Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza pieţei produsului X

1. Produsul:
a. Scurt istoric al produsului/serviciului la nivel mondial şi naţional;
b. Gama sortimentala existenta pe piata produsului respectiv.
2. Analiza ofertei:
a. prezentarea principalilor ofertanţi (producători, importatori) prin prisma produselor
oferite;
b. volumul producţiei, vânzărilor, importurilor sau exporturilor (2 indicatori);
c. evaluarea repartiţiei vânzărilor pe ofertanţi, precum şi a cotelor de piata;
d. stabilirea elementelor care individualizează cele mai importante mărci (se pot urmări
în acest scop spoturi TV, radio sau diferite anunţuri publicitare);
3. Analiza cererii:
a. definirea unităţii de consum (cine consumă/utilizează produsul), a unităţilor de
cumpărare (cine cumpără produsul), a unităţii de decizie (cine decide în privinţa
mărcii);
b. identificarea principalelor segmente de piaţă şi analiza acestora (criterii socio-
demografice si psihografice);
c. stabilirea elementelor de natură cantitativă legate de consum/cumpărare, locul de
cumpărare şi consum (frecventa cumpararii/consumului, cantitati, sortimente, marci);
d. Capacitatea pietei – numar de consumatori potentiali si efectivi;
e. Dezvoltarea pietei – extensiva, intensiva, mixta.
4. Pret:
a. Determinarea segmentelor de preţ cu identificarea principalelor marci incluse in
fiecare segment;
b. Determinarea variatiei pretului in ultimii 5 ani cu prezentarea motivelor ce au stat la
baza acestei variatii
5. Distribuţia:
a. determinati tipurile de unităţi comerciale prin care se realizează vânzarea
către consumatori;
b. evaluarea modului de distribuţie pe diferite mărci;
6. Promovarea produsului:
a. identificarea modalităţilor prin care se face in prezent promovarea produselor
(publicitate, relatii publice, promovarea vanzarilor, forta de vanzare, marketing direct
etc.);
b. identificarea principalelor campanii publicitare desfasurate de competitori in
prezentul semestru scolar si analiza adaptarii mesajului la segmentul tinta vizat
7. Bibliografie