Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de semestru

Lansarea pe piaţa din România a unui nou produs/serviciu sub o nouă marcă

Notă: produsul/serviciul nu trebuie să existe în România, urmând a fi o noutate absolută


pentru ţara noastră

1. Prezentaţi noul produs/serviciu propus:


 identificaţi o nevoie nouă de consum pe piaţa din România şi propuneţi un nou
produs/serviciu, care să satisfacă această nevoie;
 prezentaţi caracteristicile intrinseci comune categoriei de produse/servicii;
 prezentaţi caracteristicile intrinseci diferenţiatoare, specifice noului produs/serviciu;

2. Analizaţi competiţia existentă pe piaţa din România:


 identificaţi competitorii principali (producători sau importatori) pentru produsul/serviciul
propus de voi, prin prisma produselor/serviciilor oferite de aceştia, pe piaţa din România, la
nivelul anului 2018;
 prezentaţi principalii indicatori economico-financiari deţinuţi de competitori, pe piaţa din
România, la nivelul anului 2018: cifră de afaceri, cotă de piaţă, profit, nr. consumatori,
consum mediu anual etc.;
 prezentaţi gama sortimentală oferită de competitorii principali;

3. Segmentarea şi ţintirea pieţei din România:


 identificaţi segmentele de piaţă, pe care activează competitorii principali;
 stabiliţi segmentul de consumatori (publicul-ţintă) pentru noului produs/serviciu propus
(utilizaţi caracteristicile geografice, demografice, psihografice şi comportamentale);
 definiţi unitatea de consum (cine va consuma/utiliza noul produs/serviciu), unitatea de
cumpărare (cine va cumpăra noul produs/serviciu) şi unitatea de decizie (cine va decide în
privinţa achiziţionării noului produs/serviciu);
4. Alegeţi strategia de poziţionare pentru noua marcă (alegeţi strategia de poziţionare pe baza
caracteristicilor intrinseci diferenţiatoare, specifice noului produs/serviciu);
5. Identitatea mărcii: numele mărcii + logo + culorile de bază utilizate în comunicarea vizuală +
slogan (justificaţi alegerea numelui, a logo-ului, a sloganului şi a culorilor de bază;

6. Preţul:
 identificaţi segmentele de preţ, pe care activează competitorii principali şi principalele mărci
incluse în fiecare segment de preţ;
 alegeţi strategia de preţ şi preţul propriu-zis pentru noul produs/serviciu

7. Distribuţia:
 determinaţi tipurile de canale de marketing şi componenţa acestora (tipurile de intermediari)
utilizate de competitorii principali, pe piaţa din România;
 alegeţi strategia de distribuţie şi componenţa canalului de marketing pentru noul
produs/serviciu;
8. Promovarea:
 stabiliţi conţinutul, structura şi forma mesajului, care urmează a fi transmis publicului ţintă
vizat de noua marcă;
 realizaţi un print publicitar în format A3 sau A4 care să transmită mesajul pentru noua marcă;
 alegeţi un mediu de comunicare prin intermediul căruia va fi transmis mesajul printului
publicitar şi justificaţi alegerea acestuia;
Surse bibliografice ajutătoare:
www.revista-piata.ro
www.magazinulprogresiv.ro
www.revistabiz.ro
www.businessmagazin.ro
www.capital.ro
www.zf.ro

Informaţii generale despre proiect:


 Proiectul se va realiza în echipă de maxim 3 persoane;
 Conţinutul proiectului se notează cu 15 puncte din 20;
 Prezentarea orală a proiectului se notează cu 5 puncte din 20;
 În evaluarea proiectului, pe lângă conţinutul acestuia, sunt luate în considerare şi
următoarele aspecte:
o respectarea structurii proiectului şi tratarea tuturor punctelor prevăzute în
plan;
o cursivitatea exprimării şi acurateţea limbajului;
 Prezentarea orală a proiectului se va face în săptămânile 10 şi 12;