Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea POLITEHNICA din București

Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice

LEGISLAȚIA ȘI PROTECȚIA
CONSUMATORILOR

Produsul studiat: Salam Victoria

Student: Badea Marian Laurenţiu


Grupa: 743 IPA
1. Fotografii ale produsului
2. Clasificarea produsului
Produsul se încadrează in categoria 08.2.2. Carne prelucrată tratată termic conform
Regulamentului (CE) nr. 1333/2008

3. Lista a legislaţie aplicabile

 Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor


 Ordinul 45 /2012 privind controlul pe piata al mentiunilor nutritionale si de
sanatate inscrise pe produsele alimentare
 Ordinul nr. 494/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea
cărnii de porc
 Hotărârea nr. 530/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală
IML 8-01 Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum
 Legea nr. 78/2004 Legea privind produsele alimentare
 Legea nr. 113/2012 Cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale
ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor
 HG nr. 520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar
privind contaminanţii din produsele alimentare
 HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile
microbiologice pentru produsele alimentare
 HG nr. 412/2010 pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor
alimentare
 HG nr. 435/2010 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor
alimentare de origine animală

4. Lista a parametrilor legali analizabili


a) Conform etichetei
 Masa neta
 Cantitate carne de porc 63%

b) Conform declarației nutriționale (de pe ambalaj):


 Valoare energetica 536kj /128 kcal/100 g
 Grasimi 7 g/100 g
 Acizi graşi saturaţi 4,6 g/100 g
 Glucide 3.3 g/100 g
 Zaharuri 0,5g/100 g
 Sare 2 g/100 g
 Proteine 13 g/100 g
V.E= 7*9+3.3*4+13*4=128.2kcal
c) Aditivi utilizaţi
 E 120 - Carmine
 E 250 - Nitrit de sodiu
 E 330 - Acid citric
 E 316 - Eritorbat de sodiu
 E 407 - Caragenan
 E 450 - Difosfați
 E 451 - Trifosfați
 E 325 - Lactat de sodiu

d) Criterii de sigurantă a produselor alimentare şi de igiena a procesului

Etapă
Metodă
căreia
Microorganisme/toxinele, analitică
i se
metaboliții acestora de
aplică
referință
criteriu
Indicii microbiologici

20
Nr.total de germeni anaerobi
organisme

Mezofili(NTGAM/1g)

Salmonela/25g Absent
ISO 3565-
75

Bacterii coliforme/1g Absent

Echerichia coli/1g Absent

1
Bacillus cereus/1g
organism

1
Bacterii sulfit reducatoare/1g
organism

1
Drojdii si mucegaiuri/1g
organism

1
Stafilococ coagulazo pozitiv /1g
organism
5. Lista a parametrilor tehnologici analizabili

 Identificarea amidonului
 Regulatori de aciditate (acid citric)
 Aciditatea
nr. Etapele Riscurile / ÎNTREBARE ÎNTREBARE ÎNTREBARE ÎNTREBARE PCC
Crt procesului (biologice, chimice, fizice) A I: A II. A III. A IV.
Există Este etapa Este posibilă să Există o etapă
modalităţi de respectivă intervină o ulterioră în
prevenire a prevăzută contaminare care riscul să
riscurilor special pentru excesivă cu fie eliminat
identificate? eliminarea riscurile sau să fie
riscului sau identificate, redusă
NU – nu este reducerea care să probabilitatea
PCC probabilităţii depăşească de apariţie a
DA – Q2 de apariţie a nivelul admis? acestuia pînă
acestuia pînă la la nivel
nivelul NU – nu este acceptabil?
acceptabil? PCC
DA – Q4 NU – este PCC
NU – Q3 DA – nu este
DA – este PCC PCC
NGMAFA,nr
germeni

Escherichia coli Da Da - - 1B
Salmonella PCC
Stafilococi coagulează
Recepţie
pozitiv
carne de
1.1. Chimice Da Da - - 1C
porcină în
Metale grele: PCC
semicarcase
Ar, Pb, Cd,
Zn,Cu, Hg
Conţinutul de pesticide DDT
HCHLinban
RadionucleiziCs-137Sr- 90
Substanţe antibiotice
Fizice - -
Semicarcase cu suprafeţe deshidratate.
Temperatura la os mai mare de 4°C sau
mai mică de 0°C Da Da 1F
Stratul de grăsime e mai mare de 2 cm PCC
sau nu există.
Obiecte străine în material primă.
1.2. Păstrare Biologice
semicarcase Bacteriile patogene: Da Nu Da Nu 2B
Bacillus Cereus, PCC
Clostridium perfringens,
Eschrichia coli,
Yersenia
Enterocolitică,
Listeria monocytogenes,
Salmonella ssp.
1.3. Tranşare Biologice Da Nu Da Nu 3B
Creşterea numărului agenţilor patogeni. PCC
1.4. Dezosare Biologice Da Nu Da Nu 4B
Creşterea numaruui de agenţilor PCC
patogeni la manipularea.
1.5. Alegere Biologice Da Nu Da Nu 5B
Creşterea numarului de agenţilor PCC
1.13 Indesarea Biologice Da Nu Da Nu 6B
Creşterea numarului agenţilor patogeni PCC
din cauza nerespectarii parametrilor
corespunzatoare etapei date
1.14 Coacerea Biologice Da Da - - 7B
Creşterea numarului agenţilor patogeni PCC
din cauza nerespectarii regimului termic.
1.15 Uscare I Biologice Da Da - - 8B
Creşterea numarului agenţilor patogeni. PCC
1.16 Uscare II Biologice Da Da - - 9B
Creşterea numarului agenţilor patogeni. PCC