de produse de panifi#a%ie, #u o e0perien% de peste 3 ani, avnd #lientela format *n ora,ul .r"u /ure, ,i *n *mprejurimile a#estuia. 1irma ofer zilni# produse proaspete de #alitate folosind in"rediente naturale, avnd la dispozi%ie personal de spe#ialitate #u o solid pre"atire profesional *n domeniu. 2otrile foarte $une ,i fa$ri#area produselor spe#ifi# tradi%ionale, #ompetenta si seriozitatea firmei , #alitatea servi#iilor prestate, au #ontri$uit la $unul renume al so#iet%ii *n jude%ul mure,.