Sunteți pe pagina 1din 4

Plan HACCP pentru linia de fabricare a branzei telemea din lapte de vaca

Faza C.C.P. Descriere Limite Procedee de Masuri Inregistrari Procedee de


procesului succinta a critice monitorizare preventive si verificare
CCP corective
1 2 3 4 5 6 7 8
Receptia C C:pericol Prezenta Evidente in -selectare Plan HACCP Audit facut
calitativa si reprezentat reziduurilor ferme a furnizori la ferme. de
cantitativa de prezenta in de acest fel administrarii Buletine de fabricanti
a laptelui lapte a in limite corecte a -certificat analiza la nivelul
reziduurilor de maxime medicament sanitar- periodice fermelor
medicamente admise de elor si veterinar pentru
hormone reglementar hormonilor pesticide
pesticide ile in -instruire hormone.
micotoxine vigoare. Respectarea personal Certificate de
Examene timpului de calitate
periodice a eliminare a
prezentei in substantelor
lapte a periculoase
pesticidelor din lapte
B Pericolul este Numarul Determinare -buletin de
reprezentat celulelor a NTCS la analiza
de somatic receptie
microorganis trebuie sa
me cu fie<400000/
potential ml
pathogen
Mycobacteriu
m tuberculosis
Curatirea B Elementele de Asigurarea Se verifica Centrifuga Supravegher Se vor
risc sunt parametrilor presiunea trebuie ea de catre o verifica
reprezentate functionali critica si calibrate si persoana lunar
de ai centrifugii numarul de igienizata desemnata registrele si
microorganis turatii programele
me cu aplicate
potential
toxiinfectios
Normalizare B Microorganism Supraveghe Monitorizare Supravegher
a ele de alterare rea a riscurilor ea de catre o
incarcaturii biologice ce persoana
microbiene se pot desemnata
si inscrierea transmite de
in limite la etapele
normale anterioare
Pasteurizar C Risc prezenta Respectarea Utilajele Utilajele
ea reprezentat reziduurilor timpilor de folosite folosite
de prezenta de spalare si trebuie sa fie trebuie sa fie
reziduurilor de detergent uscare pt o correct correct
detergent cat cat si de eliminare igienizate si igienizate si
si de diversi diversi mai eficienta spalate spalate la fel
dezinfectanti dezinfectant a acestor si instalatia
i in limitele reziduuri de
max admise pasteurizare
de legile in
vigoare
temperature
de
pasteurizare
67 grade
Celsius
B Prezenta unor Incarcatura Verificarea Se verifica Verificarea
microorganis microbiana atent a materia parametrilor
m trebuie sa incarcaturii prima gradul de
termorezistent fie sub microbiene de igienizare functionare a
e limita max a pasteurizator
admisa de pasteurizator ului
lege ului
Inchegarea B Bacterii Incarcatura Verificarea Se verifica -instruire
psihotrofe microbiana atent a materia personal
trebuie sa incarcaturii prima gradul -monitorizare
fie sub microbiene de igienizare process
limita max evitandu-se a
admisa de multiplicarea pasteurizator
lege lor in limite ului
intolerabile
C Reziduuri prezenta
detergenti reziduurilor
de
detergent
cat si de
diversi
dezinfectant
i in limitele
max admise
de legile in
vigoare
Presarea B Bacterii Incarcatura Verificarea Utilajele -instruire
psihrotrofe microbiana atent a folosite personal
trebuie sa incarcaturii trebuie sa fie -monitorizare
fie sub microbiene correct process
limita max evitandu-se igienizate si
admisa de multiplicarea spalate la fel
lege lor in limite si instalatia
intolerabile de
pasteurizare
Sararea C -exces de sare Incarcatura Verificarea
microbiana atent a
B -bacterii trebuie sa incarcaturii
psihrotrofe fie sub microbiene
limita max evitandu-se
admisa de multiplicarea
lege lor in limite
intolerabile
Maturarea B -bacterii Incarcatura microbiana Utilajele -instruire
psihrotofe trebuie sa fie sub limita folosite personal
max admisa de lege trebuie sa fie
-reziduuri de correct -respectare
C detergenti prezenta reziduurilor de parametrii
igienizate si
detergent cat si de diversi spalate la fel process
dezinfectanti in limitele si instalatia -testare
max admise de legile in de alcalinitate
vigoare pasteurizare
Verificarea atent a
incarcaturii microbiene
evitandu-se multiplicarea
lor in limite intolerabile

Maturarea- 30 zile la
temperature de 10-16
grade celsius

Depozita C -agent de Verificarea -GMP


re racire temperaturii de
depozitare (0-10®C) si -mentenenta echipament

F a umiditatii din depozit -instruire personal


-insecte praf (85-90%)
control daunatori